Mailinglist Archive: opensuse-factory (824 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-factory] Oo needs Gstreamer in RC1, which is not in the factory-repo?
  • From: "M9." <monkey9@xxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Sep 2007 17:41:40 +0200
  • Message-id: <46F294B4.2030900@xxxxxx>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1M9. schreef:
> 
> 
> M9. schreef:
>> Hi,
> 
>> Might it be possible that they are not uploaded, or is it something else?
>> Open office deps are not fullfilled...
>> I was not able to copy the exact missing pkgs, no right mouse menu, no
>> ctrl+a, ctrl+c worked so..
> 
> 
> tried: zypper update -t packages,
> 
> result:
> 
> 5 problemen:
> Probleem: Geen geldige oplossing gevonden met alleen oplosbaren van de
> beste architectuur.
> Probleem: Aan de vereiste libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
> yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] kan niet worden voldaan
> 
> Probleem: Aan de vereiste libgstbase-0.10.so.0()(64bit) voor
> control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] kan niet worden voldaan
> 
> Probleem: Aan de vereiste libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
> OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] kan niet worden voldaan
> 
> Probleem: Aan de vereiste libgstbase-0.10.so.0()(64bit) voor
> gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] kan niet worden voldaan
> 
> (trying to upgrade from Beta3 offcourse..)
> 
Probleem: Geen geldige oplossing gevonden met alleen oplosbaren van de
beste architectuur.
  Bij deze draai zijn alleen oplosbaren met de beste architectuur overwogen.
Het overwegen van alle mogelijke oplosbaren neemt enige tijd in beslag
maar kan een bruikbaar resultaat opleveren.
 Oplossing 1: Voer een oplosbaarheidsdraai uit met ALLE mogelijkheden.
  Alle oplosbaren met geschikte architectuur worden overwogen.
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: Aan de vereiste libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] kan niet worden voldaan

  === yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] ===
    yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] zal worden geïnstalleerd door de
gebruiker.
    yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] is nodig voor
amarok-yauap-1.4.7-111.pm.4.x86_64 (yauap == 0.2.1-16)
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.
    yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] is afhankelijk van gstreamer010

 Oplossing 1: yauap niet installeren
  yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
 Oplossing 3: Negeer deze vereiste normaliter
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: Aan de vereiste libgstbase-0.10.so.0()(64bit) voor
control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] kan niet worden voldaan

  === control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] ===
    control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] zal worden geïnstalleerd
door de gebruiker.
    control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] is nodig voor
(libgnome-window-settings.so.1()(64bit))
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstbase-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstbase-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.
    control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] is afhankelijk van
gstreamer010

 Oplossing 1: control-center2 niet installeren
  control-center2-2.20.0-2.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
 Oplossing 3: Negeer deze vereiste normaliter
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: Aan de vereiste libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] kan niet worden voldaan

  === OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden geïnstalleerd
door de gebruiker.
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
(libfwe680lx.so()(64bit))
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is afhankelijk van
gstreamer010

 Oplossing 1: OpenOffice_org niet installeren
  OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
 Oplossing 3: Negeer deze vereiste normaliter
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: Aan de vereiste libgstbase-0.10.so.0()(64bit) voor
gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] kan niet worden voldaan

  === gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] ===
    gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] is nodig voor
yauap-0.2.1-16.x86_64[packages] (gstreamer010-plugins-good == 0.10.6-35)
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstbase-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstbase-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.
    gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] is afhankelijk
van gstreamer010

 Oplossing 1: gstreamer010-plugins-good niet installeren
  gstreamer010-plugins-good-0.10.6-35.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
 Oplossing 3: Negeer deze vereiste normaliter
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast
1 problemen:

Probleem: OpenOffice_org kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:10.3/standard/]
===
OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:10.3/standard/]
===

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:10.3/standard/]
is nodig voor OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
(OpenOffice_org == 2.3.0.1.2)
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.

 Oplossing 1: OpenOffice_org niet installeren

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/repositories/openSUSE:10.3/standard/]
niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast
1 problemen:

Probleem: OpenOffice_org kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit) voor
OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
===
OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
===

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
is nodig voor OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
(OpenOffice_org == 2.3.0.1.2)
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64[Packman-RPMs] levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
    gstreamer010-0.10.14-0.pm.2.x86_64 levert
libgstreamer-0.10.so.0()(64bit), maar is aangemerkt voor deïnstallatie.

 Oplossing 1: OpenOffice_org niet installeren

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
niet installeren
 Oplossing 2: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast
9 problemen:
Probleem: OpenOffice_org-draw kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-math kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-base kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-kde kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-nl kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-writer kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-pyuno kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-impress kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
Probleem: OpenOffice_org-calc kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken

Probleem: OpenOffice_org-draw kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
OpenOffice_org-filters-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] (OpenOffice_org-draw
== 2.3.0.1.2-4)
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-draw niet installeren
  OpenOffice_org-draw-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-math kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
OpenOffice_org-filters-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] (OpenOffice_org-math
== 2.3.0.1.2-4)
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-math niet installeren
  OpenOffice_org-math-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-base kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
(librpt680lx.so()(64bit))
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-base niet installeren
  OpenOffice_org-base-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-kde kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.
    OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
pattern:kde_office-10.3-145.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
(OpenOffice_org-kde == 2.3.0.1.2-4)

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-kde niet installeren
  OpenOffice_org-kde-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 2
Oplossing 2 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-nl kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-nl-2.3.0.1.2-2.noarch[packages]
=== OpenOffice_org-nl-2.3.0.1.2-2.noarch[packages] ===
    OpenOffice_org-nl-2.3.0.1.2-2.noarch[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-nl niet installeren
  OpenOffice_org-nl-2.3.0.1.2-2.noarch[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 2
Oplossing 2 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-writer kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
OpenOffice_org-filters-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
(OpenOffice_org-writer == 2.3.0.1.2-4)
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-writer niet installeren
  OpenOffice_org-writer-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 3
Oplossing 3 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-pyuno kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
(libpyuno.so()(64bit))
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-pyuno niet installeren
  OpenOffice_org-pyuno-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > 3
Oplossing 3 wordt toegepast

Probleem: OpenOffice_org-impress kan niet worden geïnstalleerd omdat
afhankelijkheden ontbreken
  Er zijn geen installeerbare aanbieders van OpenOffice_org == 2.3.0.1.2
voor OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
=== OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] ===
    OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] zal worden
geïnstalleerd door de gebruiker.
    OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] levert OpenOffice_org ==
2.3.0.1.2-4, maar is vergrendeld.

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert OpenOffice_org == 2.3.0.1.2-4, maar heeft een andere architectuur.
    OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] is nodig voor
OpenOffice_org-filters-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages]
(OpenOffice_org-impress == 2.3.0.1.2-4)

 Oplossing 1: OpenOffice_org ontgrendelen
 Oplossing 2: alle oplosbare pakketten ontgrendelen
 Oplossing 3: OpenOffice_org installeren alhoewel het de architectuur
zal wijzigen

OpenOffice_org-2.3.0.1.2-4.i586[http://download.opensuse.org/distribution/SL-OSS-factory/inst-source/]
levert deze afhankelijkheid maar zou de architectuur van het
geïnstalleerde item wijzigen.
 Oplossing 4: OpenOffice_org-impress niet installeren
  OpenOffice_org-impress-2.3.0.1.2-4.x86_64[packages] niet installeren
 Oplossing 5: Negeer deze vereiste hier
getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren >This only leeds to an endless loop :-(


- --


Have a nice day,

M9.               Now, is the only time that exists.  OS:  Linux 2.6.22.5-10-default x86_64
  Huidige gebruiker:  monkey9@tribal-sfn2
  Systeem:  openSUSE 10.3 (X86-64) Beta3
  KDE:  3.5.7 "release 58"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.4-svn0 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with SUSE - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFG8pS0X5/X5X6LpDgRAjBWAJ9VLFzD1SUt0gn6zKdOtzc5pHIcvACggXrt
I5xik80R5CY6J5UXqMO+P1U=
=JQtN
-----END PGP SIGNATURE-----
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-factory+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-factory+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
Follow Ups
References