openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

September 2004

  • 40 participants
  • 81 discussions
Lehrer und Berechtigungen
by "Jörg-D. Bauer" 15 Sep '04

15 Sep '04
SLSS im Grossraum Hamburg?
by Peter Diercks 15 Sep '04

15 Sep '04
dhcp down :-(( EILT !!
by Frank Schöttler 15 Sep '04

15 Sep '04
dhcp down nachtrag
by Frank Schöttler 15 Sep '04

15 Sep '04
DHCP .... UP
by Frank Schöttler 15 Sep '04

15 Sep '04
Benutzer einlesen
by werner.heubeck@t-online.de 14 Sep '04

14 Sep '04
Updates für V1.0?
by Dieter Kroemer 14 Sep '04

14 Sep '04
MS OFFICE
by Frank Schöttler 14 Sep '04

14 Sep '04
Useranlegen - Probleme
by Dieter Kroemer 13 Sep '04

13 Sep '04

13 Sep '04