Mailinglist Archive: opensuse-translation-hu (13 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-hu] openSUSE 11.1 Reference Guide hibák 32. fejezet
  • From: Sári Gábor <sari.gabor@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Feb 2009 21:27:50 +0100
  • Message-id: <200902042127.50501.sari.gabor@xxxxxxxxx>
528. oldal
alkalmazás indítása a(z) root engedéllyel: ->
alkalmazás indítása root jogosultsággal:

a YaST az alábbi -> a YaST-ban az

529. oldal
a(z) root -> a root

a(z) root -> a root

530. oldal
alatt találhatók:http:// -> találhatók: http://
--
sAGA
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation-hu+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-translation-hu+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
This Thread
  • No further messages