openSUSE ISDN (Deutsch)

isdn-de@lists.opensuse.org

June 2001

  • 107 participants
  • 110 discussions
Hylafax und Windows-Fax-Client
by Alexander Tukac 11 Jun '01

11 Jun '01
[SuSE 7.1] AVM Capi4Linux verf�gbar
by Julian Pawlowski 08 Jun '01

08 Jun '01
RE: [suse-isdn] Named
by Post, W 07 Jun '01

07 Jun '01
[suse-isdn] Named
by Palic, Darko 07 Jun '01

07 Jun '01
[suse-isdn] Named
by Palic, Darko 06 Jun '01

06 Jun '01
sendfax/susefax funktionieren nicht
by Matthias Kleine 06 Jun '01

06 Jun '01
capi4linux auf AVM B1 - Fehler 0x34a2
by Thea Bergermann 06 Jun '01

06 Jun '01
capi4linux-hylafax-susefax
by Peter Zabelt 06 Jun '01

06 Jun '01
Handy --> Linux-Rechner einwählen
by Christian Schaefer 06 Jun '01

06 Jun '01
AW: [suse-isdn] Named
by Voigt Thomas 06 Jun '01

06 Jun '01