Mailinglist Archive: opensuse-cz (18 mails)

< Previous Next >
[opensuse-cz] Reorganizace menu na wiki
  • From: Ilfirin <michal.smrz@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 21 Apr 2008 14:38:09 +0200
  • Message-id: <480C8AB1.3080605@xxxxxxxxxxx>
Myslím, že dokumentace (ať už jakákoliv) je v menu zbytečně důkladně schována (pod položkou dokumentace). Její jednotlivé kategorie by mohlo být další menu, místa je tam dost a myslím, že by to tako bylo mnohem přístupnější nováčkům.
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-cz+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-cz+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
Follow Ups