Mailinglist Archive: zypp-commit (325 mails)

< Previous Next >
[zypp-commit] r7196 - in /trunk/zypper/po: cs.po da.po en_GB.po fi.po hu.po it.po km.po nb.po nl.po pa.po pl.po pt.po ru.po uk.po zh_TW.po
  • From: jkupec@xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Sep 2007 18:41:01 -0000
  • Message-id: <20070911184102.081C02E64B@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Author: jkupec
Date: Tue Sep 11 20:41:01 2007
New Revision: 7196

URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp?rev=7196&view=rev
Log:
- translations update

Modified:
    trunk/zypper/po/cs.po
    trunk/zypper/po/da.po
    trunk/zypper/po/en_GB.po
    trunk/zypper/po/fi.po
    trunk/zypper/po/hu.po
    trunk/zypper/po/it.po
    trunk/zypper/po/km.po
    trunk/zypper/po/nb.po
    trunk/zypper/po/nl.po
    trunk/zypper/po/pa.po
    trunk/zypper/po/pl.po
    trunk/zypper/po/pt.po
    trunk/zypper/po/ru.po
    trunk/zypper/po/uk.po
    trunk/zypper/po/zh_TW.po

Modified: trunk/zypper/po/cs.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/cs.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/cs.po (original)
+++ trunk/zypper/po/cs.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-06 18:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jakub Hegenbart <jhegenbart@xxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <cs@xxxxxx>\n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Pokračovat?"
 
@@ -103,192 +103,326 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Ověření přehledu pro soubor %s se nezdařilo. Očekáváno %s, nalezeno %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Probíhá inicializace cíle"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "balíček"
+msgstr[1] "balíček"
+msgstr[2] "balíček"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "výběr"
+msgstr[1] "výběr"
+msgstr[2] "výběr"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "vzor"
+msgstr[1] "vzor"
+msgstr[2] "vzor"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "produkt"
+msgstr[1] "produkt"
+msgstr[2] "produkt"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "patch"
+msgstr[1] "patch"
+msgstr[2] "patch"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "skript"
+msgstr[1] "skript"
+msgstr[2] "skript"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "zpráva"
+msgstr[1] "zpráva"
+msgstr[2] "zpráva"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "jazyk: "
+msgstr[1] "jazyk: "
+msgstr[2] "jazyk: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+msgstr[2] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "systém"
+msgstr[1] "systém"
+msgstr[2] "systém"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "balíček: "
+msgstr[1] "balíček: "
+msgstr[2] "balíček: "
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Rozhodnuté"
+msgstr[1] "Rozhodnuté"
+msgstr[2] "Rozhodnuté"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Nelze analyzovat schopnost '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' nelze nalézt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "Přeskakuji %s '%s' (již nainstalován)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Nepodařilo se přidat %s do seznamu balíčků k instalaci."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Nepodařilo se přidat '%s' do seznamu balíčků k instalaci."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Nenalezeno"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problém: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Å˜eÅ¡ení %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "číslo, (o)pakovat nebo (z)ruÅ¡it> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "o"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "z"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Aplikuje se Å™eÅ¡ení %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s problémy:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Požadovaná schopnost nebyla nalezena"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nic k provedení."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Následující balíky budou aktualizovány:"
+msgstr[1] "Následující balíky budou aktualizovány:"
+msgstr[2] "Následující balíky budou aktualizovány:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Následující balíky budou staženy:"
+msgstr[1] "Následující balíky budou staženy:"
+msgstr[2] "Následující balíky budou staženy:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Budou nainstalovány následující skupiny:"
+msgstr[1] "Budou nainstalovány následující skupiny:"
+msgstr[2] "Budou nainstalovány následující skupiny:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Velková stahovaná velikost: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Po operaci bude dodatečně využito %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Po operaci bude uvolněno %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "Zamčené položky: %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "ZjiÅ¡Å¥uje se stav agregací"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Probíhá Å™eÅ¡ení závislostí..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "Vyžadované opravy: %d (bezpečnostní opravy: %d)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Nainstalováno"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Odinstalováno"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Již nepoužitelné"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Nepoužitelné"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Použito"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Není třeba"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "PoÅ¡kozeno"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Je potřeba"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "chyba"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalog: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Repozitář: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Verze"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategorie"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Nebyly nalezeny Å¾Ã¡dné vyžadované opravy."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -296,46 +430,46 @@
 "VAROVÁNÍ: Tyto pouze opravy mají vliv na samotný aktualizátor.\n"
 "K dispozici jsou také jiné aktualizace.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nebyly nalezeny Å¾Ã¡dné aktualizace."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "VAROVÁNÍ: %s je interaktivní, přeskakuje se."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "potvrzuje se"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Problém při stahování souboru balíčku z repozitáře:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Nápovědu naleznete v uvedené chybové zprávě."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -351,63 +485,63 @@
 " - použít jiné instalační médium (například pokud je poÅ¡kozeno)\n"
 " - použít jiný repozitář"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "VAROVÁNÍ: Jedna z nainstalovaných oprav vyžaduje restartování počítače. Restartujte počítač co nejdříve."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "VAROVÁNÍ: Jedna z nainstalovaných oprav vyžaduje restartování počítače. Restartujte počítač co nejdříve."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "VAROVÁNÍ: Jedna z nainstalovaných oprav se týká samotného správce balíčků. Ten proto musí být před spuÅ¡těním dalších operací restartován."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Automatický souhlas s licencí %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "Licence %s %s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Chcete-li nainstalovat tento balíček, musíte souhlasit s výše uvedenými licenčními podmínkami. Pokračovat?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Instalace se přeruÅ¡uje, protože je třeba potvrdit licence."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Restartujte operaci v interaktivním režimu a potvrďte souhlas s požadovanými licencemi nebo použijte volbu --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Instalace se přeruÅ¡uje, protože uživatel nesouhlasil s licencí %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Instaluje se zdrojový balík %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Zdrojový balík %s-%s byl nainstalován Ãºspěšně."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problém při instalaci zdrojového balíku %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Zdrojový balík '%s' nebyl nalezen."
@@ -832,6 +966,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Neplatná odpověď '%s'. Pokud jsou jiné volby odmítány, odpovězte 'y' místo '%s' nebo 'n' místo '%s'."
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "PříliÅ¡ mnoho argumentů"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Neznámá možnost"
@@ -957,7 +1102,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Jedná se o chybu, uložte, prosím, v aplikaci zypper zprávu o chybě do souboru."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Zadaná adresa URL je neplatná."
 
@@ -1450,95 +1595,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Ke změně systémových repozitářů je třeba mít oprávnění uživatele root."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "PříliÅ¡ málo argumentů. Je vyžadována přinejmenším adresa URL a alias."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Zadaný typ není platný typ repozitáře:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Seznam známých typů repozitářů získáte příkazem 'zypper -h' nebo v manuálové stránce programu zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Chybí vyžadovaný argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Repozitář nebyl pod aliasem nalezen. Pokus o odstranění repozitáře podle URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Repozitář nebyl pod zadaným aliasem nebo adresou URL nalezen."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias je vyžadovaný argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "K aktualizaci systémových repozitářů je třeba mít oprávnění uživatele root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "K instalování a odinstalování balíků je třeba mít oprávnění uživatele root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Neznámý typ závislosti: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Varování: Není definován Å¾Ã¡dný repozitář. Pracuje se pouze s nainstalovanými závislostmi. Nebude možné provádět instalaci."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Generuje se test pro Å™eÅ¡itel závislostí..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Test pro Å™eÅ¡itel událostí byl vygenerován Ãºspěšně."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Při vytváření testu pro Å™eÅ¡itel závislostí doÅ¡lo k chybě."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Název zdrojového balíčku je vyžadovaný argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Neznámý typ závislosti"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Nebyly nalezeny Å¾Ã¡dné závislosti."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "SpuÅ¡těn jako 'rug', aktualizaci nelze provést metodou nejlepšího Ãºsilí."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "K aktualizaci balíků je třeba mít oprávnění uživatele root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Neočekávaná výjimka."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Interpret příkazů programu zypper je již spuÅ¡těn."
 
@@ -1570,12 +1715,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Vložte médium [%s] # %d a zadejte 'y' pro pokračování, nebo operaci zruÅ¡te zadáním 'n'."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Stahuje se: "
 
@@ -1624,32 +1769,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Načítají se nainstalované balíky"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Odstraňuje se "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Odstranění %s selhalo:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(s volbou --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(s volbou --nodeps --force) "
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Instaluje se: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Instalace %s selhala:"
@@ -1661,4 +1805,3 @@
 #: ../src/zypper-search.h:291
 msgid "Repository"
 msgstr "Repozitář"
-

Modified: trunk/zypper/po/da.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/da.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/da.po (original)
+++ trunk/zypper/po/da.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-07 14:15+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Schlander <suse@xxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <opensuse-translation@xxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -85,7 +85,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Fortsæt?"
 
@@ -105,194 +105,303 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Oversigts-verifikation mislykkedes for %s. Forventede %s, fandt %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Initialiserer mÃ¥let"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "Beskrivelse: "
+msgstr[1] "Beskrivelse: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "(%s resolvables)"
+msgstr[1] "(%s resolvables)"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Kan ikke kapabilitet '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' blev ikke fundet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "Springer over %s'%s' (der allerede er installeret)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Det mislykkedes at tilføje '%s' til listen over pakker der skal installeres."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Det mislykkedes at tilføje '%s' til listen over pakker der skal slettes."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Ikke fundet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problem: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Løsning %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "tal, (f)orsøg igen eller (a)nullér> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "f"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "a"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Udfører løsning %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s problemer:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Angivet kapabilitet ikke fundet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Intet at gøre."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Samlet downloadstørrelse: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Efter transaktionen vil yderligere %s blive brugt."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Efter transaktionen vil %s være frigjort."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s elementer er lÃ¥st"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "FastslÃ¥r status af sammenfatninger"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Løser afhængigheder..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d rettelser nødvendige (%d sikkerhedsrettelser)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Installeret"
 
 #
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Afinstalleret"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Ikke længere anvendelig"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Ikke anvendelig"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Anvendt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Ikke nødvendig"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Brudt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Nødvendig"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "fejl"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalog: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Softwarekilde: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
 #
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Ingen nødvendige rettelser fundet."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -301,46 +410,46 @@
 "Der er andre tilgængelige ogsÃ¥.\n"
 
 #
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Ingen opdateringer fundet."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Bundt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arkitektur"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "ADVARSEL: %s er interaktiv, undladt."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "udfører"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Problem med download af pakke-filen fra softwarekilden:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Se venligst fejlmeddelelsen ovenfor for at fÃ¥ et vink."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -356,63 +465,63 @@
 "- brug et andet installationsmedie ( f.eks. hvis det er beskadiget)\n"
 "- brug en anden softwarekilde"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "En af de installerede rettelser kræver genstart af din maskine. Gør det venligst sÃ¥ snart som muligt."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ADVARSEL: En af de installerede rettelser kræver genstart af din maskine. Gør det venligst sÃ¥ snart som muligt."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ADVARSEL: En af de installerede rettelser pÃ¥virker selve pakkehÃ¥ndteringen, derfor kræves den genstartet før udførsel af yderligere transaktioner."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Automatisk accept af %s %s licensaftale."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licensaftale:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "For at installere denne pakke, mÃ¥ du acceptere betingelserne for ovenstÃ¥ende licensaftale. Ã˜nsker du at fortsætte?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Afbryder installationen fordi der kræves licensbekræftelse."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Genstart venligst transaktionen i interaktiv tilstand og bekræft at du er indforstÃ¥et med pÃ¥krævede licensaftale(r), eller anvend valgmuligheden --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Afbryder installationen fordi bruger ikke er indforstÃ¥et med %s %s licensaftale."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Installerer kildepakke %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Installation af kildepakke %s-%s gennemført."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problem med installation af kildepakke %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Kildepakken '%s' blev ikke fundet."
@@ -835,6 +944,15 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Ugyldigt svar '%s'. Tast 'y' for '%s' eller 'n' for '%s' hvis intet andet virker for dig"
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+msgid "Too many arguments"
+msgstr ""
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+msgid "Usage"
+msgstr ""
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Ukendt 'valgmulighed "
@@ -962,7 +1080,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Dette er en fejl. Udfyld venligst en fejlrapport mod zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Den givne URL er ugyldig."
 
@@ -1476,96 +1594,96 @@
 "    #@@@@@@@@#                                       \n"
 "      +@@@@#` "
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Der kræves root-rettigheder for at Ã¦ndre systemets softwarekilder."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "For fÃ¥ argumenter. Der kræves mindst URL og alias."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Den specificerede type er ikke en gyldig type af softwarekilde:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Se 'zypper -h addrepo' eller man zypper for at fÃ¥ en liste over kendte typer af softwarekilder."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Krævet argument mangler."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Softwarekilde er ikke fundet ved alias, prøver at slette ved brug af URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Softwarekilde ikke fundet ved givet alias eller URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias er et krævet argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Der kræves root-rettigheder for at genopfriske systemets softwarekilder."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Der kræves root-rettigheder for at installere eller afinstallere pakker."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Ukendt resolvable-type: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Advarsel: Ingen softwarekilder defineret. Der anvendes kun installerede resolvables. Det er ikke muligt at installere noget."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Genererer solver-test-case..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Generering af solver-test-case gennemført."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Fejl under oprettelse af solver-test-case."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Kildepakkens navn er et pÃ¥krævet argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Ukendt resolvable-type"
 
 #
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Ingen resolvables fundet."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Kører som 'rug'. Kan ikke bruge 'sÃ¥ godt som muligt'-tilgang til opdatering."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Der kræves root-rettigheder for at opdatere pakker."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Uventet undtagelse."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Du kører allerede zyppers skal."
 
@@ -1597,12 +1715,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Fejl"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Indsæt venligst mediet [%s] # %d og tast 'j' for at fortsætte eller 'n' for at afbryde operationen."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Downloader: "
 
@@ -1652,32 +1770,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Læser installerede pakker"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Fjerner "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Fjernelse af %s fejlede"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(med --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(med --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Installerer: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Installation af %s fejlede:"
@@ -1689,4 +1806,3 @@
 #: ../src/zypper-search.h:291
 msgid "Repository"
 msgstr "Softwarekilde"
-

Modified: trunk/zypper/po/en_GB.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/en_GB.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/en_GB.po (original)
+++ trunk/zypper/po/en_GB.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-19 16:18+0100\n"
 "Last-Translator: Benjamin Weber <b.weber@xxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <en@xxxxxx>\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Continue?"
 
@@ -102,192 +102,310 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Initialising Target"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "package"
+msgstr[1] "package"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "selection"
+msgstr[1] "selection"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "pattern"
+msgstr[1] "pattern"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "product"
+msgstr[1] "product"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "patch"
+msgstr[1] "patch"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "script"
+msgstr[1] "script"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "message"
+msgstr[1] "message"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "Language"
+msgstr[1] "Language"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "system"
+msgstr[1] "system"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "package"
+msgstr[1] "package"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Resolvable"
+msgstr[1] "Resolvable"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Cannot parse capability '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' not found"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "skipping %s '%s' (already installed)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Not found"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problem: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Solution %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "number, (r)etry or (c)ancel> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Applying solution %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s Problems:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Specified capability not found"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nothing to do."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "The following packages will be updated:\n"
+msgstr[1] "The following packages will be updated:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "The following packages will be updated:\n"
+msgstr[1] "The following packages will be updated:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "The following packages will be installed:\n"
+msgstr[1] "The following packages will be installed:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Overall download size: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "After the operation, additional %s will be used."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "After the operation, %s will be freed."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s items locked"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Establishing status of aggregates"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Resolving dependencies..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d patches needed (%d security patches)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Installed"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Uninstalled"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "No Longer Applicable"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Not Applicable"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Applied"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Not Needed"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Broken"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Needed"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "error"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Catalogue: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Repository: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Name"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Category"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "No needed patches found."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -295,47 +413,47 @@
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "No updates found."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Bundle"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "WARNING: %s is interactive, skipped."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "committing"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Problem downloading files from '%s'."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Please, see the above error message to for a hint."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -351,63 +469,63 @@
 "- use another installation medium (if e.g. damaged)\n"
 "- use another repository"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Automatically agreeing with %s %s licence."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licence:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "In order to install this package, you must agree to terms of the above licence. Continue?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Aborting installation due to the need for licence(s) confirmation."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required licence(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Aborting installation due to user disagreement with %s %s licence."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Installing source package %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Source package %s-%s successfully installed."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problem installing source package %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Source package '%s' not found."
@@ -831,6 +949,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "%s: Too many arguments.\n"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Unknown option "
@@ -956,7 +1085,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Given URL is invalid."
 
@@ -1449,95 +1578,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Root privileges are required for modifying system repositories."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Specified type is not a valid repository type:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Required argument missing."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Repository not found by given alias or URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias is a required argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Unknown resolvable type: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Generating solver test case..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Solver test case generated successfully."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Error creating the solver test case."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Source package name is a required argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Unknown resolvable type "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "No resolvables found."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Root privileges are required for updating packages."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Unexpected exception."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "You already are running zypper's shell."
 
@@ -1568,12 +1697,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Downloading: "
 
@@ -1622,32 +1751,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Reading installed packages"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Removing "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Removal of %s failed:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(with --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(with --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Installing: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Installation of %s failed:"

Modified: trunk/zypper/po/fi.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/fi.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/fi.po (original)
+++ trunk/zypper/po/fi.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-25 15:22+0300\n"
 "Last-Translator: Jyri Palokangas <jmp@xxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Suomi <fi@xxxxxx>\n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Jatketaanko?"
 
@@ -103,192 +103,310 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "%s koostetarkistus epäonnistui. Odotettiin %s, saatiin %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Alustetaan kohdetta"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "paketti"
+msgstr[1] "paketti"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "esivalinta"
+msgstr[1] "esivalinta"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "käyttötarkoitus"
+msgstr[1] "käyttötarkoitus"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "tuote"
+msgstr[1] "tuote"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "korjaa"
+msgstr[1] "korjaa"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "komentojono"
+msgstr[1] "komentojono"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "sanoma"
+msgstr[1] "sanoma"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "kieli: "
+msgstr[1] "kieli: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atomi"
+msgstr[1] "atomi"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "järjestelmä"
+msgstr[1] "järjestelmä"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "paketti: "
+msgstr[1] "paketti: "
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Resolvable"
+msgstr[1] "Resolvable"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Ei voitu koostaa päiväystä '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' Ei löytynyt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "Ohitettiin %s '%s' (on jo asennettu)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Kohteen '%s' merkitseminen asennettavaksi epäonnistui."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Kohteen '%s' merkitseminen poistettavaksi epäonnistui."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Ei löytynyt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Ongelma: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Ratkaisu %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "numero, y(r)itä uudelleen tai k(e)skeytä> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "e"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Ratkaistaan %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s ongelmat:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Annettua määritystä ei löydetty"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Ei mitään tehtävää."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Seuraavat paketit päivitetään:"
+msgstr[1] "Seuraavat paketit päivitetään:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Seuraavat paketit ladataan:"
+msgstr[1] "Seuraavat paketit ladataan:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Seuraavat pakettiniput asennetaan:"
+msgstr[1] "Seuraavat pakettiniput asennetaan:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Ladattava määrä yhteensä: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Operaation jälkeen tilaa on %s vähemmän."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Operaation jälkeen tilaa on %s enemmän."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s kohdetta lukittu"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Muodostetaan yhdistettyjen kohteiden tiloja"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Ratkaistaan riippuvuuksia..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d paikkausta (%d tietoturvapaikkausta)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Asennettu"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Poistettiin"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Ei enää käyttökelpoinen"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Ei käyttökelpoinen"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Käytettiin"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Ei tarvita"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Rikki"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Tarvitaan"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "virhe"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Luettelo: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Asennuslähde: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Versio"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Luokka"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Ei löydetty paikattavaa."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -296,47 +414,47 @@
 "VAROITUS: Nämä ovat ainoastaan itse päivitystoimintoon vaikuttavia päivityksiä.\n"
 "Myös muita päivityksiä on saatavilla.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Ei päivitettävää."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "T"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Nippu"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arkkitehtuuri"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "VAROITUS: %s on vuorovaikutteinen, ohitetaan."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "suoritetaan"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Ongelma ladattaessa tietoja kohteesta '%s'."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Tarkista ylläoleva virheviesti."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -352,63 +470,63 @@
 "- käytä jotakin toista tietovälinettä (nykyinen voi olla esim. vaurioitunut)\n"
 "- käytä jotakin toista asennuslähdettä"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Jokin asennetuista päivityksistä edellyttää tietokoneen uudelleenkäynnistämistä. Käynnistä tietokone uudelleen mahdollisimman pian."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "VAROITUS: Jokin asennetuista päivityksistä edellyttää tietokoneen uudelleenkäynnistämistä. Käynnistä tietokone uudelleen mahdollisimman pian."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "VAROITUS: Jokin asennetuista korjauksista vaikuttaa itse paketinhallintasovellukseen. Tästä syystä paketinhallintasovellus on käynnistettävä uudelleen ennen seuraavien toimintojen tekemistä."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "%s %s lisenssi hyväksyttiin automaattisesti."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s käyttöoikeussopimus:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Tämän paketin asentaminen edellyttää, että hyväksyt yllä olevan käyttöoikeussopimuksen ehdot. Haluatko jatkaa?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Keskeytetään asennus, koska jokin paketti vaatii käyttöoikeussopimuksen vahvistamista."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Käynnistä toiminto vuorovaikutteisessa tilassa ja vahvista tarvittavien käyttöoikeussopimusten hyväksyminen, tai käytä --auto-agree-with-licences -valintaa."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Keskeytetään asennus, koska käyttäjä ei hyväksynyt %s %s käyttöoikeussopimusta."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Asennetaan lähdekoodipaketti %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Lähdekoodipaketti %s-%s asennettiin onnistuneesti."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Virhe asennettaessa lähdekoodipakettia %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Lähdekoodipakettia '%s' ei löydetty."
@@ -833,6 +951,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Liian monta argumenttia."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Virheellinen valinta "
@@ -958,7 +1087,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Tämä on ohjelmavirhe. Tee ilmoitus zypper-ohjelmavirheestä."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Verkko-osoite ei kelpaa."
 
@@ -1444,95 +1573,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Järjestelmän asennuslähteiden muokkaaminen vaatii pääkäyttäjän oikeudet."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Liian vähän valintoja. Määrittele vähintään URL-osoite ja alias."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Virheellinen asennuslähteen tyyppi:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Tarkista 'zypper -h addrepo' tai 'man zypper' saadaksesi listan tunnetuista asennuslähteen tyypeistä"
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Tarvittava valinta puuttuu."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Aliaksella määriteltyä asennuslähdettä ei löydy. Kokeile poistaa URL-osoitteen perusteella."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Määriteltyä asennuslähdettä ei löydy."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias on pakollinen valinta."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Järjestelmän asennuslähteiden päivittämiseen vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Pakettien asentamiseen tai poistamiseen vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Tuntematon tyyppi: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Varoitus: Asennuslähteitä ei ole määritelty. Käytetään ainoastaan asennettuja osia. Mitään ei voida asentaa."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Luodaan asennuslähteen ratkaisintestiä..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Ratkaisintesti luotiin onnistuneesti."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Virhe ratkaisintestin luonnissa."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Lähdekoodipaketin nimi on pakollinen valinta"
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Tuntematon tyyppi "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Ei löytynyt."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "'best-effort'-ratkaisumalli ei ole käytettävissä rug-yhteensopivuustilassa."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Pakettien päivittämiseen vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Odottamaton poikkeus."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Olet jo zypperin komentokehoitteessa."
 
@@ -1564,12 +1693,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Virhe"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Aseta media [%s] # %d ja kirjoita 'k' jatkaaksesi tai 'e' peruuttaaksesi toiminnon."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Ladataan: "
 
@@ -1618,32 +1747,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Luetaan asennettuja paketteja"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Poistetaan "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "%s poisto epäonnistui:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(--nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(--nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Asennetaan %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "%s asennus epäonnistui:"

Modified: trunk/zypper/po/hu.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/hu.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/hu.po (original)
+++ trunk/zypper/po/hu.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper.hu\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-07 09:18+0200\n"
 "Last-Translator: Kalman Kemenczy <kkemenczy@xxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <hu@xxxxxx>\n"
@@ -86,7 +86,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Folytatja?"
 
@@ -105,195 +105,313 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "A kivonatellenőrzés meghiúsult ehhez: %s. A várt %s helyett a kapott Ã©rték: %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Cél inicializálása"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "csomag"
+msgstr[1] "csomag"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "kiválasztás"
+msgstr[1] "kiválasztás"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "minta"
+msgstr[1] "minta"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "termék"
+msgstr[1] "termék"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "javítás"
+msgstr[1] "javítás"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "parancsfájl"
+msgstr[1] "parancsfájl"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "üzenet"
+msgstr[1] "üzenet"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "nyelv: "
+msgstr[1] "nyelv: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "rendszer"
+msgstr[1] "rendszer"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "csomag: "
+msgstr[1] "csomag: "
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Feloldható"
+msgstr[1] "Feloldható"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "A képesség feldolgozása sikertelen: %s."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "A(z) %s '%s' nem található"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "a(z) %s '%s' kihagyása (már telepítve van)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "\"%s\" hozzáadása a telepítendő alkalmazások listájához meghiúsult."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "\"%s\" hozzáadása az eltávolítandó alkalmazások listájához meghiúsult."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Nem található"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problém: "
 
 # /tmp/intro:68 /tmp/xapi:465
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " %d. megoldás: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "darab, Ãºj(r)a vagy (m)égsem> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "m"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Megoldás végrehajtása %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s Problémák:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "A megadott képesség nem található"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nincs teendő."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Az alábbi csomagok kerülnek frissítésre:"
+msgstr[1] "Az alábbi csomagok kerülnek frissítésre:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Az alábbi csomagok kerülnek letöltésre:"
+msgstr[1] "Az alábbi csomagok kerülnek letöltésre:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "A következő kötegek kerülnek telepítésre:"
+msgstr[1] "A következő kötegek kerülnek telepítésre:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Letöltés mérete: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "A művelet után további %s kerül felhasználásra."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "A művelet után további %s szabadul fel."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s elem zárolt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Gyűjtemények Ã¡llapotának kialakítása"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Függőségek feloldása..."
 
 # modules/inst_config_x11.ycp:216
 # /usr/lib/YaST2/clients/inst_config_x11.ycp:865
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d frissítés szükséges (%d biztonsági frissítés)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Telepítve"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Eltávolítva"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "A továbbiakban nem Ã©rvényes"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Nem alkalmazható"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Alkalmazva"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Nem szükséges"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Hibás"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Szükséges"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "hiba"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalógus: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Telepítési forrás: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Név"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Verzió"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategória"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Állapot"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Nem találhatók frissítések."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -301,46 +419,46 @@
 "FIGYELMEZTETÉS: Ezek a frissítések csak a frissítőt Ã©rintik.\n"
 "Ezen kívül mások is elérhetők.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nem találhatók frissítések."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Köteg"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Architektúra"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "FIGYELMEZTETÉS: %s interaktív, kihagyva."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "véglegesítés"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Hiba történt az adatok letöltésekor a következő telepítési forrásról:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Tekintse meg a fent található hibaüzenetet."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -356,63 +474,63 @@
 " - használjon másik telepítő adathordozót (ha az sérült)\n"
 " - használjon másik telepítési forrást"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "A telepített frissítések egyike a számítógép Ãºjraindítását igényli. Ezt amint lehet, tegye meg."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "FIGYELMEZTETÉS: A telepített frissítések egyike a számítógép Ãºjraindítását igényli. Ezt amint lehet, tegye meg."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "FIGYELMEZTETÉS: A telepített frissítések egyike magát a csomagkezelőt Ã©rinti, Ã­gy az az Ãºj műveletek végrehajtása előtt Ãºjraindítást igényel."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "A(z) %s %s licencének automatikus elfogadása."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licenc:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "A csomag telepítése Ã©rdekében el kell fogadnia a fenti licenc feltételeit. Folytatja?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "A telepítés megszakítva a licencek elfogadásának szükségessége miatt."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Indítsa Ãºjra a folyamatot interaktív módban Ã©s fogadja el a szükséges licenceket, vagy használja az '--auto-agree-with-licenses' kapcsolót."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Telepítés megszakítva a felhasználó a %s %s licencekkel való egyet nem Ã©rtése miatt."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "A(z) %s-%s forráscsomag telepítése"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "A(z) %s-%s forráscsomag telepítése sikeresen befejeződött."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Hiba történt a(z) %s-%s forráscsomag telepítése közben:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "A(z) %s forráscsomag nem található."
@@ -833,6 +951,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Hibás válasz: '%s'. Válassza az 'y'-t az '%s'-hez vagy az 'n'-t a '%s'-hez."
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Túl sok paraméter."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Ismeretlen kapcsoló: "
@@ -959,7 +1088,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Ez hiba, küldjön erről egy hibajelentést a zypper fejlesztőinek."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "A megadott URL Ã©rvénytelen."
 
@@ -1451,95 +1580,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "A rendszer forrásainak módosításához root jogosultság szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Kevés paraméter. Az URL Ã©s az Ã¡lnév megadása szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "A megadott típus nem Ã©rvényes telepítési forrástípus:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Az ismert telepítési forrás típusainak listázásához használja a 'zypper -h addrepo' vagy a man zypper parancsot."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Szükséges paraméter hiányzik."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "A megadott Ã¡lnév alapján nem található telepítési forrás, kísérlet a törlésre az URL alapján..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "A megadott Ã¡lnéven vagy URL-en nem található telepítési forrás."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Az Ã¡lnév megadása szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "A rendszer telepítő forrásainak frissítéséhez root jogosultság szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "A csomagok telepítéséhez Ã©s eltávolításához root jogosultság szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Ismeretlen feloldható típus: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Figyelem: Nincsenek források. Csak a telepített feloldhatókkal lehet dolgozni. Semmi sem telepíthető."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Feloldási tesztesét létrehozása..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "A feloldási teszteset sikeresen létrejött."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "A feloldási teszteset létrehozása sikertelen."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "A forráscsomag nevének megadása szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Ismeretlen feloldható típus: "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Nem található feloldandó."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "A 'rug' futtatásával nem alkalmazható a 'best-effort'."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "A csomagok frissítéséhez root jogosultság szükséges."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Váratlan kivétel."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "A zypper shell már fut."
 
@@ -1571,12 +1700,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Hiba"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Tegye be a(z) [%s] # %d adathordozót Ã©s nyomja meg a folytatáshoz az 'i', a megszakításhoz az 'n' billentyűt."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Letöltés: "
 
@@ -1625,33 +1754,32 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Telepített csomagok beolvasása"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Eltávolítás "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "%s eltávolítása meghiúsult:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(--nodeps használatával)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(--nodeps --force használatával)"
 
 # modules/inst_target_part.ycp:676
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "%s-%s telepítése"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "%s telepítése meghiúsult:"
@@ -1663,4 +1791,3 @@
 #: ../src/zypper-search.h:291
 msgid "Repository"
 msgstr "Telepítési forrás"
-

Modified: trunk/zypper/po/it.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/it.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/it.po (original)
+++ trunk/zypper/po/it.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-06 19:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-11 13:57+0100\n"
 "Last-Translator: Alberto Passalacqua <alberto.passalacqua@xxxxxx>\n"
 "Language-Team: Novell Language <language@xxxxxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -87,7 +87,7 @@
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163
-#: ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Continuare?"
 
@@ -106,184 +106,291 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Verifica del sommario fallita per %s. Era atteso %s, Ã¨ stato trovato %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Inizializzazione della destinazione in corso"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "pacchetto"
+msgstr[1] "pacchetti"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "selezione"
+msgstr[1] "selezioni"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "modello"
+msgstr[1] "modelli"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "prodotto"
+msgstr[1] "prodotti"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "patch"
+msgstr[1] "patch"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "script"
+msgstr[1] "script"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "messaggio"
+msgstr[1] "messaggi"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "lingua"
+msgstr[1] "lingue"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atomo"
+msgstr[1] "atomi"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "sistema"
+msgstr[1] "sistemi"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "pacchetto src"
+msgstr[1] "pacchetti src"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Risolubile"
+msgstr[1] "Risolubili"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Impossibile analizzare sintatticamente la capacità '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' non trovato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "Esclusione di %s '%s' (già installato)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Impossibile aggiungere '%s' all’elenco dei pacchetti da installare."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Impossibile aggiungere '%s' all’elenco dei pacchetti da installare."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355
+#: ../src/zypper-misc.cc:356
 #: ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Non trovato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422
+#: ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problema:"
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr "Soluzione %d:"
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "numero, (r)iprova o (c)ancella>"
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Applicazione della soluzione %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s Problemi:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "La capacità specificata non Ã¨ stata trovata"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621
-#: ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637
+#: ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nessuna operazione da eseguire."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Il %s seguente sarà aggiornato:"
+msgstr[1] "I %s seguenti saranno aggiornati:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Il %s pacchetto sarà scaricato:"
+msgstr[1] "I %s seguenti saranno scaricati:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Il seguente NUOVO %s sarà installato:"
+msgstr[1] "I seguenti NUOVI %s saranno installati:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] "Il %s seguente sarà RIMOSSO:"
+msgstr[1] "I %s seguenti saranno RIMOSSI:"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Dimensione complessiva del download: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Dopo l'operazione, sarà utilizzato %s addizionale."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Dopo l'operazione saranno liberati %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "elementi %s bloccati"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Definizione dello stato dei componenti aggregati"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Risoluzione delle dipendenze in corso…"
 
 # TLABEL modules/inst_config_x11.ycp:578
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d patch richieste (%d patch di sicurezza)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840
+#: ../src/zypper-misc.cc:871
 #: ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "installato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840
+#: ../src/zypper-misc.cc:871
 #: ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "disinstallato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842
+#: ../src/zypper-misc.cc:873
 #: ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Non più applicabile"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842
+#: ../src/zypper-misc.cc:873
 #: ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Non applicabile"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844
+#: ../src/zypper-misc.cc:875
 #: ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Applicato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844
+#: ../src/zypper-misc.cc:875
 #: ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Non necessario"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846
+#: ../src/zypper-misc.cc:877
 #: ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Danneggiato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846
+#: ../src/zypper-misc.cc:877
 #: ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Necessario"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "errore"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877
-#: ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146
+#: ../src/zypper-misc.cc:908
+#: ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177
 #: ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Catalogo:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877
-#: ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146
+#: ../src/zypper-misc.cc:908
+#: ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177
 #: ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Sorgente di installazione:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878
-#: ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357
 #: ../src/zypper-search.h:299
@@ -291,29 +398,29 @@
 msgstr "Nome"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878
-#: ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185
 #: ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Versione"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878
-#: ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Categoria"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878
-#: ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909
+#: ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Stato"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Nessuna patch necessaria trovata."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -321,25 +428,25 @@
 "AVVISO: questi aggiornamenti riguardano solo il programma di aggiornamento.\n"
 "Sono tuttavia disponibili anche altri aggiornamenti.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042
-#: ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073
+#: ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nessun aggiornamento trovato."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175
 #: ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180
 #: ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Pacchetto"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185
 #: ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch."
@@ -347,26 +454,26 @@
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "AVVISO: %s Ã¨ interattivo e verrà ignorato."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "commit"
 
 # TLABEL modules/inst_config_x11.ycp:578
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Si Ã¨ verificato un problema scaricando il file del pacchetto dalla sorgente di installazione:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422
 #: ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Per favore, vedere il messaggio di errore precedente per un suggerimento."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -382,63 +489,63 @@
 " â€“ utilizzare un altro supporto di installazione (se ad es. quello in uso Ã¨ danneggiato)\n"
 " â€“ utilizzare un’altra sorgente di installazione"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Una delle patch installate richiede di riavviare il computer. Riavviarlo il più presto possibile."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ATTENZIONE: Una delle patch installate richiede di riavviare il computer. Riavviarlo il più presto possibile."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ATTENZIONE: una delle patch installate riguarda il gestore pacchetti. Pertanto, Ã¨ necessario riavviarlo prima di eseguire le operazioni successive."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Accetta automaticamente la licenza di %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licenza:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Per installare questo pacchetto, Ã¨ necessario accettare i termini del contratto di licenza. Continuare?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Installazione interrotta a causa della necessità di conferma di una o più licenze."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Per favore, riavviare l'operazione in modalità interattiva e conferma l'accettazione delle licenze richieste, oppure usa l'opzione --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Interruzione dell’installazione a causa di un disaccordo dell’utente con la licenza %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Installazione dei pacchetti sorgente %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Il pacchetto sorgente %s-%s Ã¨ stato installato con successo."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Si Ã¨ verificato un problema durante l'installazione del pacchetto sorgente %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Pacchetto sorgente '%s' non trovato."
@@ -880,6 +987,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Risposta non valida '%s'. Inserire 'y' per '%s' o 'n' per '%s' se null'altro funziona"
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Troppi argomenti"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223
+#: ../src/zypper.cc:888
+#: ../src/zypper.cc:1475
+msgid "Usage"
+msgstr "Uso"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Opzione sconosciuta"
@@ -1014,7 +1132,7 @@
 msgstr "Questo Ã¨ un bug. Compilare un rapporto relativo ai bug in zypper."
 
 #: ../src/zypper.cc:76
-#: ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "L'URL fornito non Ã¨ valido."
 
@@ -1527,103 +1645,104 @@
 "      +@@@@#` "
 
 #: ../src/zypper.cc:795
-#: ../src/zypper.cc:873
-#: ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:880
+#: ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Per modificare le sorgenti di installazione del sistema sono necessari i privilegi di utente root."
 
-#: ../src/zypper.cc:822
-#: ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829
+#: ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Troppi pochi argomento. E' necessario inserire almeno l'URL e l'alias."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Il tipo specificato non Ã¨ un tipo valido di sorgente di installazione:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Vedere 'zypper -h addrepo' o 'man zypper' per ottenere una lista dei tipi conosciuti di sorgente di installazione."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886
+#: ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Mancano degli argomenti richiesti."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Sorgente di installazione non trovata tramite l'alias, tentativo di rimozione in corso tramite URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Sorgente di installazione non trovata tramite l'alias o l'URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "L'alias Ã¨ un argomento richiesto."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Per aggiornare le sorgenti di installazione del sistema sono necessari i privilegi dell'utente root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Per visualizzare le origini del sistema sono necessari i privilegi dell'utente root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063
-#: ../src/zypper.cc:1282
-#: ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091
+#: ../src/zypper.cc:1334
+#: ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Tipo di risolubile sconosciuto: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Attenzione: Nessuna sorgente di installazione definita. Si opererà solo con i risolubili installati. Nulla potrà essere installato."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101
-#: ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129
+#: ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Generazione del caso di prova del risolutore..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103
-#: ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131
+#: ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Generazione del caso di prova del risolutore avvenuta con successo."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106
-#: ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134
+#: ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Errore durante la creazione del caso di prova per il risolutore."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Il nome del pacchetto sorgente Ã¨ richiesto come parametro."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Tipo di risolvibile sconosciuto"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Nessun risolubile trovato."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292
-#: ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344
+#: ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Esecuzione in emulazione 'rug', impossibile utilizzare il metodo 'best-effort' per l'aggiornamento."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Per aggiornare i pacchetti sono necessari i privilegi dell'utente root."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Eccezione imprevista."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Zypper Ã¨ già in esecuzione in una shell."
 
@@ -1655,13 +1774,13 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Errore"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Per favore, inserire il supporto [%s] # %d e premere 's' per continuare o 'n' per annullare l'operazione."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Download:"
 
@@ -1712,35 +1831,34 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Lettura dei pacchetti installati"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Rimozione"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Rimozione di %s fallita:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(con --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(con --nodeps --force)"
 
 # TLABEL modules/inst_target_part.ycp:680
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Installazione di: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Installazione di %s fallita:"

Modified: trunk/zypper/po/km.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/km.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/km.po (original)
+++ trunk/zypper/po/km.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper.km\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-07 08:58+0700\n"
 "Last-Translator: Khoem Sokhem <khoemsokhem@xxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Khmer <support@xxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "បន្ត ?"
 
@@ -102,192 +102,310 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​​អត្ថបទ​សង្ខេប​បាន​បរាជ័យ​សម្រាប់ %s ។ %s ážŠáŸ‚ល​រំពឹង​ទុក ážšáž€â€‹ážƒáž¾áž‰ %s ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "ចាប់ផ្ដើម​គោលដៅ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "កញ្ចប់"
+msgstr[1] "កញ្ចប់"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "ការជ្រើស​រើស"
+msgstr[1] "ការជ្រើស​រើស"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "លំនាំ"
+msgstr[1] "លំនាំ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "ផលិតផល"
+msgstr[1] "ផលិតផល"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "បំណះ"
+msgstr[1] "បំណះ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "ស្គ្រីប"
+msgstr[1] "ស្គ្រីប"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "សារ"
+msgstr[1] "សារ"
+
+# label for language selection
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "ភាសា"
+msgstr[1] "ភាសា"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "ប្រព័ន្ធ"
+msgstr[1] "ប្រព័ន្ធ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "កញ្ចប់"
+msgstr[1] "កញ្ចប់"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "កញ្ចប់​ដោះស្រាយ"
+msgstr[1] "កញ្ចប់​ដោះស្រាយ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "មិន​អាច​ញែក​ភាព​ឆបគ្នា '%s' ។"
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ %s '%s'"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "រំលង %s '%s' (បាន​ដំឡើង​រួច​ហើយ)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "បរាជ័យ​ក្នុងការ​បន្ថែម '%s' áž‘ៅកាន់​បញ្ជី​កញ្ចប់ ážŠáŸ‚ល​ត្រូវ​ដំឡើង ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​កា​របន្ថែម '%s' áž‘ៅ​កាន់​បញ្ជី​របស់​កញ្ចប់​ដែល​ត្រូវ​យក​ចេញ ។"
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "រក​មិនឃើញ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "បញ្ហា ៖ "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " ážŠáŸ†ážŽáŸ„ះស្រាយ %d ៖ "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "លេខ áž–្យាយា(ម)​ម្ដងទៀត áž¬â€‹áž”ោះ(ប)ង់> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "ម"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "ប"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "កំពុង​អនុវត្ត​ដំណោះស្រាយ %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s áž”ញ្ហា ៖"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "រក​មិនឃញ​ភាព​ឆបគ្នា​ដែល​បាន​បញ្ជាក់"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "គ្មាន​អ្វី​ត្រូវ​ធ្វើ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "ទំហំ​ទាញយក​សរុប ៖ %s ។"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "បន្ទាប់​ពី​ប្រតិបត្តិការ %s áž”ន្ថែម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "បន្ទាប់​ពី​ប្រតិបត្តិការ %s áž“ឹង​ទំនេរ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "ធាតុ %s áž‡áž¶áž”់សោ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "បង្កើត​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ផ្ដុំ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "កំពុង​ដោះស្រាយ​ភាព​អាស្រ័យ..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "ត្រូវ​ការ​បំណះ %d (%d áž”ំណះ​សុវត្ថិភាព)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "បាន​ដំឡើង"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "បាន​លុប"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "មិនអនុវត្ត​បាន​ទៀត​ទេ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "មិន​អនុវត្ត​បាន"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "បាន​អនុវត្ត"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "មិន​ត្រូវការ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "ខូច"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "ត្រូវការ"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "កំហុស"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "កាតាឡុក ៖ "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "ឃ្លាំង ៖ "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "ឈ្មោះ"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "កំណែ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "ប្រភេទ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "ស្ថានភាព"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ​បំណះ​ដែល​ត្រូវការ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -295,46 +413,46 @@
 "ព្រមាន ៖ áž‘ាំងនេះ​ជា​ភាព​ទានសម័យ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​កម្ម​វិធី​ធ្វើឲ្យ​ទាន់សម័យ​ខ្លួនវា ។\n"
 "ក៏មាន​ភាព​ទានសម័យ​ផ្សេងទៀត​ផងដែរ ។\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ​ភាព​ទាន់​សម័យ ។"
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "ស"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "បាច់"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "ស្ថាបត្យកម្ម"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "ព្រមាន ៖ %s áž‚ឺ​ជា​អន្តរសកម្ម áž”ាន​រំលង ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "ដាក់​ស្នើ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ទាញ​យក​ឯកសារ​កញ្ចប់​ពី​ឃ្លាំង ៖"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "សូម​ áž˜áž¾áž›â€‹ážŸáž¶ážšâ€‹áž€áŸ†áž áž»ážŸâ€‹ážáž¶áž„​លើ​ ážŸáž˜áŸ’រាប់​ជា​ជំនួយ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -350,63 +468,63 @@
 "- áž”្រើ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ដំឡើង​ផ្សេង (ឧ. áž”្រសិន​បើ​វា​ខូច)\n"
 "- áž”្រើ​ឃ្លាំង​ផ្សេង"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "បំណះ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បំណះ​ដែល​បាន​ដំឡើង â€‹ážáž˜áŸ’រូវ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​ឡើង​វិញ ។ ážŸáž¼áž˜â€‹áž’្វើ​វា​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​តាម​ដែលអាច​ធ្វើ​បាន ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ការព្រមាន ៖ áž”ំណះ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បំណះ​ដែល​បាន​ដំឡើង ážáž˜áŸ’រូវ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​ឡើង​វិញ ។ ážŸáž¼áž˜â€‹áž’្វើ​វា​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ការ​ព្រមាន ៖ áž”ំណះ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​បំណះ​ដែល​បាន​ដំឡើង​ប៉ះពាល់​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​កញ្ចប់​ខ្លួន​ឯង ážŠáž¼áž…្នេះ​វា​តម្រូវ​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡើង​វិញ áž˜áž»áž“​ពេល​ពិនិត្យ​ប្រតិបត្តិ​បន្ថែម​ណា​មួយ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "យល់​ព្រម​ជា​អាជ្ញាបណ្ណ​ %s %s ážŠáŸ„យ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "អាជ្ញាបណ្ណ %s %s ៖"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "ដើម្បី​ដំឡើង​កញ្ចប់​នេះ áž¢áŸ’នក​ត្រូវ​តែ​យល់ព្រម​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​អាជ្ញាបណ្ណ​ខាងលើ ។ áž”ន្ត ?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "បោះបង់​ការ​ដំឡើង ážŠáŸ„យ​សារ​តែ​ត្រូវ​ការ​ការ​អះអាង​អាជ្ញាបណ្ណ ។"
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "សូម​​ចាប់ផ្ដើម​ប្រតិបត្តិការ​ឡើង​​វិញ​នៅ​ក្នុង​របៀប​អន្តរកម្ម áž áž¾áž™áž¢áŸ‡áž¢áž¶áž„​កិច្ចព្រមព្រៀង​របស់​អ្នក​ជា​មួយ​អាជ្ញាបណ្ណ​ដែល​ត្រូវ​ការ áž¬â€‹áž”្រើ់ជម្រើស --auto-agree-with-licenses ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "បោះបង់​ការ​ដំឡើង ážŠáŸ„យ​សារ​តែ​ការ​មិន​ព្រមព្រៀង​របស់​អ្នក​ប្រើ​ជា​មួយ​អាជ្ញាបណ្ណ %s %s ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "ដំឡើង​កញ្ចប់​ប្រភព %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "បាន​ដំឡើង​កញ្ចប់​ប្រភព %s-%s ážŠáŸ„យ​ជោគជ័យ ។"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "បញ្ហា​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​កញ្ចប់​ប្រភព %s-%s ៖"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "រក​មិន​​ឃើញ​កញ្ចប់​ប្រភព '%s' ។"
@@ -827,6 +945,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "ចម្លើយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ '%s' ។ áž”ញ្ចុល 'y' ážŸáž˜áŸ’រាប់ '%s' áž¬ 'n' ážŸáž˜áŸ’រាប់ '%s' áž”្រសិន​បើ​គ្មាន​អ្វី​ផ្សេង​ដំណើរការ​សម្រាប់​អ្នក"
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "copy ážáŸ’រូវការ​អាគុយម៉ង់ áŸ¢"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "សារ"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "មិន​ស្គាល់​ជម្រើស "
@@ -952,7 +1081,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "នេះ​ជា​កំហុស ážŸáž¼áž˜â€‹ážšáŸ€áž”ចំ​របាយការណ៍​កំហុស​ដែល​ប្រឆាំង​នឹង zypper ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "URL ážŠáŸ‚ល​បាន​ផ្ដល់​មិន​ត្រឹមត្រូវ ។"
 
@@ -1442,95 +1571,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "ត្រូវ​ការ​សិទ្ធិជា Root ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​កែប្រែ​ឃ្លាំង​ប្រព័ន្ធ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "អាគុយម៉ង់​ច្រើន​ពេក ។ áž™áŸ‰áž¶áž„​ហោចណាស់​ត្រូវ​ការ URL áž“ិង​ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​មួយ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "ប្រភេទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​មិន​មែន​ជា​ប្រភេទ​ឃ្លាំង​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ៖"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "មើល 'zypper -h addrepo' áž¬ man zypper ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​ទទួល​បញ្ជី​ប្រភេទ​ឃ្លាំង​ដែល​ស្គាល់ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "បាត់​អាគុយម៉ង់​ដែល​ត្រូវ​ការ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ​ឃ្លាំង​តាម​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ áž–្យាយាម​លុប​តាម URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ​ឃ្លាំង​តាម​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​ áž¬ URL ážŠáŸ‚ល​បាន​ផ្ដល់ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​គឺ​ជា​អាគុយម៉ង់​ដែល​ត្រូវ​ការ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "ត្រូវការ​សិទ្ធិ​ជា Root ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃ្លាំង​ប្រព័ន្ធ​ស្រស់ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "ត្រូវការ​សិទ្ធិ​ជា Root ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​ដំឡើង áž¬â€‹áž›áž»áž”​កញ្ចប់ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "មិន​ស្គាល់​ប្រភេទ​ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​បាន ៖ %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "ការ​ព្រមាន ៖ áž˜áž·áž“​បាន​កំណត់​ឃ្លាំង ។ áž”្រតិបត្តិការ​តែ​ជា​មួយ​អ្វី​ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​ដែល​បាន​ដំឡើង​ប៉ុណ្ណោះ ។ áž‚្មាន​អ្វី​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ទេ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "កំពុង​បង្កើត​ការ​សាកល្បង​កម្មវិធី​ដោះស្រាយ..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "ការ​សាកល្បង​កម្មវិធី​ដោះស្រាយ​បាន​បង្កើត​ដោយជោគជ័យ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "កំហុស​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ការ​សាកល្បង​កម្មវិធី​ដោះស្រាយ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "ឈ្មោះ​កញ្ចប់​ប្រភព​ត្រូវការ​អាគុយម៉ង់ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "មិនស្គាល់​ប្រភេទ​កញ្ចប់​ដោះស្រាយ "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "រក​មិន​ឃើញ​អ្វី​ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​បាន ។"
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "រត់​ជា 'rug' áž˜áž·áž“​អាច​ព្យាយាម​ 'អស់​ពី​សមត្ថភាព' ážŠáž¾áž˜áŸ’បីធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់សម័យ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "ត្រូវ​ការ​សិទ្ធិ​ជា Root ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​ធ្វើ​ឲ្យ​កញ្ចប់​ទាន់សម័យ ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "ករណី​លើកលែង​ដែល​មិនបាន​រំពឹង​ទុក ។"
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "អ្នក​កំពុង​រត់​សែល​របស់ zypper ážšáž½áž…​ហើយ ។"
 
@@ -1562,12 +1691,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "កំហុស"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "សូម​បញ្ចូល​មេឌៀ [%s] # %d áž“ិង​ប្រភេទ 'y' ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​បន្ត 'n' ážŠáž¾áž˜áŸ’បី​បោះបង់​ប្រតិបត្តិការ ។"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "កំពុង​ទាញយក ៖ "
 
@@ -1616,32 +1745,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "កំពុង​អាន​កញ្ចប់​ដែល​បាន​ដំឡើង"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "យកចេញ "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "ការ​យក %s áž…េញ​បាន​បរាជ័យ ៖"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(with --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(with --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "ដំឡើង ៖ %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "ការ​ដំឡើង %s áž”ាន​បរាជ័យ ៖"
@@ -1653,4 +1781,3 @@
 #: ../src/zypper-search.h:291
 msgid "Repository"
 msgstr "ឃ្លាំង"
-

Modified: trunk/zypper/po/nb.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/nb.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/nb.po (original)
+++ trunk/zypper/po/nb.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper.nb\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-17 22:54+0200\n"
 "Last-Translator: Rune Nordbøe Skillingstad <rune@xxxxxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Norwegian\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Vil du fortsette?"
 
@@ -102,192 +102,310 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Mislykket sammendragskontroll for %s. Forventet %s, fant %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Initialiserer mÃ¥l"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "pakke"
+msgstr[1] "pakke"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "utvalg"
+msgstr[1] "utvalg"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "mønster"
+msgstr[1] "mønster"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "produkt"
+msgstr[1] "produkt"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "patch"
+msgstr[1] "patch"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "skript"
+msgstr[1] "skript"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "melding"
+msgstr[1] "melding"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "SprÃ¥k: "
+msgstr[1] "SprÃ¥k: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "system"
+msgstr[1] "system"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "pakke"
+msgstr[1] "pakke"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Nødvendig pakke"
+msgstr[1] "Nødvendig pakke"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Kan ikke analysere evnen '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' mangler"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "hopper over %s '%s' (allerede installert)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Kan ikke legge til %s i listen over pakker som skal installeres."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Kan ikke legge til %s i listen over pakker som skal fjernes."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Ikke funnet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problem: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Løsning %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "nummer, (g)jenta eller (a)vbryt> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "g"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "a"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Bruker løsning %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s-problemer:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Den spesifiserte evnen ble ikke funnet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Ingenting Ã¥ gjøre."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Følgende pakker vil bli oppgradert:"
+msgstr[1] "Følgende pakker vil bli oppgradert:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Følgende pakker vil bli lastet ned:"
+msgstr[1] "Følgende pakker vil bli lastet ned:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Følgende samlinger vil bli installert:"
+msgstr[1] "Følgende samlinger vil bli installert:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Total nedlastingsstørrelse: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Operasjonen vil gi et tillegg pÃ¥ %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Operasjonen vil frigjøre %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s lÃ¥ste enheter"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Etablerer status for aggregerte"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Kontrollerer avhengigheter..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "Behøver %d oppdateringer (%d sikkerhetsoppdateringer)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Installert"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Avinstallert"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Kan ikke lenger brukes"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Kan ikke brukes"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Brukt"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Ikke nødvendig"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Skadet"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Nødvendig"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "feil"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalog: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Arkiv: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Versjon"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Ingen pakkeoppdateringer ble funnet."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -295,47 +413,47 @@
 "ADVARSEL: Dette er de eneste oppdateringene som virker inn pÃ¥ oppdateringsprogrammet.\n"
 "Andre oppdateringer er ogsÃ¥ tilgjengelig.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Ingen pakkeoppdateringer ble funnet."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Samling"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Ark."
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "ADVARSEL: Hopper over %s, som er interaktiv."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "skriver"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Kunne ikke laste filer fra '%s'."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Se overstÃ¥ende feilmelding for et hit."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -351,63 +469,63 @@
 " - bruk et annet installasjonsmedium (f.eks. hvis skadet)\n"
 " - bruk en annen installasjonskilde"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Én av de installerte oppdateringene krever at datamaskinen startes pÃ¥ nytt. Gjør dette sÃ¥ snart som mulig."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ADVARSEL: Ã‰n av de installerte oppdateringene krever at datamaskinen startes pÃ¥ nytt. Gjør dette sÃ¥ snart som mulig."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ADVARSEL: Ã‰n av de installerte oppdateringene virker inn pÃ¥ pakkebehandleren, og krever derfor omstart før ytterligere operasjoner kan utføres."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Godtar automatisk lisens for %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s lisens: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Du mÃ¥ godta lisensvilkÃ¥rene for Ã¥ kunne installere denne pakken. Vil du fortsette?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Avbryter installasjonen pÃ¥ grunn av manglende lisensbekreftelse."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Start operasjonen pÃ¥ nytt i interaktiv modus og bekreft at du godtar nødvendig(e) lisens(er) eller benytt \"--auto-agree-with-licenses\"-alternativet."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Avbryter installasjonen pÃ¥ grunn av manglende brukergodkjennelse av %s %s lisensen."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Installerer pakke %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Kildekodepakken %s-%s ble installert."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problemer med Ã¥ Installerer kildekodepakken %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Kildekodepakken '%s' ble ikke funnet."
@@ -831,6 +949,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "For mange argumenter."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Ukjent alternativ"
@@ -956,7 +1085,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Dette er en feil, send om mulig inn en zypper-feilrapport."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Nettadressen er ugyldig."
 
@@ -1472,95 +1601,95 @@
 "   )4QQQQQQQQP\n"
 "     )?QQQQ?'"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Administratorrettigheter (rottilgang) er pÃ¥krevd for endre systemarkivene."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "For fÃ¥ argument. BÃ¥de en nettadresse og et kortnavn er obligatorisk."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Angitte type er ikke en gyldig arkivtype:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Se 'zypper -h addrepo' eller man zypper for Ã¥ fÃ¥ en liste over kjente arkivtyper."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Mangler obligatorisk argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Kunne ikke finner arkivet angitt med kortnavn, forsøk Ã¥ fjern med nettadresse..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Kunne ikke finne arkiv angitt med kortnavn eller nettadresse."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias er et obligatorisk argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Administratorrettigheter (rottilgang) er pÃ¥krevd for oppdaterer systemarkivene."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Administratorrettigheter (rottilgang) er pÃ¥krevd for Ã¥ installere eller fjerne pakker."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Ukjent nødvendig pakketype: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Advarsel: Mangler arkiv. Arbeider bare med installerte nødvendige pakker. Ingenting kan installeres."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Oppretter løsningstestoppgave..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Løsningstestoppgave ble opprettet."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Feil ved oppretting av løsningstestoppgave."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Kildekodepakkens navn er et obligatorisk argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Ukjent nødvendig pakketype"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Ingen nødvendige pakker funnet."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Kjører som 'rug', kan ikke utføre \"etter beste evne\"-oppdatering."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Administratorrettigheter (rottilgang) er pÃ¥krevd for Ã¥ oppdatere pakker."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Uventet unntak."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Du kjører allerede zyppers kommandolinjetolker."
 
@@ -1592,12 +1721,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Sett inn media [%s] # %d og trykk 'j' for Ã¥ fortsette eller 'n' for Ã¥ avbryte kjøringen."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Laster ned: "
 
@@ -1646,32 +1775,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Leser installerte pakker"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Fjerner "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "%s kunne ikke fjernes:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(med --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(med --nodeps--force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Installerer: %s- %s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Installasjon av %s mislyktes:"

Modified: trunk/zypper/po/nl.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/nl.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/nl.po (original)
+++ trunk/zypper/po/nl.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-22 22:48+0200\n"
 "Last-Translator: Rinse de Vries <rinsedevries@xxxxxx>\n"
 "Language-Team: Nederlands <kde-i18n-nl@xxxxxxx>\n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Doorgaan?"
 
@@ -103,194 +103,312 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Verificatie van de samenvatting is mislukt voor %s. %s werd verwacht, %s werd gevonden."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Doel initialiseren"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "pakket"
+msgstr[1] "pakket"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "selectie"
+msgstr[1] "selectie"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "patroon"
+msgstr[1] "patroon"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "product"
+msgstr[1] "product"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "wijzigingen aanbrengen"
+msgstr[1] "wijzigingen aanbrengen"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "script"
+msgstr[1] "script"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "bericht"
+msgstr[1] "bericht"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "taal: "
+msgstr[1] "taal: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "systeem"
+msgstr[1] "systeem"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "pakket"
+msgstr[1] "pakket"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Oplosbaar"
+msgstr[1] "Oplosbaar"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Kan capaciteit '%s' niet ontleden."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' niet gevonden"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "%s '%s' wordt overgeslagen (is al geïnstalleerd)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Kan '%s' niet toevoegen aan de lijst met te installeren pakketten."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Kon '%s' niet toevoegen aan de lijst met te verwijderen pakketten."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Niet gevonden"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Probleem: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Oplossing %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "getal, (o)pnieuw of (a)nnuleren > "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "o"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "a"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Oplossing %s wordt toegepast"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s problemen:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Opgegeven capaciteit is niet gevonden"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Niets te doen."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "De volgende pakketten zullen worden opgewaardeerd:"
+msgstr[1] "De volgende pakketten zullen worden opgewaardeerd:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "De volgende pakketten zullen worden gedownload:"
+msgstr[1] "De volgende pakketten zullen worden gedownload:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "De volgende bundels zullen worden geïnstalleerd:"
+msgstr[1] "De volgende bundels zullen worden geïnstalleerd:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Totale downloadgrootte: %s"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Na de operatie zal aanvullend %s worden gebruikt."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Na de operatie zal %s worden vrijgemaakt."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s items vergrendeld"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Status van samenstellingen vaststellen"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Afhankelijkheden oplossen..."
 
 # /usr/lib/YaST2/clients/inst_config_x11.ycp:947
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d patches nodig (%d veiligheidspatches)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Geïnstalleerd"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Niet geïnstalleerd"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Niet langer van toepassing"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Niet toepasbaar"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Toegepast"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Niet nodig"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Gebroken"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Nodig"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "fout"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Catalogus: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Installatiebron: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Naam"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Versie"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Categorie"
 
 # /usr/lib/YaST2/clients/lan_inetd_custom.ycp:754
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Geen noodzakelijke patches gevonden."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -298,47 +416,47 @@
 "WAARSCHUWING: dit zijn alleen de opwaarderingen die betrekking hebben op het opwaardeerprogramma zelf.\n"
 "Er zijn ook andere opwaarderingen beschikbaar.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Geen opwaarderingen gevonden."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Bundel"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "WAARSCHUWING: %s is interactief, overgeslagen."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "toewijzen"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Probleem bij downloaden van bestanden van '%s'"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Zie bovenstaande foutmelding voor een hint."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -354,63 +472,63 @@
 " - gebruik een ander installatiemedium (bijvoorbeeld bij beschadiging)\n"
 " - gebruik een andere installatiebron"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Een van de geïnstalleerde patches vereist dat u de computer opnieuw opstart. Doe dit zo snel mogelijk."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "WAARSCHUWING: een van de geïnstalleerde patches vereist dat u de computer opnieuw opstart. Doe dit zo snel mogelijk."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "WAARSCHUWING: een van de geïnstalleerde patches is van invloed op het pakketbeheer zelf. Opnieuw starten is daarom vereist voordat de volgende operaties worden uitgevoerd."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Gaat automatisch akkoord met licentie van %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licentie:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Als u dit pakket wilt installeren dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van de bovenstaande licentie. Doorgaan?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Installatie wordt afgebroken omdat de licentie(s) moet(en) worden bevestigd."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Start a.u.b. de bewerking opnieuw in de interactieve modus en ga akkoord met de vereiste licentie(s) of gebruik de optie --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Installatie wordt afgebroken omdat gebruiker niet akkoord gaat met %s %s licentie."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Bronpakket %s-%s wordt geïnstalleerd"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Bronpakket %s-%s is geïnstalleerd."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Probleem bij installeren van bronpakket %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Bronpakket '%s' niet gevonden."
@@ -835,6 +953,18 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+# /usr/lib/YaST2/clients/lan_inetd_custom.ycp:764
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Teveel argumenten."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Osaags"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Onbekende optie "
@@ -962,7 +1092,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Dit is een bug, stuur een bugrapport in voor zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Opgegeven URL-adres is ongeldig."
 
@@ -1453,95 +1583,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Er zijn root-privileges nodig om de systeembronnen te wijzigen."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Onvoldoende argumenten. Er is tenminste Ã©Ã©n URL-adres en alias nodig."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Gespecificeerd type is geen geldig brontype:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Zie 'zypper -h addrepo' of man zypper voor een lijst met bekende brontypen."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Vereist argument ontbreekt."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Bron niet gevonden aan de hand van de alias, probeert nu te verwijderen op URL-adres..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Bron niet gevonden aan de hand van opgegeven alias of URL-adres"
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias is een vereist argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Er zijn root-privileges vereist voor het vernieuwen van de systeeminstallatiebronnen."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Er zijn root-privileges vereist voor het installeren en deïnstalleren van pakketten."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Onbekend type oplosbare: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Waarschuwing: geen bronnen gedefinieerd. Er wordt nu alleen gewerkt met de geïnstalleerde oplosbare pakketten. Er kan niets worden geïnstalleerd."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Genereert een test..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Test is met succes gegenereerd."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Fout bij genereren van test."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Naam van bronpakket is een vereist argument."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Onbekend type oplosbaar pakket"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Geen oplosbaren gevonden."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Draaiend als 'rug' kan het argument 'best-effort' niet worden gebruikt bij het opwaarderen."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Er zijn root-privileges vereist voor het bijwerken van pakketten."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Onverwachte uitzondering."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "U draait al een shell van zypper."
 
@@ -1573,12 +1703,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Fout"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Plaats medium [%s] # %d en typ 'y' om verder te gaan of 'n' om de operatie te annuleren."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Downloadt: "
 
@@ -1627,32 +1757,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Geïnstalleerde pakketten worden gelezen"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Verwijdert "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Verwijderen van %s is mislukt:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(met --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(met --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Installeert %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Installatie van %s is mislukt:"

Modified: trunk/zypper/po/pa.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/pa.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/pa.po (original)
+++ trunk/zypper/po/pa.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper.pa\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-18 08:46+0530\n"
 "Last-Translator: A S Alam <aalam@xxxxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Panjabi <punjabi-l10n@xxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "ਜਾਰੀ à¨°à©±à¨–ਣਾ à¨¹à©ˆ?"
 
@@ -102,192 +102,309 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "%s à¨²à¨ˆ à¨¡à¨¿à¨œà¨¼à¨Ÿ à¨µà©ˆà¨§à¨¤à¨¾ à¨«à©‡à¨²à©à¨¹à¥¤ %s à¨¦à©€ à¨²à©‹à©œ à¨¸à©€, %s à¨®à¨¿à¨²à¨¿à¨†à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "ਟਾਰਗੇਟ à¨¸à¨¼à©à¨°à©‚ à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "ਪੈਕੇਜ਼"
+msgstr[1] "ਪੈਕੇਜ਼"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ"
+msgstr[1] "ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "@product@"
+msgstr[1] "@product@"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "ਪੈਚ"
+msgstr[1] "ਪੈਚ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "ਸਕਰਿਪਟਾਂ"
+msgstr[1] "ਸਕਰਿਪਟਾਂ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "ਸੁਨੇਹਾ"
+msgstr[1] "ਸੁਨੇਹਾ"
+
+# label for language selection
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "ਭਾਸ਼ਾ"
+msgstr[1] "ਭਾਸ਼ਾ"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "ਫਾਇਲ à¨¸à¨¿à¨¸à¨Ÿà¨®"
+msgstr[1] "ਫਾਇਲ à¨¸à¨¿à¨¸à¨Ÿà¨®"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "ਪੈਕੇਜ਼"
+msgstr[1] "ਪੈਕੇਜ਼"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "(%s à¨¹à©±à¨²) "
+msgstr[1] "(%s à¨¹à©±à¨²) "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "ਸਮੱਰਥਾ '%s' à¨ªà¨¾à¨°à¨¸ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨•à©€à¨¤à©€ à¨œà¨¾ à¨¸à¨•à¨¦à©€à¥¤"
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨²à©±à¨­à©€"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "%s '%s' à¨›à©±à¨¡à©€ à¨œà¨¾ à¨°à¨¹à©€ à¨¹à©ˆ (ਪਹਿਲਾਂ à¨¹à©€ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©ˆ)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "'%s' à¨¨à©‚à©° à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©‹à¨£ à¨µà¨¾à¨²à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œà¨¾à¨‚ à¨¦à©€ à¨²à¨¿à¨¸à¨Ÿ 'ਚ à¨œà©‹à©œà¨¨ à¨²à¨ˆ à¨«à©‡à¨²à©à¨¹ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "'%s' à¨¨à©‚à©° à¨¹à¨Ÿà¨¾à¨‰à¨£ à¨µà¨¾à¨²à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œà¨¾à¨‚ à¨¦à©€ à¨²à¨¿à¨¸à¨Ÿ 'ਚ à¨œà©‹à©œà¨¨ à¨²à¨ˆ à¨«à©‡à¨²à©à¨¹ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "ਨਹੀਂ à¨²à©±à¨­à¨¿à¨†"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "ਸਮੱਸਿਆ: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " à¨¹à©±à¨² %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "number, (r)etry or (c)ancel> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "ਹੱਲ਼ %s à¨²à¨¾à¨—à©‚ à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s à¨¸à¨®à©±à¨¸à¨¿à¨†à¨µà¨¾à¨‚:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "ਦਿੱਤੀ à¨¸à¨®à¨°à©±à¨¥à¨¾ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨²à©±à¨­à©€"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "ਕੁਝ à¨µà©€ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+msgstr[1] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+msgstr[1] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+msgstr[1] "ਹੇਠ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨•à©€à¨¤à©‡ à¨œà¨¾à¨£à¨—ੇ:\n"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "ਕੁੱਲ à¨¡à¨¾à¨Šà¨¨à¨²à©‹à¨¡ à¨†à¨•à¨¾à¨°: %s"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "ਕਾਰਵਾਈ à¨¦à©‡ à¨¬à¨¾à¨…ਦ, à¨¹à©‹à¨° %s à¨µà¨°à¨¤à©€ à¨œà¨¾à¨µà©‡à¨—ੀ।"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "ਕਾਰਵਾਈ à¨¬à¨¾à¨…ਦ, %s à¨–ਾਲੀ à¨¹à©‹à¨µà©‡à¨—ੀ।"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s à¨†à¨ˆà¨Ÿà¨®à¨¾à¨‚ à¨²à¨¾à¨• à¨¹à¨¨"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr ""
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "ਨਿਰਭਰਤਾ à¨¹à©±à¨²à¨¼ à¨•à©€à¨¤à©€ à¨œà¨¾ à¨°à¨¹à©€ à¨¹à©ˆ..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d à¨ªà©ˆà¨‚ਚ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à©‡ (%d à¨¸à©à¨°à©±à¨–ਿਆ à¨ªà©ˆà¨‚ਚ)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "ਇੰਸਟਾਲ à¨•à©€à¨¤à¨¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "ਅਣ-ਇੰਸਟਾਲ à¨•à©€à¨¤à¨¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "ਹੁਣ à¨¢à©à©±à¨•à¨µà¨¾à¨‚ à¨¨à¨¹à©€à¨‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "ਢੁੱਕਵਾਂ à¨¨à¨¹à©€à¨‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "ਲਾਗੂ à¨•à©€à¨¤à¨¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "ਲੋੜ à¨¨à¨¹à©€à¨‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "ਨਿਕਾਰਾ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "ਲੋੜ à¨¹à©ˆ"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "ਗਲਤੀ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "ਕੈਟਾਲਾਗ: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "ਨਾਂ"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "ਵਰਜਨ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "ਕੈਟਾਗਰੀ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "ਹਾਲਤ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "ਕੋਈ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à¨¾ à¨ªà©ˆà¨‚ਚ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨®à¨¿à¨²à¨¿à¨†à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -295,47 +412,47 @@
 "ਚੇਤਾਵਨੀ: à¨•à©‡à¨µà¨² à¨…ੱਪਡੇਟਰ à¨¨à©‚à©° à¨ªà¨°à¨­à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ à¨¹à©€ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨‰à¨ªà¨²à©±à¨¬à¨§ à¨¹à¨¨à¥¤\n"
 "ਹੋਰ à¨µà©€ à¨‰à¨ªà¨²à©±à¨¬à¨§ à¨¹à¨¨à¥¤\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "ਕੋਈ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨²à©±à¨­à¨¿à¨†à¥¤"
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "ਬੰਡਲ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "ਢਾਂਚਾ"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ: %s à¨‡à©°à¨Ÿà¨°à¨à¨•à¨Ÿà¨¿à¨µ à¨¹à©ˆ, à¨›à©±à¨¡à¨¿à¨† à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "ਕਮਿਟ à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "'%s' à¨¤à©‹à¨‚ à¨«à¨¾à¨‡à¨²à¨¾à¨‚ à¨¡à¨¾à¨Šà¨¨à¨²à©‹à¨¡ à¨•à¨°à¨¨ à¨¦à©Œà¨°à¨¾à¨¨ à¨¸à¨®à©±à¨¸à¨¿à¨†à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "ਇਸ਼ਾਰੇ à¨²à¨ˆ à¨‰à©±à¨¤à©‡ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à¨¾ à¨—ਲਤੀ à¨¸à©à¨¨à©‡à¨¹à¨¾ à¨µà©‡à¨–à©‹ à¨œà©€à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -351,63 +468,63 @@
 "- à¨•à©‹à¨ˆ à¨¹à©‹à¨° à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨²à©‡à¨¸à¨¼à¨¨ à¨®à©€à¨¡à¨¿à¨† (ਜੇ à¨‡à¨¹ à¨–ਰਾਬ à¨¹à©‹à¨µà©‡)\n"
 " - à¨¹à©‹à¨° à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€ à¨¸à¨¼à¨¾à¨®à¨² à¨•à¨°à©‹"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "ਇੱਕ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©‹à¨ à¨ªà©ˆà¨‚ਚ à¨²à¨ˆ à¨¤à©à¨¹à¨¾à¨¡à©€ à¨®à¨¸à¨¼à©€à¨¨ à¨¨à©‚à©° à¨®à©à©œ-ਚਾਲੂ à¨•à¨°à¨¨à¨¾ à¨ªà¨µà©‡à¨—ਾ। à¨œà¨¿à©°à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ à¨›à©‡à¨¤à©€ à¨¹à©‹ à¨¸à¨•à©‡ à¨•à¨°à©‹ à¨œà©€à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ: à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©‹à¨ à¨ªà©ˆà¨‚ਚਾਂ à¨µà¨¿à©±à¨š à¨‡à©±à¨• à¨²à¨ˆ à¨¤à©à¨¹à¨¾à¨¨à©‚à©° à¨†à¨ªà¨£à©€ à¨®à¨¸à¨¼à©€à¨¨ à¨¨à©‚à©° à¨®à©à©œ-ਚਾਲੂ à¨•à¨°à¨¨à¨¾ à¨ªà¨µà©‡à¨—ਾ। à¨œà¨¿à©°à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ à¨›à©‡à¨¤à©€ à¨¹à©‹ à¨¸à¨•à©‡ à¨•à¨°à©‹à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ: à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©‹à¨ à¨ªà©ˆà¨‚ਚਾਂ à¨µà¨¿à©±à¨š à¨‡à©±à¨• à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨®à©ˆà¨¨à©‡à¨œà¨° à¨¨à©‚à©° à¨ªà¨°à¨­à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ à¨•à¨° à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ, à¨‡à¨¸à¨•à¨°à¨•à©‡ à¨…ਗਲੀ à¨•à¨¾à¨°à¨µà¨¾à¨ˆ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ à¨‡à¨¸ à¨¨à©‚à©° à¨®à©à©œ-ਚਾਲੂ à¨•à¨°à¨¨à¨¾ à¨²à¨¾à¨œà¨¼à¨®à©€ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "%s %s à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ à¨¨à¨¾à¨² à¨†à¨Ÿà©‹à¨®à©ˆà¨Ÿà¨¿à¨• à¨¹à©€ à¨¸à¨¹à¨¿à¨®à¨¤à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "ਇਹ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ à¨¤à©à¨¹à¨¾à¨¨à©‚à©° à¨‰à©±à¨¤à©‡ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©‡ à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ à¨¦à©€à¨†à¨‚ à¨¸à¨¼à¨°à¨¤à¨¾à¨‚ à¨¨à¨¾à¨² à¨¸à¨¹à¨¿à¨®à¨¤ à¨¹à©‹à¨£à¨¾ à¨ªà¨µà©‡à¨—ਾ। à¨•à©€ à¨œà¨¾à¨°à©€ à¨°à©±à¨–ਣਾ à¨¹à©ˆ?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "ਲੋੜੀਦੀ à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ à¨ªà©à¨¸à¨¼à¨Ÿà©€ à¨¦à©€ à¨²à©‹à©œ à¨¹à©‹à¨£ à¨•à¨°à¨•à©‡ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨²à©‡à¨¸à¨¼à¨¨ à¨…ਧੂਰੀ à¨›à©±à¨¡à©€ à¨œà¨¾ à¨°à¨¹à©€ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "ਕਾਰਵਾਈ à¨¨à©‚à©° à¨‡à©°à¨Ÿà¨°à¨à¨•à¨Ÿà¨¿à¨µ à¨®à©‹à¨¡ à¨µà¨¿à©±à¨š à¨®à©à©œ à¨šà¨¾à¨²à©‚ à¨•à¨°à©‹ à¨œà©€ à¨…ਤੇ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à©‡ à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ à¨¨à¨¾à¨² à¨¸à¨¹à¨¿à¨®à¨¤à©€ à¨¦à¨¿à¨“ à¨œà¨¾à¨‚ --auto-agree-with-licenses à¨šà©‹à¨£ à¨¦à¨¿à¨“।"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "%s %s à¨²à¨¾à¨‡à¨¸à©ˆà¨‚ਸ à¨¨à¨¾à¨² à¨¯à©‚ਜ਼ਰ à¨¨à¨¾-ਸਹਿਮਤੀ à¨•à¨°à¨•à©‡ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨²à©‡à¨¸à¨¼à¨¨ à¨…ਧੂਰੀ à¨›à©±à¨¡à©€ à¨œà¨¾ à¨°à¨¹à©€ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "ਸੋਰਸ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ %s-%s à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "ਸੋਰਸ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ %s-%s à¨ à©€à¨• à¨¤à¨°à©à¨¹à¨¾à¨‚ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©‹ à¨—ਿਆ।"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "ਸੋਰਸ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ %s-%s à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨•à¨°à¨¨ à¨¦à©Œà¨°à¨¾à¨¨ à¨¸à¨®à©±à¨¸à¨¿à¨†:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "ਸੋਰਸ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ '%s' à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨²à©±à¨­à¨¿à¨†à¥¤"
@@ -831,6 +948,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "%s: à¨¬à¨¹à©à¨¤ à¨µà©±à¨§ à¨†à¨°à¨—ੂਮਿੰਟ।\n"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "ਸੁਨੇਹਾ"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "ਅਣਜਾਣ à¨šà©‹à¨£ "
@@ -956,7 +1084,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "ਇਹ à¨¬à©±à¨— à¨¹à©ˆ, zypper à¨²à¨ˆ à¨‡à©±à¨• à¨¬à©±à¨— à¨œà¨¾à¨£à¨•à¨¾à¨°à©€ à¨¦à¨¿à¨“ à¨œà©€à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "ਦਿੱਤਾ URL à¨—ਲਤ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
@@ -1449,95 +1577,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "ਸਿਸਟਮ à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€à¨†à¨‚ à¨¸à©‹à¨§à¨£ à¨²à¨ˆ root à¨…ਧਿਕਾਰ à¨šà¨¾à¨¹à©€à¨¦à©‡ à¨¹à¨¨à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "ਬਹੁਤ à¨¥à©‹à©œà©à¨¹à©‡ à¨†à¨°à¨—ੂਮਿੰਟ à¨¹à¨¨à¥¤ à¨˜à©±à¨Ÿà©‹-ਘੱਟ URL à¨…ਤੇ à¨à¨²à©€à¨†à¨¸ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à¨¾ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "ਦਿੱਤੀ à¨•à¨¿à¨¸à¨® à¨‡à©±à¨• à¨µà©ˆà¨§ à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€ à¨•à¨¿à¨¸à¨® à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨¹à©ˆ:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr ""
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "ਲੋੜੀਦਾ à¨†à¨°à¨—ੂਮਿੰਟ à¨—ੁੰਮ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "ਏਲੀਆਸ à¨¨à¨¾à¨² à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨®à¨¿à¨²à©€, URL à¨¨à¨¾à¨² à¨¹à¨Ÿà¨¾à¨‰à¨£ à¨¦à©€ à¨•à©‹à¨¸à¨¼à¨¿à¨¸à¨¼ à¨œà¨¾à¨°à©€..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "ਦਿੱਤੇ à¨à¨²à©€à¨†à¨¸ à¨œà¨¾à¨‚ URL à¨¨à¨¾à¨² à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨®à¨¿à¨²à©€ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "ਏਲੀਆਸ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à¨¾ à¨†à¨°à¨—ੂਮਿੰਟ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "ਸਿਸਟਮ à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€à¨†à¨‚ à¨¤à¨¾à¨œà¨¼à¨¾ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ root à¨…ਧਿਕਾਰ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à©‡ à¨¹à¨¨à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "ਪੈਕੇਜ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨…ਤੇ à¨…ਣ-ਇੰਸਟਾਲ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ root à¨…ਧਿਕਾਰ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à©‡ à¨¹à¨¨à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "ਅਣਜਾਣ à¨¹à©±à¨²-ਯੋਗ à¨•à¨¿à¨¸à¨®: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "ਚੇਤਾਵਨੀ: à¨°à¨¿à¨ªà©‹à¨œà¨¼à¨Ÿà¨°à©€à¨†à¨‚ à¨¦à¨¿à©±à¨¤à©€à¨†à¨‚ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨¹à¨¨à¥¤ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¹à©±à¨²à¨¼à¨¯à©‹à¨— à¨¨à¨¾à¨² à¨¹à©€ à¨•à¨¾à¨°à¨µà¨¾à¨ˆ à¨¹à©‹à¨µà©‡à¨—ੀ। à¨•à©à¨ à¨µà©€ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨² à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨¹à©‹à¨µà©‡à¨—ਾ।"
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "ਸਲੋਵਰ à¨Ÿà©ˆà¨¸à¨Ÿ à¨•à©‡à¨¸ à¨¤à¨¿à¨†à¨° à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "ਸੋਲਵਰ à¨Ÿà©ˆà¨¸à¨Ÿ à¨•à©‡à¨¸ à¨¬à¨£à¨¾à¨‡à¨† à¨—ਿਆ।"
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "ਸੋਲਵਰ à¨Ÿà©ˆà¨¸à¨Ÿ à¨•à©‡à¨¸à¨ª à¨¬à¨£à¨¾à¨‰à¨£ à¨¦à©Œà¨°à¨¾à¨¨ à¨—ਲਤੀ।"
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "ਸੋਰਸ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨¨à¨¾à¨‚ à¨‡à©±à¨• à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à¨¾ à¨†à¨°à¨—ੂਮਿੰਟ à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "ਅਣਜਾਣ à¨¹à©±à¨²à¨¯à©‹à¨— à¨•à¨¿à¨¸à¨® "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "ਕੋਈ à¨¹à©±à¨²à¨¼ à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨²à©±à¨­à¨¿à¨†à¥¤"
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "'rug' à¨µà¨¾à¨‚ਗ à¨šà©±à¨² à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ, à¨‡à¨¸à¨•à¨°à¨•à©‡ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨¨à©‚à©° 'best-effort' à¨¢à©°à¨— à¨¨à¨¾à¨² à¨¨à¨¹à©€à¨‚ à¨šà¨²à¨¾à¨‡à¨† à¨œà¨¾ à¨¸à¨•à¨¦à¨¾à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "ਪੈਕੇਜ à¨…ੱਪਡੇਟ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ root à¨…ਧਿਕਾਰ à¨²à©‹à©œà©€à¨¦à©‡ à¨¹à¨¨à¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "ਅਚਾਨਕ à¨…ਪਵਾਦ à¨†à¨‡à¨† à¨¹à©ˆà¥¤"
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "ਤੁਸੀਂ zypper à¨¦à©€ à¨¸à¨¼à©ˆà¨² à¨ªà¨¹à¨¿à¨²à¨¾à¨‚ à¨¹à©€ à¨šà¨²à¨¾ à¨°à¨¹à©‡ à¨¹à©‹à¥¤"
 
@@ -1569,12 +1697,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "ਗਲਤੀ"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "ਮੀਡਿਆ [%s] # %d à¨ªà¨¾à¨“ à¨…ਤੇ à¨œà¨¾à¨°à©€ à¨°à©±à¨–ਣ à¨²à¨ˆ 'y' à¨œà¨¾à¨‚ à¨•à¨¾à¨°à¨µà¨¾à¨ˆ à¨°à©±à¨¦ à¨•à¨°à¨¨ à¨²à¨ˆ 'n' à¨¦à©±à¨¬à©‹à¥¤"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "ਡਾਊਨਲੋਡ à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ: "
 
@@ -1623,33 +1751,32 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "ਇੰਸਟਾਲ à¨ªà©ˆà¨•à©‡à¨œ à¨ªà©œà©à¨¹à©‡ à¨œà¨¾ à¨°à¨¹à©‡ à¨¹à¨¨"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "ਹਟਾਇਆ à¨œà¨¾ à¨°à¨¿à¨¹à¨¾ à¨¹à©ˆ "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "%s à¨¨à©‚à©° à¨¹à¨Ÿà¨¾à¨‰à¨£à¨¾ à¨«à©‡à¨²à©à¨¹:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(--nodeps à¨¨à¨¾à¨²)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(--nodeps --force à¨¨à¨¾à¨²)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "ਇੰਸਟਾਲ à¨•à©€à¨¤à¨¾ à¨œà¨¾à¨‚ਦਾ à¨¹à©ˆ: %s-%s"
 
 # %s is either BOOTP or DHCP
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "%s à¨¦à©€ à¨‡à©°à¨¸à¨Ÿà¨¾à¨²à©‡à¨¸à¨¼à¨¨ à¨«à©‡à¨²à©à¨¹ à¨¹à©‹à¨ˆ:"

Modified: trunk/zypper/po/pl.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/pl.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/pl.po (original)
+++ trunk/zypper/po/pl.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-21 21:29+0100\n"
 "Last-Translator: wadim dziedzic <nikdo@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <pl@xxxxxx>\n"
@@ -83,7 +83,7 @@
 
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Czy kontynuować?"
 
@@ -102,192 +102,326 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Weryfikacja podsumowania dla %s nie powiodła się. Oczekiwano %s, napotkano %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Inicjalizacja celu"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "pakiet"
+msgstr[1] "pakiet"
+msgstr[2] "pakiet"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "wybór"
+msgstr[1] "wybór"
+msgstr[2] "wybór"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "wzorzec"
+msgstr[1] "wzorzec"
+msgstr[2] "wzorzec"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "produkt"
+msgstr[1] "produkt"
+msgstr[2] "produkt"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "poprawka"
+msgstr[1] "poprawka"
+msgstr[2] "poprawka"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "skrypt"
+msgstr[1] "skrypt"
+msgstr[2] "skrypt"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "wiadomość"
+msgstr[1] "wiadomość"
+msgstr[2] "wiadomość"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "język:"
+msgstr[1] "język:"
+msgstr[2] "język:"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atom"
+msgstr[2] "atom"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "system"
+msgstr[1] "system"
+msgstr[2] "system"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "pakiet"
+msgstr[1] "pakiet"
+msgstr[2] "pakiet"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Pakiet rozwiązywalny"
+msgstr[1] "Pakiet rozwiązywalny"
+msgstr[2] "Pakiet rozwiązywalny"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Nie można zanalizować właściwości \"%s\""
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "Nie znaleziono: %s %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "Pominięto: %s %s (już zainstalowane)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Dodanie \"%s\" do listy pakietów przeznaczonych do instalacji nie powiodło się."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Dodanie \"%s\" do listy pakietów przeznaczonych do usunięcia nie powiodło się."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Nie znaleziono"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problem:"
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Rozwiązanie %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "liczba, (p)onów lub (a)nuluj"
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "p"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "a"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Zastosowanie rozwiązania %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "Problemy (%s): "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Nie znaleziono podanej właściwości"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Brak zadań."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[1] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[2] "Zaktualizowane zostaną następujące pakiety:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[1] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
+msgstr[2] "Pobrane zostaną następujące pakiety:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
+msgstr[1] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
+msgstr[2] "Następujące zestawy zostaną zainstalowane:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Całkowity rozmiar danych do pobrania: %s"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Po wykonaniu operacji użyte zostanie dodatkowo %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Po wykonaniu operacji zwolnione zostanie %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "Elementów zablokowanych: %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Ustalanie statusu agregatów"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Rozwiązywanie zależności..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "potrzebnych poprawek: %d (poprawki bezpieczeństwa: %d)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Zainstalowano"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Usunięto"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Już nieodpowiednia"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Nieodpowiednia"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Zastosowana"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Niepotrzebna"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Uszkodzona"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Potrzebna"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "błąd"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Katalog: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Repozytorium:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Wersja"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Nie znaleziono potrzebnych poprawek."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -295,47 +429,47 @@
 "UWAGA: Te uaktualnienia dotyczą samego programu uaktualniającego.\n"
 "Dostępne są także inne uaktualnienia.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nie znaleziono aktualizacji."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Zestaw"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "UWAGA: %s jest interaktywna, pominięto."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "zatwierdzanie"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Problem podczas pobierania plików z \"%s\"."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Więcej informacji można znaleźć w powyższym komunikacie błędów."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -352,63 +486,63 @@
 "- użycie innego nośnika instalacyjnego,\n"
 "- użycie innego repozytorium."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Jedna z zainstalowanych poprawek wymaga ponownego uruchomienia komputera. Proszę wykonać to jak najszybciej."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "UWAGA: Jedna z zainstalowanych poprawek wymaga ponownego uruchomienia komputera. Proszę wykonać to jak najszybciej."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "UWAGA: Jedna z zainstalowanych poprawek dotyczy menedżera pakietów. Należy uruchomić go ponownie przed dalszym użyciem."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Automatycznie zaakceptowano licencję obiektu \"%s\" typu \"%s\""
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "licencja %s %s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Aby zainstalować ten pakiet, należy zaakceptować warunki powyższej licencji. Kontynuować?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Przerwanie instalacji z powodu braku akceptacji licencji."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Proszę wykonać operację w trybie interaktywnym i zgodzić się z warunkami licencji lub użyć opcji --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Przerwanie instalacji z powodu braku akceptacji licencji %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Insalowanie pakietu z kodem Åºródłowym %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Pakiet z kodem Åºródłowym %s-%s został zainstalowany pomyślnie."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problem podczas instalacji pakietu z kodem Åºródłowym %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Pakiet z kodem Åºródłowym \"%s\" nie został znaleziony."
@@ -834,6 +968,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Zbyt wiele argumentów."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "osage"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Nieznana opcja"
@@ -959,7 +1104,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Jest to błąd, proszę wypełnić raport błędu w tej sprawie."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Podany adres URL jest nieprawidlowy."
 
@@ -1449,95 +1594,95 @@
 "  ___ _  e. __ ,o\n"
 "           \"  \""
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Do modyfikacji repozytoriów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Zbyt mało parametrów. Wymagany jest conajmniej alias i adres URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Podany typ repozytorium nie jest poprawny:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Polecenie \"zypper -h addrepo\" wyświetla listę znanych typów repozytoriów."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Brak wymaganego parametru."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Nie znaleziono repozytorium wg aliasu. Próba usunięcia wg adresu URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Nie znaleziono repozytorium o danym aliasie i/lub adresie URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Alias jest wymaganym parametrem"
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Do odświeżania repozytoriów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Do instalacji/usuwania pakietów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Nieznany typ pakietu: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Ostrzeżenie: Brak repozytorów. Operacja obejmie tylko zainstalowane pakiety. Nic nowego nie może zostać zainstalowane."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Tworzenie testu dla mechanizmu zarządzania pakietami..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Test mechanizmu rozwiązywania zależności został poprawnie wygenerowany."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Błąd podczas tworzenia testu dla mechanizmu zarządzania pakietami."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Nazwa pakietu jest wymaganym parametrem."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Nieznany typ pakietu rozwiązywalnego"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Nie znaleziono pakietów."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Uruchomiono jako \"rug\". Nie można wykonać \"najlepszej\" aktualizacji."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Do aktualizacji pakietów konieczne są uprawnienia administratora."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Niespodziewany wyjątek."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Powłoka zyppera jest już uruchomiona."
 
@@ -1570,12 +1715,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "błąd"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Proszę włożyć nośnik [%s] # %d i nacisnąć 't' aby kontynuować lub 'n' aby przerwać operację."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Pobieranie:"
 
@@ -1624,32 +1769,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Odczytywanie zainstalowanych pakietów"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Usuwanie"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Błąd podczas usuwania %s:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(z --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(z --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Instalowanie: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Błąd podczas instalacji %s:"

Modified: trunk/zypper/po/pt.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/pt.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/pt.po (original)
+++ trunk/zypper/po/pt.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -11,10 +11,10 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-10 21:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-09-11 11:20+0100\n"
 "Last-Translator: Carlos Gonçalves <carlos@xxxxxxxxxxx>\n"
-"Language-Team: Portuguese <opensuse-pt@xxxxxxxxxxxx>\n"
+"Language-Team: Portuguese <kde-i18n-pt@xxxxxxx>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -86,7 +86,7 @@
 # internal key used: Ok
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Continuar?"
 
@@ -105,192 +105,299 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Falhou a verificação 'digest' para %s. Ã€ espera de %s, %s encontrado."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "A inicializar o Destino"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "pacote"
+msgstr[1] "pacotes"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "selecção"
+msgstr[1] "selecções"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "padrão"
+msgstr[1] "padrões"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "produto"
+msgstr[1] "produtos"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "correcção"
+msgstr[1] "correcções"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "script"
+msgstr[1] "scripts"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "mensagem"
+msgstr[1] "mensagens"
+
+# label for language selection
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "idioma"
+msgstr[1] "idiomas"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "atom"
+msgstr[1] "atoms"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "sistema"
+msgstr[1] "sistemas"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "srcpackage"
+msgstr[1] "srcpackages"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "resolúvel"
+msgstr[1] "resolúveis"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Não Ã© possível interpretar a capacidade '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' não encontrado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "a saltar %s '%s' (já está instalado)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Falhou a adição de '%s' Ã  lista de pacotes a instalar."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Falhou a adição de '%s' Ã  lista de pacotes a remover."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Não encontrado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Problema: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Solução %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "número, (r)epetir ou (c)ancelar> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "A aplicar solução %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s Problemas:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Não foi encontrada a capacidade específicada"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Nada para fazer."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "O seguinte %s irá ser actualizado:"
+msgstr[1] "Os seguintes %s irão ser actualizados:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "O seguinte %s irá ser desactualizado:"
+msgstr[1] "Os seguintes %s irão ser desactualizados:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "O seguinte NOVO %s irá ser instalado:"
+msgstr[1] "Os seguintes NOVOS %s irão ser instalados:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] "O seguinte %s irá ser REMOVIDO:"
+msgstr[1] "Os seguintes %s irão ser REMOVIDOS:"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Tamanho total da descarga: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Depois da operação, %s adicionais serão utilizados."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Depois da operação, %s irão ser libertados."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s itens bloqueados"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "A estabelecer o estado dos agregados"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "A resolver dependências..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d correcções necessárias (%d correcções de segurança)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Instalado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Desinstalado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Já Não Aplicável"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Não Aplicável"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Aplicado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Desnecessário"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Quebrado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Necessário"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "erro"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Catálogo: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Repositório: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Nome"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Versão"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Categoria"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Estado"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Nenhuma correcção necessária encontrada."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -298,46 +405,46 @@
 "AVISO: Estes são apenas as actualizações que afectam o actualizador propriamente dito.\n"
 "Também existem outras disponíveis.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Nenhuma actualização encontrada."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Conjunto"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Arch"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "AVISO: %s Ã© interactivo, ignorado."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "a enviar"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Problema ao descarregar o ficheiro do pacote do repositório:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Por favor, veja a mensagem acima para uma sugestão."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -353,64 +460,64 @@
 "- utilize outro suporte de instalação (se por exemplo estiver danificado)\n"
 "- utilize outro repositório"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Uma das correcções instaladas requer a reinicialização da sua máquina. Por favor, faça-o tão cedo quanto possível."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "AVISO: Uma das correcções instaladas requer a reinicialização da sua máquina. Por favor, faça-o tão cedo quanto possível."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "AVISO: Uma das correcções instaladas afecta o gestor de pacotes propriamente dito, pelo que este necessita de ser reiniciado antes de executar as operações seguintes."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Automaticamente concordar com a licença %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s licença:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Por forma a instalar este pacote, deve concordar com os termos da licença acima. Continuar?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "A interromper a instalação devido Ã  necessidade de confirmação do(s) licenciamento(s)."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Por favor, reinicie a operação em modo interactivo e confirme a concordância com a(s) licença(s) necessária(s) ou utilize a opção --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "A interromper a instalação devido a desacordo do utilizador com a licença %s %s."
 
 # /usr/lib/YaST2/clients/sw_single.ycp:12
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "A instalar o pacote de código %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "O pacote de código %s-%s foi instalado com sucesso."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Problema ao instalar o pacote de código %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Pacote de código '%s'  não encontrado."
@@ -831,6 +938,15 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Resposta '%s' inválida. Introduza 'y' para '%s' ou 'n' para '%s', se nada mais funcionar"
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Demasiados argumentos"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+msgid "Usage"
+msgstr "Uso"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Opção desconhecida "
@@ -956,7 +1072,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Este Ã© um bug, por favor submeta um relatório de erro do zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "O URL dado Ã© inválido."
 
@@ -1471,95 +1587,95 @@
 "    #@@@@@@@@#                                       \n"
 "      +@@@@#` "
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "São necessários privilégios de administrador para modificar os repositórios do sistema."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Argumentos insuficientes. Ã‰ necessário, pelo menos, o URL e alcunha."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "O tipo especificado não Ã© um tipo de repositório válido:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Veja 'zypper -h addrepo' ou man zypper para obter a lista dos tipos de repositórios conhecidos."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Argumentos necessários em falta."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Repositório não encontrado pela alcunha, a tentar apagar pelo URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Repositório não encontrado pela alcunha ou URL dado."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "A alcunha Ã© um argumento necessário."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "São necessários privilégios de administrador para refrescar os repositórios do sistema."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "São necessários privilégios de administrador para instalar ou remover pacotes."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Tipo de resolúvel desconhecido: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Aviso: Nenhum repositório definido. A operar apenas com os resolúveis instalados. Nada pode ser instalado."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "A gerar o caso de teste de resolução..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "O caso de teste de resolução foi generado com sucesso."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Erro ao criar o caso de teste de resolução."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "O nome do pacote de código Ã© um argumento requirido."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Tipo de resolúvel desconhecido "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Resolúveis não encontrados."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "A correr como 'rug', não pode fazer uma abordagem 'best-effort' para actualizar."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "São necessários privilégios de administrador para actualizar os pacotes."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Excepção inesperada."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "Você já está a correr o zypper na consola."
 
@@ -1591,12 +1707,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Erro"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Insira o suporte [%s] # %d e digite 's' para continuar ou 'n' para cancelar a operação."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "A descarregar: "
 
@@ -1646,32 +1762,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "A ler pacotes instalados"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "A remover "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "A remoção de%s falhou:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(com --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(com --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "A Instalar: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "A instalação de %s falhou:"

Modified: trunk/zypper/po/ru.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/ru.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/ru.po (original)
+++ trunk/zypper/po/ru.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-09-09 12:04+0400\n"
 "Last-Translator: Nikolay Derkach <nderkach@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team:  <opensuse-ru@xxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -86,7 +86,7 @@
 # continue button label
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Продолжить?"
 
@@ -105,196 +105,330 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Проверка Ð´Ð°Ð¹Ð¶Ð´ÐµÑÑ‚а Ð´Ð»Ñ %s Ð·Ð°Ð²ÐµÑ€ÑˆÐ¸Ð»Ð°ÑÑŒ Ð½ÐµÑƒÐ´Ð°Ñ‡ÐµÐ¹. ÐžÐ¶Ð¸Ð´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ %s, Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Инициализация Ñ†ÐµÐ»Ð¸"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "пакет"
+msgstr[1] "пакет"
+msgstr[2] "пакет"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "выбор"
+msgstr[1] "выбор"
+msgstr[2] "выбор"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "образец"
+msgstr[1] "образец"
+msgstr[2] "образец"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "продукт"
+msgstr[1] "продукт"
+msgstr[2] "продукт"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "обновление"
+msgstr[1] "обновление"
+msgstr[2] "обновление"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "скрипт"
+msgstr[1] "скрипт"
+msgstr[2] "скрипт"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "сообщение"
+msgstr[1] "сообщение"
+msgstr[2] "сообщение"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "язык: "
+msgstr[1] "язык: "
+msgstr[2] "язык: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "атом"
+msgstr[1] "атом"
+msgstr[2] "атом"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "система"
+msgstr[1] "система"
+msgstr[2] "система"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "пакет"
+msgstr[1] "пакет"
+msgstr[2] "пакет"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Объект Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей"
+msgstr[1] "Объект Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей"
+msgstr[2] "Объект Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Невозможно Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚ать ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ '%s'."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾"
 
 #  text for a progress bar label
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "пропуск %s '%s' (уже ÑƒÑÑ‚ановлен)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Не ÑƒÐ´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ '%s' Ð² ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов Ð´Ð»Ñ ÑƒÑÑ‚ановки."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Не ÑƒÐ´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ '%s' Ð² ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов Ð´Ð»Ñ ÑƒÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Не Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Проблема:"
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Ð ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ðµ %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "номер, (r)повтор Ð¸Ð»Ð¸ (c)отмена>"
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Применение Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s ÐŸÑ€Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ‹:"
 
 #  popup message
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Указанная ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑ‚ÑŒ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð°."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Нечего Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑÑ‚ÑŒ."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Будут Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+msgstr[1] "Будут Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+msgstr[2] "Будут Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Будут Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+msgstr[1] "Будут Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+msgstr[2] "Будут Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ñ‹ ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚Ñ‹:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Будут ÑƒÑÑ‚ановлены ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ ÑÐ±Ð¾Ñ€ÐºÐ¸:"
+msgstr[1] "Будут ÑƒÑÑ‚ановлены ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ ÑÐ±Ð¾Ñ€ÐºÐ¸:"
+msgstr[2] "Будут ÑƒÑÑ‚ановлены ÑÐ»ÐµÐ´ÑƒÑŽÑ‰Ð¸Ðµ ÑÐ±Ð¾Ñ€ÐºÐ¸:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Полный Ñ€Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ€ Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ¸: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "После ÑÑ‚ой Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚ельно %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "После ÑÑ‚ой Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸ Ð±ÑƒÐ´ÐµÑ‚ Ð¾ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¾ %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s ÑÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ов Ð·Ð°Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Установка ÑÐ¾ÑÑ‚ояния Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ‚ов"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Разрешение Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "необходимо %d Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ (%d Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑ‚и)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Установлено"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Не ÑƒÑÑ‚ановлен"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Более Ð½ÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Неприменимо"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Применено"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Не Ð½ÑƒÐ¶ÐµÐ½"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Испорчено"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Необходимо"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "ошибка"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Каталог:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Репозитарий: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Имя"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Версия"
 
 #  frame label, around checkbuttons
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Категория"
 
 #  table header: module status
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Состояние"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Не Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…одимых Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -302,46 +436,46 @@
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ÑÑ‚о Ñ‚олько Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð¾Ñ‚носящиеся Ðº ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¼Ñƒ ÑÑ€ÐµÐ´ÑÑ‚ву Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ.\n"
 "Имеются Ð¸ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Не Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Сборка"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Арх."
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: %s Ð¸Ð½Ñ‚ерактивен, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "фиксирование"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Проблема Ð¿Ñ€Ð¸ Ð·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐµ Ñ„айла Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚а Ð¸Ð· 'репозитария:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Рекомендация Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ‚ся Ð² Ð²Ñ‹Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ€Ð°Ð½ÐµÐµ ÑÐ¾Ð¾Ð±Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¾Ð± Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐµ."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -357,64 +491,64 @@
 " - Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐ¹Ñ‚е Ð´Ð»Ñ ÑƒÑÑ‚ановки Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ðµ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ели (например, Ð¸Ð·-за Ð¿Ð¾Ð²Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ)\n"
 " - Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐ¹Ñ‚е Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð¹ Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚арий"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Для Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ‚ребуется Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ера. Ð’ыполните ÐµÐµ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹ÑÑ‚рее."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð· ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ñ‚ребуется Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ° ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ера. Ð’ыполните ÐµÐµ ÐºÐ°Ðº Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ð±Ñ‹ÑÑ‚рее."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¸ÑÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð·Ð°Ñ‚рагивает ÑÐ°Ð¼ Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ€ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов, Ð¿Ð¾ÑÑ‚ому Ñ‚ребуется ÐµÐ³Ð¾ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð¿ÑƒÑÐº Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð²Ñ‹Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ…-либо Ð´Ð°Ð»ÑŒÐ½ÐµÐ¹ÑˆÐ¸Ñ… Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¹."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Автоматическое ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ðµ Ñ Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸ÐµÐ¹ %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "лицензия %s %s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Чтобы ÑƒÑÑ‚ановить ÑÑ‚от Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚, Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…одимо ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ñ‚ься Ñ ÑƒÑÐ»Ð¾Ð²Ð¸ÑÐ¼Ð¸ Ð²Ñ‹ÑˆÐµÐ¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸. ÐŸÑ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚ÑŒ?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Установка Ð¿Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð°Ð½Ð° Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ…одимостью Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚верждения Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð¸(й)."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Выполните Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ Ð¿Ð¾Ð²Ñ‚орно Ð² Ð¸Ð½Ñ‚ерактивном Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ñ‚вердите ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ðµ Ñ Ñ‚ребуемой Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸ÐµÐ¹(ями), Ð¸Ð»Ð¸ Ð¶Ðµ Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐ¹Ñ‚е Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€ --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Установка Ð¿Ñ€ÐµÑ€Ð²Ð°Ð½Ð° Ð¸Ð·-за Ð½ÐµÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚еля Ñ Ð»Ð¸Ñ†ÐµÐ½Ð·Ð¸ÐµÐ¹ %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Установка Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚а Ñ Ð¸ÑÑ…одным ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ %s-%s"
 
 #  summary text heading
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Пакет Ñ Ð¸ÑÑ…одным ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ %s-%s ÑƒÑÐ¿ÐµÑˆÐ½Ð¾ ÑƒÑÑ‚ановлен."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Проблема Ð¿Ñ€Ð¸ ÑƒÑÑ‚ановки Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚а Ñ Ð¸ÑÑ…одным ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Пакет Ñ Ð¸ÑÑ…одным ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ '%s' Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½."
@@ -479,7 +613,7 @@
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:153
 msgid "Forcing building of repository cache"
-msgstr "Принудительное Ð¿Ð¾ÑÑ‚роение ÐºÑÑˆÐ° Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ария"
+msgstr "Принудительное Ð¿Ð¾ÑÑ‚роение ÐºÐµÑˆÐ° Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ария"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:166
 #, c-format
@@ -494,11 +628,11 @@
 #: ../src/zypper-sources.cc:182
 #, c-format
 msgid "Repository metadata for '%s' not found in local cache."
-msgstr "Метаданные Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ария '%s' Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ñ‹ Ð² Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ ÐºÑÑˆÐµ."
+msgstr "Метаданные Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ария '%s' Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ñ‹ Ð² Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¼ ÐºÐµÑˆÐµ."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:190
 msgid "Error building the cache database:"
-msgstr "Ошибка Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÑ‚роении Ð±Ð°Ð·Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÑÑˆÐ°:"
+msgstr "Ошибка Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÑ‚роении Ð±Ð°Ð·Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐµÑˆÐ°:"
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:222
 #, c-format
@@ -752,7 +886,7 @@
 #: ../src/zypper-sources.cc:1054
 #, c-format
 msgid "Repository '%s' not cached. Caching..."
-msgstr "Репозитарий '%s' Ð½Ðµ ÐºÑÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½. ÐšÑÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ..."
+msgstr "Репозитарий '%s' Ð½Ðµ ÐºÐµÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½. ÐšÐµÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ..."
 
 #: ../src/zypper-sources.cc:1061 ../src/zypper-sources.cc:1080
 #, c-format
@@ -836,6 +970,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr "Недопустимый Ð¾Ñ‚вет '%s'. Ð•ÑÐ»Ð¸ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ся, Ð²Ð²ÐµÐ´Ð¸Ñ‚е 'y' Ð´Ð»Ñ '%s' Ð¸Ð»Ð¸ 'n' Ð´Ð»Ñ '%s'"
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Слишком Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ов."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Сообщение"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Неизвестный Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€"
@@ -946,7 +1091,7 @@
 
 #: ../src/zypper-search.cc:232
 msgid "Pre-caching installed resolvables matching given search criteria... "
-msgstr "Предварительное ÐºÑÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚ов Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей, Ð¾Ñ‚вечающих Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ериям Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐºÐ°â€¦"
+msgstr "Предварительное ÐºÐµÑˆÐ¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚ов Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей, Ð¾Ñ‚вечающих Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¼ ÐºÑ€Ð¸Ñ‚ериям Ð¿Ð¾Ð¸ÑÐºÐ°â€¦"
 
 #: ../src/zypper-search.cc:242
 msgid " out of ("
@@ -954,7 +1099,7 @@
 
 #: ../src/zypper-search.cc:243
 msgid "cached."
-msgstr "кэшировано."
+msgstr "кешировано."
 
 #: ../src/zypper-search.cc:344
 msgid " is not a valid regular expression: \""
@@ -964,7 +1109,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Это Ð¾ÑˆÐ¸Ð±ÐºÐ°, ÑÐ¾Ð¾Ð±Ñ‰Ð¸Ñ‚е Ð¾ Ð½ÐµÐ¹ Ð² Ð¾Ñ‚чете, ÐºÐ°ÑÐ°ÑŽÑ‰ÐµÐ¼ÑÑ zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Данный URL-адрес Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð¿ÑƒÑÑ‚им."
 
@@ -1455,95 +1600,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Для Ð¿Ñ€Ð¾ÑÐ¼Ð¾Ñ‚ра ÑÐ¸ÑÑ‚емных Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ариев Ñ‚ребуются Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¸Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¸ ÑÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚еля."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Слишком Ð¼Ð°Ð»Ð¾ Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ов. ÐŸÐ¾ ÐºÑ€Ð°Ð¹Ð½ÐµÐ¹ Ð¼ÐµÑ€Ðµ Ñ‚ребуются URL-адрес Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ð¸Ð¼."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Указанный Ñ‚ип Ð½Ðµ ÑÐ²Ð»ÑÐµÑ‚ся Ð´Ð¾Ð¿ÑƒÑÑ‚имым Ñ‚ипом Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ария:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Для Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¿Ð¸ÑÐºÐ° Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑ‚ных Ñ‚ипов Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ариев Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·ÑƒÐ¹Ñ‚есь ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°Ð¼Ð¸ 'zypper -h addrepo' Ð¸Ð»Ð¸ man zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Требуемый Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð¾Ñ‚сутствует."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Репозитарий Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð» Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð¿Ð¾ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ, Ð¿Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚ка ÑƒÐ´Ð°Ð»Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾ URL-адресу..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Репозитарий Ð½Ðµ Ð±Ñ‹Ð» Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð¿Ð¾ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¼Ñƒ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ñƒ Ð¸Ð»Ð¸ URL-адресу."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Псевдоним ÑÐ²Ð»ÑÐµÑ‚ся Ñ‚ребуемым Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ом."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Для Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¸ÑÑ‚емных Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ариев Ñ‚ребуются Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¸Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¸ ÑÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚еля."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Для ÑƒÑÑ‚ановки Ð¸Ð»Ð¸ ÑƒÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов Ñ‚ребуются Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¸Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¸ ÑÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚еля."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Неизвестный Ñ‚ип Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚а Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Предупреждение: Ð½Ðµ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ… Ñ€ÐµÐ¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ‚ариев. Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚а Ð²ÐµÐ´ÐµÑ‚ся Ñ‚олько Ñ ÑƒÑÑ‚ановленными Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚ами Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей. ÐÐµÐ»ÑŒÐ·Ñ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ ÑƒÑÑ‚ановливать."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Создается Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€ Ñ‚естовых Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐ°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Набор Ñ‚естовых Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ñ€ÐµÑˆÐ°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹ ÑƒÑÐ¿ÐµÑˆÐ½Ð¾ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Ошибка Ð¿Ñ€Ð¸ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ€Ð° Ñ‚естовых Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÑˆÐ°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ñ‹."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Имя Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚а Ñ Ð¸ÑÑ…одным ÐºÐ¾Ð´Ð¾Ð¼ ÑÐ²Ð»ÑÐµÑ‚ся Ñ‚ребуемым Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ом."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Неизвестный Ñ‚ип Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚а Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Не Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ… Ð¾Ð±ÑŠÐµÐºÑ‚ов Ñ€Ð°Ð·Ñ€ÐµÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ÑÑ‚ей."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Выполняется ÐºÐ°Ðº 'rug', Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ся Ð¸ÑÐ¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ Ð¿Ð¾Ð´Ñ…од 'наидучших Ð´ÐµÐ¹ÑÑ‚вий' Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Для Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов Ñ‚ребуются Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ð¸Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¸ ÑÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð¿Ð¾Ð»ÑŒÐ·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚еля."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Неожиданное Ð¸ÑÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "У Ð²Ð°Ñ ÑƒÐ¶Ðµ Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð° Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ° zypper."
 
@@ -1575,12 +1720,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Ошибка"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Вставьте Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ‚ель [%s] # %d Ð¸ Ð²Ð²ÐµÐ´Ð¸Ñ‚е 'y' Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ 'n' Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐºÑ€Ð°Ñ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Загружается: "
 
@@ -1630,32 +1775,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Чтение ÑƒÑÑ‚ановленных Ð¿Ð°ÐºÐµÑ‚ов"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Удаление "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Сбой Ð¿Ñ€Ð¸ ÑƒÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ð¸ %s:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(c --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(c --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Устанавливается: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Сбой Ð¿Ñ€Ð¸ ÑƒÑÑ‚ановке %s:"
@@ -1667,4 +1811,3 @@
 #: ../src/zypper-search.h:291
 msgid "Repository"
 msgstr "Репозитарий"
-

Modified: trunk/zypper/po/uk.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/uk.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/uk.po (original)
+++ trunk/zypper/po/uk.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zypper.uk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-19 19:21-0700\n"
 "Last-Translator: Ivan Petrouchtchak <ivanpetrouchtchak@xxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <translation@xxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 # continue button label
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "Продовжити?"
 
@@ -103,192 +103,326 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "Перевірка Ð´Ð°Ð¹Ð´Ð¶ÐµÑÑ‚у Ð´Ð»Ñ %s Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð° Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ–. ÐžÑ‡Ñ–кувалось %s, Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "Започаткування Ñ†Ñ–лі"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "пакунок"
+msgstr[1] "пакунок"
+msgstr[2] "пакунок"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "вибір"
+msgstr[1] "вибір"
+msgstr[2] "вибір"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "взірець"
+msgstr[1] "взірець"
+msgstr[2] "взірець"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "продукт"
+msgstr[1] "продукт"
+msgstr[2] "продукт"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "латка"
+msgstr[1] "латка"
+msgstr[2] "латка"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "скрипт"
+msgstr[1] "скрипт"
+msgstr[2] "скрипт"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "повідомлення"
+msgstr[1] "повідомлення"
+msgstr[2] "повідомлення"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "мова: "
+msgstr[1] "мова: "
+msgstr[2] "мова: "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "атом"
+msgstr[1] "атом"
+msgstr[2] "атом"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "система"
+msgstr[1] "система"
+msgstr[2] "система"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "пакунок"
+msgstr[1] "пакунок"
+msgstr[2] "пакунок"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "Потрібні"
+msgstr[1] "Потрібні"
+msgstr[2] "Потрібні"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "Не Ð²Ð´Ð°Ð»Ð¾ÑÑ Ñ€Ð¾Ð·Ñ–брати Ñ„ункціональність \"%s\"."
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s \"%s\" Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "пропускається %s \"%s\" (вже Ð²ÑÑ‚ановлено)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "Не Ð²Ð´Ð°Ð»Ð¾ÑÑ Ð´Ð¾Ð´Ð°Ñ‚и \"%s\" Ð´Ð¾ ÑÐ¿Ð¸ÑÐºÑƒ Ð²ÑÑ‚ановлених Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "Не Ð²Ð´Ð°Ð»Ð¾ÑÑŒ Ð´Ð¾Ð´Ð°Ñ‚и \"%s\" Ð´Ð¾ ÑÐ¿Ð¸ÑÐºÑƒ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¸Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ."
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "Не Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "Проблема: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr " Ð’ирішення %d: "
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "номер, (r)повторно Ð°Ð±Ð¾ (c)cкасувати> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "п"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "с"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "Застосування Ñ€Ñ–шення %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "Проблеми %s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "Вказану Ñ„ункціональність Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Нема Ñ‰Ð¾ Ñ€Ð¾Ð±Ð¸Ñ‚и."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[1] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[2] "Будуть Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ– Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[1] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+msgstr[2] "Будуть Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚ажені Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ¸:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "Буде Ð²ÑÑ‚ановлено Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð·Ð±Ñ–рки:"
+msgstr[1] "Буде Ð²ÑÑ‚ановлено Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð·Ð±Ñ–рки:"
+msgstr[2] "Буде Ð²ÑÑ‚ановлено Ð½Ð°ÑÑ‚упні Ð·Ð±Ñ–рки:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "Загальний Ñ€Ð¾Ð·Ð¼Ñ–Ñ€ Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚аження: %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "Після Ð´Ñ–Ñ—, Ð±ÑƒÐ´Ðµ Ð´Ð¾Ð´Ð°Ñ‚ково Ð²Ð¶Ð¸Ñ‚о %s."
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "Після Ð´Ñ–Ñ—, %s Ð±ÑƒÐ´Ðµ Ð²Ð¸Ð²Ñ–льнено."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ів Ð·Ð°Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "Встановлюється ÑÑ‚ан Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾Ð³Ð¾"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "Розв'язання Ð·Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑ‚ей..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "%d Ð¿Ð¾Ñ‚рібно Ð»Ð°Ñ‚ок (%d Ð»Ð°Ñ‚ки Ð±ÐµÐ·Ð¿ÐµÐºÐ¸)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "Встановлені"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "Прибрані"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "Більш Ð½Ðµ Ð¿Ñ–дходить"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "Не ÑÑ‚осується"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "Застосовано"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "Не Ð¿Ð¾Ñ‚рібні"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "Поламані"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "Потрібні"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "помилка"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "Каталог: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "Сховище: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "Назва"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "Версія"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "Категорія"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "Стан"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "Не Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚рібних Ð»Ð°Ñ‚ок."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -296,47 +430,47 @@
 "УВАГА: Ð¦Ñ– Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑ‚осуються Ñ‚ільки Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ.\n"
 "Але Ñ” Ñ‚акож Ñ–нші Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ.\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "Не Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½ÑŒ."
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "Збірка"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "Арх."
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "УВАГА: %s Ñ” Ñ–нтерактивною, Ð¿Ñ€Ð¾Ð¿ÑƒÑÐºÐ°Ñ”ться."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "передається"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "Проблема Ð·Ñ– Ð·Ð²Ð°Ð½Ñ‚аженням Ñ„айлів Ð· \"%s\"."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "Будь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð´Ð¸Ð². Ð¿Ð¾Ð²Ñ–домлення Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÑƒ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ–дказки."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -352,63 +486,63 @@
 "- Ð·Ð°Ð¼Ñ–ніть Ð½Ð¾ÑÑ–й Ð²ÑÑ‚ановлення (якщо Ð¿Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹)\n"
 "- ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚айтесь Ñ–ншим ÑÑ…овищем"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "Одна Ð· Ð²ÑÑ‚ановлених Ð»Ð°Ñ‚ок Ð¿Ð¾Ñ‚ребує Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð¿ÑƒÑÐºÑƒ Ð²Ð°ÑˆÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿'ютера. Ð‘удь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð·Ñ€Ð¾Ð±Ñ–Ñ‚ÑŒ Ñ†Ðµ ÑÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð° ÑˆÐ²Ð¸Ð´ÑˆÐµ."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "Одна Ð· Ð²ÑÑ‚ановлених Ð»Ð°Ñ‚ок Ð¿Ð¾Ñ‚ребує Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð¿ÑƒÑÐºÑƒ Ð²Ð°ÑˆÐ¾Ð³Ð¾ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿'ютера. Ð‘удь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð·Ñ€Ð¾Ð±Ñ–Ñ‚ÑŒ Ñ†Ðµ ÑÐºÐ¾Ð¼Ð¾Ð³Ð° ÑˆÐ²Ð¸Ð´ÑˆÐµ."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "Одна Ð· Ð²ÑÑ‚ановлених Ð»Ð°Ñ‚ок ÑÑ‚осується ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ´Ð¶ÐµÑ€Ð° Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в, Ñ– Ñ‚ому Ð¿Ð¾Ñ‚рібний Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð¿ÑƒÑÐº Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´ Ð½Ð°ÑÑ‚упними Ð´Ñ–ями."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "Автоматично Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð¶ÑƒÑ”ться Ð· Ð»Ñ–цензією %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "Ліцензія %s %s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "Щоб Ð²ÑÑ‚ановити Ñ†ÐµÐ¹ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½Ð¾Ðº, Ð²Ð¸ Ð¼ÑƒÑÐ¸Ñ‚е Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ись Ð· ÑƒÐ¼Ð¾Ð²Ð°Ð¼Ð¸ Ñ†Ñ–єї Ð»Ñ–цензії. ÐŸÑ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¶Ð¸Ñ‚и?"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "Встановлення Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ”ться, Ð±Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ‚рібно Ð¿Ñ€Ð¸Ð¹Ð½ÑÑ‚и Ð»Ñ–цензію(ї)."
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "Будь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ·Ð°Ð¿ÑƒÑÑ‚Ñ–Ñ‚ÑŒ Ð´Ñ–ÑŽ Ð² Ñ–нтерактивному Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ñ– Ð¹ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´ÑŒÑ‚есь Ð· Ð¿Ð¾Ñ‚рібними Ð»Ñ–цензіями Ð°Ð±Ð¾ ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚айтесь Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚ром --auto-agree-with-licenses."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "Встановлення Ð¿ÐµÑ€ÐµÑ€Ð¸Ð²Ð°Ñ”ться, Ð±Ð¾ ÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚увач Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð²ÑÑ Ð· Ð»Ñ–цензією %s %s."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "Встановлення Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ° Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "Пакунок Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° %s-%s Ð±ÑƒÐ»Ð¾ ÑƒÑÐ¿Ñ–шно Ð²ÑÑ‚ановлено."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "Проблема Ð· Ð²ÑÑ‚ановленням Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ° Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° %s-%s:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "Пакунок Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° \"%s\" Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾."
@@ -834,6 +968,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Забагато Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ів."
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "Осаге"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "Невідомий Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€ "
@@ -959,7 +1104,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "Це Ð²Ð°Ð´Ð° Ð² ÐºÐ¾Ð´Ñ–, Ð±ÑƒÐ´ÑŒ Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑˆÑ–Ñ‚ÑŒ Ð·Ð²Ñ–Ñ‚ Ð¿Ñ€Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÑƒ Ð² Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ñ– zypper."
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "Дана Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ° URL Ð½Ðµ Ñ” Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð¾ÑŽ."
 
@@ -1385,95 +1530,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "Для Ð·Ð¼Ñ–ни ÑÐ¸ÑÑ‚емних ÑÑ…овищ Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ–леї Ð°Ð´Ð¼Ñ–ністратора."
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "Замало Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ів. ÐŸÐ¾Ñ‚рібні, Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð°Ð¹Ð¼Ð½Ñ–, Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ° URL Ñ– Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ñ–м."
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "Вказаний Ñ‚ип Ð½Ðµ Ñ” Ñ‡Ð¸Ð½Ð½Ð¸Ð¼ Ñ‚ипом ÑÑ…овища:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "Щоб Ð¾Ñ‚римати ÑÐ¿Ð¸ÑÐ¾Ðº Ð²Ñ–домих Ñ‚ипів ÑÑ…овищ, ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¸ÑÑ‚айтесь \"zypper -h addrepo\" Ð°Ð±Ð¾ \"man zypper\"."
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "Потрібний Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚ Ð²Ñ–дсутній."
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "Сховище Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð·Ð° Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¼ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ñ–мом, ÑÐ¿Ñ€Ð¾Ð±Ð° Ð²Ð¸Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ð·Ð° Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¾ÑŽ URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "Сховище Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð·Ð° Ð´Ð°Ð½Ð¸Ð¼ Ð¿ÑÐµÐ²Ð´Ð¾Ð½Ñ–мом Ð°Ð±Ð¾ Ð°Ð´Ñ€ÐµÑÐ¾ÑŽ URL."
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "Псевдонім - Ñ†Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚рібний Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚."
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "Для Ð¾ÑÐ²Ñ–ження ÑÐ¸ÑÑ‚емних ÑÑ…овищ Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ–леї Ð°Ð´Ð¼Ñ–ністратора."
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "Для Ð²ÑÑ‚ановлення Ñ– Ð²Ð¸Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ–леї Ð°Ð´Ð¼Ñ–ністратора."
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "Невідомий Ñ‚ип Ð¿Ð¾Ñ‚рібного Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ°: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "Увага: Ð½ÐµÐ¼Ð°Ñ” Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ… ÑÑ…овищ. Ð”Ñ–Ñ— Ñ‚ільки Ð· Ð²ÑÑ‚ановленими Ð¿Ð¾Ñ‚рібними Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ°Ð¼Ð¸. ÐÑ–чого Ð½ÐµÐ¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¾ Ð²ÑÑ‚ановити."
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "Створення Ñ‚есту..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "Тест ÑÑ‚ворено ÑƒÑÐ¿Ñ–шно."
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "Помилка ÑÑ‚ворення Ñ‚есту."
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "Назва Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ° Ð´Ð¶ÐµÑ€ÐµÐ»Ð° - Ñ†Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚рібний Ð°Ñ€Ð³ÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚."
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "Невідомий Ñ‚ип Ð¿Ð¾Ñ‚рібного Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÐ° "
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "Не Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½Ð¾ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¸Ñ€Ñ–шення."
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "Виконується ÑÐº \"rug\", Ð´Ð¾ Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð½ÐµÐ¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¸Ð¹ Ð¿Ñ–дхід ÑÐº \"best-effort\"."
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "Для Ð¾Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в Ð¿Ð¾Ñ‚рібні Ð¿Ñ€Ð¸Ð²Ñ–леї Ð°Ð´Ð¼Ñ–ністратора."
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "Непередбачений Ð²Ð¸Ð½ÑÑ‚ок."
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "У Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¶Ðµ Ð·Ð°Ð¿ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¾ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ð½ÐºÑƒ zypper."
 
@@ -1505,12 +1650,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "Помилка"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "Будь Ð»Ð°ÑÐºÐ°, Ð²ÑÑ‚авте Ð½Ð¾ÑÑ–й [%s] # %d Ñ– Ð²Ð²ÐµÐ´Ñ–Ñ‚ÑŒ \"т\", Ñ‰Ð¾Ð± Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð²Ð¶Ð¸Ñ‚и Ð°Ð±Ð¾ \"н\", Ñ‰Ð¾Ð± ÑÐºÐ°ÑÑƒÐ²Ð°Ñ‚и Ð´Ñ–ÑŽ."
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "Звантаження Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¾: "
 
@@ -1559,32 +1704,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "Читання Ð²ÑÑ‚ановлених Ð¿Ð°ÐºÑƒÐ½ÐºÑ–в"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "Вилучення "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "Вилучення %s Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¾ Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ–:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(з --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(з --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "Встановлення: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "Встановлення %s Ð·Ð°Ð·Ð½Ð°Ð»Ð¾ Ð½ÐµÐ²Ð´Ð°Ñ‡Ñ–:"

Modified: trunk/zypper/po/zh_TW.po
URL: http://svn.opensuse.org/viewcvs/zypp/trunk/zypper/po/zh_TW.po?rev=7196&r1=7195&r2=7196&view=diff
==============================================================================
--- trunk/zypper/po/zh_TW.po (original)
+++ trunk/zypper/po/zh_TW.po Tue Sep 11 20:41:01 2007
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-31 15:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:12+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-09 13:54+0100\n"
 "Last-Translator: Novell Language <language@xxxxxxxxxx>\n"
 "Language-Team: Novell Language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -84,7 +84,7 @@
 # internal key used: Ok
 #. there are resolvables to install/uninstall
 #: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:136 ../src/zypper-keyring-callbacks.h:144
-#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1371
+#: ../src/zypper-keyring-callbacks.h:163 ../src/zypper-misc.cc:1402
 msgid "Continue?"
 msgstr "要繼續嗎?"
 
@@ -103,192 +103,294 @@
 msgid "Digest verification failed for %s. Expected %s, found %s."
 msgstr "%s çš„摘要確認失敗。期望 %s,找到 %s。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:41
+#: ../src/zypper-misc.cc:42
 msgid "Initializing Target"
 msgstr "啟始化目標"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:270
+#: ../src/zypper-misc.cc:83
+#, fuzzy
+msgid "package"
+msgid_plural "packages"
+msgstr[0] "套件"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:85
+#, fuzzy
+msgid "selection"
+msgid_plural "selections"
+msgstr[0] "選項"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:87
+#, fuzzy
+msgid "pattern"
+msgid_plural "patterns"
+msgstr[0] "模式"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:89
+#, fuzzy
+msgid "product"
+msgid_plural "product"
+msgstr[0] "產品"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:91
+#, fuzzy
+msgid "patch"
+msgid_plural "patches"
+msgstr[0] "修補"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:93
+#, fuzzy
+msgid "script"
+msgid_plural "scripts"
+msgstr[0] "程序檔"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:95
+#, fuzzy
+msgid "message"
+msgid_plural "messages"
+msgstr[0] "訊息"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:97
+#, fuzzy
+msgid "language"
+msgid_plural "languages"
+msgstr[0] "語言:     "
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:99
+#, fuzzy
+msgid "atom"
+msgid_plural "atoms"
+msgstr[0] "原子"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:101
+#, fuzzy
+msgid "system"
+msgid_plural "systems"
+msgstr[0] "系統"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:103
+#, fuzzy
+msgid "srcpackage"
+msgid_plural "srcpackages"
+msgstr[0] "套件:"
+
+#. default
+#: ../src/zypper-misc.cc:105
+#, fuzzy
+msgid "resolvable"
+msgid_plural "resolvables"
+msgstr[0] "可解析檔"
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:271
 #, c-format
 msgid "Cannot parse capability '%s'."
 msgstr "無法剖析相容性 '%s'。"
 
 #. TranslatorExplanation e.g. "package 'pornview' not found"
-#: ../src/zypper-misc.cc:294
+#: ../src/zypper-misc.cc:295
 #, c-format
 msgid "%s '%s' not found"
 msgstr "%s '%s' æ‰¾ä¸åˆ°"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:303
+#: ../src/zypper-misc.cc:304
 #, c-format
 msgid "skipping %s '%s' (already installed)"
 msgstr "正在跳過 %s '%s' (已安裝)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:309
+#: ../src/zypper-misc.cc:310
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be installed."
 msgstr "無法將 '%s' æ–°å¢žåˆ°è¦å®‰è£çš„套件清單中。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:329
+#: ../src/zypper-misc.cc:330
 #, c-format
 msgid "Failed to add '%s' to the list of packages to be removed."
 msgstr "無法將 '%s' æ–°å¢žåˆ°è¦ç§»é™¤çš„套件清單中。"
 
 #. TranslatorExplanation These are reasons for various failures.
-#: ../src/zypper-misc.cc:355 ../src/zypper-callbacks.h:42
+#: ../src/zypper-misc.cc:356 ../src/zypper-callbacks.h:42
 msgid "Not found"
 msgstr "找不到"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:421
+#: ../src/zypper-misc.cc:422 ../src/zypper-misc.cc:506
 msgid "Problem: "
 msgstr "問題: "
 
 #. TranslatorExplanation %d is the solution number
-#: ../src/zypper-misc.cc:434
+#: ../src/zypper-misc.cc:435
 #, c-format
 msgid " Solution %d: "
 msgstr "解決方案 %d:"
 
 #. input prompt
-#: ../src/zypper-misc.cc:449
+#: ../src/zypper-misc.cc:450
 msgid "number, (r)etry or (c)ancel> "
 msgstr "數字,重試(r)或取消(c)> "
 
 #. translators: corresponds to (r)etry
-#: ../src/zypper-misc.cc:457
+#: ../src/zypper-misc.cc:461
 msgid "r"
 msgstr "r"
 
 #. translators: corresponds to (c)ancel
-#: ../src/zypper-misc.cc:460
+#: ../src/zypper-misc.cc:464
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:466
+#: ../src/zypper-misc.cc:470
 #, c-format
 msgid "Applying solution %s"
 msgstr "套用解決方案 %s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:488
+#: ../src/zypper-misc.cc:494
 #, c-format
 msgid "%s Problems:"
 msgstr "%s å•é¡Œ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:491
+#. should not happen! If solve() failed at least one problem must be set!
+#: ../src/zypper-misc.cc:498
 msgid "Specified capability not found"
 msgstr "找不到指定的相容性"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:621 ../src/zypper-misc.cc:623
+#: ../src/zypper-misc.cc:637 ../src/zypper-misc.cc:639
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "無執行動作。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:737
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be upgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be upgraded:"
+msgstr[0] "將會升級下列套件:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following %s is going to be downgraded:"
+msgid_plural "The following %s are going to be downgraded:"
+msgstr[0] "將會下載下列套件:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The following NEW %s is going to be installed:"
+msgid_plural "The following NEW %s are going to be installed:"
+msgstr[0] "將會安裝下列配套:"
+
+#. TranslatorExplanation %s is a "package", "patch", "pattern", etc
+#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#, c-format
+msgid "The following %s is going to be REMOVED:"
+msgid_plural "The following %s are going to be REMOVED:"
+msgstr[0] ""
+
+#: ../src/zypper-misc.cc:762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Overall download size: %s."
 msgstr "全部下載大小: %1。"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:741
+#: ../src/zypper-misc.cc:767
 #, c-format
 msgid "After the operation, additional %s will be used."
 msgstr "完成操作後,將增加 %s çš„使用。"
 
 #. TrasnlatorExplanation %s will be substituted by a byte count e.g. 212 K
-#: ../src/zypper-misc.cc:749
+#: ../src/zypper-misc.cc:779
 #, c-format
 msgid "After the operation, %s will be freed."
 msgstr "完成操作後,將釋出 %s。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:796
+#: ../src/zypper-misc.cc:827
 #, c-format
 msgid "%s items locked"
 msgstr "%s é …目鎖定"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:797
+#: ../src/zypper-misc.cc:828
 msgid "Establishing status of aggregates"
 msgstr "正在建立整合狀態"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:805
+#: ../src/zypper-misc.cc:836
 msgid "Resolving dependencies..."
 msgstr "正在解析相依性..."
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:831
+#: ../src/zypper-misc.cc:862
 #, c-format
 msgid "%d patches needed (%d security patches)"
 msgstr "需要 %d å€‹ä¿®è£œç¨‹å¼(%d å€‹å®‰å…¨æ€§ä¿®æ­£)"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Installed"
 msgstr "已安裝"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:840 ../src/zypper-info.cc:148
+#: ../src/zypper-misc.cc:871 ../src/zypper-info.cc:148
 msgid "Uninstalled"
 msgstr "已解除安裝"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "No Longer Applicable"
 msgstr "不再適用"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:842 ../src/zypper-info.cc:150
+#: ../src/zypper-misc.cc:873 ../src/zypper-info.cc:150
 msgid "Not Applicable"
 msgstr "不適用"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Applied"
 msgstr "已套用"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:844 ../src/zypper-info.cc:152
+#: ../src/zypper-misc.cc:875 ../src/zypper-info.cc:152
 msgid "Not Needed"
 msgstr "不需要"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Broken"
 msgstr "已損毀"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:846 ../src/zypper-info.cc:154
+#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-info.cc:154
 msgid "Needed"
 msgstr "需要"
 
 #. if ResStatus interface changes
-#: ../src/zypper-misc.cc:848
+#: ../src/zypper-misc.cc:879
 msgid "error"
 msgstr "錯誤"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Catalog: "
 msgstr "目錄:"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:877 ../src/zypper-misc.cc:997
-#: ../src/zypper-misc.cc:1146 ../src/zypper-info.cc:92
+#: ../src/zypper-misc.cc:908 ../src/zypper-misc.cc:1028
+#: ../src/zypper-misc.cc:1177 ../src/zypper-info.cc:92
 msgid "Repository: "
 msgstr "套件庫: "
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1152 ../src/zypper-sources.cc:316
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1183 ../src/zypper-sources.cc:316
 #: ../src/zypper-sources.cc:357 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Name"
 msgstr "名稱"
 
 #. best_effort does not know version or arch yet
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Version"
 msgstr "版本"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 msgid "Category"
 msgstr "分類"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:878 ../src/zypper-misc.cc:998
+#: ../src/zypper-misc.cc:909 ../src/zypper-misc.cc:1029
 #: ../src/zypper-sources.cc:316
 msgid "Status"
 msgstr "狀態"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:904
+#: ../src/zypper-misc.cc:935
 msgid "No needed patches found."
 msgstr "沒有需要的修補程式。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1032
+#: ../src/zypper-misc.cc:1063
 msgid ""
 "WARNING: These are only the updates affecting the updater itself.\n"
 "There are others available too.\n"
@@ -296,47 +398,47 @@
 "警告: é€™äº›æ˜¯åªå½±éŸ¿æ›´æ–°ç¨‹å¼æœ¬èº«çš„更新。\n"
 "還有其他的更新。\n"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1042 ../src/zypper-misc.cc:1188
+#: ../src/zypper-misc.cc:1073 ../src/zypper-misc.cc:1219
 msgid "No updates found."
 msgstr "沒有發現更新。"
 
 #. TranslatorExplanation S stands for Status
 #. TranslatorExplanation S as Status
-#: ../src/zypper-misc.cc:1144 ../src/zypper-search.h:286
+#: ../src/zypper-misc.cc:1175 ../src/zypper-search.h:286
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #. TranslatorExplanation This is Bundle in as used in rug.
-#: ../src/zypper-misc.cc:1149 ../src/zypper-search.h:295
+#: ../src/zypper-misc.cc:1180 ../src/zypper-search.h:295
 msgid "Bundle"
 msgstr "配套"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1154 ../src/zypper-search.h:299
+#: ../src/zypper-misc.cc:1185 ../src/zypper-search.h:299
 msgid "Arch"
 msgstr "結構"
 
 #. Skipping a patch because it is interactive and
 #. --skip-interactive is requested. %s is a name of a
 #. patch
-#: ../src/zypper-misc.cc:1312
+#: ../src/zypper-misc.cc:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s is interactive, skipped."
 msgstr "警告: %s æ˜¯äº’動模式,略過。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1375
+#: ../src/zypper-misc.cc:1406
 msgid "committing"
 msgstr "提交"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1390
+#: ../src/zypper-misc.cc:1421
 #, fuzzy
 msgid "Problem downloading the package file from the repository:"
 msgstr "從 '%s' ä¸‹è¼‰æª”案出現問題。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1391 ../src/zypper-sources.cc:89
+#: ../src/zypper-misc.cc:1422 ../src/zypper-sources.cc:89
 msgid "Please, see the above error message to for a hint."
 msgstr "請檢視上面的錯誤訊息以獲得提示。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1401
+#: ../src/zypper-misc.cc:1432
 msgid ""
 "The package integrity check failed. This may be a problem with the repository or media. Try one of the following:\n"
 "\n"
@@ -352,63 +454,63 @@
 " â€“ ä½¿ç”¨å¦ä¸€å€‹å®‰è£åª’é«” (例如媒體損壞時)\n"
 " â€“ ä½¿ç”¨å¦ä¸€å€‹å¥—件庫"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1421
+#: ../src/zypper-misc.cc:1452
 msgid "One of installed patches requires reboot of your machine. Please, do it as soon as possible."
 msgstr "其中一個安裝的修補程式需要重新啟動您的機器。 è«‹ç›¡å¿«é‡æ–°å•Ÿå‹•é›»è…¦ã€‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1424
+#: ../src/zypper-misc.cc:1455
 msgid "WARNING: One of installed patches requires a reboot of your machine. Please do it as soon as possible."
 msgstr "警告: å…¶ä¸­ä¸€å€‹å®‰è£çš„修補程式需要重新啟動您的機器。 è«‹ç›¡å¿«é‡æ–°å•Ÿå‹•é›»è…¦ã€‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1430
+#: ../src/zypper-misc.cc:1461
 msgid "WARNING: One of installed patches affects the package manager itself, thus it requires its restart before executing any further operations."
 msgstr "警告: å…¶ä¸­ä¸€å€‹å®‰è£çš„修補程式會影響套件管理員本身,因此必須重新啟動,才能執行下一個作業。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1456
+#: ../src/zypper-misc.cc:1487
 #, c-format
 msgid "Automatically agreeing with %s %s license."
 msgstr "自動同意 %s %s æŽˆæ¬Šã€‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1467
+#: ../src/zypper-misc.cc:1498
 #, c-format
 msgid "%s %s license:"
 msgstr "%s %s æŽˆæ¬Šï¼š"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1471
+#: ../src/zypper-misc.cc:1502
 msgid "In order to install this package, you must agree to terms of the above licencse. Continue?"
 msgstr "若要安裝此套件,您必須接受上述授權條款。 è¦ç¹¼çºŒå—Žï¼Ÿ"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1482
+#: ../src/zypper-misc.cc:1513
 msgid "Aborting installation due to the need for license(s) confirmation."
 msgstr "因為必須確認授權條款,所以中止安裝。"
 
 #. TranslatorExplanation Don't translate the '--auto-agree-with-licenses',
 #. it is a command line option
-#: ../src/zypper-misc.cc:1486
+#: ../src/zypper-misc.cc:1517
 msgid "Please, restart the operation in interactive mode and confirm your agreement with required license(s), or use the --auto-agree-with-licenses option."
 msgstr "請在互動模式中重新啟動作業,並確認您同意授權合約,或使用 --auto-agree-with-licenses çš„選項。"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1497
+#: ../src/zypper-misc.cc:1528
 #, c-format
 msgid "Aborting installation due to user disagreement with %s %s license."
 msgstr "中止安裝,因為使用者不接受 %s %s æŽˆæ¬Šã€‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1567
+#: ../src/zypper-misc.cc:1598
 #, c-format
 msgid "Installing source package %s-%s"
 msgstr "正在安裝來源套件 %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1575
+#: ../src/zypper-misc.cc:1606
 #, c-format
 msgid "Source package %s-%s successfully installed."
 msgstr "來源套件 %s-%s å·²æˆåŠŸå®‰è£ã€‚"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1581
+#: ../src/zypper-misc.cc:1612
 #, c-format
 msgid "Problem installing source package %s-%s:"
 msgstr "安裝來源套件 %s-%s ç™¼ç”Ÿå•é¡Œï¼š"
 
-#: ../src/zypper-misc.cc:1589
+#: ../src/zypper-misc.cc:1620
 #, c-format
 msgid "Source package '%s' not found."
 msgstr "找不到來源套件 '%s'。"
@@ -832,6 +934,17 @@
 msgid "Invalid answer '%s'. Enter 'y' for '%s' or 'n' for '%s' if nothing else works for you"
 msgstr ""
 
+#. ! \todo make this more explanatory, e.g. "Ingoring arg1 arg2. This command does not take arguments. See %s for more information."
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:222
+#, fuzzy
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "引數太多。"
+
+#: ../src/zypper-callbacks.cc:223 ../src/zypper.cc:888 ../src/zypper.cc:1475
+#, fuzzy
+msgid "Usage"
+msgstr "歐塞奇語"
+
 #: ../src/zypper-getopt.cc:56
 msgid "Unknown option "
 msgstr "未知選項"
@@ -957,7 +1070,7 @@
 msgid "This is a bug, please file a bug report against zypper."
 msgstr "這是一個錯誤,請將此提報到 zipper çš„錯誤回報中。"
 
-#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:899
+#: ../src/zypper.cc:76 ../src/zypper.cc:915
 msgid "Given URL is invalid."
 msgstr "指定的 URL ç„¡æ•ˆã€‚"
 
@@ -1448,95 +1561,95 @@
 "  \\\\\\\\\\\\\\__o\n"
 "__\\\\\\\\\\\\\\'/_"
 
-#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:873 ../src/zypper.cc:944
-#: ../src/zypper.cc:984
+#: ../src/zypper.cc:795 ../src/zypper.cc:880 ../src/zypper.cc:960
+#: ../src/zypper.cc:1006
 msgid "Root privileges are required for modifying system repositories."
 msgstr "需要有 Root æ¬Šé™æ‰èƒ½ä¿®æ”¹ç³»çµ±å¥—件庫。"
 
-#: ../src/zypper.cc:822 ../src/zypper.cc:950
+#: ../src/zypper.cc:829 ../src/zypper.cc:966
 msgid "Too few arguments. At least URL and alias are required."
 msgstr "參數過少。至少要有 URL å’Œåˆ¥åã€‚"
 
-#: ../src/zypper.cc:854
+#: ../src/zypper.cc:861
 msgid "Specified type is not a valid repository type:"
 msgstr "指定的類型不是適用的套件庫類型:"
 
-#: ../src/zypper.cc:855
+#: ../src/zypper.cc:862
 msgid "See 'zypper -h addrepo' or man zypper to get a list of known repository types."
 msgstr "參閱 'zypper -h addrepo' æˆ– man zypper å–得已知的套件庫類型。"
 
-#: ../src/zypper.cc:879
+#: ../src/zypper.cc:886 ../src/zypper.cc:1473
 msgid "Required argument missing."
 msgstr "缺少需要的參數。"
 
-#: ../src/zypper.cc:892
+#: ../src/zypper.cc:908
 msgid "Repository not found by alias, trying delete by URL..."
 msgstr "找不到該別名的套件庫,嘗試用 URL..."
 
-#: ../src/zypper.cc:925
+#: ../src/zypper.cc:941
 msgid "Repository not found by given alias or URL."
 msgstr "找不到指定別名或 URL çš„套件庫。"
 
-#: ../src/zypper.cc:990
+#: ../src/zypper.cc:1012
 msgid "Alias is a required argument."
 msgstr "別名為必要的參數。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1012
+#: ../src/zypper.cc:1040
 msgid "Root privileges are required for refreshing system repositories."
 msgstr "需要有 Root æ¬Šé™æ‰èƒ½é‡æ–°æ•´ç†ç³»çµ±å¥—件庫。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1049
+#: ../src/zypper.cc:1077
 msgid "Root privileges are required for installing or uninstalling packages."
 msgstr "需要有 Root æ¬Šé™æ‰èƒ½å®‰è£æˆ–移除套件。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1063 ../src/zypper.cc:1282 ../src/zypper.cc:1355
+#: ../src/zypper.cc:1091 ../src/zypper.cc:1334 ../src/zypper.cc:1421
 #, c-format
 msgid "Unknown resolvable type: %s"
 msgstr "不明的解決方案類型: %s"
 
-#: ../src/zypper.cc:1081
+#: ../src/zypper.cc:1109
 msgid "Warning: No repositories defined. Operating only with the installed resolvables. Nothing can be installed."
 msgstr "警告:沒有已定義的套件庫。您只能使用已安裝的解決方案操作。無法安裝任何項目。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1101 ../src/zypper.cc:1380
+#: ../src/zypper.cc:1129 ../src/zypper.cc:1446
 msgid "Generating solver test case..."
 msgstr "正在產生解決測試方案..."
 
-#: ../src/zypper.cc:1103 ../src/zypper.cc:1382
+#: ../src/zypper.cc:1131 ../src/zypper.cc:1448
 msgid "Solver test case generated successfully."
 msgstr "產生解決測試方案成功。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1106 ../src/zypper.cc:1384
+#: ../src/zypper.cc:1134 ../src/zypper.cc:1450
 msgid "Error creating the solver test case."
 msgstr "建立解決測試方案時發生錯誤。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1128
+#: ../src/zypper.cc:1156
 msgid "Source package name is a required argument."
 msgstr "來源套件的名稱為必要的參數。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1169
+#: ../src/zypper.cc:1198
 msgid "Unknown resolvable type "
 msgstr "不明的解決方案類型"
 
-#: ../src/zypper.cc:1206
+#: ../src/zypper.cc:1235
 msgid "No resolvables found."
 msgstr "未發現解決方案。"
 
 #. 'rug' is the name of a program and must not be translated
 #. 'best-effort' is a program parameter and can not be translated
-#: ../src/zypper.cc:1292 ../src/zypper.cc:1365
+#: ../src/zypper.cc:1344 ../src/zypper.cc:1431
 msgid "Running as 'rug', can't do 'best-effort' approach to update."
 msgstr "就如 'rug' ä¸€èˆ¬åŸ·è¡Œï¼Œç„¡æ³•é€²è¡Œ 'best-effort' è¶¨è¿‘完全更新。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1338
+#: ../src/zypper.cc:1397
 msgid "Root privileges are required for updating packages."
 msgstr "需要有 Root æ¬Šé™æ‰èƒ½æ›´æ–°å¥—件。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1441
+#: ../src/zypper.cc:1517
 msgid "Unexpected exception."
 msgstr "非預期的例外。"
 
-#: ../src/zypper.cc:1526
+#: ../src/zypper.cc:1602
 msgid "You already are running zypper's shell."
 msgstr "您已經正在執行 zypper's shell。"
 
@@ -1568,12 +1681,12 @@
 msgid "Error"
 msgstr "錯誤"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:56
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:57
 #, c-format
 msgid "Please insert media [%s] # %d and type 'y' to continue or 'n' to cancel the operation."
 msgstr "請放入媒體 [%s] # %d ç„¶å¾Œéµå…¥ 'y' ç¹¼çºŒï¼Œæˆ– 'n' ä»¥å–消此操作。"
 
-#: ../src/zypper-media-callbacks.h:76 ../src/zypper-media-callbacks.h:82
+#: ../src/zypper-media-callbacks.h:77 ../src/zypper-media-callbacks.h:83
 msgid "Downloading: "
 msgstr "正在下載: "
 
@@ -1622,32 +1735,31 @@
 msgid "Reading installed packages"
 msgstr "讀取已安裝的套件"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Removing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:140 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:146
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:142 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:149
 msgid "Removing "
 msgstr "正在移除 "
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:152
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:155
 #, c-format
 msgid "Removal of %s failed:"
 msgstr "移除 %s å¤±æ•—:"
 
 #. TranslatorExplanation --nodeps and --force are options of the rpm command, don't translate
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps)"
 msgstr "(with --nodeps)"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:167
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:170
 msgid "(with --nodeps --force)"
 msgstr "(with --nodeps --force)"
 
-#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing [42%]"
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:181 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:191
+#. TranslatorExplanation This text is a progress display label e.g. "Installing foo-1.1.2 [42%]"
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:184 ../src/zypper-rpm-callbacks.h:194
 #, c-format
 msgid "Installing: %s-%s"
 msgstr "正在安裝: %s-%s"
 
-#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:212
+#: ../src/zypper-rpm-callbacks.h:215
 #, c-format
 msgid "Installation of %s failed:"
 msgstr "安裝 %s å¤±æ•—:"

--
To unsubscribe, e-mail: zypp-commit+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: zypp-commit+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages