Re: [opensuse-hu] ftp.novell.hu tükör karbantartás