Mailinglist Archive: opensuse (2372 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse] Reiserfs unstable under load using large LV
  • From: Rikard Johnels <rikard.j@xxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 9 Jun 2007 14:06:07 +0200
  • Message-id: <200706091406.57230.rikard.j@xxxxxxxxxx>
On Saturday 09 June 2007 01:39, John Andersen wrote:
> On Friday 08 June 2007, Anders Johansson wrote:
> > On Friday 08 June 2007 21:06, Rikard Johnels wrote:
> > > On Friday 08 June 2007 20:29, Anders Johansson wrote:
> > > > On Friday 08 June 2007 19:49, Rikard Johnels wrote:
> > > > > Yes. I was referring to "caches."
> > > > > English is not my native language. (Swedish is)
> > > >
> > > > Och vad menar du att det heter på svenska? :)
> > > >
> > > > Anyway, I'm using xfs for all my data storage, and I've never seen a
> > > > problem with it
> > >
> > > Vad? "caches."
> > > Mellanlagrar? Låter iofs som man talade om ost...
> > >
> > > :P
> >
> > Poängen var att man normalt inte översätter det. Alla jag känner säger
> > bara "cache" även på "svenska" (med väldigt stora citationstecken)
> >
> > Mellanlagring går väl an, antar jag, men jag har aldrig hört det förr när
> > det gäller datorer. Jag har bara hört den termen i fråga om
> > kärnkraftverksbränsle
>
> Le tsallwri tein ot herlan guag esreg ardles softh eeng lishdes ignat
> ionoft hisl is tjus ttos howt hatwecan.
>
>
>
> --
> _____________________________________
> John Andersen

Sure! Why not.
I write typo all the time, so for my part its not a big problem...

/Thread closed...


-- 
         /Rikard

-----------------------------------------------------------------------------
email   : rikard.j@xxxxxxxxxx
web     : http://www.rikjoh.com
mob:    : +46 (0)763 19 76 25
------------------------ Public PGP fingerprint ----------------------------
< 15 28 DF 78 67 98 B2 16 1F D3 FD C5 59 D4 B6 78  46 1C EE 56 >
< Previous Next >