Mailinglist Archive: opensuse-da (116 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] korrektur: lcn - html-help-install
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 30 Oct 2008 20:30:31 +0000
  • Message-id: <88af9e400810301330l1838e2far1bb5be7d93d0c5d5@xxxxxxxxxxxxxx>
24. okt. 2008 12.09 skrev Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>:

#: help-install.html:30(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: This installation mode works on most machines. If
you experience a system freeze during boot or problems with detection of your
hardware components, such as disk controllers or network cards, try one of the
following installation options."
-msgstr "<placeholder-1/>: Denne installationstilstand virker på de fleste
maskiner. Hvis du oplever problemer med at systemet fryser ved boot eller at
der er problemer med genkendelsen af din hardware, f.eks. harddisk-controllere
eller netværkskort så prøv en af følgende installationsmuligheder.
<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Denne installationstilstand virker på de fleste
maskiner. Hvis du oplever problemer, med at systemet fryser ved boot, eller at
der er problemer med genkendelsen af din hardware, f.eks. harddisk-controllere
eller netværkskort så prøv en af følgende installationsmuligheder."

Evt:
Hvis du oplever, at systemet fryser under boot eller problemer med genkendelse
af dine hardwarekomponenter, som f.eks. harddisk-styreenheder eller
netværkskort,
kan du prøve en af ....


#: help-install.html:38(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: Many of the currently-sold computers have incomplete
or faulty ACPI implementations. This selection disables ACPI support in the
kernel, but still enables many performance features, like DMA for IDE hard
disks."
-msgstr "<placeholder-1/>: Mange af de computere der sælges for tiden har
ufuldstændige eller fejlbehæftede implementationer af ACPI. Hvis du vælge
dette punkt bliver ACPI-understøttelse slået fuldstændig fra i kernen, men
mange andre hastighedsfremmende funktioner såsom DMA for IDE-harddiske vil
stadig være slået til. <br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Mange af de computere der sælges for tiden, har
ufuldstændige eller fejlbehæftede implementationer af ACPI. Hvis du vælger
dette punkt, bliver ACPI-understøttelse slået fra i kernen, men mange
ydelsesfunktioner såsom DMA for IDE-harddiske forbliver aktiverede."

Dette valg deaktiverer ACPI-understøttelse i kernen, men mange....

#: help-install.html:54(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: If you were not successful with <placeholder-2/>,
this selection might solve the issue."
-msgstr "<placeholder-1/>: Hvis du ikke havde held med <placeholder-2/> så kan
det være at dette valg vil løse problemet.<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Hvis du ikke havde held med <placeholder-2/> så kan
det være at dette valg vil løse problemet."

....eholder-2/>, kan....


#: help-install.html:60(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: This boot image starts a small Linux system in RAM.
This is useful if the system does not start properly. After booting this
system, log in as root."
-msgstr "<placeholder-1/>: Denne bootimagefil starter et lille Linuxsystem i
hukommelsen. Dette kan være nyttigt hvis systemet ikke vil starte korrekt op.
Når dette system er startet op skal du logge ind som brugeren root.
<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Denne bootimagefil starter et lille Linuxsystem i
RAM. Dette kan være nyttigt, hvis systemet ikke vil starte korrekt op. Når
dette system er startet op, skal du logge ind som brugeren root."

Dette ER nyttigt


#: help-install.html:66(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: Runs a BIOS test tool that validates ACPI and other
parts of your BIOS."
-msgstr "<placeholder-1/>: Kører et BIOS-testværktøj som validerer ACPI og
andre dele af din BIOS.<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Kører et BIOS-testværktøj som validerer ACPI og
andre dele af din BIOS."

komma før 'som'


#: help-install.html:71(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: Memory testing is useful for more than checking
installation of new memory modules. It is a stress test for a big part of your
computer system and may indicate hardware problems."
-msgstr "<placeholder-1/>: Test af hukommelsen er nyttig til mere end blot at
tjekke installationen af nye RAM-klodser. Det stresstester også en stor del af
din computer og kan indikere hardwareproblemer. <br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Test af hukommelsen er nyttig til mere end blot at
tjekke installationen af nye RAM-klodser. Det stresstester også en stor del af
din computer og kan indikere hardwareproblemer."

hukommelsesmoduler

#: help-install.html:104(a)
-#, fuzzy
msgid "@@@fkey_inst@@@ Installation Source"
-msgstr "Softwarekilde"
+msgstr "@@@fkey_inst@@@ Installation Source"

installationskilde ??


#: help-install.html:103(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: Choose the installation source."
-msgstr "<placeholder-1/>: Vælg softwarekilde.<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Vælg softwarekilden."

Øh! ..eller softwarekilde ;-)

#: help-install.html:108(p)
-#, fuzzy
msgid "<placeholder-1/>: For very new machines, a driver update may be needed
to install the system."
-msgstr "<placeholder-1/>: Hvis systemet er virkelig nyt kan det være
nødvendigt med en driveropdatering for at kunne installere systemet.
<placeholder-2/>"
+msgstr "<placeholder-1/>: Hvis systemet er virkelig nyt, kan det være
nødvendigt med en driveropdatering for at kunne installere systemet."

Evt:
En driver-opdatering kan være nødvendig, for at installere systemet på
meget nye maskiner/computere.


#: help-install.html:118(p)
-#, fuzzy
msgid "You have the choice to install the 32-bit or 64-bit version of
@@@product@@@."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Du kan vælge imellem at installere 32-bit
eller 64-bit versionen af @product@. <br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "Du kan vælge mellem at installere 32-bit- eller 64-bit-versionen af "

Du kan vælge at installere........... ingen 'mellem'

#: help-install.html:127(p)
-#, fuzzy
msgid "If you need a driver update floppy or CD-ROM, press <placeholder-1/>.
The boot loader asks you to insert the driver update medium after loading the
Linux kernel."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Hvis du har brug for en driveropdatering
via floppydisk eller CD-ROM så tryk <placeholder-2/>. Bootloaderen beder dig
om at indsætte mediet med driveropdateringen på efter Linuxkernen er blevet
indlæst.<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "Hvis du har brug for en driveropdatering via floppydisk eller CD-ROM
så tryk <placeholder-1/>. Bootloaderen beder dig om at indsætte mediet med
driveropdateringen efter indlæsning af Linux-kernen."

diskette


#: help-install.html:133(p)
-#, fuzzy
msgid "A driver update is typically a floppy with new versions of hardware
drivers or bug fixes needed during installation."
-msgstr "En driveropdatering vil typisk være en floppydisk med en nyere
version af en hardwaredriver eller fejlrettelser der er påkrævet under
installationen. <br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "En driveropdatering vil typisk være en floppydisk med en nyere
version af en hardwaredriver eller fejlrettelser, der er påkrævet under
installationen."

diskette


#: help-install.html:143(p)
-#, fuzzy
msgid "Select <placeholder-1/> if you encounter hangs while installing or
irreproducible errors. This option disables DMA for IDE drives and all power
management features. See also the kernel options for <placeholder-2/>,
<placeholder-3/> and <placeholder-4/>."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Vælg <placeholder-2/>hvis du oplever at
systemet hænger under installationen eller at der opstår fejl der ikke kan
reproduceres. Hvis du vælger dette bliver DMA slået fra for IDE-drev og det
samme gør alle former for strømhåndtering. Du bør også tjekke kerneparametrene
for <placeholder-3/>, <placeholder-4/> og <placeholder-5/>.
<br><placeholder-6/></br>"
+msgstr "Vælg <placeholder-1/>hvis du oplever at systemet hænger under
installationen, eller at der opstår fejl der ikke kan reproduceres. Hvis du
vælger dette, bliver DMA slået fra for IDE-drev og det samme gør alle former
for strømstyring. Se også kerneparametrene for <placeholder-2/>,
<placeholder-3/> og <placeholder-4/>."

komma (og mellemrum) før 'hvis'
komma efter IDE-drev


#: help-install.html:156(p)
-#, fuzzy
msgid "Starts a BIOS checker that validates the ACPI tables and many other
parts of your BIOS. Test results can be stored on usb disk or saved via
network."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Starter en BIOS-tjekker som validerer ACPI-
tabellerne og mange andre dele af din BIOS. Testresultatet kan gemmes på en
UBS-disk eller gemmes via netværk. <br><placeholder-2/><br>"
+msgstr "Starter en BIOS-tjekker som validerer ACPI-tabellerne og mange andre
dele af din BIOS. Testresultatet kan gemmes på en UBS-disk eller gemmes via
netværk."

komma før 'som'
Evt.: ...lagres på en U_S_B-disk eller gemmes via..


#: help-install.html:167(p)
-#, fuzzy
msgid "Select <placeholder-1/> to start the system installed on your local
hard disk. This system must be installed properly, because only the MBR
(Master Boot Record) on the first hard disk is started. The device ID of the
first hard disk is provided by the BIOS of the computer."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Vælg <placeholder-2/> for at starte
systemet der er installeret på din lokale harddisk. Dette system skal være
installeret korrekt for det er kun MBR (Master Boot Record) på harddisken der
indlæses. Enheds-IDen for den første harddisk angives af BIOSen i computeren.
<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "Vælg <placeholder-1/> for at starte systemet der er installeret på
din lokale harddisk. Dette system skal være installeret korrekt, for det er
kun MBR (Master Boot Record) på harddisken der indlæses. Enheds-IDet for den
første harddisk angives af BIOSen i computeren."

komma efter 'systemet'
Evt:
Dette system skal installeres korrekt, da kun MBR (M....) på den
første harddisk startes.


#: help-install.html:175(p)
-#, fuzzy
msgid "Use this if you forgot to remove the CD or DVD from your drive and
want to start the computer from the hard disk."
-msgstr "Brug dette hvis du glemte at tage CDen eller DVDen ud af drevet og
ønsker at starte computeren fra harddisken.<br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "Brug dette, hvis du glemte at tage CDen eller DVDen ud af drevet og
ønsker at starte computeren fra harddisken."

ønsker at = vil

#: help-install.html:226(p)
-#, fuzzy
msgid "Press <placeholder-1/> to change language and keyboard layout the boot
loader uses."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Tryk <placeholder-2/> for at ændre det
sprog og tastaturlayout som bootloaderen bruger. <br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "Tryk <placeholder-1/> for at ændre det sprog og tastaturlayout som
bootloaderen bruger."

komma før 'som'


#: help-install.html:235(p)
-#, fuzzy
msgid "Select <placeholder-1/> to start the default installation. The
<placeholder-2/> entered are used in the start-up. This item activates many
features of commonly available hardware."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Vælg <placeholder-2/> for at starte
standardinstallationen. <placeholder-3/> der indtastes bruges under opstart.
Dette punkt aktiverer mange af de funktioner der er gængse i hardware nu om
dage. <br><placeholder-4/></br>"
+msgstr "Vælg <placeholder-1/> for at starte standardinstallationen.
<placeholder-2/> der indtastes bruges under opstart. Dette punkt aktiverer
mange af de funktioner der er gængse i hardware nu om dage."

kommaer: ..........der-2/>, der indtastes, bruges un.......
komma efter funktioner

#: help-install.html:247(p)
-#, fuzzy
msgid "The included <placeholder-1/> provides good possibilities to stress
test the hardware of a system. Its main purpose is to detect broken RAM, but
it also stresses many other parts of the system."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Den inkluderede <placeholder-2/> giver gode
muligheder for at stresse hardwaren i systemet. Hovedformålet med den er at
finde ud af om der er defekt RAM i systemet, men mange andre dele af systemet
stresses også. <placeholder-3/>"
+msgstr "Den inkluderede <placeholder-1/> giver gode muligheder for at stresse
hardwaren i systemet. Hovedformålet med den er at finde ud af om der er defekt
RAM i systemet, men mange andre dele af systemet stresstestes også."

stressteste systemets hardware


#: help-install.html:253(p)
-#, fuzzy
msgid "There is no guarantee that the memory is good if no errors are found,
although most of memory defects will be found."
-msgstr "Der er ingen garanti for at hukommelsen er i orden hvis der ikke
findes fejl, men de fleste typer af hukommelsesdefekter vil blive
fundet.<br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "Der er ingen garanti for at hukommelsen er i orden, hvis der ikke
findes fejl, men de fleste typer af hukommelsesdefekter vil blive fundet."

komma før 'at'


#: help-install.html:263(p)
-#, fuzzy
msgid "Current hardware usually requires ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface) to control the interrupt handling. ACPI completely replaces
the old APM system."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Nutidig hardware kræver normalt ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) for at styre
interrupthåndteringen. ACPI erstatter fuldkommen det gamle APM-
system.<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "Nutidig hardware kræver normalt ACPI (Advanced Configuration and
Power Interface) for at styre interrupthåndteringen. ACPI erstatter fuldkommen
det gamle APM-system."

fuldkommenT

#: help-install.html:275(li)
-#, fuzzy
msgid "PCI Cards are not detected or initialized properly"
-msgstr "* PCI-kort bliver ikke fundet eller initialiseret ordenligt
<br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "PCI-kort bliver ikke fundet eller initialiseret ordenligt"

eller initialiseres ikke ordentligt


#: help-install.html:269(p)
-#, fuzzy
msgid "Select <placeholder-1/> if you encounter problems during boot of the
kernel. Known problems with machines that have problems with ACPI are:
<ul><placeholder-2/><placeholder-3/></ul>"
-msgstr "Vælg <placeholder-1/> hvis du oplever problemer under boot af kernen.
Kendte problemer for maskiner der har problemer med ACPI er:
<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "Vælg <placeholder-1/> hvis du oplever problemer under boot af kernen.
Kendte problemer for maskiner der har problemer med ACPI er:
<ul><placeholder-2/><placeholder-3/></ul>"

komma før 'hvis'
kommaer: .........maskiner, der har problemer med ACPI, er:

