Mailinglist Archive: opensuse-translation (108 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation] [slp-server] Error in msgid string?
  • From: Rinse de Vries <rinsedevries@xxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Nov 2006 16:16:43 +0100
  • Message-id: <200611091616.44677.rinsedevries@xxxxxx>
Hi,

While translating slp-server.po, i encountered this string:

#: src/helps.ycp:108
#, fuzzy
msgid:
Configuration files for static registration to SLP. With <b>Add</b>, create a new empty file. With <b>Modify</b>,\n


msgstr:
Configuratiebestanden voor statische registratie naar SLP. Met <b>Toevoegen</b> maakt u een\n
nieuw leeg bestand aan. Met <b>Wijzigen</b> kunt u de waarden van elk bestaand bestand\n
aanpassen. Met <b>Verwijderen</b> kunt u alleen bestanden verwijderen die geen onderdeel uitmaken van een pakket.Looks like the msgid is broken.
Can someone check this?

Regards, Rinse
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-translation+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups