openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

June 2015

  • 63 participants
  • 48 discussions
Hardwaredefekt?
by stephan papst 17 Aug '17

17 Aug '17
7 11
0 0
Kopieren auf USB-STick langsam
by Daniel Spannbauer 22 Sep '16

22 Sep '16
Barcodescanner an USB
by Joerg Thuemmler 27 Jun '16

27 Jun '16
Boot hängt bei OS11.4 evergreen
by Joerg Thuemmler 18 May '16

18 May '16

01 Aug '15
9 17
0 0
Update des Installationssystems
by Daniel Spannbauer 30 Jun '15

30 Jun '15
8 15
0 0

29 Jun '15
software.opensuse.org
by Johannes Kapune 28 Jun '15

28 Jun '15
Frage / Kernelbau ...
by Dr.-Ing. Dieter Jurzitza 28 Jun '15

28 Jun '15