Mailinglist Archive: opensuse-ru (12 mails)

< Previous Next >
[opensuse-ru] Re: [opensuse-ru] Информирования об изменениях в wiki
  • From: Alexander R <aleromex@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 10 Sep 2009 13:17:17 +0400
  • Message-id: <8fa717da0909100217m2f02fb41peaff8cfa3775b1b9@xxxxxxxxxxxxxx>
10 сентября 2009 г. 12:30 пользователь EGD (egd.free@xxxxxxxxx) написал:
9yDTz8/C3cXOyckgz9QgMTAg08XO1NHC0tEgMjAwOSAwNzowNzo1MyDB19TP0iBJcnNoYXQgQXJz
bGFub3YgzsHQydPBzDoKPiDBINMgy8HLz8fPIMHE0sXTwSDC2czJINDJ09jNwSDPwiDJ2s3FzsXO
ydHIINcgd2lraT8KPiAKxd3FIM7FIM/Ezs/HzyDOxSDQz8zV3sHMCtDPxNDJ08HM09EgLSDXIM7B
09TSz8rLwcggKNfPysTRINDPxCDT18/JzSBJRCDXINfJy8kpINfZwtLBzCDXIM7B09TSz8rLwcgg
CtPPz9TXxdTT1NfVwN3JxSDQ1c7L1NkK
странный mail-list. читайте и ни в чем себе не отказывайте
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-ru+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-ru+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
References