openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

September 2004

  • 40 participants
  • 81 discussions
Win98-Clients
by Albert Kapune 13 Sep '04

13 Sep '04
Opteron?
by Peter Diercks 13 Sep '04

13 Sep '04
Direkter Internetzugang/Proxy
by Albert Kapune 12 Sep '04

12 Sep '04
gmx.de als Lehrer nicht aufrufbar
by Martin Ross 09 Sep '04

09 Sep '04
Netzwerkdrucker
by Josef Guttmann IfH 09 Sep '04

09 Sep '04
Re: Re: [slss] Intranet im SLSS -- Benutzerhomepage
by 2085-759@onlinehome.de 09 Sep '04

09 Sep '04
Direkten Internetzugang erlauben
by Albert Kapune 09 Sep '04

09 Sep '04
Samba
by AOchs 09 Sep '04

09 Sep '04