Mailinglist Archive: yast-devel (59 mails)

< Previous Next >
Re: [yast-devel] WebYaST status 24-Mar-2010
  • From: Thomas Fehr <fehr@xxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Mar 2010 11:41:43 +0100
  • Message-id: <20100324104142.GA1554@xxxxxxx>
On Wed, Mar 24, Thomas Goettlicher wrote:

Joke of the day:
"Hurvínku, víš kolik pracovníků Microsoftu je potřeba na výměnu
žárovky?", ptá se Steven. Hurvínke chvíli přemýšlí a a pak si
to nechá říci. "Žádný přece, oni prohlásí tmu za standart."

Translation please, we also want something to laugh about ;-)

Tschuess,
Thomas Fehr
--
Thomas Fehr, SuSE Linux Products GmbH, Maxfeldstr. 5, 90409 Nuernberg, Germany
GF: Markus Rex, HRB 16746 (AG Nürnberg)
Tel: +49-911-74053-0, Fax: +49-911-74053-482, Email: fehr@xxxxxxx
GPG public key available.
--
To unsubscribe, e-mail: yast-devel+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: yast-devel+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups
References