Mailinglist Archive: opensuse-da (29 mails)

< Previous Next >
[opensuse-da] lcn - update-desktop-files-kde.da.po
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Nov 2008 23:02:04 +0000
  • Message-id: <88af9e400811051502g71b285famfbd7ead0eb2d8a2@xxxxxxxxxxxxxx>
#: /usr/share/applications/kde4/systemsettings.desktop
msgctxt "GenericName(systemsettings.desktop)"
msgid "Configure Desktop"
-msgstr "Systemopsætning"
+msgstr "Indstil desktop"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KControl.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "GenericName(KControl.desktop)"
msgid "Configure Desktop"
-msgstr "Systemopsætning"
+msgstr "Indstil desktop"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konqfilemgr.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "GenericName(konqfilemgr.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/dolphinsu.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(dolphinsu.desktop)"
msgid "File Manager - Super User Mode"
msgstr "Filhåndtering (superbruger-tilstand)"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/find.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(find.desktop)"
msgid "Find"
-msgstr "Finland"
+msgstr "Find"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_wm.desktop
msgctxt "Comment(kcm_wm.desktop)"
msgid "Here you can select the window manager to be run in your KDE session."
-msgstr ""
+msgstr "Her kan du vælge vindueshåndteringen, der skal køre i din KDE-session."

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "GenericName(skanlite.desktop)"
msgid "Image Scanning Application"
-msgstr "Disk-brænder program"
+msgstr "Billedscanning-program"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_instantmessenger.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kcm_instantmessenger.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
msgstr "Instant Messenger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjobviewer.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kjobviewer.desktop)"
msgid "KJobViewer"
-msgstr "Fremviser"
+msgstr "KJobViewer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpager.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kpager.desktop)"
msgid "KPager"
-msgstr "Desktop-vælger"
+msgstr "KPager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksysguard.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(ksysguard.desktop)"
msgid "KSysGuard"
-msgstr "Systemvagt"
+msgstr "KSysGuard"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktip.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(ktip.desktop)"
msgid "KTip"
-msgstr "Tulip"
+msgstr "KTip"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/kasbarextension.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kasbarextension.desktop)"
msgid "KasBar"
-msgstr "Opgavelinje"
+msgstr "KasBar"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdeprintfax.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kdeprintfax.desktop)"
msgid "KdeprintFax"
-msgstr "KSendFax"
+msgstr "KdeprintFax"

#: /usr/share/applications/kde4/kepas.desktop
msgctxt "Name(kepas.desktop)"
msgid "Kepas"
-msgstr ""
+msgstr "Kepas"

#: /usr/share/applications/kde4/kepas.desktop
msgctxt "Comment(kepas.desktop)"
msgid "Kepas - KDE Easy Publish and Share"
-msgstr ""
+msgstr "Kepas - KDE let publicering og deling"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kivio.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kivio.desktop)"
msgid "Kivio"
-msgstr "Vivisimo"
+msgstr "Kivio"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pci.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(pci.desktop)"
msgid "PCI"
msgstr "PCI"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/childpanelextension.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(childpanelextension.desktop)"
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/privacy.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(privacy.desktop)"
msgid "Privacy"
msgstr "Privatliv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/processor.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(processor.desktop)"
msgid "Processor"
-msgstr "Tekstbehandling"
+msgstr "Processor"

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Comment(skanlite.desktop)"
msgid "Scan and save images"
-msgstr "Vis og håndtér billeder"
+msgstr "Scan og gem billeder"

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(skanlite.desktop)"
msgid "Skanlite"
-msgstr "Lokalize"
+msgstr "Skanlite"

#: /usr/share/applications/kde4/konsolesu.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(konsolesu.desktop)"
msgid "Terminal - Super User Mode"
-msgstr "Terminalprogram (superbruger-tilstand)"
+msgstr "Terminal (superbruger-tilstand)"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_wm.desktop
-#, fuzzy
msgctxt "Name(kcm_wm.desktop)"
msgid "Window Manager"
-msgstr "WindowMaker"
+msgstr "Vindueshåndtering"
# translation of update-desktop-files-kde.po to Danish
# translation of update-desktop-files-kde.po to
# translation of update-desktop-files (ny).po to
# translation of update-desktop-files.po to
# autogenerated by the collect-desktop-files packge
#
# J. Christiansen <susebruger@xxxxxxxxx>, 2006.
# Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>, 2006, 2007.
# Ib Larsen <i.la@xxxxxxxxxxxx>, 2006, 2007.
# Martin Schlander <mschlander@xxxxxxxxxxxx>, 2008.
# Jan Madsen <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-kde\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-04 11:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-05 22:59+0000\n"
"Last-Translator: Jan Madsen <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Danish <opensuse-translation@xxxxxxxxxxxx>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klettres.desktop
msgctxt "Comment(klettres.desktop)"
msgid " a KDE program to learn the alphabet"
msgstr "Et KDE program for at lære sig alfabetet"

#: /opt/kde3/share/apps/kdevappwizard/template-common/kde-app.desktop
msgctxt "Name(kde-app.desktop)"
msgid "%{APPNAME}"
msgstr "%{APPNAME}"

#: /opt/kde3/share/apps/kdevappwizard/template-common/kde-part.desktop
msgctxt "Name(kde-part.desktop)"
msgid "%{APPNAME}Part"
msgstr "%{APPNAME}Part"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man1.desktop
msgctxt "Name(man1.desktop)"
msgid "(1) User Commands"
msgstr "(1) Brugerkommandoer"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man2.desktop
msgctxt "Name(man2.desktop)"
msgid "(2) System Calls"
msgstr "(2) Systemkald"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man3.desktop
msgctxt "Name(man3.desktop)"
msgid "(3) Subroutines"
msgstr "(3) Subrutiner"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man4.desktop
msgctxt "Name(man4.desktop)"
msgid "(4) Devices"
msgstr "(4) Enheder"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man5.desktop
msgctxt "Name(man5.desktop)"
msgid "(5) File Formats"
msgstr "(5) Filformater"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man6.desktop
msgctxt "Name(man6.desktop)"
msgid "(6) Games"
msgstr "(6) Spil"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man7.desktop
msgctxt "Name(man7.desktop)"
msgid "(7) Miscellaneous"
msgstr "(7) Diverse"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man8.desktop
msgctxt "Name(man8.desktop)"
msgid "(8) Sys. Administration"
msgstr "(8) Systemadministration"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/man9.desktop
msgctxt "Name(man9.desktop)"
msgid "(9) Kernel"
msgstr "(9) Kerne"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kile.desktop
msgctxt "Comment(kile.desktop)"
msgid "(La)TeX development environment"
msgstr "(La)TeX udviklingsmiljø"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/mann.desktop
msgctxt "Name(mann.desktop)"
msgid "(n) New"
msgstr "(n) Ny"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/dunhandler.desktop
msgctxt "Name(dunhandler.desktop)"
msgid "/opt/kde3/share/apps/kdebluetooth/dunhandler/dunhandler"
msgstr "/opt/kde3/share/apps/kdebluetooth/dunhandler/dunhandler"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/faxhandler.desktop
msgctxt "Name(faxhandler.desktop)"
msgid "/opt/kde3/share/apps/kdebluetooth/faxhandler/faxhandler"
msgstr "/opt/kde3/share/apps/kdebluetooth/faxhandler/faxhandler"

#: /usr/share/applications/kde4/kubrick.desktop
msgctxt "GenericName(kubrick.desktop)"
msgid "3-D Game based on Rubik's Cube"
msgstr "3D-spil baseret på Rubiks terning"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/4x4.desktop
msgctxt "Name(4x4.desktop)"
msgid "4x4"
msgstr "4x4"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-7z.desktop
msgctxt "Comment(x-7z.desktop)"
msgid "7-Zip Archive"
msgstr "7-Zip-arkiv"

#: /usr/share/kde4/apps/kplato/templates/Simple/8HourDay-40HourWeek.desktop
msgctxt "Name(8HourDay-40HourWeek.desktop)"
msgid "8 hour day, 40 hour week"
msgstr "8-timers dag, 40-timers uge"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/9wm.desktop
msgctxt "Name(9wm.desktop)"
msgid "9WM"
msgstr "9WM"

#: /usr/share/applications/kde4/kubrick.desktop
msgctxt "Comment(kubrick.desktop)"
msgid "A 3-D game based on Rubik's Cube"
msgstr "Et 3D-spil baseret på Rubiks terning"

#: /usr/share/applications/kde4/ktorrent.desktop
msgctxt "Comment(ktorrent.desktop)"
msgid "A BitTorrent program for KDE"
msgstr "Et BitTorrent-program til KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbus.desktop
msgctxt "Comment(kdbus.desktop)"
msgid "A D-BUS service browser"
msgstr "En tjenestebrowser for D-BUS"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/datakiosk.desktop
msgctxt "Comment(datakiosk.desktop)"
msgid "A Database Interface Tool"
msgstr "Et database-grænseflade-værktøj"

#: /usr/share/applications/kde4/akregator.desktop
msgctxt "Comment(akregator.desktop)"
msgid "A Feed Reader for KDE"
msgstr "En feed-læser for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdiff3.desktop
msgctxt "Comment(kdiff3.desktop)"
msgid "A File And Directory Comparison And Merge Tool"
msgstr "Et indfletningsværktøj for filer og mapper"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/amaterus.desktop
msgctxt "Comment(amaterus.desktop)"
msgid "A GTK+ based window manager with a window grouping feature"
msgstr "En GTK+ baseret vindueshåndtering med en vinduesgrupperingsegenskab"

#: /usr/share/applications/kde4/kgeography.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgeography.desktop
msgctxt "Comment(kgeography.desktop)"
msgid "A Geography Learning Program"
msgstr "Et indlæringsprogram for geografi"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgpg.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kgpg.desktop /usr/share/autostart/kgpg.desktop
msgctxt "Comment(kgpg.desktop)"
msgid "A GnuPG frontend"
msgstr "En GnuPG-forende"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwatch.desktop
msgctxt "Comment(kwatch.desktop)"
msgid "A KDE Application"
msgstr "En KDE anvendelse"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/embedjs.desktop
msgctxt "Comment(embedjs.desktop)"
msgid "A KDE KPart Application"
msgstr "Et KDE KPart program"

#: /opt/kde3/share/apps/kdevappwizard/template-common/kde-app.desktop
msgctxt "Comment(kde-app.desktop)"
msgid "A KDE KPart Application"
msgstr "Et KDE KPart-program"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kturtle.desktop
msgctxt "Comment(kturtle.desktop)"
msgid "A KDE Logo programming environment"
msgstr "Et KDE Logo programmeringsmiljø"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktranslator.desktop
msgctxt "Comment(ktranslator.desktop)"
msgid "A KDE Translation Application"
msgstr "Et KDE oversættelsesprogram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetworkmanager.desktop
msgctxt "Comment(knetworkmanager.desktop)"
msgid "A KDE frontend for NetworkManager"
msgstr "En KDE-grænseflade for Networkmanager"

#: /opt/kde3/share/autostart/knetworkmanager-autostart.desktop
msgctxt "Comment(knetworkmanager-autostart.desktop)"
msgid "A KDE frontend for NetworkManager"
msgstr "En KDE-grænseflade for Networkmanager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/oooqs.desktop
msgctxt "Comment(oooqs.desktop)"
msgid "A OpenOffice.org quickstart applet for KDE"
msgstr "Et OpenOffice.org hurtigstarts-panelprogram til KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/yakuake.desktop
msgctxt "Comment(yakuake.desktop)"
msgid "A Quake-style terminal emulator based on KDE Konsole technology."
msgstr ""
"En Quake-lignende terminalemulator baseret på teknologi fra KDE's program "
"Konsole."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdesvn.desktop
msgctxt "Comment(kdesvn.desktop)"
msgid "A Subversion client for KDE"
msgstr "En Subversion-klient til KDE"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Tutorials/visualdict.desktop
msgctxt "Name(visualdict.desktop)"
msgid "A Visual Guide to KDE"
msgstr "En visuel guide til KDE"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/qvwm.desktop
msgctxt "Comment(qvwm.desktop)"
msgid "A Windows 95 like window manager"
msgstr "En Windows 95-lignende vindueshåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/krename.desktop
msgctxt "Comment(krename.desktop)"
msgid "A batch renamer"
msgstr "Batch filomdøbning"

#:
/usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/application_octetstream.desktop
msgctxt "Comment(application_octetstream.desktop)"
msgid "A bodypart formatter plugin for application/octet-stream"
msgstr "Et bodypart formateringsplugin for application/octet-stream"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_calendar.desktop
msgctxt "Comment(text_calendar.desktop)"
msgid "A bodypart formatter plugin for text/calendar"
msgstr "Et bodypart formateringsplugin for text/calendar"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_vcard.desktop
msgctxt "Comment(text_vcard.desktop)"
msgid "A bodypart formatter plugin for text/vcard"
msgstr "Et bodypart formateringsplugin for text/vcard"

#: /opt/kde3/share/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_xdiff.desktop
msgctxt "Comment(text_xdiff.desktop)"
msgid "A bodypart formatter plugin for text/x-diff"
msgstr "Et bodypart formateringsplugin for text/x-diff"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_xdiff.desktop
msgctxt "Comment(text_xdiff.desktop)"
msgid "A bodypart formatter plugin for text/x-patch"
msgstr "Et bodypart formaterings-plugin for text/x-patch"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/desktop.desktop
msgctxt "Comment(desktop.desktop)"
msgid "A button that gives quick access to the desktop when pressed"
msgstr "En knap der giver hurtig adgang til desktoppen når den trykkes ned"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/tellico.desktop
msgctxt "Comment(tellico.desktop)"
msgid "A collection manager"
msgstr "En HÃ¥ndtering af samlinger"

#: /usr/share/applications/kde4/klipper.desktop
#: /usr/share/autostart/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/klipper.desktop
msgctxt "Comment(klipper.desktop)"
msgid "A cut & paste history utility"
msgstr "Et værktøj med historik til at klippe ud og indsætte"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knoda.desktop
msgctxt "Comment(knoda.desktop)"
msgid "A database frontend"
msgstr "En databasebrugerflade"

#: /usr/share/applications/kde4/yakuake.desktop
msgctxt "Comment(yakuake.desktop)"
msgid "A drop-down terminal emulator based on KDE Konsole technology."
msgstr "En drop-down terminalemulator baseret på KDEs Konsole-teknologi."

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.desktop
msgctxt "Comment(khtmlsettingsplugin.desktop)"
msgid "A fast way to change the KHTML settings"
msgstr "Hurtig måde at ændre KHTML-opsætningen på"

#: /usr/share/applications/kde4/kwordquiz.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwordquiz.desktop
msgctxt "Comment(kwordquiz.desktop)"
msgid "A flashcard and vocabulary learning program"
msgstr "Et kort- og ordforråds indlæringsprogram"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/frames/frames.desktop
msgctxt "Comment(frames.desktop)"
msgid "A frame theme"
msgstr "Et tema med rammer"

#:
/usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/cleanframes/cleanframes.desktop
msgctxt "Comment(cleanframes.desktop)"
msgid "A frame theme based on Ruediger Bente's frame theme"
msgstr "Et rammetema baseret på Ruediger Bentes rammetema"

#: /usr/share/applications/kde4/KGoldrunner.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/KGoldrunner.desktop
msgctxt "Comment(KGoldrunner.desktop)"
msgid "A game of action and puzzle-solving"
msgstr "Et spil med handling og problemløsning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knights.desktop
msgctxt "Comment(knights.desktop)"
msgid "A graphical chess interface"
msgstr "En grafisk brugerflade til skak"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/faxhandler.desktop
msgctxt "Comment(faxhandler.desktop)"
msgid "A handler for the fax profile"
msgstr "HÃ¥ndtering til faxprofilen"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/fluxbox.desktop
msgctxt "Comment(fluxbox.desktop)"
msgid "A highly configurable and low resource window manager based on Blackbox"
msgstr ""
"En meget indstillelig vindueshåndtering med lavt ressourceforbrug baseret på
"
"Blackbox"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/waimea.desktop
msgctxt "Comment(waimea.desktop)"
msgid "A highly customizable window manager based on Blackbox"
msgstr "En meget indstillelig vindueshåndtering baseret på Blackbox"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ion.desktop
msgctxt "Comment(ion.desktop)"
msgid "A keyboard-friendly window manager with tiled windows, based on PWM"
msgstr "En tastaturvenlig vindueshåndtering med fliselagte vinduer, baseret
på PWM"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/entries/metabar.desktop
msgctxt "Comment(metabar.desktop)"
msgid "A konqueror navigation panel plugin called Metabar"
msgstr "Et navigationspanel-plugin for konqueror der hedder Metabar"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/metabar_add.desktop
msgctxt "Comment(metabar_add.desktop)"
msgid "A konqueror navigation panel plugin called Metabar"
msgstr "Et navigationspanel-plugin for konqueror der hedder Metabar"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/exec.desktop
msgctxt "Comment(exec.desktop)"
msgid "A launcher for programs not in the K Menu"
msgstr "En starter af programmer der ikke er i K-Menuen"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/metacity.desktop
msgctxt "Comment(metacity.desktop)"
msgid "A lightweight GTK2 based window manager"
msgstr "En letvægts GTK2 baseret vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/oroborus.desktop
msgctxt "Comment(oroborus.desktop)"
msgid "A lightweight themeable window manager"
msgstr "En letvægts vindueshåndtering med temaer"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/golem.desktop
msgctxt "Comment(golem.desktop)"
msgid "A lightweight window manager"
msgstr "En letvægtsvindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/pwm.desktop
msgctxt "Comment(pwm.desktop)"
msgid "A lightweight window manager able to attach multiple windows to one
frame"
msgstr "En letvægts vindueshåndtering der kan knytte flere vinduer til én
ramme"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/openbox.desktop
msgctxt "Comment(openbox.desktop)"
msgid "A lightweight window manager based on Blackbox"
msgstr "En letvægts vindueshåndtering baseret på Blackbox"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kfifteenapplet.desktop
msgctxt "Comment(kfifteenapplet.desktop)"
msgid "A little game with fifteen pieces"
msgstr "Et lille spil med femten brikker"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mathapplet.desktop
msgctxt "Comment(mathapplet.desktop)"
msgid "A mathematical expression evaluator"
msgstr "Til evaluering af matematiske udtryk"

#: /usr/share/applications/kde4/blinken.desktop
msgctxt "Comment(blinken.desktop)"
msgid "A memory enhancement game"
msgstr "Et spil til hukommelsestræning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/windowlist.desktop
msgctxt "Comment(windowlist.desktop)"
msgid "A menu that lists all open windows"
msgstr "En menu der lister alle åbne vinduer"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/browser.desktop
msgctxt "Comment(browser.desktop)"
msgid "A menu that lists files in a given folder"
msgstr "En menu der lister filer i en given mappe"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/sapphire.desktop
msgctxt "Comment(sapphire.desktop)"
msgid "A minimal but configurable window manager"
msgstr "En minimal men indstillelig vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/aewm++.desktop
msgctxt "Comment(aewm++.desktop)"
msgid ""
"A minimal window manager based on AEWM, enhanced by virtual desktops and "
"partial GNOME support"
msgstr ""
"En minimal vindueshåndtering baseret på AEWM, udvidet med virtuelle "
"desktoppe og delvis GNOME-støtte"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/aewm.desktop
msgctxt "Comment(aewm.desktop)"
msgid "A minimalist window manager"
msgstr "En minimalistisk vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/evilwm.desktop
msgctxt "Comment(evilwm.desktop)"
msgid "A minimalist window manager based on AEWM"
msgstr "En minimalistisk vindueshåndtering baseret på AEWM"

#: /usr/share/applications/kde4/icemon.desktop
msgctxt "Comment(icemon.desktop)"
msgid "A monitor for an Icecream compilation network"
msgstr "Overvågning af et Icecream-kompileringsnetværk"

#: /usr/share/applications/kde4/krandrtray.desktop
msgctxt "Comment(krandrtray.desktop)"
msgid "A panel applet for resizing and reorientating X screens."
msgstr "Et panelprogram til at ændre størrelse og orientering for X-skærme."

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/snow/snow.desktop
msgctxt "Comment(snow.desktop)"
msgid "A perfect match for your mountain holidays"
msgstr "Passer perfekt til din ferie i bjergene"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Comment(classic.desktop)"
msgid "A port of the old HTML Export plugin theme"
msgstr "En overførsel af det gamle tema for pluginnet HTML-eksport"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klatin.desktop
msgctxt "Comment(klatin.desktop)"
msgid "A program to help revise Latin"
msgstr "Et program til at hjælpe med at revidere Latin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/blinken.desktop
msgctxt "Comment(blinken.desktop)"
msgid "A retro memory enhancement game"
msgstr "Et indlæringsprogram for hukommelsesforbedring"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/knewsticker.desktop
msgctxt "Comment(knewsticker.desktop)"
msgid "A scrolling RDF news ticker"
msgstr "En rullende RDF nyhedstelegraf"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pgcalc.desktop
msgctxt "Comment(pgcalc.desktop)"
msgid "A simple KDE Application"
msgstr "Et simpelt KDE program"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/simple/simple.desktop
msgctxt "Comment(simple.desktop)"
msgid "A simple and light theme"
msgstr "Et enkelt og lyst tema"

#: /usr/share/applications/kde4/kollision.desktop
msgctxt "Comment(kollision.desktop)"
msgid "A simple ball dodging game"
msgstr "Et enkelt undvigelsesspil med bolde"

#: /usr/share/applications/kde4/gwenview.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/gwenview.desktop
msgctxt "Comment(gwenview.desktop)"
msgid "A simple image viewer"
msgstr "En simpel billedfremviser"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ratpoison.desktop
msgctxt "Comment(ratpoison.desktop)"
msgid "A simple keyboard-only window manager modeled after Screen"
msgstr "En simpel kun-tastatur vindueshåndtering modeleret efter Screen"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/ktimemon.desktop
msgctxt "Comment(ktimemon.desktop)"
msgid "A simple system monitor"
msgstr "En simpel systemovervåger til KDE"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kpfapplet.desktop
msgctxt "Comment(kpfapplet.desktop)"
msgid "A small webserver that makes sharing files over the network easy"
msgstr "En lille web-server som gør det nemt at dele filer via netværket"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/wm2.desktop
msgctxt "Comment(wm2.desktop)"
msgid "A small, non-configurable window manager"
msgstr "En lille, ikke-indstillelig vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/FaxA4.desktop
msgctxt "Comment(FaxA4.desktop)"
msgid "A template to quickly create a facsimile communication"
msgstr "En skabelon til hurtigt at oprette en faxmeddelelse"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/FaxLetter.desktop
msgctxt "Comment(FaxLetter.desktop)"
msgid "A template to quickly create a facsimile communication"
msgstr "En skabelon til hurtigt at oprette en faxmeddelelse"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ColorfulA4.desktop
msgctxt "Comment(ColorfulA4.desktop)"
msgid "A two-column template with stylishly colored headers and footers"
msgstr "En tosøjlers skabelon med elegant farvet sidehoved og sidefod"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ColorfulLetter.desktop
msgctxt "Comment(ColorfulLetter.desktop)"
msgid "A two-column template with stylishly colored headers and footers"
msgstr "En tosøjlers skabelon med elegant farvet sidehoved og sidefod"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchmviewer.desktop
msgctxt "Comment(kchmviewer.desktop)"
msgid "A viewer of CHM (MS-Help) files"
msgstr "En fremviser til CHM-filer (MS-Hjælp)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktnef.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ktnef.desktop
msgctxt "Comment(ktnef.desktop)"
msgid "A viewer/extractor for TNEF files"
msgstr "En fremviser/udpakker for TNEF-filer"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/w9wm.desktop
msgctxt "Comment(w9wm.desktop)"
msgid ""
"A window manager based on 9WM, enhanced by virtual screens and keyboard "
"bindings"
msgstr ""
"En vindueshåndtering baseret på 9WM, udvidet med virtuelle skærme og "
"tastaturbindinger"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/matchbox.desktop
msgctxt "Comment(matchbox.desktop)"
msgid "A window manager for handheld devices"
msgstr "En vindueshåndtering for håndholdte enheder"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/afterstep.desktop
msgctxt "Comment(afterstep.desktop)"
msgid "A window manager with the NeXTStep look and feel, based on FVWM"
msgstr "En vindueshåndtering med NeXTStep udseende, baseret på FVWM"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwifimanager.desktop
msgctxt "Comment(kwifimanager.desktop)"
msgid "A wireless LAN connection monitor"
msgstr "En trådløs LAN-forbindelsesovervåger"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/aac.desktop
msgctxt "Comment(aac.desktop)"
msgid "AAC Sound"
msgstr "AAC-Lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/vnd.abc.desktop
msgctxt "Comment(vnd.abc.desktop)"
msgid "ABC Music File"
msgstr "ABC Musikfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-ace.desktop
msgctxt "Comment(x-ace.desktop)"
msgid "ACE Archive"
msgstr "ACE-arkiv"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/aewm.desktop
msgctxt "Name(aewm.desktop)"
msgid "AEWM"
msgstr "AEWM"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/aewm++.desktop
msgctxt "Name(aewm++.desktop)"
msgid "AEWM++"
msgstr "AEWM++"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-aiff.desktop
msgctxt "Comment(x-aiff.desktop)"
msgid "AIFF/Amiga Audio"
msgstr "AIFF/Amiga-lyd"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/amaterus.desktop
msgctxt "Name(amaterus.desktop)"
msgid "AMATERUS"
msgstr "AMATERUS"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/amor.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/amor.desktop
msgctxt "Name(amor.desktop)"
msgid "AMOR"
msgstr "AMOR"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-arc.desktop
msgctxt "Comment(x-arc.desktop)"
msgid "ARC Archive"
msgstr "ARC-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-arj.desktop
msgctxt "Comment(x-arj.desktop)"
msgid "ARJ Archive"
msgstr "ARJ-arkiv"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/asclassic.desktop
msgctxt "Name(asclassic.desktop)"
msgid "ASClassic"
msgstr "ASClassic"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-ms-asf.desktop
msgctxt "Comment(x-ms-asf.desktop)"
msgid "ASF Media"
msgstr "ASF-medie"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.ms-asf.desktop
msgctxt "Comment(vnd.ms-asf.desktop)"
msgid "ASF Media"
msgstr "ASF-medie"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-awk.desktop
msgctxt "Comment(x-awk.desktop)"
msgid "AWK Script"
msgstr "AWK-script"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kenolaba.desktop
msgctxt "GenericName(kenolaba.desktop)"
msgid "Abalone-like Board Game"
msgstr "Abalone-lignende brætspil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-abiword.desktop
msgctxt "Comment(x-abiword.desktop)"
msgid "AbiWord Document"
msgstr "AbiWord-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KGoldrunner.desktop
msgctxt "GenericName(KGoldrunner.desktop)"
msgid "Action & Puzzle Solving Game"
msgstr "Handlings & mysteriums løsningsspil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-adasrc.desktop
msgctxt "Comment(x-adasrc.desktop)"
msgid "Ada Source File"
msgstr "Ada-kildefil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaddressbook.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kaddressbook.desktop
msgctxt "GenericName(kaddressbook.desktop)"
msgid "Address Manager"
msgstr "Adressehåndtering"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_addressee.desktop
msgctxt "Name(akonadi_serializer_addressee.desktop)"
msgid "Addressee Serializer"
msgstr "Serieordning af adressater"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/lockout.desktop
msgctxt "Comment(lockout.desktop)"
msgid "Adds buttons for locking screen and session logout"
msgstr "Tilføjer knapper for at låse skærmen og logge ud fra sessionen"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/illustrator.desktop
msgctxt "Comment(illustrator.desktop)"
msgid "Adobe Illustrator Document"
msgstr "Adobe Illustrator-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-vnd.adobe.photoshop.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.adobe.photoshop.desktop)"
msgid "Adobe Photoshop Image"
msgstr "Adobe Photoshop-billede"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Name(specials.desktop)"
msgid "Advanced Faxing Tool (ksendfax)"
msgstr "Avanceret fax-værktøj (ksendfax)"

#: /usr/share/applications/kde4/kate.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kate.desktop
msgctxt "GenericName(kate.desktop)"
msgid "Advanced Text Editor"
msgstr "Avanceret teksteditor"

#: /opt/kde3/share/locale/af/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Afrikaans"
msgstr "Afrikaans"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/afterstep.desktop
msgctxt "Name(afterstep.desktop)"
msgid "AfterStep"
msgstr "AfterStep"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/asclassic.desktop
msgctxt "Comment(asclassic.desktop)"
msgid "AfterStep Classic, a window manager based on AfterStep v1.1"
msgstr "AfterStep Classic, en vindueshåndtering baseret på AfterStep v1.1"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-aisleriot/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "AisleRiot"
msgstr "AisleRiot"

#: /usr/share/applications/kde4/akonadiconsole.desktop
msgctxt "Name(akonadiconsole.desktop)"
msgid "Akonadi Console"
msgstr "Akonadi-konsol"

#: /usr/share/applications/kde4/akonadiconsole.desktop
msgctxt "Comment(akonadiconsole.desktop)"
msgid "Akonadi Management and Debugging Console"
msgstr "Akonadi håndterings- og fejlretningskonsol"

#: /usr/share/applications/kde4/akonaditray.desktop
msgctxt "GenericName(akonaditray.desktop)"
msgid "Akonadi Tray Utility"
msgstr "Akonadi-værktøj til statusområdet"

#: /usr/share/applications/kde4/akonaditray.desktop
msgctxt "Name(akonaditray.desktop)"
msgid "Akonaditray"
msgstr "Akonaditray"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/akregator.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/akregator.desktop
msgctxt "Name(akregator.desktop)"
msgid "Akregator"
msgstr "Akregator"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/moving_desktop.desktop
msgctxt "Name(moving_desktop.desktop)"
msgid "Align Desktop Icons"
msgstr "Sæt skrivebordsikoner på linie"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/all/allfiles.desktop
msgctxt "Comment(allfiles.desktop)"
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/all/all.desktop
msgctxt "Comment(all.desktop)"
msgid "All Files and Folders"
msgstr "Alle filer og mapper"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
msgctxt "Comment(uachangerplugin.desktop)"
msgid "Allows the detected UserAgent to be modified"
msgstr "Lader den detekterede UserAgent blive ændret"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/katesessionmenu.desktop
msgctxt "Comment(katesessionmenu.desktop)"
msgid "Allows you to open Kate with a specified session, or create a new one"
msgstr "Tillader dig at åbne Kate med en bestemt session, eller at oprette en
ny"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/tilesets/alphabet.desktop
msgctxt "Name(alphabet.desktop)"
msgid "Alphabet"
msgstr "Alfabetet"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/alt/alt.desktop
msgctxt "Name(alt.desktop)"
msgid "Altitude"
msgstr "Højde"

#: /usr/share/applications/kde4/amarok.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/amarok.desktop
msgctxt "Name(amarok.desktop)"
msgid "Amarok"
msgstr "Amarok"

#: /usr/share/applications/kde4/amarok.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/amarok.desktop
msgctxt "Comment(amarok.desktop)"
msgid "Amarok - Rediscover Your Music!"
msgstr "Amarok - Genopdag din musik!"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/amiwm.desktop
msgctxt "Name(amiwm.desktop)"
msgid "AmiWM"
msgstr "AmiWM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-mod.desktop
msgctxt "Comment(x-mod.desktop)"
msgid "Amiga Soundtracker Audio"
msgstr "Amiga Soundtracker-lyd"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_addressee.desktop
msgctxt "Comment(akonadi_serializer_addressee.desktop)"
msgid "An Akonadi serializer plugin for addressee objects"
msgstr "Et Akonadi-plugin til serieordning af adressatobjekter"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_bookmark.desktop
msgctxt "Comment(akonadi_serializer_bookmark.desktop)"
msgid "An Akonadi serializer plugin for bookmark objects"
msgstr "Et Akonadi-plugin til serieordning af bogmærkeobjekter"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_kcal.desktop
msgctxt "Comment(akonadi_serializer_kcal.desktop)"
msgid "An Akonadi serializer plugin for events, tasks and journal entries"
msgstr "Et Akonadi-plugin til serieordning af hændelser, opgaver og
journalindgange"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_mail.desktop
msgctxt "Comment(akonadi_serializer_mail.desktop)"
msgid "An Akonadi serializer plugin for mail objects"
msgstr "Et Akonadi-plugin til serieordning af postobjekter"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klamav.desktop
msgctxt "Comment(klamav.desktop)"
msgid "An Anti-Virus Manager"
msgstr "An Anti-Virus Manager"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/phluid.desktop
msgctxt "Comment(phluid.desktop)"
msgid "An Imlib2 based window manager"
msgstr "En Imlib2 baseret vindueshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbtobexclient.desktop
msgctxt "Comment(kbtobexclient.desktop)"
msgid "An OBEX Object Push client for the KDEBluetooth Framework"
msgstr "En OBEX Objekt skubbe-klient for KDEBluetooth-skelettet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/dunhandler.desktop
msgctxt "Comment(dunhandler.desktop)"
msgid "An OBEX Object Push client for the KdeBluetooth Framework"
msgstr "OBEX-objekt push-klient til KDEBluetooth-frameworket"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/akregator.desktop
msgctxt "Comment(akregator.desktop)"
msgid "An RSS Aggregator for KDE"
msgstr "En RSS Aggregator for KDE"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/ksysguardapplet.desktop
msgctxt "Comment(ksysguardapplet.desktop)"
msgid "An advanced system monitor which swallows KDE system guard displays"
msgstr "En avanceret systemovervåger som svælger skærme fra KDE's
systemovervågning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/kasbarextension.desktop
msgctxt "Comment(kasbarextension.desktop)"
msgid "An alternative taskbar panel applet."
msgstr "Et alternativt opgavelinjepanelprogram."

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/clockapplet.desktop
msgctxt "Comment(clockapplet.desktop)"
msgid "An analog and digital clock"
msgstr "Et analogt og digitalt ur"

#: /usr/share/kde4/apps/kicker/applets/ksysguardapplet.desktop
msgctxt "Comment(ksysguardapplet.desktop)"
msgid "An applet which monitors system information"
msgstr "Et panelprogram som overvåger systeminformation"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/LabPlot.desktop
msgctxt "Comment(LabPlot.desktop)"
msgid "An application for plotting of data sets and functions"
msgstr "Et Program til at plotte datasæt og funktioner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpl.desktop
msgctxt "Comment(kpl.desktop)"
msgid "An application for plotting of data sets and functions"
msgstr "Et Program til at plotte datasæt og funktioner"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
msgctxt "Comment(kimgalleryplugin.desktop)"
msgid "An easy way to generate a HTML image gallery"
msgstr "Nem måde at oprette et HTML-billedgalleri på"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Elegance/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "An elegant theme for plasma."
msgstr "Et elegant tema til Plasma."

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/9wm.desktop
msgctxt "Comment(9wm.desktop)"
msgid "An emulation of the Plan 9 window manager 8-1/2"
msgstr "En emulering af Plan 9 vindueshåndteringen 8-1/2"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/superkaramba.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/superkaramba.desktop
msgctxt "Comment(superkaramba.desktop)"
msgid "An engine for cool desktop eyecandy."
msgstr "En grænseflade for lækre øjegodter på desktoppen."

#: /usr/share/kde4/apps/kchart/templates/chart/BarChart.desktop
msgctxt "Comment(BarChart.desktop)"
msgid "An example of a bar chart"
msgstr "Et eksempel på et bjælkediagram"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/sawfish.desktop
msgctxt "Comment(sawfish.desktop)"
msgid "An extensible window manager scriptable with an Emacs Lisp-like language"
msgstr ""
"En udvidelig vindueshåndtering der kan scriptes med et Emacs Lisp-lignende "
"sprog"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/e16.desktop
msgctxt "Comment(e16.desktop)"
msgid "An extremely themable very feature-rich window manager"
msgstr "En ekstremt tema-fleksibel egenskabsrig vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/egypt.desktop
msgctxt "Name(egypt.desktop)"
msgid "Ancient Egypt"
msgstr "Oldtidens Egypten"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klamav.desktop
msgctxt "GenericName(klamav.desktop)"
msgid "Anti-Virus Manager"
msgstr "Anti-Virus-håndtering"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mediacontrol.desktop
msgctxt "Comment(mediacontrol.desktop)"
msgid "Applet to control mediaplayers"
msgstr "Program til at kontrollere medieafspillere"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/profile_chooser.desktop
msgctxt "Comment(profile_chooser.desktop)"
msgid "Applet to switch SCPM profiles"
msgstr "Panelprogram til at skifte mellem SCPM-profiler"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/katapult.desktop
msgctxt "GenericName(katapult.desktop)"
msgid "Application Launcher"
msgstr "Programstarter"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-log.desktop
msgctxt "Comment(x-log.desktop)"
msgid "Application Log File"
msgstr "programlogfil"

#:
/usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/application_octetstream.desktop
msgctxt "Name(application_octetstream.desktop)"
msgid "Application Octetstream"
msgstr "Program oktetstrøm"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_vcard.desktop
msgctxt "Name(text_vcard.desktop)"
msgid "Application Octetstream"
msgstr "Program oktetstrøm"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_calendar.desktop
msgctxt "Name(text_calendar.desktop)"
msgid "Application Octetstream"
msgstr "Program oktetstrøm"

#: /usr/share/kde4/apps/kmail/plugins/bodypartformatter/text_xdiff.desktop
msgctxt "Name(text_xdiff.desktop)"
msgid "Application Octetstream"
msgstr "Program oktetstrøm"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/kmenu.desktop
msgctxt "Comment(kmenu.desktop)"
msgid "Applications and common actions"
msgstr "Programmer og sædvanlige handlinger"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-applixgraphics.desktop
msgctxt "Comment(x-applixgraphics.desktop)"
msgid "Applix Graphics Document"
msgstr "Applix Graphics-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-applixspread.desktop
msgctxt "Comment(x-applixspread.desktop)"
msgid "Applix Spreadsheets Document"
msgstr "Applix regneark-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-applixword.desktop
msgctxt "Comment(x-applixword.desktop)"
msgid "Applix Words Document"
msgstr "Applix Words-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-archive.desktop
msgctxt "Comment(x-archive.desktop)"
msgid "Ar Archive"
msgstr "Ar-arkiv"

#: /opt/kde3/share/locale/ar/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ark.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ark.desktop
msgctxt "GenericName(ark.desktop)"
msgid "Archiving Tool"
msgstr "Arkiveringsværktøj"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ark.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ark.desktop
msgctxt "Name(ark.desktop)"
msgid "Ark"
msgstr "Ark"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-artsbuilder.desktop
msgctxt "Comment(x-artsbuilder.desktop)"
msgid "Arts Builder"
msgstr "aRts-bygger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/atlantik.desktop
msgctxt "Name(atlantik.desktop)"
msgid "Atlantik"
msgstr "Atlantik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/atlantikdesigner.desktop
msgctxt "Name(atlantikdesigner.desktop)"
msgid "Atlantik Designer"
msgstr "Atlantik-designer"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Comment(specials.desktop)"
msgid "Attachment for KMail Composer"
msgstr "Bilag til KMail Brevskriver"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/artsbuilder.desktop
msgctxt "GenericName(artsbuilder.desktop)"
msgid "Audio Filter Designer"
msgstr "Audiofilter-designer"

#: /usr/share/applications/kde4/amarok.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/amarok.desktop
msgctxt "GenericName(amarok.desktop)"
msgid "Audio Player"
msgstr "Lydafspiller"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/av-device-class.desktop
msgctxt "Comment(av-device-class.desktop)"
msgid "Audio/Video Bluetooth Device"
msgstr "Audio/Video Bluetooth-enhed"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/snow/snow.desktop
msgctxt "Name(snow.desktop)"
msgid "Aurélien Gâteau"
msgstr "Aurélien Gâteau"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/matrix/matrix.desktop
msgctxt "Name(matrix.desktop)"
msgid "Aurélien Gâteau"
msgstr "Aurélien Gâteau"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/simple/simple.desktop
msgctxt "Name(simple.desktop)"
msgid "Aurélien Gâteau"
msgstr "Aurélien Gâteau"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Aurélien Gâteau"
msgstr "Aurélien Gâteau"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/autorefresh.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/autorefresh.desktop
msgctxt "Name(autorefresh.desktop)"
msgid "Auto Refresh Plugin"
msgstr "Plugin til autogenopfriskning"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/autorefresh.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/autorefresh.desktop
msgctxt "Comment(autorefresh.desktop)"
msgid "Auto Refresh plugin"
msgstr "Plugin til autogenopfriskning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-flic.desktop
msgctxt "Comment(x-flic.desktop)"
msgid "Autodesk's FLIC File"
msgstr "Autodesks FLIC-fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmousetool.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmousetool.desktop
msgctxt "GenericName(kmousetool.desktop)"
msgid "Automatic Mouse Click"
msgstr "Automatisk museklik"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Aya/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Aya"
msgstr "Aya"

#: /opt/kde3/share/locale/az/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Azerbaijani"
msgstr "Azerbaijansk"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/b2.desktop
msgctxt "Name(b2.desktop)"
msgid "B II"
msgstr "B II"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-bdf.desktop
msgctxt "Comment(x-font-bdf.desktop)"
msgid "BDF Bitmap Font"
msgstr "BDF Bitmap-skrifttype"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/HomeFamily/BMI.desktop
msgctxt "Name(BMI.desktop)"
msgid "BMI Calculator"
msgstr "BMI-Regnemaskine"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-bmp.desktop
msgctxt "Comment(x-bmp.desktop)"
msgid "BMP Image"
msgstr "BMP-billede"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_babelfish.desktop
msgctxt "Name(plugin_babelfish.desktop)"
msgid "Babel Plugin"
msgstr "Babel-plugin"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_babelfish.desktop
msgctxt "Comment(plugin_babelfish.desktop)"
msgid "Babelfish plugin"
msgstr "Babelfish-plugin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbackgammon.desktop
msgctxt "GenericName(kbackgammon.desktop)"
msgid "Backgammon Game"
msgstr "Backgammon-spil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/background.desktop
msgctxt "Name(background.desktop)"
msgid "Background"
msgstr "Baggrund"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Background Color"
msgstr "Baggrundsfarve"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-trash.desktop
msgctxt "Comment(x-trash.desktop)"
msgid "Backup File"
msgstr "Sikkerhedskopifil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konserve.desktop
msgctxt "GenericName(konserve.desktop)"
msgid "Backup Tool"
msgstr "Backupværktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/Business/BalanceSheet.desktop
msgctxt "Name(BalanceSheet.desktop)"
msgid "Balance Sheet"
msgstr "Balanceringsark"

#: /usr/share/applications/kde4/kbounce.desktop
msgctxt "GenericName(kbounce.desktop)"
msgid "Ball Bouncing Game"
msgstr "Et spil med hoppende bolde"

#: /usr/share/kde4/apps/kchart/templates/chart/BarChart.desktop
msgctxt "Name(BarChart.desktop)"
msgid "Bar Chart"
msgstr "Bjælkediagram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode.desktop
msgctxt "Comment(kbarcode.desktop)"
msgid "Barcode and label printing tool"
msgstr "Værktøj til print af stregkoder og etiketter"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-batch.desktop
msgctxt "Comment(kbarcode-batch.desktop)"
msgid "Barcode and label printing tool (batch printing mode)"
msgstr "Værktøj til print af stregkoder og etiketter (batch printtilstand)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-editor.desktop
msgctxt "Comment(kbarcode-editor.desktop)"
msgid "Barcode and label printing tool (editor)"
msgstr "Værktøj til print af stregkoder og etiketter (redigering)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-single.desktop
msgctxt "Comment(kbarcode-single.desktop)"
msgid "Barcode generation tool"
msgstr "Værktøj til at generere stregkoder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/basket.desktop
msgctxt "Name(basket.desktop)"
msgid "BasKet Note Pads"
msgstr "BasKet notesblok"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/Memo.desktop
msgctxt "Comment(Memo.desktop)"
msgid "Basic template for quickly writing a good-looking memo"
msgstr "Basal skabelon for hurtigt at skrive et godt udseende memo"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-basket-archive.desktop
msgctxt "Comment(x-basket-archive.desktop)"
msgid "Basket Archive"
msgstr "Basket-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-basket-template.desktop
msgctxt "Comment(x-basket-template.desktop)"
msgid "Basket Template"
msgstr "Basket-skabelon"

#: /opt/kde3/share/locale/eu/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Basque"
msgstr "Baskisk"

#: /usr/share/applications/kde4/krename.desktop
msgctxt "GenericName(krename.desktop)"
msgid "Batch File Renamer"
msgstr "Batch filomdøbning"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck22.desktop
msgctxt "Name(deck22.desktop)"
msgid "Bathing"
msgstr "Badning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpowersave.desktop
msgctxt "GenericName(kpowersave.desktop)"
msgid "Battery Monitor"
msgstr "Batteriovervågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpowersave.desktop
msgctxt "Comment(kpowersave.desktop)"
msgid "Battery monitor and general power management"
msgstr "Batteriovervågning og generel strømstyring"

#: /usr/share/applications/kde4/kbattleship.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbattleship.desktop
msgctxt "GenericName(kbattleship.desktop)"
msgid "Battleship Game"
msgstr "Krigsskibe-spil"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck6.desktop
msgctxt "Name(deck6.desktop)"
msgid "Beach"
msgstr "Strand"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/desktopbehavior.desktop
msgctxt "Name(desktopbehavior.desktop)"
msgid "Behavior"
msgstr "Opførsel"

#: /opt/kde3/share/locale/be/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Belarusian"
msgstr "Hviderussisk"

# SN
#: /opt/kde3/share/locale/bn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Bengali"
msgstr "Bengali"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-bibtex.desktop
msgctxt "Comment(x-bibtex.desktop)"
msgid "Bibliographic Data (Bibtex)"
msgstr "Bibliografiske data (Bibtex)"

#: /usr/share/kde4/apps/kabc/formats/binary.desktop
msgctxt "Name(binary.desktop)"
msgid "Binary"
msgstr "Binær"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kbinaryclock.desktop
msgctxt "Name(kbinaryclock.desktop)"
msgid "Binary Clock"
msgstr "Binært ur"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/khexedit.desktop
msgctxt "GenericName(khexedit.desktop)"
msgid "Binary Editor"
msgstr "Binær editor"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/bio/bio.desktop
msgctxt "Name(bio.desktop)"
msgid "Biosphere"
msgstr "Biosfære"

#: /usr/share/applications/kde4/ktorrent.desktop
msgctxt "GenericName(ktorrent.desktop)"
msgid "BitTorrent Client"
msgstr "BitTorrent-klient"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-bittorrent.desktop
msgctxt "Comment(x-bittorrent.desktop)"
msgid "BitTorrent Download"
msgstr "BitTorrent download"

#: /usr/share/kde4/apps/kfourinline/grafix/default.desktop
msgctxt "Name(default.desktop)"
msgid "Black and Red"
msgstr "Sort og rød"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/black-on-white.desktop
msgctxt "Name(black-on-white.desktop)"
msgid "Black on White"
msgstr "Sort på hvid"

#: /usr/share/applications/kde4/kblackbox.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kblackbox.desktop
msgctxt "GenericName(kblackbox.desktop)"
msgid "Blackbox Logic Game"
msgstr "Blackbox logikspil"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/A4.desktop
msgctxt "Name(A4.desktop)"
msgid "Blank Document"
msgstr "Blankt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/Letter.desktop
msgctxt "Name(Letter.desktop)"
msgid "Blank Page"
msgstr "Blank side"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/General/Worksheet.desktop
msgctxt "Name(Worksheet.desktop)"
msgid "Blank Worksheet"
msgstr "Blankt arbejdsark"

#: /usr/share/kde4/apps/kchart/templates/chart/Empty.desktop
msgctxt "Name(Empty.desktop)"
msgid "Blank Worksheet"
msgstr "Blankt arbejdsark"

#: /usr/share/applications/kde4/blinken.desktop
msgctxt "Name(blinken.desktop)"
msgid "Blinken"
msgstr "Blinken"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/block.desktop
msgctxt "Comment(block.desktop)"
msgid "Block Device"
msgstr "Blokenhed"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-warwick/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Blue Balloon"
msgstr "Blå ballon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/dun-profile.desktop
msgctxt "Comment(dun-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Dial-Up Networking Profile"
msgstr "Bluetooth opkalds-netværkprofil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/fax-profile.desktop
msgctxt "Comment(fax-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Fax Profile"
msgstr "Bluetooth fax-profil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/handsfree-profile.desktop
msgctxt "Comment(handsfree-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Hands-Free Profile"
msgstr "Bluetooth Hands-Free-profil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/headset-profile.desktop
msgctxt "Comment(headset-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Headset Profile"
msgstr "Bluetooth Headset-profil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluelock.desktop
msgctxt "GenericName(kbluelock.desktop)"
msgid "Bluetooth Monitor"
msgstr "Bluetooth-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluemon.desktop
msgctxt "GenericName(kbluemon.desktop)"
msgid "Bluetooth Monitor"
msgstr "Bluetooth-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbtobexclient.desktop
msgctxt "GenericName(kbtobexclient.desktop)"
msgid "Bluetooth OBEX Client"
msgstr "Bluetooth OBEX-klient"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbtobexsrv.desktop
msgctxt "Name(kbtobexsrv.desktop)"
msgid "Bluetooth Obex Server"
msgstr "Bluetooth Obex-server"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/serial-port-profile.desktop
msgctxt "Comment(serial-port-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Serial Port Profile"
msgstr "Bluetooth seriel port profil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluetooth.desktop
msgctxt "GenericName(kbluetooth.desktop)"
msgid "Bluetooth Server"
msgstr "Bluetooth-server"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/synchronization-profile.desktop
msgctxt "Comment(synchronization-profile.desktop)"
msgid "Bluetooth Synchronization Profile"
msgstr "Bluetooth synkroniseringsprofil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinputwizard.desktop
msgctxt "GenericName(kinputwizard.desktop)"
msgid "Bluetooth Wizard"
msgstr "Bluetooth-guide"

#: /usr/share/applications/kde4/ksame.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksame.desktop
msgctxt "GenericName(ksame.desktop)"
msgid "Board Game"
msgstr "Brætspil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klickety.desktop
msgctxt "GenericName(klickety.desktop)"
msgid "Board Game"
msgstr "Brætspil"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-gdkcard-bonded/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Bonded"
msgstr "Bonded"

#: /usr/share/kde4/apps/kbookmark/directory_bookmarkbar.desktop
msgctxt "Name(directory_bookmarkbar.desktop)"
msgid "Bookmark Toolbar"
msgstr "Bogmærkeværktøjslinje"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_bookmark.desktop
msgctxt "Name(akonadi_serializer_bookmark.desktop)"
msgid "Bookmark serializer"
msgstr "Serieordning af bogmærker"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Name(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Bookmarklets"
msgstr "Minibogmærker"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/bookmarks.desktop
msgctxt "Name(bookmarks.desktop)"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bogmærker"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/bookmarks_module.desktop
msgctxt "Name(bookmarks_module.desktop)"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Bogmærker"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/bookmarks.desktop
msgctxt "Name(bookmarks.desktop)"
msgid "Bookmarks Menu"
msgstr "Bogmærkemenu"

#: /opt/kde3/share/locale/bs/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Bosnian"
msgstr "Bosnisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbounce.desktop
msgctxt "GenericName(kbounce.desktop)"
msgid "Bounce Ball Game"
msgstr "Spil med springende bolde"

#: /usr/share/applications/kde4/bovo.desktop
msgctxt "Name(bovo.desktop)"
msgid "Bovo"
msgstr "Bovo"

#: /usr/share/locale/pt_BR/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/pt_BR/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Brazil portuguese"
msgstr "Brasiliansk portugisisk"

#: /usr/share/applications/kde4/kbreakout.desktop
msgctxt "GenericName(kbreakout.desktop)"
msgid "Breakout-like Game"
msgstr "Breakout-lignende spil"

#: /opt/kde3/share/locale/br/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Breton"
msgstr "Bretonsk"

#: /usr/share/locale/en_GB/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/en_GB/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "British English"
msgstr "Britisk engelsk"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/info.desktop
msgctxt "Name(info.desktop)"
msgid "Browse Info Pages"
msgstr "Gennemse infosider"

#: /opt/kde3/share/apps/kviewviewer/kpartplugins/kviewbrowser.desktop
msgctxt "Name(kviewbrowser.desktop)"
msgid "Browser"
msgstr "Browser"

#: /usr/share/locale/bg/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/bg/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgarsk"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/CardsAndLabels/BusinessCards10.desktop
msgctxt "Name(BusinessCards10.desktop)"
msgid "Business Cards 10"
msgstr "Forretningskort 10"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-bzip.desktop
msgctxt "Comment(x-bzip.desktop)"
msgid "Bzip File"
msgstr "Bzip-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-bz2dvi.desktop
msgctxt "Comment(x-bz2dvi.desktop)"
msgid "Bzip2 Compressed DVI File"
msgstr "Bzip2-komprimeret DVI-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-bzip2.desktop
msgctxt "Comment(x-bzip2.desktop)"
msgid "Bzip2 File"
msgstr "Bzip2-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tbz.desktop
msgctxt "Comment(x-tbz.desktop)"
msgid "Bzip2-ed Tar Archive"
msgstr "Bzip2 TAR-arkiver"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-chdr.desktop
msgctxt "Comment(x-chdr.desktop)"
msgid "C Header File"
msgstr "C-headerfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-csrc.desktop
msgctxt "Comment(x-csrc.desktop)"
msgid "C Source File"
msgstr "C-kildefil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-c++hdr.desktop
msgctxt "Comment(x-c++hdr.desktop)"
msgid "C++ Header File"
msgstr "C++-headerfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-c++src.desktop
msgctxt "Comment(x-c++src.desktop)"
msgid "C++ Source File"
msgstr "C++-kildefil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/prs.sid.desktop
msgctxt "Comment(prs.sid.desktop)"
msgid "C64 SID Music"
msgstr "C64 SID Musik"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/fax-g3.desktop
msgctxt "Comment(fax-g3.desktop)"
msgid "CCITT G3 Fax"
msgstr "CCITT G3-fax"

#: /usr/share/applications/kde4/k3b.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/k3b.desktop
msgctxt "GenericName(k3b.desktop)"
msgid "CD & DVD Burning"
msgstr "Cd & dvd-skriveprogram"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-cda.desktop
msgctxt "Comment(x-cda.desktop)"
msgid "CD Audio"
msgstr "CD-audio"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/xmcd.desktop
msgctxt "Comment(xmcd.desktop)"
msgid "CD Database File"
msgstr "Cd-databasefil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kover.desktop
msgctxt "Comment(kover.desktop)"
msgid "CD Kover Printer"
msgstr "CD Kover printer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kscd.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kscd.desktop
msgctxt "GenericName(kscd.desktop)"
msgid "CD Player"
msgstr "Cd-afspiller"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaudiocreator.desktop
msgctxt "GenericName(kaudiocreator.desktop)"
msgid "CD Ripper"
msgstr "Cd-Ripper"

#: /usr/share/applications/kde4/k3b.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/k3b.desktop
msgctxt "Comment(k3b.desktop)"
msgid "CD writing program"
msgstr "Cd-skriveprogram"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCDROM.desktop
msgctxt "Name(linkCDROM.desktop)"
msgid "CD-ROM Device..."
msgstr "Cd-rom-enhed..."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/cdinfo.desktop
msgctxt "Name(cdinfo.desktop)"
msgid "CD-ROM Information"
msgstr "Cd-rom-information"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/cdinfo.desktop
msgctxt "Comment(cdinfo.desktop)"
msgid "CD/DVD Drive Capabilites"
msgstr "Cd- eller dvd-enhedens formåen"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/cde.desktop
msgctxt "Name(cde.desktop)"
msgid "CDE"
msgstr "CDE"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-cue.desktop
msgctxt "Comment(x-cue.desktop)"
msgid "CDRWIN Cue-Sheet"
msgstr "CDRWIN hjælpeark"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCDWRITER.desktop
msgctxt "Name(linkCDWRITER.desktop)"
msgid "CDWRITER Device..."
msgstr "Cd-skriver enhed..."

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-cpio.desktop
msgctxt "Comment(x-cpio.desktop)"
msgid "CPIO Archive"
msgstr "CPIO-arkiv"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/cpu.desktop
msgctxt "Name(cpu.desktop)"
msgid "CPU"
msgstr "CPU"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/cpu.desktop
msgctxt "Comment(cpu.desktop)"
msgid "CPU Monitor Plugin"
msgstr "CPU-overvågnings-plugin"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/plugin_validators.desktop
msgctxt "Comment(plugin_validators.desktop)"
msgid "CSS and HTML validation tools"
msgstr "Valideringsværktøjer til CSS og HTML"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.desktop
msgctxt "Comment(plugin_validators.desktop)"
msgid "CSS and HTML validator plugins"
msgstr "Gyldighedstjekker-plugin for CSS og HTML"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ctwm.desktop
msgctxt "Name(ctwm.desktop)"
msgid "CTWM"
msgstr "CTWM"

#: /usr/share/applications/kde4/cervisia.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/cervisia.desktop
msgctxt "GenericName(cervisia.desktop)"
msgid "CVS Frontend"
msgstr "CVS-grænseflade"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/cwwm.desktop
msgctxt "Name(cwwm.desktop)"
msgid "CWWM"
msgstr "CWWM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-cabri.desktop
msgctxt "Comment(x-cabri.desktop)"
msgid "Cabri Figure"
msgstr "Cabri figur"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kcachegrind.desktop
msgctxt "Comment(x-kcachegrind.desktop)"
msgid "Cachegrind/Callgrind Profile Dump"
msgstr "Cachegrind/Callgrind profile-dump"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/korganizer.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/korganizer.desktop
msgctxt "Comment(korganizer.desktop)"
msgid "Calendar and Scheduling Program"
msgstr "Kalender- og planlægningsprogram"

#: /usr/share/applications/kde4/korganizer-import.desktop
msgctxt "Comment(korganizer-import.desktop)"
msgid "Calendar and Scheduling Program"
msgstr "Kalender- og planlægningsprogram"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCAMERA.desktop
msgctxt "Name(linkCAMERA.desktop)"
msgid "Camera Device..."
msgstr "Kamera-enhed..."

#: /usr/share/applications/kde4/lskat.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/lskat.desktop
msgctxt "GenericName(lskat.desktop)"
msgid "Card Game"
msgstr "Kortspil"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-warwick/index.desktop
msgctxt "Comment(index.desktop)"
msgid "Card set supplied by Warwick Allison"
msgstr "Kortspil fra Warwick Allison"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck21.desktop
msgctxt "Name(deck21.desktop)"
msgid "Carpet"
msgstr "Tæppe"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/css.desktop
msgctxt "Comment(css.desktop)"
msgid "Cascading Style Sheet"
msgstr "Kaskade-stilark (Cascading Style Sheet)"

#: /usr/share/locale/ca/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ca/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Catalan"
msgstr "Catalansk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/katalogxml-directory.desktop
msgctxt "Comment(katalogxml-directory.desktop)"
msgid "Cataloged Folder"
msgstr "Katalogiseret mappe"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/katalog-directory.desktop
msgctxt "Comment(katalog-directory.desktop)"
msgid "Cataloged Folder"
msgstr "Katalogiseret mappe"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-katalogxmlitem.desktop
msgctxt "Comment(x-katalogxmlitem.desktop)"
msgid "Cataloged file"
msgstr "Katalogiseret fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-katalogitem.desktop
msgctxt "Comment(x-katalogitem.desktop)"
msgid "Cataloged file"
msgstr "Katalogiseret fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/celestia.desktop
msgctxt "Name(celestia.desktop)"
msgid "Celestia"
msgstr "Celestia"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/celestia.desktop
msgctxt "Comment(celestia.desktop)"
msgid "Celestia"
msgstr "Celestia"

#: /usr/share/applications/kde4/kleopatra_import.desktop
msgctxt "Comment(kleopatra_import.desktop)"
msgid "Certificate Manager and Unified Crypto GUI"
msgstr "Certifikathåndtering og forenet krypterings-GUI"

#: /usr/share/applications/kde4/cervisia.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/cervisia.desktop
msgctxt "Name(cervisia.desktop)"
msgid "Cervisia"
msgstr "Cervisia"

#: /usr/share/applications/kde4/kdepasswd.desktop
msgctxt "Name(kdepasswd.desktop)"
msgid "Change Password"
msgstr "Ændr kodeord"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/background.desktop
msgctxt "Comment(background.desktop)"
msgid "Change the background settings"
msgstr "Ændr baggrundsindstillinger"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/chardevice.desktop
msgctxt "Comment(chardevice.desktop)"
msgid "Character Device"
msgstr "Tegnenhed"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KCharSelect.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KCharSelect.desktop
msgctxt "GenericName(KCharSelect.desktop)"
msgid "Character Selector"
msgstr "Tegnvælger"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kcharselectapplet.desktop
msgctxt "Name(kcharselectapplet.desktop)"
msgid "Character Selector"
msgstr "Tegnvælger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchart.desktop
msgctxt "GenericName(kchart.desktop)"
msgid "Chart"
msgstr "Diagram"

#: /usr/share/applications/kde4/kchart.desktop
msgctxt "GenericName(kchart.desktop)"
msgid "Chart Generator"
msgstr "Diagramgenerator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knights.desktop
msgctxt "GenericName(knights.desktop)"
msgid "Chess Frontend"
msgstr "Brugerflade til skak"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/childpanelextension.desktop
msgctxt "Comment(childpanelextension.desktop)"
msgid "Child panel extension."
msgstr "Udvidelse med underpanel."

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck12.desktop
msgctxt "Name(deck12.desktop)"
msgid "Chin"
msgstr "Chin"

#: /usr/share/locale/zh_TW/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/zh_TW/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Chinese"
msgstr "Kinesisk"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/backgrounds/chinese_landscape.desktop
msgctxt "Name(chinese_landscape.desktop)"
msgid "Chinese Landscape"
msgstr "Kinesisk landskab"

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/christmas.desktop
msgctxt "Name(christmas.desktop)"
msgid "Christmas"
msgstr "Jul"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/themes/circles/KdmGreeterTheme.desktop
msgctxt "Name(KdmGreeterTheme.desktop)"
msgid "Circles"
msgstr "Cirkler"

#: /opt/kde3/share/apps/kdm/themes/circles/GdmGreeterTheme.desktop
msgctxt "Name(GdmGreeterTheme.desktop)"
msgid "Circles"
msgstr "Cirkler"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-ica.desktop
msgctxt "Comment(x-ica.desktop)"
msgid "Citrix ICA Client Configuration"
msgstr "Citrix ICA klientindstilling"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/tilesets/classic.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kmines/themes/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Classic"
msgstr "Klassisk"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck27.desktop
msgctxt "Name(deck27.desktop)"
msgid "Classic (SVG)"
msgstr "Klassisk (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck10.desktop
msgctxt "Name(deck10.desktop)"
msgid "Classic Blue"
msgstr "Klassisk blå"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck11.desktop
msgctxt "Name(deck11.desktop)"
msgid "Classic Red"
msgstr "Klassisk Rød"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ctwm.desktop
msgctxt "Comment(ctwm.desktop)"
msgid "Claude's Tab Window Manager, TWM enhanced by virtual screens, etc."
msgstr "Claude's Tab vindueshåndtering, TWM udvidet med virtuelle skærme osv."

#:
/usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/cleanframes/cleanframes.desktop
msgctxt "Name(cleanframes.desktop)"
msgid "Clean Frames"
msgstr "Rene rammer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmousetool.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmousetool.desktop
msgctxt "Comment(kmousetool.desktop)"
msgid "Clicks the mouse for you, reducing the effects of RSI"
msgstr "Klikker på musen for dig, reducerer virkningen af RSI-smerte"

#: /usr/share/applications/kde4/klipper.desktop
#: /usr/share/autostart/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/klipper.desktop
msgctxt "GenericName(klipper.desktop)"
msgid "Clipboard Tool"
msgstr "Klippebordsværktøj"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/clockapplet.desktop
msgctxt "Name(clockapplet.desktop)"
msgid "Clock"
msgstr "Ur"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/tellico.desktop
msgctxt "GenericName(tellico.desktop)"
msgid "Collection Manager"
msgstr "Samlingshåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/kcolorchooser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcolorchooser.desktop
msgctxt "GenericName(kcolorchooser.desktop)"
msgid "Color Chooser"
msgstr "Farvevælger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcoloredit.desktop
msgctxt "GenericName(kcoloredit.desktop)"
msgid "Color Palette Editor"
msgstr "Farvepaletredigering"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kolourpicker.desktop
msgctxt "Name(kolourpicker.desktop)"
msgid "Color Picker"
msgstr "Farveplukker"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ColorfulA4.desktop
msgctxt "Name(ColorfulA4.desktop)"
msgid "Colorful Document"
msgstr "Farverigt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ColorfulLetter.desktop
msgctxt "Name(ColorfulLetter.desktop)"
msgid "Colorful Document"
msgstr "Farverigt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/compiz.desktop
msgctxt "Name(compiz.desktop)"
msgid "Compiz"
msgstr "Compiz"

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/compiz-custom.desktop
msgctxt "Name(compiz-custom.desktop)"
msgid "Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch it)"
msgstr ""
"Brugerdefineret Compiz (opret wrapper-scriptet 'compiz-kde-launcher' for at "
"starte den)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/componentchooser.desktop
msgctxt "Name(componentchooser.desktop)"
msgid "Component Chooser"
msgstr "Komponentvælger"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/multipart/mixed.desktop
msgctxt "Comment(mixed.desktop)"
msgid "Compound Document"
msgstr "Sammensat dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchmviewer.desktop
msgctxt "GenericName(kchmviewer.desktop)"
msgid "Compressed HTML Viewer"
msgstr "Komprimeret HTML-fremviser"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tarz.desktop
msgctxt "Comment(x-tarz.desktop)"
msgid "Compressed Tar Archive"
msgstr "Komprimeret TAR-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/interface/x-winamp-skin.desktop
msgctxt "Comment(x-winamp-skin.desktop)"
msgid "Compressed Winamp Skin"
msgstr "Komprimeret Winamp-forside"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/cgm.desktop
msgctxt "Comment(cgm.desktop)"
msgid "Computer Graphics Metafile"
msgstr "Metafil til computergrafik"

#: /usr/share/applications/kde4/lokalize.desktop
msgctxt "GenericName(lokalize.desktop)"
msgid "Computer-aided translation system"
msgstr "Computerassisteret oversættelsessystem (CAT)"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/computer-device-class.desktop
msgctxt "Comment(computer-device-class.desktop)"
msgid "Computer/PDA Bluetooth Device"
msgstr "Computer/PDA Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kconfigeditor.desktop
msgctxt "GenericName(kconfigeditor.desktop)"
msgid "Configuration Editor"
msgstr "Konfigurationsredigering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kconfigeditor.desktop
msgctxt "Comment(kconfigeditor.desktop)"
msgid "Configuration editor for KDE and Gnome"
msgstr "Konfigurationsredigering til KDE og GNOME"

#: /usr/share/applications/kde4/systemsettings.desktop
msgctxt "GenericName(systemsettings.desktop)"
msgid "Configure Desktop"
msgstr "Indstil desktop"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KControl.desktop
msgctxt "GenericName(KControl.desktop)"
msgid "Configure Desktop"
msgstr "Indstil desktop"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmkrfb.desktop
msgctxt "Comment(kcmkrfb.desktop)"
msgid "Configure Desktop Sharing"
msgstr "Indstil desktopdeling"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/media.desktop
msgctxt "Comment(media.desktop)"
msgid "Configure Storage Media"
msgstr "Opsætning af opbevarelsesmedie"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/thinkpad.desktop
msgctxt "Comment(thinkpad.desktop)"
msgid "Configure the KDE Interface to the IBM Thinkpad Special Controls"
msgstr "Indstil KDE's grænseflade til IBM Thinkpads specielle kontroller"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvaio.desktop
msgctxt "Comment(kvaio.desktop)"
msgid ""
"Configure the KDE Interface to the Sony Programmable Interrupt Controller "
"Driver"
msgstr ""
"Indstil KDE's grænseflade til Sony's programmerbare Interrupt Controller "
"Driver"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmkicker.desktop
msgctxt "Name(kcmkicker.desktop)"
msgid "Configure the Panel"
msgstr "Indstil panelet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/panel.desktop
msgctxt "Comment(panel.desktop)"
msgid "Configure the arrangement of the panel"
msgstr "Indstil panelets arrangement"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmtaskbar.desktop
msgctxt "Comment(kcmtaskbar.desktop)"
msgid "Configure the panel taskbar"
msgstr "Indstil panelets opgavelinje"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmlirc.desktop
msgctxt "Comment(kcmlirc.desktop)"
msgid "Configure your remote controls for use with applications"
msgstr "Indstil dine fjernbetjeninger til brug for programmer"

#: /usr/share/applications/kde4/ksquares.desktop
msgctxt "GenericName(ksquares.desktop)"
msgid "Connect the dots to create squares"
msgstr "Forbind prikkerne for at danne kvadrater"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvirc.desktop
msgctxt "Comment(kvirc.desktop)"
msgid "Connect to Internet Relay Chat"
msgstr "Forbind til Internet Relay Chat (IRC)"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/contact.desktop
msgctxt "Name(contact.desktop)"
msgid "Contact Information"
msgstr "Kontaktinformation"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/kcontrolmodules.desktop
msgctxt "Name(kcontrolmodules.desktop)"
msgid "Control Center Modules"
msgstr "Kontrolcenter-moduler"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/prefmenu.desktop
msgctxt "Comment(prefmenu.desktop)"
msgid "Control Center modules menu"
msgstr "Menu med moduler i kontrolcentret"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/artscontrolapplet.desktop
msgctxt "Comment(artscontrolapplet.desktop)"
msgid "Control the aRts sound server"
msgstr "Kontrollér aRts-lydserveren"

#: /opt/kde3/share/applications/kcmgtk.desktop
msgctxt "Comment(kcmgtk.desktop)"
msgid "Control the style and fonts used by GTK applications"
msgstr "Kontrollér stil og skrifttyper anvendt af GTK-programmer"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck13.desktop
msgctxt "Name(deck13.desktop)"
msgid "Copy"
msgstr "Kopi"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nie.desktop
msgctxt "Comment(nie.desktop)"
msgid ""
"Core ontology for the Nepomuk Information Element framework which provides a "
"unified vocabulary for describing native resources available on the desktop."
msgstr ""
"Kerneontologi til Nepomuk informationselement-frameworket, som giver et

forenet ordforråd til at beskrive oprindelige ressourcer tilgængelige i "
"skrivebordsmiljøet."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktimer.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ktimer.desktop
msgctxt "GenericName(ktimer.desktop)"
msgid "Countdown Launcher"
msgstr "Nedtællingsstarter"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/crashesplugin.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/crashesplugin.desktop
msgctxt "Name(crashesplugin.desktop)"
msgid "Crashes Monitor"
msgstr "Sammenbrudsovervågning"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/crashesplugin.desktop
msgctxt "Comment(crashesplugin.desktop)"
msgid "Crashes monitor"
msgstr "Sammenbrudsovervåger"

#: /usr/share/applications/kde4/kchart.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchart.desktop
msgctxt "Comment(kchart.desktop)"
msgid "Create graphics and charts"
msgstr "Opret grafik og diagrammer"

#: /usr/share/applications/kde4/karbon.desktop
msgctxt "Comment(karbon.desktop)"
msgid "Create scalable vector drawings"
msgstr "Opret skalérbare vektortegninger"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/A4.desktop
msgctxt "Comment(A4.desktop)"
msgid "Creates a blank A4 document, with a small page margin."
msgstr "Opretter et blankt A4-dokument med en lille sidemargen."

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/Letter.desktop
msgctxt "Comment(Letter.desktop)"
msgid "Creates a blank US Letter document."
msgstr "Opretter et blankt US Letter-dokument."

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ProfessionalLetter.desktop
msgctxt "Comment(ProfessionalLetter.desktop)"
msgid "Creates a blank document with wide margins for professional looking
documents"
msgstr ""
"Laver et blankt dokument med brede margener for et professionelt udseende "
"dokument."

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ProfessionalA4.desktop
msgctxt "Comment(ProfessionalA4.desktop)"
msgid "Creates a blank document with wide margins for professional looking
documents"
msgstr ""
"Laver et blankt dokument med brede margener for et professionelt udseende "
"dokument."

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/TwoColumnsLetter.desktop
msgctxt "Comment(TwoColumnsLetter.desktop)"
msgid "Creates a letter document with two columns per page."
msgstr "Opretter et brev-dokument med to søjler pr side"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1024x768.desktop
msgctxt "Comment(transparent_1024x768.desktop)"
msgid "Creates a transparent image of 1024 x 768 pixels."
msgstr "Laver et gennemsigtigt billede på 1024 x 768 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1280x1024.desktop
msgctxt "Comment(transparent_1280x1024.desktop)"
msgid "Creates a transparent image of 1280 x 1024 pixels."
msgstr "Laver et gennemsigtigt billede på 1280 x 1024 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1600x1200.desktop
msgctxt "Comment(transparent_1600x1200.desktop)"
msgid "Creates a transparent image of 1600 x 1200 pixels."
msgstr "Laver et gennemsigtigt billede på 1600 x 1200 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_640x480.desktop
msgctxt "Comment(transparent_640x480.desktop)"
msgid "Creates a transparent image of 640 x 480 pixels."
msgstr "Laver et gennemsigtigt billede på 640 x 480 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/cmyk/white_2000x800.desktop
msgctxt "Comment(white_2000x800.desktop)"
msgid "Creates a white CMYK image of 2000 x 800 pixels."
msgstr "Laver et hvidt CMYK-billede på 2000 x 800 biledpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1024x768.desktop
msgctxt "Comment(white_1024x768.desktop)"
msgid "Creates a white RGB image of 1024 x 768 pixels."
msgstr "Laver et hvidt RGB-billede på 1024 x 768 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1280x1024.desktop
msgctxt "Comment(white_1280x1024.desktop)"
msgid "Creates a white RGB image of 1280 x 1024 pixels."
msgstr "Laver et hvidt RGB-billede på 1280 x 1024 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1600x1200.desktop
msgctxt "Comment(white_1600x1200.desktop)"
msgid "Creates a white RGB image of 1600 x 1200 pixels."
msgstr "Laver et hvidt RGB-billede på 1600 x 1200 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_640x480.desktop
msgctxt "Comment(white_640x480.desktop)"
msgid "Creates a white RGB image of 640 x 480 pixels."
msgstr "Laver et hvidt RGB-billede på 640 x 480 billedpunkter."

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/TwoColumns.desktop
msgctxt "Comment(TwoColumns.desktop)"
msgid "Creates an A4 document with two columns per page."
msgstr "Opretter et A4-dokument med to søjler pr side"

#: /usr/share/kde4/apps/karbon/templates/Basic/empty.desktop
msgctxt "Comment(empty.desktop)"
msgid "Creates an empty document"
msgstr "Opretter et tomt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kplatowork/templates/Simple/Empty.desktop
msgctxt "Comment(Empty.desktop)"
msgid "Creates an empty document"
msgstr "Opretter et tomt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/gray/white_640x480.desktop
msgctxt "Comment(white_640x480.desktop)"
msgid "Creates an image of 640 x 480 pixels with a white background."
msgstr "Laver et billede på 640 x 480 billedpunkter med en hvid baggrund."

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kviewpresenter.desktop
msgctxt "Comment(kviewpresenter.desktop)"
msgid "Creates an imagelist and enables you to create a slideshow"
msgstr "Laver en billedliste og giver dig muligheden for at lave et diasshow"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_webarchiver.desktop
msgctxt "Comment(plugin_webarchiver.desktop)"
msgid "Creates archives of websites"
msgstr "Opretter arkiver af netsider"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/HomeFamily/CreditCardTracker.desktop
msgctxt "Name(CreditCardTracker.desktop)"
msgid "Credit Card Tracker"
msgstr "Kreditkortsfølger"

#: /opt/kde3/share/locale/hr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisk"

#: /usr/share/kde4/apps/kbreakout/themes/crystal.desktop
msgctxt "Name(crystal.desktop)"
msgid "Crystal clear"
msgstr "Krystalklart"

#: /usr/share/locale/cs/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/cs/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Czech"
msgstr "Tjekkisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbus.desktop
msgctxt "GenericName(kdbus.desktop)"
msgid "D-BUS Service Monitor"
msgstr "D-BUS tjenesteovervågning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-x509-ca-cert.desktop
msgctxt "Comment(x-x509-ca-cert.desktop)"
msgid "DER, PEM, or Netscape Encoded X.509 Certificate"
msgstr "DER-, PEM- eller Netscape-indkodet X.509-certifikat"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/DFree.desktop
msgctxt "Name(DFree.desktop)"
msgid "DFree"
msgstr "DFree"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.desktop
msgctxt "Name(plugin_domtreeviewer.desktop)"
msgid "DOM Tree Viewer"
msgstr "DOM-trævisning"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.desktop
msgctxt "Comment(plugin_domtreeviewer.desktop)"
msgid "DOM tree viewer"
msgstr "DOM-trævisning"

#: /usr/share/kde4/templates/linkDVDROM.desktop
msgctxt "Name(linkDVDROM.desktop)"
msgid "DVD-ROM Device..."
msgstr "Dvd-rom-enhed..."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdvi.desktop
msgctxt "GenericName(kdvi.desktop)"
msgid "DVI Viewer"
msgstr "DVI-fremviser"

#: /usr/share/locale/da/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/da/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Danish"
msgstr "Dansk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kst.desktop
msgctxt "GenericName(kst.desktop)"
msgid "Data Viewer"
msgstr "Datafremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/datakiosk.desktop
msgctxt "Name(datakiosk.desktop)"
msgid "DataKiosk"
msgstr "DataKiosk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kexi.desktop
msgctxt "GenericName(kexi.desktop)"
msgid "Database Creator"
msgstr "Opretter af databaser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/datakiosk.desktop
msgctxt "GenericName(datakiosk.desktop)"
msgid "Database Interface"
msgstr "Database-grænseflade"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-debian-package.desktop
msgctxt "Comment(x-debian-package.desktop)"
msgid "Debian Package"
msgstr "Debian-pakke"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-deb.desktop
msgctxt "Comment(x-deb.desktop)"
msgid "Debian Package"
msgstr "Debian-pakke"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbg.desktop
msgctxt "Comment(kdbg.desktop)"
msgid "Debug programs"
msgstr "Afluseprogrammer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbg.desktop
msgctxt "GenericName(kdbg.desktop)"
msgid "Debugger"
msgstr "Afluser"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck4.desktop
msgctxt "Comment(deck4.desktop)"
msgid "Dedicated to WWF"
msgstr "Dedikeret til WWF"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/tilesets/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/backgrounds/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/lskat/grafix/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kblocks/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kbounce/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kbreakout/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/klines/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kmines/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/knetwalk/themes/default.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/themes/default.desktop
msgctxt "Name(default.desktop)"
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-desktop.desktop
msgctxt "Comment(x-desktop.desktop)"
msgid "Desktop Config File"
msgstr "Desktopindstillingsfil"

#: /usr/share/applications/kde4/marble.desktop
msgctxt "GenericName(marble.desktop)"
msgid "Desktop Globe"
msgstr "Desktopglobus"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpager.desktop
msgctxt "GenericName(kpager.desktop)"
msgid "Desktop Pager"
msgstr "desktop-skifter"

#: /usr/share/applications/kde4/kstars.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kstars.desktop
msgctxt "Comment(kstars.desktop)"
msgid "Desktop Planetarium"
msgstr "Planetarieprogram"

#: /usr/share/applications/kde4/kstars.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kstars.desktop
msgctxt "GenericName(kstars.desktop)"
msgid "Desktop Planetarium"
msgstr "Planetarieprogram"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/minipagerapplet.desktop
msgctxt "Name(minipagerapplet.desktop)"
msgid "Desktop Preview & Pager"
msgstr "Desktop-forhåndsviser & -pager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kerry.desktop
msgctxt "GenericName(kerry.desktop)"
msgid "Desktop Search"
msgstr "Desktopsøgning"

#: /opt/kde3/share/autostart/kerry.autostart.desktop
msgctxt "GenericName(kerry.autostart.desktop)"
msgid "Desktop Search"
msgstr "Desktopsøgning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmbeagle.desktop
msgctxt "Name(kcmbeagle.desktop)"
msgid "Desktop Search"
msgstr "Desktopsøgning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpersonalizer.desktop
msgctxt "Name(kpersonalizer.desktop)"
msgid "Desktop Settings Wizard"
msgstr "Guide til opsætning af desktoppen"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmkrfb.desktop
msgctxt "Name(kcmkrfb.desktop)"
msgid "Desktop Sharing"
msgstr "Desktopdeling"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krfb.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/krfb.desktop
msgctxt "GenericName(krfb.desktop)"
msgid "Desktop Sharing"
msgstr "Desktopdeling"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/superkaramba.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/superkaramba.desktop
msgctxt "GenericName(superkaramba.desktop)"
msgid "Desktop Widgets"
msgstr "Desktopkontroller"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pgp-signature.desktop
msgctxt "Comment(pgp-signature.desktop)"
msgid "Detached OpenPGP Signature"
msgstr "Løsreven OpenPGP-underskrift"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pkcs7-signature.desktop
msgctxt "Comment(pkcs7-signature.desktop)"
msgid "Detached S/MIME Signature"
msgstr "Løsreven S/MIME-underskrift"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/naughtyapplet.desktop
msgctxt "Comment(naughtyapplet.desktop)"
msgid "Detect and end broken processes which consume too much CPU time"
msgstr ""
"Detekterer og afslutter fejlagtige processer som bruger for meget "
"processortid"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kexi.desktop
msgctxt "Comment(kexi.desktop)"
msgid "Develop desktop database applications"
msgstr "Udvikl databaseprogrammer for desktoppen"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-dia-diagram.desktop
msgctxt "Comment(x-dia-diagram.desktop)"
msgid "Dia Diagram"
msgstr "Dia-diagram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdict.desktop
msgctxt "Name(kdict.desktop)"
msgid "Dictionary"
msgstr "Ordbog"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kdictapplet.desktop
msgctxt "Name(kdictapplet.desktop)"
msgid "Dictionary"
msgstr "Ordbog"

#: /usr/share/applications/kde4/kompare.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kompare.desktop
msgctxt "GenericName(kompare.desktop)"
msgid "Diff/Patch Frontend"
msgstr "Diff/patch-grænseflade"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdiff3.desktop
msgctxt "GenericName(kdiff3.desktop)"
msgid "Diff/Patch Frontend"
msgstr "Forende for diff/patch"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-diff.desktop
msgctxt "Comment(x-diff.desktop)"
msgid "Differences Between Files"
msgstr "Forskelle mellem filer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-dds.desktop
msgctxt "Comment(x-dds.desktop)"
msgid "DirectDraw Surface"
msgstr "Overflade til direkte tegning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/quicklauncher.desktop
msgctxt "Comment(quicklauncher.desktop)"
msgid "Directly access your frequently used applications"
msgstr "Direkte adgang til programmer du ofte bruger"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mediaapplet.desktop
msgctxt "Comment(mediaapplet.desktop)"
msgid "Directly access your storage media"
msgstr "Direkte adgang til opbevaringsmedie"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
msgctxt "Name(dirfilterplugin.desktop)"
msgid "Directory Filter"
msgstr "Mappefilter"

#: /opt/kde3/share/apps/konqlistview/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqiconview/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
msgctxt "Name(dirfilterplugin.desktop)"
msgid "Directory Filter Plugin"
msgstr "Mappefilter-plugin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdirstat.desktop
msgctxt "GenericName(kdirstat.desktop)"
msgid "Directory Statistics"
msgstr "Mappestatistikker"

#: /opt/kde3/share/apps/konqlistview/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqiconview/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
msgctxt "Comment(dirfilterplugin.desktop)"
msgid "Directory filter plugin"
msgstr "Mappefilter-plugin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdirstat.desktop
msgctxt "Comment(kdirstat.desktop)"
msgid "Directory statistics and disk usage"
msgstr "Mappestatistikker og diskforbrug"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/disk.desktop
msgctxt "Name(disk.desktop)"
msgid "Disk"
msgstr "Disk"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/disk.desktop
msgctxt "Comment(disk.desktop)"
msgid "Disk Monitor Plugin"
msgstr "Diskovervågnings-plugin"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/mf_konqmficon.desktop
msgctxt "Comment(mf_konqmficon.desktop)"
msgid "Displays an icon in the statusbar if the page contains a microformat"
msgstr "Viser et ikon i statuslinjen, hvis siden indeholder et mikroformat"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
msgctxt "Comment(akregator_konqfeedicon.desktop)"
msgid "Displays an icon in the statusbar if the page contains an RSS feed"
msgstr "Viser et ikon i statuslinjen, hvis siden indeholder et RSS-feed"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
msgctxt "Comment(akregator_konqfeedicon.desktop)"
msgid "Displays feed icon in statusbar when the page has RSS feed"
msgstr "Viser kildeikon i statusfelt når siden har RSS-kilde"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/mf_konqmficon.desktop
msgctxt "Comment(mf_konqmficon.desktop)"
msgid "Displays icon in the statusbar when the page has a microformat"
msgstr "Viser ikon i statusfelt når siden har et mikroformat"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kwireless.desktop
msgctxt "Comment(kwireless.desktop)"
msgid "Displays information about wireless network devices"
msgstr "Giver oplysninger om trådløse netværksenheder"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kmoonapplet.desktop
msgctxt "Comment(kmoonapplet.desktop)"
msgid "Displays the current moon phase"
msgstr "Viser nuværende månefase"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Comment(plugin_rellinks.desktop)"
msgid "Displays the document relations of a document"
msgstr "Viser et dokuments dokumentrelationer"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/trashapplet.desktop
msgctxt "Comment(trashapplet.desktop)"
msgid "Displays the trashcan and allows files to be dropped onto it"
msgstr "Viser affaldsspanden og tillader at filer droppes på den"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kwwapplet.desktop
msgctxt "Comment(kwwapplet.desktop)"
msgid "Displays time and sunshine on a world map"
msgstr "Viser tid og solskin på et verdenskort"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-djvu-2.desktop
msgctxt "Comment(x-djvu-2.desktop)"
msgid "DjVu Document"
msgstr "DjVU-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-djvu.desktop
msgctxt "Comment(x-djvu.desktop)"
msgid "DjVu Document"
msgstr "DjVU-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/docbook.desktop
msgctxt "Comment(docbook.desktop)"
msgid "DocBook Document"
msgstr "Docbook-dokument"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/dockbarextension.desktop
msgctxt "Name(dockbarextension.desktop)"
msgid "Dock Application Bar"
msgstr "Dok programlinje"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/dockbarextension.desktop
msgctxt "Comment(dockbarextension.desktop)"
msgid "Dock application bar extension."
msgstr "Udvidelse - dok programlinje."

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Name(plugin_rellinks.desktop)"
msgid "Document Relations"
msgstr "Dokumentrelationer"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Name(plugin_rellinks.desktop)"
msgid "Document Relations Plugin"
msgstr "Dokmentrelationer-plugin"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Comment(plugin_rellinks.desktop)"
msgid "Document Relations plugin"
msgstr "Dokumentrelationer-plugin"

#: /usr/share/applications/kde4/okular.desktop
msgctxt "GenericName(okular.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_pdf.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_pdf.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_ghostview.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_ghostview.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_kimgio.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_kimgio.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_chm.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_chm.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_djvu.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_djvu.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_dvi.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_dvi.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_tiff.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_tiff.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_xps.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_xps.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_ooo.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_ooo.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_fb.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_fb.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_comicbook.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_comicbook.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_plucker.desktop
msgctxt "GenericName(okularApplication_plucker.desktop)"
msgid "Document Viewer"
msgstr "Dokumentfremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevassistant.desktop
msgctxt "GenericName(kdevassistant.desktop)"
msgid "Documentation Viewer"
msgstr "Dokumentationsfremviser"

#: /opt/kde3/share/doc/pgcalc2/pgcalc2-htmldoc.desktop
msgctxt "Comment(pgcalc2-htmldoc.desktop)"
msgid "Documentation for multifunction scientific skinable calculator"
msgstr ""
"Dokumentation til videnskabelig multifunktionsregnemaskine med forskellige "
"temaer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/ac3.desktop
msgctxt "Comment(ac3.desktop)"
msgid "Dolby AC3 Sound"
msgstr "Dolby AC3-Lyd"

#: /usr/share/applications/kde4/dolphin.desktop
msgctxt "Name(dolphin.desktop)"
msgid "Dolphin"
msgstr "Dolphin"

#
#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-dondorf-whist-b/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Dondorf"
msgstr "Dondorf"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck25.desktop
msgctxt "Name(deck25.desktop)"
msgid "Dondorf (SVG)"
msgstr "Dondorf (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-dondorf/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Dondorf (SVG)"
msgstr "Dondorf (SVG)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kget.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kget.desktop
msgctxt "GenericName(kget.desktop)"
msgid "Download Manager"
msgstr "HÃ¥ndtering af download"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/kget_plug_in.desktop
msgctxt "Comment(kget_plug_in.desktop)"
msgid "Download Manager"
msgstr "HÃ¥ndtering af download"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-drgeo.desktop
msgctxt "Comment(x-drgeo.desktop)"
msgid "Dr. Geo Figure"
msgstr "Dr. Geo-figur"

#: /usr/share/applications/kde4/dragonplayer.desktop
msgctxt "Name(dragonplayer.desktop)"
msgid "Dragon Player"
msgstr "Dragon Player"

#: /usr/share/locale/nl/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/nl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Dutch"
msgstr "Hollandsk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmdr-editor.desktop
msgctxt "GenericName(kmdr-editor.desktop)"
msgid "Dynamic Dialog Editor"
msgstr "Dynamisk dialog-editor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmdr-editor.desktop
msgctxt "Comment(kmdr-editor.desktop)"
msgid "Dynamic Dialog Editor"
msgstr "Dynamisk dialog-editor"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/tools/escputil.desktop
msgctxt "Name(escputil.desktop)"
msgid "EPSON InkJet"
msgstr "EPSON InkJet"

#: /opt/kde3/share/apps/konqlistview/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqiconview/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
msgctxt "Comment(kimgalleryplugin.desktop)"
msgid "Easy way to generate a HTML image gallery"
msgstr "Nem måde at oprette et HTML-billedgalleri på"

#: /usr/share/applications/kde4/krita.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/krita.desktop
msgctxt "Comment(krita.desktop)"
msgid "Edit and paint images"
msgstr "Redigér og mal billeder"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-edu.desktop
msgctxt "Comment(x-edu.desktop)"
msgid "Edu Document"
msgstr "Edu-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-edugallery.desktop
msgctxt "Comment(x-edugallery.desktop)"
msgid "Edu Gallery Document"
msgstr "Edu galleridokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kturtle.desktop
msgctxt "GenericName(kturtle.desktop)"
msgid "Educational Programming Environment"
msgstr "Programmeringsmiljø til uddannelse"

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kvieweffects.desktop
msgctxt "Name(kvieweffects.desktop)"
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

#: /usr/share/kde4/templates/.source/CDROM-Device.desktop
msgctxt "Name(CDROM-Device.desktop)"
msgid "Eject"
msgstr "Skub ud"

#: /usr/share/kde4/templates/.source/ZIP-Device.desktop
msgctxt "Name(ZIP-Device.desktop)"
msgid "Eject"
msgstr "Skub ud"

#: /usr/share/kde4/templates/.source/DVDROM-Device.desktop
msgctxt "Name(DVDROM-Device.desktop)"
msgid "Eject"
msgstr "Skub ud"

#: /usr/share/kde4/templates/.source/CDWRITER-Device.desktop
msgctxt "Name(CDWRITER-Device.desktop)"
msgid "Eject"
msgstr "Skub ud"

#: /usr/share/kde4/apps/knetwalk/themes/electronic.desktop
msgctxt "Name(electronic.desktop)"
msgid "Electronic"
msgstr "Elektronisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-vcard.desktop
msgctxt "Comment(x-vcard.desktop)"
msgid "Electronic Business Card"
msgstr "Elektronisk forretningskort"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Elegance/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Elegance"
msgstr "Elegance"

#:
/usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/cleanframes/cleanframes.desktop
msgctxt "Name(cleanframes.desktop)"
msgid "Elizabeth Marmorstein"
msgstr "Elizabeth Marmorstein"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_kemail.desktop
msgctxt "Name(kcm_kemail.desktop)"
msgid "Email Client"
msgstr "E-mail-klient"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/message/rfc822.desktop
msgctxt "Comment(rfc822.desktop)"
msgid "Email Message"
msgstr "E-mail-brev"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbiff.desktop
msgctxt "GenericName(kbiff.desktop)"
msgid "Email Monitor"
msgstr "E-mail-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/embedjs.desktop
msgctxt "Name(embedjs.desktop)"
msgid "EmbedJS"
msgstr "EmbedJS"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_ktexteditor.desktop
msgctxt "Name(kcm_ktexteditor.desktop)"
msgid "Embedded Text Editor"
msgstr "Indlejret tekstredigering"

#: /usr/share/kde4/apps/kpresenter/templates/Screen/emptyLandscape.desktop
msgctxt "Name(emptyLandscape.desktop)"
msgid "Empty"
msgstr "Tom"

#: /usr/share/kde4/apps/karbon/templates/Basic/empty.desktop
msgctxt "Name(empty.desktop)"
msgid "Empty Document"
msgstr "Tomt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kplatowork/templates/Simple/Empty.desktop
msgctxt "Name(Empty.desktop)"
msgid "Empty Document"
msgstr "Tomt dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-zerosize.desktop
msgctxt "Comment(x-zerosize.desktop)"
msgid "Empty Document"
msgstr "Tomt dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kpresenter/templates/Screen/emptyLandscape.desktop
msgctxt "Comment(emptyLandscape.desktop)"
msgid "Empty presentation"
msgstr "Tom præsentation"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Comment(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Enables the use of bookmarklets"
msgstr "Aktiverer brug af minibogmærker"

#: /opt/kde3/share/apps/kviewviewer/kpartplugins/kviewbrowser.desktop
msgctxt "Comment(kviewbrowser.desktop)"
msgid "Enables you to browse through all of the images in the current
directory."
msgstr "Lader dig gennemse alle billederne i denne mappe."

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-eps.desktop
msgctxt "Comment(x-eps.desktop)"
msgid "Encapsulated PostScript Image"
msgstr "Encapsulated PostScript-billede"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgpg.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kgpg.desktop /usr/share/autostart/kgpg.desktop
msgctxt "GenericName(kgpg.desktop)"
msgid "Encryption Tool"
msgstr "Krypteringsværktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/kmouth/books/en/en.desktop
msgctxt "Name(en.desktop)"
msgid "English"
msgstr "Engelsk"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/e16.desktop
msgctxt "Name(e16.desktop)"
msgid "Enlightenment DR16"
msgstr "Enlightenment DR16"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/enscript.desktop
msgctxt "Comment(enscript.desktop)"
msgid "Enscript Text Filter"
msgstr "Enscript-tekstfilter"

#: /usr/share/kde4/templates/HTMLFile.desktop
msgctxt "Comment(HTMLFile.desktop)"
msgid "Enter HTML filename:"
msgstr "Indtast HTML-filnavn:"

#: /usr/share/kde4/templates/Directory.desktop
msgctxt "Comment(Directory.desktop)"
msgid "Enter folder name:"
msgstr "Indtast mappenavn:"

#: /usr/share/kde4/templates/linkURL.desktop
msgctxt "Comment(linkURL.desktop)"
msgid "Enter link to location (URL):"
msgstr "Indtast internetlink (URL):"

#: /usr/share/kde4/templates/TextFile.desktop
msgctxt "Comment(TextFile.desktop)"
msgid "Enter text filename:"
msgstr "Indtast tekstfilnavn:"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Envelopes/EnvelopeC6.desktop
msgctxt "Name(EnvelopeC6.desktop)"
msgid "Envelope C6"
msgstr "Konvolut C6"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Envelopes/EnvelopeDL.desktop
msgctxt "Name(EnvelopeDL.desktop)"
msgid "Envelope DL"
msgstr "Konvolut DL"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-eric.desktop
msgctxt "Comment(x-eric.desktop)"
msgid "Eric Project File"
msgstr "Eric projektfil"

#: /usr/share/locale/eo/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/eo/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"

#: /usr/share/locale/et/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/et/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Estonian"
msgstr "Estisk"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/evilwm.desktop
msgctxt "Name(evilwm.desktop)"
msgid "EvilWM"
msgstr "EvilWM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-executable.desktop
msgctxt "Comment(x-executable.desktop)"
msgid "Executable File"
msgstr "Kørbar fil"

#: /usr/share/applications/kde4/kbruch.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbruch.desktop
msgctxt "GenericName(kbruch.desktop)"
msgid "Exercise Fractions"
msgstr "Øvelsesopgaver med brøker"

#: /usr/share/applications/kde4/kpercentage.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpercentage.desktop
msgctxt "GenericName(kpercentage.desktop)"
msgid "Exercise Percentages"
msgstr "Øvelser med procent"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/Business/ExpenseReport.desktop
msgctxt "Name(ExpenseReport.desktop)"
msgid "Expense Report"
msgstr "Udgiftsrapport"

#: /usr/share/applications/kde4/kig.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kig.desktop
msgctxt "Comment(kig.desktop)"
msgid "Explore Geometric Constructions"
msgstr "Udforsk geometriske konstruktioner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/basket.desktop
msgctxt "GenericName(basket.desktop)"
msgid "Extended Clipboard"
msgstr "Udvidet udklipsholder"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Comment(specials.desktop)"
msgid "External"
msgstr "Ekstern"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/taskbarextension.desktop
msgctxt "Name(taskbarextension.desktop)"
msgid "External Taskbar"
msgstr "Ekstern opgavelinje"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/taskbarextension.desktop
msgctxt "Comment(taskbarextension.desktop)"
msgid "External taskbar panel extension"
msgstr "Paneludvidelse - ekstern joblinje"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/eyesapplet.desktop
msgctxt "Name(eyesapplet.desktop)"
msgid "Eyes"
msgstr "Øjne"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/fits.desktop
msgctxt "Comment(fits.desktop)"
msgid "FITS Data"
msgstr "FITS-data"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/fits.desktop
msgctxt "Comment(fits.desktop)"
msgid "FITS Image"
msgstr "FITS-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-flac.desktop
msgctxt "Comment(x-flac.desktop)"
msgid "FLAC Audio"
msgstr "FLAC-Lyd"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/flwm.desktop
msgctxt "Name(flwm.desktop)"
msgid "FLWM"
msgstr "FLWM"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck1.desktop
msgctxt "Name(deck1.desktop)"
msgid "Fairy"
msgstr "Fe"

#: /usr/share/applications/kde4/kblocks.desktop
msgctxt "GenericName(kblocks.desktop)"
msgid "Falling blocks game"
msgstr "Faldende blokke-spil"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/mggd/mggd.desktop
msgctxt "Name(mggd.desktop)"
msgid "False Color"
msgstr "Forkert farve"

#: /opt/kde3/share/locale/fa/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Farsi"
msgstr "Farsi"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.desktop
msgctxt "Comment(khtmlsettingsplugin.desktop)"
msgid "Fast way to change the KHTML settings"
msgstr "Hurtig måde at ændre KHTML-opsætningen på"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/FaxA4.desktop
msgctxt "Name(FaxA4.desktop)"
msgid "Fax Template"
msgstr "Fax-skabelon"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/FaxLetter.desktop
msgctxt "Name(FaxLetter.desktop)"
msgid "Fax Template"
msgstr "Fax-skabelon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdeprintfax.desktop
msgctxt "GenericName(kdeprintfax.desktop)"
msgid "Fax Utility"
msgstr "FAX-værktøj"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfax.desktop
msgctxt "GenericName(kfax.desktop)"
msgid "Fax Viewer"
msgstr "Fax-fremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfaxview.desktop
msgctxt "GenericName(kfaxview.desktop)"
msgid "Fax Viewer"
msgstr "Fax-fremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/akregator.desktop
msgctxt "GenericName(akregator.desktop)"
msgid "Feed Reader"
msgstr "Feed-læser"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kfifteenapplet.desktop
msgctxt "Name(kfifteenapplet.desktop)"
msgid "Fifteen Pieces"
msgstr "Femten brikker"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-katefilelist.desktop
msgctxt "Comment(x-katefilelist.desktop)"
msgid "File List (for the Kate File List Loader Plugin)"
msgstr "Filliste (for Kate-plugin Fillisteindlæser)"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader.desktop
msgctxt "GenericName(krusader.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader_root-mode.desktop
msgctxt "GenericName(krusader_root-mode.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/konqfilemgr_rpm.desktop
msgctxt "Name(konqfilemgr_rpm.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/dolphin.desktop
msgctxt "GenericName(dolphin.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konqfilemgr.desktop
msgctxt "GenericName(konqfilemgr.desktop)"
msgid "File Manager"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/konquerorsu.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konquerorsu.desktop
msgctxt "Name(konquerorsu.desktop)"
msgid "File Manager - Super User Mode"
msgstr "Filhåndtering (superbruger-tilstand)"

#: /usr/share/applications/kde4/dolphinsu.desktop
msgctxt "Name(dolphinsu.desktop)"
msgid "File Manager - Super User Mode"
msgstr "Filhåndtering (superbruger-tilstand)"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
msgctxt "Comment(dirfilterplugin.desktop)"
msgid "Filter directory view using an attribute filter"
msgstr "Filtrér mappevisning med et attributfilter"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/find.desktop
msgctxt "Name(find.desktop)"
msgid "Find"
msgstr "Find"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/find/kfind.desktop
msgctxt "Name(kfind.desktop)"
msgid "Find Files"
msgstr "Find filer"

#: /usr/share/applications/kde4/kfind.desktop
msgctxt "Name(kfind.desktop)"
msgid "Find Files/Folders"
msgstr "Find filer/mapper"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kfind.desktop
msgctxt "Name(Kfind.desktop)"
msgid "Find Files/Folders"
msgstr "Find filer/mapper"

#: /usr/share/locale/fi/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/fi/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Finnish"
msgstr "Finsk"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/MozillaFirefox.desktop
#: /usr/share/applications/MozillaFirefox.desktop
msgctxt "Name(MozillaFirefox.desktop)"
msgid "Firefox"
msgstr "Firefox"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/fish.desktop
msgctxt "Comment(fish.desktop)"
msgid "Fish Net"
msgstr "Fiskenet"

#: /usr/share/applications/kde4/bovo.desktop
msgctxt "GenericName(bovo.desktop)"
msgid "Five-in-a-row Board Game"
msgstr "Fem-på-række-brætspil"

#: /usr/share/applications/kde4/kwordquiz.desktop
msgctxt "GenericName(kwordquiz.desktop)"
msgid "Flash Card Trainer"
msgstr "Ordforrådsøvelser"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/flatworld/flatworld.desktop
msgctxt "Name(flatworld.desktop)"
msgid "Flat World"
msgstr "Flad verden"

#: /usr/share/kde4/templates/linkFloppy.desktop
msgctxt "Name(linkFloppy.desktop)"
msgid "Floppy Device..."
msgstr "Floppy-enhed..."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KFloppy.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KFloppy.desktop
msgctxt "GenericName(KFloppy.desktop)"
msgid "Floppy Formatter"
msgstr "Disketteformatering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kivio.desktop
msgctxt "GenericName(kivio.desktop)"
msgid "Flowchart & Diagram Editing"
msgstr "Flydediagrammer & diagramredigering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/flowers.desktop
msgctxt "Comment(flowers.desktop)"
msgid "Flowers"
msgstr "Blomster"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck20.desktop
msgctxt "Name(deck20.desktop)"
msgid "Flowers"
msgstr "Blomster"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/fluxbox.desktop
msgctxt "Name(fluxbox.desktop)"
msgid "Fluxbox"
msgstr "Fluxbox"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/dirtree_module.desktop
msgctxt "Name(dirtree_module.desktop)"
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/add/virtualfolderadd.desktop
msgctxt "Name(virtualfolderadd.desktop)"
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/directory.desktop
msgctxt "Comment(directory.desktop)"
msgid "Folder"
msgstr "Mappe"

#: /usr/share/kde4/templates/Directory.desktop
msgctxt "Name(Directory.desktop)"
msgid "Folder..."
msgstr "Mappe..."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmfontinst.desktop
msgctxt "Name(kcmfontinst.desktop)"
msgid "Font Installer"
msgstr "Skrifttype-installering"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Font Size"
msgstr "Tegnstørrelse"

#: /usr/share/applications/kde4/kfontview.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfontview.desktop
msgctxt "GenericName(kfontview.desktop)"
msgid "Font Viewer"
msgstr "Skrifttype-fremviser"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Foreground Color"
msgstr "Forgrundsfarve"

#: /usr/share/kde4/templates/.source/Floppy.desktop
msgctxt "Name(Floppy.desktop)"
msgid "Format"
msgstr "Formatér"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kformula.desktop
msgctxt "GenericName(kformula.desktop)"
msgid "Formula Editor"
msgstr "Formeleditor"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-fortran.desktop
msgctxt "Comment(x-fortran.desktop)"
msgid "Fortran Source File"
msgstr "Fortran kildefil"

#: /usr/share/applications/kde4/kfourinline.desktop
msgctxt "GenericName(kfourinline.desktop)"
msgid "Four-in-a-row Board Game"
msgstr "Fire-på-række-brætspil"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/frames/frames.desktop
msgctxt "Name(frames.desktop)"
msgid "Frames"
msgstr "Rammer"

#: /usr/share/locale/fr/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/fr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "French"
msgstr "Fransk"

#: /usr/share/locale/fy/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/fy/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Frisian"
msgstr "Frisisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaudiocreator.desktop
msgctxt "Comment(kaudiocreator.desktop)"
msgid "Frontend for audio file creation"
msgstr "Grænseflade til at lave lydfiler"

#: /usr/share/applications/kde4/kmplot.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmplot.desktop
msgctxt "Comment(kmplot.desktop)"
msgid "Function Plotter"
msgstr "Funktionsprogram"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/gif.desktop
msgctxt "Comment(gif.desktop)"
msgid "GIF Image"
msgstr "GIF-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-xcf-gimp.desktop
msgctxt "Comment(x-xcf-gimp.desktop)"
msgid "GIMP Native Image Format"
msgstr "GIMP-indfødt billedformat"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/gnome.desktop
msgctxt "Name(gnome.desktop)"
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-gettext.desktop
msgctxt "Comment(x-gettext.desktop)"
msgid "GNU Gettext Message Catalog"
msgstr "GNU Gettext beskedkatalog"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-gnumeric.desktop
msgctxt "Comment(x-gnumeric.desktop)"
msgid "GNUmeric Spreadsheet"
msgstr "GNUmeric-regneark"

#: /opt/kde3/share/applications/kcmgtk.desktop
msgctxt "Name(kcmgtk.desktop)"
msgid "GTK Styles and Fonts"
msgstr "GTK-stile og -skrifttyper"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevdesigner.desktop
msgctxt "Comment(kdevdesigner.desktop)"
msgid "GUI Designer for Qt/KDE"
msgstr "Grafisk brugerfladedesigner til Qt/KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvpnc.desktop
msgctxt "Comment(kvpnc.desktop)"
msgid "GUI for various VPN clients"
msgstr "GUI til forskellige VPN-klienter"

#: /usr/share/applications/kde4/konquest.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konquest.desktop
msgctxt "GenericName(konquest.desktop)"
msgid "Galactic Strategy Game"
msgstr "Galaktisk strategispil"

#: /usr/share/locale/gl/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/gl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Galician"
msgstr "Galicisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/atlantikdesigner.desktop
msgctxt "Comment(atlantikdesigner.desktop)"
msgid "Game board designer for Atlantik"
msgstr "Spillebræt-designer for Atlantik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktuberling.desktop
msgctxt "GenericName(ktuberling.desktop)"
msgid "Game for Children"
msgstr "Spil for børn"

#: /usr/share/kde4/apps/kmines/themes/green.desktop
msgctxt "Name(green.desktop)"
msgid "Gardens of Danger"
msgstr "Farlige haver"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/kgr_geek.desktop
msgctxt "Name(kgr_geek.desktop)"
msgid "Geek City"
msgstr "Geek City"

#: /usr/share/kde4/apps/klines/themes/klines-gems.desktop
msgctxt "Name(klines-gems.desktop)"
msgid "Gems for Kolor Lines"
msgstr "Juveler til Kolor Lines"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tex-gf.desktop
msgctxt "Comment(x-tex-gf.desktop)"
msgid "Generic Font"
msgstr "Generisk skrifttype"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/imagetops.desktop
msgctxt "Comment(imagetops.desktop)"
msgid "Generic Image to PS Filter"
msgstr "Generisk billede-til-PS-filter"

#: /usr/share/applications/kde4/kgeography.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgeography.desktop
msgctxt "GenericName(kgeography.desktop)"
msgid "Geography Trainer"
msgstr "Geografitræner"

#: /usr/share/locale/de/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/de/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "German"
msgstr "Tysk"

#: /usr/share/kde4/apps/kmouth/books/de/de.desktop
msgctxt "Name(de.desktop)"
msgid "German"
msgstr "Tysk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-ghostscript.desktop
msgctxt "Comment(x-font-ghostscript.desktop)"
msgid "Ghostscript Font"
msgstr "Ghostscript-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/glow.desktop
msgctxt "Name(glow.desktop)"
msgid "Glow"
msgstr "Glød"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/golem.desktop
msgctxt "Name(golem.desktop)"
msgid "Golem"
msgstr "Golem"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck16.desktop
msgctxt "Name(deck16.desktop)"
msgid "Grandma"
msgstr "Bedstemor"

#: /usr/share/applications/kde4/kalgebra.desktop
msgctxt "GenericName(kalgebra.desktop)"
msgid "Graph Calculator"
msgstr "Diagramberegner"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-graphite.desktop
msgctxt "Comment(x-graphite.desktop)"
msgid "Graphite Scientific Graph"
msgstr "Grafit - videnskabelig graf"

#: /usr/share/locale/el/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/el/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Greek"
msgstr "Græsk"

#: /usr/share/kde4/apps/lskat/grafix/blue.desktop
msgctxt "Name(blue.desktop)"
msgid "Green Blase"
msgstr "Green Blase"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Tutorials/visualdict.desktop
msgctxt "Comment(visualdict.desktop)"
msgid "Guide to KDE widgets"
msgstr "Guide til KDE-kontroller"

#: /usr/share/applications/kde4/gwenview.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/gwenview.desktop
msgctxt "Name(gwenview.desktop)"
msgid "Gwenview"
msgstr "Gwenview"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-gzdvi.desktop
msgctxt "Comment(x-gzdvi.desktop)"
msgid "Gzip Compressed DVI File"
msgstr "Gzip-komprimeret DVI-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-gzip.desktop
msgctxt "Comment(x-gzip.desktop)"
msgid "Gzip File"
msgstr "Gzip-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-gzpostscript.desktop
msgctxt "Comment(x-gzpostscript.desktop)"
msgid "Gzipped PostScript File"
msgstr "Gzippet PostScript-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tgz.desktop
msgctxt "Comment(x-tgz.desktop)"
msgid "Gzipped Tar Archive"
msgstr "Gzippede TAR-arkiver"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/html.desktop
msgctxt "Comment(html.desktop)"
msgid "HTML Document"
msgstr "HTML-dokument"

#: /usr/share/kde4/templates/HTMLFile.desktop
msgctxt "Name(HTMLFile.desktop)"
msgid "HTML File..."
msgstr "HTML-fil..."

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/chm.desktop
msgctxt "Comment(chm.desktop)"
msgid "HTML Help Document"
msgstr "HTML-hjælpedokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kimagemapeditor.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kimagemapeditor.desktop
msgctxt "GenericName(kimagemapeditor.desktop)"
msgid "HTML Image Map Editor"
msgstr "HTML editor af kortbilleder"

#: /opt/kde3/share/apps/kate/scripts/html-tidy.desktop
msgctxt "Name(html-tidy.desktop)"
msgid "HTML Tidy"
msgstr "HTML Tidy"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-hancomword.desktop
msgctxt "Comment(x-hancomword.desktop)"
msgid "HancomWord Document"
msgstr "HancomWord-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/khangman.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/khangman.desktop
msgctxt "GenericName(khangman.desktop)"
msgid "Hangman Game"
msgstr "Hangman-spil"

#: /usr/share/kde4/templates/linkHD.desktop
msgctxt "Name(linkHD.desktop)"
msgid "Hard Disc Device..."
msgstr "Harddisk-enhed..."

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-hard-a-port/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Hard a Port"
msgstr "Hard a Port"

#: /opt/kde3/share/locale/he/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebraisk"

#: /etc/opt/kde3/share/applications/kde/Help.desktop
msgctxt "GenericName(Help.desktop)"
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Help.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Help.desktop
msgctxt "Name(Help.desktop)"
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_browser.desktop
msgctxt "Comment(kcm_browser.desktop)"
msgid ""
"Here you can configure your default web browser. All KDE applications in "
"which you can select hyperlinks should honor this setting."
msgstr ""
"Her kan du indstille din standard-browser. Alle KDE-programmer hvor du kan "
"vælge hyperlink skulle respektere denne indstilling."

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_wm.desktop
msgctxt "Comment(kcm_wm.desktop)"
msgid "Here you can select the window manager to be run in your KDE session."
msgstr "Her kan du vælge vindueshåndteringen, der skal køre i din
KDE-session."

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/heron/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Heron"
msgstr "Heron"

#: /usr/share/applications/kde4/okteta.desktop
msgctxt "GenericName(okteta.desktop)"
msgid "Hex Editor"
msgstr "Hex-editor"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-hdr.desktop
msgctxt "Comment(x-hdr.desktop)"
msgid "High Dynamic Range Image"
msgstr "Billede med højt dynamisk område"

#: /usr/share/locale/hi/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/hi/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Hindi"
msgstr "Hindu"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/history.desktop
msgctxt "Name(history.desktop)"
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/history_module.desktop
msgctxt "Name(history_module.desktop)"
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck18.desktop
msgctxt "Name(deck18.desktop)"
msgid "Holstentor"
msgstr "Holstentor"

#: /usr/share/applications/kde4/Home.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/Home.desktop
msgctxt "Name(Home.desktop)"
msgid "Home"
msgstr "Hjem"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/home.desktop
msgctxt "Name(home.desktop)"
msgid "Home Folder"
msgstr "Hjemmemappe"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck19.desktop
msgctxt "Name(deck19.desktop)"
msgid "Horizon"
msgstr "Horisont"

#: /usr/share/locale/hu/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/hu/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungarsk"

#: /usr/share/applications/kde4/KGoldrunner.desktop
msgctxt "GenericName(KGoldrunner.desktop)"
msgid "Hunt Gold, Dodge Enemies and Solve Puzzles"
msgstr "Jagt guld, undgå fjender og løs puslespil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/thinkpad.desktop
msgctxt "Name(thinkpad.desktop)"
msgid "IBM Thinkpad Laptop"
msgstr "IBM Thinkpad bærbar"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-icq.desktop
msgctxt "Comment(x-icq.desktop)"
msgid "ICQ Contact"
msgstr "ICQ-Kontakt"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop.desktop
msgctxt "GenericName(kdevelop.desktop)"
msgid "IDE"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_c_cpp.desktop
msgctxt "GenericName(kdevelop_c_cpp.desktop)"
msgid "IDE for C/C++"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø for C/C++"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_kde_cpp.desktop
msgctxt "GenericName(kdevelop_kde_cpp.desktop)"
msgid "IDE for KDE Development"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_ruby.desktop
msgctxt "GenericName(kdevelop_ruby.desktop)"
msgid "IDE for Ruby"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø for Ruby"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_scripting.desktop
msgctxt "GenericName(kdevelop_scripting.desktop)"
msgid "IDE for Scripting Language"
msgstr "Integreret udviklingsmiljø for scriptsprog"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-exr.desktop
msgctxt "Comment(x-exr.desktop)"
msgid "ILM EXR Image"
msgstr "ILM EXR billede"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvirc.desktop
msgctxt "GenericName(kvirc.desktop)"
msgid "IRC Client"
msgstr "IRC-klient"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksirc.desktop
msgctxt "GenericName(ksirc.desktop)"
msgid "IRC Client"
msgstr "IRC-klient"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konversation.desktop
msgctxt "GenericName(konversation.desktop)"
msgid "IRC Client"
msgstr "IRC-klient"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/irkick.desktop
msgctxt "Name(irkick.desktop)"
msgid "IRKick"
msgstr "IRKick"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-iso.desktop
msgctxt "Comment(x-iso.desktop)"
msgid "ISO9660 Image File"
msgstr "ISO9660 billedfil"

#: /usr/share/applications/kde4/icemon.desktop
msgctxt "GenericName(icemon.desktop)"
msgid "Icecream Monitor"
msgstr "Icecream overvåger"

#: /opt/kde3/share/locale/is/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandsk"

#: /usr/share/applications/kde4/icemon.desktop
msgctxt "Name(icemon.desktop)"
msgid "Icemon"
msgstr "Icemon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiconedit.desktop
msgctxt "GenericName(kiconedit.desktop)"
msgid "Icon Editor"
msgstr "Ikoneditor"

#: /usr/share/kde4/templates/Illustration.desktop
msgctxt "Name(Illustration.desktop)"
msgid "Illustration Document..."
msgstr "Illustrationsdokument..."

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Image Border Color"
msgstr "Billedkantfarve"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Image Border Size"
msgstr "Billedkantstørrelse"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
msgctxt "Name(kimgalleryplugin.desktop)"
msgid "Image Gallery"
msgstr "Billedgalleri"

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
msgctxt "GenericName(skanlite.desktop)"
msgid "Image Scanning Application"
msgstr "Billedscanning-program"

#: /usr/share/applications/kde4/gwenview.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/gwenview.desktop
msgctxt "GenericName(gwenview.desktop)"
msgid "Image Viewer"
msgstr "Billedfremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/showfoto.desktop
msgctxt "GenericName(showfoto.desktop)"
msgid "Image Viewer"
msgstr "Billedfremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kview.desktop
msgctxt "GenericName(kview.desktop)"
msgid "Image Viewer"
msgstr "Billedfremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuickshow.desktop
msgctxt "GenericName(kuickshow.desktop)"
msgid "Image Viewer"
msgstr "Billedfremviser"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/imaging-device-class.desktop
msgctxt "Comment(imaging-device-class.desktop)"
msgid "Imaging Bluetooth Device"
msgstr "Imaging Bluetooth-enhed"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/tilesets/jade.desktop
msgctxt "Name(jade.desktop)"
msgid "Imperial Jade"
msgstr "Kejserlig jade-farvet"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_kcal.desktop
msgctxt "Name(akonadi_serializer_kcal.desktop)"
msgid "Incidence Serializer"
msgstr "Serieordning af hændelser"

#: /usr/share/applications/kde4/kinfocenter.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinfocenter.desktop
msgctxt "GenericName(kinfocenter.desktop)"
msgid "Info Center"
msgstr "Infocenter"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ioslaveinfo.desktop
msgctxt "Comment(ioslaveinfo.desktop)"
msgid "Information about the available protocols"
msgstr "Information om de tilgængelige protokoller"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/skim.desktop
msgctxt "Comment(skim.desktop)"
msgid "Input method platform"
msgstr "Input metode platform"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/live-installer.desktop
msgctxt "Name(live-installer.desktop)"
msgid "Install"
msgstr "Installér"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmfontinst.desktop
msgctxt "Comment(kcmfontinst.desktop)"
msgid "Install & preview fonts"
msgstr "Installér og forhåndsvis skrifttyper"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/live-installer.desktop
msgctxt "GenericName(live-installer.desktop)"
msgid "Install running system to your hard drive"
msgstr "Installér det kørende system på din harddisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/sim.desktop
msgctxt "GenericName(sim.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
msgstr "Instant Messenger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kopete.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kopete.desktop
msgctxt "GenericName(kopete.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
msgstr "Instant Messenger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kopete.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kopete.desktop
msgctxt "Comment(kopete.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
msgstr "Instant Messenger"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_instantmessenger.desktop
msgctxt "Name(kcm_instantmessenger.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
msgstr "Instant Messenger"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-hex.desktop
msgctxt "Comment(x-hex.desktop)"
msgid "Intel® Hexadecimal Object File Format"
msgstr "Intel® Hexadecimal objektfil-format"

#: /usr/share/applications/kde4/kig.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kig.desktop
msgctxt "GenericName(kig.desktop)"
msgid "Interactive Geometry"
msgstr "Interaktiv geometri"

#: /usr/share/applications/kde4/step.desktop
msgctxt "GenericName(step.desktop)"
msgid "Interactive physical simulator"
msgstr "Interaktiv fysisk simulator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevdesigner.desktop
msgctxt "GenericName(kdevdesigner.desktop)"
msgid "Interface Designer"
msgstr "Brugerfladedesigner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kppp.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kppp.desktop
msgctxt "GenericName(Kppp.desktop)"
msgid "Internet Dial-Up Tool"
msgstr "Internet-opkaldsværktøj"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kppplogview.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kppplogview.desktop
msgctxt "GenericName(kppplogview.desktop)"
msgid "Internet Dial-Up Tool Log Viewer"
msgstr "Internet-opkaldsværktøj-logviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinternet.desktop
msgctxt "GenericName(kinternet.desktop)"
msgid "Internet Dialup"
msgstr "Internet opkaldsværktøj"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-mswinurl.desktop
msgctxt "Comment(x-mswinurl.desktop)"
msgid "Internet Shortcut"
msgstr "Internet-genvej"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/userguide.desktop
msgctxt "Comment(userguide.desktop)"
msgid "Introduction, Installation, Configuration. SUSE Linux - for Newbies."
msgstr "Introduktion, installation, konfiguration. SuSE Linux for nybegyndere."

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/Business/Invoice.desktop
msgctxt "Name(Invoice.desktop)"
msgid "Invoice"
msgstr "Faktura"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ion.desktop
msgctxt "Name(ion.desktop)"
msgid "Ion"
msgstr "Ion"

#: /usr/share/locale/ga/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ga/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Irish"
msgstr "Irsk"

#: /usr/share/locale/it/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/it/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Italian"
msgstr "Italiensk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-jng.desktop
msgctxt "Comment(x-jng.desktop)"
msgid "JNG Image"
msgstr "JNG-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/jp2.desktop
msgctxt "Comment(jp2.desktop)"
msgid "JPEG 2000 Image"
msgstr "JPEG 2000-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/jpeg.desktop
msgctxt "Comment(jpeg.desktop)"
msgid "JPEG Image"
msgstr "JPEG-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/pjpeg.desktop
msgctxt "Comment(pjpeg.desktop)"
msgid "JPEG Image"
msgstr "JPEG-billede"

#: /usr/share/locale/ja/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ja/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfouleggs.desktop
msgctxt "GenericName(kfouleggs.desktop)"
msgid "Japanese PuyoPuyo-like Game"
msgstr "Japansk PuyoPuyo-lignende spil"

#: /usr/share/applications/kde4/kiten.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiten.desktop
msgctxt "Comment(kiten.desktop)"
msgid "Japanese Reference and Study Tool"
msgstr "Japansk reference-/indlæringsværktøj"

#: /usr/share/applications/kde4/kiten.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiten.desktop
msgctxt "GenericName(kiten.desktop)"
msgid "Japanese Reference/Study Tool"
msgstr "Japansk reference-/indlæringsværktøj"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-java-applet.desktop
msgctxt "Comment(x-java-applet.desktop)"
msgid "Java Applet"
msgstr "Java-applet"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-jar.desktop
msgctxt "Comment(x-jar.desktop)"
msgid "Java Archive"
msgstr "Java-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-java.desktop
msgctxt "Comment(x-java.desktop)"
msgid "Java Class"
msgstr "Java-klasse"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/java.desktop
msgctxt "Comment(java.desktop)"
msgid "Java Class"
msgstr "Java-klasse"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-java.desktop
msgctxt "Comment(x-java.desktop)"
msgid "Java Source File"
msgstr "Java-kildefil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-java-jnlp-file.desktop
msgctxt "Comment(x-java-jnlp-file.desktop)"
msgid "Java Web Start application"
msgstr "Java webstart program"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjscmd.desktop
msgctxt "GenericName(kjscmd.desktop)"
msgid "JavaScript Console"
msgstr "JavaScript-konsol"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/javascript.desktop
msgctxt "Comment(javascript.desktop)"
msgid "JavaScript File"
msgstr "JavaScript-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-javascript.desktop
msgctxt "Comment(x-javascript.desktop)"
msgid "JavaScript File"
msgstr "JavaScript-fil"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/Jigsaw.desktop
msgctxt "Name(Jigsaw.desktop)"
msgid "Jigsaw"
msgstr "Puslespil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/juk.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/juk.desktop
msgctxt "Name(juk.desktop)"
msgid "JuK"
msgstr "JuK"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kadslwatch.desktop
msgctxt "Name(kadslwatch.desktop)"
msgid "K ADSL Watch"
msgstr "K ADSL-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kisdnwatch.desktop
msgctxt "Name(kisdnwatch.desktop)"
msgid "K ISDN Watch"
msgstr "K ISDN-overvågning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/kmenu.desktop
msgctxt "Name(kmenu.desktop)"
msgid "K Menu"
msgstr "K-Menu"

#: /usr/share/applications/kde4/k3b.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/k3b.desktop
msgctxt "Name(k3b.desktop)"
msgid "K3b"
msgstr "K3b"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-k3b.desktop
msgctxt "Comment(x-k3b.desktop)"
msgid "K3b Project"
msgstr "K3b-projekt"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kamix.desktop
msgctxt "Name(kamix.desktop)"
msgid "KAMix"
msgstr "KAMix"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaddressbook.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kaddressbook.desktop
msgctxt "Name(kaddressbook.desktop)"
msgid "KAddressBook"
msgstr "KAddressBook"

#: /usr/share/kde4/apps/kaddressbook/csv-templates/kaddressbook.desktop
msgctxt "Name(kaddressbook.desktop)"
msgid "KAddressBook (KDE 3.1)"
msgstr "KAddressBook (KDE 3.1)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kalarm.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kalarm.desktop
msgctxt "Name(kalarm.desktop)"
msgid "KAlarm"
msgstr "KAlarm"

#: /opt/kde3/share/autostart/kalarm.tray.desktop
msgctxt "Name(kalarm.tray.desktop)"
msgid "KAlarm"
msgstr "KAlarm"

#: /opt/kde3/share/autostart/kalarmd.autostart.desktop
msgctxt "Name(kalarmd.autostart.desktop)"
msgid "KAlarm Daemon"
msgstr "KAlarm Dæmon"

#: /opt/kde3/share/autostart/kalarmd.autostart.desktop
msgctxt "Comment(kalarmd.autostart.desktop)"
msgid "KAlarm alarm daemon autostart at login"
msgstr "KAlarm-alarmdæmon autostart ved login"

#: /usr/share/applications/kde4/kalgebra.desktop
msgctxt "Name(kalgebra.desktop)"
msgid "KAlgebra"
msgstr "KAlgebra"

#: /usr/share/applications/kde4/kapptemplate.desktop
msgctxt "Name(kapptemplate.desktop)"
msgid "KAppTemplate"
msgstr "KApp-skabelon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/karm.desktop
msgctxt "Name(karm.desktop)"
msgid "KArm"
msgstr "KArm"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kasteroids.desktop
msgctxt "Name(kasteroids.desktop)"
msgid "KAsteroids"
msgstr "KAsteroids"

#: /usr/share/applications/kde4/katomic.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/katomic.desktop
msgctxt "Name(katomic.desktop)"
msgid "KAtomic"
msgstr "KAtomic"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaudiocreator.desktop
msgctxt "Name(kaudiocreator.desktop)"
msgid "KAudioCreator"
msgstr "KAudioCreator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbabel.desktop
msgctxt "Name(kbabel.desktop)"
msgid "KBabel"
msgstr "KBabel"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/catalogmanager.desktop
msgctxt "Name(catalogmanager.desktop)"
msgid "KBabel Catalog Manager"
msgstr "KBabel kataloghåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbabeldict.desktop
msgctxt "Name(kbabeldict.desktop)"
msgid "KBabel Dictionary"
msgstr "KBabel ordbog"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbackgammon.desktop
msgctxt "Name(kbackgammon.desktop)"
msgid "KBackgammon"
msgstr "KBackgammon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode.desktop
msgctxt "Name(kbarcode.desktop)"
msgid "KBarcode"
msgstr "KBarcode"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-single.desktop
msgctxt "Name(kbarcode-single.desktop)"
msgid "KBarcode Barcode Generator"
msgstr "Kbarcode stregkodegenerering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-batch.desktop
msgctxt "Name(kbarcode-batch.desktop)"
msgid "KBarcode Batch Printing"
msgstr "KBarkode batchudskrivning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-label.desktop
msgctxt "Comment(kbarcode-label.desktop)"
msgid "KBarcode Label"
msgstr "KBarcode-etiket"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-editor.desktop
msgctxt "Name(kbarcode-editor.desktop)"
msgid "KBarcode Label Editor"
msgstr "KBarcode etiketredigering"

#: /usr/share/applications/kde4/kbattleship.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbattleship.desktop
msgctxt "Name(kbattleship.desktop)"
msgid "KBattleship"
msgstr "KBattleship"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbiff.desktop
msgctxt "Name(kbiff.desktop)"
msgid "KBiff"
msgstr "E-post alarm (biff)"

#: /usr/share/applications/kde4/kblackbox.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kblackbox.desktop
msgctxt "Name(kblackbox.desktop)"
msgid "KBlackBox"
msgstr "KBlackBox"

#: /usr/share/applications/kde4/kblocks.desktop
msgctxt "Name(kblocks.desktop)"
msgid "KBlocks"
msgstr "KBlocks"

#: /usr/share/applications/kde4/kbounce.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbounce.desktop
msgctxt "Name(kbounce.desktop)"
msgid "KBounce"
msgstr "KBounce"

#: /usr/share/applications/kde4/kbreakout.desktop
msgctxt "Name(kbreakout.desktop)"
msgid "KBreakOut"
msgstr "KBreakOut"

#: /usr/share/applications/kde4/kbruch.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbruch.desktop
msgctxt "Name(kbruch.desktop)"
msgid "KBruch"
msgstr "KBruch"

#: /usr/share/applications/kde4/kbugbuster.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbugbuster.desktop
msgctxt "Name(kbugbuster.desktop)"
msgid "KBugBuster"
msgstr "KBugBuster"

#: /usr/share/applications/kde4/kcachegrind.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcachegrind.desktop
msgctxt "Name(kcachegrind.desktop)"
msgid "KCachegrind"
msgstr "KCachegrind"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcalc.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kcalc.desktop
msgctxt "Name(kcalc.desktop)"
msgid "KCalc"
msgstr "KCalc"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcfgcreator.desktop
msgctxt "Name(kcfgcreator.desktop)"
msgid "KCfgCreator"
msgstr "KCfgCreator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KCharSelect.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KCharSelect.desktop
msgctxt "Name(KCharSelect.desktop)"
msgid "KCharSelect"
msgstr "KCharSelect"

#: /usr/share/applications/kde4/kchart.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchart.desktop
msgctxt "Name(kchart.desktop)"
msgid "KChart"
msgstr "KChart"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kchart.desktop
msgctxt "Comment(x-kchart.desktop)"
msgid "KChart Document"
msgstr "KChart-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kcolorchooser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcolorchooser.desktop
msgctxt "Name(kcolorchooser.desktop)"
msgid "KColorChooser"
msgstr "KColorChooser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcoloredit.desktop
msgctxt "Name(kcoloredit.desktop)"
msgid "KColorEdit"
msgstr "KColorEdit"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kconfigeditor.desktop
msgctxt "Name(kconfigeditor.desktop)"
msgid "KConfigEditor"
msgstr "KConfigEditor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcron.desktop
msgctxt "Name(kcron.desktop)"
msgid "KCron"
msgstr "KCron"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbus.desktop
msgctxt "Name(kdbus.desktop)"
msgid "KDBus"
msgstr "KDBus"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck9.desktop
msgctxt "Name(deck9.desktop)"
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/kde-safe.desktop
msgctxt "Name(kde-safe.desktop)"
msgid "KDE (failsafe session)"
msgstr "KDE (fejlsikker session)"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/kde1.desktop
msgctxt "Name(kde1.desktop)"
msgid "KDE 1"
msgstr "KDE 1"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/kde2.desktop
msgctxt "Name(kde2.desktop)"
msgid "KDE 2"
msgstr "KDE 2"

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/apps_web.desktop
msgctxt "Name(apps_web.desktop)"
msgid "KDE Applications"
msgstr "KDE-programmer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluetooth.desktop
msgctxt "Comment(kbluetooth.desktop)"
msgid "KDE Bluetooth Framework Metaserver"
msgstr "KDE Bluetooth-skelet metaserver"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluelock.desktop
msgctxt "Comment(kbluelock.desktop)"
msgid "KDE Bluetooth Monitor"
msgstr "KDE Bluetooth-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluemon.desktop
msgctxt "Comment(kbluemon.desktop)"
msgid "KDE Bluetooth Monitor"
msgstr "KDE Bluetooth-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinputwizard.desktop
msgctxt "Comment(kinputwizard.desktop)"
msgid "KDE Bluetooth Wizard"
msgstr "KDE Bluetooth-guide"

#: /usr/share/applications/kde4/kbugbuster.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbugbuster.desktop
msgctxt "GenericName(kbugbuster.desktop)"
msgid "KDE Bug Management"
msgstr "KDE Fejlretningshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kadslwatch.desktop
msgctxt "Comment(kadslwatch.desktop)"
msgid "KDE CAPI monitor"
msgstr "KDE CAPI-overvågning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kisdnwatch.desktop
msgctxt "Comment(kisdnwatch.desktop)"
msgid "KDE CAPI monitor"
msgstr "KDE CAPI-overvågning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kcsrc.desktop
msgctxt "Comment(x-kcsrc.desktop)"
msgid "KDE Color Theme"
msgstr "KDE Farvetema"

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/look_web.desktop
msgctxt "Name(look_web.desktop)"
msgid "KDE Eye Candy"
msgstr "KDE øjenfryd"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/groupwarewizard.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/groupwarewizard.desktop
msgctxt "Name(groupwarewizard.desktop)"
msgid "KDE Groupware Wizard"
msgstr "KDE Groupware-guide"

#: /usr/share/applications/kde4/khangman.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/khangman.desktop
msgctxt "Comment(khangman.desktop)"
msgid "KDE Hangman Game"
msgstr "Hangman-spil for KDE"

#: /etc/opt/kde3/share/applications/kde/Help.desktop
msgctxt "Name(Help.desktop)"
msgid "KDE Help Center"
msgstr "KDE Hjælpecenter"

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/kde_web.desktop
msgctxt "Name(kde_web.desktop)"
msgid "KDE Home Page"
msgstr "KDE-hjemmeside"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcfgcreator.desktop
msgctxt "GenericName(kcfgcreator.desktop)"
msgid "KDE KCFG Creator"
msgstr "KDE KCFG skaber"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/irkick.desktop
msgctxt "GenericName(irkick.desktop)"
msgid "KDE LIRC Server"
msgstr "KDE LIRC-server"

#: /usr/share/applications/kde4/kanagram.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kanagram.desktop
msgctxt "Comment(kanagram.desktop)"
msgid "KDE Letter Order Game"
msgstr "Bogstavsrækkefølgesspil for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/irkick.desktop
msgctxt "Comment(irkick.desktop)"
msgid "KDE Linux infrared remote control server."
msgstr "KDE Linux infrarød fjernbetjeningsserver."

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/dot_web.desktop
msgctxt "Name(dot_web.desktop)"
msgid "KDE News"
msgstr "KDE-nyheder"

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/ftp/kde_ftp.desktop
msgctxt "Name(kde_ftp.desktop)"
msgid "KDE Official FTP"
msgstr "KDE's officielle FTP"

#: /usr/share/applications/kde4/kalzium.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kalzium.desktop
msgctxt "Comment(kalzium.desktop)"
msgid "KDE Periodic Table of Elements"
msgstr "Det periodiske system af grundstoffer for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/digikam.desktop
msgctxt "Comment(digikam.desktop)"
msgid "KDE Photo Management"
msgstr "KDE Fotohåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kabc/formats/kdeaccountsplugin.desktop
msgctxt "Name(kdeaccountsplugin.desktop)"
msgid "KDE Repository Accounts"
msgstr "KDE lager-konti"

#: /usr/share/applications/kde4/kapptemplate.desktop
msgctxt "GenericName(kapptemplate.desktop)"
msgid "KDE Template Generator"
msgstr "KDE skabelongenerator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/keduca.desktop
msgctxt "Comment(keduca.desktop)"
msgid "KDE Tests & Exams Program"
msgstr "Test- og eksamensprogram for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kttsmgr.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kttsmgr.desktop
msgctxt "Comment(kttsmgr.desktop)"
msgid "KDE Text-to-speech Manager"
msgstr "KDE's Tekst-til-tale håndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/userguide.desktop
msgctxt "Name(userguide.desktop)"
msgid "KDE Users' Manual"
msgstr "KDE-brugervejledning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kde-wallet.desktop
msgctxt "Comment(x-kde-wallet.desktop)"
msgid "KDE Wallet File"
msgstr "KDE's tegnebogsfil"

#: /opt/kde3/share/apps/kdesktop/programs/kdeworld.desktop
msgctxt "Comment(kdeworld.desktop)"
msgid "KDE WorldClock by Matthias Hoelzer-Kluepfel"
msgstr "KDE Verdensur af Matthias Hoelzer-Kluepfel"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/links.desktop
msgctxt "Name(links.desktop)"
msgid "KDE on the Web"
msgstr "KDE på nettet"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Tutorials/quickstart.desktop
msgctxt "Comment(quickstart.desktop)"
msgid "KDE quickstart guide."
msgstr "KDE Kvikstart-guide."

#: /usr/share/xsessions/kde.desktop
msgctxt "Name(kde.desktop)"
msgid "KDE3"
msgstr "KDE3"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdvi.desktop
msgctxt "Name(kdvi.desktop)"
msgid "KDVI"
msgstr "KDVI"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdat.desktop
msgctxt "Name(kdat.desktop)"
msgid "KDat"
msgstr "KDat"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdbg.desktop
msgctxt "Name(kdbg.desktop)"
msgid "KDbg"
msgstr "KDbg"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevassistant.desktop
msgctxt "Name(kdevassistant.desktop)"
msgid "KDevelop Assistant"
msgstr "KDevelop assistent"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevdesigner.desktop
msgctxt "Name(kdevdesigner.desktop)"
msgid "KDevelop Designer"
msgstr "KDevelop designer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kdevelop.desktop
msgctxt "Comment(x-kdevelop.desktop)"
msgid "KDevelop Project File"
msgstr "KDevelop projektfil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_c_cpp.desktop
msgctxt "Name(kdevelop_c_cpp.desktop)"
msgid "KDevelop: C/C++"
msgstr "KDevelop C/C++"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_kde_cpp.desktop
msgctxt "Name(kdevelop_kde_cpp.desktop)"
msgid "KDevelop: KDE/C++"
msgstr "KDevelop KDE/C++"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop.desktop
msgctxt "Name(kdevelop.desktop)"
msgid "KDevelop: Multilanguage"
msgstr "KDevelop: Mange sprog"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_ruby.desktop
msgctxt "Name(kdevelop_ruby.desktop)"
msgid "KDevelop: Ruby"
msgstr "KDevelop: Ruby"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdevelop_scripting.desktop
msgctxt "Name(kdevelop_scripting.desktop)"
msgid "KDevelop: Scripting"
msgstr "KDevelop: Scriptning"

#: /usr/share/applications/kde4/kdiamond.desktop
msgctxt "Name(kdiamond.desktop)"
msgid "KDiamond"
msgstr "KDiamond"

#: /usr/share/kde4/apps/kdiamond/themes/default.desktop
msgctxt "Name(default.desktop)"
msgid "KDiamond Default Theme"
msgstr "KDiamond standardtema"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdiff3.desktop
msgctxt "Name(kdiff3.desktop)"
msgid "KDiff3"
msgstr "KDiff3"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdirstat.desktop
msgctxt "Name(kdirstat.desktop)"
msgid "KDirStat"
msgstr "KDirStat"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdf.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kdf.desktop
msgctxt "Name(kdf.desktop)"
msgid "KDiskFree"
msgstr "KDiskFree"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KEdit.desktop
msgctxt "Name(KEdit.desktop)"
msgid "KEdit"
msgstr "KEdit"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/keduca.desktop
msgctxt "Name(keduca.desktop)"
msgid "KEduca"
msgstr "KEduca"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/keducabuilder.desktop
msgctxt "Name(keducabuilder.desktop)"
msgid "KEduca-Editor"
msgstr "KEduca-editor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfax.desktop
msgctxt "Name(kfax.desktop)"
msgid "KFax"
msgstr "KFax"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfaxview.desktop
msgctxt "Name(kfaxview.desktop)"
msgid "KFaxView"
msgstr "KFaxView"

#: /usr/share/applications/kde4/kfilereplace.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfilereplace.desktop
msgctxt "Name(kfilereplace.desktop)"
msgid "KFileReplace"
msgstr "KFileReplace"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KFloppy.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KFloppy.desktop
msgctxt "Name(KFloppy.desktop)"
msgid "KFloppy"
msgstr "KFloppy"

#: /usr/share/applications/kde4/kfontview.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfontview.desktop
msgctxt "Name(kfontview.desktop)"
msgid "KFontView"
msgstr "KFontView"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kformula.desktop
msgctxt "Name(kformula.desktop)"
msgid "KFormula"
msgstr "KFormula"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kformula.desktop
msgctxt "Comment(x-kformula.desktop)"
msgid "KFormula Document"
msgstr "KFormula-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfouleggs.desktop
msgctxt "Name(kfouleggs.desktop)"
msgid "KFoulEggs"
msgstr "KFoulEggs"

#: /usr/share/applications/kde4/kfourinline.desktop
msgctxt "Name(kfourinline.desktop)"
msgid "KFourInLine"
msgstr "KFourInLine"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kgeo.desktop
msgctxt "Comment(x-kgeo.desktop)"
msgid "KGeo Figure"
msgstr "KGeo figur"

#: /usr/share/applications/kde4/kgeography.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgeography.desktop
msgctxt "Name(kgeography.desktop)"
msgid "KGeography"
msgstr "KGeography"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kget.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kget.desktop
msgctxt "Name(kget.desktop)"
msgid "KGet"
msgstr "KGet"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/kget_plug_in.desktop
msgctxt "Name(kget_plug_in.desktop)"
msgid "KGet"
msgstr "KGet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kghostview.desktop
msgctxt "Name(kghostview.desktop)"
msgid "KGhostView"
msgstr "KGhostView"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/default.desktop
msgctxt "Name(default.desktop)"
msgid "KGoldRunner Default"
msgstr "Standard for KGoldrunner"

#: /usr/share/applications/kde4/KGoldrunner.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/KGoldrunner.desktop
msgctxt "Name(KGoldrunner.desktop)"
msgid "KGoldrunner"
msgstr "KGoldrunner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kgpg.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kgpg.desktop /usr/share/autostart/kgpg.desktop
msgctxt "Name(kgpg.desktop)"
msgid "KGpg"
msgstr "KGpg"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.desktop
msgctxt "Name(khtmlsettingsplugin.desktop)"
msgid "KHTML Settings"
msgstr "KHTML-opsætning"

#: /usr/share/applications/kde4/khangman.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/khangman.desktop
msgctxt "Name(khangman.desktop)"
msgid "KHangMan"
msgstr "KHangMan"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/khexedit.desktop
msgctxt "Name(khexedit.desktop)"
msgid "KHexEdit"
msgstr "KHexEdit"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiconedit.desktop
msgctxt "Name(kiconedit.desktop)"
msgid "KIconEdit"
msgstr "KIconEdit"

#: /usr/share/applications/kde4/kimagemapeditor.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kimagemapeditor.desktop
msgctxt "Name(kimagemapeditor.desktop)"
msgid "KImageMapEditor"
msgstr "KImageMapEditor"

#: /usr/share/applications/kde4/kinfocenter.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinfocenter.desktop
msgctxt "Name(kinfocenter.desktop)"
msgid "KInfoCenter"
msgstr "KInfoCenter"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/kicmodules.desktop
msgctxt "Name(kicmodules.desktop)"
msgid "KInfoCenter Modules"
msgstr "KInfoCenter-moduler"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinternet.desktop
msgctxt "Name(kinternet.desktop)"
msgid "KInternet"
msgstr "KInternet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinternet.desktop
msgctxt "Comment(kinternet.desktop)"
msgid "KInternet"
msgstr "KInternet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjobviewer.desktop
msgctxt "Name(kjobviewer.desktop)"
msgid "KJobViewer"
msgstr "KJobViewer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kjots.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kjots.desktop
msgctxt "Name(Kjots.desktop)"
msgid "KJots"
msgstr "KJots"

#: /usr/share/applications/kde4/kjumpingcube.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjumpingcube.desktop
msgctxt "Name(kjumpingcube.desktop)"
msgid "KJumpingCube"
msgstr "KJumpingCube"

#: /usr/share/kde4/apps/kjumpingcube/pics/default.desktop
msgctxt "Name(default.desktop)"
msgid "KJumpingCube Default"
msgstr "Standard for KJumpingCube"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klatin.desktop
msgctxt "Name(klatin.desktop)"
msgid "KLatin"
msgstr "KLatin"

#: /usr/share/applications/kde4/klettres.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klettres.desktop
msgctxt "Name(klettres.desktop)"
msgid "KLettres"
msgstr "KLettres"

#: /usr/share/applications/kde4/klinkstatus.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klinkstatus.desktop
msgctxt "Name(klinkstatus.desktop)"
msgid "KLinkStatus"
msgstr "KLinkStatus"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmag.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmag.desktop
msgctxt "Name(kmag.desktop)"
msgid "KMag"
msgstr "KMag"

#: /usr/share/applications/kde4/kmahjongg.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmahjongg.desktop
msgctxt "Name(kmahjongg.desktop)"
msgid "KMahjongg"
msgstr "KMahjongg"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KMail.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KMail.desktop
msgctxt "Name(KMail.desktop)"
msgid "KMail"
msgstr "KMail"

#: /usr/share/applications/kde4/kmail_view.desktop
msgctxt "Name(kmail_view.desktop)"
msgid "KMail"
msgstr "KMail"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmid.desktop
msgctxt "Name(kmid.desktop)"
msgid "KMid"
msgstr "KMid"

#: /usr/share/applications/kde4/kmines.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmines.desktop
msgctxt "Name(kmines.desktop)"
msgid "KMines"
msgstr "KMines"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmix.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmix.desktop
msgctxt "Name(kmix.desktop)"
msgid "KMix"
msgstr "KMix"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmobiletools.desktop
msgctxt "Name(kmobiletools.desktop)"
msgid "KMobileTools"
msgstr "KMobileTools"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmousetool.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmousetool.desktop
msgctxt "Name(kmousetool.desktop)"
msgid "KMouseTool"
msgstr "KMouseTool"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmouth.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmouth.desktop
msgctxt "Name(kmouth.desktop)"
msgid "KMouth"
msgstr "KMouth"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmymoney2.desktop
msgctxt "Name(kmymoney2.desktop)"
msgid "KMyMoney"
msgstr "KMyMoney"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kmymoney2.desktop
msgctxt "Comment(x-kmymoney2.desktop)"
msgid "KMyMoney File"
msgstr "KMyMoney-fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetattach.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/knetattach.desktop
msgctxt "Name(knetattach.desktop)"
msgid "KNetAttach"
msgstr "KNetAttach"

#: /usr/share/applications/kde4/knetwalk.desktop
msgctxt "Name(knetwalk.desktop)"
msgid "KNetWalk"
msgstr "KNetWalk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetworkmanager.desktop
msgctxt "Name(knetworkmanager.desktop)"
msgid "KNetworkManager"
msgstr "KNetworkManager"

#: /opt/kde3/share/autostart/knetworkmanager-autostart.desktop
msgctxt "Name(knetworkmanager-autostart.desktop)"
msgid "KNetworkManager"
msgstr "KNetworkManager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knewsticker-standalone.desktop
msgctxt "Name(knewsticker-standalone.desktop)"
msgid "KNewsTicker"
msgstr "KNewsTicker"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KNode.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KNode.desktop
msgctxt "Name(KNode.desktop)"
msgid "KNode"
msgstr "KNode"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knotes.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/knotes.desktop
msgctxt "Name(knotes.desktop)"
msgid "KNotes"
msgstr "KNotes"

#: /usr/share/applications/kde4/koffice.desktop
msgctxt "Name(koffice.desktop)"
msgid "KOffice"
msgstr "KOffice"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/KOffice.desktop
msgctxt "Name(KOffice.desktop)"
msgid "KOffice"
msgstr "KOffice"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/koshell.desktop
msgctxt "Name(koshell.desktop)"
msgid "KOffice Workspace"
msgstr "KOffice-arbejdsplads"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/korganizer.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/korganizer.desktop
msgctxt "Name(korganizer.desktop)"
msgid "KOrganizer"
msgstr "KOrganizer"

#: /usr/share/applications/kde4/korganizer-import.desktop
msgctxt "Name(korganizer-import.desktop)"
msgid "KOrganizer"
msgstr "KOrganizer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpdf.desktop
msgctxt "Name(kpdf.desktop)"
msgid "KPDF"
msgstr "KPDF"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kppp.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kppp.desktop
msgctxt "Name(Kppp.desktop)"
msgid "KPPP"
msgstr "KPPP"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kppplogview.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kppplogview.desktop
msgctxt "Name(kppplogview.desktop)"
msgid "KPPPLogview"
msgstr "KPPPLogview"

#: /usr/share/applications/kde4/kpackage.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpackage.desktop
msgctxt "Name(kpackage.desktop)"
msgid "KPackage"
msgstr "KPackage"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpager.desktop
msgctxt "Name(kpager.desktop)"
msgid "KPager"
msgstr "KPager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpalmdoc.desktop
msgctxt "Name(kpalmdoc.desktop)"
msgid "KPalmDOC"
msgstr "KPalmDOC"

#: /usr/share/applications/kde4/kpat.desktop
msgctxt "Name(kpat.desktop)"
msgid "KPatience"
msgstr "KPatience"

#: /usr/share/applications/kde4/kpercentage.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpercentage.desktop
msgctxt "Name(kpercentage.desktop)"
msgid "KPercentage"
msgstr "KPercentage"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kphotoalbum.desktop
msgctxt "Name(kphotoalbum.desktop)"
msgid "KPhotoAlbum"
msgstr "KPhotoAlbum"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kphotoalbum-import.desktop
msgctxt "Name(kphotoalbum-import.desktop)"
msgid "KPhotoAlbum"
msgstr "KPhotoAlbum"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-vnd.kde.kphotoalbum-import.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.kde.kphotoalbum-import.desktop)"
msgid "KPhotoAlbum import"
msgstr "KPhotoAlbum import"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpilot.desktop
msgctxt "Name(kpilot.desktop)"
msgid "KPilot"
msgstr "KPilot"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpilotdaemon.desktop
msgctxt "Name(kpilotdaemon.desktop)"
msgid "KPilotDaemon"
msgstr "KPilotDæmon"

#: /usr/share/applications/kde4/kplato.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kplato.desktop
msgctxt "Name(kplato.desktop)"
msgid "KPlato"
msgstr "KPlato"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-vnd.kde.kplato.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.kde.kplato.desktop)"
msgid "KPlato Project Management Document"
msgstr "KPlato projekthåndteringsdokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kplatowork.desktop
msgctxt "Name(kplatowork.desktop)"
msgid "KPlato WorkPackage Handler"
msgstr "KPlato WorkPackage-håndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpoker.desktop
msgctxt "Name(kpoker.desktop)"
msgid "KPoker"
msgstr "KPoker"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpovmodeler.desktop
msgctxt "Name(kpovmodeler.desktop)"
msgid "KPovModeler"
msgstr "KPovModeler"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kpovmodeler.desktop
msgctxt "Comment(x-kpovmodeler.desktop)"
msgid "KPovModeler File"
msgstr "KPovModeler-fil"

#: /usr/share/applications/kde4/kpresenter.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpresenter.desktop
msgctxt "Name(kpresenter.desktop)"
msgid "KPresenter"
msgstr "KPresenter"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kpresenter.desktop
msgctxt "Comment(x-kpresenter.desktop)"
msgid "KPresenter Document"
msgstr "KPresenter-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/krdc.desktop
msgctxt "Name(krdc.desktop)"
msgid "KRDC"
msgstr "KRDC"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krpmbuilder.desktop
msgctxt "Name(krpmbuilder.desktop)"
msgid "KRPMBuilder"
msgstr "KRPMBuilder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kradio.desktop
msgctxt "Name(kradio.desktop)"
msgid "KRadio"
msgstr "KRadio"

#: /usr/share/applications/kde4/krandrtray.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/krandrtray.desktop
msgctxt "Name(krandrtray.desktop)"
msgid "KRandRTray"
msgstr "KRandRTray"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krec.desktop
msgctxt "Name(krec.desktop)"
msgid "KRec"
msgstr "KRec"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krecord.desktop
msgctxt "Name(krecord.desktop)"
msgid "KRecord"
msgstr "KRecord"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krecord.desktop
msgctxt "Comment(krecord.desktop)"
msgid "KRecord - a Sound Recorder"
msgstr "KRecord - en lydoptager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kregexpeditor.desktop
msgctxt "Name(kregexpeditor.desktop)"
msgid "KRegExpEditor"
msgstr "KRegExpEditor"

#: /usr/share/applications/kde4/krename.desktop
msgctxt "Name(krename.desktop)"
msgid "KRename"
msgstr "KRename"

#: /usr/share/applications/kde4/kreversi.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kreversi.desktop
msgctxt "Name(kreversi.desktop)"
msgid "KReversi"
msgstr "KReversi"

#: /usr/share/applications/kde4/kruler.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kruler.desktop
msgctxt "Name(kruler.desktop)"
msgid "KRuler"
msgstr "KRuler"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksayit.desktop
msgctxt "Name(ksayit.desktop)"
msgid "KSayIt"
msgstr "KSaylt"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kseg.desktop
msgctxt "Comment(x-kseg.desktop)"
msgid "KSeg Document"
msgstr "KSeg-dokument"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Comment(specials.desktop)"
msgid "KSendFax"
msgstr "KSendFax"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksig.desktop
msgctxt "Name(ksig.desktop)"
msgid "KSig"
msgstr "KSig"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/ksim.desktop
msgctxt "Name(ksim.desktop)"
msgid "KSim"
msgstr "KSim"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksimus.desktop
msgctxt "Name(ksimus.desktop)"
msgid "KSimus"
msgstr "KSimus"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksimus.desktop
msgctxt "Comment(ksimus.desktop)"
msgid ""
"KSimus is a tool for simulation, automatization and visualization of "
"technical processes."
msgstr ""
"KSimus er et værktøj til simulering, automatisering og virtualisering af "
"tekniske processor."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksirc.desktop
msgctxt "Name(ksirc.desktop)"
msgid "KSirc"
msgstr "KSirc"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksirtet.desktop
msgctxt "Name(ksirtet.desktop)"
msgid "KSirtet"
msgstr "KSirtet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksmiletris.desktop
msgctxt "Name(ksmiletris.desktop)"
msgid "KSmileTris"
msgstr "KSmileTris"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksnake.desktop
msgctxt "Name(ksnake.desktop)"
msgid "KSnakeRace"
msgstr "KSnakeRace"

#: /usr/share/applications/kde4/ksnapshot.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksnapshot.desktop
msgctxt "Name(ksnapshot.desktop)"
msgid "KSnapshot"
msgstr "KSnapshot"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksokoban.desktop
msgctxt "Name(ksokoban.desktop)"
msgid "KSokoban"
msgstr "KSokoban"

#: /usr/share/applications/kde4/kspaceduel.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kspaceduel.desktop
msgctxt "Name(kspaceduel.desktop)"
msgid "KSpaceDuel"
msgstr "KSpaceDuel"

#: /usr/share/applications/kde4/kspread.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kspread.desktop
msgctxt "Name(kspread.desktop)"
msgid "KSpread"
msgstr "KSpread"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kspread.desktop
msgctxt "Comment(x-kspread.desktop)"
msgid "KSpread Document"
msgstr "KSpread-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/ksquares.desktop
msgctxt "Name(ksquares.desktop)"
msgid "KSquares"
msgstr "KSquares"

#: /usr/share/applications/kde4/kstars.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kstars.desktop
msgctxt "Name(kstars.desktop)"
msgid "KStars"
msgstr "KStars"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/kstep.desktop
msgctxt "Name(kstep.desktop)"
msgid "KStep"
msgstr "KStep"

#: /usr/share/applications/kde4/ksudoku.desktop
msgctxt "Comment(ksudoku.desktop)"
msgid "KSudoku, Sudoku game & more for KDE"
msgstr "KSudoku, sudoku-spil med mere til KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksysguard.desktop
msgctxt "Name(ksysguard.desktop)"
msgid "KSysGuard"
msgstr "KSysGuard"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksysv.desktop
msgctxt "Name(ksysv.desktop)"
msgid "KSysV"
msgstr "KSysV"

#: /usr/share/applications/kde4/ksystemlog.desktop
msgctxt "Name(ksystemlog.desktop)"
msgid "KSystemLog"
msgstr "KSystemLog"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kteatime.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kteatime.desktop
msgctxt "Name(kteatime.desktop)"
msgid "KTeaTime"
msgstr "KTeaTime"

#: /usr/share/applications/kde4/KThesaurus.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/KThesaurus.desktop
msgctxt "Name(KThesaurus.desktop)"
msgid "KThesaurus"
msgstr "KThesaurus"

#: /usr/share/applications/kde4/karm.desktop
msgctxt "Name(karm.desktop)"
msgid "KTimeTracker"
msgstr "KTimeTracker"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktimer.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ktimer.desktop
msgctxt "Name(ktimer.desktop)"
msgid "KTimer"
msgstr "KTimer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktip.desktop
msgctxt "Name(ktip.desktop)"
msgid "KTip"
msgstr "KTip"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktnef.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ktnef.desktop
msgctxt "Name(ktnef.desktop)"
msgid "KTnef"
msgstr "KTnef"

#: /usr/share/applications/kde4/ktorrent.desktop
msgctxt "Name(ktorrent.desktop)"
msgid "KTorrent"
msgstr "KTorrent"

#: /usr/share/applications/kde4/ktouch.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktouch.desktop
msgctxt "Name(ktouch.desktop)"
msgid "KTouch"
msgstr "KTouch"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktron.desktop
msgctxt "Name(ktron.desktop)"
msgid "KTron"
msgstr "KTron"

#: /usr/share/applications/kde4/kturtle.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kturtle.desktop
msgctxt "Name(kturtle.desktop)"
msgid "KTurtle"
msgstr "KTurtle"

#: /usr/share/applications/kde4/kuiviewer.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuiviewer.desktop
msgctxt "Name(kuiviewer.desktop)"
msgid "KUIViewer"
msgstr "KUIViewer"

#: /usr/share/applications/kde4/kuser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuser.desktop
msgctxt "Name(kuser.desktop)"
msgid "KUser"
msgstr "KUser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvirc.desktop
msgctxt "Name(kvirc.desktop)"
msgid "KVIrc 3"
msgstr "KVlrc 3"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kview.desktop
msgctxt "Name(kview.desktop)"
msgid "KView"
msgstr "KView"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvoctrain.desktop
msgctxt "Name(kvoctrain.desktop)"
msgid "KVocTrain"
msgstr "KVocTrain"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvpnc.desktop
msgctxt "Name(kvpnc.desktop)"
msgid "KVpnc"
msgstr "KVpnc"

#: /usr/share/applications/kde4/kwsdl_compiler.desktop
msgctxt "Name(kwsdl_compiler.desktop)"
msgid "KWSDL Compiler"
msgstr "KWSDL-oversætter"

#: /usr/share/applications/kde4/kwalletmanager.desktop
msgctxt "Name(kwalletmanager.desktop)"
msgid "KWalletManager"
msgstr "KWalletManager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwifimanager.desktop
msgctxt "Name(kwifimanager.desktop)"
msgid "KWiFiManager"
msgstr "KWiFIManager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwin4.desktop
msgctxt "Name(kwin4.desktop)"
msgid "KWin4"
msgstr "KWin4"

#: /usr/share/applications/kde4/kword.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kword.desktop
msgctxt "Name(kword.desktop)"
msgid "KWord"
msgstr "KWord"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kword.desktop
msgctxt "Comment(x-kword.desktop)"
msgid "KWord Document"
msgstr "KWord-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kwordquiz.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwordquiz.desktop
msgctxt "Name(kwordquiz.desktop)"
msgid "KWordQuiz"
msgstr "KWordQuiz"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kwordquiz.desktop
msgctxt "Comment(x-kwordquiz.desktop)"
msgid "KWordQuiz Vocabulary"
msgstr "KWordQuiz ordforråd"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kworldclock.desktop
msgctxt "Name(kworldclock.desktop)"
msgid "KWorldClock"
msgstr "KWorldClock"

#: /usr/share/applications/kde4/kwrite.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwrite.desktop
msgctxt "Name(kwrite.desktop)"
msgid "KWrite"
msgstr "KWrite"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kxmleditor.desktop
msgctxt "Name(kxmleditor.desktop)"
msgid "KXML Editor"
msgstr "KXML-redigering"

#: /usr/share/applications/kde4/kxsldbg.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kxsldbg.desktop
msgctxt "Name(kxsldbg.desktop)"
msgid "KXSLDbg"
msgstr "KXSLDbg"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaboodle.desktop
msgctxt "Name(kaboodle.desktop)"
msgid "Kaboodle"
msgstr "Kaboodle"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaffeine.desktop
msgctxt "Name(kaffeine.desktop)"
msgid "Kaffeine"
msgstr "Kaffeine"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kaffeine.desktop
msgctxt "Comment(x-kaffeine.desktop)"
msgid "Kaffeine Playlist"
msgstr "Kaffeines spilleliste"

#: /usr/share/applications/kde4/kalzium.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kalzium.desktop
msgctxt "Name(kalzium.desktop)"
msgid "Kalzium"
msgstr "Kalzium"

#: /usr/share/applications/kde4/kanagram.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kanagram.desktop
msgctxt "Name(kanagram.desktop)"
msgid "Kanagram"
msgstr "Kanagram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kandy.desktop
msgctxt "Name(kandy.desktop)"
msgid "Kandy"
msgstr "Kandy"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-karaoke.desktop
msgctxt "Comment(x-karaoke.desktop)"
msgid "Karaoke File"
msgstr "Karaoke-fil"

#: /usr/share/applications/kde4/karbon.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/karbon.desktop
msgctxt "Name(karbon.desktop)"
msgid "Karbon14"
msgstr "Karbon14"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-karbon.desktop
msgctxt "Comment(x-karbon.desktop)"
msgid "Karbon14 Document"
msgstr "Karbon14-dokument"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/kasbarextension.desktop
msgctxt "Name(kasbarextension.desktop)"
msgid "KasBar"
msgstr "KasBar"

#: /usr/share/locale/csb/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/csb/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Kashubian"
msgstr "Kashubisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-katalogxml.desktop
msgctxt "Comment(x-katalogxml.desktop)"
msgid "Katalog Database"
msgstr "Katalog-database"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/katapult.desktop
msgctxt "Name(katapult.desktop)"
msgid "Katapult"
msgstr "Katapult"

#: /usr/share/applications/kde4/kate.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kate.desktop
msgctxt "Name(kate.desktop)"
msgid "Kate"
msgstr "Kate"

#: /opt/kde3/share/apps/katepart/scripts/jstest.desktop
msgctxt "Name(jstest.desktop)"
msgid "Kate Part JavaScript Test"
msgstr "Kate Part JavaScript-test"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/katesessionmenu.desktop
msgctxt "Name(katesessionmenu.desktop)"
msgid "Kate Session Menu"
msgstr "Kate Sessionsmenu"

# KZ
# fuzzy
#: /usr/share/locale/kk/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/kk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Kazakh"
msgstr "Kasakhisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluelock.desktop
msgctxt "Name(kbluelock.desktop)"
msgid "Kbluelock"
msgstr "kbluetoothd"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kchmviewer.desktop
msgctxt "Name(kchmviewer.desktop)"
msgid "KchmViewer"
msgstr "Kchm-fremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/kdebluetooth4.desktop
msgctxt "Comment(kdebluetooth4.desktop)"
msgid "Kdebluetooth - KDE4 Bluetooth Framework"
msgstr "Kdebluetooth - KDE4 bluetooth-framework"

#: /usr/share/applications/kde4/kdebluetooth4.desktop
msgctxt "Name(kdebluetooth4.desktop)"
msgid "Kdebluetooth4"
msgstr "Kdebluetooth4"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdeprintfax.desktop
msgctxt "Name(kdeprintfax.desktop)"
msgid "KdeprintFax"
msgstr "KdeprintFax"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/eyesapplet.desktop
msgctxt "Comment(eyesapplet.desktop)"
msgid "Keeps an eye on your mouse pointer"
msgstr "Holder øje med din musemarkør"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kenolaba.desktop
msgctxt "Name(kenolaba.desktop)"
msgid "Kenolaba"
msgstr "Kenolaba"

#: /usr/share/applications/kde4/kepas.desktop
msgctxt "Name(kepas.desktop)"
msgid "Kepas"
msgstr "Kepas"

#: /usr/share/applications/kde4/kepas.desktop
msgctxt "Comment(kepas.desktop)"
msgid "Kepas - KDE Easy Publish and Share"
msgstr "Kepas - KDE let publicering og deling"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/keramik.desktop
msgctxt "Name(keramik.desktop)"
msgid "Keramik"
msgstr "Keramik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kerry.desktop
msgctxt "Name(kerry.desktop)"
msgid "Kerry Beagle"
msgstr "Kerry Beagle"

#: /opt/kde3/share/autostart/kerry.autostart.desktop
msgctxt "Name(kerry.autostart.desktop)"
msgid "Kerry Beagle"
msgstr "Kerry Beagle"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kexi.desktop
msgctxt "Name(kexi.desktop)"
msgid "Kexi"
msgstr "Kexi"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-vnd.kde.kexi.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.kde.kexi.desktop)"
msgid "Kexi Project File"
msgstr "Kexi projektfil"

#: /opt/kde3/share/autostart/kxkb_autostart.desktop
msgctxt "Name(kxkb_autostart.desktop)"
msgid "Keyboard Map Tool"
msgstr "Tastaturudlægningsværktøj"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kbstateapplet.desktop
msgctxt "Name(kbstateapplet.desktop)"
msgid "Keyboard Status Applet"
msgstr "Tastaturstatus-applet"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kgetlist.desktop
msgctxt "Comment(x-kgetlist.desktop)"
msgid "Kget Download List"
msgstr "KGet-download-liste"

#: /usr/share/locale/km/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/km/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Khmer"
msgstr "Khmersk"

#: /usr/share/applications/kde4/kig.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kig.desktop
msgctxt "Name(kig.desktop)"
msgid "Kig"
msgstr "Kig"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kig.desktop
msgctxt "Comment(x-kig.desktop)"
msgid "Kig Figure"
msgstr "Kig figur"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kile.desktop
msgctxt "Name(kile.desktop)"
msgid "Kile"
msgstr "Kile"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kinputwizard.desktop
msgctxt "Name(kinputwizard.desktop)"
msgid "Kinputwizard"
msgstr "Kinputwizard"

#: /opt/kde3/share/locale/rw/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Kinyarwanda"
msgstr "Kinyarwanda"

#: /usr/share/applications/kde4/kiosktool.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiosktool.desktop
msgctxt "Name(kiosktool.desktop)"
msgid "Kiosk Admin Tool"
msgstr "Kiosk Admin-værktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/kioslaves.desktop
msgctxt "Name(kioslaves.desktop)"
msgid "Kioslaves"
msgstr "Kioslaver"

# KI
#: /usr/share/applications/kde4/kiriki.desktop
msgctxt "Name(kiriki.desktop)"
msgid "Kiriki"
msgstr "Kiriki"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kitchensync.desktop
msgctxt "Name(kitchensync.desktop)"
msgid "KitchenSync"
msgstr "KitchenSync"

#: /usr/share/applications/kde4/kiten.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kiten.desktop
msgctxt "Name(kiten.desktop)"
msgid "Kiten"
msgstr "Kiten"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kivio.desktop
msgctxt "Name(kivio.desktop)"
msgid "Kivio"
msgstr "Kivio"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kivio.desktop
msgctxt "Comment(x-kivio.desktop)"
msgid "Kivio Document"
msgstr "Kivio-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klamav.desktop
msgctxt "Name(klamav.desktop)"
msgid "KlamAV"
msgstr "KlamAV"

#: /usr/share/applications/kde4/kleopatra_import.desktop
msgctxt "Name(kleopatra_import.desktop)"
msgid "Kleopatra"
msgstr "Kleopatra"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klickety.desktop
msgctxt "Name(klickety.desktop)"
msgid "Klickety"
msgstr "Klickety"

#: /usr/share/applications/kde4/klipper.desktop
#: /usr/share/autostart/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klipper.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/klipper.desktop
msgctxt "Name(klipper.desktop)"
msgid "Klipper"
msgstr "Klipper"

#: /usr/share/applications/kde4/kmplot.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmplot.desktop
msgctxt "Name(kmplot.desktop)"
msgid "KmPlot"
msgstr "KmPlot"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kmplot.desktop
msgctxt "Comment(x-kmplot.desktop)"
msgid "KmPlot File"
msgstr "KmPlot-fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knights.desktop
msgctxt "Name(knights.desktop)"
msgid "Knights"
msgstr "Knights"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kodo.desktop
msgctxt "Name(kodo.desktop)"
msgid "Kodo"
msgstr "Kodo"

#: /usr/share/applications/kde4/kolf.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kolf.desktop
msgctxt "Name(kolf.desktop)"
msgid "Kolf"
msgstr "Kolf"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kourse.desktop
msgctxt "Comment(x-kourse.desktop)"
msgid "Kolf Course"
msgstr "Kolf-bane"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kolf.desktop
msgctxt "Comment(x-kolf.desktop)"
msgid "Kolf Saved Game"
msgstr "Gemt Kolf-spil"

#: /usr/share/applications/kde4/klines.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klines.desktop
msgctxt "Name(klines.desktop)"
msgid "Kolor Lines"
msgstr "Kolor Lines"

#: /usr/share/applications/kde4/kolourpaint.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kolourpaint.desktop
msgctxt "Name(kolourpaint.desktop)"
msgid "KolourPaint"
msgstr "KolourPaint"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmdr-editor.desktop
msgctxt "Name(kmdr-editor.desktop)"
msgid "Kommander Editor"
msgstr "Kommander-editor"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kommander.desktop
msgctxt "Comment(x-kommander.desktop)"
msgid "Kommander File"
msgstr "Kommander-fil"

#: /usr/share/applications/kde4/kompare.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kompare.desktop
msgctxt "Name(kompare.desktop)"
msgid "Kompare"
msgstr "Kompare"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
msgctxt "Name(akregator_konqfeedicon.desktop)"
msgid "Konq Feed Icon Plugin"
msgstr "Konq Kilde-ikon plugin"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck24.desktop
msgctxt "Name(deck24.desktop)"
msgid "Konqi"
msgstr "Konqi"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-konqi-modern/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Konqi"
msgstr "Konqi"

#: /usr/share/applications/kde4/konqbrowser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konqbrowser.desktop
msgctxt "Name(konqbrowser.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: /usr/share/applications/kde4/kfmclient.desktop
msgctxt "Name(kfmclient.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: /usr/share/applications/kde4/kfmclient_dir.desktop
msgctxt "Name(kfmclient_dir.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: /usr/share/applications/kde4/kfmclient_html.desktop
msgctxt "Name(kfmclient_html.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: /usr/share/applications/kde4/kfmclient_war.desktop
msgctxt "Name(kfmclient_war.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konqfilemgr.desktop
msgctxt "Name(konqfilemgr.desktop)"
msgid "Konqueror"
msgstr "Filhåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
msgctxt "Name(akregator_konqfeedicon.desktop)"
msgid "Konqueror Feed Icon"
msgstr "Feed-ikon til Konqueror"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/mf_konqmficon.desktop
msgctxt "Name(mf_konqmficon.desktop)"
msgid "Konqueror Microformat Plugin"
msgstr "Konqueror mikroformat-plugin"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/konquerormenu.desktop
msgctxt "Name(konquerormenu.desktop)"
msgid "Konqueror Profiles"
msgstr "Konqueror-profiler"

#: /usr/share/applications/kde4/konquest.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konquest.desktop
msgctxt "Name(konquest.desktop)"
msgid "Konquest"
msgstr "Erobring"

#: /usr/share/applications/kde4/konsole.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konsole.desktop
msgctxt "Name(konsole.desktop)"
msgid "Konsole"
msgstr "Konsole"

#: /usr/share/applications/kde4/konsolekalendar.desktop
msgctxt "Name(konsolekalendar.desktop)"
msgid "KonsoleKalendar"
msgstr "KonsoleKalendar"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kontact.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kontact.desktop
msgctxt "Name(Kontact.desktop)"
msgid "Kontact"
msgstr "Kontact"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kontactdcop.desktop
msgctxt "Name(kontactdcop.desktop)"
msgid "Kontact"
msgstr "Kontact"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kontour.desktop
msgctxt "Comment(x-kontour.desktop)"
msgid "Kontour Document"
msgstr "Kontour-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konversation.desktop
msgctxt "Name(konversation.desktop)"
msgid "Konversation"
msgstr "Konversation"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kooka.desktop
msgctxt "Name(kooka.desktop)"
msgid "Kooka"
msgstr "Kooka"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kopete.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kopete.desktop
msgctxt "Name(kopete.desktop)"
msgid "Kopete"
msgstr "Kopete"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kopete-emoticons.desktop
msgctxt "Comment(x-kopete-emoticons.desktop)"
msgid "Kopete Emoticon Archive"
msgstr "Kopete emotikon-arkiv"

#: /usr/share/locale/ko/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ko/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KOrn.desktop
msgctxt "Name(KOrn.desktop)"
msgid "Korn"
msgstr "Korn"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kover.desktop
msgctxt "Name(kover.desktop)"
msgid "Kover"
msgstr "Kover"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpl.desktop
msgctxt "Name(kpl.desktop)"
msgid "Kpl"
msgstr "Kpl"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krdc.desktop
msgctxt "Name(krdc.desktop)"
msgid "Krdc"
msgstr "Krdc"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krfb.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/krfb.desktop
msgctxt "Name(krfb.desktop)"
msgid "Krfb"
msgstr "Krfb"

#: /usr/share/applications/kde4/krita.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/krita.desktop
msgctxt "Name(krita.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_jpeg.desktop
msgctxt "Name(krita_jpeg.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_tiff.desktop
msgctxt "Name(krita_tiff.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_png.desktop
msgctxt "Name(krita_png.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_pdf.desktop
msgctxt "Name(krita_pdf.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_bmp.desktop
msgctxt "Name(krita_bmp.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /usr/share/applications/kde4/krita_ora.desktop
msgctxt "Name(krita_ora.desktop)"
msgid "Krita"
msgstr "Krita"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-krita.desktop
msgctxt "Comment(x-krita.desktop)"
msgid "Krita Document"
msgstr "Krita-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader.desktop
msgctxt "Name(krusader.desktop)"
msgid "Krusader"
msgstr "Krusader"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader_root-mode.desktop
msgctxt "Name(krusader_root-mode.desktop)"
msgid "Krusader - root-mode"
msgstr "Krusader (superbrugertilstand)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kscd.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kscd.desktop
msgctxt "Name(kscd.desktop)"
msgid "KsCD"
msgstr "KsCD"

#: /usr/share/applications/kde4/ksirk.desktop
msgctxt "Name(ksirk.desktop)"
msgid "KsirK"
msgstr "KsirK"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kst.desktop
msgctxt "Name(kst.desktop)"
msgid "Kst"
msgstr "Kst"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kst.desktop
msgctxt "Comment(x-kst.desktop)"
msgid "Kst Data File"
msgstr "Kst Datafil"

#: /usr/share/applications/kde4/kubrick.desktop
msgctxt "Name(kubrick.desktop)"
msgid "Kubrick"
msgstr "Kubrick"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-vnd.kde.kugar.mixed.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.kde.kugar.mixed.desktop)"
msgid "Kugar Archive File"
msgstr "Kugar arkiv-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kugar.desktop
msgctxt "Comment(x-kugar.desktop)"
msgid "Kugar Data File"
msgstr "Kugar-datafil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kudesigner.desktop
msgctxt "Name(kudesigner.desktop)"
msgid "Kugar Designer"
msgstr "Kugar designer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-kudesigner.desktop
msgctxt "Comment(x-kudesigner.desktop)"
msgid "Kugar Report Template"
msgstr "Kugar rapport-skabelon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuickshow.desktop
msgctxt "Name(kuickshow.desktop)"
msgid "Kuickshow"
msgstr "Kuickshow"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kverbos.desktop
msgctxt "Name(kverbos.desktop)"
msgid "Kverbos"
msgstr "Kverbos"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwikdisk.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kwikdisk.desktop
msgctxt "Name(kwikdisk.desktop)"
msgid "KwikDisk"
msgstr "KwikDisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/lan-device-class.desktop
msgctxt "Comment(lan-device-class.desktop)"
msgid "LAN/Networking Bluetooth Device"
msgstr "LAN/Netværk Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-ldif.desktop
msgctxt "Comment(x-ldif.desktop)"
msgid "LDAP Addressbook"
msgstr "LDAP Adressebog"

#: /usr/share/applications/kde4/lskat.desktop
msgctxt "Name(lskat.desktop)"
msgid "LSkat"
msgstr "LSkat"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/lwm.desktop
msgctxt "Name(lwm.desktop)"
msgid "LWM"
msgstr "LWM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-latex.desktop
msgctxt "Comment(x-latex.desktop)"
msgid "LaTeX Document"
msgstr "LaTeX-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kile.desktop
msgctxt "GenericName(kile.desktop)"
msgid "LaTeX Frontend"
msgstr "Forende for LaTeX"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/LabPlot.desktop
msgctxt "GenericName(LabPlot.desktop)"
msgid "LabPlot"
msgstr "LabPlot"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/LabPlot.desktop
msgctxt "Name(LabPlot.desktop)"
msgid "LabPlot"
msgstr "LabPlot"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lpl.desktop
msgctxt "Name(x-lpl.desktop)"
msgid "LabPlot"
msgstr "LabPlot"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lml.desktop
msgctxt "Name(x-lml.desktop)"
msgid "LabPlot"
msgstr "LabPlot"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lpl.desktop
msgctxt "Comment(x-lpl.desktop)"
msgid "LabPlot project file"
msgstr "LabPlot projektfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lml.desktop
msgctxt "Comment(x-lml.desktop)"
msgid "LabPlot project file"
msgstr "LabPlot projektfil"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/CardsAndLabels/LabelsL16.desktop
msgctxt "Name(LabelsL16.desktop)"
msgid "Labels L16"
msgstr "Mærkater L16"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_babelfish.desktop
msgctxt "Comment(plugin_babelfish.desktop)"
msgid "Language translation for the current page using Babelfish"
msgstr "Oversættelse af den aktuelle side med Babelfish"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/laptop.desktop
msgctxt "Name(laptop.desktop)"
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/larswm.desktop
msgctxt "Name(larswm.desktop)"
msgid "LarsWM"
msgstr "LarsWM"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klatin.desktop
msgctxt "GenericName(klatin.desktop)"
msgid "Latin Reviser"
msgstr "Latin-reviderer"

#: /usr/share/locale/lv/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/lv/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Latvian"
msgstr "Lettisk"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/runapplet.desktop
msgctxt "Comment(runapplet.desktop)"
msgid "Launch single commands without a terminal window"
msgstr "Start enkelte kommandoer uden et terminalvindue"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/klettres.desktop
msgctxt "GenericName(klettres.desktop)"
msgid "Learn Alphabet"
msgstr "Lær alfabetet"

#: /usr/share/applications/kde4/klettres.desktop
msgctxt "GenericName(klettres.desktop)"
msgid "Learn The Alphabet"
msgstr "Lær alfabetet"

#: /usr/share/applications/kde4/kanagram.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kanagram.desktop
msgctxt "GenericName(kanagram.desktop)"
msgid "Letter Order Game"
msgstr "Bogstavrækkefølgespil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lha.desktop
msgctxt "Comment(x-lha.desktop)"
msgid "Lha Archive"
msgstr "LHA-arkiv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/lskat.desktop
msgctxt "Name(lskat.desktop)"
msgid "Lieutenant Skat"
msgstr "Lieutnant Skat"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/backgrounds/wood_light.desktop
msgctxt "Name(wood_light.desktop)"
msgid "Light Wood"
msgstr "Lyst træ"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/enriched.desktop
msgctxt "Comment(enriched.desktop)"
msgid "Lightly Enriched Text Document"
msgstr "Let beriget tekstdokument"

#: /usr/share/applications/kde4/klinkstatus.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klinkstatus.desktop
msgctxt "GenericName(klinkstatus.desktop)"
msgid "Link Checker"
msgstr "Link-tjekker"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Link Color"
msgstr "Linkfarve"

#: /usr/share/kde4/templates/linkProgram.desktop
msgctxt "Name(linkProgram.desktop)"
msgid "Link to Application..."
msgstr "Link til program..."

#: /usr/share/kde4/templates/linkURL.desktop
msgctxt "Name(linkURL.desktop)"
msgid "Link to Location (URL)..."
msgstr "Internetlink (URL)..."

#: /usr/share/kde4/apps/kplato/reports/resourcelist.desktop
msgctxt "Name(resourcelist.desktop)"
msgid "List of Resources"
msgstr "Liste af ressourcer"

#: /usr/share/kde4/apps/kplato/reports/tasklist.desktop
msgctxt "Name(tasklist.desktop)"
msgid "List of Tasks"
msgstr "Opgaveliste"

#: /usr/share/locale/lt/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/lt/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauisk"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Lm_sensors.desktop
msgctxt "Name(Lm_sensors.desktop)"
msgid "Lm_sensors"
msgstr "Lm_følere"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Lm_sensors.desktop
msgctxt "Comment(Lm_sensors.desktop)"
msgid "Lm_sensors Status Monitor"
msgstr "Statusovervågning af lm_følere"

#: /opt/kde3/share/apps/remoteview/lan.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqueror/dirtree/remote/lan.desktop
msgctxt "Name(lan.desktop)"
msgid "Local Network"
msgstr "Lokalt netværk"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Comment(specials.desktop)"
msgid "Local file"
msgstr "Lokal fil"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/lockout.desktop
msgctxt "Name(lockout.desktop)"
msgid "Lock/Logout Buttons"
msgstr "LÃ¥s/Logaf-knapper"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/directory-locked.desktop
msgctxt "Comment(directory-locked.desktop)"
msgid "Locked Folder"
msgstr "LÃ¥st mappe"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kturtle.desktop
msgctxt "GenericName(kturtle.desktop)"
msgid "Logo Programming Environment"
msgstr "Logo programmeringsmiljø"

#: /usr/share/applications/kde4/lokalize.desktop
msgctxt "Name(lokalize.desktop)"
msgid "Lokalize"
msgstr "Lokalize"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kdictapplet.desktop
msgctxt "Comment(kdictapplet.desktop)"
msgid "Lookup phrases in a dictionary"
msgstr "Slå sætninger op i en ordbog"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-amipro.desktop
msgctxt "Comment(x-amipro.desktop)"
msgid "Lotus AmiPro Document"
msgstr "Lotus AmiPro-dokument"

#: /usr/share/locale/nds/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/nds/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Low Saxon"
msgstr "Nedersaksisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lyx.desktop
msgctxt "Comment(x-lyx.desktop)"
msgid "LyX Document"
msgstr "LyX-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-lzop.desktop
msgctxt "Comment(x-lzop.desktop)"
msgid "Lzopped File"
msgstr "Lzoppet fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tzo.desktop
msgctxt "Comment(x-tzo.desktop)"
msgid "Lzopped Tar Archive"
msgstr "Lzoppede TAR-arkiver"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/mbox.desktop
msgctxt "Comment(mbox.desktop)"
msgid "MBOX Mail Folder"
msgstr "MBOX mappe til e-mail"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-midi.desktop
msgctxt "Comment(x-midi.desktop)"
msgid "MIDI Audio"
msgstr "MIDI-lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-mng.desktop
msgctxt "Comment(x-mng.desktop)"
msgid "MNG Image"
msgstr "MNG-billede"

#: /usr/share/kde4/templates/linkMO.desktop
msgctxt "Name(linkMO.desktop)"
msgid "MO Device..."
msgstr "MO-enhed..."

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-scpls.desktop
msgctxt "Comment(x-scpls.desktop)"
msgid "MP3 ShoutCast Playlist"
msgstr "MP3 ShoutCast-spilleliste"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/mpeg.desktop
msgctxt "Comment(mpeg.desktop)"
msgid "MPEG Audio"
msgstr "MPEG lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-mp2.desktop
msgctxt "Comment(x-mp2.desktop)"
msgid "MPEG Layer 2 Audio"
msgstr "MPEG Layer 2-lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-mp3.desktop
msgctxt "Comment(x-mp3.desktop)"
msgid "MPEG Layer 3 Audio"
msgstr "MPEG Layer 3-lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/mpeg.desktop
msgctxt "Comment(mpeg.desktop)"
msgid "MPEG Video"
msgstr "MPEG-video"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/mp4.desktop
msgctxt "Comment(mp4.desktop)"
msgid "MPEG-4 Audio"
msgstr "MPEG-4 Lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/mp4.desktop
msgctxt "Comment(mp4.desktop)"
msgid "MPEG-4 Video"
msgstr "MPEG-4 video"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/mwm.desktop
#: /usr/share/xsessions/mwm.desktop
msgctxt "Name(mwm.desktop)"
msgid "MWM"
msgstr "MWM"

#: /usr/share/locale/mk/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/mk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-magicpoint.desktop
msgctxt "Comment(x-magicpoint.desktop)"
msgid "MagicPoint Presentation"
msgstr "Magicpoint præsentation"

#: /usr/share/applications/kde4/kmahjongg.desktop
msgctxt "GenericName(kmahjongg.desktop)"
msgid "Mahjongg Solitaire"
msgstr "Mahjongg Solitaire"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmahjongg.desktop
msgctxt "GenericName(kmahjongg.desktop)"
msgid "Mahjongg-like Tile Game"
msgstr "Mahjongg-lignende flisespil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KOrn.desktop
msgctxt "GenericName(KOrn.desktop)"
msgid "Mail Alert"
msgstr "Meddelelse om post"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KMail.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KMail.desktop
msgctxt "GenericName(KMail.desktop)"
msgid "Mail Client"
msgstr "E-mail-klient"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Name(specials.desktop)"
msgid "Mail PDF File"
msgstr "Send PDF-fil som e-mail"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_mail.desktop
msgctxt "Name(akonadi_serializer_mail.desktop)"
msgid "Mail Serializer"
msgstr "Serieordning af post"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbiff.desktop
msgctxt "Comment(kbiff.desktop)"
msgid "Mail notification utility"
msgstr "Giver besked om ny e-post"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-makefile.desktop
msgctxt "Comment(x-makefile.desktop)"
msgid "Makefile"
msgstr "Make-fil"

#: /usr/share/applications/kde4/rsibreak.desktop
msgctxt "Comment(rsibreak.desktop)"
msgid "Makes sure you rest now and then"
msgstr "Sørger for at du hviler af og til"

#: /opt/kde3/share/locale/ms/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Malay"
msgstr "Malaysisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kthememanager.desktop
msgctxt "Comment(kthememanager.desktop)"
msgid "Manage global KDE visual themes"
msgstr "HÃ¥ndtering af globale visuelle temaer for KDE"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcm_btpaired.desktop
msgctxt "Comment(kcm_btpaired.desktop)"
msgid "Manage paired Bluetooth devices"
msgstr "Håndtér parrede Bluetooth-enheder"

#: /usr/share/applications/kde4/digikam.desktop
msgctxt "Comment(digikam.desktop)"
msgid "Manage your photographs like a professional with the power of open
source"
msgstr "Håndtér dine fotografier som en professionel med styrken fra open
source"

#: /usr/share/applications/kde4/showfoto.desktop
msgctxt "Comment(showfoto.desktop)"
msgid "Manage your photographs like a professional with the power of open
source"
msgstr "Håndtér dine fotografier som en professionel med styrken fra open
source"

#: /usr/share/applications/kde4/marble.desktop
msgctxt "Name(marble.desktop)"
msgid "Marble"
msgstr "Marble"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/matchbox.desktop
msgctxt "Name(matchbox.desktop)"
msgid "Matchbox"
msgstr "Matchbox"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mathapplet.desktop
msgctxt "Name(mathapplet.desktop)"
msgid "Math Expression Evaluator"
msgstr "Evaluering af matematiske udtryk"

#: /usr/share/applications/kde4/kalgebra.desktop
msgctxt "Comment(kalgebra.desktop)"
msgid "Math Expression Solver and Plotter"
msgstr "Løser og plotter til matematiske udtryk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/mathml+xml.desktop
msgctxt "Comment(mathml+xml.desktop)"
msgid "MathML Document"
msgstr "MathML-dokument"

#: /usr/share/applications/kde4/kmplot.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmplot.desktop
msgctxt "GenericName(kmplot.desktop)"
msgid "Mathematical Function Plotter"
msgstr "Matematisk funktionsplotter"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/matrix/matrix.desktop
msgctxt "Name(matrix.desktop)"
msgid "Matrix"
msgstr "Matrix"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-matroska.desktop
msgctxt "Comment(x-matroska.desktop)"
msgid "Matroska Audio"
msgstr "Matroska lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-matroska.desktop
msgctxt "Comment(x-matroska.desktop)"
msgid "Matroska Video"
msgstr "Matroska video"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mediacontrol.desktop
msgctxt "Name(mediacontrol.desktop)"
msgid "Media Control"
msgstr "Mediekontrol"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaffeine.desktop
msgctxt "GenericName(kaffeine.desktop)"
msgid "Media Player"
msgstr "Medieafspiller"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kaboodle.desktop
msgctxt "GenericName(kaboodle.desktop)"
msgid "Media Player"
msgstr "Medieafspiller"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/noatun.desktop
msgctxt "GenericName(noatun.desktop)"
msgid "Media Player"
msgstr "Medieafspiller"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/Memo.desktop
msgctxt "Name(Memo.desktop)"
msgid "Memorandum"
msgstr "Memorandum"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/memory.desktop
msgctxt "Name(memory.desktop)"
msgid "Memory"
msgstr "Hukommelse"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/memory.desktop
msgctxt "Comment(memory.desktop)"
msgid "Memory information"
msgstr "Information om hukommelsen"

#: /usr/share/applications/kde4/kmenuedit.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmenuedit.desktop
msgctxt "Name(kmenuedit.desktop)"
msgid "Menu Editor"
msgstr "Menueditor"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/HomeFamily/MenuPlan.desktop
msgctxt "Name(MenuPlan.desktop)"
msgid "Menu Plan"
msgstr "Menuplan"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/konquerormenu.desktop
msgctxt "Comment(konquerormenu.desktop)"
msgid "Menu for accessing the Konqueror profiles"
msgstr "Menu for adgang til Konquerors profiler"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/find.desktop
msgctxt "Comment(find.desktop)"
msgid "Menu for starting a file or web search"
msgstr "Menu for hurtigt at starte en fil- eller netsøgning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/konsolemenu.desktop
msgctxt "Comment(konsolemenu.desktop)"
msgid "Menu for starting a terminal emulator with a session or bookmark"
msgstr "Menu til at starte en terminalemulator med en session eller bogmærke"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/printmenu.desktop
msgctxt "Comment(printmenu.desktop)"
msgid "Menu for the print system"
msgstr "Menu for udskriftssystemet"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/recentdocs.desktop
msgctxt "Comment(recentdocs.desktop)"
msgid "Menu of documents you have used recently"
msgstr "Menu med dokumenter du har brugt for nyligt"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/systemmenu.desktop
msgctxt "Comment(systemmenu.desktop)"
msgid "Menu of important system places"
msgstr "Menu med vigtige steder på systemet"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/remotemenu.desktop
msgctxt "Comment(remotemenu.desktop)"
msgid "Menu of network folders"
msgstr "Menu med netværksmapper"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/metabar_add.desktop
msgctxt "Name(metabar_add.desktop)"
msgid "Metabar"
msgstr "Metabar"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/metacity.desktop
msgctxt "Name(metacity.desktop)"
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/metacity.desktop
msgctxt "Name(metacity.desktop)"
msgid "Metacity (GNOME)"
msgstr "Metacity (GNOME)"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/mf_konqmficon.desktop
msgctxt "Name(mf_konqmficon.desktop)"
msgid "Microformat Icon"
msgstr "Mikroformat-ikon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-msvideo.desktop
msgctxt "Comment(x-msvideo.desktop)"
msgid "Microsoft AVI Video"
msgstr "Microsoft AVI-video"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/avi.desktop
msgctxt "Comment(avi.desktop)"
msgid "Microsoft AVI Video"
msgstr "Microsoft AVI-video"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-msaccess.desktop
msgctxt "Comment(x-msaccess.desktop)"
msgid "Microsoft Access Database"
msgstr "Microsoft Access-database"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/msexcel.desktop
msgctxt "Comment(msexcel.desktop)"
msgid "Microsoft Excel Spreadsheet"
msgstr "Microsoft Excel-regneark"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.ms-excel.desktop
msgctxt "Comment(vnd.ms-excel.desktop)"
msgid "Microsoft Excel Spreadsheet"
msgstr "Microsoft Excel-regneark"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-mplayer2.desktop
msgctxt "Comment(x-mplayer2.desktop)"
msgid "Microsoft Media Format"
msgstr "Microsoft medieformat"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-msod.desktop
msgctxt "Comment(x-msod.desktop)"
msgid "Microsoft Office Drawing"
msgstr "Microsoft Office-tegning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.ms-powerpoint.desktop
msgctxt "Comment(vnd.ms-powerpoint.desktop)"
msgid "Microsoft PowerPoint Presentation"
msgstr "Microsoft PowerPoint-præsentation"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/mspowerpoint.desktop
msgctxt "Comment(mspowerpoint.desktop)"
msgid "Microsoft PowerPoint Presentation"
msgstr "Microsoft PowerPoint-præsentation"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.ms-word.desktop
msgctxt "Comment(vnd.ms-word.desktop)"
msgid "Microsoft Word Document"
msgstr "Microsoft Word-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/msword.desktop
msgctxt "Comment(msword.desktop)"
msgid "Microsoft Word Document"
msgstr "Microsoft Word-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-mswrite.desktop
msgctxt "Comment(x-mswrite.desktop)"
msgid "Microsoft Write Document"
msgstr "Microsoft Write-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmid.desktop
msgctxt "GenericName(kmid.desktop)"
msgid "Midi/Karaoke Player"
msgstr "Midi/Karaoke-afspiller"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-mimearchive.desktop
msgctxt "Comment(x-mimearchive.desktop)"
msgid "Mime Encapsulated Web Archive"
msgstr "Mime-indkapslet www-arkiv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdissert.desktop
msgctxt "GenericName(kdissert.desktop)"
msgid "Mindmap Tool"
msgstr "Mindmap-værktøj"

#: /usr/share/applications/kde4/kmines.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmines.desktop
msgctxt "GenericName(kmines.desktop)"
msgid "Minesweeper-like Game"
msgstr "Minesøger-lignende spil"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Name(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Mini-Tools"
msgstr "Mini-værktøjer"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Comment(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Mini-Tools"
msgstr "Mini-værktøjer"

#: /usr/share/applications/kde4/kolf.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kolf.desktop
msgctxt "GenericName(kolf.desktop)"
msgid "Miniature Golf"
msgstr "Miniaturegolf"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/misc-device-class.desktop
msgctxt "Comment(misc-device-class.desktop)"
msgid "Miscellaneous Bluetooth Device"
msgstr "Diverse Bluetooth-enheder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmobiletools.desktop
msgctxt "GenericName(kmobiletools.desktop)"
msgid "Mobile Phone Tool"
msgstr "Værktøj til mobiltelefon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kandy.desktop
msgctxt "GenericName(kandy.desktop)"
msgid "Mobile Phone Tool"
msgstr "Mobiltelefonværktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-konqi-modern/index.desktop
msgctxt "Comment(index.desktop)"
msgid ""
"Modern Konqi - play the family carddeck\\nDesign: Laura Layland\\n "
"<l_layland@xxxxxxxxxxx>\\nKatie by Agnieszka Czajkowska\\n "
"<agnieszka@xxxxxxxxxxxxxx>\\nKonqi by Stefan Spatz\\n <stefan.spatz@stud-"
"mail.uni-wuerzburg.de>"
msgstr ""
"Modern Konqi - spil familiekortspillet\\nDesign: Laura Layland\\n "
"<l_layland@xxxxxxxxxxx>\\nKatie by Agnieszka Czajkowska\\n "
"<agnieszka@xxxxxxxxxxxxxx>\\nKonqi by Stefan Spatz\\n <stefan.spatz@stud-"
"mail.uni-wuerzburg.de>"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck24.desktop
msgctxt "Comment(deck24.desktop)"
msgid ""
"Modern Konqi - play the family carddeck\\nDesign: Laura Layland\\n "
"<l_layland@xxxxxxxxxxx>\\nKonqi by Stefan Spatz\\n <stefan.spatz@stud-"
"mail.uni-wuerzburg.de>"
msgstr ""
"Modern Konqi - spil familiekortspillet\\nDesign: Laura Layland\\n "
"<l_layland@xxxxxxxxxxx>\\nKonqi by Stefan Spatz\\n <stefan.spatz@stud-"
"mail.uni-wuerzburg.de>"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck17.desktop
msgctxt "Name(deck17.desktop)"
msgid "Modern Red"
msgstr "Moderne rød"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/modernsystem.desktop
msgctxt "Name(modernsystem.desktop)"
msgid "Modern System"
msgstr "Moderne system"

#: /opt/kde3/share/locale/mn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongolsk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/atlantikdesigner.desktop
msgctxt "GenericName(atlantikdesigner.desktop)"
msgid "Monopoly®-like Board Designer"
msgstr "Matador®-lignende brætdesigner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/atlantik.desktop
msgctxt "GenericName(atlantik.desktop)"
msgid "Monopoly®-like Board Games"
msgstr "Matador®-lignende brætspil"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kmoonapplet.desktop
msgctxt "Name(kmoonapplet.desktop)"
msgid "Moon Phase"
msgstr "MÃ¥nefase"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/DFree.desktop
msgctxt "Comment(DFree.desktop)"
msgid "Mounted Partitions Monitor"
msgstr "Overvågning af monterede partitioner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kodo.desktop
msgctxt "GenericName(kodo.desktop)"
msgid "Mouse Odometer"
msgstr "Musehastighedsmåler"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.mozilla.xul+xml.desktop
msgctxt "Comment(vnd.mozilla.xul+xml.desktop)"
msgid "Mozilla XUL File"
msgstr "Mozilla XUL-fil"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psnup.desktop
msgctxt "Comment(psnup.desktop)"
msgid "Multiple Pages per Sheet Filter"
msgstr "Flere sider pr. arkfilter"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-musepack.desktop
msgctxt "Comment(x-musepack.desktop)"
msgid "Musepack Audio"
msgstr "Musepack lyd"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/juk.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/juk.desktop
msgctxt "GenericName(juk.desktop)"
msgid "Music Player"
msgstr "Musikafspiller"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/myComputer.desktop
msgctxt "Name(myComputer.desktop)"
msgid "My Computer"
msgstr "Denne Computer"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/systemmenu.desktop
msgctxt "Name(systemmenu.desktop)"
msgid "My System"
msgstr "Systemmenu"

#: /usr/share/kde4/templates/linkNFS.desktop
msgctxt "Name(linkNFS.desktop)"
msgid "NFS..."
msgstr "NFS..."

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nrl.desktop
msgctxt "Comment(nrl.desktop)"
msgid ""
"NRL is a Representational Language that addresses certain limitations on the "
"part of RDF/S. It is itself designed on top of RDF. In particular it "
"includes support for Named Graphs for modularization of data. Although being "
"a widely-popular notion, named graphs have not been supported by any "
"Representational Language so far. It is also based on a view concept for the "
"tailoring of ontologies. This view concept turned out to be of additional "
"value, as it also provides a mechanism to impose different semantics on the "
"same syntactical structure."
msgstr ""
"NRL er et repræsentationelt sprog som adresserer visse begrænsninger i RDF/"
"S. Det er i sig selv designet ovenpå RDF. I særdeleshed inkluderer det "
"understøttelse for navngivne grafer til modularisering af data. På trods af "
"at være en udbredt og populær notion, er navngivne grafer endnu ikke "
"understøttet af noget repræsentationelt sprog. Det er også baseret på et "
"visningskoncept til skræddersyning af ontologier. Dette visningskoncept "
"viste sig at være af yderligere værdi, da det også giver en mekanisme til
at "
"påtvinge forskellige semantik på samme syntaktiske struktur."

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nao.desktop
msgctxt "Name(nao.desktop)"
msgid "Nepomuk Annotation Ontology"
msgstr "Nepomuk annoteringsontologi"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nco.desktop
msgctxt "Name(nco.desktop)"
msgid "Nepomuk Contact Ontology"
msgstr "Nepomuk kontaktontologi"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nco.desktop
msgctxt "Comment(nco.desktop)"
msgid ""
"Nepomuk Contact Ontology describes contact information, common in many "
"places on the desktop."
msgstr ""
"Nepomuk kontaktontologi beskriver kontaktinformation, som er fælles for "
"mange steder i skrivebordsmiljøet."

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nfo.desktop
msgctxt "Name(nfo.desktop)"
msgid "Nepomuk File Ontology"
msgstr "Nepomuk filontologi"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nie.desktop
msgctxt "Name(nie.desktop)"
msgid "Nepomuk Information Element Core Ontology"
msgstr "Kerneontologi for Nepomuk informationselement"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nmo.desktop
msgctxt "Name(nmo.desktop)"
msgid "Nepomuk Message Ontology"
msgstr "Nepomuk beskedontologi"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nrl.desktop
msgctxt "Name(nrl.desktop)"
msgid "Nepomuk Representation Language"
msgstr "Nepomuk repræsentationssprog"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Net.desktop
msgctxt "Name(Net.desktop)"
msgid "Net"
msgstr "Net"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Net.desktop
msgctxt "Comment(Net.desktop)"
msgid "Net Status Monitor"
msgstr "Overvågning af netstatus"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/remote.desktop
msgctxt "Name(remote.desktop)"
msgid "Network"
msgstr "Netværk"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/Network.desktop
msgctxt "Name(Network.desktop)"
msgid "Network Browsing"
msgstr "Netværkssøgning"

#: /usr/share/applications/kde4/knetwalk.desktop
msgctxt "GenericName(knetwalk.desktop)"
msgid "Network Construction Game"
msgstr "Spil om netværksopbygning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetattach.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/knetattach.desktop
msgctxt "GenericName(knetattach.desktop)"
msgid "Network Folder Wizard"
msgstr "Guide til netværksmappe"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/remotemenu.desktop
msgctxt "Name(remotemenu.desktop)"
msgid "Network Folders"
msgstr "Netværksmapper"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetworkmanager.desktop
msgctxt "GenericName(knetworkmanager.desktop)"
msgid "Network Manager"
msgstr "Netværkshåndtering"

#: /opt/kde3/share/autostart/knetworkmanager-autostart.desktop
msgctxt "GenericName(knetworkmanager-autostart.desktop)"
msgid "Network Manager"
msgstr "Netværkshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/remoteview/zeroconf.desktop
msgctxt "Name(zeroconf.desktop)"
msgid "Network Services"
msgstr "Netværkstjenester"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksimus.desktop
msgctxt "GenericName(ksimus.desktop)"
msgid "Network Simulator"
msgstr "Netværkssimulator"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCDROM.desktop
msgctxt "Comment(linkCDROM.desktop)"
msgid "New CD-ROM Device"
msgstr "Ny cd-rom-enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCDWRITER.desktop
msgctxt "Comment(linkCDWRITER.desktop)"
msgid "New CDWRITER Device"
msgstr "Ny cd-skriver enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkDVDROM.desktop
msgctxt "Comment(linkDVDROM.desktop)"
msgid "New DVD-ROM Device"
msgstr "Ny dvd-rom enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkFloppy.desktop
msgctxt "Comment(linkFloppy.desktop)"
msgid "New Floppy Device"
msgstr "Ny floppy-enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkHD.desktop
msgctxt "Comment(linkHD.desktop)"
msgid "New Hard Disc"
msgstr "Ny harddisk"

#: /usr/share/kde4/templates/Presentation.desktop
msgctxt "Comment(Presentation.desktop)"
msgid "New KPresenter presentation document:"
msgstr "Nyt KPresenter-præsentationsdokument:"

#: /usr/share/kde4/templates/SpreadSheet.desktop
msgctxt "Comment(SpreadSheet.desktop)"
msgid "New KSpread document:"
msgstr "Nyt KSpread-regneark:"

#: /usr/share/kde4/templates/TextDocument.desktop
msgctxt "Comment(TextDocument.desktop)"
msgid "New KWord document:"
msgstr "Nyt KWord-dokument:"

#: /usr/share/kde4/templates/Illustration.desktop
msgctxt "Comment(Illustration.desktop)"
msgid "New Karbon14 document:"
msgstr "Nyt Karbon14-dokument:"

#: /usr/share/kde4/templates/linkProgram.desktop
msgctxt "Comment(linkProgram.desktop)"
msgid "New Link to Application"
msgstr "Nyt link til program"

#: /usr/share/kde4/templates/linkMO.desktop
msgctxt "Comment(linkMO.desktop)"
msgid "New MO Device"
msgstr "Ny MO-enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkNFS.desktop
msgctxt "Comment(linkNFS.desktop)"
msgid "New NFS Link"
msgstr "Nyt NFS-link"

#: /usr/share/kde4/templates/linkZIP.desktop
msgctxt "Comment(linkZIP.desktop)"
msgid "New ZIP Device"
msgstr "Ny ZIP-enhed"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCAMERA.desktop
msgctxt "Comment(linkCAMERA.desktop)"
msgid "New camera"
msgstr "Nyt kamera"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KNode.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/KNode.desktop
msgctxt "GenericName(KNode.desktop)"
msgid "News Reader"
msgstr "Nyhedslæser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knewsticker-standalone.desktop
msgctxt "GenericName(knewsticker-standalone.desktop)"
msgid "News Ticker"
msgstr "Nyhedstelegraf"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/knewsticker.desktop
msgctxt "Name(knewsticker.desktop)"
msgid "News Ticker"
msgstr "Nyhedstelegraf"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/news_add.desktop
msgctxt "Name(news_add.desktop)"
msgid "Newsticker"
msgstr "Nyhedstelegraf"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-nicu-ornamental/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Nicu Ornamental (SVG)"
msgstr "Nicu Ornamental (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/night-rock.desktop
msgctxt "Comment(night-rock.desktop)"
msgid "Night Rock by Tigert"
msgstr "Natteklippe af Tigert"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/noatun.desktop
msgctxt "Name(noatun.desktop)"
msgid "Noatun"
msgstr "Noatun"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/exec.desktop
msgctxt "Name(exec.desktop)"
msgid "Non-KDE Application Launcher"
msgstr "Starter ikke-KDE-programmer"

#: /opt/kde3/share/locale/se/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Northern Sami"
msgstr "Nordsamisk"

#: /usr/share/locale/nb/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/nb/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Norwegian Bokmål"
msgstr "Norsk bokmål"

#: /usr/share/locale/nn/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/nn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "Nynorsk"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/nostalgia.desktop
msgctxt "Name(nostalgia.desktop)"
msgid "Nostalgia"
msgstr "Nostalgia"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/nostalgia-blues.desktop
msgctxt "Name(nostalgia-blues.desktop)"
msgid "Nostalgia Blues"
msgstr "Nostalgia Blues"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kjots.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kjots.desktop
msgctxt "GenericName(Kjots.desktop)"
msgid "Note Taker"
msgstr "Notetager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/noteedit.desktop
msgctxt "Comment(noteedit.desktop)"
msgid "Note editor"
msgstr "Notatredigering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/noteedit.desktop
msgctxt "Name(noteedit.desktop)"
msgid "NoteEdit"
msgstr "NoteEdit"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.chart.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.chart.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Chart"
msgstr "OASIS OpenDocument diagram"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.formula.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.formula.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Formula"
msgstr "OASIS OpenDocument formel"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.graphics.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.graphics.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Graphics"
msgstr "OASIS OpenDocument-grafik"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.graphics-template.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Graphics Template"
msgstr "OASIS OpenDocument grafikskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.image.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.image.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Image"
msgstr "OASIS OpenDocument-billede"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.presentation.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.presentation.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Presentation"
msgstr "OASIS OpenDocument præsentation"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.presentation-template.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Presentation Template"
msgstr "OASIS OpenDocument Præsentationsskabelon"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument SpreadSheet"
msgstr "OASIS OpenDocument regneark"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument SpreadSheet Template"
msgstr "OASIS OpenDocument regnearkskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.text.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.text.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Text"
msgstr "OASIS OpenDocument tekst"

#:
/opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.oasis.opendocument.text-template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.oasis.opendocument.text-template.desktop)"
msgid "OASIS OpenDocument Text Template"
msgstr "OASIS OpenDocument tekstskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/obex-ftp-profile.desktop
msgctxt "Comment(obex-ftp-profile.desktop)"
msgid "OBEX File Transfer Profile"
msgstr "OBEX filoverførselsprofil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/obexobjectpush-profile.desktop
msgctxt "Comment(obexobjectpush-profile.desktop)"
msgid "OBEX Object Push Profile"
msgstr "OBEX objekt-skubbeprofil"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/olvwm.desktop
msgctxt "Name(olvwm.desktop)"
msgid "OLVWM"
msgstr "OLVWM"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/olwm.desktop
msgctxt "Name(olwm.desktop)"
msgid "OLWM"
msgstr "OLWM"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck23.desktop
msgctxt "Name(deck23.desktop)"
msgid "Oasis"
msgstr "Oase"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-object.desktop
msgctxt "Comment(x-object.desktop)"
msgid "Object Code"
msgstr "Objektkode"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-objchdr.desktop
msgctxt "Comment(x-objchdr.desktop)"
msgid "Objective-C Header File"
msgstr "Objective-C Header-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-objcsrc.desktop
msgctxt "Comment(x-objcsrc.desktop)"
msgid "Objective-C Source File"
msgstr "Objective-C-kildefil"

# *** Kontroller ***
#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/Office.desktop
msgctxt "Name(Office.desktop)"
msgid "Office"
msgstr "Kontor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/koshell.desktop
msgctxt "GenericName(koshell.desktop)"
msgid "Office Suite"
msgstr "Kontorpakke"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-oggflac.desktop
msgctxt "Comment(x-oggflac.desktop)"
msgid "Ogg FLAC Audio"
msgstr "Ogg FLAC lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-ogg.desktop
msgctxt "Comment(x-ogg.desktop)"
msgid "Ogg Multimedia"
msgstr "Ogg-multimedie"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/ogg.desktop
msgctxt "Comment(ogg.desktop)"
msgid "Ogg Multimedia"
msgstr "Ogg-multimedie"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-vorbis.desktop
msgctxt "Comment(x-vorbis.desktop)"
msgid "Ogg Vorbis Audio"
msgstr "Ogg Vorbis lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/vorbis.desktop
msgctxt "Comment(vorbis.desktop)"
msgid "Ogg Vorbis Audio"
msgstr "Ogg Vorbis lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-ogm.desktop
msgctxt "Comment(x-ogm.desktop)"
msgid "Ogg/Ogm Video"
msgstr "Ogg/Ogm video"

#: /usr/share/applications/kde4/okteta.desktop
msgctxt "Name(okteta.desktop)"
msgid "Okteta"
msgstr "Okteta"

#: /usr/share/applications/kde4/okular.desktop
msgctxt "Name(okular.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_pdf.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_pdf.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_ghostview.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_ghostview.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_kimgio.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_kimgio.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_chm.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_chm.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_djvu.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_djvu.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_dvi.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_dvi.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_tiff.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_tiff.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_xps.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_xps.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_ooo.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_ooo.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_fb.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_fb.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_comicbook.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_comicbook.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /usr/share/applications/kde4/okularApplication_plucker.desktop
msgctxt "Name(okularApplication_plucker.desktop)"
msgid "Okular"
msgstr "Okular"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/amor.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/amor.desktop
msgctxt "GenericName(amor.desktop)"
msgid "On-Screen Creature"
msgstr "Skabning på skærmen"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdict.desktop
msgctxt "GenericName(kdict.desktop)"
msgid "Online Dictionary"
msgstr "Online-ordbog"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/Support.desktop
msgctxt "Name(Support.desktop)"
msgid "Online Help"
msgstr "Online hjælp"

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kviewscanner.desktop
msgctxt "Comment(kviewscanner.desktop)"
msgid "Open images from your scanner into KView"
msgstr "Ã¥bn billeder fra din skanner til KView"

#: /usr/share/kde4/apps/solid/actions/test-predicate-openinwindow.desktop
msgctxt "Name(test-predicate-openinwindow.desktop)"
msgid "Open with Dolphin"
msgstr "Åbn med Dolphin"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/openlook.desktop
msgctxt "Name(openlook.desktop)"
msgid "OpenLook"
msgstr "OpenLook"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/oooqs.desktop
msgctxt "Name(oooqs.desktop)"
msgid "OpenOffice.Org Quickstarter"
msgstr "OpenOffice.Org hurtigstart"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.base.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.base.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Database"
msgstr "OpenOffice.org database"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.draw.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.draw.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Drawing"
msgstr "OpenOffice.org tegning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.draw.template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.draw.template.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Drawing Template"
msgstr "OpenOffice.org tegningskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.writer.master.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.writer.master.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Master Text Document"
msgstr "OpenOffice.org master-tekstdokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.impress.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.impress.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Presentation"
msgstr "OpenOffice.org præsentation"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.impress.template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.impress.template.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Presentation Template"
msgstr "OpenOffice.org præsentationsskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.calc.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.calc.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Spreadsheet"
msgstr "OpenOffice.org regneark"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.calc.template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.calc.template.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Spreadsheet Template"
msgstr "OpenOffice.org regnearkskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.writer.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.writer.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Text Document"
msgstr "OpenOffice.org tekstdokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.sun.xml.writer.template.desktop
msgctxt "Comment(vnd.sun.xml.writer.template.desktop)"
msgid "OpenOffice.org Text Document Template"
msgstr "OpenOffice.org tekstdokumentskabelon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pgp-keys.desktop
msgctxt "Comment(pgp-keys.desktop)"
msgid "OpenPGP Key Bundle"
msgstr "OpenPGP Nøglebundt"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-otf.desktop
msgctxt "Comment(x-font-otf.desktop)"
msgid "OpenType Font"
msgstr "OpenType skrifttype"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/openbox.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/openbox.desktop
msgctxt "Name(openbox.desktop)"
msgid "Openbox"
msgstr "Openbox"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck26.desktop
msgctxt "Name(deck26.desktop)"
msgid "Ornamental (SVG)"
msgstr "Ornamental (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/oroborus.desktop
msgctxt "Name(oroborus.desktop)"
msgid "Oroborus"
msgstr "Oroborus"

#: /usr/share/kde4/apps/kaddressbook/csv-templates/outlook2000.desktop
msgctxt "Name(outlook2000.desktop)"
msgid "Outlook 2000"
msgstr "Outlook 2000"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/oxygenclient.desktop
msgctxt "Name(oxygenclient.desktop)"
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxygen"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/default/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxygen"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/themes/oxygen/KdmGreeterTheme.desktop
msgctxt "Name(KdmGreeterTheme.desktop)"
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxygen"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck0.desktop
msgctxt "Name(deck0.desktop)"
msgid "Oxygen"
msgstr "Oxygen"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck28.desktop
msgctxt "Name(deck28.desktop)"
msgid "Oxygen (SVG)"
msgstr "Oxygen (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-oxygen/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Oxygen (SVG)"
msgstr "Oxygen (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck0.desktop
msgctxt "Comment(deck0.desktop)"
msgid "Oxygen styled card deck"
msgstr "Kortspil i oxygen-stil"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-oxygen-white/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Oxygen-white (SVG)"
msgstr "Oxygen-hvid (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/ozoneclient.desktop
msgctxt "Name(ozoneclient.desktop)"
msgid "Ozone"
msgstr "Ozone"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-pak.desktop
msgctxt "Comment(x-pak.desktop)"
msgid "PAK File Archive"
msgstr "PAK-fil arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-pcf.desktop
msgctxt "Comment(x-font-pcf.desktop)"
msgid "PCF Bitmap Font"
msgstr "PCF Bitmap-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pci.desktop
msgctxt "Name(pci.desktop)"
msgid "PCI"
msgstr "PCI"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pci.desktop
msgctxt "Comment(pci.desktop)"
msgid "PCI information"
msgstr "PCI-information"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-adpcm.desktop
msgctxt "Comment(x-adpcm.desktop)"
msgid "PCM Audio"
msgstr "PCM-lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-pcx.desktop
msgctxt "Comment(x-pcx.desktop)"
msgid "PCX Image"
msgstr "PCX-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pdf.desktop
msgctxt "Comment(pdf.desktop)"
msgid "PDF Document"
msgstr "PDF-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpdf.desktop
msgctxt "GenericName(kpdf.desktop)"
msgid "PDF Viewer"
msgstr "PDF-fremviser"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/pdfwrite.desktop
msgctxt "Comment(pdfwrite.desktop)"
msgid "PDF Writer (needs Ghostscript)"
msgstr "PDF Writer (kræver Ghostscript)"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/pdf2ps.desktop
msgctxt "Comment(pdf2ps.desktop)"
msgid "PDF to PostScript Converter"
msgstr "PDF-til-PostScript-konvertering"

#: /opt/kde3/share/doc/pgcalc2/pgcalc2-htmldoc.desktop
msgctxt "Name(pgcalc2-htmldoc.desktop)"
msgid "PG Calculator HTML Documentation"
msgstr "HTML-dokumentation til PG-regnemaskine"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pgp.desktop
msgctxt "Comment(pgp.desktop)"
msgid "PGP Encrypted or Signed Message"
msgstr "PGP-krypteret eller underskrevet brev"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pgp-encrypted.desktop
msgctxt "Comment(pgp-encrypted.desktop)"
msgid "PGP/MIME Encrypted Message Header"
msgstr "PGP/MIME-hoveddel for krypteret brev"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-php.desktop
msgctxt "Comment(x-php.desktop)"
msgid "PHP Script"
msgstr "PHP-script"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-pkcs12.desktop
msgctxt "Comment(x-pkcs12.desktop)"
msgid "PKCS#12 Certificate Bundle"
msgstr "PKCS#12-certifikatbundt"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pkcs7-mime.desktop
msgctxt "Comment(pkcs7-mime.desktop)"
msgid "PKCS#7 (S/MIME) Formatted Data"
msgstr "PKCS#7-formateret data (S/MIME)"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/png.desktop
msgctxt "Comment(png.desktop)"
msgid "PNG Image"
msgstr "PNG-billede"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kghostview.desktop
msgctxt "GenericName(kghostview.desktop)"
msgid "PS/PDF Viewer"
msgstr "PS/PDF-fremviser"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/pwm.desktop
msgctxt "Name(pwm.desktop)"
msgid "PWM"
msgstr "PWM"

#: /usr/share/applications/kde4/kpackage.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpackage.desktop
msgctxt "GenericName(kpackage.desktop)"
msgid "Package Manager"
msgstr "Pakkehåndtering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tex-pk.desktop
msgctxt "Comment(x-tex-pk.desktop)"
msgid "Packed Font"
msgstr "Komprimeret skrifttype"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/Business/PackingSlip.desktop
msgctxt "Name(PackingSlip.desktop)"
msgid "Packing Slip"
msgstr "Packing Slip"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psselect.desktop
msgctxt "Comment(psselect.desktop)"
msgid "Page Selection/Ordering Filter"
msgstr "Sideudvalg/rækkefølge-filter"

#: /usr/share/applications/kde4/kolourpaint.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kolourpaint.desktop
msgctxt "GenericName(kolourpaint.desktop)"
msgid "Paint Program"
msgstr "Maleprogram"

#: /usr/share/applications/kde4/krita.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/krita.desktop
msgctxt "GenericName(krita.desktop)"
msgid "Painting and Image Editing"
msgstr "Maling & billedredigering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcm_btpaired.desktop
msgctxt "GenericName(kcm_btpaired.desktop)"
msgid "Paired Bluetooth Devices"
msgstr "Parrede Bluetooth-enheder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcm_btpaired.desktop
msgctxt "Name(kcm_btpaired.desktop)"
msgid "Paired Bluetooth Devices"
msgstr "Parrede Bluetooth-enheder"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.palm.desktop
msgctxt "Comment(vnd.palm.desktop)"
msgid "Palm Document"
msgstr "Palm-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpalmdoc.desktop
msgctxt "GenericName(kpalmdoc.desktop)"
msgid "PalmDOC Converter"
msgstr "PalmDOC konverterer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpilot.desktop
msgctxt "GenericName(kpilot.desktop)"
msgid "PalmPilot Tool"
msgstr "Palm Pilot-værktøj"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook.desktop
msgctxt "Comment(psbook.desktop)"
msgid "Pamphlet Printing (use with small side duplex printing)"
msgstr "Pamflet-udskrift - (brug med lille side dupleks-udskrift)"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook1.desktop
msgctxt "Comment(psbook1.desktop)"
msgid "Pamphlet Printing - Even Pages (step 1)"
msgstr "Pamflet-udskrift - lige sider (trin 1)"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook2.desktop
msgctxt "Comment(psbook2.desktop)"
msgid "Pamphlet Printing - Odd Pages (step 2)"
msgstr "Pamflet-udskrift - ulige sider (trin 2)"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck4.desktop
msgctxt "Name(deck4.desktop)"
msgid "Panda"
msgstr "Panda"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/childpanelextension.desktop
msgctxt "Name(childpanelextension.desktop)"
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kbstateapplet.desktop
msgctxt "Comment(kbstateapplet.desktop)"
msgid "Panel applet that shows the state of the modifier keys"
msgstr "Panelprogram der viser tilstanden for ændringstaster"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/panel.desktop
msgctxt "Name(panel.desktop)"
msgid "Panels"
msgstr "Paneler"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-gm-paris/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Paris (SVG)"
msgstr "Paris (SVG)"

#: /usr/share/applications/kde4/parley.desktop
msgctxt "Name(parley.desktop)"
msgid "Parley"
msgstr "Parley"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/partitions.desktop
msgctxt "Comment(partitions.desktop)"
msgid "Partition information"
msgstr "Information om partitionerne"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/partitions.desktop
msgctxt "Name(partitions.desktop)"
msgid "Partitions"
msgstr "Partitioner"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-pascal.desktop
msgctxt "Comment(x-pascal.desktop)"
msgid "Pascal Source File"
msgstr "Pascal-kildefil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pwmanager.desktop
msgctxt "GenericName(pwmanager.desktop)"
msgid "Password Manager"
msgstr "Kodeordshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpat.desktop
msgctxt "Name(kpat.desktop)"
msgid "Patience"
msgstr "Kabale"

#: /usr/share/applications/kde4/kpat.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpat.desktop
msgctxt "GenericName(kpat.desktop)"
msgid "Patience Card Game"
msgstr "Kabale-kortspil"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/pavement.desktop
msgctxt "Comment(pavement.desktop)"
msgid "Pavement"
msgstr "Fortorv"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck14.desktop
msgctxt "Name(deck14.desktop)"
msgid "Penguin"
msgstr "Pingvin"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-penguins/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Penguins"
msgstr "Pingviner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksysguard.desktop
msgctxt "GenericName(ksysguard.desktop)"
msgid "Performance Monitor"
msgstr "Overvågning af ydelse"

#: /usr/share/applications/kde4/kalzium.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kalzium.desktop
msgctxt "GenericName(kalzium.desktop)"
msgid "Periodic Table of Elements"
msgstr "Grundstoffernes periodiske system"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/keyboard-device-class.desktop
msgctxt "Comment(keyboard-device-class.desktop)"
msgid "Peripheral Bluetooth Device"
msgstr "Perifer Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/mouse-device-class.desktop
msgctxt "Comment(mouse-device-class.desktop)"
msgid "Peripheral Bluetooth Device"
msgstr "Perifer Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/peripheral-device-class.desktop
msgctxt "Comment(peripheral-device-class.desktop)"
msgid "Peripheral Bluetooth Device"
msgstr "Perifer Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-perl-module.desktop
msgctxt "Comment(x-perl-module.desktop)"
msgid "Perl Module"
msgstr "Perl-modul"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-perl.desktop
msgctxt "Comment(x-perl.desktop)"
msgid "Perl Program"
msgstr "Perl-program"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kalarm.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kalarm.desktop
msgctxt "GenericName(kalarm.desktop)"
msgid "Personal Alarm Scheduler"
msgstr "Personlig skemalægning af alarm"

#: /opt/kde3/share/autostart/kalarm.tray.desktop
msgctxt "Comment(kalarm.tray.desktop)"
msgid "Personal Alarm Scheduler: start as system tray icon"
msgstr "Skemalægger personlig alarm: start som statusikon."

#: /usr/share/applications/kde4/Home.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/Home.desktop
msgctxt "GenericName(Home.desktop)"
msgid "Personal Files"
msgstr "Personlige filer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmymoney2.desktop
msgctxt "GenericName(kmymoney2.desktop)"
msgid "Personal Finance Manager"
msgstr "Personlig økonomistyring"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmymoney2.desktop
msgctxt "Comment(kmymoney2.desktop)"
msgid "Personal Finance Manager"
msgstr "Personlig økonomistyring"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/Kontact.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/Kontact.desktop
msgctxt "GenericName(Kontact.desktop)"
msgid "Personal Information Manager"
msgstr "Personlig informationshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/korganizer.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/korganizer.desktop
msgctxt "GenericName(korganizer.desktop)"
msgid "Personal Organizer"
msgstr "Personlig organisering"

#: /usr/share/applications/kde4/korganizer-import.desktop
msgctxt "GenericName(korganizer-import.desktop)"
msgid "Personal Organizer"
msgstr "Personlig organisering"

#: /usr/share/applications/kde4/systemsettings.desktop
msgctxt "Name(systemsettings.desktop)"
msgid "Personal Settings"
msgstr "Systemopsætning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KControl.desktop
msgctxt "Name(KControl.desktop)"
msgid "Personal Settings"
msgstr "Kontrolcenter"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/karm.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/karm.desktop
msgctxt "GenericName(karm.desktop)"
msgid "Personal Time Tracker"
msgstr "Personlig tidsoversigt"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/s0/s0.desktop
msgctxt "Name(s0.desktop)"
msgid "Petr Vaněk"
msgstr "Petr Vaněk"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/phluid.desktop
msgctxt "Name(phluid.desktop)"
msgid "Phluid"
msgstr "Phluid"

#: /usr/share/applications/kde4/kcall.desktop
msgctxt "Comment(kcall.desktop)"
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/phone-device-class.desktop
msgctxt "Comment(phone-device-class.desktop)"
msgid "Phone Bluetooth Device"
msgstr "Telefon Bluetooth-enhed"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kphotoalbum.desktop
msgctxt "GenericName(kphotoalbum.desktop)"
msgid "Photo Album"
msgstr "Fotoalbum"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kphotoalbum-import.desktop
msgctxt "GenericName(kphotoalbum-import.desktop)"
msgid "Photo Album"
msgstr "Fotoalbum"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/digikam.desktop
msgctxt "GenericName(digikam.desktop)"
msgid "Photo Management"
msgstr "Fotohåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/digikam.desktop
msgctxt "GenericName(digikam.desktop)"
msgid "Photo Management Program"
msgstr "Program til fotohåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/showfoto.desktop
msgctxt "GenericName(showfoto.desktop)"
msgid "Photo Viewer and Editor"
msgstr "Fotofremviser og -redigering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-photo-cd.desktop
msgctxt "Comment(x-photo-cd.desktop)"
msgid "PhotoCD Image"
msgstr "PhotoCD-billede"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kolourpicker.desktop
msgctxt "Comment(kolourpicker.desktop)"
msgid "Pick colors from anywhere and get their values"
msgstr "Pluk farver fra et vilkårligt sted og få deres værdier"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kcharselectapplet.desktop
msgctxt "Comment(kcharselectapplet.desktop)"
msgid "Pick foreign and special characters for clipboard"
msgstr "Vælg fremmede tegn og specialtegn for klippebordet"

#: /usr/share/applications/kde4/ktuberling.desktop
msgctxt "GenericName(ktuberling.desktop)"
msgid "Picture Game for Children"
msgstr "Billedspil til børn"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/fifo.desktop
msgctxt "Comment(fifo.desktop)"
msgid "Pipe"
msgstr "Pipe"

# LR
#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/pizzeria.desktop
msgctxt "Name(pizzeria.desktop)"
msgid "Pizzeria"
msgstr "Pizzeria"

#: /usr/share/kde4/apps/kplato/templates/Simple/Plain.desktop
msgctxt "Name(Plain.desktop)"
msgid "Plain"
msgstr "Ren"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/backgrounds/color_plain.desktop
msgctxt "Name(color_plain.desktop)"
msgid "Plain Color"
msgstr "Almindelig farve"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/plain.desktop
msgctxt "Comment(plain.desktop)"
msgid "Plain Text Document"
msgstr "Almindeligt tekstdokument"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/plasma.desktop
msgctxt "Name(plasma.desktop)"
msgid "Plasma Manual"
msgstr "Manual til Plasma"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/plastik.desktop
msgctxt "Name(plastik.desktop)"
msgid "Plastik"
msgstr "Plastik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpl.desktop
msgctxt "GenericName(kpl.desktop)"
msgid "Plotting Tool"
msgstr "Plotting-værktøj"

#: /opt/kde3/share/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
msgctxt "Comment(uachangerplugin.desktop)"
msgid "Plugin for changing the user agent"
msgstr "Plugin til at ændre brugeragenten"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpoker.desktop
msgctxt "GenericName(kpoker.desktop)"
msgid "Poker Card Game"
msgstr "Poker kortspil"

#: /usr/share/locale/pl/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/pl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Polish"
msgstr "Polsk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knotes.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/knotes.desktop
msgctxt "GenericName(knotes.desktop)"
msgid "Popup Notes"
msgstr "Popop-noter"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-portable-bitmap.desktop
msgctxt "Comment(x-portable-bitmap.desktop)"
msgid "Portable Bitmap Image"
msgstr "Portable Bitmap-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-portable-greymap.desktop
msgctxt "Comment(x-portable-greymap.desktop)"
msgid "Portable Graymap Image"
msgstr "Portable Graymap-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-portable-pixmap.desktop
msgctxt "Comment(x-portable-pixmap.desktop)"
msgid "Portable Pixmap Image"
msgstr "Portable Pixmap-billede"

#: /usr/share/locale/pt/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/pt/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/postscript.desktop
msgctxt "Comment(postscript.desktop)"
msgid "PostScript Document"
msgstr "PostScript-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-afm.desktop
msgctxt "Comment(x-afm.desktop)"
msgid "PostScript Font Metrics"
msgstr "PostScript skrifttype-metrikker"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-type1.desktop
msgctxt "Comment(x-font-type1.desktop)"
msgid "PostScript Type1 Font"
msgstr "PostScript Type 1-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/ps2pdf.desktop
msgctxt "Comment(ps2pdf.desktop)"
msgid "PostScript to PDF Converter"
msgstr "PostScript-til-PDF-konvertering"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/poster.desktop
msgctxt "Comment(poster.desktop)"
msgid "Poster Printing"
msgstr "Plakatudskrift"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tuberling.desktop
msgctxt "Comment(x-tuberling.desktop)"
msgid "Potato"
msgstr "Kartoffel"

#: /usr/share/applications/kde4/ktuberling.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktuberling.desktop
msgctxt "Name(ktuberling.desktop)"
msgid "Potato Guy"
msgstr "Kartoffelfyren"

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/default_theme.desktop
msgctxt "Name(default_theme.desktop)"
msgid "Potato Guy"
msgstr "Kartoffelfyren"

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/potato-game.desktop
msgctxt "Name(potato-game.desktop)"
msgid "Potato Guy 2"
msgstr "Kartoffelfyren 2"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpovmodeler.desktop
msgctxt "GenericName(kpovmodeler.desktop)"
msgid "Povray Modeler"
msgstr "Povray-modellering"

#: /usr/share/applications/kde4/kbruch.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbruch.desktop
msgctxt "Comment(kbruch.desktop)"
msgid "Practice exercises with fractions"
msgstr "Øvelsesopgaver med brøker"

#: /usr/share/kde4/templates/Presentation.desktop
msgctxt "Name(Presentation.desktop)"
msgid "Presentation Document..."
msgstr "Præsentationsdokument..."

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kviewpresenter.desktop
msgctxt "Name(kviewpresenter.desktop)"
msgid "Presenter"
msgstr "Præsentation"

#: /opt/kde3/share/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Comment(searchbar.desktop)"
msgid "Presents you with a textbox for direct access to search engines like
Google."
msgstr ""
"Præsenterer dig for et tekstfelt med direkte adgang til søgemaskiner såsom "
"Google."

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/minipagerapplet.desktop
msgctxt "Comment(minipagerapplet.desktop)"
msgid "Preview, manage and switch to multiple virtual desktops"
msgstr "Forhåndsvis, håndtér og skift mellem flere virtuelle desktoppe"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/Business/PriceQuotation.desktop
msgctxt "Name(PriceQuotation.desktop)"
msgid "Price Quotation"
msgstr "Pristilbud"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjobviewer.desktop
msgctxt "GenericName(kjobviewer.desktop)"
msgid "Print Jobs"
msgstr "Udskriv job"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/printmenu.desktop
msgctxt "Name(printmenu.desktop)"
msgid "Print System"
msgstr "Udskriftssystem"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/Printer.desktop
msgctxt "Name(Printer.desktop)"
msgid "Print files"
msgstr "Udskriv filer"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Name(specials.desktop)"
msgid "Print to File (PDF)"
msgstr "Udskriv til fil (PDF)"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Name(specials.desktop)"
msgid "Print to File (PostScript)"
msgstr "Udskriv til fil (PostScript)"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/Printer.desktop
msgctxt "Name(Printer.desktop)"
msgid "Printer"
msgstr "Printer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/printers.desktop
msgctxt "Name(printers.desktop)"
msgid "Printers"
msgstr "Printere"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/printers.desktop
msgctxt "Comment(printers.desktop)"
msgid "Printing system configuration (printers, jobs, classes, ...)"
msgstr "Printersystemindstilling (printere, job, klasser, ...)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/privacy.desktop
msgctxt "Name(privacy.desktop)"
msgid "Privacy"
msgstr "Privatliv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/privacy.desktop
msgctxt "Comment(privacy.desktop)"
msgid ""
"Privacy - a kcontrol module to clean unwanted traces the user leaves on the "
"system"
msgstr ""
"Privacy - et kcontrol-modul der kan rense systemet for uønskede spor som "
"brugeren efterlader."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/processor.desktop
msgctxt "Name(processor.desktop)"
msgid "Processor"
msgstr "Processor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/processor.desktop
msgctxt "Comment(processor.desktop)"
msgid "Processor information"
msgstr "Information om processoren"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlkttsd.desktop
msgctxt "Comment(khtmlkttsd.desktop)"
msgid "Produces audio output for text in the current page"
msgstr "Producerer lyd-output af tekst i aktuel side"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ProfessionalLetter.desktop
msgctxt "Name(ProfessionalLetter.desktop)"
msgid "Professional Letter"
msgstr "Professionelt brev"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/ProfessionalA4.desktop
msgctxt "Name(ProfessionalA4.desktop)"
msgid "Professional Letter"
msgstr "Professionelt brev"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/profile_chooser.desktop
msgctxt "Name(profile_chooser.desktop)"
msgid "Profile Chooser"
msgstr "Profilvælger"

#: /usr/share/applications/kde4/kcachegrind.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcachegrind.desktop
msgctxt "GenericName(kcachegrind.desktop)"
msgid "Profiler Frontend"
msgstr "Grænseflade til profilering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-core.desktop
msgctxt "Comment(x-core.desktop)"
msgid "Program Crash Data"
msgstr "Programsammenbrudsdata"

#: /usr/share/applications/kde/taskjuggler.desktop
msgctxt "GenericName(taskjuggler.desktop)"
msgid "Project Management"
msgstr "Projektstyring"

#: /usr/share/applications/kde4/kplato.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kplato.desktop
msgctxt "GenericName(kplato.desktop)"
msgid "Project Management"
msgstr "Projekthåndtering"

#: /usr/share/applications/kde4/kplatowork.desktop
msgctxt "GenericName(kplatowork.desktop)"
msgid "Project Management"
msgstr "Projekthåndtering"

#: /usr/share/applications/kde/taskjuggler.desktop
msgctxt "Comment(taskjuggler.desktop)"
msgid "Project Management Software"
msgstr "Projektstyringssoftware"

#: /usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Comment(searchbar.desktop)"
msgid "Provides a textbox for easier access to search engines like Google."
msgstr "Giver et tekstfelt, til lettere adgang til søgemaskiner såsom Google."

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kvieweffects.desktop
msgctxt "Comment(kvieweffects.desktop)"
msgid "Provides some image effects"
msgstr "Sørger for nogle billedeffekter"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kpfapplet.desktop
msgctxt "Name(kpfapplet.desktop)"
msgid "Public File Server"
msgstr "Offentlig filserver"

#: /usr/share/locale/pa/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/pa/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Punjabi"
msgstr "Panjab"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pwmanager.desktop
msgctxt "Name(pwmanager.desktop)"
msgid "PwManager"
msgstr "PwManager"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pyramid.desktop
msgctxt "Name(pyramid.desktop)"
msgid "Pyramid"
msgstr "Pyramide"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-python-bytecode.desktop
msgctxt "Comment(x-python-bytecode.desktop)"
msgid "Python Bytecode"
msgstr "Python-bytekode"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-python.desktop
msgctxt "Comment(x-python.desktop)"
msgid "Python Program"
msgstr "Python-program"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-vnd.trolltech.qpicture.desktop
msgctxt "Comment(x-vnd.trolltech.qpicture.desktop)"
msgid "QPicture Metafile"
msgstr "QPicture metafil"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/qvwm.desktop
msgctxt "Name(qvwm.desktop)"
msgid "QVWM"
msgstr "QVWM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-designer.desktop
msgctxt "Comment(x-designer.desktop)"
msgid "Qt Designer File"
msgstr "Qt Designer-fil"

#: /usr/share/applications/kde4/kuiviewer.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuiviewer.desktop
msgctxt "GenericName(kuiviewer.desktop)"
msgid "Qt Designer UI File Viewer"
msgstr "Qt Designer UI filviser"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-moc.desktop
msgctxt "Comment(x-moc.desktop)"
msgid "Qt Meta Object File"
msgstr "Qt Metaobjektfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-linguist.desktop
msgctxt "Comment(x-linguist.desktop)"
msgid "Qt Translation Source File"
msgstr "Qt oversættelseskildefil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/quanta.desktop
msgctxt "Name(quanta.desktop)"
msgid "Quanta Plus"
msgstr "Quanta Plus"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-webprj.desktop
msgctxt "Comment(x-webprj.desktop)"
msgid "Quanta Project"
msgstr "Quanta-projekt"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/quartz.desktop
msgctxt "Name(quartz.desktop)"
msgid "Quartz"
msgstr "Quartz"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-quattropro.desktop
msgctxt "Comment(x-quattropro.desktop)"
msgid "Quattro Pro Document"
msgstr "Quattro Pro-dokument"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/browser.desktop
msgctxt "Name(browser.desktop)"
msgid "Quick File Browser"
msgstr "Hurtig filsøgning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/quicklauncher.desktop
msgctxt "Name(quicklauncher.desktop)"
msgid "Quick Launcher"
msgstr "Hurtigstarter"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Tutorials/quickstart.desktop
msgctxt "Name(quickstart.desktop)"
msgid "Quickstart Guide"
msgstr "Kvikstart-guide"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/quicktime.desktop
msgctxt "Comment(quicktime.desktop)"
msgid "Quicktime Video"
msgstr "Quicktime-video"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-raw.desktop
msgctxt "Comment(x-raw.desktop)"
msgid "RAW Camera Image"
msgstr "Ubehandlet kamerabillede"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/rdf.desktop
msgctxt "Name(rdf.desktop)"
msgid "RDF"
msgstr "RDF"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/rss.desktop
msgctxt "Comment(rss.desktop)"
msgid "RDF Site Summary"
msgstr "RDF Site Summary (RSS)"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/rdf.desktop
msgctxt "Comment(rdf.desktop)"
msgid "RDF Vocabulary Description Language 1.0"
msgstr "RDF sprog til ordforrådsbeskrivelse 1.0"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/rdfs.desktop
msgctxt "Comment(rdfs.desktop)"
msgid "RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema"
msgstr "RDF sprog til ordforrådsbeskrivelse 1.0: RDF-skema"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/rdfs.desktop
msgctxt "Name(rdfs.desktop)"
msgid "RDF-Schema"
msgstr "RDF-skema"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/relaxng.desktop
msgctxt "Comment(relaxng.desktop)"
msgid "RELAX NG"
msgstr "RELAX NG"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/riscos.desktop
msgctxt "Name(riscos.desktop)"
msgid "RISC OS"
msgstr "RISC OS"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krpmbuilder.desktop
msgctxt "GenericName(krpmbuilder.desktop)"
msgid "RPM Creation Wizard"
msgstr "RPM-fremstillingsguide"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-rpm.desktop
msgctxt "Comment(x-rpm.desktop)"
msgid "RPM Package File"
msgstr "RPM-pakkefil"

#: /usr/share/applications/kde4/rsibreak.desktop
msgctxt "GenericName(rsibreak.desktop)"
msgid "RSI Prevention"
msgstr "RSI forebyggelse"

#: /usr/share/applications/kde4/rsibreak.desktop
msgctxt "Name(rsibreak.desktop)"
msgid "RSIBreak"
msgstr "RSIBreak"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/akregator.desktop
msgctxt "GenericName(akregator.desktop)"
msgid "RSS Feed Reader"
msgstr "RSS-Kildelæser"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/rtf.desktop
msgctxt "Comment(rtf.desktop)"
msgid "RTF Document"
msgstr "RTF-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kradio.desktop
msgctxt "GenericName(kradio.desktop)"
msgid "Radio Tuner"
msgstr "Radiomodtager"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/rainfall/rainfall.desktop
msgctxt "Name(rainfall.desktop)"
msgid "Rainfall"
msgstr "Regn"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-rar.desktop
msgctxt "Comment(x-rar.desktop)"
msgid "Rar Archive"
msgstr "RAR-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-rar-compressed.desktop
msgctxt "Comment(x-rar-compressed.desktop)"
msgid "Rar Archive"
msgstr "RAR-arkiv"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ratpoison.desktop
msgctxt "Name(ratpoison.desktop)"
msgid "Ratpoison"
msgstr "Ratpoison"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/rattan.desktop
msgctxt "Comment(rattan.desktop)"
msgid "Rattan"
msgstr "Rattan"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-pn-realaudio.desktop
msgctxt "Comment(x-pn-realaudio.desktop)"
msgid "RealAudio File"
msgstr "RealAudio fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/vnd.rn-realaudio.desktop
msgctxt "Comment(vnd.rn-realaudio.desktop)"
msgid "RealAudio File"
msgstr "RealAudio fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-pn-realaudio-plugin.desktop
msgctxt "Comment(x-pn-realaudio-plugin.desktop)"
msgid "RealAudio Plugin File"
msgstr "RealAudio plugin-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.rn-realmedia.desktop
msgctxt "Comment(vnd.rn-realmedia.desktop)"
msgid "RealMedia File"
msgstr "RealMedia-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/vnd.rn-realvideo.desktop
msgctxt "Comment(vnd.rn-realvideo.desktop)"
msgid "RealVideo File"
msgstr "RealVideo fil"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/recentdocs.desktop
msgctxt "Name(recentdocs.desktop)"
msgid "Recent Documents"
msgstr "Nylige dokumenter"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krec.desktop
msgctxt "GenericName(krec.desktop)"
msgid "Recording Tool"
msgstr "Indspilningsværktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/crashesplugin.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/crashesplugin.desktop
msgctxt "Comment(crashesplugin.desktop)"
msgid "Records instances of crashes for easier recovery"
msgstr "Registrerer forekomster af sammenbrud for nemmere gendannelse"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/redmond.desktop
msgctxt "Name(redmond.desktop)"
msgid "Redmond"
msgstr "Redmond"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kregexpeditor.desktop
msgctxt "GenericName(kregexpeditor.desktop)"
msgid "Regular Expression Editor"
msgstr "Editor for regulære udtryk"

#: /usr/share/applications/kde4/KThesaurus.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/KThesaurus.desktop
msgctxt "GenericName(KThesaurus.desktop)"
msgid "Related Words"
msgstr "Relaterede ord"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/caida/caida.desktop
msgctxt "Name(caida.desktop)"
msgid "Relative Altitude"
msgstr "Relativ højde"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/caida_bw/caida_bw.desktop
msgctxt "Name(caida_bw.desktop)"
msgid "Relative Altitude (bw)"
msgstr "Relativ højde (bw)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmlirc.desktop
msgctxt "Name(kcmlirc.desktop)"
msgid "Remote Controls"
msgstr "Fjernbetjeninger"

#: /usr/share/applications/kde4/krdc.desktop
msgctxt "GenericName(krdc.desktop)"
msgid "Remote Desktop Client"
msgstr "Ekstern desktopklient"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krdc.desktop
msgctxt "GenericName(krdc.desktop)"
msgid "Remote Desktop Connection"
msgstr "Ekstern desktopforbindelse"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kremoteencodingplugin.desktop
msgctxt "Name(kremoteencodingplugin.desktop)"
msgid "Remote Encoding Plugin"
msgstr "Plugin for fjernkodning"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kremoteencodingplugin.desktop
msgctxt "Comment(kremoteencodingplugin.desktop)"
msgid "Remote Encoding Plugin for Konqueror"
msgstr "Plugin for fjernkodning i Konqueror"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwikdisk.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kwikdisk.desktop
msgctxt "GenericName(kwikdisk.desktop)"
msgid "Removable Media Utility"
msgstr "Flytbart medieredskab"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kudesigner.desktop
msgctxt "Comment(kudesigner.desktop)"
msgid "Report Designer"
msgstr "Rapportdesigner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kudesigner.desktop
msgctxt "GenericName(kudesigner.desktop)"
msgid "Report Template"
msgstr "Rapport-skabelon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krandrtray.desktop
msgctxt "Comment(krandrtray.desktop)"
msgid "Resize and rotate X screens."
msgstr "Ændrer størrelse og roterer X-skærme"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/rdf.desktop
msgctxt "Comment(rdf.desktop)"
msgid "Resource Description Framework File"
msgstr "Ressourcebeskrivelsesrammefil"

#: /usr/share/applications/kde4/kreversi.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kreversi.desktop
msgctxt "GenericName(kreversi.desktop)"
msgid "Reversi Board Game"
msgstr "Reversi brætspil"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck8.desktop
msgctxt "Name(deck8.desktop)"
msgid "Road"
msgstr "Vej"

#: /opt/kde3/share/locale/ro/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Romanian"
msgstr "Rumænsk"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck3.desktop
msgctxt "Name(deck3.desktop)"
msgid "Romantic"
msgstr "Romantisk"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/root.desktop
msgctxt "Name(root.desktop)"
msgid "Root Folder"
msgstr "Rodmappe"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-ruby.desktop
msgctxt "Comment(x-ruby.desktop)"
msgid "Ruby Program"
msgstr "Ruby-program"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/frames/frames.desktop
msgctxt "Name(frames.desktop)"
msgid "Ruediger Bente"
msgstr "Ruediger Bente"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/runapplet.desktop
msgctxt "Name(runapplet.desktop)"
msgid "Run Command"
msgstr "Kør kommando"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/naughtyapplet.desktop
msgctxt "Name(naughtyapplet.desktop)"
msgid "Runaway Process Catcher"
msgstr "Indfanger af løbsk-kørte processer"

#: /usr/share/locale/ru/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ru/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Russian"
msgstr "Russisk"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/pkcs10.desktop
msgctxt "Comment(pkcs10.desktop)"
msgid "S/MIME Certification Request"
msgstr "S/MIME-certificeringsforespørgsel"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/s0/s0.desktop
msgctxt "Name(s0.desktop)"
msgid "S0"
msgstr "S0"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-rgb.desktop
msgctxt "Comment(x-rgb.desktop)"
msgid "SGI Image (RGB)"
msgstr "SGI-billede (RGB)"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/sgml.desktop
msgctxt "Comment(sgml.desktop)"
msgid "SGML Document"
msgstr "SGML-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/sieve.desktop
msgctxt "Comment(sieve.desktop)"
msgid "SIEVE Mail Filter Script"
msgstr "SIEVE Mail-filterscript"

#: /usr/share/applications/kde4/kcall.desktop
msgctxt "GenericName(kcall.desktop)"
msgid "SIP Phone"
msgstr "SIP-telefon"

#: /opt/kde3/share/apps/remoteview/smb-network.desktop
msgctxt "Name(smb-network.desktop)"
msgid "SMB Shares"
msgstr "SMB delte ressourcer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-snf.desktop
msgctxt "Comment(x-font-snf.desktop)"
msgid "SNF Bitmap Font"
msgstr "SNF Bitmap-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knoda.desktop
msgctxt "GenericName(knoda.desktop)"
msgid "SQL Database Frontend"
msgstr "Brugerflade til SQL-database"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-sqlite2.desktop
msgctxt "Comment(x-sqlite2.desktop)"
msgid "SQLite2 Database File"
msgstr "SQLite2 Databasefil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-sqlite3.desktop
msgctxt "Comment(x-sqlite3.desktop)"
msgid "SQLite3 Database File"
msgstr "SQLite3 Databasefil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/SUSEgreeter.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/SUSEgreeter.desktop
#: /usr/share/autostart/SUSEgreeter.desktop
msgctxt "Name(SUSEgreeter.desktop)"
msgid "SUSE"
msgstr "SUSE"

#: /opt/kde3/share/autostart/suseplugger.desktop
msgctxt "Name(suseplugger.desktop)"
msgid "SUSE Hardware Tool"
msgstr "SUSE hardwareværktøj"

#:
/opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/novell_linux.desktop
msgctxt "Name(novell_linux.desktop)"
msgid "SUSE Linux Enterprise"
msgstr "SUSE Linux Enterprise"

#:
/opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/ftp/suse_ftp.desktop
msgctxt "Name(suse_ftp.desktop)"
msgid "SUSE Official FTP"
msgstr "SUSE Officiel FTP"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck27.desktop
msgctxt "Comment(deck27.desktop)"
msgid "SVG Classic"
msgstr "SVG Klassisk"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck25.desktop
msgctxt "Comment(deck25.desktop)"
msgid "SVG Dondorf"
msgstr "SVG Dondorf"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck26.desktop
msgctxt "Comment(deck26.desktop)"
msgid "SVG Ornamental"
msgstr "SVG Ornamental"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck28.desktop
msgctxt "Comment(deck28.desktop)"
msgid "SVG Oxygen"
msgstr "SVG Oxygen"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdesvn.desktop
msgctxt "GenericName(kdesvn.desktop)"
msgid "SVN Client"
msgstr "SVN-klient"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/smb4k_add.desktop
msgctxt "Name(smb4k_add.desktop)"
msgid "Samba Browser"
msgstr "Samba-browser"

#: /usr/share/kde4/apps/remoteview/smb-network.desktop
msgctxt "Name(smb-network.desktop)"
msgid "Samba Shares"
msgstr "Samba-shares"

#: /usr/share/applications/kde4/ksame.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksame.desktop
msgctxt "Name(ksame.desktop)"
msgid "SameGame"
msgstr "Samspil"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/Samurai.desktop
msgctxt "Name(Samurai.desktop)"
msgid "Samurai"
msgstr "Samurai"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/sapphire.desktop
msgctxt "Name(sapphire.desktop)"
msgid "Sapphire"
msgstr "Sapphire"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-ksysv.desktop
msgctxt "Comment(x-ksysv.desktop)"
msgid "Saved Init Configuration"
msgstr "Gemt Init-indstilling"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/sawfish.desktop
msgctxt "Name(sawfish.desktop)"
msgid "Sawfish"
msgstr "Sawfish"

#: /usr/share/applications/kde4/karbon.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/karbon.desktop
msgctxt "GenericName(karbon.desktop)"
msgid "Scalable Graphics"
msgstr "Skalérbar grafik"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/svg+xml.desktop
msgctxt "Comment(svg+xml.desktop)"
msgid "Scalable Vector Graphics"
msgstr "Skalérbar vektorgrafik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kooka.desktop
msgctxt "GenericName(kooka.desktop)"
msgid "Scan & OCR Program"
msgstr "Skanne- & OCR-program"

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
msgctxt "Comment(skanlite.desktop)"
msgid "Scan and save images"
msgstr "Scan og gem billeder"

#: /opt/kde3/share/apps/kview/kpartplugins/kviewscanner.desktop
msgctxt "Name(kviewscanner.desktop)"
msgid "Scanner"
msgstr "Skanner"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcalc.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kcalc.desktop
msgctxt "GenericName(kcalc.desktop)"
msgid "Scientific Calculator"
msgstr "Videnskabelig regnemaskine"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pgcalc.desktop
msgctxt "GenericName(pgcalc.desktop)"
msgid "Scientific Calculator"
msgstr "Videnskabelig regnemaskine"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/noteedit.desktop
msgctxt "GenericName(noteedit.desktop)"
msgid "Score Editor"
msgstr "Score-redigering"

#: /usr/share/applications/kde4/ksnapshot.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksnapshot.desktop
msgctxt "GenericName(ksnapshot.desktop)"
msgid "Screen Capture Program"
msgstr "Program til øjebliksbilleder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmag.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmag.desktop
msgctxt "GenericName(kmag.desktop)"
msgid "Screen Magnifier"
msgstr "Skærmforstørrer"

#: /usr/share/applications/kde4/krandrtray.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/krandrtray.desktop
msgctxt "GenericName(krandrtray.desktop)"
msgid "Screen Resize & Rotate"
msgstr "Ændr størrelse på skærm og Rotér"

#: /usr/share/applications/kde4/kruler.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kruler.desktop
msgctxt "GenericName(kruler.desktop)"
msgid "Screen Ruler"
msgstr "Skærmlineal"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/themes/ksudoku_scrible.desktop
msgctxt "Name(ksudoku_scrible.desktop)"
msgid "Scrible"
msgstr "Scrible"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-executable-script.desktop
msgctxt "Comment(x-executable-script.desktop)"
msgid "Script (possibly executable)"
msgstr "Script der muligvis kan udføres."

#: /opt/kde3/share/apps/katepart/scripts/jstest.desktop
msgctxt "Comment(jstest.desktop)"
msgid "Script for testing kate part's scripting"
msgstr "Script til at teste katepart scripter"

#: /usr/share/applications/kde4/kfilereplace.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kfilereplace.desktop
msgctxt "GenericName(kfilereplace.desktop)"
msgid "Search & Replace Tool"
msgstr "Søg og erstat-værktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Name(searchbar.desktop)"
msgid "Search Bar"
msgstr "Søgelinje"

#: /opt/kde3/share/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Name(searchbar.desktop)"
msgid "Search Bar Plugin"
msgstr "Søgelinje plugin"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/specials.desktop
msgctxt "Name(specials.desktop)"
msgid "Send to Fax"
msgstr "Send til fax"

#: /usr/share/locale/sr/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/sr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Serbian"
msgstr "Serbisk"

#: /usr/share/locale/sr@latin/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/sr@Latn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Serbian Latin"
msgstr "Serbisk latin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmwifi.desktop
msgctxt "Comment(kcmwifi.desktop)"
msgid "Set up your wireless LAN"
msgstr "Opsætning af trådløst LAN"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/prefmenu.desktop
msgctxt "Name(prefmenu.desktop)"
msgid "Settings"
msgstr "Opsætning"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/lanbrowser.desktop
msgctxt "Comment(lanbrowser.desktop)"
msgid "Setup lisa, reslisa and the ioslaves"
msgstr "Opsætning af lisa, reslisa og ioslaverne"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-sharedlib.desktop
msgctxt "Comment(x-sharedlib.desktop)"
msgid "Shared Library"
msgstr "Delt bibliotek"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kshellcmdplugin.desktop
msgctxt "Name(kshellcmdplugin.desktop)"
msgid "Shell Command Plugin"
msgstr "Plugin for skalkommando"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kshellcmdplugin.desktop
msgctxt "Comment(kshellcmdplugin.desktop)"
msgid "Shell Command Plugin for Konqueror"
msgstr "Plugin for skalkommandon i Konqueror"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-shellscript.desktop
msgctxt "Comment(x-shellscript.desktop)"
msgid "Shell Script"
msgstr "Skalscript"

#: /usr/share/applications/kde4/kshisen.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kshisen.desktop
msgctxt "Name(kshisen.desktop)"
msgid "Shisen-Sho"
msgstr "Shisen-Sho"

#: /usr/share/applications/kde4/kshisen.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kshisen.desktop
msgctxt "GenericName(kshisen.desktop)"
msgid "Shisen-Sho Mahjongg-like Tile Game"
msgstr "Shisen-Sho Mahjongg-lignende flisespil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-shockwave-flash.desktop
msgctxt "Comment(x-shockwave-flash.desktop)"
msgid "Shockwave Flash Media"
msgstr "Shockwave Flash Media"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/desktop.desktop
msgctxt "Name(desktop.desktop)"
msgid "Show Desktop"
msgstr "Vis desktop"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/matrix/matrix.desktop
msgctxt "Comment(matrix.desktop)"
msgid "Show your photos with Matrix style"
msgstr "Vis foto med Matrix-stil"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kbinaryclock.desktop
msgctxt "Comment(kbinaryclock.desktop)"
msgid "Shows the time in binary format"
msgstr "Viser tiden i binært format"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksig.desktop
msgctxt "GenericName(ksig.desktop)"
msgid "Signature Editor"
msgstr "Underskriftteditor"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Silicon/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Silicon"
msgstr "Silicon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/sim.desktop
msgctxt "Name(sim.desktop)"
msgid "Sim-IM"
msgstr "Sim-IM"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/blinken.desktop
msgctxt "GenericName(blinken.desktop)"
msgid "Simon Says Game"
msgstr "'Simon siger'-spil"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/simple/simple.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/kbreakout/themes/simple.desktop
msgctxt "Name(simple.desktop)"
msgid "Simple"
msgstr "Enkelt"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/HomeFamily/BMI.desktop
msgctxt "Comment(BMI.desktop)"
msgid "Simple Body Mass Index Calculator"
msgstr "Simpel Body Mass Index regnemaskine"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/KEdit.desktop
msgctxt "GenericName(KEdit.desktop)"
msgid "Simple Text Editor"
msgstr "Simpel teksteditor"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/heron/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Simple, smooth theme"
msgstr "Simpelt, glat tema"

#: /usr/share/locale/zh_CN/entry.desktop
#: /opt/kde3/share/locale/zh_CN/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Forsimplet kinesisk"

#: /usr/share/applications/kde4/step.desktop
msgctxt "Comment(step.desktop)"
msgid "Simulate physics experiments"
msgstr "Simulér fysiske eksperimenter"

#: /usr/share/applications/kde4/skanlite.desktop
msgctxt "Name(skanlite.desktop)"
msgid "Skanlite"
msgstr "Skanlite"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/skimapplet.desktop
msgctxt "Name(skimapplet.desktop)"
msgid "Skim Panel Applet"
msgstr "Skim panelprogram"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/slim-glow/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Slick theme for dark wallpapers"
msgstr "Fikst tema til mørke baggrundsbilleder"

#: /usr/share/applications/kde4/kpresenter.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpresenter.desktop
msgctxt "GenericName(kpresenter.desktop)"
msgid "Slide Presentations"
msgstr "Diaspræsentationer"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/slim-glow/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
msgid "Slim Glow"
msgstr "Slim Glow"

#: /opt/kde3/share/locale/sk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakisk"

#: /usr/share/locale/sl/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/sl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovensk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/smb4k.desktop
msgctxt "Name(smb4k.desktop)"
msgid "Smb4K"
msgstr "Smb4K"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/smoothblend.desktop
msgctxt "Name(smoothblend.desktop)"
msgid "Smooth Blend"
msgstr "Glat blanding"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksnake.desktop
msgctxt "GenericName(ksnake.desktop)"
msgid "Snake Race Game"
msgstr "Slangevæddeløb spil"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Snmp.desktop
msgctxt "Name(Snmp.desktop)"
msgid "Snmp"
msgstr "Snmp"

#: /opt/kde3/share/apps/ksim/monitors/Snmp.desktop
msgctxt "Comment(Snmp.desktop)"
msgid "Snmp Status Monitor"
msgstr "Snmp statusovervågning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/inode/socket.desktop
msgctxt "Comment(socket.desktop)"
msgid "Socket"
msgstr "Sokkel"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksokoban.desktop
msgctxt "GenericName(ksokoban.desktop)"
msgid "Sokoban Game"
msgstr "Sokoban spil"

#: /usr/share/applications/kde4/katomic.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/katomic.desktop
msgctxt "GenericName(katomic.desktop)"
msgid "Sokoban-like Logic Game"
msgstr "Sokoban-lignende logisk spil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvaio.desktop
msgctxt "Name(kvaio.desktop)"
msgid "Sony Vaio Laptop"
msgstr "Sony Vaio bærbar"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmix.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmix.desktop
msgctxt "GenericName(kmix.desktop)"
msgid "Sound Mixer"
msgstr "Lydmikser"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kmixapplet.desktop
msgctxt "Name(kmixapplet.desktop)"
msgid "Sound Mixer"
msgstr "Lydmikser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/krecord.desktop
msgctxt "GenericName(krecord.desktop)"
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Lydoptager"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/artscontrol.desktop
msgctxt "GenericName(artscontrol.desktop)"
msgid "Sound Server Control"
msgstr "Lydserverkontrol"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/arts.desktop
msgctxt "Name(arts.desktop)"
msgid "Sound System"
msgstr "Lydsystem"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/arts.desktop
msgctxt "Comment(arts.desktop)"
msgid "Sound System Configuration"
msgstr "Opsætning af lydsystem"

#: /usr/share/applications/kde4/kspaceduel.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kspaceduel.desktop
msgctxt "GenericName(kspaceduel.desktop)"
msgid "Space Arcade Game"
msgstr "Rum arkadespil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kasteroids.desktop
msgctxt "GenericName(kasteroids.desktop)"
msgid "Space Game"
msgstr "Rumspil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/celestia.desktop
msgctxt "GenericName(celestia.desktop)"
msgid "Space Simulator"
msgstr "Rumsimulator"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/cards-spaced/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Spaced"
msgstr "Med mellemrum"

#: /usr/share/locale/es/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/es/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Spanish"
msgstr "Spansk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kmouth.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kmouth.desktop
msgctxt "GenericName(kmouth.desktop)"
msgid "Speech Synthesizer Frontend"
msgstr "Forende til tale-synthesizer"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-speedo.desktop
msgctxt "Comment(x-font-speedo.desktop)"
msgid "Speedo Font"
msgstr "Speedo-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-speex.desktop
msgctxt "Comment(x-speex.desktop)"
msgid "Speex Audio"
msgstr "Speex-lyd"

#: /usr/share/kde4/templates/SpreadSheet.desktop
msgctxt "Name(SpreadSheet.desktop)"
msgid "Spread Sheet Document..."
msgstr "Regnearkdokument..."

#: /usr/share/applications/kde4/kspread.desktop
msgctxt "GenericName(kspread.desktop)"
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Regneark"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kspread.desktop
msgctxt "GenericName(kspread.desktop)"
msgid "Spreadsheets"
msgstr "Regneark"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stax.desktop
msgctxt "Name(stax.desktop)"
msgid "Stacks"
msgstr "Stakke"

# MM
#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-default/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Standard"
msgstr "Standard"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck0.desktop
msgctxt "Comment(deck0.desktop)"
msgid "Standard KDE card deck"
msgstr "Standard KDE-kortspil"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-default/index.desktop
msgctxt "Comment(index.desktop)"
msgid "Standard KDE card set\\nGPL license"
msgstr "Standard KDE-kortspil\\nGPL-licens"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/StarOffice.desktop
msgctxt "Name(StarOffice.desktop)"
msgid "StarOffice"
msgstr "StarOffice"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/StarOffice.desktop
msgctxt "Comment(StarOffice.desktop)"
msgid "StarOffice"
msgstr "StarOffice"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.calc.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.calc.desktop)"
msgid "StarOffice Calc Spreadsheet"
msgstr "StarOffice Calc Regneark"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.chart.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.chart.desktop)"
msgid "StarOffice Chart"
msgstr "StarOffice diagram"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.draw.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.draw.desktop)"
msgid "StarOffice Drawing"
msgstr "Staroffice-tegning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.impress.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.impress.desktop)"
msgid "StarOffice Impress Presentation"
msgstr "StarOffice Impress Præsentation"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.math.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.math.desktop)"
msgid "StarOffice Math Document"
msgstr "StarOffice matematikdokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.writer.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.writer.desktop)"
msgid "StarOffice Writer Document"
msgstr "StarOffice Writer dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/vnd.stardivision.writer-global.desktop
msgctxt "Comment(vnd.stardivision.writer-global.desktop)"
msgid "StarOffice Writer Master Document"
msgstr "StarOffice Writer masterdokument"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck2.desktop
msgctxt "Name(deck2.desktop)"
msgid "Starrise"
msgstr "Starrise"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/Printer.desktop
msgctxt "Name(Printer.desktop)"
msgid "State for all printers"
msgstr "Status for alle printere"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kweather.desktop
msgctxt "Comment(kweather.desktop)"
msgid "Stay informed of the weather outside"
msgstr "Vær informeret om vejret udenfor"

#: /usr/share/applications/kde4/step.desktop
msgctxt "Name(step.desktop)"
msgid "Step"
msgstr "Step"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/stonewall2.desktop
msgctxt "Comment(stonewall2.desktop)"
msgid "Stonewall 2 by Tigert"
msgstr "Stenmur 2 af Tigert"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/mediaapplet.desktop
msgctxt "Name(mediaapplet.desktop)"
msgid "Storage Media"
msgstr "Opbevaringsmedie"

#: /usr/share/kde4/apps/kbounce/themes/geometry.desktop
msgctxt "Name(geometry.desktop)"
msgid "Strange Geometry"
msgstr "Underlig geometri"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwin4.desktop
msgctxt "GenericName(kwin4.desktop)"
msgid "Strategy Game"
msgstr "Strategispil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/multipart/x-mixed-replace.desktop
msgctxt "Comment(x-mixed-replace.desktop)"
msgid "Stream of Data (Server Push)"
msgstr "Datastrøm (serverskub)"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/mpegurl.desktop
msgctxt "Comment(mpegurl.desktop)"
msgid "Streaming MPEG Layer 3 Audio"
msgstr "Strømmende MPEG Layer 3-lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-mpegurl.desktop
msgctxt "Comment(x-mpegurl.desktop)"
msgid "Streaming MPEG Layer 3 Audio"
msgstr "Strømmende MPEG Layer 3-lyd"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/General/StudentIDCard.desktop
msgctxt "Name(StudentIDCard.desktop)"
msgid "Student ID Card"
msgstr "Student ID-kort"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kverbos.desktop
msgctxt "GenericName(kverbos.desktop)"
msgid "Study Spanish Verbforms"
msgstr "Spanske verber"

#:
/usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/cleanframes/cleanframes.desktop
msgctxt "Name(cleanframes.desktop)"
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/simple/simple.desktop
msgctxt "Name(simple.desktop)"
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: /usr/share/applications/kde4/ksudoku.desktop
msgctxt "GenericName(ksudoku.desktop)"
msgid "Sudoku Puzzles"
msgstr "Sudoku puslespil"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/backgrounds/summerfield.desktop
msgctxt "Name(summerfield.desktop)"
msgid "Summer Field"
msgstr "Sommermark"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck7.desktop
msgctxt "Name(deck7.desktop)"
msgid "Sunset"
msgstr "Solnedgang"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/superkaramba.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/superkaramba.desktop
msgctxt "Name(superkaramba.desktop)"
msgid "SuperKaramba"
msgstr "SuperKaramba"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-superkaramba.desktop
msgctxt "Comment(x-superkaramba.desktop)"
msgid "Superkaramba Theme File"
msgstr "Superkaramba-temafil"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/support.desktop
msgctxt "Name(support.desktop)"
msgid "Supporting KDE"
msgstr "Støt KDE"

#: /opt/kde3/share/apps/kworldclock/maps/depths/depths.desktop
msgctxt "Name(depths.desktop)"
msgid "Surface Depth"
msgstr "Overfladedybde"

# HT
#: /opt/kde3/share/locale/ss/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Swati"
msgstr "Swati"

#: /usr/share/locale/sv/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/sv/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"

#: /usr/share/kde4/apps/kmouth/books/sv/sv.desktop
msgctxt "Name(sv.desktop)"
msgid "Swedish"
msgstr "Svensk"

#: /usr/share/applications/kde4/sweeper.desktop
msgctxt "Name(sweeper.desktop)"
msgid "Sweeper"
msgstr "Sweeper"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kitchensync.desktop
msgctxt "GenericName(kitchensync.desktop)"
msgid "Synchronization"
msgstr "Synkronisering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/smil.desktop
msgctxt "Comment(smil.desktop)"
msgid "Synchronized Multimedia Integration Language"
msgstr "Synkroniseret multimedie-integrationssprog"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksysv.desktop
msgctxt "GenericName(ksysv.desktop)"
msgid "SysV-Init Editor"
msgstr "SysV-Init-redigering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-ksysv-log.desktop
msgctxt "Comment(x-ksysv-log.desktop)"
msgid "SysV-Init Editor Log File"
msgstr "SysV-Init editor logfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-sysinfo.desktop
msgctxt "Comment(x-sysinfo.desktop)"
msgid "Sysinfo"
msgstr "Sysinfo"

#: /usr/share/applications/kde4/sweeper.desktop
msgctxt "GenericName(sweeper.desktop)"
msgid "System Cleaner"
msgstr "Systemoprydning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/ksysguardapplet.desktop
msgctxt "Name(ksysguardapplet.desktop)"
msgid "System Guard"
msgstr "Systemvagt"

#: /usr/share/applications/kde4/kfmclient_sysinfo.desktop
msgctxt "Name(kfmclient_sysinfo.desktop)"
msgid "System Information"
msgstr "System Information"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/ksim.desktop
msgctxt "Comment(ksim.desktop)"
msgid "System Information Monitor (GKrellM style)"
msgstr "Systeminformationsovervågning (GKrellM-lignende)"

#: /usr/share/applications/kde4/ksystemlog.desktop
msgctxt "GenericName(ksystemlog.desktop)"
msgid "System Logs Viewer"
msgstr "Systemlogfremviser"

#: /usr/share/applications/kde4/ksysguard.desktop
msgctxt "Name(ksysguard.desktop)"
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemovervågning"

#: /usr/share/kde4/apps/kicker/applets/ksysguardapplet.desktop
msgctxt "Name(ksysguardapplet.desktop)"
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemovervågning"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/ksim.desktop
msgctxt "GenericName(ksim.desktop)"
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemovervågningsprogram"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/ktimemon.desktop
msgctxt "Name(ktimemon.desktop)"
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemovervåger"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmkded.desktop
msgctxt "Comment(kcmkded.desktop)"
msgid "System Services Configuration"
msgstr "Opsætning af systemtjenester"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/systemtrayapplet.desktop
msgctxt "Name(systemtrayapplet.desktop)"
msgid "System Tray"
msgstr "Statusfelt"

#: /usr/share/applications/kde4/ksystemlog.desktop
msgctxt "Comment(ksystemlog.desktop)"
msgid "System log viewer tool"
msgstr "Fremviserværktøj til systemlog"

#: /opt/kde3/share/apps/kwin/system.desktop
msgctxt "Name(system.desktop)"
msgid "System++"
msgstr "System++"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tgif.desktop
msgctxt "Comment(x-tgif.desktop)"
msgid "TGIF Document"
msgstr "TGIF-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/tiff.desktop
msgctxt "Comment(tiff.desktop)"
msgid "TIFF Image"
msgstr "TIFF-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/ms-tnef.desktop
msgctxt "Comment(ms-tnef.desktop)"
msgid "TNEF File"
msgstr "TNEF-fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktnef.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/ktnef.desktop
msgctxt "GenericName(ktnef.desktop)"
msgid "TNEF File Viewer"
msgstr "TNEF Fil-fremviser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdetv.desktop
msgctxt "GenericName(kdetv.desktop)"
msgid "TV Viewer"
msgstr "TV-fremviser"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/twm.desktop
#: /usr/share/xsessions/twm.desktop
msgctxt "Name(twm.desktop)"
msgid "TWM"
msgstr "TWM"

#: /usr/share/applications/kde4/klines.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/klines.desktop
msgctxt "GenericName(klines.desktop)"
msgid "Tactical Game"
msgstr "Taktisk spil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjumpingcube.desktop
msgctxt "GenericName(kjumpingcube.desktop)"
msgid "Tactical Game"
msgstr "Taktisk spil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetwalk.desktop
msgctxt "GenericName(knetwalk.desktop)"
msgid "Tactical Game"
msgstr "Taktisk spil"

#: /opt/kde3/share/locale/tg/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Tajik"
msgstr "Tajik"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/basket.desktop
msgctxt "Comment(basket.desktop)"
msgid "Taking care of your ideas."
msgstr "Tager vare om dine ideer"

#: /usr/share/locale/ta/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/ta/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilsk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdat.desktop
msgctxt "GenericName(kdat.desktop)"
msgid "Tape Backup Tool"
msgstr "Værktøj til sikkerhedskopiering på bånd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tar.desktop
msgctxt "Comment(x-tar.desktop)"
msgid "Tar Archive"
msgstr "TAR-arkiv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcron.desktop
msgctxt "GenericName(kcron.desktop)"
msgid "Task Scheduler"
msgstr "Opgaveskemalægger"

#: /usr/share/applications/kde/taskjuggler.desktop
msgctxt "Name(taskjuggler.desktop)"
msgid "TaskJuggler"
msgstr "TaskJuggler"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmtaskbar.desktop
msgctxt "Name(kcmtaskbar.desktop)"
msgid "Taskbar"
msgstr "Opgavelinje"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/taskbarapplet.desktop
msgctxt "Name(taskbarapplet.desktop)"
msgid "Taskbar"
msgstr "Opgavelinje"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-tcl.desktop
msgctxt "Comment(x-tcl.desktop)"
msgid "Tcl File"
msgstr "Tcl-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-dvi.desktop
msgctxt "Comment(x-dvi.desktop)"
msgid "TeX Device Independent File"
msgstr "TeX DVI-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-tex.desktop
msgctxt "Comment(x-tex.desktop)"
msgid "TeX File"
msgstr "TeX-fil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kteatime.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kteatime.desktop
msgctxt "GenericName(kteatime.desktop)"
msgid "Tea Cooker"
msgstr "Tekoger"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck0.desktop
msgctxt "Name(deck0.desktop)"
msgid "Technics"
msgstr "Technics"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/tellico.desktop
msgctxt "Name(tellico.desktop)"
msgid "Tellico"
msgstr "Tellico"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-tellico.desktop
msgctxt "Comment(x-tellico.desktop)"
msgid "Tellico Data File"
msgstr "Tellico datafil"

#: /opt/kde3/share/locale/te/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"

#: /usr/share/applications/kde4/konsole.desktop
msgctxt "GenericName(konsole.desktop)"
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: /usr/share/applications/kde4/konsolesu.desktop
msgctxt "Name(konsolesu.desktop)"
msgid "Terminal - Super User Mode"
msgstr "Terminal (superbruger-tilstand)"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_terminal.desktop
msgctxt "Name(kcm_terminal.desktop)"
msgid "Terminal Emulator"
msgstr "terminalemulator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/yakuake.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/yakuake.desktop
msgctxt "GenericName(yakuake.desktop)"
msgid "Terminal Program"
msgstr "Terminalprogram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konsole.desktop
msgctxt "GenericName(konsole.desktop)"
msgid "Terminal Program"
msgstr "Terminalprogram"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konsolesu.desktop
msgctxt "Name(konsolesu.desktop)"
msgid "Terminal Program - Super User Mode"
msgstr "Terminalprogram (superbruger-tilstand)"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/konsolemenu.desktop
msgctxt "Name(konsolemenu.desktop)"
msgid "Terminal Sessions"
msgstr "Terminalsessioner"

#: /usr/share/applications/kde4/kjumpingcube.desktop
msgctxt "GenericName(kjumpingcube.desktop)"
msgid "Territory Capture Game"
msgstr "Spil om at indtage områder"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/keduca.desktop
msgctxt "GenericName(keduca.desktop)"
msgid "Tests & Exams"
msgstr "Test & eksaminer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/keducabuilder.desktop
msgctxt "GenericName(keducabuilder.desktop)"
msgid "Tests & Exams Editor"
msgstr "Test- & eksamenseditor"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksirtet.desktop
msgctxt "GenericName(ksirtet.desktop)"
msgid "Tetris Game"
msgstr "Tetris spil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksmiletris.desktop
msgctxt "GenericName(ksmiletris.desktop)"
msgid "Tetris-like Game"
msgstr "Tetris-lignende spil"

#: /usr/share/kde4/templates/TextDocument.desktop
msgctxt "Name(TextDocument.desktop)"
msgid "Text Document..."
msgstr "Tekstdokument..."

#: /usr/share/applications/kde4/kwrite.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwrite.desktop
msgctxt "GenericName(kwrite.desktop)"
msgid "Text Editor"
msgstr " Teksteditor"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-csv.desktop
msgctxt "Comment(x-csv.desktop)"
msgid "Text File with Comma Separated Values"
msgstr "Tekstfil med komma-adskilte værdier"

#: /usr/share/kde4/templates/TextFile.desktop
msgctxt "Name(TextFile.desktop)"
msgid "Text File..."
msgstr "Tekstfil..."

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlkttsd.desktop
msgctxt "Name(khtmlkttsd.desktop)"
msgid "Text-to-Speech"
msgstr "Tekst-til-tale"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ksayit.desktop
msgctxt "GenericName(ksayit.desktop)"
msgid "Text-to-Speech Frontend"
msgstr "Forende for tekst-til-tale"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kttsmgr.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kttsmgr.desktop
msgctxt "GenericName(kttsmgr.desktop)"
msgid "Text-to-Speech Manager"
msgstr "Tekst-til-tale håndtering"

#: /usr/share/locale/th/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/th/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Thai"
msgstr "Thailandsk"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/amiwm.desktop
msgctxt "Comment(amiwm.desktop)"
msgid "The Amiga look-alike window manager"
msgstr "Amiga-lignende vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/cwwm.desktop
msgctxt "Comment(cwwm.desktop)"
msgid "The ChezWam Window Manager, a minimalist window manager based on EvilWM"
msgstr ""
"ChezWam vindueshåndteringen, en minimalistisk vindueshåndtering baseret på "
"EvilWM"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/cde.desktop
msgctxt "Comment(cde.desktop)"
msgid ""
"The Common Desktop Environment, a proprietary industry standard desktop "
"environment"
msgstr "Common Desktop Environment, et privatejet industristandard
desktopmiljø"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dctype.desktop
msgctxt "Name(dctype.desktop)"
msgid "The DCMI Types"
msgstr "DCMI-typerne"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dces.desktop
msgctxt "Name(dces.desktop)"
msgid "The Dublin Core Element Set"
msgstr "The Dublin Core Element Set"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dces.desktop
msgctxt "Comment(dces.desktop)"
msgid ""
"The Dublin Core Element Set v1.1 namespace providing access to its content "
"by means of an RDF Schema"
msgstr ""
"The Dublin Core Element Set v1.1 namespace som giver adgang til dets inhold "
"igennem et RDF-skema"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dcq.desktop
msgctxt "Name(dcq.desktop)"
msgid "The Dublin Core Terms"
msgstr "The Dublin Core Terms"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dcq.desktop
msgctxt "Comment(dcq.desktop)"
msgid "The Dublin Core Terms"
msgstr "The Dublin Core Terms"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/dctype.desktop
msgctxt "Comment(dctype.desktop)"
msgid ""
"The Dublin Core Types namespace provides URIs for the entries of the DCMI "
"Type Vocabulary."
msgstr "The Dublin Core Types namespace giver URIs til hele DCMI-type
ordforrådet."

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/flwm.desktop
msgctxt "Comment(flwm.desktop)"
msgid "The Fast Light Window Manager, based primarily on WM2"
msgstr "Fast Light vindueshåndtering, baseret først og fremmest på WM2"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/gnome.desktop
msgctxt "Comment(gnome.desktop)"
msgid ""
"The GNU Network Object Model Environment. A complete, free and easy-to-use "
"desktop environment"
msgstr ""
"GNU Network Object Model Environment. Et fuldstænding, frit og nemt at bruge "
"desktopmiljø"

#: /usr/share/xsessions/kde.desktop
msgctxt "Comment(kde.desktop)"
msgid ""
"The K Desktop Environment. A powerful Open Source graphical desktop "
"environment"
msgstr "K Skrivebordsmiljøet. Et kraftigt, åbent, grafisk skrivebordsmiljø"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/kde-safe.desktop
msgctxt "Comment(kde-safe.desktop)"
msgid ""
"The K Desktop Environment. A powerful Open Source graphical desktop "
"environment (failsafe session)"
msgstr ""
"K Desktop Environment (KDE). Et kraftfuldt og open source grafisk "
"skrivebordsmiljø 
(fejlsikker session)"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/faq.desktop
msgctxt "Name(faq.desktop)"
msgid "The KDE FAQ"
msgstr "KDE OSS"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/larswm.desktop
msgctxt "Comment(larswm.desktop)"
msgid "The Lars Window Manager, based on 9WM, supports tiled windows"
msgstr "Lars vindueshåndteringen, baseret på 9WM, understøtter fliselagte
vinduer"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/lwm.desktop
msgctxt "Comment(lwm.desktop)"
msgid "The Lightweight Window Manager. A non-configurable, bare window manager"
msgstr "Lightweight Window Manager, en ikke-indstillelig, minimal
vindueshåndtering "

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/moon.desktop
msgctxt "Name(moon.desktop)"
msgid "The Moon"
msgstr "MÃ¥nen"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/mwm.desktop
#: /usr/share/xsessions/mwm.desktop
msgctxt "Comment(mwm.desktop)"
msgid "The Motif Window Manager"
msgstr "Motif vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nao.desktop
msgctxt "Comment(nao.desktop)"
msgid ""
"The Nepomuk Annotation Ontology defines the basic annotation properties like "
"tagging or rating."
msgstr ""
"Nepomuk annotationsontologien definerer de basale annotationsegenskaber "
"såsom tagging eller bedømmelse."

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nfo.desktop
msgctxt "Comment(nfo.desktop)"
msgid "The Nepomuk File Ontology defines basic file types"
msgstr "Nepomuk filontologien definerer basale filtyper"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/nmo.desktop
msgctxt "Comment(nmo.desktop)"
msgid ""
"The Nepomuk Message Ontology extends the NEPOMUK Information Element "
"framework into the domain of messages. Kinds of messages covered by NMO "
"include Emails and instant messages."
msgstr ""
"Nepomuk beskedontologi udvider NEPOMUK Information Element-strukturen til "
"domænet for beskeder. Typer af beskeder som er dækket af NMO omfatter e-"
"mails og instant messaging-beskeder."

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/olvwm.desktop
msgctxt "Comment(olvwm.desktop)"
msgid ""
"The OpenLook Virtual Window Manager. OLWM enhanced for handling of virtual "
"desktops"
msgstr ""
"OpenLook Virtual Window Manager. OLWM udvidet med håndtering af virtuelle "
"desktoppe"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/smb4k.desktop
msgctxt "GenericName(smb4k.desktop)"
msgid "The SMB/CIFS Share Browser"
msgstr "SMB/CIFS ressource browseren"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/smb4k.desktop
msgctxt "Comment(smb4k.desktop)"
msgid "The SMB/CIFS Share Browser"
msgstr "SMB/CIFS ressource browseren"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/smb4k_add.desktop
msgctxt "Comment(smb4k_add.desktop)"
msgid "The SMB/CIFS Share Browser"
msgstr "Gennemse delte SMB/CIFS-mapper"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/smb4k_add.desktop
msgctxt "GenericName(smb4k_add.desktop)"
msgid "The SMB/CIFS Share Browser"
msgstr "Gennemse delte SMB/CIFS-mapper"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/twm.desktop
#: /usr/share/xsessions/twm.desktop
msgctxt "Comment(twm.desktop)"
msgid "The Tab Window Manager"
msgstr "Tab-vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kgoldrunner/themes/egypt.desktop
msgctxt "Name(egypt.desktop)"
msgid "The Treasure of Egypt"
msgstr "Egyptens skat"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ude.desktop
msgctxt "Comment(ude.desktop)"
msgid "The UNIX Desktop Environment"
msgstr "UNIX desktopmiljø"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/vtwm.desktop
msgctxt "Comment(vtwm.desktop)"
msgid "The Virtual Tab Window Manager. TWM enhanced by virtual screens, etc."
msgstr "Virtual Tab Window Manager. TWM udvidet med virtuelle skærme osv."

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/xss.desktop
msgctxt "Name(xss.desktop)"
msgid "The Xesam Schema ontology"
msgstr "Ontologi for Xesam-skema"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/xesam.desktop
msgctxt "Name(xesam.desktop)"
msgid "The Xesam meta data ontology"
msgstr "Ontologi for Xesam-metadata"

#: /usr/share/kde4/apps/nepomuk/ontologies/xesam.desktop
msgctxt "Comment(xesam.desktop)"
msgid ""
"The Xesam meta data ontology provides classes and properties for desktop "
"file meta data"
msgstr ""
"Ontologi for Xesam-metadata giver klasser og egenskaber for metadata til "
"desktop-filer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pwmanager.desktop
msgctxt "Comment(pwmanager.desktop)"
msgid "The convenient way of managing passwords"
msgstr "Den bekvemme måde at håndtere kodeord på"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/taskbarapplet.desktop
msgctxt "Comment(taskbarapplet.desktop)"
msgid "The default task bar for window management"
msgstr "Standard-opgavelinje for vindueshåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_instantmessenger.desktop
msgctxt "Comment(kcm_instantmessenger.desktop)"
msgid "The instant messenger allows two-way chat between individuals and
groups."
msgstr "Instant messenger tillader tovejs chat mellem individer og grupper."

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/systemtrayapplet.desktop
msgctxt "Comment(systemtrayapplet.desktop)"
msgid "The system tray panel applet"
msgstr "Statusfelt-panelprogrammet"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_ktexteditor.desktop
msgctxt "Comment(kcm_ktexteditor.desktop)"
msgid ""
"The text editor service provides applications with a text viewer and editor. "
"KDE applications that provide text editing facilities should use this "
"service."
msgstr ""
"Teksteditor-tjenesten udstyrer programmer med en tekstfremviser og editor. "
"KDE-programmer der bruger tekstredigeringsfaciliteter bør benytte denne "
"tjeneste."

#: /usr/share/kde4/apps/kttsd/kcmkttsd_testmessage.desktop
msgctxt "Name(kcmkttsd_testmessage.desktop)"
msgid "The text-to-speech system seems to be functioning properly."
msgstr "Tekst-til-tale systemet synes at virke rigtigt."

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/olwm.desktop
msgctxt "Comment(olwm.desktop)"
msgid "The traditional Open Look Window Manager"
msgstr "Den traditionelle Open Look vindueshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kthememanager.desktop
msgctxt "Name(kthememanager.desktop)"
msgid "Theme Manager"
msgstr "Temahåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/default/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Theme done in the Oxygen style"
msgstr "Tema lavet i Oxygen-stil"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Aya/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Theme that matches current system colors (Optimized with Oxygen style)"
msgstr "Tema som matcher de aktuelle systemfarver (optimeret med Oxygen-stil)"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-theora.desktop
msgctxt "Comment(x-theora.desktop)"
msgid "Theora Video"
msgstr "Theora-video"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/skimapplet.desktop
msgctxt "Comment(skimapplet.desktop)"
msgid ""
"This applet must be added in order to enable the skim panel docking "
"capability."
msgstr "Dette panelprogram skal tilføjes for at gøre panel-dokning af skim
muligt."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/home.desktop
msgctxt "Comment(home.desktop)"
msgid "This folder contains your personal files"
msgstr "Denne mappe indeholder dine personlige filer"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/history.desktop
msgctxt "Comment(history.desktop)"
msgid ""
"This is the history of the URLs you have recently visited. You can sort them "
"in many ways."
msgstr ""
"Dette er historikken for de URL'er du har besøgt for nyligt. Du kan sortere "
"dem på mange måder."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/history_module.desktop
msgctxt "Comment(history_module.desktop)"
msgid ""
"This is the history of the URLs you have recently visited. You can sort them "
"in many ways."
msgstr ""
"Dette er historikken for de URL'er du har besøgt for nyligt. Du kan sortere "
"dem på mange måder."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/bookmarks.desktop
msgctxt "Comment(bookmarks.desktop)"
msgid "This is the list of your bookmarks, for a faster access"
msgstr "Dette er en liste af dine bogmærker for hurtigere adgang"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/bookmarks_module.desktop
msgctxt "Comment(bookmarks_module.desktop)"
msgid "This is the list of your bookmarks, for a faster access"
msgstr "Dette er en liste af dine bogmærker for hurtigere adgang"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/root.desktop
msgctxt "Comment(root.desktop)"
msgid "This is the root of the filesystem"
msgstr "Dette er roden af filsystemet"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_kemail.desktop
msgctxt "Comment(kcm_kemail.desktop)"
msgid ""
"This service allows you to configure your default email client. All KDE "
"applications which need access to an email client application should honor "
"this setting."
msgstr ""
"Denne service tillader dig at indstille din e-mail-klient. Alle KDE-"
"programmer der behøver adgang til en e-mail-klient skulle respektere denne "
"indstilling."

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_terminal.desktop
msgctxt "Comment(kcm_terminal.desktop)"
msgid ""
"This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE "
"applications which invoke a terminal emulator application should honor this "
"setting."
msgstr ""
"Denne service tillader dig at indstille din terminalemulator. Alle KDE-"
"programmer der behøver adgang til en terminalemulator skulle respektere "
"denne indstilling."

#: /usr/share/applications/kde4/kdiamond.desktop
msgctxt "GenericName(kdiamond.desktop)"
msgid "Three-in-a-row game"
msgstr "Tre på række-spil"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Thumbnails per row"
msgstr "Miniaturebilleder per linje"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-tigullio-international/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "Tigullio International (SVG)"
msgstr "Tigullio International (SVG)"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/TinySamurai.desktop
msgctxt "Name(TinySamurai.desktop)"
msgid "Tiny Samurai"
msgstr "Lille samurai"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kandy.desktop
msgctxt "Comment(kandy.desktop)"
msgid "Tool for syncing address book data with mobile phones"
msgstr "Værktøj til at synkronisere adressebogens data med mobiltelefoner"

#: /usr/share/applications/kde4/ktouch.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktouch.desktop
msgctxt "GenericName(ktouch.desktop)"
msgid "Touch Typing Tutor"
msgstr "Blindskriftsøvelser"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/tower.desktop
msgctxt "Name(tower.desktop)"
msgid "Tower"
msgstr "TÃ¥rn"

#: /usr/share/kde4/apps/kmahjongglib/tilesets/traditional.desktop
msgctxt "Name(traditional.desktop)"
msgid "Traditional"
msgstr "Traditionelt"

#: /usr/share/kde4/apps/ktuberling/pics/train_valley.desktop
msgctxt "Name(train_valley.desktop)"
msgid "Train Valley"
msgstr "Train Valley"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_babelfish.desktop
msgctxt "Name(plugin_babelfish.desktop)"
msgid "Translate"
msgstr "Oversæt"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbabel.desktop
msgctxt "GenericName(kbabel.desktop)"
msgid "Translation Tool"
msgstr "Oversættelsesværktøj"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/catalogmanager.desktop
msgctxt "GenericName(catalogmanager.desktop)"
msgid "Translation Tool Catalog Manager"
msgstr "Oversættelsesværktøjs kataloghåndtering "

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbabeldict.desktop
msgctxt "GenericName(kbabeldict.desktop)"
msgid "Translation Tool Dictionary"
msgstr "Ordbog til oversættelsesværktøj"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1024x768.desktop
msgctxt "Name(transparent_1024x768.desktop)"
msgid "Transparent 1024 x 768"
msgstr "Gennemsigtig 1024 x 768"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1280x1024.desktop
msgctxt "Name(transparent_1280x1024.desktop)"
msgid "Transparent 1280 x 1024"
msgstr "Gennemsigtig 1280 x 1024"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_1600x1200.desktop
msgctxt "Name(transparent_1600x1200.desktop)"
msgid "Transparent 1600 x 1200"
msgstr "Gennemsigtig 1600 x 1200"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/transparent_640x480.desktop
msgctxt "Name(transparent_640x480.desktop)"
msgid "Transparent 640 x 480"
msgstr "Gennemsigtig 640 x 480"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/Silicon/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Transparent slim theme"
msgstr "Gennemsigtigt, slankt tema"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/trashapplet.desktop
msgctxt "Name(trashapplet.desktop)"
msgid "Trash"
msgstr "Affald"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/patterns/triangles.desktop
msgctxt "Comment(triangles.desktop)"
msgid "Triangles"
msgstr "Trekanter"

# TM
#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/decks/deck15.desktop
msgctxt "Name(deck15.desktop)"
msgid "Tristan"
msgstr "Tristan"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-troff.desktop
msgctxt "Comment(x-troff.desktop)"
msgid "Troff Document"
msgstr "Troff-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-troff-man.desktop
msgctxt "Comment(x-troff-man.desktop)"
msgid "Troff Document with Manpage Macros"
msgstr "Troff-dokument med mansidemakroer"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktron.desktop
msgctxt "GenericName(ktron.desktop)"
msgid "Tron-like Game"
msgstr "Tron-lignende spil"

#: /usr/share/kde4/apps/kfourinline/grafix/gray_reflection.desktop
msgctxt "Name(gray_reflection.desktop)"
msgid "True Reflection"
msgstr "Sand reflektion"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-ttf.desktop
msgctxt "Comment(x-font-ttf.desktop)"
msgid "TrueType Font"
msgstr "Truetype-skrifttype"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-font-ttc.desktop
msgctxt "Comment(x-font-ttc.desktop)"
msgid "TrueType Font Collection"
msgstr "Truetype skrifttypesamling"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-targa.desktop
msgctxt "Comment(x-targa.desktop)"
msgid "Truevision Targa Image"
msgstr "Truevision Targa-billede"

#: /usr/share/locale/tr/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/tr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Turkish"
msgstr "Tyrkisk"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader.desktop
msgctxt "Comment(krusader.desktop)"
msgid "Twin-Panel File Manager"
msgstr "Filhåntering med dobbeltpanel"

#: /usr/share/applications/kde4/krusader_root-mode.desktop
msgctxt "Comment(krusader_root-mode.desktop)"
msgid "Twin-Panel File Manager with root-privileges"
msgstr "Filhåntering med dobbeltpanel og root-rettigheder"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/TwoColumns.desktop
msgctxt "Name(TwoColumns.desktop)"
msgid "Two Columns"
msgstr "To søjler"

#: /usr/share/kde4/apps/kword/templates/Normal/TwoColumnsLetter.desktop
msgctxt "Name(TwoColumnsLetter.desktop)"
msgid "Two Columns"
msgstr "To søjler"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/ude.desktop
msgctxt "Name(ude.desktop)"
msgid "UDE"
msgstr "UDE"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/basic.desktop
msgctxt "Comment(basic.desktop)"
msgid "ULAW (Sun) Audio"
msgstr "ULAW-audio (Sun)"

#: /usr/share/applications/kde4/umbrello.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/umbrello.desktop
msgctxt "GenericName(umbrello.desktop)"
msgid "UML Modeller"
msgstr "UML Modellering"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-compress.desktop
msgctxt "Comment(x-compress.desktop)"
msgid "UNIX Compressed File"
msgstr "UNIX-komprimeret fil"

#: /usr/share/locale/uk/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/uk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainsk"

#: /usr/share/applications/kde4/umbrello.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/umbrello.desktop
msgctxt "Name(umbrello.desktop)"
msgid "Umbrello"
msgstr "Umbrello"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-umbrello.desktop
msgctxt "Comment(x-umbrello.desktop)"
msgid "Umbrello UML Modeller File"
msgstr "Umbrello UML-fil"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/amarok.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/kicker_entries/amarok.desktop
#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/entries/amarok.desktop
msgctxt "Comment(amarok.desktop)"
msgid "Uncle Rodney says, \"10/10, Amarok is seriously super!\""
msgstr "Onkel Rodney siger, \"10/10, Amarok er virkelig super!\""

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/sidebarextension.desktop
msgctxt "Name(sidebarextension.desktop)"
msgid "Universal Sidebar"
msgstr "Universel sidebjælke"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/octet-stream.desktop
msgctxt "Comment(octet-stream.desktop)"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/unknown-device-class.desktop
msgctxt "Comment(unknown-device-class.desktop)"
msgid "Unknown Bluetooth Device Class"
msgstr "Ukendt Bluetooth enhedsklasse"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/bluetooth/unknown-profile.desktop
msgctxt "Comment(unknown-profile.desktop)"
msgid "Unknown Bluetooth Profile"
msgstr "Ukendt Bluetooth-profil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktip.desktop
msgctxt "GenericName(ktip.desktop)"
msgid "Useful Tips"
msgstr "Nyttige vink"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/message/news.desktop
msgctxt "Comment(news.desktop)"
msgid "Usenet News Message"
msgstr "Usenet-nyhedsbesked"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/userguide.desktop
msgctxt "Name(userguide.desktop)"
msgid "User Guide"
msgstr "Brugervejledning"

#: /usr/share/applications/kde4/kuser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kuser.desktop
msgctxt "GenericName(kuser.desktop)"
msgid "User Manager"
msgstr "Brugerhåndtering"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
msgctxt "Name(uachangerplugin.desktop)"
msgid "UserAgent Changer"
msgstr "Ændring af brugeragent"

#: /opt/kde3/share/locale/uz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Uzbek"
msgstr "Uzbekisk"

#: /opt/kde3/share/locale/uz@cyrillic/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Uzbek (Cyrillic)"
msgstr "Uzbekisk (kyrillisk)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvpnc.desktop
msgctxt "GenericName(kvpnc.desktop)"
msgid "VPN Client GUI"
msgstr "GUI til VPN-klient"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/model/vrml.desktop
msgctxt "Comment(vrml.desktop)"
msgid "VRML Model"
msgstr "VRML-Model"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/vtwm.desktop
msgctxt "Name(vtwm.desktop)"
msgid "VTWM"
msgstr "VTWM"

#: /usr/share/kde4/apps/kspread/templates/HomeFamily/VacationChecklist.desktop
msgctxt "Name(VacationChecklist.desktop)"
msgid "Vacation Checklist"
msgstr "Ferie-tjekliste"

#: /opt/kde3/share/apps/kate/scripts/html-tidy.desktop
msgctxt "Comment(html-tidy.desktop)"
msgid "Validates the current document via HTML Tidy"
msgstr "Godkender dette dokument via HTML Tidy"

#: /usr/share/applications/kde4/dragonplayer.desktop
msgctxt "GenericName(dragonplayer.desktop)"
msgid "Video Player"
msgstr "Videoafspiller"

#: /opt/kde3/share/locale/vi/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdf.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kdf.desktop
msgctxt "GenericName(kdf.desktop)"
msgid "View Disk Usage"
msgstr "Se diskforbrug"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.desktop
msgctxt "Comment(plugin_domtreeviewer.desktop)"
msgid "View the DOM tree of the current page"
msgstr "Se DOM-træet for den aktuelle side"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmusb.desktop
msgctxt "Comment(kcmusb.desktop)"
msgid "View the USB devices attached to this computer"
msgstr "Se USB-enheder forbundet til denne computer"

#: /usr/share/applications/kde4/viki.desktop
msgctxt "Name(viki.desktop)"
msgid "Viki"
msgstr "Viki"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/classic/classic.desktop
msgctxt "Name(classic.desktop)"
msgid "Visited Link Color"
msgstr "Besøgt linkfarve"

#: /usr/share/applications/kde4/viki.desktop
msgctxt "GenericName(viki.desktop)"
msgid "Visual Keyboard"
msgstr "Visuelt tastatur"

#: /usr/share/applications/kde4/viki.desktop
msgctxt "Comment(viki.desktop)"
msgid "Visual Keyboard"
msgstr "Visuelt tastatur"

#: /usr/share/applications/kde4/kcachegrind.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcachegrind.desktop
msgctxt "Comment(kcachegrind.desktop)"
msgid "Visualization of Performance Profiling Data"
msgstr "Visualisering af profileringsdata"

#: /usr/share/applications/kde4/parley.desktop
msgctxt "GenericName(parley.desktop)"
msgid "Vocabulary Trainer"
msgstr "Ordforrådsøvelser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kvoctrain.desktop
msgctxt "GenericName(kvoctrain.desktop)"
msgid "Vocabulary Trainer"
msgstr "Ordforrådsøvelser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwordquiz.desktop
msgctxt "GenericName(kwordquiz.desktop)"
msgid "Vocabulary Trainer"
msgstr "Ordforrådsøvelser"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-kvtml.desktop
msgctxt "Comment(x-kvtml.desktop)"
msgid "Vocabulary Trainer Document"
msgstr "Dokument til ordforrådsøvelser"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kmixapplet.desktop
msgctxt "Comment(kmixapplet.desktop)"
msgid "Volume and sound channel mixer control"
msgstr "Mikserkontrol for lydstyrke og lydkanal"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/xsd.desktop
msgctxt "Comment(xsd.desktop)"
msgid "W3C XML Schema"
msgstr "W3C XML Sammensætning"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/w9wm.desktop
msgctxt "Name(w9wm.desktop)"
msgid "W9WM"
msgstr "W9WM"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-wav.desktop
msgctxt "Comment(x-wav.desktop)"
msgid "WAV Audio"
msgstr "WAV-lyd"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/wm2.desktop
msgctxt "Name(wm2.desktop)"
msgid "WM2"
msgstr "WM2"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/vnd.wap.wml.desktop
msgctxt "Comment(vnd.wap.wml.desktop)"
msgid "WML Document"
msgstr "WML-dokument"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/sessions/waimea.desktop
msgctxt "Name(waimea.desktop)"
msgid "Waimea"
msgstr "Waimea"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwalletmanager.desktop
msgctxt "Name(kwalletmanager.desktop)"
msgid "Wallet Management Tool"
msgstr "Håndteringsværktøj for tegnebog"

#: /usr/share/applications/kde4/kwalletmanager.desktop
msgctxt "GenericName(kwalletmanager.desktop)"
msgid "Wallet Management Tool"
msgstr "Værktøj til håndtering af tegnebog"

#: /usr/share/applications/kde4/kwalletmanager-kwalletd.desktop
msgctxt "Name(kwalletmanager-kwalletd.desktop)"
msgid "Wallet Management Tool"
msgstr "Håndteringsværktøj for tegnebog"

#: /usr/share/locale/wa/entry.desktop /opt/kde3/share/locale/wa/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Walloon"
msgstr "Vallonsk"

#: /opt/kde3/share/apps/carddecks/decks/deck5.desktop
msgctxt "Name(deck5.desktop)"
msgid "Water"
msgstr "Vand"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kweather.desktop
msgctxt "Name(kweather.desktop)"
msgid "Weather Report"
msgstr "Vejrudsigt"

#: /usr/share/kde4/apps/kwin/web.desktop
msgctxt "Name(web.desktop)"
msgid "Web"
msgstr "Net"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-webarchive.desktop
msgctxt "Comment(x-webarchive.desktop)"
msgid "Web Archive"
msgstr "Www-arkiv"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_webarchiver.desktop
msgctxt "Name(plugin_webarchiver.desktop)"
msgid "Web Archiver"
msgstr "Netarkivør"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/MozillaFirefox.desktop
#: /usr/share/applications/MozillaFirefox.desktop
msgctxt "Comment(MozillaFirefox.desktop)"
msgid "Web Browser"
msgstr "Internetbrowser"

#: /usr/share/applications/kde4/konqbrowser.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/konqbrowser.desktop
msgctxt "GenericName(konqbrowser.desktop)"
msgid "Web Browser"
msgstr "Browser"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_browser.desktop
msgctxt "Name(kcm_browser.desktop)"
msgid "Web Browser"
msgstr "Browser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/quanta.desktop
msgctxt "GenericName(quanta.desktop)"
msgid "Web Development Environment"
msgstr "Internetudviklingsomgivelser"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/quanta.desktop
msgctxt "Comment(quanta.desktop)"
msgid "Web Development Environment"
msgstr "Internetudviklingsomgivelser"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/menuext/find/websearch.desktop
msgctxt "Name(websearch.desktop)"
msgid "Web Search"
msgstr "Internetsøgning"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/add/webmodule_add.desktop
msgctxt "Name(webmodule_add.desktop)"
msgid "Web SideBar Module"
msgstr "Web-sidebjælke modul"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.desktop
#: /usr/share/kde4/apps/webkitpart/kpartplugins/plugin_validators.desktop
msgctxt "Name(plugin_validators.desktop)"
msgid "Website Validators"
msgstr "Gyldighedstjekkere af netsider"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/welcome.desktop
msgctxt "Name(welcome.desktop)"
msgid "Welcome to KDE"
msgstr "Velkommen til KDE"

#: /opt/kde3/share/locale/cy/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Welsh"
msgstr "Walisisk"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1024x768.desktop
msgctxt "Name(white_1024x768.desktop)"
msgid "White 1024 x 768"
msgstr "Hvidt 1024 x 768"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1280x1024.desktop
msgctxt "Name(white_1280x1024.desktop)"
msgid "White 1280 x 1024"
msgstr "Hvidt 1280 x 1024"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_1600x1200.desktop
msgctxt "Name(white_1600x1200.desktop)"
msgid "White 1600 x 1200"
msgstr "Hvidt 1600 x 1200"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/cmyk/white_2000x800.desktop
msgctxt "Name(white_2000x800.desktop)"
msgid "White 2000 x 800"
msgstr "Hvidt 2000 x 800"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/rgb/white_640x480.desktop
msgctxt "Name(white_640x480.desktop)"
msgid "White 640x480"
msgstr "Hvidt 640x480"

#: /usr/share/kde4/apps/krita/templates/gray/white_640x480.desktop
msgctxt "Name(white_640x480.desktop)"
msgid "White Background, 640 x 480"
msgstr "Hvid baggrund, 640 x 480"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/svg-nicu-white/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "White NICU (SVG)"
msgstr "Hvid NICU (SVG)"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwindecoration.desktop
msgctxt "Name(kwindecoration.desktop)"
msgid "Window Decorations"
msgstr "Vinduesdekorationer"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/windowlist.desktop
msgctxt "Name(windowlist.desktop)"
msgid "Window List Menu"
msgstr "Vindueslistemenu"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_wm.desktop
msgctxt "Name(kcm_wm.desktop)"
msgid "Window Manager"
msgstr "Vindueshåndtering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwinrules.desktop
msgctxt "Name(kwinrules.desktop)"
msgid "Window-Specific Settings"
msgstr "Vinduesspecifik opsætning"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-msdos-program.desktop
msgctxt "Comment(x-msdos-program.desktop)"
msgid "Windows Executable"
msgstr "Windows-kørbar fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-dosexec.desktop
msgctxt "Comment(x-dosexec.desktop)"
msgid "Windows Executable"
msgstr "Eksekverbar Windows-fil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-ico.desktop
msgctxt "Comment(x-ico.desktop)"
msgid "Windows Icon"
msgstr "Windows-ikon"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/audio/x-ms-wma.desktop
msgctxt "Comment(x-ms-wma.desktop)"
msgid "Windows Media Audio"
msgstr "Windows media lyd"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/video/x-ms-wmv.desktop
msgctxt "Comment(x-ms-wmv.desktop)"
msgid "Windows Media Video"
msgstr "Windows media video"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-wmf.desktop
msgctxt "Comment(x-wmf.desktop)"
msgid "Windows MetaFile"
msgstr "Windows-metafil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-smb-workgroup.desktop
msgctxt "Comment(x-smb-workgroup.desktop)"
msgid "Windows Workgroup"
msgstr "Windows-arbejdsgruppe"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwifimanager.desktop
msgctxt "GenericName(kwifimanager.desktop)"
msgid "Wireless LAN Manager"
msgstr "Håndtering af trådløst netværk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmwifi.desktop
msgctxt "Name(kcmwifi.desktop)"
msgid "Wireless Network"
msgstr "Trådløst netværk"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kwireless.desktop
msgctxt "Name(kwireless.desktop)"
msgid "Wireless Network Information"
msgstr "Information om trådløst netværk"

#: /usr/share/applications/kde4/kword.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kword.desktop
msgctxt "GenericName(kword.desktop)"
msgid "Word Processing"
msgstr "Tekstbehandling"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/wordperfect.desktop
msgctxt "Comment(wordperfect.desktop)"
msgid "WordPerfect Document"
msgstr "WordPerfect-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kworldclock.desktop
msgctxt "GenericName(kworldclock.desktop)"
msgid "World Clock"
msgstr "Verdensur"

#: /usr/share/applications/kde4/ksirk.desktop
msgctxt "GenericName(ksirk.desktop)"
msgid "World Domination Strategy Game"
msgstr "Strategisk spil om verdensherredømmet"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/kwwapplet.desktop
msgctxt "Name(kwwapplet.desktop)"
msgid "World Wide Watch"
msgstr "Verdensur"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/extensions/sidebarextension.desktop
msgctxt "Comment(sidebarextension.desktop)"
msgid "Wrapper around Konqueror's navigation panel"
msgstr "Konvolut om Konquerors navigationspanel"

#: /usr/share/applications/kde4/kword.desktop
msgctxt "Comment(kword.desktop)"
msgid "Write text documents"
msgstr "Skriv tekstdokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-xbm.desktop
msgctxt "Comment(x-xbm.desktop)"
msgid "X BitMap Image"
msgstr "X BitMap-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-xpm.desktop
msgctxt "Comment(x-xpm.desktop)"
msgid "X PixMap Image"
msgstr "X PixMap-billede"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-xcursor.desktop
msgctxt "Comment(x-xcursor.desktop)"
msgid "X11 Mouse Cursor"
msgstr "X11 Musemarkør"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/programs/xearth.desktop
msgctxt "Comment(xearth.desktop)"
msgid "XEarth by Kirk Johnson"
msgstr "XEarth af Kirk Johnson"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/image/x-xfig.desktop
msgctxt "Comment(x-xfig.desktop)"
msgid "XFig File"
msgstr "XFig-fil"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/programs/xglobe.desktop
msgctxt "Comment(xglobe.desktop)"
msgid "XGlobe by Thorsten Scheuermann"
msgstr "XGlobe af Thorsten Scheuermann"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/xhtml+xml.desktop
msgctxt "Comment(xhtml+xml.desktop)"
msgid "XHTML Family Document"
msgstr "XHTML-familie dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-xliff.desktop
msgctxt "Comment(x-xliff.desktop)"
msgid "XLIFF Translation File"
msgstr "XLIFF oversættelsesfil"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/xml-dtd.desktop
msgctxt "Comment(xml-dtd.desktop)"
msgid "XML DTD Document"
msgstr "XML DTD-dokument"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/xml.desktop
#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/xml.desktop
msgctxt "Comment(xml.desktop)"
msgid "XML Document"
msgstr "XML-dokument"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kxmleditor.desktop
msgctxt "GenericName(kxmleditor.desktop)"
msgid "XML Editor"
msgstr "XML-redigering"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kxmleditor.desktop
msgctxt "Comment(kxmleditor.desktop)"
msgid "XML editor"
msgstr "XML-redigering"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/programs/xplanet.desktop
msgctxt "Comment(xplanet.desktop)"
msgid "XPlanet by Hari Nair"
msgstr "XPlanet af Hari Nair"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-xslfo.desktop
msgctxt "Comment(x-xslfo.desktop)"
msgid "XSL Formating Object File"
msgstr "XSL-formateringsobjektfil"

#: /usr/share/applications/kde4/kxsldbg.desktop
#: /opt/kde3/share/applications/kde/kxsldbg.desktop
msgctxt "GenericName(kxsldbg.desktop)"
msgid "XSLT Debugger"
msgstr "XSLT-Fejlretter"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-xslt.desktop
msgctxt "Comment(x-xslt.desktop)"
msgid "XSLT Stylesheet File"
msgstr "XSLT-stilarkfil"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-xskat-french/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "XSkat French"
msgstr "XSkat-fransk"

#: /usr/share/kde4/apps/carddecks/cards-xskat-german/index.desktop
msgctxt "Name(index.desktop)"
msgid "XSkat German"
msgstr "XSkat-tysk"

#: /usr/share/kde4/apps/ksudoku/XSudoku.desktop
msgctxt "Name(XSudoku.desktop)"
msgid "XSudoku"
msgstr "XSudoku"

#: /usr/share/kde4/apps/kaddressbook/csv-templates/yahoo.desktop
msgctxt "Name(yahoo.desktop)"
msgid "Yahoo! AddressBook"
msgstr "Yahoo! adressebog"

#: /usr/share/applications/kde4/kiriki.desktop
msgctxt "GenericName(kiriki.desktop)"
msgid "Yahtzee-like Dice Game"
msgstr "Yatzy-lignende terningspil"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/yakuake.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/yakuake.desktop
msgctxt "Name(yakuake.desktop)"
msgid "Yakuake"
msgstr "Yakuake"

#: /opt/kde3/share/apps/kdm/sessions/admin.desktop
msgctxt "Comment(admin.desktop)"
msgid "Yast Admin Session"
msgstr "YaST Adminsession"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-suse-ymp.desktop
msgctxt "Comment(x-suse-ymp.desktop)"
msgid "Yast Meta Package"
msgstr "Yast metapakke"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-suse-ymu.desktop
msgctxt "Comment(x-suse-ymu.desktop)"
msgid "Yast Meta Package URI"
msgstr "Yast metapakke-URI"

#: /usr/share/kde4/apps/kfourinline/grafix/yellow.desktop
msgctxt "Name(yellow.desktop)"
msgid "Yellow and Red"
msgstr "Gul og rød"

#: /usr/share/kde4/apps/kfourinline/grafix/yellow_reflection.desktop
msgctxt "Name(yellow_reflection.desktop)"
msgid "Yellow and Red Reflection"
msgstr "Gul og rød reflektion"

#: /usr/share/kde4/apps/kipiplugin_htmlexport/themes/s0/s0.desktop
msgctxt "Comment(s0.desktop)"
msgid ""
"Yet another nice theme. Very simple and clean look with \"calligraphics\" "
"icons."
msgstr ""
"Yderligere et pænt tema. Meget enkelt og rent udseende med \"kalligrafiske\" "
"ikoner."

#: /opt/kde3/share/applications/kde/desktopbehavior.desktop
msgctxt "Comment(desktopbehavior.desktop)"
msgid "You can configure how the desktop behaves here"
msgstr "Her kan du indstille desktoppens opførsel"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kcmbeagle.desktop
msgctxt "Comment(kcmbeagle.desktop)"
msgid "You can configure the Beagle daemon here"
msgstr "Her kan du indstille Beagle-dæmonen"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/builtins/bookmarks.desktop
msgctxt "Comment(bookmarks.desktop)"
msgid "Your Konqueror bookmarks"
msgstr "Dine Konqueror bogmærker"

#: /usr/share/kde4/templates/linkZIP.desktop
msgctxt "Name(linkZIP.desktop)"
msgid "ZIP Device..."
msgstr "ZIP-enhed..."

#: /opt/kde3/share/apps/remoteview/zeroconf.desktop
msgctxt "Name(zeroconf.desktop)"
msgid "Zeroconf Services"
msgstr "Netværkstjenester"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-zip.desktop
msgctxt "Comment(x-zip.desktop)"
msgid "Zip Archive"
msgstr "Zip-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-zip-compressed.desktop
msgctxt "Comment(x-zip-compressed.desktop)"
msgid "Zip Archive"
msgstr "Zip-arkiv"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-zoo.desktop
msgctxt "Comment(x-zoo.desktop)"
msgid "Zoo Archive"
msgstr "Zoo-arkiv"

#: /usr/share/applications/kde4/klettres.desktop
msgctxt "Comment(klettres.desktop)"
msgid "a KDE program to learn the alphabet"
msgstr "Et KDE program til at lære sig alfabetet"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/artsbuilder.desktop
msgctxt "Name(artsbuilder.desktop)"
msgid "aRts Builder"
msgstr "aRts-bygger"

#: /opt/kde3/share/apps/kicker/applets/artscontrolapplet.desktop
msgctxt "Name(artscontrolapplet.desktop)"
msgid "aRts Control"
msgstr "aRts-kontrol"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/artscontrol.desktop
msgctxt "Name(artscontrol.desktop)"
msgid "aRts Control Tool"
msgstr "aRts-kontrolværktøj"

#: /opt/kde3/share/apps/kdm/sessions/admin.desktop
msgctxt "Name(admin.desktop)"
msgid "admin"
msgstr "admin"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/blinken.desktop
msgctxt "Name(blinken.desktop)"
msgid "blinKen"
msgstr "blinKen"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/application/x-dbase.desktop
msgctxt "Comment(x-dbase.desktop)"
msgid "dBASE Document"
msgstr "dBASE-dokument"

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/add/delicious_add.desktop
msgctxt "Name(delicious_add.desktop)"
msgid "del.icio.us Bookmarks"
msgstr "del.icio.us Bogmærker"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/digikam.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/digikam.desktop
msgctxt "Name(digikam.desktop)"
msgid "digiKam"
msgstr "digiKam"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/showfoto.desktop
msgctxt "Comment(showfoto.desktop)"
msgid "digiKam photo viewer"
msgstr "Digikam Foto-fremviser"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/enscript.desktop
msgctxt "Name(enscript.desktop)"
msgid "enscript"
msgstr "enscript"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/calendar.desktop
msgctxt "Comment(calendar.desktop)"
msgid "iCalendar File"
msgstr "iCalendar-fil"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/imagetops.desktop
msgctxt "Name(imagetops.desktop)"
msgid "imagetops"
msgstr "billedtoppe"

#: /opt/kde3/share/autostart/kab2kabc.desktop
msgctxt "Name(kab2kabc.desktop)"
msgid "kab2kabc"
msgstr "kab2kabc"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbarcode-label.desktop
msgctxt "Name(kbarcode-label.desktop)"
msgid "kbarcode-label"
msgstr "KBarcode-etiket"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluemon.desktop
msgctxt "Name(kbluemon.desktop)"
msgid "kbluemon"
msgstr "kbluemon"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbluetooth.desktop
msgctxt "Name(kbluetooth.desktop)"
msgid "kbluetooth"
msgstr "kbluetooth"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kbtobexclient.desktop
msgctxt "Name(kbtobexclient.desktop)"
msgid "kbtobexclient"
msgstr "kbtobexclient"

#: /usr/share/applications/kde4/kcall.desktop
msgctxt "Name(kcall.desktop)"
msgid "kcall"
msgstr "Kcall"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdesvn.desktop
msgctxt "Name(kdesvn.desktop)"
msgid "kdesvn"
msgstr "kdesvn"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdetv.desktop
msgctxt "Name(kdetv.desktop)"
msgid "kdetv"
msgstr "kdetv"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kdissert.desktop
msgctxt "Name(kdissert.desktop)"
msgid "kdissert"
msgstr "Kdissert"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kjscmd.desktop
msgctxt "Name(kjscmd.desktop)"
msgid "kjscmd"
msgstr "kjscmd"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knetwalk.desktop
msgctxt "Name(knetwalk.desktop)"
msgid "knetwalk"
msgstr "knetwalk"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/knoda.desktop
msgctxt "Name(knoda.desktop)"
msgid "knoda"
msgstr "KNoda"

#: /usr/share/applications/kde4/kollision.desktop
msgctxt "Name(kollision.desktop)"
msgid "kollision"
msgstr "kollision"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/konserve.desktop
msgctxt "Name(konserve.desktop)"
msgid "konserve"
msgstr "Konserve"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kpowersave.desktop
msgctxt "Name(kpowersave.desktop)"
msgid "kpowersave"
msgstr "KPowersave"

#: /usr/share/applications/kde4/ksudoku.desktop
msgctxt "Name(ksudoku.desktop)"
msgid "ksudoku"
msgstr "ksudoku"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/ktranslator.desktop
msgctxt "Name(ktranslator.desktop)"
msgid "ktranslator"
msgstr "ktranslator"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kttsmgr.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/kttsmgr.desktop
msgctxt "Name(kttsmgr.desktop)"
msgid "kttsmgr"
msgstr "Kttsmgr"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/kwatch.desktop
msgctxt "Name(kwatch.desktop)"
msgid "kwatch"
msgstr "kwatch"

#: /opt/kde3/share/autostart/kab2kabc.desktop
msgctxt "Comment(kab2kabc.desktop)"
msgid "libkab to libkabc conversion tool."
msgstr "libkab-til-libkabc-konverteringsværktøj."

#: /opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/entries/metabar.desktop
msgctxt "Name(metabar.desktop)"
msgid "metabar"
msgstr "metalinje"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/mms.desktop
msgctxt "Comment(mms.desktop)"
msgid "mms: URIs"
msgstr "mms: URI'er"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/mmst.desktop
msgctxt "Comment(mmst.desktop)"
msgid "mmst: URIs"
msgstr "mmst: URI'er"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/mmsu.desktop
msgctxt "Comment(mmsu.desktop)"
msgid "mmsu: URIs"
msgstr "mmsu: URI'er"

#: /usr/share/kde4/config/SuSE/default/SuSE.desktop
msgctxt "Name(SuSE.desktop)"
msgid "openSUSE"
msgstr "openSUSE"

#: /usr/share/kde4/apps/kdm/themes/SUSE/KdmGreeterTheme.desktop
msgctxt "Name(KdmGreeterTheme.desktop)"
msgid "openSUSE 11.1"
msgstr "openSUSE 11.1"

#:
/opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/ftp/opensuse_ftp.desktop
msgctxt "Name(opensuse_ftp.desktop)"
msgid "openSUSE Official FTP"
msgstr "openSUSE Officiel FTP"

#:
/opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/suse_linux.desktop
msgctxt "Name(suse_linux.desktop)"
msgid "openSUSE Product Page"
msgstr "OpenSUSE-produkt side"

#:
/opt/kde3/share/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/opensuse.desktop
msgctxt "Name(opensuse.desktop)"
msgid "openSUSE Project"
msgstr "OpenSUSE-projektet"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/pdf2ps.desktop
msgctxt "Name(pdf2ps.desktop)"
msgid "pdf2ps"
msgstr "pdf2ps"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/pdfwrite.desktop
msgctxt "Name(pdfwrite.desktop)"
msgid "pdfwrite"
msgstr "pdfwrite"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/pgcalc.desktop
msgctxt "Name(pgcalc.desktop)"
msgid "pgcalc"
msgstr "pgcalc"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/pnm.desktop
msgctxt "Comment(pnm.desktop)"
msgid "pnm: URIs"
msgstr "pnm: URI'er"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/ps2pdf.desktop
msgctxt "Name(ps2pdf.desktop)"
msgid "ps2pdf"
msgstr "ps2pdf"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook.desktop
msgctxt "Name(psbook.desktop)"
msgid "psbook"
msgstr "psbook"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook1.desktop
msgctxt "Name(psbook1.desktop)"
msgid "psbook1"
msgstr "psbook1"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psbook2.desktop
msgctxt "Name(psbook2.desktop)"
msgid "psbook2"
msgstr "psbook2"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psnup.desktop
msgctxt "Name(psnup.desktop)"
msgid "psnup"
msgstr "psnup"

#: /opt/kde3/share/apps/kdeprint/filters/psselect.desktop
msgctxt "Name(psselect.desktop)"
msgid "psselect"
msgstr "psselect"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/public_html.desktop
msgctxt "Comment(public_html.desktop)"
msgid "public to the world"
msgstr "offentlig for omverdenen"

#: /opt/kde3/share/config/SuSE/default/public_html.desktop
msgctxt "Name(public_html.desktop)"
msgid "public_html"
msgstr "public_html"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/rtspt.desktop
msgctxt "Comment(rtspt.desktop)"
msgid "rtspt: URIs"
msgstr "rtspt: URI'er"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/uri/rtspu.desktop
msgctxt "Comment(rtspu.desktop)"
msgid "rtspu: URIs"
msgstr "rtspu: URI'er"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/showfoto.desktop
#: /usr/share/applications/kde4/showfoto.desktop
msgctxt "Name(showfoto.desktop)"
msgid "showFoto"
msgstr "showFoto"

#: /opt/kde3/share/applications/kde/skim.desktop
msgctxt "Name(skim.desktop)"
msgid "skim"
msgstr "skim"

#: /opt/kde3/share/mimelnk/text/x-vcalendar.desktop
msgctxt "Comment(x-vcalendar.desktop)"
msgid "vCalendar Interchange File"
msgstr "vCalendar-udvekslingsfil"

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages