Mailinglist Archive: opensuse-translation-hu (49 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-translation-hu] 11.2 fordítás
  • From: Sári Gábor <sari.gabor@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 08 Oct 2009 19:57:45 +0200
  • Message-id: <4ACE2819.6060604@xxxxxxxxx>
Kálmán Kéménczy írta:

Hi!
Akinek van lelkiereje helyesírási hibákat (vagy bármely más hibát)
keresni a forrásba, az megteheti:
Szokás szerint tegnapra?
:-(

G
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation-hu+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-translation-hu+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups
References