Mailinglist Archive: opensuse-translation-commit (158 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-commit] r95966 - branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po
Author: keichwa
Date: 2016-07-04 10:45:20 +0200 (Mon, 04 Jul 2016)
New Revision: 95966

Added:
branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/journalctl.pl.po
Modified:
branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/bootloader.pl.po
branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/iscsi-client.pl.po
branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/samba-server.pl.po
Log:
from SLE12-SP2 plus Factory

Modified: branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/bootloader.pl.po
===================================================================
--- branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/bootloader.pl.po 2016-07-04 08:45:18 UTC
(rev 95965)
+++ branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/bootloader.pl.po 2016-07-04 08:45:20 UTC
(rev 95966)
@@ -6,7 +6,7 @@
"Project-Id-Version: bootloader\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-06 16:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:30\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-29 11:58\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language: \n"
@@ -314,8 +314,7 @@
"for a serial console. Please see the grub documentation (<code>info
grub</code>) for details.</p>"
msgstr ""
"<p><b>Użyj szeregowej konsoli</b> - opcja ta pozwala na zdefiniowanie\n"
-"parametrów w celu użycia konsoli szeregowej. Szczegóły podano w
dokumentacji\n"
-"programu GRUB (<code>info grub</code>).</p>"
+"parametrów w celu użycia konsoli szeregowej. Szczegóły podano w dokumentacji
programu GRUB (<code>info grub</code>).</p>"

#: src/include/bootloader/grub/helps.rb:71
msgid ""
@@ -328,8 +327,7 @@
"<p><b>Typ terminala</b></p><br>\n"
"Ustawienie służy do określenia typu terminala, który ma być używany. Dla
terminali\n"
"szeregowych (np. konsola szeregowa) trzeba podać <code>serial</code>. Można
również\n"
-"przekazać do polecenia <code>console</code>, jako <code>serial
console</code>. W takim\n"
-"przypadku terminal, w którym zostanie naciśnięty dowolny klawisz, będzie
oznaczony \n"
+"przekazać do polecenia <code>console</code>, jako <code>serial
console</code>. W takim przypadku terminal, w którym zostanie naciśnięty
dowolny klawisz, będzie oznaczony \n"
"jako terminal GRUB.</p>"

#: src/include/bootloader/grub/helps.rb:78
@@ -963,8 +961,7 @@
"konfiguracji niektóre ustawienia mogą zostać utracone.\n"
"\n"
"Aktualna konfiguracja będzie zapisana i będzie można ją\n"
-"przywrócić, jeśli powróci się do obecnego programu\n"
-"rozruchowego.\n"
+"przywrócić, jeśli powróci się do obecnego programu rozruchowego.\n"
"\n"
"Proszę wybrać, co zrobić:\n"

@@ -1599,8 +1596,7 @@
"<p><b>Initial RAM Disk</b>, if not empty, defines the initial ramdisk to use.
Either enter the path and file name\n"
"directly or choose by using <b>Browse</b>.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>RAM-dysk początkowy</b> - opcja określa początkowy pseudodysk
(RAM-dysk),\n"
-"który ma być użyty. Należy albo bezpośrednio podać nazwę pliku i ścieżkę
dostępu, albo \n"
+"<p><b>RAM-dysk początkowy</b> - opcja określa początkowy pseudodysk
(RAM-dysk), który ma być użyty. Należy albo bezpośrednio podać nazwę pliku i
ścieżkę dostępu, albo \n"
"wybrać go, korzystając z przycisku <b>Przeglądaj</b>.</p>\n"

#: src/include/bootloader/routines/section_helps.rb:39
@@ -1624,9 +1620,8 @@
"<p><b>Block Offset for Chainloading</b> lets you specify the list of blocks
to boot. In most cases you want\n"
"to specify <code>+1</code> here. For specifics on blocklist notation see the
grub documentation.</p>\n"
msgstr ""
-"<p><b>Przesunięcie bloku dla uruchamiania łańcuchowego</b> pozwala na
określenie listy\n"
-"bloków do uruchomienia. Najczęściej wystarczy ustawienie <code>+1</code>.
Specyfikację\n"
-"składni listy bloków podano w dokumentacji programu GRUB.</p>\n"
+"<p><b>Przesunięcie bloku dla uruchamiania łańcuchowego</b> pozwala na
określenie listy bloków do uruchomienia. Najczęściej \n"
+"wystarczy ustawienie <code>+1</code>. Specyfikację składni listy bloków
podano w dokumentacji programu GRUB.</p>\n"

#: src/include/bootloader/routines/section_helps.rb:54
msgid ""

Modified: branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/iscsi-client.pl.po
===================================================================
--- branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/iscsi-client.pl.po 2016-07-04
08:45:18 UTC (rev 95965)
+++ branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/iscsi-client.pl.po 2016-07-04
08:45:20 UTC (rev 95966)
@@ -6,7 +6,7 @@
"Project-Id-Version: iscsi-client\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-06 16:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:30\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-29 11:58\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language: \n"
@@ -369,8 +369,7 @@
"select <b>No Authentication</b>.\n"
msgstr ""
"Należy wprowadzić <b>adres IP</b> wykrytego serwera.\n"
-"<b>Port</b> należy zmienić tylko wtedy, jeśli to konieczne. Dla celów
uwierzytelniania \n"
-"należy użyć pól <b>Nazwy użytkownika</b> i <b>Hasła</b>. Jeśli
uwierzytelnianie nie jest \n"
+"<b>Port</b> należy zmienić tylko wtedy, jeśli to konieczne. Dla celów
uwierzytelniania należy użyć pól <b>Nazwy użytkownika</b> i <b>Hasła</b>. Jeśli
uwierzytelnianie nie jest \n"
"potrzebne, proszę wybrać opcję <b>Brak uwierzytelniania</b>\n"

#: src/include/iscsi-client/helps.rb:122

Added: branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/journalctl.pl.po
===================================================================
--- branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/journalctl.pl.po
(rev 0)
+++ branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/journalctl.pl.po 2016-07-04 08:45:20 UTC
(rev 95966)
@@ -0,0 +1,141 @@
+# Polish message file for YaST2 (@memory@).
+# Copyright (C) 2005 SUSE Linux Products GmbH.
+# Copyright (C) 2003 SuSE Linux AG.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: YaST (@memory@)\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2016-05-06 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-10-06 11:28+0200\n"
+"Last-Translator: Polish <i18n@xxxxxxx>\n"
+"Language-Team: Polish <i18n@xxxxxxx>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10
|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+
+#. Header
+#: src/lib/journalctl/entries_dialog.rb:62
+#, fuzzy
+#| msgid "No entries."
+msgid "Journal entries"
+msgstr "Brak wpisów."
+
+#. Filters
+#: src/lib/journalctl/entries_dialog.rb:67
+msgid "Displaying entries with the following text"
+msgstr ""
+
+#. Footer buttons
+#: src/lib/journalctl/entries_dialog.rb:81
+#, fuzzy
+#| msgid "Change Suffix"
+msgid "Change filter..."
+msgstr "Zmień przyrostek"
+
+#: src/lib/journalctl/entries_dialog.rb:83
+msgid "Refresh"
+msgstr "Odświeżanie"
+
+#. Header
+#: src/lib/journalctl/query_dialog.rb:85
+#, fuzzy
+#| msgid "Braille display"
+msgid "Entries to display"
+msgstr "Wyświetlacz Braille'a"
+
+#. Boot selector
+#: src/lib/journalctl/query_dialog.rb:89
+#, fuzzy
+#| msgid "No entries found"
+msgid "Log entries for"
+msgstr "Nie znaleziono żadnych pozycji"
+
+#. Filter checkboxes
+#: src/lib/journalctl/query_dialog.rb:96
+#, fuzzy
+#| msgid "Filters:"
+msgid "Filters"
+msgstr "Filtry:"
+
+#. User readable description of the current filters
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:60
+msgid "from previous boot"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:62
+msgid "since system's boot"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:66
+msgid "unit (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:67
+msgid "file (%s)"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:68
+#, fuzzy
+#| msgid "Priority"
+msgid "priority (%s)"
+msgstr "Priorytet"
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:79
+#, fuzzy
+#| msgid "No additional information"
+msgid "with no additional conditions"
+msgstr "Brak dodatkowych informacji"
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:81
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter by file"
+msgid "filtering by %s"
+msgstr "Filtrowanie wg pliku"
+
+#. Possible options for the :boot filter to be used in forms
+#.
+#. @return [Array<Hash>] each option is represented by a hash with two keys
+#. :value and :label
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:93
+msgid "Since system's boot"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:94
+msgid "From previous boot"
+msgstr ""
+
+#. Possible filters (in addition to :boot) to be used in forms
+#.
+#. @return [Array<Hash>] for each filter there are 3 possible keys
+#. * :name name of the filter
+#. * :label label for the widget used to set the filter
+#. * :values optional list of valid values
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:108
+msgid "For this systemd unit"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:112
+msgid "For this file (executable or device)"
+msgstr ""
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:116
+msgid "With at least this priority"
+msgstr ""
+
+#. Fields to display for listing the entries
+#.
+#. @return [Array<Hash>] for each column a :label and a :method is provided
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:128
+msgid "Time"
+msgstr "Czas"
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:129
+msgid "Source"
+msgstr "Źródło"
+
+#: src/lib/journalctl/query_presenter.rb:130
+msgid "Message"
+msgstr "Komunikat"

Modified: branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/samba-server.pl.po
===================================================================
--- branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/samba-server.pl.po 2016-07-04
08:45:18 UTC (rev 95965)
+++ branches/plus-SLE12-SP2/yast/pl/po/samba-server.pl.po 2016-07-04
08:45:20 UTC (rev 95966)
@@ -6,7 +6,7 @@
"Project-Id-Version: samba-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-06 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:30\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-29 11:58\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language: \n"
@@ -253,7 +253,7 @@
"To confirm that all settings are applied despite possibly disconnecting the
users,\n"
"run 'systemctl restart smb' and 'systemctl restart nmb'"
msgstr ""
-"Ponieważ do tego serwera Samby są obecnie podłączeni użytkownicy,\n"
+"Ponieważ do tego serwera Samba są obecnie podłączeni użytkownicy,\n"
"konfiguracja serwera została wczytana ponownie zamiast ponownego
uruchomienia.\n"
"Aby mieć pewność, że wszystkie zmiany ustawień zostały zastosowane, ryzykując
rozłączenie użytkowników,\n"
"należy wywołać polecenia systemctl restart smb oraz systemctl restart nmb"
@@ -831,7 +831,7 @@
"<p><b><big>Initializing Samba Server Configuration</big></b><br>\n"
"Please wait...<br></p>\n"
msgstr ""
-"<p><b><big>Inicjalizacja konfiguracji serwera Samby</big></b><br>\n"
+"<p><b><big>Inicjalizacja konfiguracji serwera Samba</big></b><br>\n"
"Proszę czekać...<br></p>\n"

#. Read dialog help 2/2


< Previous Next >
This Thread
  • No further messages