Mailinglist Archive: yast-commit (723 mails)

< Previous Next >
[yast-commit] r47263 - in /trunk/slide-show: SuSELinux/po/sk.po VERSION package/yast2-slide-show.changes
  • From: keichwa@xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 05 May 2008 11:20:54 -0000
  • Message-id: <20080505112054.6424E26F2C@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Author: keichwa
Date: Mon May 5 13:20:53 2008
New Revision: 47263

URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/yast?rev=47263&view=rev
Log:
V.2.16.4; update translations

Modified:
trunk/slide-show/SuSELinux/po/sk.po
trunk/slide-show/VERSION
trunk/slide-show/package/yast2-slide-show.changes

Modified: trunk/slide-show/SuSELinux/po/sk.po
URL:
http://svn.opensuse.org/viewcvs/yast/trunk/slide-show/SuSELinux/po/sk.po?rev=47263&r1=47262&r2=47263&view=diff
==============================================================================
--- trunk/slide-show/SuSELinux/po/sk.po (original)
+++ trunk/slide-show/SuSELinux/po/sk.po Mon May 5 13:20:53 2008
@@ -1,6 +1,6 @@
# @TITLE@
# Copyright (C) 2006, SUSE Linux GmbH, Nuremberg
-# Ladislav Michnovič <lmichnovic@xxxxxxx>, 2007.
+# Ladislav Michnovič <lmichnovic@xxxxxxx>, 2007, 2008.
#
# This file is distributed under the same license as slideshow package.
#
@@ -28,7 +28,7 @@

#: slideshow.xml:20(para)
msgid "Whether you use your computer to communicate with friends, family, or
colleagues; to manage and enjoy your pictures and music; to browse the Internet
for the latest news or for fun; to write a report or budget; or to host a
personal Web site or home network, you will find everything you need in
openSUSE 11.0."
-msgstr "Či už chcete používať počítač na komunikáciu s kamoššmi,
príbuznými, alebo spolupracovníkmi; alebo si vytvoriť albumy hudby a
fotiek, počúvať hudbu, prezerať si webové stránky Internetu, kde nájdete
najčerstvejšie správy a informácie; či napísať výročnú správu alebo
navrhnúť rozpočet; poskytovať osobné webové stránky, aj rozchodiť
domácu sieť: v openSUSE 11.0 nájdete všetko potrebné pre zrealizovanie
týchto vecí na vašom počítači."
+msgstr "Či už chcete používať počítač na komunikáciu
s&nbs;kamoššmi, príbuznými, alebo spolupracovníkmi; alebo si vytvoriť
albumy hudby a fotiek, počúvať hudbu, prezerať si webové stránky
Internetu, kde nájdete najčerstvejšie správy&nbs;a informácie; či
napísať výročnú správu alebo navrhnúť rozpočet; poskytovať osobné
webové stránky a rozchodiť domácu sieť: v&nbs;openSUSE 11.0 nájdete
všetko potrebné pre zrealizovanie týchto vecí na vašom počítači."

#: slideshow.xml:30(title)
msgid "openSUSE.org"
@@ -36,7 +36,7 @@

#: slideshow.xml:32(para)
msgid "openSUSE is a community project created and sponsored by Novell to
deliver the world's most user-friendly computing platform. Many people from
around the world contribute to the openSUSE Project by packaging software,
testing programs, writing documentation, and translating components into dozens
of languages. All of that work is available for free in the openSUSE Linux
distribution available at www.opensuse.org."
-msgstr "Komunitný projekt openSUSE založila a sponzoruje firma Novell, aby
vytvorila používateľsky najprívetivšiu počítačovú platformu na svete.
Mnoho ľudí z celého sveta prispieva do tohto projektu, či už tvorbou
softvérových balíkov, testovania programov, písania dokumentácie, alebo
prekladaním jednotlivých častí do množstva jazykov. Výsledky práce sú
dostupné zadarmo v linuxovej distribúcii openSUSE, ktorú nájdete na
stránke: www.opensuse.org ."
+msgstr "Komunitný projekt openSUSE založila a sponzoruje firma Novell, aby
vytvorila používateľsky najprívetivšiu počítačovú platformu na svete.
Mnoho ľudí z&nbs;celého sveta prispieva do tohto projektu, či už tvorbou
softvérových balíkov, testovania programov, písania dokumentácie, alebo
prekladaním jednotlivých častí do množstva jazykov. Výsledky práce sú
dostupné zadarmo v&nbs;linuxovej distribúcii openSUSE, ktorú nájdete na
stránke: www.opensuse.org&nbs;."

#: slideshow.xml:40(para)
msgid "Visit www.opensuse.org to learn how you can join the openSUSE
community."
@@ -44,11 +44,11 @@

#: slideshow.xml:45(title)
msgid "openSUSE in Many Languages"
-msgstr "openSUSE je v mnohých jazykoch"
+msgstr "openSUSE je v&nbs;mnohých jazykoch"

#: slideshow.xml:47(para)
msgid "The openSUSE distribution is available in many languages. Localization
for openSUSE software occurs through the efforts of our hard-working,
community-driven language teams. Thank you to all of our contributors. Find the
localization portal at: http://i18n.opensuse.org/";
-msgstr "Distribúcia openSUSE je dostupná v mnohých jazykoch. Softvér pre
openSUSE sa prekladá vďaka veľkému úsiliu členov lokalizačných tímov,
ktorí tvoria dobrovoľníci z komunity. Ďakujeme všetkým prispievateľom a
radi by sme uvítali ďalších, pretože na slovenskom preklade ostáva ešte
stále veľa práce. Navštívte prosím portál zaoberajúci sa prekladmi na
stránkach: http://i18n.opensuse.org/ ."
+msgstr "Distribúcia openSUSE je dostupná v&nbs;mnohých jazykoch. Softvér
pre openSUSE sa prekladá vďaka veľkému úsiliu členov lokalizačných
tímov, ktorí tvoria dobrovoľníci z&nbs;komunity. Ďakujeme všetkým
prispievateľom a radi by sme uvítali ďalších, pretože na slovenskom
preklade ostáva ešte stále veľa práce. Navštívte prosím portál
zaoberajúci sa prekladmi na stránkach: http://i18n.opensuse.org/ alebo
http://en.opensuse.org/Ako_prekladat&nbs;.";

#: slideshow.xml:56(title)
msgid "Connect and Communicate"
@@ -56,15 +56,15 @@

#: slideshow.xml:58(para)
msgid "You can communicate more effectively with openSUSE 11.0 because it
provides a complete set of tools for Web browsing and e-mail management—it
even includes the newest Voice over IP technology."
-msgstr "S openSUSE 11.1 môžete komunikovať efektívnejšie, pretože
poskytuje kompletnú sadu nástrojov na prehľadávanie webových stránok,
správu e-mailov a dokonca obsahuje aj najnovšiu technológiu VOIP -
telefonovanie cez Internet."
+msgstr "S&nbs;openSUSE 11.0 môžete komunikovať efektívnejšie, pretože
poskytuje kompletnú sadu nástrojov na prehľadávanie webových stránok,
správu e-mailov&nbs;a dokonca obsahuje aj najnovšiu technológiu VOIP -
telefonovanie cez Internet."

#: slideshow.xml:64(para)
msgid "openSUSE includes Mozilla Firefox, one of the best Web browsers in the
world. Firefox includes all the features you need to enjoy the Web, including
the Java, Adobe Acrobat Reader, RealPlayer, and Macromedia Flash plugins.
Firefox 3.0 also boasts lightning-fast performance, and a number of
improvements designed to protect your privacy and prevent phishing attacks."
-msgstr "S distribúciou openSUSE dostanete prehliadač webových stránok
Mozilla Firefox, ktorý je jedným z najlepších prehliadačov na svete.
Firefox sa pýši kompletnou sadou vlastností, ktoré webový prehliadač má
mať, napr. zásuvné moduly pre Javu, Adobe Reader, RealPlayer a Macromedia
Flash. Firefox verzie 3.0 má aj bleskurýchly výkon a množstvo vylepšení,
ktoré ochránia vaše súkromie a zabránia útokom ukradnút vašu
internetovú identitu (tzv. phishing)."
+msgstr "S&nbs;distribúciou openSUSE dostanete prehliadač webových stránok
Mozilla Firefox, ktorý je jedným z&nbs;najlepších prehliadačov na svete.
Firefox sa pýši kompletnou sadou vlastností, ktoré webový prehliadač má
mať, napr. zásuvné moduly pre Javu, Adobe Reader, RealPlayer
a&nbs;Macromedia Flash. Firefox verzie 3.0 má aj bleskurýchly výkon
a&nbs;množstvo vylepšení, ktoré ochránia vaše súkromie a&nbs;zabránia
útokom ukradnúť vašu internetovú identitu (tzv. phishing)."

#: slideshow.xml:71(para)
msgid "Also included with openSUSE are Novell Evolution and Kontact, complete
e-mail and contact management applications. For instant messaging, openSUSE
features easy to use IM clients that support all of the popular protocols: AIM,
Google Talk, Jabber, MSN, Yahoo!, Groupwise, and many others."
-msgstr "Ďalšou výbavou openSUSE sú programy Novell Evolution a Kontakt,
komplexné aplikácie pre správu kontaktov a e-mailov. Pre posielanie
krátkych správ sú v openSUSE klienti s jednoduchým ovládaním, ktorí
majú podporu všeobecne rozšírených protokolov: AIM, Google Talk, Jabber,
MSN, Yahoo!, Groupwise, a plno ďalších."
+msgstr "Ďalšou výbavou openSUSE sú programy Novell Evolution a Kontakt,
komplexné aplikácie pre správu kontaktov a&nbs;e-mailov. Pre posielanie
krátkych správ sú v&nbs;openSUSE klienti s&nbs;jednoduchým ovládaním,
ktorí majú podporu všeobecne rozšírených protokolov: AIM, Google Talk,
Jabber, MSN, Yahoo!, Groupwise, a plno ďalších."

#: slideshow.xml:80(title)
msgid "Create, View and Listen"
@@ -72,7 +72,7 @@

#: slideshow.xml:81(para)
msgid "Download tunes from the Internet. Rip CDs to create your own customized
music library. Listen to your playlist online. Burn CDs or DVDs. Copy your
files to an iPod or media player and take your music anywhere. Manage and edit
digital pictures with powerful graphics editors. It's all easy with openSUSE."
-msgstr "Sťahujte melódie z Internetu. Grabujte CDčká a vytvorte si svoju
vlastnú fonotéku. Počúvajte svoj zoznam skladieb on-line. Napaľujte CD
alebo DVD médiá. Kopírujte svoje súbory do mp3 prehrávača alebo do iPod-u
a noste si svoju muziku kamkoľvek so sebou. Spravujte si a upravujte svoje
digitálne fotografie účinnými grafickými nástrojmi. Je to jednoduché s
openSUSE."
+msgstr "Sťahujte melódie z&nbs;Internetu. Grabujte CDčká a vytvorte si
svoju vlastnú fonotéku. Počúvajte svoj zoznam skladieb on-line. Napaľujte
CD alebo DVD médiá. Kopírujte svoje súbory do mp3 prehrávača alebo do
iPod-u a noste si svoju muziku kamkoľvek so sebou. Spravujte si a upravujte
svoje digitálne fotografie účinnými grafickými nástrojmi. S&nbs;openSUSE
je to jednoduché."

#: slideshow.xml:91(title)
msgid "Documents, Spreadsheets and More"
@@ -80,7 +80,7 @@

#: slideshow.xml:93(para)
msgid "The openSUSE 11.0 distribution comes complete with the latest version
of the leading Linux productivity suite, OpenOffice.org. It features a word
processor, spreadsheet application, HTML editor, presentation designer, and
database manager. It reads and writes multiple formats—including Microsoft
Office formats—so you can move back and forth easily between openSUSE and
popular non-Linux productivity software. OpenOffice.org is the perfect choice
for reports, papers, home budgets, simple graphics and more."
-msgstr "Distribúcia openSUSE 11.0 prichádza opäť s najnovšou verziou
linuxovej sady kancelárskych aplikácií - OpenOffice.org. Obsahuje program na
spracovanie textov, tabuľkový procesor, editor HTML stránok, dizajnéra
prezentácií a správcu databáz. Umožňuje pracovať s rozličnými
súborovými formátmi vrátane toho od firmy Microsoft, takže môžete bez
námahy prenášať súbory medzi OpenOffice.org a tým rozšíreným
nelinuxovým kancelárskym balíkom. OpenOffice.org je skvelou voľbou pre
tvorbu referátov, zápisov, domáceho rozpočtu, jednoduchej grafiky a
ďalších vecí."
+msgstr "Distribúcia openSUSE 11.0 prichádza opäť s&nbs;najnovšou verziou
linuxovej sady kancelárskych aplikácií - OpenOffice.org. Obsahuje program na
spracovanie textov, tabuľkový procesor, editor HTML stránok, dizajnéra
prezentácií a správcu databáz. Umožňuje pracovať s&nbs;rozličnými
súborovými formátmi vrátane toho od firmy Microsoft, takže môžete bez
námahy prenášať súbory medzi OpenOffice.org a tým rozšíreným
nelinuxovým kancelárskym balíkom. OpenOffice.org je skvelou voľbou pre
tvorbu referátov, zápisov, domáceho rozpočtu, jednoduchej grafiky a
ďalších vecí."

#: slideshow.xml:104(title)
msgid "Graphics, Graphics, Graphics"
@@ -88,7 +88,7 @@

#: slideshow.xml:106(para)
msgid "Using the tools in openSUSE, you can create or edit almost any type of
graphic. For advanced image manipulation and graphics creation, use The GIMP a
powerful tool for image retouching, composition, and authoring."
-msgstr "S nástrojmi, ktoré sú v openSUSE distribúcii, môžete tvoriť a
upravovať takmer akýkoľvek typ grafiky. Na pokročilé spracovanie obrázkov
a grafických výtvorov použite šikovný nástroj GIMP - nástroj na
retušovanie, kompozíciu a tvorbu obrázkov."
+msgstr "S&nbs;nástrojmi, ktoré sú v&nbs;openSUSE distribúcii, môžete
tvoriť a upravovať takmer akýkoľvek typ grafiky. Na pokročilé spracovanie
obrázkov a grafických výtvorov použite šikovný nástroj GIMP - nástroj
na retušovanie, kompozíciu a tvorbu obrázkov."

#: slideshow.xml:112(para)
msgid "For vector graphics, openSUSE includes Inkscape—a versatile graphics
solution delivers support for transparent layers, bitmap tracing, text paths
and much more."
@@ -104,7 +104,7 @@

#: slideshow.xml:128(para)
msgid "The newest innovations in power management from openSUSE increase your
mobility and give you the freedom to take your work wherever you go."
-msgstr "Najnovšie pokroky openSUSE v správe napájania vám umožnia
vyššiu pohyblivosť a poskytnú vám slobodu pracovať na počítači
kamkoľvek pôjdete."
+msgstr "Najnovšie pokroky openSUSE v&nbs;správe napájania zvýšia vašu
mobilitu a poskytnú vám slobodu pracovať na počítači kamkoľvek pôjdete."

#: slideshow.xml:136(title)
msgid "Keep Your System Secure and Up to Date"
@@ -112,7 +112,7 @@

#: slideshow.xml:138(para)
msgid "Help secure your system and data from Internet intruders with SUSE
Firewall. This security device is activated by default and easy to configure.
But you can do even more to protect your system with openSUSE because it also
includes AppArmor, the most effective and easy-to-use Linux application
security system available today. AppArmor proactively protects your operating
system and applications from internal or external threats."
-msgstr "SUSE Firewall vám pomôže ochrániť váš systém a dáta pred
nepozvaným vniknutím zo siete Internet. Táto ochrana je zapnutá
automaaticky a ľahko sa nastavuje. Ale to nie je všetko, čo môžete urobiť
pre zabezpečenie vášho systému. V openSUSE je AppArmor, ktorý je to
najefektívnejšie najjednoduchšie na používanie, čo môžete v Linuxe v
súčasnosti používať. AppArmor aktívne ochraňuje operačný systém a
samotné aplikácie pred vnútornými a aj vonkajšími hrozbami."
+msgstr "SUSE Firewall vám pomôže ochrániť váš systém a dáta pred
nepozvaným vniknutím z&nbs;internetu. Táto ochrana je zapnutá automaticky a
ľahko sa nastavuje. Ale to nie je všetko čo môžete urobiť pre
zabezpečenie vášho systému. V&nbs;openSUSE je AppArmor, ktorý je to
najefektívnejšie najjednoduchšie na používanie, čo môžete v Linuxe
v&nbs;súčasnosti používať. AppArmor aktívne ochraňuje operačný systém
a samotné aplikácie pred vnútornými a aj vonkajšími hrozbami."

#: slideshow.xml:146(para)
msgid "In addition to SUSE Firewall and AppArmor, openSUSE also includes a
special security patch update system. To ensure that the latest security
patches are installed on your system, you can choose to perform an online
update at the end of this installation procedure. And in the future, you will
be automatically informed of the availability of important security updates, so
you can install them at your convenience."
@@ -124,11 +124,11 @@

#: slideshow.xml:159(para)
msgid "Included with openSUSE is the Xen hypervisor—the highest performing
virtualization software available. In addition, openSUSE provides tools for
network file sharing, printing (Samba) and Web hosting (Apache). For
application development, openSUSE comes with a complete set of runtime
environments plus extensive application development tools, including KDevelop,
Eclipse and Mono."
-msgstr "Xen hypervisor — najvýkonnejší virtualizačný softvér, ktorý
je v súčasnosti dostupný. Okrem toho obsahuje openSUSE nástroje pre
sieťové zdieľanie súborov a tlače (Samba) a webový server Apache. Ak
chcete vyvíjať vlastné aplikácie, v openSUSE nájdete kompletnú sadu
behových prostredí plus nástroje pre ich vývoj ako sú KDevelop, Eclipse a
Mono."
+msgstr "Xen hypervisor — najvýkonnejší virtualizačný softvér, ktorý
je v&nbs;súčasnosti dostupný. Okrem toho obsahuje openSUSE nástroje pre
sieťové zdieľanie súborov a tlače (Samba) a&nbs;webový server Apache. Ak
chcete vyvíjať vlastné aplikácie, v&nbs;openSUSE nájdete kompletnú sadu
behových prostredí a nástroje pre ich vývoj, ako sú KDevelop, Eclipse a
Mono."

#: slideshow.xml:166(para)
msgid "You can build almost anything with openSUSE. It's easy to create and
share new packages for multiple Linux distributions using the unique and
powerful openSUSE Build Service. Join openSUSE.org to collaborate."
-msgstr "S openSUSE si môžete vytvoriť softvérový balík takmer pre
akýkoľvek program. Vytvoriť a zdieľať nové softvérové balíky pre
rozličné linuxové distribúcie pomocou jedinečnej a mocnej služby openSUSE
Build Service je jednoduché . Pripojte sa k spolupráci na projekte
openSUSE.org."
+msgstr "S&nbs;openSUSE si môžete vytvoriť softvérový balík takmer pre
akýkoľvek program. Vytvoriť a zdieľať nové softvérové balíky pre
rozličné linuxové distribúcie pomocou jedinečnej a mocnej služby openSUSE
Build Service je jednoduché . Pripojte sa k&nbs;spolupráci na projekte
openSUSE.org."

#: slideshow.xml:174(title)
msgid "Learn More"
@@ -136,11 +136,11 @@

#: slideshow.xml:175(para)
msgid "The openSUSE distribution provides extensive documentation for specific
openSUSE questions as well as general Linux-related questions. The Help Center
is accessible via the main menu . Manuals are also available in PDF and can be
downloaded and printed (http://en.opensuse.org/Documentation)."
-msgstr "V distribúcii openSUSE nájdete vyčerpávajúcu dokumentáciu,
ktorá vyrieši vaše otázky, či už sa budú týkať openSUSE, alebo Linuxu
obecne. Pomocné centrum spustíte cez hlavné menu. Návody sú aj vo formáte
PDF a sú prístupné tiež na Internete, odkiaľ si ich môžete stiahnuť a
vytlačiť (http://en.opensuse.org/Documentation)."
+msgstr "V&nbs;distribúcii openSUSE nájdete vyčerpávajúcu dokumentáciu,
ktorá vyrieši vaše otázky, či už sa budú týkať openSUSE, alebo Linuxu
obecne. Pomocné centrum spustíte cez hlavné menu. Návody sú aj vo formáte
PDF a sú prístupné tiež na Internete, odkiaľ si ich môžete stiahnuť a
vytlačiť (http://en.opensuse.org/Documentation)."

#: slideshow.xml:184(para)
msgid "Even more information is available in the openSUSE wiki at
http://en.opensuse.org/. Under \"Documentation,\" you'll discover links to
useful information created and maintained by other openSUSE users. You can also
find links to the documentation available on the official Novell Web site. For
help with specific openSUSE problems, check out the Support Database at
www.opensuse.org"
-msgstr "Ešte viac informácií nájdete na openSUSE wiki-stránkach
http://cs.opensuse.org/. V sekcii “Dokumentácia” nájdete odkazy s
užitočnými informáciami, ktoré sú vytvorené a udržiavané ostatnými
používateľmi openSUSE. Sú tam aj odkazy k dokumentácii, ktorá je
umiestnená na oficiálnych stránkach firmy Novell. Ak hľadáte pomoc k
vyriešeniu špecifických problémov, nazrite do databázy znalostí na
www.opensuse.org ."
+msgstr "Ešte viac informácií nájdete na openSUSE wiki-stránkach
http://cs.opensuse.org/. V sekcii “Dokumentácia” nájdete odkazy s
užitočnými informáciami, ktoré sú vytvorené a udržiavané ostatnými
používateľmi openSUSE. Sú tam aj odkazy k dokumentácii, ktorá je
umiestnená na oficiálnych stránkach firmy Novell. Ak hľadáte pomoc k
vyriešeniu špecifických problémov, nazrite do databázy znalostí na
www.opensuse.org&nbs;."

#: slideshow.xml:197(title)
msgid "Novell and Linux"
@@ -152,7 +152,7 @@

#: slideshow.xml:203(para)
msgid "The enterprise Linux products from Novell include SUSE Linux Enterprise
Server, SUSE Linux Enterprise Desktop and Novell Open Enterprise Server. Our
enterprise products are delivered with a seven-year maintenance guarantee and
optional support programs. For more information on enterprise Linux from
Novell, visit www.novell.com/linux"
-msgstr "Linuxové produkty od spoločnosti Novell pre korporácie sú SUSE
Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop a Novell Open Enterprise
Server. Naše korporátne produkty majú sedem-ročnú garanciu podpory a
voliteľné programy podpory. Viac informácií o linuxových Enterprise
produktoch spoločnosti Novell nájdete na stránkach www.novell.com/linux ."
+msgstr "Linuxové produkty od spoločnosti Novell pre korporácie sú SUSE
Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop a Novell Open Enterprise
Server. Naše korporátne produkty majú sedem-ročnú garanciu podpory a
voliteľné programy podpory. Viac informácií o linuxových Enterprise
produktoch spoločnosti Novell nájdete na stránkach
www.novell.com/linux&nbs;d."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: slideshow.xml:0(None)

Modified: trunk/slide-show/VERSION
URL:
http://svn.opensuse.org/viewcvs/yast/trunk/slide-show/VERSION?rev=47263&r1=47262&r2=47263&view=diff
==============================================================================
--- trunk/slide-show/VERSION (original)
+++ trunk/slide-show/VERSION Mon May 5 13:20:53 2008
@@ -1 +1 @@
-2.16.3
+2.16.4

Modified: trunk/slide-show/package/yast2-slide-show.changes
URL:
http://svn.opensuse.org/viewcvs/yast/trunk/slide-show/package/yast2-slide-show.changes?rev=47263&r1=47262&r2=47263&view=diff
==============================================================================
--- trunk/slide-show/package/yast2-slide-show.changes (original)
+++ trunk/slide-show/package/yast2-slide-show.changes Mon May 5 13:20:53 2008
@@ -1,4 +1,9 @@
-------------------------------------------------------------------
+Mon May 5 13:21:26 CEST 2008 - ke@xxxxxxx
+
+- V.2.16.4
+- Update translations.
+-------------------------------------------------------------------
Fri May 2 17:31:12 CEST 2008 - ke@xxxxxxx

- V.2.16.3

--
To unsubscribe, e-mail: yast-commit+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: yast-commit+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages