Mailinglist Archive: opensuse-commit (750 mails)

< Previous Next >
commit skelcd-openSUSE for openSUSE:Factory
  • From: root@xxxxxxxxxxxxxxx (h_root)
  • Date: Sat, 03 Oct 2009 03:10:21 +0200
  • Message-id: <20091003011021.49075637F@xxxxxxxxxxxxxxx>

Hello community,

here is the log from the commit of package skelcd-openSUSE for openSUSE:Factory
checked in at Sat Oct 3 03:10:21 CEST 2009.--------
--- skelcd-openSUSE/skelcd-openSUSE-non-OSS.changes 2009-09-28
17:33:41.000000000 +0200
+++ skelcd-openSUSE/skelcd-openSUSE-non-OSS.changes 2009-10-03
03:08:31.717096000 +0200
@@ -1,0 +2,5 @@
+Wed Sep 30 12:22:35 CEST 2009 - coolo@xxxxxxxxxx
+
+- add hungarian license (bnc#542605)
+
+-------------------------------------------------------------------
skelcd-openSUSE.changes: same change

calling whatdependson for head-i586


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Other differences:
------------------
++++++ skelcd-openSUSE-non-OSS.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.FHLgA4/_old 2009-10-03 03:08:42.000000000 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.FHLgA4/_new 2009-10-03 03:08:42.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
#
-# spec file for package skelcd-openSUSE-non-OSS (Version 2009.9.28)
+# spec file for package skelcd-openSUSE-non-OSS (Version 2009.10.3)
#
# Copyright (c) 2009 SUSE LINUX Products GmbH, Nuernberg, Germany.
#
@@ -27,7 +27,7 @@
Group: Metapackages
Conflicts: skelcd-SUSE_Linux skelcd-SUSE_Linux-AddOn skelcd-sles
skelcd-sled skelcd-openSUSE-non-OSS skelcd-openSUSE-non-OSS-CD
AutoReqProv: off
-Version: 2009.9.28
+Version: 2009.10.3
Release: 1
Summary: Skeleton for openSUSE OSS Media Sets
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build

++++++ skelcd-openSUSE.spec ++++++
--- /var/tmp/diff_new_pack.FHLgA4/_old 2009-10-03 03:08:42.000000000 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.FHLgA4/_new 2009-10-03 03:08:42.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
#
-# spec file for package skelcd-openSUSE (Version 2009.9.28)
+# spec file for package skelcd-openSUSE (Version 2009.10.3)
#
# Copyright (c) 2009 SUSE LINUX Products GmbH, Nuernberg, Germany.
#
@@ -27,7 +27,7 @@
Group: Metapackages
Conflicts: skelcd-SUSE_Linux skelcd-SUSE_Linux-AddOn skelcd-sles
skelcd-sled skelcd-openSUSE-non-OSS skelcd-openSUSE-non-OSS-CD
AutoReqProv: off
-Version: 2009.9.28
+Version: 2009.10.3
Release: 1
Summary: Skeleton for openSUSE OSS Media Sets
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build

++++++ license-SL.tar.bz2 ++++++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn'
'--exclude=.svnignore' old/license-SL/license.hu.txt
new/license-SL/license.hu.txt
--- old/license-SL/license.hu.txt 1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ new/license-SL/license.hu.txt 2009-09-30 12:21:32.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,112 @@
+LICENCMEGÁLLAPODÁS
+openSUSE® 11.2
+
+Ez az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás nem hivatalos magyar fordítása. A
+fordítást jogi értelemben nem határozza meg az openSUSE 11.2 terjesztési
+feltételeit – e tekintetben csak az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás angol
+nyelvű verziója irányadó. Mindazonáltal reméljük, hogy ez a fordítás segít
+az openSUSE 11.2 Licencmegállapodás jobb megértésében.
+
+Ez a megállapodás szabályozza az openSUSE 11.2 letöltését, telepítését,
+vagy használatát, függetlenül a szállítás módjától. Az openSUSE 11.2 egy
+közös munka eredménye, amelyet az USA Copyright törvény véd a következő
+feltételekkel. Az openSUSE projekt átadja közös munkájának eredményét a GNU
+General Public License 2-es verziója alapján. Az openSUSE 11.2
+letöltésével, telepítésével, vagy használatával elfogadja a jelen
+megállapodás feltételeit.
+
+Az openSUSE 11.2 egy moduláris Linux operációs rendszer, amely több száz
+szoftverkomponensből áll. Az egyes komponensek licencmegállapodásai
+többnyire az egyes komponensek forráskódjában találhatók. A bizonyos
+"openSUSE" védjegyeket tartalmazó fájlokat kivéve az összetevők másolása és
+terjesztése engedélyezett. Bizonyos firmware fájlok kivételével a
+licencfeltételek lehetővé teszik a komponensek másolását, módosítását és
+közreadását forráskód, vagy bináris formátumban. Ezen licencmegállapodás
+nem korlátozza és nem is ad további jogokat, mint amelyek az egyes
+komponensek licencmegállapodásában szerepelnek.
+
+Az openSUSE 11.2 megnevezést és egyes komponenseit, beleértve a
+forráskódot, a dokumentációt, a megjelenést, a felépítést és az
+összeállítást, a szerzői jog és más törvények védik. Az openSUSE 11.2
+nevére, bármely komponensére, annak másolatára, vagy összevont részeire is
+fent említett licencek vonatkoznak. Az "openSUSE" az Egyesült Államokban és
+más országokban, a Novell Inc. által bejegyzett védjegy, amelynek
+használata a tulajdonos engedélyével történhet. Ez a megállapodás lehetővé
+teszi a nem módosított openSUSE 11.2 másolatát az "openSUSE" védjegy
+használatával, azzal a feltétellel, hogy Ön az openSUSE projekt védjeggyel
+kapcsolatos iránymutatását betartja a http://www.opensuse.org/Legal oldalon
+találhatóak szerint. Az openSUSE 11.2 módosításától függetlenül is
+tiszteletben kell tartani ezeket az iránymutatásokat.
+
+A kifejezetten ebben a megállapodásban, vagy az adott komponens licencében
+megállapított módot kivéve AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
+MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTJUK A PROGRAMHOZ A GARANCIA BIZTOSÍTÁSÁT.
+AMENNYIBEN A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÍRÁSBAN MÁSKÉNT NEM NYILATKOZNAK, A
+PROGRAM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL KIADÁSRA, MINDENFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS
+NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT, BELEÉRTVE, DE NEM
+KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA VAGY ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ
+GARANCIÁKAT. Az openSUSE projekt nem garantálja, hogy az openSUSE 11.2-ben
+található funkciók megfelelnek a követelményeknek, vagy hogy a működése az
+openSUSE 11.2-ben teljesen hibamentes, vagy hogy pontosan a kísérő
+dokumentációban leírt módon működik. AZ OPENSUSE 11.2-t CSAK A SAJÁT
+FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.
+
+AZ ALKALMAZHATÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN AZ
+OPENSUSE PROJEKT (ÉS LICENCADÓI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS ALKALMAZOTTAI) NEM
+TEHETŐK FELELŐSSÉ A KÁROKÉRT, BELEÉRTVE MINDEN AZ OPENSUSE 11.2
+HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A HASZNÁLAT MEGAKADÁLYOZÁSÁBÓL EREDŐ VÉLETLEN, VAGY
+KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ELMARADT HASZNOT VAGY MEGTAKARÍTÁST, MÉG AKKOR SEM, HA
+AZ OPENSUSE PROJEKT TUDATÁBAN IS VAN, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK. AZ
+OLYAN JOGHATÓSÁGNÁL, AMELY KORLÁTOZZA A KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSÁT VAGY
+KORLÁTOZÁSÁT AZ OPENSUSE PROJEKT (ÉS LICENCTULAJDONOSAI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS
+ALKALMAZOTTAI) ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE 50$ ÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK, VAGY
+AMENNYIBEN A KORLÁTOZÁS NEM ENGEDÉLYEZETT, AKKOR AZ A MEGENGEDETT MINIMÁLIS
+MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.
+
+Az USA törvényeinek előírásai értelmében Ön kijelenti és garantálja, hogy
+Ön: (a) megértette, hogy az openSUSE 11.2-re exportkorlátozások vonatkoznak
+az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az Exportálással
+kapcsolatos igazgatási feladatai (Export Administration Regulations, "EAR")
+szerint; (b) Ön nem az EAR vagy az USA embargója által tiltott
+célországában található; (c) nem fogja exportálni, újraexportálni vagy
+továbbítani az openSUSE 11.2-t egyetlen tiltott célországba, természetes
+vagy jogi személy számára sem anélkül, hogy az USA kormányától beszerezné a
+szükséges exportengedély(eke)t vagy felhatalmazás(oka)t; (d) nem fogja
+használni vagy használatra átadni az openSUSE 11.2-t semmilyen kényes
+nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyver- vagy rakétatechnológiai
+végfelhasználással kapcsolatban, kivéve, ha ezt az USA kormánya
+kifejezetten rendelettel vagy speciális licenccel engedélyezte; (e)
+megértette és elfogadja, hogy ha Ön az USA-ban van és exportálja vagy
+továbbítja az openSUSE 11.2-t a megfelelő végfelhasználók számára, akkor az
+EAR 741.17(e) szakaszának értelmében félévente jelentést kell benyújtania a
+Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (Bureau of Industry
+& Security, BIS) felé, amelyben szerepelnie kell minden egyes fogadó fél
+nevének és címének (országgal együtt); valamint (f) megértette, hogy az
+USA-n kívül más országok is korlátozhatják a titkosítási termékek
+importálását, használatát és exportálását, és ebben az esetben kizárólag Ön
+lesz a felelős az ilyen importálási, használati és exportálási korlátozások
+betartásáért.
+
+Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja be nem tarthatónak bizonyul, ez
+nem befolyásolja a maradék rendelkezések betarthatóságát. A jelen
+szerződésre Utah állam és az USA törvényei vonatkoznak, függetlenül minden
+egyéb ütköző törvény előírásaitól, kivéve, hogy az Egyesült Nemzeteknek a
+nemzetközi árukereskedelemmel kapcsolatos konvenciója nem érvényes. Ön és
+az openSUSE projekt között a jelen szerződés képezi a teljes megállapodást
+és szerződést az adott tárggyal kapcsolatban, és ezt a felek kizárólag
+együttesen, írásban módosíthatják. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármely
+jog lemondása csak akkor érvényes, ha az írásban történik, a kötött fél
+jogosult képviselője által aláírva. A nemteljesítésből vagy
+szerződésszegésből származó semmilyen múltbéli vagy jelen joglemondás nem
+tekinthető a jelen szerződés kapcsán felmerülő bármely jövőbeni jog
+lemondásának. Az USA kormánya általi másolást, többszörözést és
+nyilvánosságra hozást a FAR 52.227-14 (1987. június) Alternate III (1987.
+június), FAR 52.227-19 (1987. június), vagy DFARS 252.227-7013 (b)(3)
+(1995. november), illetve az alkalmazható jogutód rendelkezések
+szabályozzák.
+
+Copyright © 2008 The openSUSE Project. Minden jog fenntartva. A "Novell" és
+az "openSUSE" a Novell, Inc. védjegyei, amely az openSUSE projekt
+megalapítója, támogatója, és elnevezője. A "Linux" Linus Torvalds
+bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokát
+képezi.
\ No newline at end of file


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Remember to have fun...

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-commit+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-commit+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages