openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

September 2015

  • 59 participants
  • 44 discussions
Hardwaredefekt?
by stephan papst 17 Aug '17

17 Aug '17
7 11
0 0
Kopieren auf USB-STick langsam
by Daniel Spannbauer 22 Sep '16

22 Sep '16
Barcodescanner an USB
by Joerg Thuemmler 27 Jun '16

27 Jun '16
Boot hängt bei OS11.4 evergreen
by Joerg Thuemmler 18 May '16

18 May '16

18 Oct '15
4 10
0 0
Netzwerkeditor
by Sebastian 29 Sep '15

29 Sep '15

28 Sep '15
13.1 -> 13.2: Kein fglrx mehr
by Martin Schröder 27 Sep '15

27 Sep '15