Mailinglist Archive: opensuse-translation-sk (14 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-sk] Re: Preklad zypper.sk.po
Priebežný preklad 2

Dňa 19. marca 2015, 20:30, Ferdinand Galko <galko.ferdinand@xxxxxxxxx>
napísal/a:
Priebežný preklad 1
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation-sk+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, e-mail: opensuse-translation-sk+owner@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
Follow Ups