Mailinglist Archive: opensuse-da (87 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrekturlæsning - runlevel (yast)
  • From: Per Jessen <per@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 15 Jul 2007 10:54:56 +0200
  • Message-id: <f7cnd0$mse$2@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Martin Møller wrote:

> Eftersom vi har valgt at sige bootloader, bør det så ikke også være
> 'boot af systemet' og 'deaktiverer start af dem ved boot af systemet'
> ? Så kan 'dekativerer' bliver rettet ved samme lejlighed ;)
> 

Jeg synes ikke de to har noget med hverandre at goere - man kan da
udmaerket starte et system fra en bootdiskette.  Eller fra en
startdiskette for den sags skyld.  
Jeg synes udemaerket man kan have en 'bootloader' uden at goere 'boot'
til et dansk verbum. 


/Per Jessen, Zürich

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References