Mailinglist Archive: opensuse-ru (84 mails)

< Previous Next >
[opensuse-ru] Re: Проблема с DC10+
  • From: Антон Калмыков <lightning.live@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 Dec 2009 03:43:42 +0500
  • Message-id: <3c21cab30911301443m7903fa46w107db3955e2fe694@xxxxxxxxxxxxxx>
Нашел патч для драйвера zoran. Решает проблему с памятью и позволяет
захватывать в полном разрешении. Попробую установлю и отпишусь.

2009/11/30, Алексюк Артём <h31mail@xxxxxxxxx>:
9yDTz8/C3cXOyckgz9QgMzAgzs/RwtLRIDIwMDkgMTU6MDA6NDkgwdfUz9Ig4c7Uz84g68HMzdnL
z9cgzsHQydPBzDoKPiD6xNLB19PU19XK1MUhCj4g8NLPwszFzcEg1MHLwdE6IMnNxcXU09Egy8HS
1M/ey8Eg18nExc/awcjXwdTBIFBpbm5hY2xlIERDMTArLiDuxSDNz8fVCj4g2sHQ1dPUydTYINcg
b3BlblN1U0UgMTEuMiAo0cTSzyAyLjYuMzEuNSkuIPfZ18HMydfBwNTT0SDP28nCy8k6Cj4gCj4g
IyBkbWVzZyB8IGdyZXAgenIKPiBbICAgMTQuNDYxNTIxXSB6cjM2MDY3IDAwMDA6MDA6MGEuMDog
UENJIElOVCBBIC0+IExpbmtbTE5LQ10gLT4gR1NJIDUKPiAobGV2ZWwsIGxvdykgLT4gSVJRIDUK
PiAKPiAjIGRtZXNnIHwgZ3JlcCBpMmMKPiBbICAgMTQuNDYzNjE5XSBEQzEwcGx1c1swXTogem9y
YW5fcHJvYmUgLSBjYW4ndCBpbml0aWFsaXplIGkyYyBidXMKPiBbICAgMTQuNTM2NDQyXSBDWDI0
MTIzOiBjeDI0MTIzX2kyY19yZWFkcmVnOiByZWc9MHgwIChlcnJvcj0tMTIxKQo+IAo+ICMgbHNt
b2QgfCBncmVwIHpyCj4genIzNjA2NyAgICAgICAgICAgICAgICA4MDYzMiAgMAo+IGkyY19hbGdv
X2JpdCAgICAgICAgICAgIDY3MjQgIDEgenIzNjA2Nwo+IHZpZGVvY29kZWMgICAgICAgICAgICAg
IDc4NTIgIDEgenIzNjA2Nwo+IHY0bDJfY29tbW9uICAgICAgICAgICAgMTk0MjQgIDEgenIzNjA2
Nwo+IHZpZGVvZGV2ICAgICAgICAgICAgICAgMzkyMzIgIDIgenIzNjA2Nyx2NGwyX2NvbW1vbgo+
IAo+ICMgbHNtb2QgfCBncmVwIGkyYwo+IGkyY19hbGdvX2JpdCAgICAgICAgICAgIDY3MjQgIDEg
enIzNjA2Nwo+IGkyY192aWFwcm8gICAgICAgICAgICAgIDg3NTYgIDAKPiAKPiAKPiD3ycTJzc8g
3tTPLdTPINMgzc/E1czFzSBpMmMuIPcgb3BlblN1U0UgMTEuMSAoMi42LjI3LjcpINfTxSDSwcLP
1MHF1C4KPiDw0sHXxMEgzsUgzc/H1SDTxMXMwdTYINrByNfB1CDXINDPzM7PzSDSwdrSxdvFzsnJ
Lgo+IPDPxNPLwdbJ1MUsIMXTzMkgy9TPLc7JwtXE2CDJzcXMIMTFzM8g0yBkYzEwKy4KPiAK8M8g
ycTFxSDNz9bOzyDQz9PUwdfJ1Ngg0cTSzyDP1CAxMS4xLCDF3aMgzc/Wzs8g08HNz83VINDP0NLP
ws/XwdTYINPPwtLB1NguCuTBIMkgx8zAyyDOwdfF0s7PxSDc1M8gzsUgaTJjLCDBIHY0bC4K
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-ru+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-ru+help@xxxxxxxxxxxx


--
С уважением,
Калмыков Антон mailto:lightning.live@xxxxxxxxxxxxxx
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-ru+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-ru+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >