openSUSE Mobile (Deutsch)

mobile-de@lists.opensuse.org

June 2005

  • 79 participants
  • 64 discussions

14 Jun '05
Splash screen
by Michael Eschweiler 14 Jun '05

14 Jun '05

13 Jun '05

11 Jun '05

11 Jun '05
Vodafone Mobile Connect Card(s)
by Werner Roth 10 Jun '05

10 Jun '05
Asus 3527N mit Suse 9.2
by Holger Jorra 10 Jun '05

10 Jun '05
3 11
0 0

09 Jun '05
Nochmal: AC97 WinModem wählt nicht
by Christoph Hanslik 09 Jun '05

09 Jun '05