#: help-install.html:305(p)
-#, fuzzy
msgid "There are two types of boot options available. First, there are
options that affect the installer. Second, there are kernel options. Some of
the more common options are:"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Der er 2 typer bootvalgmuligheder du kan
angive. Først er der dem der påvirker installationsprogramet selv. Dernæst er
der kerneparametrene. Nogle af de mere almindelige valgmuligheder er:
<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "Der er 2 typer af bootparametre du kan angive. Først er der, dem der
påvirker installationsprogramet selv. Dernæst er der kerneparametrene. Nogle
af de mere almindelige valgmuligheder er:"

komma skal være efter 'dem' og ikke før

#: help-install.html:339(p)
-#, fuzzy
msgid "It is possible to configure the network interface right now. The
hardware will be detected later by YaST2. The minimum set of options to
configure your network card consists of host IP and netmask. For example:
<ul><placeholder-1/></ul>"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Det er muligt at sætte netværkskortet op
allerede nu. Selve hardwaren vil blive fundet senere af YaST2. Den mindste
opsætning du kan lave er at angive et IP for denne maskine samt en netmaske.
For eksampel:<br><br><placeholder-2/><br><placeholder-3/></br></br></br>"
+msgstr "Det er muligt at sætte netværkskortet op allerede nu. Selve hardwaren
vil blive fundet senere af YaST2. Den mindste opsætning du kan lave er at
angive en IP for denne maskine samt en netmaske. For
eksampel:<ul><placeholder-1/></ul>"

Det minimale sæt valgmuligheder, for at konfigurere dit netværkskort,
består af værts-ID og netmaske.
Det hedder altså ikke eksAmpel ;-)

#: help-install.html:372(p)
-#, fuzzy
msgid "ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) is a standard that
defines power and configuration management interfaces between an operating
system and the BIOS. By default, <placeholder-1/> is switched on when a BIOS
is detected that is newer than from year 2000. There are several commonly used
parameters to control the behavior of ACPI:
<ul><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></ul>"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface) er en standard der definerer hvordan strømhåndteringen og
opsætningen af systemet foretages mellem operativsystemet og BIOSen. Som
standard vil <placeholder-2/> være aktiveret hvis en BIOS der efter år 2000
bliver fundet. Der er adskillige ofte brugte parametre der bruges til at styre
hvordan ACPI opfører sig:<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) er en standard, der
definerer, hvordan strømhåndteringen og opsætningen af systemet foretages
mellem operativsystemet og BIOSen. Som standard vil <placeholder-1/> blive
aktiveret, hvis en BIOS der er nyere end år 2000, bliver fundet. Der er
adskillige ofte brugte parametre der bruges til at styre hvordan ACPI opfører
sig:
<ul><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></ul>"

komma efter 'BIOS'
kommaer: ..... brugte parametre, der bruges til at styre, hvordan ACPI.....

#: help-install.html:397(p)
-#, fuzzy
msgid "APM is one of the two power management strategies used on current
computers. It is mainly used with laptops for functions like suspend to disk,
but it may also be responsible for switching off the computer after power
down. APM relies on a correct working BIOS. If the BIOS is broken, APM may
have only limited use or even prevent the computer from working. Therefore, it
may be switched off with the parameter <ul><placeholder-1/></ul>"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> APM er en af de to
strømhåndteringsstrategier der bruges på moderne computere. Den bruges
hovedsagelig på bærbare til funktioner såsom suspendering til harddisk, men
den kan også være ansvarlig for at slukke computeret efter du har bedt den om
at lukke ned. Brug af APM kræver en korrekt fungerende BIOS. Hvis BIOSen er
defekt på dette område vil APM kun have begrænset effekt eller måske endda
forhindre din maskine i at fungere som den skal. Den kan derfor slås fra med
parametren<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "APM er en af de to strømhåndteringsstrategier, der bruges på moderne
computere. Den bruges hovedsagelig på bærbare til funktioner såsom
suspendering til harddisk, men den kan også være ansvarlig for at slukke
computeren efter du har bedt den om at lukke ned. Brug af APM kræver en
korrekt fungerende BIOS. Hvis BIOSen er defekt på dette område, vil APM kun
have begrænset effekt eller måske endda forhindre din maskine i at fungere som
den skal. Den kan derfor slås fra med parametren <ul><placeholder-1/></ul>"

Jeg synes 'nutidens computere' lyder bedre end 'moderne ...
komma: ....ansvarlig for at slukke computeren, efter du har bedt....
komma: ....fungere, som den skal.

#: help-install.html:420(p)
-#, fuzzy
msgid "IDE is, unlike SCSI, commonly used in most desktop workstations. To
circumvent some hardware problems that occur with IDE systems, use the kernel
parameter: <ul><placeholder-1/></ul>"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> IDE, ulig SCSI, bruges hovedsagelig til
skrivebordsarbejdsstationer. For at omgå noge hardwareproblemer der kan
optræde med IDE systemer kan du bruge kerneparametren:
<br><placeholder-2/></br>"
+msgstr "IDE, ulig SCSI, bruges hovedsagelig til skrivebordsarbejdsstationer.
For at omgå noge hardwareproblemer der kan optræde med IDE systemer, kan du
bruge kerneparametren: <ul><placeholder-1/></ul>"

komma efter 'hardwareproblemer'

#: help-install.html:445(p)
-#, fuzzy
msgid "The syntax to use is just like standard URLs. For example, if your
server is found at 192.168.0.1 and you want to do an NFS-based install from
the directory /install on this server, specify the source as follows:
<ul><placeholder-1/></ul>"
-msgstr "Den syntaks der skal bruges er magen til den for almindelige URLer.
Hvis din server har IP-adressen 192.168.0.1 f.eks. og du ønsker at installere
via NFS fra mappen /install på denne server så angiv kilden som
følger:<br><br><placeholder-1/><br><placeholder-2/></br></br></br>"
+msgstr "Den syntaks der skal bruges er magen til den for almindelige URLer.
Hvis din server har IP-adressen 192.168.0.1 f.eks. og du ønsker at installere
via NFS fra mappen /install på denne server så angiv kilden som
følger:<ul><placeholder-1/></ul>"

kommaer: Den syntaks, der skal bruges, er magen....
Hvis din server f.eks. har IP.... ...0.1, og du.......... server, så
angiv kilden, som følger:...........


#: help-install.html:455(p)
-#, fuzzy
msgid "The network card will either be configured with <placeholder-1/> or
you must specify the parameters yourself as described in the
<placeholder-2/>."
-msgstr "Netværkskortet vil enten blive sat op med <placeholder-1/> eller også
må du selv angive parametrene som beskrevet i
<placeholder-2/>.<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "Netværkskortet vil enten blive sat op med <placeholder-1/> eller også
skal du selv angive parametrene som beskrevet i <placeholder-2/>."

komma før 'eller' og 'som'

#: help-install.html:466(p)
-#, fuzzy
msgid "The splash screen is the picture shown during system start-up.
<ul><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></ul>"
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Splashbilledet er billedet du ser mens
systemet starter op.<br><br><placeholder-2/><br><placeholder-3/></br></br>"
+msgstr "Opstartsbilledet er billedet som vises under systemets opstart.
<ul><placeholder-1/><br><placeholder-2/><placeholder-3/></ul>"

komma før 'som'

#: help-install.html:490(p)
-#, fuzzy
msgid "The VNC server will be started and you may control YaST2 over any VNC
client from a remote system."
-msgstr "VNC-serveren vil bliver startet og du kan styre YaST2 fra en hvilken
som helst VNC-klient på et andet system. <br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "VNC-serveren vil blive startet og du kan styre YaST2 via en hvilken
som helst VNC-klient på et andet system."

komma før 'og'

#: help-install.html:512(p)
-#, fuzzy
msgid "Press <placeholder-1/> to get the list of video modes your graphics
card supports. The highest mode your monitor can display is preselected."
-msgstr "<h3><placeholder-1/></h3> Tryk <placeholder-2/> for at få en liste af
skærmtilstande som er understøttet af dit grafikkort. Det højeste opløsning
din skærm understøtter er forvalgt.<br><placeholder-3/></br>"
+msgstr "Tryk <placeholder-1/> for at få en liste over skærmtilstande, som er
understøttet af dit grafikkort. Den højeste opløsning din skærm understøtter
er forvalgt."

komma før og efter 'din skærm understøtter'


#: help-install.html:517(p)
-#, fuzzy
msgid "It is possible that your monitor cannot be detected automatically. In
that case, select your preferred mode manually."
-msgstr "Det er muligt at din skærm ikke kan genkendes automatisk. I så fald
skal du vælge den ønskede tilstand manuelt.<br><placeholder-1/></br>"
+msgstr "Det er muligt at din skærm ikke kan genkendes automatisk. I så fald
skal du vælge den ønskede tilstand manuelt."

komma før 'at'


Jan
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References