openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

June 2003

  • 22 participants
  • 61 discussions
Update-Resourcen
by Arno_Weber@t-online.de 24 Jun '03

24 Jun '03
[slss] Benutzer importieren
by Kasseckert 20 Jun '03

20 Jun '03
Re: SLSS - Terminalserver
by Peter Varkoly 20 Jun '03

20 Jun '03
Re: [slss] Re: SLSS - Terminalserver
by Dieter Kroemer 19 Jun '03

19 Jun '03
Autoinstallation von SuSE 8.2
by Jan Mohr 18 Jun '03

18 Jun '03
Re: AW: [slss] externer Proxy
by Dieter Kroemer 18 Jun '03

18 Jun '03
[slss] externer Proxy
by Kasseckert 18 Jun '03

18 Jun '03
AW: [slss] externer Proxy
by Heiss, Christian 18 Jun '03

18 Jun '03
????
by lasch 16 Jun '03

16 Jun '03