openSUSE Mobile (Deutsch)

mobile-de@lists.opensuse.org

May 2004

  • 139 participants
  • 158 discussions
DINGEND: Erfahrungen mit Acer Travelmade 223cx?
by pinguin-dompteur@t-online.de 26 Aug '04

26 Aug '04
7 30
0 0
6 18
0 0
Dell CPxJ-650
by Bjørn Ove Johnsen 14 Jun '04

14 Jun '04
ndiswrapper und YaST
by Markus Feilner 04 Jun '04

04 Jun '04
Handy an Acer Travelmate 661
by Michael.Eschweiler@t-online.de 03 Jun '04

03 Jun '04
Tipps zum Notebook-Kauf erbeten
by Ralf Kröger 03 Jun '04

03 Jun '04
ACER
by Eckhard Rüggeberg 03 Jun '04

03 Jun '04
Intel 855GM mit 1400x1050
by Martin Röhricht 03 Jun '04

03 Jun '04
hdparm für usb-ide-Platte
by Heinz-Josef Claes 01 Jun '04

01 Jun '04