Mailinglist Archive: opensuse-da (97 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] Korrektur - diverse "færdige"
  • From: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 Apr 2008 12:30:03 +0200
  • Message-id: <200804081230.03863.suse@xxxxxxxxxx>
NETWORK.DA.PO
-----------------------------
#: src/clients/lan_auto.ycp:309
-#, fuzzy
msgid "Configuration Error : uninitialized interface!"
-msgstr "Konfigurationsfejl : ikke-initialiseret kommunikationsenhed!"
+msgstr "Konfigurationsfejl: Ikke-initialiseret grænseflade!"

#. DSL dialog help 2/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:52
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>First, choose your <b>PPP mode</b>. This is either\n"
"<i>PPP over Ethernet</i> (PPPoE), <i>PPP over ATM</i> (PPPoATM),\n"
"<i>CAPI for ADSL</i> or <i>Point to Point Tunneling Protocol</i> (PPTP).\n"
"Use <i>PPP over Ethernet</i> if your DSL modem is connected via ethernet to
your computer.\n"
"Use <i>Point to Point Tunneling Protocol</i> if you want to connect to a VPN
server.\n"
"If you are not sure which mode to use, ask your provider. </p>"
msgstr ""
"<p>Vælg først din <b>PPP-tilstand</b>. Dette er enten\n"
-"<i>PPP over Ethernet</i> (PPPoE) eller <i>PPP over ATM</i> (PPPoATM).
Brug\n"
-"<i>PPP over Ethernet</i>, hvis DSL-modemet er tilsluttet via ethernet til
din computer.\n"
+"<i>PPP over Ethernet</i> (PPPoE) eller <i>PPP over ATM</i> (PPPoATM), "
+"<i>CAPI for ADSL</i> eller <i>Point to point tunneling-protokol</i> (PPTP).
\n"
+"Brug <i>PPP over Ethernet</i>, hvis DSL-modemet er tilsluttet via ethernet
til din computer.\n"
+"Brug <i>Point to point tunneling-protokol</i> hvis du ønsker at forbinde til
en VPN-server.\n"
"Spørg udbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du skal
bruge.</p>"

#. DSL dialog help 7/8
#: src/dsl/dialogs.ycp:80
msgid "<p>For PPTP, enter the server name or ip adress.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>For PPTP indtastes servernavnet eller IP-adresse.</p>"

#
#. TextEntry label
#: src/dsl/dialogs.ycp:179
-#, fuzzy
msgid "&Server Name or IP Address"
-msgstr "Fj&ernmaskine IP-adresse"
+msgstr "&Servernavn eller IP-adresse"

#. Popup text
#: src/dsl/dialogs.ycp:235
-#, fuzzy
msgid "Server IP address or domain name is invalid."
-msgstr "IP adressen for navneserveren er ugyldig."
+msgstr "IP-adressen eller domænenavnet for serveren er ugyldigt."

#
#. RadioButton label
#: src/installation/dialogs.ycp:135
-#, fuzzy
msgid "&Yes, Test Connection to the Internet Via"
-msgstr "&Ja, kontrollér internetforbindelsen via"
+msgstr "&Ja, test internetforbindelsen via"

#: src/installation/inst_do_net_test.ycp:626
-#, fuzzy
msgid "There is no URL for release notes defined. Internet test cannot be
performed."
msgstr "Der er ikke defineret nogen URL til udgivelsesnoter. Test af internet
kan ikke udføres."

#: src/lan/address.ycp:397
-#, fuzzy
msgid "No valid netmask."
msgstr "Ingen gyldig netmaske."

#: src/lan/address.ycp:530
-#, fuzzy
msgid "Bridged Devices"
-msgstr "Modemenheder"
+msgstr "Enheder med bro"

#: src/lan/address.ycp:540
msgid "Real Interface for &VLAN"
-msgstr ""
+msgstr "Ægte grænseflade til &VLAN"

#. ComboBox label
#: src/lan/address.ycp:560
-#, fuzzy
msgid "&Bond Driver Options"
msgstr "Bond-&driver-valgmuligheder"

#: src/lan/address.ycp:562
-#, fuzzy
msgid "<p>Select the bond driver options, and edit it if necessary. </p>"
-msgstr "<p>Markér valgmulighederne for bond-driver, og redigér dem om
nødvendigt.</p>"
+msgstr "<p>Markér valgmulighederne for bond-driver, og redigér dem om
nødvendigt. </p>"

#: src/lan/address.ycp:588
-#, fuzzy
msgid "&Hostname"
-msgstr "Værtsnavne"
+msgstr "&Værtsnavn"

#: src/lan/bridge.ycp:58
msgid ""
"One or more selected devices are already configured.\n"
"To work properly configuration must be removed."
msgstr ""
+"En eller flere valgte enheder er allerede konfigurerede.\n"
+"For at virke korrekt skal konfigurationen fjernes."

#: src/lan/cmdline.ycp:130
-#, fuzzy
msgid "Impossible value for type!"
msgstr "Ikke mulig værdi for typen!"

#: src/lan/cmdline.ycp:135 src/lan/cmdline.ycp:222
-#, fuzzy
msgid "Impossible value for bootproto!"
msgstr "Ikke mulig værdi for bootproto!"

#: src/lan/cmdline.ycp:142 src/lan/cmdline.ycp:235
-#, fuzzy
msgid "Impossible value for startmode!"
msgstr "Ikke mulig værdi for starttilstand!"

#: src/lan/complex.ycp:135
#, ycp-format
msgid ""
"The device needs a firmware to function properly. It can be installed
from\n"
"%1 Add-On CD.\n"
"To install the firmware, add Add-On CD to your YaST software repositories
and return \n"
"to this configuration dialog."
msgstr ""
+"Enheden behøver firmware for at fungere korrekt. Det kan installeres fra\n"
+"%1-tillægs-CD'en.\n"
+"For at installere firmwaren tilføjes tillægs-CD'en til YaSTs softwarekilder
og vendes \n"
+"tilbage til denne konfigurationsdialog."

#: src/lan/complex.ycp:143
msgid ""
"The device needs a firmware to function properly. It can be usually
downloaded \n"
"from your driver vendor web page.\n"
"If you have already downloaded and installed the firmware, click 'Continue'
\n"
"to configure the device. Otherwise click 'Cancel' and return to this
dialog\n"
"once you have installed the firmware."
msgstr ""
+"Enheden kræver firmware for at fungere korrekt. Den kan normalt downloades
\n"
+"fra leverandørens hjemmeside.\n"
+"Hvis du allerede har downloadet og installeret firmwaren så klik 'Fortsæt'
\n"
+"for at konfigurere enheden. Klik ellers på 'Annullér' og vend tilbage til
denne\n"
+"dialog når du har installeret firmwaren."

#. *
#. * Manual network card configuration dialog
#. * @return dialog result
#.
#. Manual network card setup help 1/4
#: src/lan/hardware.ycp:29
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Here, set up hardware-specific options for \n"
"your network device.</p>"
-msgstr "<p>Her sætter du din netværksenhed op.</p>\n"
+msgstr ""
+"<p>Her indstiller du hardware-specifikke valgmuligheder for \n"
+"din netværksenhed.</p>"

#. Manual network card setup help 2/4
#. translators: do not translated udev, MAC, BusID
#: src/lan/hardware.ycp:34
msgid ""
"<p><b>Udev rules</b> are the rules for kernel device manager that allow\n"
"associating MAC address or BusID of the network device with its name (e.g\n"
"eth1, wlan0 ) and make device name persistent upon reboot. If you don't \n"
"know what udev and its rules is, you probably don't need to use this option"
msgstr ""
+"<p><b>Udev-regler</b> er reglerne for kernens enhedshåndtering som
tillader\n"
+"tilknytning af MAC-adresser eller BusID for netværksenheden med dens navn\n"
+"(f.eks. eth1, wlan0) og gør enhedsnavnet konsistent efter genstart. Hvis du
ikke \n"
+"ved hvad udev og dens regler er behøver du sandsynligvis ikke at bruge denne
valgmulighed"

#. Manual network card setup help 2/4
#: src/lan/hardware.ycp:40
msgid ""
"<p><b>Kernel module</b>. Enter kernel module (in other words, driver) name
\n"
"for your network device. If the device is already configured, you may select
\n"
"one from the drop-down list if more than one driver for your device is \n"
"available. In most of the cases it is however OK to use the default
value.</p>"
msgstr ""
+"<p><b>Kernemodul</b>. Indtast navn på kernemodul (med andre ord, driver) \n"
+"til din netværksenhed. Hvis enheden allerede er konfigureret kan du vælge en
\n"
+"fra fald-ned-listen, hvis flere end en driver er tilgængelig for din enhed.
\n"
+"I de fleste tilfælde er det OK at brug standardværdien.</p>"

#
#. Manual networ card setup help 3/4
#: src/lan/hardware.ycp:46
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Additionally, you may specify <b>options</b> for the kernel module. They
should \n"
"be written in the format <i>option</i>=<i>value</i>. Each entry should be
space \n"
"separated,for example, <i>io=0x300 irq=5</i>. <b>Note:</b> If two cards are
\n"
"configured with the same module name, options will be merged while
saving.</p>"
msgstr ""
-"<p><b>Valgmuligheder</b> for modulet skal skrives i formatet\n"
-"<i>valgmulighed</i>=<i>værdi</i>. Hvert punkt skal være adskilt af
mellemrum,\n"
+"<p>Du kan endvidere angive <b>valgmuligheder</p> for kernemodulet. De skal
\n"
+"skrives i formatet <i>valgmulighed</i>=<i>værdi</i>. Hvert punkt skal være
adskilt af mellemrum,\n"
"for eksempel, <i>io=0x300 irq=5</i>. <b>Bemærk:</b> Hvis to kort er
konfigureret\n"
"med samme modulnavn, vil tilvalgene blive sammenflettet under
gemmeprocessen.</p>"

#
#: src/lan/hardware.ycp:204
-#, fuzzy
msgid "Change"
-msgstr "Ændr."
+msgstr "Ændr"

#: src/lan/hardware.ycp:429
msgid "Rule by:"
-msgstr ""
+msgstr "Regel ved:"

#: src/lan/hardware.ycp:436
-#, fuzzy
msgid "Change DeviceName"
-msgstr "Æ&ndr enhed"
+msgstr "Æ&ndr enhedsnavn"

#: src/lan/hardware.ycp:488
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid ""
"Configuration name %1 already exists.\n"
"Choose a different one."
msgstr ""
-"Konfigurationsnavnet %1 (%2) findes allerede.\n"
+"Konfigurationsnavnet %1 findes allerede.\n"
"Vælg et andet navn."

#
#: src/lan/help.ycp:50
-#, fuzzy
msgid ""
"<p><b><big>Configuring or Deleting:</big></b><br>\n"
"Choose a network card to change or remove.\n"
"Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> as desired.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Konfigurere eller slette:</big></b><br>\n"
"Vælg et netværkskort som skal konfigureres eller slettes.\n"
-"Klik derefter <b>Konfigurér</b> eller <b>Slet</b>.</p>\n"
+"Klik derefter <b>Redigér</b> eller <b>Slet</b> som ønsket.</p>\n"

#. IPv6 help
#: src/lan/help.ycp:57
-#, fuzzy
msgid ""
"<p><b><big>IPv6 Protocol Settings</big></b></p>\n"
"<p>Check <b>Enable IPv6</b> to enable the ipv6 module in the kernel.\n"
"It is possible to use IPv6 together with IPv4. This is a default option.\n"
"To disable IPv6, uncheck this option (this will blacklist the kernel \n"
"module for ipv6). If the ipv6 protocol is not used on your network, the
response \n"
"time can be faster.\n"
msgstr ""
"<p><b><big>IPv6 protokolindstillinger</big></b></p>\n"
-"<p>Markér <b>Aktivér IPv6</b> for at aktivere IPv6-modulet i kernen.\n"
+"<p>Afkryds <b>Aktivér IPv6</b> for at aktivere IPv6-modulet i kernen.\n"
"Det er muligt at anvende IPv6 sammen med IPv4. Dette er standard-\n"
"valgmuligheden. For at deaktivere IPv6, afmarkér denne valgmulighed\n"
-"og deaktivér autoindlæsning af kernemodulet for ipv6. Når ipv6-protokol\n"
-"ikke anvendes på dit netværk, kan responstiden blive hurtigere."
+"(dette vil sortliste ipv6-modulet). Når ipv6-protokolikke anvendes på dit
\n"
+"netværk, kan responstiden blive hurtigere.\n"

#: src/lan/help.ycp:76
msgid ""
"For each route, enter destination network IP address, gateway address,\n"
"and netmask. To omit any of these values, use dash sign \"-\". Select
also\n"
"the device through which the traffic to defined network will be routed (\n"
"\"-\" stands for any interface)."
msgstr ""
+"For hver rute indtastes destinationsnetværkets IP-adresse, gateway-adresse,
\n"
+"og netmaske. For at undlade disse værdier bruges bindestreg \"-\". Vælg
også\n"
+"den enhed gennem hvilken trafikken til det definerede netværk skal rutes
(\n"
+"\"-\" står for enhver grænseflade)."

#
#: src/lan/help.ycp:84
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>If you are using DHCP to get an IP address, check whether to get\n"
"a hostname via DHCP. The hostname of your host (which can be seen\n"
"by issuing the <i>hostname</i> command) will be set automatically by the
\n"
"DHCP client.\n"
"You may want to disable this option if you connect to different \n"
"networks that assign different hostnames, because changing\n"
"the hostname at runtime may confuse the graphical desktop.\n"
"</p> \n"
msgstr ""
"<p>Hvis du bruger DHCP til at få en IP-adresses så vælg om du vil\n"
"modtage et værtsnavn via DHCP. Værtsnavnet på din værtsmaskine\n"
-"(som kan ses med kommandoen <i>hostname</n>) sættes automatisk\n"
-"op af DHCP-klient.\n"
+"(som kan ses med kommandoen <i>hostname</n>) sættes automatisk \n"
+"op af DHCP-klienten.\n"
"Hvis du slutter dig til forskellige netværk, som måske hver tilegner dig\n"
"forskellige værtsnavne, vil du sikkert deaktivere denne valgmulighed, da\n"
"udskiftning af værtsnavn kan forvirre det grafiske skrivebordsmiljø.\n"
-"</p>"
+"</p> \n"

#: src/lan/help.ycp:95
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>If you are using DHCP to get an IP address, your hostname will be
written\n"
"to /etc/hosts and be resolvable as a 127.0.0.2 IP address.\n"
"This is the default behavior. If you want to disable this, uncheck this
box\n"
"but your hostname will not be resolvable without an active network.\n"
"</p> \n"
msgstr ""
"<p>Hvis du bruger DHCP for at få en IP-adresse, skrives dit værtsnavn til\n"
"/etc/hosts og være resolvable som IP-adressen 127.0.0.2.\n"
"Dette er standardadfærd. Hvis du ønsker at deaktivere dette så afmarkér\n"
"denne boks, men dit værtsnavn bliver ikke resolvable uden aktivt netværk.\n"
-"</p>"
+"</p> \n"

#. Address dialog help 1-6/8: dynamic address preferred
#. Address dialog help 1/8
#: src/lan/help.ycp:142
-#, fuzzy
msgid ""
"<p><b><big>Address Setup</big></b></p>\n"
"<p>Select <b>No Address Setup</b> if you do not want any IP address for this
device.\n"
"This is particularly useful for bonding ethernet devices.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Adresseopsætning</big></b></p>\n"
"<p>Markér <b>Ingen adresseopsætning</b>, hvis du ikke ønsker nogen
IP-adresse for denne enhed.\n"
-"Dette er særligt anvendeligt når man binder ethernet-enheder sammen.</p>"
+"Dette er særligt anvendeligt når man binder ethernet-enheder sammen.</p>\n"

#. Address dialog help 3/8
#: src/lan/help.ycp:152
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>You can choose one of the dynamic address assignment method. Select
<b>DHCP</b>\n"
"if you have a DHCP server running on your local network. Network addresses
are then \n"
"obtained automatically from the server.<p>\n"
msgstr ""
"<p>Du kan vælge en af metoderne for dynamisk adressetildeling. Markér
<b>DHCP</b>\n"
"Hvis du har en DHCP-server kørende på dit lokale netværk. Netværksadresser
\n"
-"tildeles så automatisk af serveren.<p>"
+"tildeles så automatisk af serveren.<p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:165
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>Enter the <b>IP Address</b> (e.g., 192.168.100.99)\n"
"for your computer and the <b>Remote IP Address</b> (e.g.,
192.168.100.254)\n"
"for your peer.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Angiv <b>IP-adressen</b> (f.eks. 192.168.100.99)\n"
"på din computer og den <b>Fjernmaskine-IP-adresse</b> (f.eks.
192.168.100.254)\n"
-"på den modsatte ende.</p>"
+"på den modsatte ende.</p>\n"

#
#: src/lan/help.ycp:172
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>For <b>Static Address Setup</b> enter the static IP address (e.g.,
192.168.100.99) \n"
"for your computer and the network mask (usually 255.255.255.0). Optionally,
you can enter\n"
"a fully qualified hostname for this IP address. It will be written to
<i>/etc/hosts</i>.</p>\n"
msgstr ""
"<p>For <b>statisk adresseopsætning</b> angives statisk IP-adresse (f.eks.
192.168.100.99),\n"
"på din computer og netværksmasken (normalt 255.255.255.0). Hvis du ønsker
det kan du angive\n"
-"fuldt kvalificeret værtsmaskinenavn for denne IP-adresse. Det vil blive
skrevet til <i>/etc/hosts</i>.</p>"
+"fuldt kvalificeret værtsmaskinenavn for denne IP-adresse. Det vil blive
skrevet til <i>/etc/hosts</i>.</p>\n"

#: src/lan/help.ycp:198
-#, fuzzy
msgid ""
"<p><b><big>Maximum Transfer Unit</big></b></p>\n"
"<p>Maximum transfer unit (<b>MTU</b>) is the maximum size of the packet\n"
"transferred in one frame over the network. Normally, you do not need to\n"
"set MTU, but using lower MTU values may improve network performance,\n"
"especially on slow dial-up connections. Select one of the recommended
values\n"
"or define your own one.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Maksimal overført enhed</big></b></p>\n"
"<p>Maximal overført enhed (<b>MTU</b>) er den maksimale størrelse på\n"
"en pakke overført i en ramme over netværket. Normalt behøves du ikke at\n"
"sætte MTU, men brug af lavere MTU-værdier kan øge netværksydelsen\n"
"specielt på langsomme opkaldstilslutninger. Vælg en af de anbefalede\n"
-"værdier, eller angiv din egen.</p>"
+"værdier, eller angiv din egen.</p>\n"

#: src/lan/help.ycp:207
-#, fuzzy
msgid "<p>Select the slave devices for the bond device. Only the devices
whose Device Activation is set to 'Never' and have 'No Address Setup are
available'.</p>"
-msgstr "<p>Vælg slaveenhederne til bond-enheden. Kun de enheder, hvis
enhedsaktivering er 'Aldrig' og indstillet til 'Ingen adressekonfiguration'
er tilgængelige.</p>"
+msgstr "<p>Vælg slaveenhederne til bond-enheden. Kun de enheder, hvis
enhedsaktivering er 'Aldrig' og indstillet til 'Ingen adresseopsætning' er
tilgængelige.</p>"

#. DHCP dialog help 4/8
#: src/lan/help.ycp:227
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>The <b>Hostname to Send</b> specifies a string used for the\n"
"hostname option field when dhcpcd sends messages to the DHCP server. Some
\n"
"DHCP servers update name server zones (forward and reverse records) \n"
"according to this hostname (dynamic DNS).\n"
"\n"
"Also, some DHCP servers require the <b>Hostname to Send</b> option field
to\n"
"contain a specific string in the DHCP messages from clients. Leave
<i>AUTO</i>\n"
"to send the current hostname (i.e. the one defined in <i>/etc/HOSTNAME</i>).
\n"
"Leave the field empty for not sending a hostname.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b>Værtsnavn at sende</b> specificerer en streng, som bruges i\n"
"værtsnavnsvalgmuligheden, når dhcpcd sender beskeder til en DHCP-server.\n"
"Nogle DHCP-servere opdaterer navneserverzoner (forlæns og baglæns\n"
"registrering) i overensstemmelse med dette værtsnavn (dynamisk DNS).\n"
"\n"
"Endvidere kræver nogle DHCP-servere, at valgmuligheden <b>Værtsnavn at
sende</b>\n"
"indeholder en speciel streng i DHCP-beskederne fra klienter. Anvend blot
<i>AUTO</i>\n"
"for at sende nuværende værtsnavn (f.eks. det der er angivet i
<i>/etc/HOSTNAME</i>\n"
-"Lad feltet være tomt for ikke at sende noget værtsnavn.</p>"
+"Lad feltet være tomt for ikke at sende noget værtsnavn.</p>\n"

#. Wireless dialog help
#: src/lan/help.ycp:292
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>In some networks, you need to set an <b>Authentication Mode</b>.\n"
"It depends on the protection technology used, WEP or WPA. <b>WEP</b>\n"
"(Wired Equivalent Privacy) is a system to encrypt wireless network\n"
"traffic with an optional authentication, based on the encryption\n"
"key used. In most cases where WEP is used, the <b>WEP-Open</b> mode (no\n"
"authentication at all) is fine. This does not mean that you cannot\n"
"use WEP encryption (in that case use <b>No Encryption</b>). \n"
"Some networks may require <b>WEP-Shared Key</b> authentication. \n"
"NOTE: Shared key authentication makes it easier for a\n"
"potential attacker to break into your network. Unless you have\n"
"specific needs for shared key authentication, use the <b>Open</b>\n"
"mode. Because WEP has been proven insecure, <b>WPA</b> (Wi-Fi Protected
Access)\n"
"was defined to close its security holes, but not all hardware supports\n"
"WPA. If you want to use WPA, select <b>WPA-PSK</b> or <b>WPA-EAP</b> as
the\n"
"authentication mode. This is only possible in the operation mode\n"
"<b>Managed</b>.</p>\n"
msgstr ""
"<p>I nogle netværk skal du angive en <b>Autentificeringstilstand</b>.\n"
"Denne afhænger af den anvendte sikkerhedsteknologi, WEP eller WPA.
<b>WEP</b>\n"
"(Wired Equivalent Privacy) er et system, der krypterer trådløs
netværkstrafik,\n"
"med en valgfri godkendelse baseret på den anvendte krypteringsnøgle.\n"
"I de fleste tilfælde, hvor WEP anvendes, er tilstanden <b>Åben</b> (ingen\n"
"godkendelse) et godt valg. Dette indebærer ikke at du ikke kan bruge\n"
"WEP-kryptering (brug i så fald <b>Ingen kryptering</b>). \n"
"Nogle netværk kan kræve WEP-tilstanden <b>Delt nøgle</b>-\n"
"godkendelse. BEMÆRK: Delt nøgle-godkendelse gør det lettere for en\n"
"potentiel cracker at bryde ind på netværket. Hvis ikke, du har\n"
"specielt behov for 'delt nøgle'-godkendelse, bør du bruge <b>Åben</b>\n"
"tilstanden. Fordi WEP har vist sig at have svag sikkerhed, blev <b>WPA</b>
(Wi-Fi Protected Access)\n"
"indført for at fjerne sikkerhedshullerne, men ikke al hardware
understøtter\n"
"WPA. Hvis du vil bruge WPA, vælges <b>WPA-PSK</b> som\n"
"autentificeringstilstand. Dette er kun muligt i driftstilstanden\n"
"<b>Styret</b>.</p>\n"

#
#. Progress step 1/9
#: src/modules/Lan.ycp:205
-#, fuzzy
msgid "Detecting for ndiswrapper..."
-msgstr "Søger efter modemer..."
+msgstr "Søger efter ndiswrapper..."

#: src/modules/Lan.ycp:212
msgid ""
"There is ndiswrapper configuration detected\n"
"but kernel module wasn't modprobed.\n"
"Should I modprobe ndiswrapper?"
msgstr ""
+"Ndiswrapper-konfiguration er fundet\n"
+"men kernemodulet blev ikke modprobet.\n"
+"Skal ndiswrapper-modulet modprobes?"

#: src/modules/Lan.ycp:215
msgid ""
"ndiswrapper kernel module wasn't loaded.\n"
"Check configuration manually."
msgstr ""
+"ndiswrapper-modulet blev ikke indlæst.\n"
+"Tjek konfigurationen manuelt."

#: src/modules/Lan.ycp:306
-#, fuzzy
msgid "To apply this change a reboot is needed."
msgstr "For at anvende denne ændring kræves genstart."

#: src/modules/LanItems.ycp:477
-#, fuzzy
msgid "not connected"
-msgstr "(ikke tilsluttet)"
+msgstr "ikke tilsluttet"

#: src/modules/LanItems.ycp:478
msgid "no hwinfo"
-msgstr ""
+msgstr "ingen hwinfo"

#: src/modules/LanItems.ycp:486
-#, fuzzy
msgid "<p>Unable to configure the network card because the kernel device is
not present</p>"
msgstr "<p>Kan ikke konfigurere netværkskort da kerneenheden ikke er
tilstede</p>"

#: src/modules/LanItems.ycp:488
-#, fuzzy
msgid ""
"<UL><LI>The device is not configured</LI><LI>Press <B>Edit</B>\n"
"to configure</LI></UL>"
-msgstr "<P><UL><LI>Enheden er ikke konfigureret. </LI><LI>Tryk
<B>Konfigurér</B> for at konfigurere</LI></UL></P>"
+msgstr ""
+"<UL><LI>Enheden er ikke konfigureret. </LI><LI>Tryk <B>Redigér</B>\n"
+"for at konfigurere</LI></UL>"

#. Connection dialog help 4/9
#: src/provider/connection.ycp:125
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>When <b>Automatically Reconnect</b> is enabled, the connection will\n"
"be automatically reestablished after failure.</p>\n"
msgstr ""
-"<p>Når <b>Gentilslut automatisk</b> er aktiveret, reetableres tilslutning\n"
-"automatisk ved fejl.</p>"
+"<p>Når <b>Gentilslut automatisk</b> er aktiveret, reetableres forbindelse\n"
+"automatisk ved fejl.</p>\n"

#: src/provider/connection.ycp:203
-#, fuzzy
msgid "How the interface should be set up"
-msgstr "Hvornår en grænseflade bør sættes op"
+msgstr "Hvordan grænsefladen skal sættes op"

#: src/provider/connection.ycp:204
-#, fuzzy
msgid "Automatically"
msgstr "Automatisk"

#: src/provider/connection.ycp:206
msgid "Off"
-msgstr ""
+msgstr "Fra"

#: src/provider/provider.ycp:508
msgid ""
"NetworkManager doesn't have ability to ask for password.\n"
"Use KInternet (without NetworkManager) or store password on the system."
msgstr ""
+"NetworkManager kan ikke bede om adgangskode.\n"
+"Brug KInternet (uden NetworkManager) eller gem adgangskoden på systemet."

#: src/remote/dialogs.ycp:51
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid ""
"<p><b><big>Remote administration settings</big></b></p>\n"
"<p>If this feature is enabled, you can\n"
"administer this machine remotely from another machine. Use a VNC\n"
"client, such as krdc (connect to <i>&lt;hostname&gt;:%1</i>), or\n"
"a Java-capable Web browser (connect to <i>http://&lt;hostname&gt;:%2/</i>).
\n"
"This form of remote administration is less secure than using SSH.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Indstillinger for fjernadministration</big></b></p>\n"
"<p>Hvis denne funktion er aktiveret, kan du fjernadministrere denne\n"
"maskine fra en anden maskine. Brug en VNC-klient, som krdc\n"
-"(forbind til <i>&lt;værtsnavn&gt;:%1</i>), eller en Java-kompatibel \n"
-"browser (forbind til <i>http://&lt;værtsnavn&gt;:%2/</i>).\n"
+"(forbind til <i>&lt;værtsnavn&gt;:%1</i>), eller en webbrowser med Java \n"
+"(forbind til <i>http://&lt;værtsnavn&gt;:%2/</i>).\n"
"Denne form for fjernadministration er mindre sikker end brug af SSH.</p>\n"

#: src/routines/complex.ycp:592
-#, fuzzy
msgid "<P><UL><LI>The device is not configured</LI><LI>Press <B>Configure</B>
for configuration</LI></UL></P>"
-msgstr "<P><UL><LI>Enheden er ikke konfigureret. </LI><LI>Tryk
<B>Konfigurér</B> for at konfigurere</LI></UL></P>"
+msgstr "<P><UL><LI>Enheden er ikke konfigureret</LI><LI>Tryk
<B>Konfigurér</B> for at konfigurere</LI></UL></P>"

#. CheckBox label
#. is the interface administrable by users (as opposed to root)
#: src/routines/widgets.ycp:46
-#, fuzzy
msgid "E&nable Device Control for Non-root User Via KInternet"
msgstr "Aktivér e&nhedskontrol for ikke-root-brugere via KInternet"

#. Details dialog help
#: src/routines/widgets.ycp:50
-#, fuzzy
msgid ""
"<p><b><big>Device Control</big></b></p>\n"
"<p>Normally only the system administrator is allowed to activate and\n"
"deactivate a network interface. With <b>Enable Device Control for Non-root
User\n"
"Via KInternet</b>, an ordinary user may control the interface with
KInternet.</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Enhedskontrol</big></b></p>\n"
"<p>Normalt må kun systemadministratoren aktivere og deaktivere en\n"
"netværksgrænseflade. Med <b>Aktivér enhedskontrol for ikke-root-brugere\n"
"via KInternet</b> kan en normal bruger styre grænsefladen med
KInternet.</p>\n"

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:119
-#, fuzzy
msgid ""
"<b>Manually</b>: You control the interface manually\n"
"via 'ifup' or 'KInternet' (See 'User Controlled' below)."
msgstr ""
"<b>Manuelt</b>: Du håndterer grænsefladen manuelt via\n"
-"'ifup' eller 'KInternet' (Se Brugerstyret nedenfor)."
+"'ifup' eller 'KInternet' (se 'Brugerstyret' nedenfor)."

#. help text for Device Activation
#: src/routines/widgets.ycp:146
-#, fuzzy
msgid ""
"Using <b>On NFSroot</b> is nearly like 'auto'. But interfaces with this
startmode will never\n"
"be shut down via 'rcnetwork stop'. 'ifdown <iface>' still works.\n"
"Use this when you have a nfs or iSCSI root filesystem.\n"
msgstr ""
"Brug af <b>Ved NFSrod</b> er næsten som 'auto'. Men grænseflader med denne
starttilstand\n"
"vil aldrig blive lukket ned via 'rcnetwork stop'. 'ifdown <iface>' virker
stadig.\n"
-"Anvend dette når du har et nfs eller iscsi rodfilesystem.\n"
+"Anvend dette når du har et nfs eller iSCSI rodfilesystem.\n"

#
#. Combo box label - when to activate device (e.g. on boot, manually,
never,..)
#: src/routines/widgets.ycp:167
-#, fuzzy
msgid "Activate &device"
-msgstr "Aktivér netværkstjenester"
+msgstr "Aktivér enhe&d"

#. Device activation main help. The individual parts will be
#. substituted as %1
#: src/routines/widgets.ycp:171
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid ""
"<p><b><big>Device Activation</big></b></p> \n"
"<p>Choose, when the network interface should be brought up. <b>At Boot
Time</b> starts it during system boot. \n"
"<b>Never</b> does not start the device.\n"
"%1</p>\n"
msgstr ""
"<p><b><big>Enhedsaktivering</big></b></p>\n"
"<p>Vælg hvornår netværksgrænsefladen skal bringes op. <b>Under boot</b>
starter det under boot.\n"
"<b>Aldrig</b> starter ikke enheden.\n"
"%1</p>\n"

#. Proxy dialog help 5/8
#: src/services/proxy.ycp:312
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>With the <b>Use the Same Proxy for All Protocols</b> option checked, it
is\n"
"enough to fill in the HTTP proxy URL, which will then be used for all
protocols\n"
"(HTTP, HTTPS and FTP).\n"
msgstr ""
"<p>Med valgmuligheden <b>Anvend samme proxy til alle protokoller</b>
markeret,\n"
"er det nok at indtaste HTTP proxy URL, der så anvendes til alle
protokoller\n"
-"(HTTP, HTTPS og FTP)."
+"(HTTP, HTTPS og FTP).\n"

#. Proxy dialog help 7/8
#: src/services/proxy.ycp:326
-#, fuzzy
msgid ""
"<p>If you are using a proxy server with authorization, enter\n"
"the <b>Proxy User Name</b> and <b>Proxy Password</b>. A valid username\n"
"consists of printable ASCII characters (except for quotation marks)
only.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Hvis du bruger en proxy-server som kræver autentificering, angiv\n"
"<b>Proxy-brugernavn</b> og <b>Proxy adgangskode</b>. Et gyldigt
brugernavn\n"
-"består udlukkende af ikke-grafiske ASCII-tegn (undtagen
anførselstegn).</p>\n"
+"består udelukkende af ikke-grafiske ASCII-tegn (undtagen
anførselstegn).</p>\n"

#. ComboBox label
#: src/services/routing.ycp:51
-#, fuzzy
msgid "De&vice"
-msgstr "Enhed"
+msgstr "En&hed"


ONECLICKINSTALL.DA.PO
--------------------------------------------
#: src/OneClickInstallCLI.ycp:23
msgid "Error: Nothing to do specified in the YMP file"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Intet at gøre angivet i YMP-filen"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:29
-#, fuzzy
msgid "If you choose to continue, the following repositories will be
subscribed to:"
-msgstr "Følgende softwarekilder vil blive abonneret på:"
+msgstr "Hvis du vælger at fortsætte, vil der blive abonneret på følgende
softwarekilder:"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:39
-#, fuzzy
msgid "If you choose to continue, the following software packages will be
installed:"
-msgstr "Hvis du vælger at fortsætte, foretages følgende ændringer på dit
system"
+msgstr "Hvis du vælger at fortsætte, vil følgende pakker blive installeret:"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:61
#, ycp-format
msgid "Unable to retrieve YMP at %1"
-msgstr ""
+msgstr "Kan ikke hente YMP på %1"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:73
-#, fuzzy
msgid "Adding Repositories..."
-msgstr "Softwarekilder"
+msgstr "Tilføjer softwarekilder..."

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:80
msgid "Error: Unable to add repositories"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kan ikke tilføje softwarekilder"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:87
msgid "Removing Packages..."
-msgstr ""
+msgstr "Fjerner pakker..."

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:93
msgid "Error: Unable to remove packages"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kan ikke fjerne pakker"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:100
-#, fuzzy
msgid "Installing Patterns..."
-msgstr "Installationsindstillinger"
+msgstr "Installerer mønstre..."

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:106
msgid "Error: Unable to install patterns"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kan ikke installere mønstre"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:113
-#, fuzzy
msgid "Installing Packages..."
-msgstr "Installationstrin"
+msgstr "Installerer pakker..."

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:119
msgid "Error: Unable to install packages"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Kan ikke installere pakker"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:131
msgid "Warning: Unable to remove temporarily added repositories."
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: Kan ikke fjerne midlertidigt tilføjede softwarekilder."

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:134
msgid "Finished"
-msgstr ""
+msgstr "Færdig"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:152
msgid "Error: Must be root"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Skal være root"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:159
msgid "One Click Install Command Line Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandolinie-installation til One Click Install"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:165 src/OneClickInstallCLI.ycp:170
msgid "Processes a YMP file, ready for installation"
-msgstr ""
+msgstr "Behandler en YMP-fil, klar til installation"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:178
msgid "URL of .ymp file"
-msgstr ""
+msgstr "URL for .ymp-fil"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:183
msgid "File to put internal representation of YMP into"
-msgstr ""
+msgstr "Fil som intern repræsentation af YMP skal indsættes i"

#: src/OneClickInstallCLI.ycp:188
msgid "File containing internal representation of One Click Install
instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Fil som indeholder intern repræsentation af One Click
Install-instruktioner"

#. #329644
#: src/OneClickInstallUI.ycp:256
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid "%1 Installation"
-msgstr "Udfør installation"
+msgstr "Installation af %1"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:58
-#, fuzzy
msgid "Installation not possible"
-msgstr "Installationstrin"
+msgstr "Installation ikke muligt"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:59
msgid "The install link/file you opened does not contain instructions for
this version of openSUSE."
-msgstr ""
+msgstr "Installationslinket/-filen du åbnede indeholder ikke instruktioner
til denne version af openSUSE."

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:225
-#, fuzzy
msgid ""
"Have you reviewed the changes that will be made to your system?\n"
"(Malicious packages could damage your system.)"
msgstr ""
"Har du efterset ændringerne som vil blive foretaget på dit system?\n"
-"\n"
-"Ondsindede pakker kan skade dit system."
+"(Ondsindede pakker vil kunne skade dit system.)"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:227
msgid "Don't ask me this again"
-msgstr ""
+msgstr "Spørg mig ikke om dette igen"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:307
-#, fuzzy
msgid "Software to be REMOVED:"
-msgstr "Software der skal fjernes"
+msgstr "Software der FJERNES:"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:313
-#, fuzzy
msgid "Repositories to be added:"
-msgstr "Softwarekilder"
+msgstr "Softwarekilder der tilføjes:"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:320
-#, fuzzy
msgid "Software to be installed:"
-msgstr "Software der skal installeres"
+msgstr "Software der installeres:"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:335
msgid "Proposal"
-msgstr ""
+msgstr "Forslag"

#: src/OneClickInstallWidgets.ycp:339
msgid "Customise"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpas"

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:88
msgid "Loading Package Management"
-msgstr ""
+msgstr "Indlæser pakkehåndtering"

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:93
#, ycp-format
msgid "Adding repository %1"
-msgstr ""
+msgstr "Tilføjer softwarekilden %1"

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:109
-#, fuzzy
msgid "An error occurred while initializing the software repository."
msgstr "En fejl opstod under oprettelse af softwarekilden."

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:143
#, ycp-format
msgid "Marking package %1 for installation"
-msgstr ""
+msgstr "Markerer pakken %1 til installation"

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:146
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid "Warning: package %1 could not be installed."
-msgstr "Følgende pakker kunne ikke installeres"
+msgstr "Advarsel: Pakken %1 kunne ikke installeres."

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:156
-#, fuzzy
msgid "Performing Installation..."
-msgstr "Udfør installation"
+msgstr "Udfører installation..."

#: src/OneClickInstallWorkerFunctions.ycp:184
-#, fuzzy, ycp-format
+#, ycp-format
msgid "Warning: pattern %1 could not be installed."
-msgstr "Følgende mønstre kunne ikke installeres"
+msgstr "Advarsel: Mønstret %1 kunne ikke installeres."
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups
References