Mailinglist Archive: opensuse-buildservice (170 mails)

< Previous Next >
[opensuse-buildservice] OO-dep prob in 11.0
  • From: "M9." <monkey9@xxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Dec 2007 09:49:48 +0100
  • Message-id: <476789AC.9080503@xxxxxx>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hi,

'zypper dup' brings:

2 problemen:
Probleem: No valid solution found with just resolvables which suitalbe
best suitable for your system.
Probleem: Dit zou OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch ongeldig maken.

Probleem: No valid solution found with just resolvables which suitalbe
best suitable for your system.
With this run only resolvables with the best fit have been regarded.
Het overwegen van alle mogelijke oplosbaren neemt enige tijd in beslag
maar kan een bruikbaar resultaat opleveren.
Oplossing 1: Voer een oplosbaarheidsdraai uit met ALLE mogelijkheden.
Alle oplosbaren met geschikte architectuur worden overwogen.
Choose the number, (s)kip, (r)etry or (c)ancel> 1
Oplossing 1 wordt toegepast

Probleem: Dit zou OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch ongeldig maken.
er is niet voldaan aan de vereisten voor OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch
=== OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch ===
OpenOffice_org-2.3.1-2.i586[openSUSE-FACTORY_11.0_1] levert
OpenOffice_org == 2.3.1-2, maar een andere versie van pakket is al
geïnstalleerd.
OpenOffice_org-2.3.1-3.x86_64 levert OpenOffice_org == 2.3.1-3, maar
is aangemerkt voor deïnstallatie.
Aan de vereiste OpenOffice_org == 2.3.1 voor
OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch kan niet worden voldaan
OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch zal opnieuw worden geëvalueerd voor
installatie door language:nl-.noarch (nl == )

Oplossing 1: OpenOffice_org-nl verwijderen
OpenOffice_org-nl-2.3.1-2.noarch verwijderen
Choose the number, (s)kip, (r)etry or (c)ancel>

- --


Have a nice day,

M9. Now, is the only time that exists.OS: Linux 2.6.24-rc4-git6-2-default x86_64
Huidige gebruiker: monkey9@tribal-sfn2
Systeem: openSUSE 11.0 (x86_64) Alpha0
KDE: 3.5.8 "release 24"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with SUSE - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFHZ4msX5/X5X6LpDgRAgOaAJ97OFdRlPeR/CbfEpX3MfxhC3ykwwCeIpix
T4Q7+M5j5iZZ7yHuKDz2Gp0=
=Cn2L
-----END PGP SIGNATURE-----
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-buildservice+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-buildservice+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages