openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

December 2005

  • 335 participants
  • 491 discussions
Hardwaredefekt?
by stephan papst 17 Aug '17

17 Aug '17
7 11
0 0
mehere Vhosts auf einer IP ?
by T. Hantke 02 Jan '15

02 Jan '15
KDE2.1, Taskbar loeslich?
by Alfred Poschmann 25 Jun '12

25 Jun '12
23 30
0 0
Re: Soundkarte GUS PNP
by exodus@mayn.de 07 Apr '09

07 Apr '09
immer noch nx
by Rupert Kolb 18 May '06

18 May '06
SUSE-Modul in Standardkernel integrieren
by Frank Reifenstahl 24 Jan '06

24 Jan '06
Keine jpgs
by Tilo Lutz 19 Jan '06

19 Jan '06
8 14
0 0

18 Jan '06