Mailinglist Archive: opensuse-translation-sk (19 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-sk] Subory na preklad
  • From: "Ladislav Michnovič" <ladislav.michnovic@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 26 May 2008 13:22:15 +0200
  • Message-id: <202bcdd90805260422o29e7d9aelb9f4824982cd27a8@xxxxxxxxxxxxxx>
Ahoj.

Kto by si vzal na preklad

kio_slp.sk.po 1 5 % 15 75 % 4 20 % 20
kio_sysinfo.sk.po 8 14 % 31 57 % 15 27 % 54

knetworkmanager.sk.po 31 25 % 43 34 % 49 39 % 123
kpowersave.sk.po 52 16 % 93 29 % 171 54 % 316

krpmview.sk.po 19 63 % 6 20 % 5 16 % 30

kwin_SUSE2.sk.po 1 1 % 12 16 % 58 81 % 71

pam-config.sk.po 3 4 % 18 28 % 43 67 % 64
pam_krb5.sk.po 1 25 % 3 75 % 0 0 % 4

Zdravi Ladislav.
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation-sk+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-translation-sk+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation