Mailinglist Archive: yast-devel (59 mails)

< Previous Next >
Re: [yast-devel] WebYaST status 24-Mar-2010
  • From: "J. Daniel Schmidt" <jdsn@xxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Mar 2010 11:49:12 +0100
  • Message-id: <201003241149.12601.jdsn@xxxxxxx>
On Wednesday 24 March 2010 11:41:43 Thomas Fehr wrote:
On Wed, Mar 24, Thomas Goettlicher wrote:
Joke of the day:
"Hurvínku, víš kolik pracovníků Microsoftu je potřeba na výměnu
žárovky?", ptá se Steven. Hurvínke chvíli přemýšlí a a pak si
to nechá říci. "Žádný přece, oni prohlásí tmu za standart."

Translation please, we also want something to laugh about ;-)

Feel free to join the Czech lesson on Thursday at 9:30.


Ciao,
Daniel

--
J. Daniel Schmidt <jdsn@xxxxxxx> SUSE Linux Products GmbH
Research & Development Maxfeldstr. 5
GF: Markus Rex, HRB 16746 (AG Nürnberg) D-90409 Nürnberg
--
To unsubscribe, e-mail: yast-devel+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: yast-devel+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >