Mailinglist Archive: opensuse-cz (4 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-cz] Chyba v překladu/YaSTu ?
  • From: Michal Marek <mmarek@xxxxxxx>
  • Date: Tue, 15 Jul 2008 14:06:50 +0200
  • Message-id: <487C92DA.8060002@xxxxxxx>
Jaromír Červenka wrote:
U uživatele "cervajz" bylo v předchozí záložce (při zadávání jména a
hesla non-root účtu) zvoleno importování z předchozí instalace
systému. Také bylo nastaveno heslo pro roota. Jenže v tomto shrnutí je
zobrazeno, že "Uživatel cervajz nebude importován"

Tohle je chyba překladu:
$ msgunfmt /usr/share/YaST2/locale/cs/LC_MESSAGES/users.mo | grep -B1
'nebude importován'
msgid "<%1>User<%2> %3 will be imported."
msgstr "<%1>Uživatel<%2> %3 nebude importován."


a "Heslo
administrátora nebylo nastaveno".

Tady je asi chyba někde jinde:
$ msgunfmt /usr/share/YaST2/locale/cs/LC_MESSAGES/users.mo | grep -B1
nenastaveno
msgid "<%1>Root Password<%2> not set"
msgstr "<%1>Heslo administrátora<%2> nenastaveno"

Michal
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-cz+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-cz+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
References