Mailinglist Archive: opensuse-translation (117 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-translation] Fwd: Re: [opensuse-marketing] openSUSE Homepage
  • From: vojta.sc@xxxxxxxxx
  • Date: Thu, 12 Nov 2009 18:59:33 +0100 (CET)
  • Message-id: <3882.5661-19337-1142842700-1258048773@xxxxxxxxx>
Here is Czech translation:

<h2>openSUSE 11.2 bylo vydáno!</h2>
<p>openSUSE 11.2 je <a
href="http://news.opensuse.org/2009/11/12/opensuse-11-2-released/";>konečně
venku!</a> openSUE projekt může s potěšením oznámit vydání openSUSE 11.2.
openSUSE 11.2 obsahuje novou verzi GNOME, KDE, OpenOffice.org, Firefox,
linuxového jádra (kernelu) a mnoho dalších změn a vylepšní. V 11.2 můžete najít
více jak 1 000 open source aplikací pro osobní počítače. openSUSE také obsahuje
plnou výbavu serverového software a bohatý výběr vývojářských nástrojů. <a
href="http://software.opensuse.org/112/en";>Stáhněte to ještě dnes!</a></p>
<p>Můžete také pomoci <a href="http://digg.com/d319pa7";>"Digging" oznámení o
11.2</a> a <a href="http://twitter.com/opensuse";>zmínkou na Twitteru</a>!</p>
<hr />

------------ Původní zpráva ------------
Od: Andreas Jaeger <aj@xxxxxxxxxx>
Předmět: [opensuse-translation] Fwd: Re: [opensuse-marketing] openSUSE
Homepage
Datum: 12.11.2009 18:25:25
----------------------------------------
Guys, could you help me with translation of http://www.opensuse.org/en,
please?

The text is:
<h2>openSUSE 11.2 has been released!</h2>
<p>openSUSE 11.2 is <a
href="http://news.opensuse.org/2009/11/12/opensuse-11-2-released/";>finally
out!</a> The openSUSE Project is pleased to announce the release of
openSUSE 11.2. openSUSE 11.2 includes new versions of GNOME, KDE,
OpenOffice.org, Firefox, the Linux kernel, and many, many more updates
and improvements. In 11.2 you’ll find more than 1,000 open source
desktop applications. openSUSE also includes a full suite of server
software and a rich selection of open source development tools. <a
href="http://software.opensuse.org/112/en";>Get it today!</a></p>
<p>You can also help out by <a href="http://digg.com/d319pa7";>Digging
the 11.2 announcement</a> and <a
href="http://twitter.com/opensuse";>spreading the word on
Twitter</a>!</p>
<hr />


---------- Forwarded Message ----------

Subject: Re: [opensuse-marketing] openSUSE Homepage
Date: Thursday 12 November 2009
From: Andreas Jaeger <aj@xxxxxxxxxx>
To: opensuse-marketing@xxxxxxxxxxxx

On Thursday 12 November 2009 17:35:47 Joe 'Zonker' Brockmeier wrote:
There's a glitch. We're on it.

Fixed now.

But we need translations for other languages - cs, es, fi, fr, it, jp, nl,
pt-br, ru, sk, zh-cn, zh-tw

If you do one, please send it to me and I'll update the page...

Thanks,
Andreas
--
Andreas Jaeger, Program Manager openSUSE, aj@{novell.com,opensuse.org}
Twitter: jaegerandi | Identica: jaegerandi
SUSE LINUX Products GmbH, GF: Markus Rex, HRB 16746 (AG Nürnberg)
Maxfeldstr. 5, 90409 Nürnberg, Germany
GPG fingerprint = 93A3 365E CE47 B889 DF7F FED1 389A 563C C272 A126

-------------------------------------------------------
--
Andreas Jaeger, Program Manager openSUSE, aj@{novell.com,opensuse.org}
Twitter: jaegerandi | Identica: jaegerandi
SUSE LINUX Products GmbH, GF: Markus Rex, HRB 16746 (AG Nürnberg)
Maxfeldstr. 5, 90409 Nürnberg, Germany
GPG fingerprint = 93A3 365E CE47 B889 DF7F FED1 389A 563C C272 A126--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-translation+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References