openSUSE ISDN (Deutsch) June 2007

isdn-de@lists.opensuse.org
  • 8 participants
  • 10 discussions

06 Jul '07

28 Jun '07

24 Jun '07
dialin: je nach USER ein Skript starten
by Ekkard Gerlach 22 Jun '07

22 Jun '07
Crash bei DATA_B3_REQ unter 64 Bit
by Lothar Kimmeringer 15 Jun '07

15 Jun '07
CAPISUITE 0.5.cvs / suse10.2
by Torsten Kerstan 01 Jun '07

01 Jun '07
AVM FritzCard-USB2.0 / Konfiguration
by Torsten Kerstan 01 Jun '07

01 Jun '07
Results per page: