Mailinglist Archive: zypp-commit (325 mails)

< Previous Next >
[zypp-commit] r7307 - in /trunk/zypper/po: pl.po uk.po
  • From: jkupec@xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 19 Sep 2007 09:08:41 -0000
  • Message-id: <20070919090841.5B702175A6@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Author: jkupec
Date: Wed Sep 19 11:08:40 2007
New Revision: 7307

URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp?rev=7307&view=rev
Log:
- translations update

Modified:
    trunk/zypper/po/pl.po
    trunk/zypper/po/uk.po

Modified: trunk/zypper/po/pl.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/pl.po?rev=7307&r1=7306&r2=7307&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/pl.po (original)
+++ trunk/zypper/po/pl.po Wed Sep 19 11:08:40 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-21 21:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-19 00:51+0100\n"
 "Last-Translator: wadim dziedzic <nikdo@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <pl@xxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -54,27 +54,26 @@
 msgstr "Czy ufać kluczowi: id: %s, %s, odcisk: %s"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:110
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning: Ignoring failed signature verification for %s with public key id %s, %s, fingerprint %s!"
-msgstr "Uwaga: zignorowano nieudaną weryfikację sygnatury dla %s. ID klucza: %s, %s odcisk: %s. Proszę jeszcze raz skontrolować czy nie jest to spowodowane przez niebezpieczne zmiany w pliku."
+msgstr "Uwaga: zignorowano nieudaną weryfikację sygnatury dla %s. ID klucza: %s, %s odcisk: %s."
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:113
 msgid "Double-check this is not caused by some malicious changes in the file!"
-msgstr ""
+msgstr "Proszę sprawdzić dokładnie czy nie jest to skutkiem podejrzanych zmian w pliku"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:120
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature verification failed for %s with public key id %s, %s, fingerprint %s."
-msgstr "Weryfikacja podsumowania dla %s nie powiodła się. Oczekiwano %s, napotkano %s."
+msgstr "Weryfikacja sygnatury dla %s nie powiodła się ID klucza %s, %s odcisk %s"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:123
 msgid "Warning: This might be caused by a malicious change in the file!"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga: Może to być skutkiem podejrzanych zmian w pliku."
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:125
-#, fuzzy
 msgid "Continuing is risky! Continue anyway?"
-msgstr "Kontynuacja mimo wszystko"
+msgstr "Kontynuacja jest ryzykowna. Kontynuować mimo to?"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136
 #, c-format
@@ -82,8 +81,10 @@
 msgstr "Brak podsumowania dla pliku %s."
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163
+#: ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Czy kontynuować?"
 
@@ -107,101 +108,89 @@
 msgstr "Inicjalizacja celu"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:83
-#, fuzzy
 msgid "package"
 msgid_plural "packages"
 msgstr[0] "pakiet"
-msgstr[1] "pakiet"
-msgstr[2] "pakiet"
+msgstr[1] "pakiety"
+msgstr[2] "pakietów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:85
-#, fuzzy
 msgid "selection"
 msgid_plural "selections"
 msgstr[0] "wybór"
-msgstr[1] "wybór"
-msgstr[2] "wybór"
+msgstr[1] "wybóry"
+msgstr[2] "wybórów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:87
-#, fuzzy
 msgid "pattern"
 msgid_plural "patterns"
 msgstr[0] "wzorzec"
-msgstr[1] "wzorzec"
-msgstr[2] "wzorzec"
+msgstr[1] "wzorce"
+msgstr[2] "wzorców"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:89
-#, fuzzy
 msgid "product"
 msgid_plural "product"
 msgstr[0] "produkt"
-msgstr[1] "produkt"
-msgstr[2] "produkt"
+msgstr[1] "produkty"
+msgstr[2] "produktów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:91
-#, fuzzy
 msgid "patch"
 msgid_plural "patches"
 msgstr[0] "poprawka"
-msgstr[1] "poprawka"
-msgstr[2] "poprawka"
+msgstr[1] "poprawki"
+msgstr[2] "poprawek"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:93
-#, fuzzy
 msgid "script"
 msgid_plural "scripts"
 msgstr[0] "skrypt"
-msgstr[1] "skrypt"
-msgstr[2] "skrypt"
+msgstr[1] "skrypty"
+msgstr[2] "skryptów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:95
-#, fuzzy
 msgid "message"
 msgid_plural "messages"
 msgstr[0] "wiadomość"
-msgstr[1] "wiadomość"
-msgstr[2] "wiadomość"
+msgstr[1] "wiadomości"
+msgstr[2] "wiadomości"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:97
-#, fuzzy
 msgid "language"
 msgid_plural "languages"
-msgstr[0] "język:"
-msgstr[1] "język:"
-msgstr[2] "język:"
+msgstr[0] "język"
+msgstr[1] "języki"
+msgstr[2] "języków"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:99
-#, fuzzy
 msgid "atom"
 msgid_plural "atoms"
 msgstr[0] "atom"
-msgstr[1] "atom"
-msgstr[2] "atom"
+msgstr[1] "atomy"
+msgstr[2] "atomów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:101
-#, fuzzy
 msgid "system"
 msgid_plural "systems"
 msgstr[0] "system"
-msgstr[1] "system"
-msgstr[2] "system"
+msgstr[1] "systemy"
+msgstr[2] "systemów"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:103
-#, fuzzy
 msgid "srcpackage"
 msgid_plural "srcpackages"
-msgstr[0] "pakiet"
-msgstr[1] "pakiet"
-msgstr[2] "pakiet"
+msgstr[0] "pakiet Åºródłowy"
+msgstr[1] "pakiety Åºródłowe"
+msgstr[2] "pakietów Åºródłowych"
 
 #. default
 #: ../src/zypper-misc.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "resolvable"
 msgid_plural "resolvables"
-msgstr[0] "Pakiet rozwiązywalny"
-msgstr[1] "Pakiet rozwiązywalny"
-msgstr[2] "Pakiet rozwiązywalny"
+msgstr[0] "pakiet rozwiązywalny"
+msgstr[1] "pakiety rozwiązywalne"
+msgstr[2] "pakietów rozwiązywalnych"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
@@ -230,11 +219,13 @@
 msgstr "Dodanie \"%s\" do listy pakietów przeznaczonych do usunięcia nie powiodło się."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356
+#: ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Nie znaleziono"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
+#: ../src/zypper-misc.cc:422
+#: ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problem:"
 
@@ -274,45 +265,46 @@
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Nie znaleziono podanej właściwości"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
+#: ../src/zypper-misc.cc:637
+#: ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Brak zadań."
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:708
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following %s is going to be upgraded:"
 msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
-msgstr[0] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
-msgstr[1] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
-msgstr[2] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[0] "Zaktualizowany zostanie następujący %s:"
+msgstr[1] "Zaktualizowane zostaną następujące %s:"
+msgstr[2] "Zaktualizowane zostaną następujące %s:"
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:721
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following %s is going to be downgraded:"
 msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
-msgstr[0] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
-msgstr[1] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
-msgstr[2] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[0] "Następujący %s zostanie przywrócone do wcześniejszej wersji:"
+msgstr[1] "Następujące %s zostaną przywrócone do wcześniejszej wersji:"
+msgstr[2] "Następujące %s zostaną przywrócone do wcześniejszej wersji:"
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:735
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
 msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
-msgstr[0] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
-msgstr[1] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
-msgstr[2] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
+msgstr[0] "Nowy %s zostanie zainstalowany:"
+msgstr[1] "Nowe %s zostaną zainstalowane:"
+msgstr[2] "Nowe %s zostaną zainstalowane:"
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:749
 #, c-format
 msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
 msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+msgstr[0] "Usunięte zostanie następujący %s:"
+msgstr[1] "Usunięte zostaną następujące %s:"
+msgstr[2] "Usunięte zostaną następujące %s:"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
@@ -349,35 +341,43 @@
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "potrzebnych poprawek: %d (poprawki bezpieczeństwa: %d)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871
+#: ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Zainstalowano"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871
+#: ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Usunięto"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873
+#: ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Już nieodpowiednia"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873
+#: ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Nieodpowiednia"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875
+#: ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Zastosowana"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875
+#: ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Niepotrzebna"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877
+#: ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Uszkodzona"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877
+#: ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Potrzebna"
 
@@ -386,33 +386,44 @@
 msgid "error"
 msgstr "błąd"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
-#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908
+#: ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177
+#: ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalog: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
-#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908
+#: ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177
+#: ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Repozytorium:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
-#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
-#: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183
+#: ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-sources.cc:357
+#: ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
-#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185
+#: ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Wersja"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
@@ -429,22 +440,26 @@
 "UWAGA: Te uaktualnienia dotyczą samego programu uaktualniającego.\n"
 "Dostępne są także inne uaktualnienia.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073
+#: ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nie znaleziono aktualizacji."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175
+#: ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180
+#: ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Zestaw"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185
+#: ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
@@ -461,11 +476,11 @@
 msgstr "zatwierdzanie"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:1421
-#, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
-msgstr "Problem podczas pobierania plików z \"%s\"."
+msgstr "Problem podczas pobierania pliku pakietu z repozytorium:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422
+#: ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Więcej informacji można znaleźć w powyższym komunikacie błędów."
 
@@ -652,7 +667,8 @@
 msgid "Repository '%s' is out-of-date. You can run 'zypper refresh' as root to update it."
 msgstr "Repozytorium \"%s\" jest nieaktualne. Aby je zaktualizować, należy uruchomić polecenie \"zypper refresh\" jako użytkownik root."
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:316 ../src/zypper-sources.cc:357
+#: ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-sources.cc:357
 #: ../src/zypper-search.h:297
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -669,7 +685,8 @@
 msgstr "Wyłączono"
 
 #. TranslatorExplanation used as e.g. "Enabled: Yes"
-#: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-sources.cc:730
+#: ../src/zypper-sources.cc:357
+#: ../src/zypper-sources.cc:730
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączono"
 
@@ -683,16 +700,22 @@
 
 #. enabled?
 #. autorefresh?
-#: ../src/zypper-sources.cc:373 ../src/zypper-sources.cc:375
-#: ../src/zypper-sources.cc:730 ../src/zypper-sources.cc:732
-#: ../src/zypper-info.cc:160 ../src/zypper-info.cc:166
+#: ../src/zypper-sources.cc:373
+#: ../src/zypper-sources.cc:375
+#: ../src/zypper-sources.cc:730
+#: ../src/zypper-sources.cc:732
+#: ../src/zypper-info.cc:160
+#: ../src/zypper-info.cc:166
 #: ../src/zypper-info.cc:168
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:373 ../src/zypper-sources.cc:375
-#: ../src/zypper-sources.cc:730 ../src/zypper-sources.cc:732
-#: ../src/zypper-info.cc:160 ../src/zypper-info.cc:166
+#: ../src/zypper-sources.cc:373
+#: ../src/zypper-sources.cc:375
+#: ../src/zypper-sources.cc:730
+#: ../src/zypper-sources.cc:732
+#: ../src/zypper-info.cc:160
+#: ../src/zypper-info.cc:166
 #: ../src/zypper-info.cc:168
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
@@ -701,7 +724,8 @@
 msgid "No repositories defined. Use the 'zypper addrepo' command to add one or more repositories."
 msgstr "Nie zdefiniowano Å¼adnych repozytoriów. Aby je dodać, należy skorzystać z polecenia \"zypper addrepo\"."
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:424 ../src/zypper-sources.cc:495
+#: ../src/zypper-sources.cc:424
+#: ../src/zypper-sources.cc:495
 msgid "Error reading repositories:"
 msgstr "Błąd odczytu repozytoriów:"
 
@@ -816,29 +840,26 @@
 msgstr "Proszę sprawdzić czy nośnik instalacyjny jest poprawny i odczytywalny."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:795
-#, fuzzy
 msgid "Problem accessing the file at the specified URL"
-msgstr "Problem podczas przesyłania danych repozytorium spod podanego adresu URL:"
+msgstr "Problem dostępu do pliku spod podanego adresu URL"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:796
-#, fuzzy
 msgid "Please check if the URL is valid and accessible."
-msgstr "Proszę sprawdzić czy podany adres URL jest dostępny."
+msgstr "Proszę sprawdzić czy podany adres URL jest poprawny i dostępny."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:803
-#, fuzzy
 msgid "Problem parsing the file at the specified URL"
-msgstr "Problem podczas przesyłania danych repozytorium spod podanego adresu URL:"
+msgstr "Problem podczas analizy pliku pod danym adresem URL"
 
 #. TranslatorExplanation don't translate the URL if the URL itself is not translated.
 #. Also don't translate the '.repo' string.
 #: ../src/zypper-sources.cc:806
 msgid "Is it a .repo file? See http://en.opensuse.org/Standards/RepoInfo for details.";
-msgstr ""
+msgstr "Czy jest to plik .repo? Szczegóły: http://en.opensuse.org/Standards/RepoInfo";
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:813
 msgid "Problem encountered while trying to read the file at the specified URL"
-msgstr ""
+msgstr "Napotkano problem podczas próbu odczytu pliku spod podanego adresu URL"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:870
 #, c-format
@@ -850,16 +871,19 @@
 msgid "Repository %s renamed to %s"
 msgstr "Zmieniono nazwę repozytorium %s na %s"
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:927 ../src/zypper-sources.cc:1004
+#: ../src/zypper-sources.cc:927
+#: ../src/zypper-sources.cc:1004
 #, c-format
 msgid "Repository %s not found."
 msgstr "Repozytorium \"%s\" nie zostało znalezione"
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:932 ../src/zypper-sources.cc:1009
+#: ../src/zypper-sources.cc:932
+#: ../src/zypper-sources.cc:1009
 msgid "Error while modifying the repository:"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas modyfikacji repozytorium."
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:934 ../src/zypper-sources.cc:1011
+#: ../src/zypper-sources.cc:934
+#: ../src/zypper-sources.cc:1011
 #, c-format
 msgid "Leaving repository %s unchanged."
 msgstr "Nie zmieniono repozytorium \"%s\"."
@@ -884,12 +908,14 @@
 msgid "Repository '%s' not cached. Caching..."
 msgstr "Brak pamięci podręcznej dla repozytorium \"%s\". Tworzenie..."
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:1061 ../src/zypper-sources.cc:1080
+#: ../src/zypper-sources.cc:1061
+#: ../src/zypper-sources.cc:1080
 #, c-format
 msgid "Problem loading data from '%s'"
 msgstr "Problem przy wczytywaniu danych z \"%s\""
 
-#: ../src/zypper-sources.cc:1062 ../src/zypper-sources.cc:1082
+#: ../src/zypper-sources.cc:1062
+#: ../src/zypper-sources.cc:1082
 #, c-format
 msgid "Resolvables from '%s' not loaded because of error."
 msgstr "Pakiety z \"%s\" nie zostały wczytane z powodu błędu."
@@ -949,35 +975,35 @@
 msgid "Invalid answer. Choose letter a, r, or i."
 msgstr "Niepoprawna odpowiedź. Proszę podać literę p, a lub i."
 
-#: ../src/zypper-callbacks.cc:130 ../src/zypper-callbacks.cc:137
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:130
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:137
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:153
-#, fuzzy
 msgid "yes"
-msgstr "Tak"
+msgstr "tak"
 
-#: ../src/zypper-callbacks.cc:130 ../src/zypper-callbacks.cc:137
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:130
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:137
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:153
-#, fuzzy
 msgid "no"
-msgstr "n"
+msgstr "nie"
 
 #. TranslatorExplanation don't translate the 'y' and 'n', they can always be used as answers.
 #. The second and the third %s is the translated 'yes' and 'no' string (lowercase).
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:152
 #, c-format
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna odpowiedź \"%s\". Proszę podać 'y' dla '%s' lub 'n' dla '%s' jeśli nic innego nie działa"
 
 #. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:222
-#, fuzzy
 msgid "Too many arguments"
-msgstr "Zbyt wiele argumentów."
+msgstr "Zbyt wiele parametrów"
 
-#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
-#, fuzzy
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223
+#: ../src/zypper.cc:888
+#: ../src/zypper.cc:1475
 msgid "Usage"
-msgstr "osage"
+msgstr "Użycie"
 
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
@@ -1000,15 +1026,18 @@
 msgid "Information for %s %s:"
 msgstr "%s %s -- informacje:"
 
-#: ../src/zypper-info.cc:94 ../src/zypper-info.cc:141
+#: ../src/zypper-info.cc:94
+#: ../src/zypper-info.cc:141
 msgid "Name: "
 msgstr "Nazwa: "
 
-#: ../src/zypper-info.cc:95 ../src/zypper-info.cc:142
+#: ../src/zypper-info.cc:95
+#: ../src/zypper-info.cc:142
 msgid "Version: "
 msgstr "Wersja: "
 
-#: ../src/zypper-info.cc:96 ../src/zypper-info.cc:143
+#: ../src/zypper-info.cc:96
+#: ../src/zypper-info.cc:143
 msgid "Arch: "
 msgstr "Arch: "
 
@@ -1016,7 +1045,8 @@
 msgid "Installed: "
 msgstr "Zainstalowano: "
 
-#: ../src/zypper-info.cc:99 ../src/zypper-info.cc:145
+#: ../src/zypper-info.cc:99
+#: ../src/zypper-info.cc:145
 msgid "Status: "
 msgstr "Status: "
 
@@ -1040,11 +1070,13 @@
 msgid "Installed Size: "
 msgstr "Rozmiar po zainstalowaniu: "
 
-#: ../src/zypper-info.cc:111 ../src/zypper-info.cc:169
+#: ../src/zypper-info.cc:111
+#: ../src/zypper-info.cc:169
 msgid "Summary: "
 msgstr "Podsumowanie: "
 
-#: ../src/zypper-info.cc:112 ../src/zypper-info.cc:170
+#: ../src/zypper-info.cc:112
+#: ../src/zypper-info.cc:170
 msgid "Description: "
 msgstr "Opis: "
 
@@ -1104,12 +1136,12 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Jest to błąd, proszę wypełnić raport błędu w tej sprawie."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
+#: ../src/zypper.cc:76
+#: ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Podany adres URL jest nieprawidlowy."
 
 #: ../src/zypper.cc:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  Commands:\n"
 "\thelp, ?\t\t\tHelp\n"
@@ -1594,12 +1626,15 @@
 "  ___ _  e. __ ,o\n"
 "           \"  \""
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:795
+#: ../src/zypper.cc:880
+#: ../src/zypper.cc:960
 #: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Do modyfikacji repozytoriów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
+#: ../src/zypper.cc:829
+#: ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Zbyt mało parametrów. Wymagany jest conajmniej alias i adres URL."
 
@@ -1611,7 +1646,8 @@
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Polecenie \"zypper -h addrepo\" wyświetla listę znanych typów repozytoriów."
 
-#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
+#: ../src/zypper.cc:886
+#: ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Brak wymaganego parametru."
 
@@ -1635,7 +1671,9 @@
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Do instalacji/usuwania pakietów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
+#: ../src/zypper.cc:1091
+#: ../src/zypper.cc:1334
+#: ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Nieznany typ pakietu: %s"
@@ -1644,15 +1682,18 @@
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Ostrzeżenie: Brak repozytorów. Operacja obejmie tylko zainstalowane pakiety. Nic nowego nie może zostać zainstalowane."
 
-#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
+#: ../src/zypper.cc:1129
+#: ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Tworzenie testu dla mechanizmu zarządzania pakietami..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
+#: ../src/zypper.cc:1131
+#: ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Test mechanizmu rozwiązywania zależności został poprawnie wygenerowany."
 
-#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
+#: ../src/zypper.cc:1134
+#: ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Błąd podczas tworzenia testu dla mechanizmu zarządzania pakietami."
 
@@ -1670,7 +1711,8 @@
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
+#: ../src/zypper.cc:1344
+#: ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Uruchomiono jako \"rug\". Nie można wykonać \"najlepszej\" aktualizacji."
 
@@ -1711,26 +1753,28 @@
 msgstr "Nieprawidłowy obiekt"
 
 #: ../src/zypper-callbacks.h:50
-#, fuzzy
 msgid "Error"
-msgstr "błąd"
+msgstr "Błąd"
 
 #: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Proszę włożyć nośnik [%s] # %d i nacisnąć 't' aby kontynuować lub 'n' aby przerwać operację."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Pobieranie:"
 
 #. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Downloading delta [42%]"
-#: ../src/zypper-source-callbacks.h:97 ../src/zypper-source-callbacks.h:104
+#: ../src/zypper-source-callbacks.h:97
+#: ../src/zypper-source-callbacks.h:104
 msgid "Downloading delta"
 msgstr "Pobieranie pakietu różnicowego"
 
 #. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Applying delta [42%]"
-#: ../src/zypper-source-callbacks.h:125 ../src/zypper-source-callbacks.h:131
+#: ../src/zypper-source-callbacks.h:125
+#: ../src/zypper-source-callbacks.h:131
 msgid "Applying delta"
 msgstr "Nanoszenie różnicy"
 
@@ -1769,7 +1813,8 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Odczytywanie zainstalowanych pakietów"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Usuwanie"
 
@@ -1788,7 +1833,8 @@
 msgstr "(z --nodeps --force)"
 
 #. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Instalowanie: %s-%s"
@@ -1808,43 +1854,30 @@
 
 #~ msgid "Signature verification failed for %s with public key id %s, %s, fingerprint %s. Warning: This might be caused by a malicious change in the file! Continuing is risky! Continue anyway?"
 #~ msgstr "Nieudana weryfikacja sygnatury dla %s. ID klucza: %s, %s, odcisk: %s. Uwaga: może to być spowodowane przez niebezpieczne zmiany w pliku. Kontynuacja wiąże się z ryzykiem. Kontynuować?"
-
 #~ msgid "y"
 #~ msgstr "t"
-
 #~ msgid "Y"
 #~ msgstr "T"
-
 #~ msgid "N"
 #~ msgstr "N"
-
 #~ msgid "Invalid answer '%s', enter '%s' or '%s':"
 #~ msgstr "Niepoprawna odpowiedź: \"%s\". Proszę podać \"%s\" lub \"%s\":"
-
 #~ msgid "Summary:"
 #~ msgstr "Podsumowanie:"
-
 #~ msgid "<install>   "
 #~ msgstr "<zainstaluj>   "
-
 #~ msgid "<uninstall> "
 #~ msgstr "<usuń>"
-
 #~ msgid "DONE"
 #~ msgstr "ZAKOŃCZONO"
-
 #~ msgid "Adding repository '%s'."
 #~ msgstr "Dodawanie repozytorium \"%s\"."
-
 #~ msgid "Zypper happy! Detected repository type matches the one specified in the --type option."
 #~ msgstr "OK! Typ wykrytego repozytorium odpowiada podanemu w opcji --type."
-
 #~ msgid "Warning! Overriding detected repository type '%s' with manually specified '%s'."
 #~ msgstr "Uwaga! Wykryto typ \"%s\", ale zastosowano podany typ \"%s\"."
-
 #~ msgid "Unknown repository type '%s'. Using detected type '%s' instead."
 #~ msgstr "Nieznany typ repozytorium \"%s\". Użyto wykrytego typu \"%s\"."
-
 #~ msgid ""
 #~ "  Repository options:\n"
 #~ "\t--disable-repositories, -D\t\tDo not read data from defined repositories.\n"
@@ -1853,14 +1886,12 @@
 #~ "  Opcje repozytoriów:\n"
 #~ "\t--disable-repositories, -D\t\tNie czyta danych z podanych repozytoriów\n"
 #~ "\t--repo <URI|.repo>\t\tWczytuje dodatkowe repozytorium\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "  Target options:\n"
 #~ "\t--disable-system-resolvables, -T\t\tDo not read system installed resolvables\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "  Opcje celu:\n"
 #~ "\t--disable-system-resolvables, -T\t\tNie pobieraj systemowych pakietów rozwiązywalnych\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "install [options] <name> ...\n"
 #~ "\n"
@@ -1883,7 +1914,6 @@
 #~ "\t--no-confirm,-y\t\t\tNie prosi o potwierdzenie użytkownika przed instalacją\n"
 #~ "\t--auto-agree-with-licenses,-l\tAutomatycznie zgadza się na licencje innych firm/osób.\n"
 #~ "\t\t\t\t\tWięcej szczegółów w podręczniku systemowym programu zypper.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "remove [options] <name> ...\n"
 #~ "\n"
@@ -1900,7 +1930,6 @@
 #~ "  Opcje polecenia:\n"
 #~ "\t--type,-t\t\tTyp pakietu rozwiązywalnego (domyślnie: package)\n"
 #~ "\t--no-confirm,-y\tNie Å¼Ä…da potwierdzenia od użytkownika\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "repos (lr)\n"
 #~ "\n"
@@ -1911,7 +1940,6 @@
 #~ "\n"
 #~ "Wyświetla wszystkie zdefiniowane repozytoria.\n"
 #~ "To polecenie nie posiada Å¼adnych opcji.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "list-updates [options]\n"
 #~ "\n"
@@ -1926,7 +1954,6 @@
 #~ "\n"
 #~ "  Opcje polecenia:\n"
 #~ "\t--type,-t\t\tTyp pakietu rozwiązywalnego (domyślnie: poprawka)\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "'update' - Update all installed resolvables with newer versions, where applicable.\n"
 #~ "\n"
@@ -1947,7 +1974,6 @@
 #~ "\t--skip-interactive\t\tPomija uaktualnienia interaktywne\n"
 #~ "\t--auto-agree-with-licenses,-l\tAutomatycznie zgadza się na licencje innych firm/osób.\n"
 #~ "\t\t\t\t\tWięcej szczegółów w podręczniku systemowym programu zypper.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "patch-check\n"
 #~ "\n"
@@ -1960,7 +1986,6 @@
 #~ "Sprawdza dostępność poprawek\n"
 #~ "\n"
 #~ "To polecenie nie posiada opcji.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "patches\n"
 #~ "\n"
@@ -1973,80 +1998,56 @@
 #~ "Wyświetla dostępne poprawki\n"
 #~ "\n"
 #~ "To polecenie nie posiada opcji.\n"
-
 #~ msgid "Ignoring --terse (provided only for rug compatibility)"
 #~ msgstr "zignorowano --terse (używany tylko do kompatybilności z programem rug)"
-
 #~ msgid "Will retry more aggressively."
 #~ msgstr "Ponowna, bardziej agresywna próba."
-
 #~ msgid "Import key "
 #~ msgstr "Zaimportuj klucz"
-
 #~ msgid "continue?"
 #~ msgstr "czy kontynuować?"
-
 #~ msgid " fingerprint:"
 #~ msgstr " odcisk klucza:"
-
 #~ msgid "Signature verification for "
 #~ msgstr "Weryfikacja podpisu dla "
-
 #~ msgid " with public key id "
 #~ msgstr " o identyfikatorze klucza publicznego "
-
 #~ msgid " failed, THIS IS RISKY!"
 #~ msgstr " nie powiodło się. OPERACJA JEST RYZYKOWNA."
-
 #~ msgid " for "
 #~ msgstr " dla "
-
 #~ msgid ", expected "
 #~ msgstr ", oczekiwano "
-
 #~ msgid " found "
 #~ msgstr " znaleziono "
-
 #~ msgid "not found"
 #~ msgstr "nie znaleziono"
-
 #~ msgid "skipping "
 #~ msgstr "pomijanie "
-
 #~ msgid "(already installed)"
 #~ msgstr "(już zainstalowane)"
-
 #~ msgid "Failed"
 #~ msgstr "Niepowodzenie"
-
 #~ msgid " patches needed"
 #~ msgstr " wymagane poprawki"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Cleaning cache..."
 #~ msgstr "Inicjalizacja cache..."
-
 #~ msgid "removing source "
 #~ msgstr "usuwanie Åºródła "
-
 #~ msgid "URL is invalid: "
 #~ msgstr "Nieprawidłowy adres URL: "
-
 #~ msgid "Sorry, you need root privileges to use system sources, disabling them..."
 #~ msgstr "Wyłączanie Åºródeł systemowych. Do ich użycia wymagane są uprawnienia administratora..."
-
 #~ msgid "Restoring system sources..."
 #~ msgstr "Przywracanie Åºródeł systemowych..."
-
 #~ msgid "Failed to restore sources"
 #~ msgstr "Przywracanie Åºródeł systemowych zakończone niepowodzeniem"
-
 #~ msgid "Can't access repository"
 #~ msgstr "Brak dostępu do repozytorium"
-
 #~ msgid "No sources. Zypper currently searches within installationsources only."
 #~ msgstr "Brak Åºródeł. Zypper wyszukuje obecnie jedynie wśród Åºródeł instalacyjnych."
-
 #~ msgid ""
 #~ "  Command options:\n"
 #~ "\t--catalog,-c\t\tOnly from this catalog (under development)\n"
@@ -2057,7 +2058,6 @@
 #~ "\t--catalog,-c\t\tTylko z tego katalogu (opcja w trakcie rozwijania)\n"
 #~ "\t--type,-t\t\tTyp pakietu rozwiązywalnego (domyślnie: package)\n"
 #~ "\t--no-confirm,-y\tNie Å¼Ä…daj potwierdzenia od użytkownika\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "service-delete [options] <URI|alias>\n"
 #~ "\n"
@@ -2068,7 +2068,6 @@
 #~ "\n"
 #~ "Usuń Åºródło instalacji z systemu.\n"
 #~ "To polecenie nie posiada Å¼adnych opcji.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "  Command options:\n"
 #~ "\t--type,-t\t\tType of resolvable (default: patch)\n"
@@ -2079,7 +2078,6 @@
 #~ "\t--type,-t\t\tTyp pakietu rozwiązywalnego (domyślnie: patch)\n"
 #~ "\t--no-confirm,-y\t\tNie Å¼Ä…daj potwierdzenia od użytkownika\n"
 #~ "\t--skip-interactive\t\tPomiń aktualizacje wymagające interakcji\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "zypper [global-options] moo\n"
 #~ "\n"
@@ -2088,39 +2086,28 @@
 #~ "zypper [opcje-globalne] moo\n"
 #~ "\n"
 #~ "'moo' - Wyświetla szczegółowe zwierzątko\n"
-
 #~ msgid "Unknown command"
 #~ msgstr "Nieznane polecenie"
-
 #~ msgid "A ZYpp transaction is already in progress."
 #~ msgstr "Transakcja ZYpp jest już w trakcie wykonania."
-
 #~ msgid " (old way)"
 #~ msgstr " (stary sposób)"
-
 #~ msgid "Unknown repository type "
 #~ msgstr "Nieznany typ repozytorium "
-
 #~ msgid "Name not found"
 #~ msgstr "Nazwa nie została znaleziona"
-
 #~ msgid "baseurl not found"
 #~ msgstr "nie znaleziono bazowego URL"
-
 #~ msgid "Sorry, not implemented yet for libzypp-1.x.x"
 #~ msgstr "Przykro nam, opcja jeszcze niezaimplementowana w libzypp-1.x.x."
-
 #~ msgid "Error while refreshing the source: "
 #~ msgstr "Podczas odświeżania Åºródła wystąpił błąd: "
-
 #~ msgid "Error while fetching "
 #~ msgstr "Błąd podczas pobierania"
-
 #~ msgid "ZENworks Management Daemon is running."
 #~ msgstr "Demon ZENworks Management jest uruchomiony."
-
 #~ msgid "Use rug or yast2 for that."
 #~ msgstr "W tym celu proszę użyć programów rug lub yast2."
-
 #~ msgid "Warning: Unknown metadata type "
 #~ msgstr "Ostrzeżenie: Nieznany typ metadanych "
+

Modified: trunk/zypper/po/uk.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/uk.po?rev=7307&r1=7306&r2=7307&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/uk.po (original)
+++ trunk/zypper/po/uk.po Wed Sep 19 11:08:40 2007
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: zypper.uk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-19 19:21-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-18 22:03-0700\n"
 "Last-Translator: Ivan Petrouchtchak <ivanpetrouchtchak@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation@xxxxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,17 +64,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:120
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature verification failed for %s with public key id %s, %s, fingerprint %s."
-msgstr "Перевірка Ð´Ð°Ð¹Ð´Ð¶ÐµÑÑ‚у Ð´Ð»Ñ %s Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð° Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ–. ÐžÑ‡Ñ–кувалось %s, Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ %s."
+msgstr "Перевірка Ð¿Ñ–дпису Ð´Ð»Ñ %s Ð· Ð†Ð” Ð²Ñ–дкритого ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð° %s, %s, Ð´Ð°Ð¹Ð´Ð¶ÐµÑÑ‚ом %s Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð° Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ–."
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:123
 msgid "Warning: This might be caused by a malicious change in the file!"
-msgstr ""
+msgstr "Увага: Ñ†Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ Ð±ÑƒÑ‚и ÑÐ¿Ñ€Ð¸Ñ‡Ð¸Ð½ÐµÐ½Ðµ Ð·Ð»Ð¾Ð²Ð¼Ð¸ÑÐ½Ð¾ÑŽ Ð·Ð¼Ñ–ною Ð² Ñ„айлі!"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:125
 msgid "Continuing is risky! Continue anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ризиковано Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¶ÑƒÐ²Ð°Ñ‚и! ÐŸÑ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¶Ð¸Ñ‚и, Ð¿Ð¾Ð¿Ñ€Ð¸ Ð²ÑÐµ?"
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136
 #, c-format
@@ -96,7 +96,7 @@
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:156
 #, c-format
 msgid "Ignoring failed digest verification for %s (expected %s, found %s)."
-msgstr ""
+msgstr "Ігнорується Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ð»Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ñ–рка Ð´Ð°Ð¹Ð´Ð¶ÐµÑÑ‚у %s (очікувалось %s, Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ %s)."
 
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:162
 #, c-format
@@ -108,101 +108,89 @@
 msgstr "Започаткування Ñ†Ñ–лі"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:83
-#, fuzzy
 msgid "package"
 msgid_plural "packages"
 msgstr[0] "пакунок"
-msgstr[1] "пакунок"
-msgstr[2] "пакунок"
+msgstr[1] "пакунки"
+msgstr[2] "пакунків"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:85
-#, fuzzy
 msgid "selection"
 msgid_plural "selections"
-msgstr[0] "вибір"
-msgstr[1] "вибір"
-msgstr[2] "вибір"
+msgstr[0] "вибрана"
+msgstr[1] "вибрані"
+msgstr[2] "вибраних"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:87
-#, fuzzy
 msgid "pattern"
 msgid_plural "patterns"
-msgstr[0] "взірець"
-msgstr[1] "взірець"
-msgstr[2] "взірець"
+msgstr[0] "шаблон"
+msgstr[1] "шаблони"
+msgstr[2] "шаблонів"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:89
-#, fuzzy
 msgid "product"
 msgid_plural "product"
 msgstr[0] "продукт"
-msgstr[1] "продукт"
-msgstr[2] "продукт"
+msgstr[1] "продукти"
+msgstr[2] "продуктів"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:91
-#, fuzzy
 msgid "patch"
 msgid_plural "patches"
 msgstr[0] "латка"
-msgstr[1] "латка"
-msgstr[2] "латка"
+msgstr[1] "латки"
+msgstr[2] "латок"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:93
-#, fuzzy
 msgid "script"
 msgid_plural "scripts"
 msgstr[0] "скрипт"
-msgstr[1] "скрипт"
-msgstr[2] "скрипт"
+msgstr[1] "скрипти"
+msgstr[2] "скриптів"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:95
-#, fuzzy
 msgid "message"
 msgid_plural "messages"
 msgstr[0] "повідомлення"
 msgstr[1] "повідомлення"
-msgstr[2] "повідомлення"
+msgstr[2] "повідомлень"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:97
-#, fuzzy
 msgid "language"
 msgid_plural "languages"
-msgstr[0] "мова: "
-msgstr[1] "мова: "
-msgstr[2] "мова: "
+msgstr[0] "мова"
+msgstr[1] "мови"
+msgstr[2] "мов"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:99
-#, fuzzy
 msgid "atom"
 msgid_plural "atoms"
 msgstr[0] "атом"
-msgstr[1] "атом"
-msgstr[2] "атом"
+msgstr[1] "атоми"
+msgstr[2] "атомів"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:101
-#, fuzzy
 msgid "system"
 msgid_plural "systems"
 msgstr[0] "система"
-msgstr[1] "система"
-msgstr[2] "система"
+msgstr[1] "системи"
+msgstr[2] "систем"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:103
-#, fuzzy
 msgid "srcpackage"
 msgid_plural "srcpackages"
-msgstr[0] "пакунок"
-msgstr[1] "пакунок"
-msgstr[2] "пакунок"
+msgstr[0] "джерельний Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½Ð¾Ðº"
+msgstr[1] "джерельні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸"
+msgstr[2] "джерельних Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в"
 
 #. default
 #: ../src/zypper-misc.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "resolvable"
 msgid_plural "resolvables"
-msgstr[0] "Потрібні"
-msgstr[1] "Потрібні"
-msgstr[2] "Потрібні"
+msgstr[0] "потрібний"
+msgstr[1] "потрібні"
+msgstr[2] "потрібних"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
@@ -281,21 +269,21 @@
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:708
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following %s is going to be upgraded:"
 msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
-msgstr[0] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
-msgstr[1] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
-msgstr[2] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[0] "Буде Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¾ %s:"
+msgstr[1] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– %s:"
+msgstr[2] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– %s:"
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:721
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following %s is going to be downgraded:"
 msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
-msgstr[0] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
-msgstr[1] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
-msgstr[2] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[0] "Буде Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÐµÐ½Ð¾ Ð´Ð¾ ÑÑ‚арішої Ð²ÐµÑ€ÑÑ–Ñ— %s:"
+msgstr[1] "Будуть Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÐµÐ½Ñ– Ð´Ð¾ ÑÑ‚арішої Ð²ÐµÑ€ÑÑ–Ñ— %s:"
+msgstr[2] "Будуть Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ð½ÐµÐ½Ñ– Ð´Ð¾ ÑÑ‚арішої Ð²ÐµÑ€ÑÑ–Ñ— %s:"
 
 #. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
 #: ../src/zypper-misc.cc:735
@@ -462,9 +450,8 @@
 msgstr "передається"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:1421
-#, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
-msgstr "Проблема Ð·Ñ– Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚аженням Ñ„айлів Ð· \"%s\"."
+msgstr "Проблема Ð·Ñ– Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚аженням Ñ„айла Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ° Ð·Ñ– ÑÑ…овища:"
 
 #: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
@@ -816,29 +803,26 @@
 msgstr "Перевірте Ñ‡Ð¸ Ð²Ð°Ñˆ Ð½Ð¾ÑÑ–й Ð²ÑÑ‚ановлення Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð¸Ð¹ Ñ– Ð· Ð½ÑŒÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð° Ñ‡Ð¸Ñ‚ати."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:795
-#, fuzzy
 msgid "Problem accessing the file at the specified URL"
-msgstr "Помилка Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½ÐµÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ… ÑÑ…овища Ð· Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾Ñ— Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¸ URL:"
+msgstr "Помилка Ð´Ð¾ÑÑ‚упу Ð´Ð¾ Ñ„айла Ð·Ð° Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ÑŽ Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¾ÑŽ URL"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:796
-#, fuzzy
 msgid "Please check if the URL is valid and accessible."
-msgstr "Будь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ñ–рте Ñ‡Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑ‚упна Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ° URL."
+msgstr "Будь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ñ–рте Ñ‡Ð¸ Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð° Ñ– Ð´Ð¾ÑÑ‚упна Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ° URL."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:803
-#, fuzzy
 msgid "Problem parsing the file at the specified URL"
-msgstr "Помилка Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ½ÐµÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ… ÑÑ…овища Ð· Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾Ñ— Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¸ URL:"
+msgstr "Помилка Ð°Ð½Ð°Ð»Ñ–зу Ñ„айла Ð·Ð° Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ÑŽ Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¾ÑŽ URL"
 
 #. TranslatorExplanation don't translate the URL if the URL itself is not translated.
 #. Also don't translate the '.repo' string.
 #: ../src/zypper-sources.cc:806
 msgid "Is it a .repo file? See http://en.opensuse.org/Standards/RepoInfo for details.";
-msgstr ""
+msgstr "Чи Ñ†Ðµ Ñ„айл .repo? Ð”ля Ð¿Ð¾Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ†ÑŒ Ð´Ð¸Ð²Ñ–ться http://en.opensuse.org/Standards/RepoInfo.";
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:813
 msgid "Problem encountered while trying to read the file at the specified URL"
-msgstr ""
+msgstr "Трапилась Ð¿Ñ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð° Ð¿Ñ–д Ñ‡Ð°Ñ ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð±Ð¸ Ñ‡Ð¸Ñ‚ання Ñ„айла Ð·Ð° Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¾ÑŽ Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¾ÑŽ URL"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:870
 #, c-format
@@ -924,7 +908,6 @@
 "Для Ñ†ÑŒÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚айтесь rug Ð°Ð±Ð¾ yast2.\n"
 
 #: ../src/zypp-checkpatches.cc:125
-#, fuzzy
 msgid "The updater could not access the package manager engine. This usually happens when you have another application (like YaST) using it at the same time. Please close the other applications and check again for updates."
 msgstr "Програма Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½Ðµ Ð·Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° Ð¾Ñ‚римати Ð´Ð¾ÑÑ‚уп Ð´Ð¾ Ñ€ÑƒÑˆÑ–я ÐºÐµÑ€ÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ°Ð¼Ð¸. Ð¦Ðµ Ñ‚рапляється, ÐºÐ¾Ð»Ð¸ Ñ–нша Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð° (напр., YaST) Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ‡Ð°ÑÐ½Ð¾ Ñ—Ñ… Ð²Ð¸ÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚овує. Ð‘удь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð·Ð°ÐºÑ€Ð¸Ð¹Ñ‚е Ñ–нші Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ñ– Ð·Ð½Ð¾Ð²Ñƒ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ñ–рте Ñ‡Ð¸ Ñ” Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ."
 
@@ -938,9 +921,8 @@
 "Подробиці: %s"
 
 #: ../src/zypp-checkpatches.cc:235
-#, fuzzy
 msgid "There are no update repositories defined. Please add one or more update repositories in order to be notified of updates."
-msgstr "Немає Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ» Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ. Ð‘удь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð´Ð¾Ð´Ð°Ð¹Ñ‚е Ð¾Ð´Ð½Ðµ Ð°Ð±Ð¾ Ð´ÐµÐºÑ–лька Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ», Ñ‰Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚римувати ÑÐ¿Ð¾Ð²Ñ–щення Ð¿Ñ€Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ²Ð½Ñ– Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ."
+msgstr "Немає Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… ÑÑ…овищ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ. Ð‘удь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð´Ð¾Ð´Ð°Ð¹Ñ‚е Ð¾Ð´Ð½Ðµ Ð°Ð±Ð¾ Ð´ÐµÐºÑ–лька ÑÑ…овищ, Ñ‰Ð¾Ð± Ð¾Ñ‚римувати ÑÐ¿Ð¾Ð²Ñ–щення Ð¿Ñ€Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ²Ð½Ñ– Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ."
 
 #. TranslatorExplanation don't translate letters in parentheses!! (yet)
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:83
@@ -966,18 +948,16 @@
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:152
 #, c-format
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
-msgstr ""
+msgstr "Не Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð° Ð²Ñ–дповідь \"%s\". Ð’ведіть \"y\" Ð´Ð»Ñ \"%s\" Ð°Ð±Ð¾ \"n\" Ð´Ð»Ñ \"%s\", ÑÐºÑ‰Ð¾ Ð½Ñ–що Ñ–нше Ð½Ðµ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ”"
 
 #. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:222
-#, fuzzy
 msgid "Too many arguments"
-msgstr "Забагато Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ів."
+msgstr "Забагато Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ів"
 
 #: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
-#, fuzzy
 msgid "Usage"
-msgstr "Осаге"
+msgstr "Вжиток"
 
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
@@ -1109,7 +1089,6 @@
 msgstr "Дана Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ° URL Ð½Ðµ Ñ” Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð¾ÑŽ."
 
 #: ../src/zypper.cc:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  Commands:\n"
 "\thelp, ?\t\t\tHelp\n"
@@ -1133,25 +1112,27 @@
 "\tsource-install, si\tInstall a source package\n"
 msgstr ""
 "  ÐšÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸:\n"
-"\thelp\t\t\tДовідка\n"
+"\thelp, ?\t\t\tДовідка\n"
 "\tshell, sh\t\tПриймати Ð´ÐµÐºÑ–лька ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´ Ð½Ð°Ñ€Ð°Ð·\n"
 "\tinstall, in\t\tВстановити Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸ Ñ‡Ð¸ Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð¾Ð·Ð²'язання Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸\n"
 "\tremove, rm\t\tВилучити Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸ Ð°Ð±Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð¾Ð·Ð²'язання Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸\n"
 "\tsearch, se\t\tШукати Ð·Ð° Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ°Ð¼Ð¸, ÑÐºÑ– Ð·Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑŒÐ½ÑÑŽÑ‚ÑŒ ÑˆÐ°Ð±Ð»Ð¾Ð½\n"
-"\tservice-list, sl\tСписок ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±, ÑÐºÑ– Ð²Ñ–домі ÑÐº Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° Ð²ÑÑ‚ановлення\n"
-"\tservice-add, sa\t\tДодати Ð½Ð¾Ð²Ñƒ ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ñƒ\n"
-"\tservice-delete, sd\tВилучити ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ñƒ\n"
-"\tservice-rename, sr\tПерейменувати ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð±Ñƒ\n"
+"\trepos, lr\t\tСписок Ð²ÑÑ–Ñ… Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… ÑÑ…овищ.\n"
+"\taddrepo, ar\t\tДодати Ð½Ð¾Ð²Ðµ ÑÑ…овище\n"
+"\tremoverepo, rr\t\tВилучити Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ðµ ÑÑ…овище\n"
+"\trenamerepo, nr\t\tПерейменувати Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ðµ ÑÑ…овище\n"
+"\tmodifyrepo, mr\t\tЗмінити Ð²ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ðµ ÑÑ…овище\n"
 "\trefresh, ref\t\tОновити Ð²ÑÑ– Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° Ð²ÑÑ‚ановлення\n"
 "\tpatch-check, pchk\tПеревірити Ð½Ð°ÑÐ²Ð½Ñ–сть Ð»Ð°Ñ‚ок\n"
 "\tpatches, pch\t\tПоказати ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº Ð»Ð°Ñ‚ок\n"
 "\tlist-updates, lu\tПоказати ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ÑŒ\n"
+"\txml-updates, xu\t\tСписок Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ÑŒ Ñ– Ð»Ð°Ñ‚ок Ð² Ñ„орматі xml\n"
 "\tupdate, up\t\tОновити Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸\n"
 "\tinfo, if\t\tПоказати Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ñƒ Ñ–нформацію Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸\n"
 "\tpatch-info\t\tПоказати Ð¿Ð¾Ð²Ð½Ñƒ Ñ–нформацію Ð¿Ñ€Ð¾ Ð»Ð°Ñ‚ки\n"
+"\tsource-install, si\tВстановити Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¸Ð¹ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½Ð¾Ðº\n"
 
 #: ../src/zypper.cc:136
-#, fuzzy
 msgid ""
 "  Options:\n"
 "\t--help, -h\t\tHelp.\n"
@@ -1168,11 +1149,13 @@
 "  ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚ри:\n"
 "\t--help, -h\t\tДовідка\n"
 "\t--version, -V\t\tПоказати Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€ Ð²ÐµÑ€ÑÑ–Ñ—\n"
+"\t--quiet, -q\t\tДрукувати Ñ‚ільки Ð¿Ð¾Ð²Ñ–домлення Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ¸.\n"
 "\t--verbose, -v\t\tЗбільшити Ð±Ð°Ð³Ð°Ñ‚ослівність\n"
 "\t--terse, -t\t\tОбмежений Ð²Ð¸Ð²Ñ–д Ð´Ð»Ñ ÑÐ¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¼Ð°ÑˆÐ¸Ð½Ð¾ÑŽ\n"
 "\t--table-style, -s\tВ ÑÑ‚Ð¸Ð»Ñ– Ñ‚аблиці (ціле Ñ‡Ð¸ÑÐ»Ð¾)\n"
 "\t--rug-compatible, -r\tУвімкнути ÑÑƒÐ¼Ñ–сність Ð· rug\n"
 "\t--non-interactive\tНічого Ð½Ðµ Ð¿Ð¸Ñ‚ати, Ð°Ð²Ñ‚оматично Ð²Ð¶Ð¸Ð²Ð°Ñ‚и Ñ‚ипові Ð²Ñ–дповіді. (в ÑÑ‚адії Ñ€Ð¾Ð·Ñ€Ð¾Ð±ÐºÐ¸)\n"
+"\t--no-gpg-checks\t\tІгнорувати Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ– Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ²Ñ–рки GPG Ñ– Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¶Ð¸Ñ‚и.\n"
 "\t--root, -R <dir>\tПрацювати Ð² Ñ–ншому ÐºÐ¾Ñ€ÐµÐ½ÐµÐ²Ð¾Ð¼Ñƒ ÐºÐ°Ñ‚алозі\n"
 
 #: ../src/zypper.cc:167
@@ -1225,7 +1208,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/zypper.cc:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "source-install (si) <name> ...\n"
 "\n"
@@ -1233,9 +1215,6 @@
 "\n"
 "This command has no additional options.\n"
 msgstr ""
-"zypper refresh\n"
-"\n"
-"Оновити (освіжити Ñ–нформацію) Ð²ÑÑ– Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° Ð²ÑÑ‚ановлення ÑÐ¸ÑÑ‚еми.\n"
 
 #: ../src/zypper.cc:361
 #, fuzzy
@@ -1269,6 +1248,12 @@
 "  Command options:\n"
 "-e, --export <FILE.repo>  Export all defined repositories as a single local .repo file\n"
 msgstr ""
+"repos (lr)\n"
+"\n"
+"Список Ð²ÑÑ–Ñ… Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… ÑÑ…овищ.\n"
+"\n"
+"  ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚ри ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¸:\n"
+"-e, --export <FILE.repo>  Ð•ÐºÑÐ¿Ð¾Ñ€Ñ‚увати Ð²ÑÑ– Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ñ– ÑÑ…овища ÑÐº Ð¾ÐºÑ€ÐµÐ¼Ð¸Ð¹ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ð¹ Ñ„айл .repo\n"
 
 #: ../src/zypper.cc:397
 msgid ""
@@ -1741,17 +1726,3 @@
 msgid "Repository"
 msgstr "Сховище"
 
-#~ msgid "y"
-#~ msgstr "т"
-
-#~ msgid "Y"
-#~ msgstr "Т"
-
-#~ msgid "n"
-#~ msgstr "н"
-
-#~ msgid "N"
-#~ msgstr "Н"
-
-#~ msgid "Invalid answer '%s', enter '%s' or '%s':"
-#~ msgstr "Не Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð° Ð²Ñ–дповідь \"%s\", Ð²Ð²ÐµÐ´Ñ–Ñ‚ÑŒ \"%s\", Ð°Ð±Ð¾ \"%s\":"

--
To unsubscribe, e-mail: zypp-commit+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: zypp-commit+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages