Mailinglist Archive: opensuse-translation-hu (2 mails)

by date

< Previous 1 Next >

21 September, 2008

20:42 Kálmán Kéménczy [opensuse-translation-hu] openSUSE 11.1 fordítások

22 September, 2008

21:00 Kálmán Kéménczy [opensuse-translation-hu] openSUSE 11.1 fordítások
< Previous 1 Next >
List Navigation