Mailinglist Archive: opensuse-translation (179 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-translation] Translation for front-page needed
  • From: Jan Papež <honyczek-mailing@xxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Nov 2011 16:07:47 +0100
  • Message-id: <1511829.l6Fr8z5b8l@betha>
Translation to Czech.

Jan.

Folows:
Dne St 16. listopadu 2011 13:33:39, Andreas Jaeger napsal(a):
On Wednesday, November 16, 2011 13:29:56 Andreas Jaeger wrote:

<h3>openSUSE 12.1: All Green!</h3>

<p>
It is November 16, 2011 and our mirrors have synced. Time to present
to you: <a href="http://software.opensuse.org/";>openSUSE 12.1</a>!
This release represents more than eight months
of work by our international community and brings you the best Free
Software has to offer. Awesome improvements include the latest GNOME
3.2 desktop as well as the newest from KDE, XFCE and LXDE; your
ownCloud made easy with mirall; Snapper-shots of your file system; and
much, much more. (<a href="http://news.opensuse.org/";>continue
reading</a>).</p>

<p>
You can <a href="http://en.opensuse.org/Product_highlights";>learn what
is
new</a>, <a href="http://software.opensuse.org/";>download it</a>
and <a href="http://upgrade.opensuse.org";>upgrade</a>!</p>

<h3>openSUSE 12.1: Všechno zelené!</h3>

<p>
Je 16. listopadu 2011 a&nbsp;naše zrcadla jsou synchronizována. Přišel čas vám
představit: <a href="http://software.opensuse.org/";>openSUSE 12.1</a>! Toto
vydání představuje více než osm měsíců práce naší mezinárodní komunity
a&nbsp;přináší vám nejlepší Svobodný software k&nbsp;mání. Mezi úchvatná
vylepšení patří nejnovější desktop GNOME 3.2, stejně tak i&nbsp;KDE, XFCE
a&nbsp;LXDE; váš ownCloud se stane jednodušším s&nbsp;programem mirall;
Snapper bude snímkovat váš souborový systém; a&nbsp;mnohem mnohem více. (<a
href="http://news.opensuse.org/";>pokračovat ve čtení</a>).</p>

<p>
Můžete <a href="http://en.opensuse.org/Product_highlights";>zjistit, co je
nového</a>, <a href="http://software.opensuse.org/";>stáhnout jej</a>
a&nbsp;<a href="http://upgrade.opensuse.org";>upgradovat</a>!</p>


<h2>Participate and join the community!</h2>
<p>Whether you're an experienced Linux developer or an end user just
getting started with Linux, there are many ways for you to participate
in the openSUSE project. Join a <a
href="http://forums.opensuse.org/";>forum</a> to get help or help
others with openSUSE, find and <a
href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Submitting_bug_reports";>report
bugs</a>, review the <a
href="http://doc.opensuse.org";>documentation</a>, send your <a
href="http://features.opensuse.org";>wish list</a> for new packages and
features, create and submit <a
href="http://build.opensuse.org";>patches</a>, or find other creative
ways to contribute. Whatever you do, take a few minutes to discuss
openSUSE with other users and become an active member of the openSUSE
communities. <a
href="http://en.opensuse.org/Portal:How_to_participate";>Would you like
to know more?</a></p>

<h2>Pojďte se podílet a&nbsp;zapojte se do komunity!</h2>
<p>Pokud jste zkušený vývojář Linuxu nebo koncový uživatel právě začínající
s&nbsp;Linuxem, máme tu pro vás mnoho způsobů, jak se podílet v&nbsp;projektu
openSUSE. Pojďte na <a
href="http://forums.opensuse.org/";>fórum</a>, abyste dostali pomoc nebo sami
s&nbsp;openSUSE pomohli jiným, hledejte a&nbsp;<a
href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Submitting_bug_reports";>hlašte
chyby</a>, prohlížejte <a
href="http://doc.opensuse.org";>dokumentaci</a>, posílejte vaše <a
href="http://features.opensuse.org";>seznamy přání</a> pro nové balíčky
a&nbsp;funkce, vytvářejte a&nbsp;posílejte <a
href="http://build.opensuse.org";>záplaty</a>, nebo vymyslete jiný kreativní
způsob, jak se podílet. Cokoliv co uděláte, věnujete pár minut diskuzi
o&nbsp;openSUSE s&nbsp;dalšími uživateli a&nbsp;stanete se aktivními členy
openSUSE komunit. <a
href="http://en.opensuse.org/Portal:How_to_participate";>Chcete se dozvědět
více?</a></p>

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, e-mail: opensuse-translation+owner@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >