openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

February 2017

  • 80 participants
  • 99 discussions
Hardwaredefekt?
by stephan papst 17 Aug '17

17 Aug '17
7 11
0 0

30 May '17
libimobiledevice Bugreport
by Christian Meseberg 12 Apr '17

12 Apr '17
5 26
0 0
qmmp im Sytemabschnitt
by Manfred Eifler 03 Apr '17

03 Apr '17
Re: Arbeitsflächen kde einrichten
by Helga Fischer 03 Apr '17

03 Apr '17
Netzwerkordner hinzufügen
by Manfred Eifler 19 Mar '17

19 Mar '17
Libreoffic help local
by Peter Mc Donough 17 Mar '17

17 Mar '17
8 10
0 0
32bit opensuse 42.2?
by Sebastian Gödecke 15 Mar '17

15 Mar '17
5 15
0 0

04 Mar '17