Mailinglist Archive: opensuse-translation-sk (11 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-translation-sk] Priebeh prekladov
  • From: Ferdinand Galko <galko.ferdinand@xxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 9 May 2015 20:55:09 +0200
  • Message-id: <CANsH8f9wECRV4MD49A_1Y=bDZ5hc=hU53gwQunpkXm=k+Wj3MA@mail.gmail.com>
zypper.sk.po zlúčené s zypper.pot

Dňa 3. apríla 2015, 12:34, Ferdinand Galko <galko.ferdinand@xxxxxxxxx>
napísal/a:
zypper.sk.po zlúčené s zypper.pot

Dňa 1. marca 2015, 17:10, Ferdinand Galko <galko.ferdinand@xxxxxxxxx>
napísal/a:
zypper.sk.po zlúčené s zypper.pot

Dňa 19. februára 2015, 21:33, Ferdinand Galko
<galko.ferdinand@xxxxxxxxx> napísal/a:
zypper.sk.po zlúčené s zypper.pot
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation-sk+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, e-mail: opensuse-translation-sk+owner@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >