Mailinglist Archive: yast-devel (59 mails)

< Previous Next >
[yast-devel] WebYaST status 24-Mar-2010
  • From: Thomas Goettlicher <thomas.goettlicher@xxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Mar 2010 11:26:10 +0100
  • Message-id: <201003241126.10887.thomas.goettlicher@xxxxxxx>
tgoettlicher, jdsn, schubi, mschmidkunz, vgorobets

missing: kkaempf, jreidinger, jsrain, jsuchome, lslezak, mkudlvasr, mvidner,
mzugec


Joke of the day:
"Hurvínku, víš kolik pracovníků Microsoftu je potřeba na výměnu
žárovky?", ptá se Steven. Hurvínke chvíli přemýšlí a a pak si
to nechá říci. "Žádný přece, oni prohlásí tmu za standart."


tgoettlicher:
- busy with non-webyast bugs (sles10sp1)

jdsn:
- busy with non-webyast topics (hudson)

mschmidkunz:
- busy with non-webyast bugs
- next: navigation buttons

schubi:
- bug fixing

vgorobets:
- tested and committed fixes
- jquery validator
- css 3.0 tutorial
--
To unsubscribe, e-mail: yast-devel+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: yast-devel+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups