Mailinglist Archive: opensuse-translation-commit (61 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-commit] r97358 - branches/SLE12-SP3/yast/pl/po
Author: keichwa
Date: 2017-05-23 07:05:44 +0000 (Tue, 23 May 2017)
New Revision: 97358

Modified:
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/add-on.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/autoinst.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/bootloader.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cio.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cluster.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/control.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/country.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firewall.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firstboot.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/installation.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/iscsi-lio-server.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/kdump.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/network.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/packager.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/registration.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/reipl.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/rpm-groups.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/s390.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/samba-server.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/scanner.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/smt.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/storage.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/update.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/vm.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/xpram.pl.po
branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/yast2-apparmor.pl.po
Log:
merged

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/add-on.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/add-on.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/add-on.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: add-on\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-20 17:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -81,13 +81,14 @@
msgid "<li>Media: %1, Path: %2, Product: %3</li>\n"
msgstr "<li>Nośnik: %1, ścieżka: %2, produkt: %3</li>\n"

-#. set addon specific sig-handling
-#: src/clients/add-on_auto.rb:186
+#. revert back to the unexpanded URL to have the original URL
+#. in the saved /etc/zypp/repos.d file
+#: src/clients/add-on_auto.rb:191
msgid "Make the add-on \"%1\" available via \"%2\"."
msgstr "Udostępnij produkt dodatkowy %1 przez %2."

#. just report error
-#: src/clients/add-on_auto.rb:193
+#: src/clients/add-on_auto.rb:198
msgid "Failed to add add-on product."
msgstr "Dołączenie produktów dodatkowych nie powiodło się."

@@ -476,6 +477,5 @@
"\n"
"Czy pominąć użycie produktów dodatkowych?"

-#: control/installation.glade.translations.glade:4
-msgid "Language Installation"
-msgstr "Instalacja języka"
+#~ msgid "Language Installation"
+#~ msgstr "Instalacja języka"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/autoinst.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/autoinst.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/autoinst.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: autoinst\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-09 02:27+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-19 02:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -53,7 +53,7 @@
#. Backup
#. Now check if there any classes defined in theis pre final control file
#: src/clients/autoyast.rb:114 src/clients/ayast_setup.rb:148
-#: src/clients/inst_autoinit.rb:184 src/clients/inst_autosetup.rb:463
+#: src/clients/inst_autoinit.rb:184 src/clients/inst_autosetup.rb:476
#: src/clients/inst_autosetup_upgrade.rb:485
#: src/modules/AutoInstallRules.rb:997
msgid ""
@@ -595,7 +595,7 @@

#. Adding selections (defined in PackageAI) to libzypp and solving
#. package dependencies.
-#: src/clients/inst_autosetup.rb:361
+#: src/clients/inst_autosetup.rb:374
msgid ""
"Error while configuring software selections.\n"
"Try again.\n"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/bootloader.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/bootloader.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/bootloader.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: bootloader\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-25 02:27+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-19 02:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -159,74 +159,76 @@
#. @return a list of summary lines
#. Display bootloader summary
#. @return a list of summary lines
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:106 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:76
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:99 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:76
msgid "Boot Loader Type: %1"
msgstr "Typ programu rozruchowego: %1"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:110
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:103 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:84
msgid "Enable Trusted Boot: %1"
msgstr "Włącz zaufany rozruch: %1"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:111 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:81
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:104 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:81
+#: src/lib/bootloader/grub2efi.rb:85
msgid "yes"
msgstr "tak"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:111 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:81
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:104 src/lib/bootloader/grub2efi.rb:81
+#: src/lib/bootloader/grub2efi.rb:85
msgid "no"
msgstr "nie"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:117
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:110
msgid "Status Location: %1"
msgstr "Położenie statusu: %1"

#. part of summary, %1 is a list of hard disks device names
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:181
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:174
msgid "Order of Hard Disks: %1"
msgstr "Kolejność dysków twardych: %1"

#. TRANSLATORS: extended is here for extended partition. Keep translation
short.
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:193
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:186
msgid " (extended)"
msgstr " (rozszerzona)"

#. TRANSLATORS: MBR is acronym for Master Boot Record, if nothing locally
specific
#. is used in your language, then keep it as it is.
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:198
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:191
msgid " (MBR)"
msgstr " (MBR)"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:219
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:212
msgid "Install bootcode into MBR (<a href=\"disable_boot_mbr\">do not
install</a>)"
msgstr "Instaluj kod rozruchowy w MBR (<a href=\"disable_boot_mbr\">nie
instaluj</a>)"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:223
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:216
msgid "Do not install bootcode into MBR (<a
href=\"enable_boot_mbr\">install</a>)"
msgstr "Nie instaluj kodu rozruchowego w MBR (<a
href=\"enable_boot_mbr\">instaluj</a>)"

#. check for separated boot partition, use root otherwise
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:233
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:226
msgid "Install bootcode into /boot partition (<a href=\"disable_boot_boot\">do
not install</a>)"
msgstr "Instaluj kod rozruchowy na partycji /boot (<a
href=\"disable_boot_boot\">nie instaluj</a>)"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:238
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:231
msgid "Do not install bootcode into /boot partition (<a
href=\"enable_boot_boot\">install</a>)"
msgstr "Nie instaluj kodu rozruchowego na partycji /boot (<a
href=\"enable_boot_boot\">instaluj</a>)"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:244
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:237
msgid "Install bootcode into \"/\" partition (<a href=\"disable_boot_root\">do
not install</a>)"
msgstr "Instaluj kod rozruchowy na partycji \"/\" (<a
href=\"disable_boot_root\">nie instaluj</a>)"

-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:249
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:242
msgid "Do not install bootcode into \"/\" partition (<a
href=\"enable_boot_root\">install</a>)"
msgstr "Nie instaluj kodu rozruchowego na partycji \"/\" (<a
href=\"enable_boot_root\">instalacja</a>)"

#. no location chosen, so warn user that it is problem unless he is sure
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:274
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:267
msgid "Warning: No location for bootloader stage1 selected.Unless you know
what you are doing please select above location."
msgstr "Ostrzeżenie: Nie wybrano lokalizacji programu rozruchowego etapu 1.
Jeśli nie masz pełnej świadomości skutków tego działania, wybierz powyższą
lokalizację."

#. TRANSLATORS: title for list of location proposals
-#: src/lib/bootloader/grub2.rb:282
+#: src/lib/bootloader/grub2.rb:275
msgid "Change Location: %s"
msgstr "Zmień lokalizację: %s"

@@ -345,14 +347,21 @@

#. TRANSLATORS: TrustedGRUB2 is a name, don't translate it
#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:301
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<p><b>Trusted Boot</b> will install TrustedGRUB2\n"
+#| "instead of regular GRUB2.</p>\n"
+#| "<p>It means measuring the integrity of the boot process,\n"
+#| "with the help from the hardware (a TPM, Trusted Platform Module,\n"
+#| "chip).</p>\n"
+#| "<p>First you need to make sure Trusted Boot is enabled in the BIOS\n"
+#| "setup (the setting may be named Security Chip, for example).</p>\n"
msgid ""
"<p><b>Trusted Boot</b> will install TrustedGRUB2\n"
"instead of regular GRUB2.</p>\n"
"<p>It means measuring the integrity of the boot process,\n"
"with the help from the hardware (a TPM, Trusted Platform Module,\n"
"chip).</p>\n"
-"<p>First you need to make sure Trusted Boot is enabled in the BIOS\n"
-"setup (the setting may be named Security Chip, for example).</p>\n"
msgstr ""
"<p>Funkcja <b>Zaufany rozruch</b> zainstaluje program TrustedGRUB2\n"
"zamiast programu GRUB2.</p>\n"
@@ -362,10 +371,16 @@
"<p>W pierwszej kolejności należy się upewnić, że funkcja zaufanego rozruchu
jest włączona w systemie BIOS\n"
"(ustawienie może na przykład mieć nazwę Security Chip).</p>\n"

+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:307
+msgid ""
+"<p>First you need to make sure Trusted Boot is enabled in the BIOS\n"
+"setup (the setting may be named Security Chip, for example).</p>\n"
+msgstr ""
+
#. check for file size does not work, since FS reports it 4096
#. even if the file is in fact empty and a single byte cannot
#. be read, therefore testing real reading (details: bsc#994556)
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:327
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:331
msgid ""
"Trusted Platform Module not found.\n"
"Make sure it is enabled in BIOS.\n"
@@ -376,30 +391,30 @@
"W przeciwnym razie system nie zostanie uruchomiony."

#. Represents grub password protection widget
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:347
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:351
msgid "Prot&ect Boot Loader with Password"
msgstr "Zab&ezpiecz program rozruchowy hasłem"

#. TRANSLATORS: checkbox entry
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:353
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:357
msgid "P&rotect Entry Modification Only"
msgstr "Ch&roń tylko modyfikację wpisu"

#. TRANSLATORS: text entry, please keep it short
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:359
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:363
msgid "&Password for GRUB2 User 'root'"
msgstr "&Hasło użytkownika „root” programu GRUB2"

#. text entry
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:362
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:366
msgid "Re&type Password"
msgstr "Proszę po&wtórzyć hasło"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:373
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:377
msgid "The password must not be empty."
msgstr "Hasło nie może być puste."

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:380
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:384
msgid ""
"'Password' and 'Retype password'\n"
"do not match. Retype the password."
@@ -408,7 +423,7 @@
"Proszę wpisać hasło ponownie."

#. special value as we do not know password, so it mean user do not change it
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:433
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:437
msgid ""
"<p><b>Protect Boot Loader with Password</b><br>\n"
"At boot time, modifying or even booting any entry will require the password.
If <b>Protect Entry Modification Only</b> is checked then booting any entry is
not restricted but modifying entries requires the password (which is the way
GRUB 1 behaved). As side-effect of this option, rd.shell=0 is added to kernel
parameters, to prevent an unauthorized access to the initrd shell.<br>YaST will
only accept the password if you repeat it in <b>Retype Password</b>. The
password applies to the GRUB2 user 'root' which is distinct from the Linux
'root'. YaST currently does not supportother GRUB2 users. If you need them, use
a separate GRUB2 script.</p>"
@@ -417,7 +432,7 @@
"Podczas rozruchu systemu modyfikacja, a nawet uruchomienie dowolnego wpisu
wymaga hasła. Jeśli zaznaczono opcję <b>Chroń tylko modyfikację wpisu</b>, to
można uruchomić dowolny wpis, ale modyfikacja wpisów wymaga hasła (w ten sposób
działało polecenie GRUB 1). Ponadto po zaznaczeniu tej opcji do parametrów
jądra zostaje dodany parametr rd.shell=0 w celu uniemożliwienia
nieautoryzowanego dostępu do powłoki initrd.<br>Program YaST zaakceptuje hasło
tylko wtedy, gdy zostanie ono powtórzone w polu <b>Powtórz hasło</b>. Jest to
hasło użytkownika root programu GRUB2, który nie jest tożsamy z użytkownikiem
root systemu Linux. Program YaST aktualnie nie obsługuje innych użytkowników
programu GRUB2. Jeśli taka funkcja jest potrzebna, należy użyć osobnego skryptu
GRUB2.</p>"

#. Translators: do not translate the quoted parts like "unit"
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:466
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:470
msgid ""
"<p>When a graphical console is used it allows to use various display
resolutions. The <tt>auto</tt> option tries to find the best one when booting
starts.</p>\n"
"<p>When a serial console is used the boot output will be printed to a serial
device like <tt>ttyS0</tt>. At least the <tt>--unit</tt> option has to be
specified, and the complete syntax is <tt>%s</tt>. Other parts are optional and
if not set, a default is used. <tt>NUM</tt> in commands stands for a positive
number like 8. Example parameters are <tt>serial --speed=38400
--unit=0</tt>.</p>"
@@ -426,12 +441,12 @@
"<p>W przypadku korzystania z konsoli szeregowej wynik rozruchu zostanie
wydrukowany na urządzeniu szeregowym, np. <tt>ttyS0</tt>. Należy co najmniej
określić opcję <tt>--unit</tt>; kompletna składnia to: <tt>%s</tt>. Pozostałe
części są opcjonalne i jeśli nie zostaną ustawione, będą używane wartości
domyślne. <tt>NUM</tt> w poleceniach oznacza liczbę dodatnią, np. 8.
Przykładowe parametry: <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>"

#. there's mode specified, use it
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:503
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:507
msgid "To enable serial console you must provide the corresponding arguments."
msgstr "W celu włączenia konsoli szeregowej należy podać odpowiednie
argumenty."

#. Translators: do not translate "unit"
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:510
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:514
msgid ""
"To enable the serial console you must provide the corresponding arguments.\n"
"The \"unit\" argument is required, the complete syntax is:\n"
@@ -441,7 +456,7 @@
"Argument \"unit\" jest wymagany; kompletna składnia to:\n"
"%s"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:551
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:555
msgid "Choose new graphical theme file"
msgstr "Wybierz nowy plik motywu graficznego"

@@ -449,40 +464,40 @@
#. to be substituted in a command like
#. "serial --unit=NUM --speed=NUM --parity={odd|even|no} --word=NUM --stop=NUM"
#. so do not use punctuation
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:567
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:571
msgid "NUM"
msgstr "NUM"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:574
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:578
msgid "Use &graphical console"
msgstr "Użyj konsoli &graficznej"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:579
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:583
msgid "&Console resolution"
msgstr "&Rozdzielczość konsoli"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:584
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:588
msgid "&Console theme"
msgstr "&Motyw konsoli"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:615
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:619
msgid "Autodetect by grub2"
msgstr "Automatyczne wykrywanie przez grub2"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:623
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:627
msgid "Use &serial console"
msgstr "Użyj konsoli &szeregowej"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:630
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:634
msgid "&Console arguments"
msgstr "&Argumenty konsoli"

#. represent choosing default section to boot
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:647
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:651
msgid "&Default Boot Section"
msgstr "&Domyślna sekcja rozruchu"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:651
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:655
msgid ""
"<p> By pressing <b>Set as Default</b> you mark the selected section as\n"
"the default. When booting, the boot loader will provide a boot menu and\n"
@@ -500,40 +515,40 @@
"może być zmieniona za pomocą przycisków <b>W górę</b> i <b>W dół</b>.</p>\n"

#. Represents stage1 location for bootloader
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:686
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:690
msgid "Boot Loader Location"
msgstr "Położenie programu rozruchowego"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:740
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:744
msgid "Custom boot device have to be specied if checked"
msgstr "Jeśli zaznaczono niestandardowe urządzenie rozruchowe, należy je
określić"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:768
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:772
msgid "Boo&t from Boot Partition"
msgstr "Uruchom z partycji &rozruchowej"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:769
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:773
msgid "Boo&t from Root Partition"
msgstr "Uruchom z par&tycji głównej"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:770
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:774
msgid "Boot from &Master Boot Record"
msgstr "Uruchom z &głównego sektora rozruchowego"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:771
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:775
msgid "Boot from &Extended Partition"
msgstr "Uruchom z partycji ro&zszerzonej"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:782
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:786
msgid "C&ustom Boot Partition"
msgstr "Partycja rozruchowa wybrana przez &użytkownika"

#. Represents button that open Device Map edit dialog
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:795
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:799
msgid "&Edit Disk Boot Order"
msgstr "&Edytuj kolejność rozruchu dysków"

-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:801
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:805
msgid ""
"<p><big><b>Disks Order</b></big><br>\n"
"To specify the order of the disks according to the order in BIOS, use\n"
@@ -548,17 +563,17 @@
"Aby usunąć dysk, należy użyć przycisku <b>Usuń</b>.</p>"

#. represents Tab with kernel related configuration
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:822
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:826
msgid "&Kernel Parameters"
msgstr "Parametry &jądra"

#. Represent tab with options related to stage1 location and bootloader type
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:847
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:851
msgid "Boot Co&de Options"
msgstr "Opcje ko&du rozruchowego"

#. Represents bootloader specific options like its timeout, default section or
password protection
-#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:913
+#: src/lib/bootloader/grub2_widgets.rb:921
msgid "Boot&loader Options"
msgstr "Op&cje menedżera rozruchu"


Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cio.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cio.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cio.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: cio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-21 00:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -40,13 +40,13 @@
msgstr "Zajęte"

#: src/lib/iochannel/channels_dialog.rb:142
+msgid "yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: src/lib/iochannel/channels_dialog.rb:142
msgid "no"
msgstr "Nie"

-#: src/lib/iochannel/channels_dialog.rb:142
-msgid "yes"
-msgstr "Tak"
-
#. filter can be empty if dialog is not yet created
#: src/lib/iochannel/channels_dialog.rb:160
msgid "Filter channels"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cluster.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cluster.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/cluster.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: cluster\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-30 18:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-06 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -92,7 +92,7 @@
msgid "Redundant IP Address"
msgstr "Nadmiarowy adres IP"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:117 src/include/cluster/dialogs.rb:501
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:117 src/include/cluster/dialogs.rb:504
msgid "Node ID"
msgstr "ID węzła"

@@ -124,7 +124,7 @@
msgstr "Należy podać Oczekiwane głosy, gdy transport rozsyłania grupowego jest
skonfigurowany"

#: src/include/cluster/dialogs.rb:228 src/include/cluster/dialogs.rb:256
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1429
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1432
msgid "The Multicast Address has to be fulfilled"
msgstr "Należy podać Adres multicast"

@@ -137,61 +137,61 @@
msgstr "Jeśli używanych jest wiele interfejsów, można wybrać tylko pasywny lub
aktywny. Ustaw jako pasywny."

#. BNC#871970, change member address struct to memberaddr
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:441
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:444
msgid "Transport:"
msgstr "Transport:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:449
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:452
msgid "Channel"
msgstr "Kanał"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:454 src/include/cluster/dialogs.rb:475
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:457 src/include/cluster/dialogs.rb:478
msgid "Bind Network Address:"
msgstr "Adres powiązanej sieci:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:460 src/include/cluster/dialogs.rb:478
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1365
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:463 src/include/cluster/dialogs.rb:481
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1368
msgid "Multicast Address:"
msgstr "Adres multicast:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:462 src/include/cluster/dialogs.rb:479
-msgid "Multicast Port:"
-msgstr "Port multicast:"
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:465 src/include/cluster/dialogs.rb:482
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:469
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:472
msgid "Redundant Channel"
msgstr "Kanał nadmiarowy"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:485
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:488
msgid "Cluster Name:"
msgstr "Nazwa klastra:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:486
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:489
msgid "Expected Votes:"
msgstr "Oczekiwane głosy:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:490
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:493
msgid "rrp mode:"
msgstr "Tryb rrp:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:495
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:498
msgid "Auto Generate Node ID"
msgstr "Generuj identyfikator węzła automatycznie"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:500
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:503
msgid "Member Address:"
msgstr "Adres członka:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:501
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:504
msgid "IP"
msgstr "IP"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:501
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:504
msgid "Redundant IP"
msgstr "Nadmiarowy adres IP"

#. BNC#879596, check the corosync.conf format
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:541
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:544
msgid ""
" NOTICE: Detected old corosync configuration.\n"
" Please reconfigure the member list and confirm all other settings."
@@ -200,123 +200,123 @@
" Zmień konfigurację listy członków i potwierdź wszystkie inne ustawienia."

#. Notice, current could be "nil" if the list is empty.
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:717
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:720
msgid "Enable Security Auth"
msgstr "Włącz zabezpieczenia uwierzytelniania"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:721
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:724
msgid "For a newly created cluster, push the button below to generate
/etc/corosync/authkey."
msgstr "W przypadku nowo utworzonego klastra naciśnij przycisk znajdujący się
poniżej, aby utworzyć plik /etc/corosync/authkey."

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:726
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:729
msgid "To join an existing cluster, please copy /etc/corosync/authkey from
other nodes manually."
msgstr "Aby podłączyć istniejący klaster, ręcznie skopiuj plik
/etc/corosync/authkey z innych węzłów."

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:752
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:755
msgid "Failed to create /etc/corosync/authkey"
msgstr "Utworzenie /etc/corosync/authkey nie powiodło się"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:754
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:757
msgid "Create /etc/corosync/authkey succeeded"
msgstr "Utworzenie /etc/corosync/authkey powiodło się"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:815 src/include/cluster/dialogs.rb:885
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:818 src/include/cluster/dialogs.rb:888
msgid "Running"
msgstr "Działający"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:817
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:820
msgid "Not running"
msgstr "Niedziałający"

#. servie:cluster is the name of
/etc/sysconfig/SuSEfirewall2.d/services/cluster
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:853
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:856
msgid "Booting"
msgstr "Uruchamianie systemu"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:863
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:866
msgid "On -- Start pacemaker during boot"
msgstr "On — Uruchamia program Pacemaker podczas startu"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:870
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:873
msgid "Off -- Start pacemaker manually"
msgstr "Off — Uruchamia program Pacemaker ręcznie"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:879
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:882
msgid "Switch On and Off"
msgstr "Włączanie i wyłączanie"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:884
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:887
msgid "Current Status: "
msgstr "Bieżący stan:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:893
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:896
msgid "Start pacemaker Now"
msgstr "Uruchom pacemaker teraz"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:894
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:897
msgid "Stop pacemaker Now"
msgstr "Zatrzymaj pacemaker teraz"

#. BNC#874563,stop pacemaker could stop corosync since BNC#872651 is fixed
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:992
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:995
msgid "Sync Host"
msgstr "Host synchronizacji"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:996 src/include/cluster/dialogs.rb:1008
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:999 src/include/cluster/dialogs.rb:1011
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:997 src/include/cluster/dialogs.rb:1009
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1000 src/include/cluster/dialogs.rb:1012
msgid "Del"
msgstr "Usuń"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:998 src/include/cluster/dialogs.rb:1010
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1001 src/include/cluster/dialogs.rb:1013
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1004
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1007
msgid "Sync File"
msgstr "Plik synchronizacji"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1011
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1014
msgid "Add Suggested Files"
msgstr "Dodaj sugerowane pliki"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1020
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1023
msgid "Generate Pre-Shared-Keys"
msgstr "Wygeneruj klucz PSK"

#. remove duplicated elements
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1145
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1148
msgid "Csync2 Status Unknown"
msgstr "Status usługi Csync2 jest nieznany"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1148
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1151
msgid "Turn csync2 ON"
msgstr "Włącz usługę csync2"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1151
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1154
msgid "Turn csync2 OFF"
msgstr "Wyłącz usługę csync2"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1181
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1184
msgid "Enter a hostname"
msgstr "Wprowadź nazwę hosta"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1195
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1198
msgid "Edit the hostname"
msgstr "Edytuj nazwę hosta"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1209
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1212
msgid "Enter a filename to synchronize"
msgstr "Wprowadź nazwę pliku do synchronizacji"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1224
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1227
msgid "Edit the filename"
msgstr "Edytuj nazwę pliku"

#. key file exist
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1256
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1259
msgid ""
"Key file %1 already exist.\n"
"Do you want to overwrite it?"
@@ -325,12 +325,12 @@
"Czy chcesz go nadpisać?"

#. remove exist key file
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1266
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1269
msgid "Delete key file %1 failed."
msgstr "Nie udało się usunąć pliku klucza %1."

#. generate key file
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1280
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1283
msgid ""
"Key file %1 is generated.\n"
"Clicking \"Add Suggested Files\" button adds it to sync list."
@@ -338,12 +338,12 @@
"Generowany jest plik klucza %1.\n"
"Kliknięcie przycisku Dodaj sugerowane pliki spowoduje dodanie go do listy
synchronizacji."

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1287
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1290
msgid "Key generation failed."
msgstr "Generowanie klucza nie powiodło się."

#. SaveCsync2();
-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1349
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1352
msgid ""
"Conntrackd is a daemon which helps to duplicate firewall status between
cluster nodes.\n"
"YaST can help to configure some basic aspects of conntrackd.\n"
@@ -353,23 +353,23 @@
"Program YaST może ułatwić konfigurowanie niektórych podstawowych aspektów
demona conntrackd.\n"
"Do jego uruchomienia należy użyć polecenia ocf:heartbeat:conntrackd."

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1360
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1363
msgid "Dedicated Interface:"
msgstr "Dedykowany interfejs:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1363
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1366
msgid "IP:"
msgstr "Adres IP:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1366
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1369
msgid "Group Number:"
msgstr "Numer grupy:"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1370
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1373
msgid "Generate /etc/conntrackd/conntrackd.conf"
msgstr "Generuj plik /etc/conntrackd/conntrackd.conf"

-#: src/include/cluster/dialogs.rb:1437
+#: src/include/cluster/dialogs.rb:1440
msgid "The Group Number must be a positive integer"
msgstr "Numer grupy musi być dodatnią liczbą całkowitą"

@@ -588,3 +588,6 @@
#: src/modules/Cluster.rb:536
msgid "Cannot write settings."
msgstr "Nie można zapisać ustawień."
+
+#~ msgid "Multicast Port:"
+#~ msgstr "Port multicast:"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/control.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/control.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/control.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: control\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-20 17:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-16 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -58,10 +58,16 @@

#. TRANSLATORS: dialog help
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:21
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<p>The system roles adjustments are in the range from package selection up
\n"
+#| "to disk partitioning. By choosing a system role, the system is \n"
+#| "configured accordingly to match the use case of the role. The settings \n"
+#| "defined by a role can be overridden in the next steps if necessary.</p>"
msgid ""
-"<p>The system roles adjustments are in the range from package selection up \n"
-"to disk partitioning. By choosing a system role, the system is \n"
-"configured accordingly to match the use case of the role. The settings \n"
+"<p>The system roles adjustments are in the range from package selection up\n"
+"to disk partitioning. By choosing a system role, the system is\n"
+"configured accordingly to match the use case of the role. The settings\n"
"defined by a role can be overridden in the next steps if necessary.</p>"
msgstr ""
"<p>Korekty ról systemowych mogą obejmować zmiany od wyboru pakietu \n"
@@ -111,10 +117,8 @@
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:37
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:38
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:39
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:43
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:44
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:45
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:82
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:83
msgid "Installation Settings"
msgstr "Ustawienia instalacji"

@@ -127,183 +131,167 @@
msgstr "Zaawansowane"

#: control/control.SLES.glade.translations.glade:42
-msgid "Live Installation Settings"
-msgstr "Ustawienia instalacji wersji Live"
-
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:43
msgid "Update Settings"
msgstr "Ustawienia aktualizacji"

+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:45
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:46
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:47
msgid "Network Configuration"
msgstr "Konfiguracja sieci"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:48
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:47
msgid "Network Services Configuration"
msgstr "Konfiguracja usług sieciowych"

+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:48
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:49
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:50
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:51
msgid "Hardware Configuration"
msgstr "Konfiguracja sprzętu"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:52
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:89
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:119
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:51
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:74
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:104
msgid "Preparation"
msgstr "Przygotowanie"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:53
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:76
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:90
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:52
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:75
msgid "Load Linuxrc Network Configuration"
msgstr "Załaduj konfigurację sieci Linuxrc"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:54
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:77
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:91
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:53
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:76
msgid "Network Autosetup"
msgstr "Automatyczne konfigurowanie sieci"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:55
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:92
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:108
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:120
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:54
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:77
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:93
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:105
msgid "Installer Update"
msgstr "Aktualizacja instalatora"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:56
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:55
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:78
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:93
msgid "Welcome"
msgstr "Witamy"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:57
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:56
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:79
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:94
msgid "Network Activation"
msgstr "Aktywacja sieci"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:58
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:95
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:57
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:80
msgid "Disk Activation"
msgstr "Aktywacja dysku"

+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:58
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:59
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:60
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:96
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:121
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:81
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:106
msgid "System Analysis"
msgstr "Analiza systemu"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:61
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:98
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:60
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:83
msgid "Add-On Products"
msgstr "Produkty dodatkowe"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:62
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:80
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:61
msgid "Disk"
msgstr "Dysk"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:63
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:81
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:62
msgid "Time Zone"
msgstr "Strefa czasowa"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:64
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:75
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:63
msgid "Installation"
msgstr "Instalacja"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:65
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:64
msgid "Installation Summary"
msgstr "Podsumowanie instalacji"

+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:65
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:66
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:67
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:68
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:69
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:70
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:71
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:72
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:73
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:74
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:84
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:85
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:86
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:87
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:88
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:112
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:113
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:115
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:116
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:117
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:118
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:135
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:136
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:97
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:98
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:100
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:101
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:102
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:103
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:120
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:121
msgid "Perform Installation"
msgstr "Przeprowadzenie instalacji"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:68
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:103
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:114
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:130
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:67
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:88
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:99
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:115
msgid "Installer Cleanup"
msgstr "Czyszczenie instalatora"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:97
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:122
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:82
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:107
msgid "System for Update"
msgstr "System do aktualizacji"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:99
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:125
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:84
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:110
msgid "Update"
msgstr "Aktualizacja"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:100
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:85
msgid "Update Summary"
msgstr "Podsumowanie aktualizacji"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:101
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:102
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:104
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:105
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:106
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:127
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:128
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:129
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:131
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:132
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:133
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:134
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:139
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:140
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:86
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:87
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:89
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:90
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:91
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:112
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:113
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:114
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:116
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:117
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:118
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:119
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:124
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:125
msgid "Perform Update"
msgstr "Wykonanie aktualizacji"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:107
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:92
msgid "Base Installation"
msgstr "Instalacja podstawowa"

+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:94
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:95
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:96
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:108
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:109
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:110
#: control/control.SLES.glade.translations.glade:111
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:123
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:124
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:126
msgid "AutoYaST Settings"
msgstr "Ustawienia programu AutoYaST"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:137
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:141
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:122
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:126
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguracja"

-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:138
-#: control/control.SLES.glade.translations.glade:142
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:123
+#: control/control.SLES.glade.translations.glade:127
msgid "System Configuration"
msgstr "Konfiguracja systemu"

@@ -331,18 +319,17 @@
"</p>\n"
" "

-#: control/control.SLED.glade.translations.glade:26
-#: control/control.SLED.glade.translations.glade:52
-#: control/control.SLED.glade.translations.glade:66
+#: control/control.SLED.glade.translations.glade:25
+#: control/control.SLED.glade.translations.glade:51
msgid "Load linuxrc Network Configuration"
msgstr "Załaduj konfigurację sieci linuxrc"

+#: control/control.SLED.glade.translations.glade:36
#: control/control.SLED.glade.translations.glade:37
-#: control/control.SLED.glade.translations.glade:38
msgid "User Settings"
msgstr "Ustawienia użytkownika"

-#: control/control.SLED.glade.translations.glade:39
+#: control/control.SLED.glade.translations.glade:38
msgid "Installation Overview"
msgstr "Przegląd instalacji"

@@ -406,7 +393,9 @@
msgid "KDE Plasma Desktop"
msgstr "Pulpit KDE Plasma"

+#. TRANSLATORS: a label for a system role
#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:23
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:49
msgid "Server (Text Mode)"
msgstr "Serwer (tryb tekstowy)"

@@ -426,11 +415,113 @@
msgid "Enlightenment Desktop"
msgstr "Pulpit Enlightenment"

+#. TRANSLATORS: dialog caption
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:29
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:72
+#, fuzzy
+#| msgid "Computer Names"
+msgid "Computer Role"
+msgstr "Nazwy komputera"
+
+#. TRANSLATORS: label in a dialog
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:31
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "System Roles are predefined use cases which tailor the system\n"
+#| "for the selected scenario."
+msgid ""
+"Computer Role is a predefined use case which tailor the system\n"
+"for the selected scenario."
+msgstr ""
+"Role systemowe to predefiniowane przypadki użycia, które\n"
+"dopasowują system do określonego scenariusza."
+
+#. TRANSLATORS: dialog help
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:34
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<p>The system roles adjustments are in the range from package selection up
\n"
+#| "to disk partitioning. By choosing a system role, the system is \n"
+#| "configured accordingly to match the use case of the role. The settings \n"
+#| "defined by a role can be overridden in the next steps if necessary.</p>"
+msgid ""
+"<p>The computer role adjustments are in the range from package selection up\n"
+"to running additional services. By choosing a computer role, the system is\n"
+"configured accordingly to match the use case of the role. For the
<em>Custom</em> role\n"
+"an additional dialog is displayed which allows manual software pattern
selection. </p>"
+msgstr ""
+"<p>Korekty ról systemowych mogą obejmować zmiany od wyboru pakietu \n"
+"po partycjonowanie dysku. Wybranie roli systemowej powoduje \n"
+"skonfigurowanie systemu według przypadku użycia zgodnego z rolą. \n"
+"W razie potrzeby ustawienia definiowane przez rolę można nadpisać w
następnych krokach.</p>"
+
+#. TRANSLATORS: a label for a system role
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:39
+msgid "Workstation with KDE Plasma"
+msgstr ""
+
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:40
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "KDE is a powerful and intuitive desktop\n"
+#| "environment that uses Kontact as mailer,\n"
+#| "Dolphin as file manager, and offers\n"
+#| "both Firefox and Konqueror as Web browsers.\n"
+msgid ""
+"KDE is a powerful and intuitive desktop environment that uses Kontact as
mailer,\n"
+"Dolphin as file manager, and offers both Firefox and Konqueror as Web
browsers.\n"
+" "
+msgstr ""
+"KDE to wydajne i intuicyjne środowisko graficzne\n"
+"z programem Kontakt do obsługi poczty elektronicznej,\n"
+"menadżerem plików Dolphin i dwiema przeglądarkami internetowymi:\n"
+"Firefox i Konqueror.\n"
+
+#. TRANSLATORS: a label for a system role
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:44
+msgid "Workstation with GNOME"
+msgstr ""
+
#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:45
-#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:71
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNOME is a powerful and intuitive desktop\n"
+#| "environment that uses Evolution as mailer,\n"
+#| "Firefox as browser, and Nautilus as file manager.\n"
+msgid ""
+"GNOME is a powerful and intuitive desktop environment that uses Evolution as
mailer,\n"
+"Firefox as browser, and Nautilus as file manager.\n"
+" "
+msgstr ""
+"GNOME to wydajne i intuicyjne środowisko\n"
+"graficzne z programem Evolution do obsługi poczty,\n"
+"przeglądarką Firefox i menadżerem plików Nautilus.\n"
+
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:50
+msgid "Server is usefull when computer should not have interaction with user
and have only command line."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: a label for a system role
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:52
+msgid "Custom"
+msgstr "Własne"
+
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:53
+msgid "Custom role runs additional dialog where user can select software that
fits his requirements."
+msgstr ""
+
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:74
+#, fuzzy
+#| msgid "Server Pattern Selection"
+msgid "Custom Pattern Selection"
+msgstr "Wybór wzorca serwera"
+
+#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:98
msgid "Online Repositories"
msgstr "Repozytoria online"

-#: control/control.openSUSE.glade.translations.glade:47
-msgid "Desktop Selection"
-msgstr "Wybór środowiska graficznego"
+#~ msgid "Live Installation Settings"
+#~ msgstr "Ustawienia instalacji wersji Live"
+
+#~ msgid "Desktop Selection"
+#~ msgstr "Wybór środowiska graficznego"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/country.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/country.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/country.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: country\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-25 02:28+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 19:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -41,7 +41,7 @@

#. summary label
#. summary label
-#: keyboard/src/clients/keyboard.rb:160 keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1388
+#: keyboard/src/clients/keyboard.rb:160 keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1402
msgid "Current Keyboard Layout: %1"
msgstr "Aktualny układ klawiatury: %1"

@@ -57,11 +57,9 @@

#. menue label text
#. title for selection box 'keyboard layout'
-#. widget label
#. menu button label
#: keyboard/src/clients/keyboard_proposal.rb:93
#: keyboard/src/include/keyboard/dialogs.rb:187
-#: keyboard/src/lib/y2country/widgets.rb:40
#: language/src/clients/country_simple_proposal.rb:78
msgid "&Keyboard Layout"
msgstr "Układ &klawiatury"
@@ -205,25 +203,12 @@
msgid "System Keyboard Configuration"
msgstr "Konfiguracja klawiatury systemowej"

-#. help text for keyboard selection widget
-#: keyboard/src/lib/y2country/widgets.rb:80
-msgid ""
-"<p>\n"
-"Choose the <b>Keyboard layout</b> to be used during\n"
-"installation and on the installed system.\n"
-"</p>\n"
-msgstr ""
-"<p>\n"
-"Wybierz <b>układ klawiatury</b>, który ma być używany podczas\n"
-"instalacji oraz w zainstalowanym systemie.\n"
-"</p>\n"
-
#. label text: user can choose the keyboard from the updated system
#. or continue with the one defined by his language.
#. 2 radio-buttons follow this label.
#. Such keyboard layout is used only for the time of the update,
#. it is not saved to the system.
-#: keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1299
+#: keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1313
msgid ""
"You are currently using a keyboard layout\n"
"different from the one in the system to update.\n"
@@ -234,7 +219,7 @@

#. Executes the command to set the keyboard in X11, reporting
#. any error to the user
-#: keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1498
+#: keyboard/src/modules/Keyboard.rb:1513
msgid "Failed to set X11 keyboard to '%s'"
msgstr "Ustawienie klawiatury X11 na %s nie powiodło się"

@@ -342,8 +327,8 @@

#. summary label
#. summary label
-#: language/src/clients/language.rb:266 language/src/modules/Language.rb:851
-#: language/src/modules/Language.rb:885
+#: language/src/clients/language.rb:266 language/src/modules/Language.rb:850
+#: language/src/modules/Language.rb:884
msgid "Additional Languages: %1"
msgstr "Dodatkowe języki: %1"

@@ -604,7 +589,7 @@

#. TRANSLATORS: Error message. Strings marked %{...} will be replaced
#. with variable content - do not translate them, please.
-#: language/src/modules/Language.rb:407
+#: language/src/modules/Language.rb:406
msgid ""
"Language '%{language}' was not found within the list of supported languages\n"
"available at %{directory}.\n"
@@ -618,19 +603,19 @@

#. summary label
#. summary label
-#: language/src/modules/Language.rb:795 language/src/modules/Language.rb:867
+#: language/src/modules/Language.rb:794 language/src/modules/Language.rb:866
msgid "Primary Language: %1"
msgstr "Język podstawowy: %1"

#. work-around for following in order not to depend on yast2-packager
#. PackageSlideShow::InitPkgData (false);
#. "value" : PackageSlideShow::total_size_to_install / 1024 , // kilobytes
-#: language/src/modules/Language.rb:1040
+#: language/src/modules/Language.rb:1039
msgid "Installing Packages..."
msgstr "Instalowanie pakietów..."

#. continue/cancel message
-#: language/src/modules/Language.rb:1131
+#: language/src/modules/Language.rb:1130
msgid ""
"Translation of the primary language is not complete.\n"
"Some texts may be displayed in English.\n"
@@ -639,18 +624,18 @@
"Niektóre teksty mogą pojawiać się w języku angielskim.\n"

#. popup message
-#: language/src/modules/Language.rb:1345
+#: language/src/modules/Language.rb:1344
msgid ""
"Only minimal support for the selected language is included on this media.\n"
-"Enable online repositories later in order to get the appropriate support\n"
+"Add the Language add-on CD as an additional repository in order to get the
appropriate support\n"
"for this language.\n"
msgstr ""
"Na tym nośniku zawarta jest jedynie minimalna obsługa dla wybranego języka.\n"
-"Aby uzyskać odpowiednią obsługę tego języka, należy później włączyć\n"
-"dodatkowe repozytoria online.\n"
+"Aby uzyskać odpowiednią obsługę tego języka, należy dodać płytę <b>Dodatki
językowe</b> (Language add-on) jako\n"
+"dodatkowe repozytorium.\n"

#. popup message (user selected CJK language in text mode)
-#: language/src/modules/Language.rb:1374
+#: language/src/modules/Language.rb:1373
msgid ""
"The selected language cannot be used in text mode. English is used for\n"
"installation, but the selected language will be used for the new system."
@@ -702,8 +687,8 @@
#. label text (Clock setting)
#. AutoYaST interface function: Return the summary of Timezone configuration
as a map.
#. @return summary string (html)
-#: timezone/src/clients/timezone.rb:184 timezone/src/modules/Timezone.rb:749
-#: timezone/src/modules/Timezone.rb:985
+#: timezone/src/clients/timezone.rb:184 timezone/src/modules/Timezone.rb:733
+#: timezone/src/modules/Timezone.rb:969
msgid "UTC"
msgstr "UTC"

@@ -957,315 +942,287 @@

#. label text, Clock setting: local time (not UTC)
#. label text, Clock setting: local time (not UTC)
-#: timezone/src/modules/Timezone.rb:753 timezone/src/modules/Timezone.rb:989
+#: timezone/src/modules/Timezone.rb:737 timezone/src/modules/Timezone.rb:973
msgid "Local Time"
msgstr "Czas lokalny"

#. label text
#. label text
-#: timezone/src/modules/Timezone.rb:757 timezone/src/modules/Timezone.rb:993
+#: timezone/src/modules/Timezone.rb:741 timezone/src/modules/Timezone.rb:977
msgid "Hardware Clock Set To"
msgstr "Ustawienie zegara sprzętowego"

#. summary label
-#: timezone/src/modules/Timezone.rb:771
+#: timezone/src/modules/Timezone.rb:755
msgid "NTP configured"
msgstr "NTP jest skonfigurowane"

#. summary label
-#: timezone/src/modules/Timezone.rb:997
+#: timezone/src/modules/Timezone.rb:981
msgid "Current Time Zone: %1"
msgstr "Aktualna strefa czasowa: %1"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:46
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:46
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:35
msgid "English (US)"
msgstr "angielski (USA)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:58
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:58
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:47
msgid "English (UK)"
msgstr "angielski (brytyjski)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:70
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:70
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:59
msgid "German"
msgstr "niemiecki"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:82
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:82
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:71
msgid "German (with deadkeys)"
msgstr "niemiecki (z martwymi klawiszami)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:94
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:94
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:83
msgid "German (Switzerland)"
msgstr "niemiecki (Szwajcaria)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:106
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:106
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:95
msgid "French"
msgstr "francuski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:118
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:118
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:107
msgid "French (Switzerland)"
msgstr "francuski (Szwajcaria)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:130
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:130
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:119
msgid "French (Canada)"
msgstr "francuski (Kanada)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:143
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:143
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:132
msgid "Canadian (Multilingual)"
msgstr "kanadyjski (Wielojęzyczny)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:157
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:156
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:145
msgid "Spanish"
msgstr "hiszpański"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:169
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:168
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:157
msgid "Spanish (Latin America)"
msgstr "hiszpański (Ameryka Łacińska)"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:181
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:180
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:169
msgid "Spanish (CP 850)"
msgstr "hiszpański (CP 850)"

#. keyboard layout
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:181
+msgid "Spanish (Asturian variant)"
+msgstr "Hiszpański (region Asturii)"
+
+#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:193
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:204
msgid "Italian"
msgstr "włoski"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:205
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:216
msgid "Portuguese"
msgstr "portugalski"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:217
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:228
msgid "Portuguese (Brazil)"
msgstr "portugalski (Brazylia)"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:229
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:240
msgid "Portuguese (Brazil -- US accents)"
msgstr "portugalski (Brazylia - akcenty US)"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:241
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:252
msgid "Greek"
msgstr "grecki"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:253
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:264
msgid "Dutch"
msgstr "holenderski"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:265
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:276
msgid "Danish"
msgstr "duński"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:277
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:288
msgid "Norwegian"
msgstr "norweski"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:289
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:300
msgid "Swedish"
msgstr "szwedzki"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:301
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:312
msgid "Finnish"
msgstr "fiński"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:313
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:324
msgid "Czech"
msgstr "czeski"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:328
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:336
msgid "Czech (qwerty)"
msgstr "czeski (qwerty)"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:343
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:348
msgid "Slovak"
msgstr "słowacki"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:358
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:360
msgid "Slovak (qwerty)"
msgstr "słowacki (qwerty)"

#. keyboard layout
#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:373
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:372
msgid "Slovene"
msgstr "słoweński"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:388
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:384
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:387
msgid "Hungarian"
msgstr "węgierski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:403
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:396
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:401
msgid "Polish"
msgstr "polski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:418
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:408
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:415
msgid "Russian"
msgstr "rosyjski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:432
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:420
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:429
msgid "Serbian"
msgstr "serbski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:444
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:432
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:441
msgid "Estonian"
msgstr "estoński"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:456
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:444
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:453
msgid "Lithuanian"
msgstr "litewski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:468
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:456
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:465
msgid "Turkish"
msgstr "turecki"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:479
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:467
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:476
msgid "Croatian"
msgstr "chorwacki"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:502
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:479
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:498
msgid "Japanese"
msgstr "japoński"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:514
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:491
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:510
msgid "Belgian"
msgstr "belgijski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:526
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:503
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:522
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvoraka"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:538
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:515
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:534
msgid "Icelandic"
msgstr "islandzki"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:550
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:527
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:546
msgid "Ukrainian"
msgstr "ukraiński"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:572
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:539
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:568
msgid "Khmer"
msgstr "khmerski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:594
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:551
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:590
msgid "Korean"
msgstr "koreański"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:616
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:563
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:612
msgid "Arabic"
msgstr "arabski"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:637
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:574
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:633
msgid "Tajik"
msgstr "tadżycki"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:651
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:586
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:647
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "chiński tradycyjny"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:673
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:598
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:669
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "chiński uproszczony"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:695
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:610
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:691
msgid "Romanian"
msgstr "rumuński"

#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:716
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:621
+#: keyboard/src/data/keyboard_raw.ycp:712
msgid "US International"
msgstr "Międzynarodowy US"

-#. keyboard layout
-#: keyboard/src/data/keyboard_raw_opensuse.ycp:192
-msgid "Spanish (Asturian variant)"
-msgstr "Hiszpański (region Asturii)"
+#~ msgid ""
+#~ "<p>\n"
+#~ "Choose the <b>Keyboard layout</b> to be used during\n"
+#~ "installation and on the installed system.\n"
+#~ "</p>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>\n"
+#~ "Wybierz <b>układ klawiatury</b>, który ma być używany podczas\n"
+#~ "instalacji oraz w zainstalowanym systemie.\n"
+#~ "</p>\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only minimal support for the selected language is included on this
media.\n"
+#~ "Enable online repositories later in order to get the appropriate support\n"
+#~ "for this language.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Na tym nośniku zawarta jest jedynie minimalna obsługa dla wybranego
języka.\n"
+#~ "Aby uzyskać odpowiednią obsługę tego języka, należy później włączyć\n"
+#~ "dodatkowe repozytoria online.\n"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firewall.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firewall.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firewall.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: firewall\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-30 18:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-11 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -680,7 +680,7 @@
#. TRANSLATORS: combo box
#. TRANSLATORS: select box
#: src/include/firewall/subdialogs.rb:280
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:865
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:886
msgid "&Service to Allow"
msgstr "&Usługa, którą należy zezwolić"

@@ -829,7 +829,7 @@
#. TRANSLATORS: select box
#: src/include/firewall/subdialogs.rb:573
#: src/include/firewall/subdialogs.rb:1092
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1980
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:2001
msgid "&Protocol"
msgstr "&Protokół"

@@ -1208,55 +1208,78 @@

#. Function stops Firewall services and sets firewall
#. to be stopped after exiting YaST
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:147
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:148
msgid "Stopping firewall..."
msgstr "Zatrzymywanie zapory sieciowej..."

+#. TRANSLATORS: action which failed, used later
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:161
+#, fuzzy
+#| msgid "Device could not be opened."
+msgid "The firewall could not be stopped."
+msgstr "Nie można otworzyć urządzenia."
+
+#. TRANSLATORS: action which failed, used later
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:164
+#, fuzzy
+#| msgid "Firewall not running or would not be started."
+msgid "The firewall could not be started."
+msgstr "Zapora nie pracuje lub nie mogła zostać uruchomiona."
+
+#. TRANSLATORS: %s is action that failed
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:169
+#, fuzzy
+#| msgid "Please install yast2-registration and try again."
+msgid ""
+"%s\n"
+"Please verify your system and try again."
+msgstr "Należy zainstalować moduł yast2-registration, a następnie spróbować
ponownie."
+
#. TRANSLATORS: table item, connected with firewall zone of interface
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:184
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:205
msgid "No zone assigned"
msgstr "Nie przypisano żadnej strefy"

#. TRANSLATORS: table item, "User defined string" instead of Device_name
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:224
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:245
msgid "Custom string"
msgstr "Wyrażenie niestandardowe"

#. interface could be unassigned
#. TRANSLATORAS: selection box item, connected with firewall zone of interface
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:288
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:309
msgid "No Zone Assigned"
msgstr "Nie przypisano żadnej strefy"

#. TRANSLATORS: error message, %1 stands for the port number
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:487
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:508
msgid "Port number %1 is invalid."
msgstr "Port nr %1 jest nieprawidłowy."

#. TRANSLATORS: error message, %1 stands for the port number,
#. %2 stands for, e.g., port range, where the wrong port definition %1 was
found
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:492
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:513
msgid "Port number %1 in definition %2 is invalid."
msgstr "Port nr %1 w definicji %2 jest nieprawidłowy."

#. TRANSLATORS: popup headline
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:500
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:521
msgid "Invalid Port Definition"
msgstr "Nieprawidłowa definicja portu"

#. TRANSLATORS: popup message, %1 stands for the maximal port number
#. that is possible to use in port-range
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:506
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:527
msgid "The port number must be in the interval from 1 to %1 (inclusive)."
msgstr "Numer portu musi być liczbą z przedziału od 1 do %1 (włącznie)."

#. TRANSLATORS: popup headline
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:584
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:605
msgid "Invalid Port Range Definition"
msgstr "Nieprawidłowa definicja zakresu portów"

#. TRANSLATORS: popup message, %1 is a port-range defined by user
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:587
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:608
msgid ""
"Port range %1 is invalid.\n"
"It must be defined as the min_port_number:max_port_number and\n"
@@ -1267,12 +1290,12 @@
"maks_nr_portu musi być większy od min_nr_portu."

#. TRANSLATORS: popup headline
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:604
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:625
msgid "Unknown Port Name"
msgstr "Nieznana nazwa portu"

#. TRANSLATORS: popup message, %1 is a port-name
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:607
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:628
msgid ""
"Port name %1 is unknown in your current system.\n"
"It probably would not work.\n"
@@ -1283,12 +1306,12 @@
"Czy na pewno użyć tego portu?\n"

#. TRANSLATORS: popup headline
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:636
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:657
msgid "Invalid Additional Service Definition"
msgstr "Nieprawidłowa definicja usług dodatkowych"

#. TRANSLATORS: popup message, %1 stands for the wrong settings (might be
quite long)
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:639
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:660
msgid ""
"It appears that the additional service settings\n"
"%1\n"
@@ -1307,22 +1330,22 @@
#. )
#. (!IsThisExpertConfiguration() ?
#. TRANSLATORS: informative label
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1035
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1056
msgid "Masquerading needs at least one external interface and one other
interface."
msgstr "Translacja adresów wymaga co najmniej jednego interfejsu zewnętrznego
i wewnętrznego."

#. TRANSLATORS: popup message
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1056
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1077
msgid "This entry must be completed."
msgstr "Proszę uzupełnić ten wpis."

#. TRANSLATORS: popup message, right port definition is two lines below this
message
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1080
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1101
msgid "Wrong port definition."
msgstr "Niewłaściwa definicja portu."

#. TRANSLATORS: popup error message
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1107
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1128
msgid ""
"Wrong port definition.\n"
"No port number found for this port name.\n"
@@ -1333,17 +1356,17 @@
"nazwie. Proszę użyć numeru portu zamiast nazwy.\n"

#. TRANSLATORS: popup message, right definition is two lines below this message
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1136
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1157
msgid "Invalid IP definition."
msgstr "Niewłaściwe określenie IP."

#. TRANSLATORS: check box
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1463
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1484
msgid "&Log Not Accepted Broadcast Packets"
msgstr "&Rejestruj niezaakceptowane pakiety rozgłoszeniowe"

#. TRANSLATORS: popup question
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1524
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1545
msgid ""
"Firewall automatic starting has been disabled\n"
"but firewall is currently running.\n"
@@ -1356,71 +1379,71 @@
"Czy wyłączyć zaporę po zapisaniu nowej konfiguracji?\n"

#. network is mandatory
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1703
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1910
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1724
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1931
msgid "Invalid network definition '%1'"
msgstr "Nieprawidłowa definicja sieci \"%1\""

#. destination port is optional
#. source port is optional
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1721
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1752
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1742
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1773
msgid "Invalid port range '%1'"
msgstr "Nieprawidłowy zakres portów \"%1\""

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1733
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1764
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1924
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1754
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1785
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1945
msgid "Invalid port name or number '%1'"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa lub numer portu \"%1\""

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1827
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1848
msgid "All services using UDP"
msgstr "Wszystkie usługi używające UDP"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1829
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1850
msgid "All services using TCP"
msgstr "Wszystkie usługi używające TCP"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1831
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1852
msgid "Samba browsing"
msgstr "Przeglądanie zasobów Samba"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1833
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1854
msgid "SLP browsing"
msgstr "Przeglądanie SLP"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1845
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1866
msgid "All networks"
msgstr "Wszystkie sieci"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1847
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1868
msgid "Subnet: %1"
msgstr "Podsieć: %1"

#. hard-coded default
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1952
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1973
msgid "&Zone"
msgstr "S&trefa"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1956
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1977
msgid "&Network"
msgstr "&Sieć"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1963
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1984
msgid "&Service"
msgstr "U&sługa"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1969
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1990
msgid "User-defined service"
msgstr "Usługa definiowana przez użytkownika"

-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:1994
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:2015
msgid "Po&rt"
msgstr "Po&rt"

#. redraw table
-#: src/include/firewall/uifunctions.rb:2089
+#: src/include/firewall/uifunctions.rb:2110
msgid "Select an item to delete."
msgstr "Proszę wybrać element do usunięcia."


Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firstboot.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firstboot.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/firstboot.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: firstboot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-21 00:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -115,13 +115,13 @@
msgstr "Etykieta"

#: src/clients/firstboot_config.rb:68
+msgid "Module Name"
+msgstr "Nazwa modułu"
+
+#: src/clients/firstboot_config.rb:68
msgid "Status"
msgstr "Status"

-#: src/clients/firstboot_config.rb:68
-msgid "Module Name"
-msgstr "Nazwa modułu"
-
#. translators: dialog text
#: src/clients/firstboot_desktop.rb:90
msgid ""

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/installation.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/installation.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/installation.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: installation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-26 01:30+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -14,6 +14,22 @@
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

+#: src/lib/services-manager/clients/services-manager_finish.rb:11
+#, fuzzy
+#| msgid "Adapting system services ..."
+msgid "Setting default target and system services ..."
+msgstr "Dostosowywanie usług systemowych..."
+
+#. Proposal client for Network configuration
+#: src/lib/network/clients/network_proposal.rb:19
+#: src/lib/network/clients/network_proposal.rb:20
+msgid "Network Configuration"
+msgstr "Konfiguracja sieci"
+
+#: src/lib/network/clients/network_proposal.rb:25
+msgid "preformatted_proposal"
+msgstr ""
+
#. help for the dialog - busy message
#: src/include/installation/inst_inc_all.rb:52
msgid "<p>Initializing the installation...</p>"
@@ -515,7 +531,7 @@
#. download release notes now
#. push button
#: src/lib/installation/clients/inst_complex_welcome.rb:178
-#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:137
+#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:206
#: src/lib/installation/clients/inst_system_analysis.rb:294
msgid "Re&lease Notes..."
msgstr "&Informacje o wydaniu..."
@@ -853,14 +869,14 @@
#. FIXME: use a better title (reused existing texts because of text freeze)
#. TRANSLATORS: dialog caption
#. bug #302384
-#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:145
+#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:214
#: src/lib/installation/clients/inst_initialization.rb:56
#: src/lib/installation/clients/inst_installation_options.rb:149
msgid "Initializing"
msgstr "Inicjalizacja"

#. TRANSLATORS: dialog progress message
-#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:145
+#: src/lib/installation/clients/inst_download_release_notes.rb:214
#: src/lib/installation/clients/inst_initialization.rb:44
msgid "Initializing the installation..."
msgstr "Inicjalizacja instalacji..."
@@ -914,37 +930,37 @@
msgstr "Ukończono"

#. progress stage
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:457
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:460
msgid "Copy files to installed system"
msgstr "Kopiowanie plików do instalowanego systemu"

#. progress stage
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:464
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:467
msgid "Save configuration"
msgstr "Zapis konfiguracji"

#. progress stage
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:471
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:474
msgid "Save installation settings"
msgstr "Zapis ustawień instalacji"

#. progress stage
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:480
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:483
msgid "Install boot manager"
msgstr "Instalacja programu rozruchowego"

#. progress stage
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:487
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:490
msgid "Prepare system for initial boot"
msgstr "Przygotowywanie systemu do pierwszego uruchomienia"

#. some steps are called in live installer only
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:550
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:553
msgid "Client %1 returned invalid data."
msgstr "Klient %1 zwrócił nieprawidłowe dane."

#. FIXME: looks like product specific finish steps are not used at all
-#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:582
+#: src/lib/installation/clients/inst_finish.rb:585
msgid "Checking stage: %1..."
msgstr "Sprawdzanie etapu: %1..."

@@ -968,6 +984,19 @@
msgid "Preparing the initial system configuration..."
msgstr "Przygotowywanie wstępnej konfiguracji systemu..."

+#. Shows a dialog allowing the user to modify the invalid URL, modifying the
+#. /etc/install.inf file with the new value. In case of cancelled or empty,
+#. the URL will be completely removed.
+#.
+#. @param regurl [String]
+#: src/lib/installation/clients/inst_install_inf.rb:52
+msgid ""
+"If you decide to cancel, the custom URL\n"
+"will be completelly ignored.\n"
+"\n"
+"Really cancel URL modification?"
+msgstr ""
+
#. dialog caption
#: src/lib/installation/clients/inst_installation_options.rb:80
msgid "Installation Options"
@@ -1088,49 +1117,6 @@
"Konfiguracja sieci nie powiodła się.\n"
"Szczegóły dotyczące błędu znajdują się w pliku dziennika %1."

-#. TRANSLATORS: help text, part 1
-#: src/lib/installation/clients/inst_new_desktop.rb:57
-msgid ""
-"<p>At Linux <b>choice</b> is a top priority. <i>openSUSE</i> offers a number
\n"
-"of different desktop environments. Below you see a list of the 2 major ones
\n"
-"<b>GNOME</b> and <b>KDE</b>.</p>"
-msgstr ""
-"<p>W systemie Linux <b>wybór</b> jest najwyższym priorytetem. System
<i>openSUSE</i> oferuje wiele \n"
-"różnych środowisk pulpitu. Poniżej znajdują się dwa najpopularniejsze, \n"
-"<b>GNOME</b> oraz <b>KDE</b>.</p>"
-
-#. TRANSLATORS: help text, part 3
-#: src/lib/installation/clients/inst_new_desktop.rb:63
-msgid ""
-"<p>You may select alternative desktop environments (or one of minimal
installation patterns)\n"
-"that could fit your needs better using the <b>Other</b> option . Later in the
software \n"
-"selection or after installation, you can change your selection or add
additional desktop \n"
-"environments. This screen allows you to set the default.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Można wybrać alternatywne środowiska pulpitu (lub jeden ze schematów
instalacji minimalnej),\n"
-"które lepiej spełnią wymagania, przy użyciu opcji <b>Inne</b>. Później przy
wyborze oprogramowania \n"
-"lub po instalacji można zmienić wybór lub dodać kolejne środowiska pulpitu.\n"
-"Ten ekran pozwala na wybranie domyślnego.</p>"
-
-#. TRANSLATORS: dialog caption
-#: src/lib/installation/clients/inst_new_desktop.rb:121
-msgid "Desktop Selection"
-msgstr "Wybór środowiska graficznego"
-
-#. UI wait loop
-#: src/lib/installation/clients/inst_new_desktop.rb:190
-msgid ""
-"No desktop type was selected.\n"
-"Select the desired desktop environment."
-msgstr ""
-"Nie wybrano typu pulpitu.\n"
-"Wybierz środowisko pulpitu."
-
-#. BNC #449818
-#: src/lib/installation/clients/inst_new_desktop.rb:383
-msgid "Other"
-msgstr "Inne"
-
#. hide the RN button and set the release notes for SlideShow (bnc#871158)
#: src/lib/installation/clients/inst_prepareprogress.rb:56
msgid "Cannot find base product. Release notes will not be shown."
@@ -1334,36 +1320,22 @@
"Inicjalizacja repozytoriów oprogramowania nie powiodła się.\n"
"Instalacja przerwana."

-#. TRANSLATORS: error message
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:232
-msgid ""
-"<p>Cannot obtain the installer update repository URL\n"
-"from the registration server.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Nie można uzyskać adresu URL repozytorium aktualizacji instalatora\n"
-"z serwera rejestracji.</p>"
-
-#. TRANSLATORS: part of an error message, %s is the default repository
-#. URL from control.xml
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:238
-msgid "<p>The default URL %s will be used.<p>"
-msgstr "<p>Zostanie użyty domyślny adres URL: %s.<p>"
-
-#. Ask the user to chose a registration server
+#. Return the self-update URLs
#.
-#. @param services [Array<SlpServiceClass::Service>] Array of registration
servers
-#. @return [SlpServiceClass::Service,Symbol] Registration service to use; :scc
if SCC is selected;
-#. :cancel if the dialog was dismissed.
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:315
+#. @return [Array<URI>] self-update URLs
+#.
+#. @see #default_self_update_url
+#. @see #custom_self_update_url
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:181
+#, fuzzy
+#| msgid "The registration module is not available."
msgid ""
-"Select a detected registration server from the list\n"
-"to search for installer updates."
-msgstr ""
-"Wybierz z listy wykryty serwer rejestracji,\n"
-"aby wyszukać aktualizacje instalatora."
+"The registration URL provided is not valid.\n"
+"Skipping installer update.\n"
+msgstr "Moduł rejestracji jest niedostępny."

#. TRANSLATORS: %s is an URL
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:396
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:233
msgid ""
"A valid update could not be found at\n"
"%s.\n"
@@ -1374,7 +1346,7 @@
"\n"

#. TRANSLATORS: %s is an URL
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:402
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:240
msgid ""
"Could not fetch update from\n"
"%s.\n"
@@ -1392,7 +1364,7 @@
#. @param reason [String] reason why user want to check his network
configuration
#. @return [Boolean] true if the network configuration client was launched;
#. false if the network is not configured.
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:432
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:264
msgid ""
"\n"
"Would you like to check your network configuration\n"
@@ -1405,7 +1377,7 @@
#. Note: the proxy cannot be configured in the YaST installer yet,
#. it needs to be set via the "proxy" boot option.
#. TRANSLATORS: %s is an URL
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:477
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:302
msgid ""
"Downloading the optional installer updates from \n"
"%s\n"
@@ -1428,26 +1400,26 @@
"odbywa się przez serwer proxy, użyj parametru rozruchowego „proxy”.\n"

#. TRANSLATORS: progress label
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:586
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:388
msgid "Add Update Repository"
msgstr "Dodawanie repozytorium aktualizacji"

-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:587
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:389
msgid "Download the Packages"
msgstr "Pobieranie pakietów"

-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:588
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:390
msgid "Apply the Packages"
msgstr "Stosowanie pakietów"

-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:589
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:391
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom ponownie"

#. TRANSLATORS: dialog title
#. TRANSLATORS: progress title
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:600
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:602
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:402
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:404
msgid "Updating the Installer..."
msgstr "Aktualizowanie instalatora..."

@@ -1456,7 +1428,7 @@
#. @return [Hash, nil] current profile if fetched or exists; nil otherwise
#.
#. @see Yast::Profile.current
-#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:673
+#: src/lib/installation/clients/inst_update_installer.rb:475
msgid ""
"Error while parsing the control file.\n"
"\n"
@@ -1763,6 +1735,17 @@
msgid "Saving proxy configuration..."
msgstr "Zapisywanie konfiguracji proxy..."

+#. This is a step of base installation finish and is responsible of write the
+#. specific configuration for the current system role.
+#.
+#. It has been added for CaaSP Roles (FATE#321754) and currently only
+#. the 'worker_role' has an special behavior.
+#: src/lib/installation/clients/roles_finish.rb:35
+#, fuzzy
+#| msgid "Writing device configuration..."
+msgid "Writing specific role configuration ..."
+msgstr "Zapisywanie konfiguracji urządzeń..."
+
#. progress step title
#: src/lib/installation/clients/save_config_finish.rb:134
msgid "Saving time zone..."
@@ -1894,6 +1877,14 @@
msgid "Copying log files to installed system..."
msgstr "Kopiowanie plików dziennika do instalowanego systemu..."

+#. We do not need to create a wizard dialog in installation, but it's
+#. helpful when testing all manually on a running system
+#: src/lib/installation/dialogs/desktop_roles.rb:25
+#, fuzzy
+#| msgid "Computer Names"
+msgid "Computer Role"
+msgstr "Nazwy komputera"
+
#. Event callback for the 'ok' button
#: src/lib/installation/dialogs/ssh_import.rb:65
msgid "I would like to import SSH keys from a previous installation"
@@ -1918,20 +1909,6 @@
msgid "Import SSH Configuration"
msgstr "Importuj konfigurację SSH"

-#. TODO: Add the registration process
-#: src/lib/installation/dialogs/worker_role.rb:45
-msgid "Dashboard U&RL"
-msgstr "Adres U&RL pulpitu nawigacyjnego"
-
-#: src/lib/installation/dialogs/worker_role.rb:52
-msgid "Worker Registration"
-msgstr "Rejestracja pracownika"
-
-#. FIXME: This client is a POC and still under definition
-#: src/lib/installation/dialogs/worker_role.rb:58
-msgid "Enter the url of the admin dashboard to register as a worker"
-msgstr "Wprowadź adres URL pulpitu nawigacyjnego administratora, aby
zarejestrować się jako pracownik"
-
#. progress step title
#: src/lib/installation/prep_shrink.rb:34
msgid "Shrinking PREP partition..."
@@ -2179,7 +2156,7 @@
msgstr "Włączanie zdalnego administrowania..."

#. A Continue-Cancel popup
-#: src/lib/installation/select_system_role.rb:97
+#: src/lib/installation/select_system_role.rb:92
msgid "Changing the system role may undo adjustments you may have done."
msgstr "Zmiana roli systemowej może spowodować wycofanie wprowadzonych korekt."

@@ -2233,6 +2210,26 @@
msgid "SSH host keys will be copied from %s"
msgstr "Klucze SSH hosta zostaną skopiowane z %s"

+#. Ask the user to chose a registration server
+#.
+#. @param services [Array<SlpServiceClass::Service>] Array of registration
servers
+#. @return [SlpServiceClass::Service,Symbol] Registration service to use; :scc
if SCC is selected;
+#. :cancel if the dialog was dismissed.
+#: src/lib/installation/update_repositories_finder.rb:250
+msgid ""
+"Select a detected registration server from the list\n"
+"to search for installer updates."
+msgstr ""
+"Wybierz z listy wykryty serwer rejestracji,\n"
+"aby wyszukać aktualizacje instalatora."
+
+#. sets flag if online repositories dialog should be shown
+#: src/lib/installation/widgets/online_repos.rb:13
+#, fuzzy
+#| msgid "Configured Repositories"
+msgid "Configure On-line Repositories"
+msgstr "Skonfigurowane repozytoria"
+
#. autoyast tried to read a file but had no success.
#: src/lib/transfer/file_from_url.rb:156
msgid "Cannot find URL '%1' via protocol HTTP(S). Server returned code %2."
@@ -2329,3 +2326,55 @@
msgstr ""
"Program instalacyjny nie mógł automatycznie rozwiązać zależności między
pakietami.\n"
"Menedżer oprogramowania pozostanie otwarty, umożliwiając ich ręczne
rozwiązanie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p>At Linux <b>choice</b> is a top priority. <i>openSUSE</i> offers a
number \n"
+#~ "of different desktop environments. Below you see a list of the 2 major
ones \n"
+#~ "<b>GNOME</b> and <b>KDE</b>.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>W systemie Linux <b>wybór</b> jest najwyższym priorytetem. System
<i>openSUSE</i> oferuje wiele \n"
+#~ "różnych środowisk pulpitu. Poniżej znajdują się dwa najpopularniejsze, \n"
+#~ "<b>GNOME</b> oraz <b>KDE</b>.</p>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p>You may select alternative desktop environments (or one of minimal
installation patterns)\n"
+#~ "that could fit your needs better using the <b>Other</b> option . Later in
the software \n"
+#~ "selection or after installation, you can change your selection or add
additional desktop \n"
+#~ "environments. This screen allows you to set the default.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>Można wybrać alternatywne środowiska pulpitu (lub jeden ze schematów
instalacji minimalnej),\n"
+#~ "które lepiej spełnią wymagania, przy użyciu opcji <b>Inne</b>. Później
przy wyborze oprogramowania \n"
+#~ "lub po instalacji można zmienić wybór lub dodać kolejne środowiska
pulpitu.\n"
+#~ "Ten ekran pozwala na wybranie domyślnego.</p>"
+
+#~ msgid "Desktop Selection"
+#~ msgstr "Wybór środowiska graficznego"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No desktop type was selected.\n"
+#~ "Select the desired desktop environment."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie wybrano typu pulpitu.\n"
+#~ "Wybierz środowisko pulpitu."
+
+#~ msgid "Other"
+#~ msgstr "Inne"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p>Cannot obtain the installer update repository URL\n"
+#~ "from the registration server.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>Nie można uzyskać adresu URL repozytorium aktualizacji instalatora\n"
+#~ "z serwera rejestracji.</p>"
+
+#~ msgid "<p>The default URL %s will be used.<p>"
+#~ msgstr "<p>Zostanie użyty domyślny adres URL: %s.<p>"
+
+#~ msgid "Dashboard U&RL"
+#~ msgstr "Adres U&RL pulpitu nawigacyjnego"
+
+#~ msgid "Worker Registration"
+#~ msgstr "Rejestracja pracownika"
+
+#~ msgid "Enter the url of the admin dashboard to register as a worker"
+#~ msgstr "Wprowadź adres URL pulpitu nawigacyjnego administratora, aby
zarejestrować się jako pracownik"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/iscsi-lio-server.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/iscsi-lio-server.pl.po 2017-05-23
07:04:43 UTC (rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/iscsi-lio-server.pl.po 2017-05-23
07:05:44 UTC (rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: iscsi-lio-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-01 02:28+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-16 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -90,6 +90,7 @@
msgstr "Nazwa"

#: src/include/iscsi-lio-server/dialogs.rb:149
+#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:336
msgid "Path"
msgstr "Ścieżka"

@@ -546,14 +547,14 @@
msgid "Selected Path is already in use!"
msgstr "Wybrana ścieżka jest już używana!"

-#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:336
-msgid "Path:"
-msgstr "Ścieżka:"
-
#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:339
msgid "Browse"
msgstr "Przeglądaj"

+#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:344
+msgid "Name (autogenerated when empty)"
+msgstr ""
+
#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:359
msgid "Select file or device"
msgstr "Wybierz plik lub urządzenie"
@@ -567,8 +568,8 @@
msgstr "Jednostka LUN serwera"

#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:470
-msgid "Change:"
-msgstr "Zmiana:"
+msgid "Change"
+msgstr "Zmień"

#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:563
msgid "Target LUN %1 used more than once!"
@@ -579,7 +580,9 @@
msgstr "Należy włączyć co najmniej jeden sposób uwierzytelniania!"

#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:645
-msgid "Initiator name:"
+#, fuzzy
+#| msgid "Initiator name:"
+msgid "Initiator name"
msgstr "Nazwa modułu inicjującego:"

#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:648
@@ -602,7 +605,9 @@
#. Copy exisiting LUN, i.e. give additional initiator access to the LUN
#. (which is allowed, makes sense e.g. with multipath)
#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:704
-msgid "New initiator name:"
+#, fuzzy
+#| msgid "New initiator name:"
+msgid "New initiator name"
msgstr "Nazwa nowego modułu inicjującego:"

#: src/include/iscsi-lio-server/widgets.rb:750
@@ -828,3 +833,9 @@
#: src/modules/IscsiLioServer.rb:425
msgid "Configuration summary..."
msgstr "Podsumowanie konfiguracji..."
+
+#~ msgid "Path:"
+#~ msgstr "Ścieżka:"
+
+#~ msgid "Change:"
+#~ msgstr "Zmiana:"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/kdump.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/kdump.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/kdump.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: kdump\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-16 02:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-31 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -362,7 +362,7 @@
#. Force value to false, so it's actually rewritten
#. TRANSLATORS: CommandLine printed text
#. delete crashkernel parameter from bootloader
-#: src/clients/kdump.rb:755 src/clients/kdump.rb:760 src/modules/Kdump.rb:513
+#: src/clients/kdump.rb:755 src/clients/kdump.rb:760 src/modules/Kdump.rb:535
msgid "To apply changes a reboot is necessary."
msgstr "Aby wprowadzić zmiany, należy uruchomić ponownie komputer."

@@ -1231,7 +1231,7 @@

#. @param update_command [String] a command for .target.bash
#. @return [Boolean] whether successful
-#: src/modules/Kdump.rb:414
+#: src/modules/Kdump.rb:427
msgid ""
"Error updating initrd while calling '%{cmd}'.\n"
"See %{log} for details."
@@ -1240,129 +1240,129 @@
"Więcej szczegółowych informacji zawiera dziennik %{log}."

#. Kdump read dialog caption
-#: src/modules/Kdump.rb:523
+#: src/modules/Kdump.rb:545
msgid "Initializing kdump Configuration"
msgstr "Inicjalizowanie konfiguracji kdump"

#. Progress stage 1/4
#. Progress step 1/4
-#: src/modules/Kdump.rb:532 src/modules/Kdump.rb:540
+#: src/modules/Kdump.rb:554 src/modules/Kdump.rb:562
msgid "Reading the config file..."
msgstr "Odczytywanie pliku konfiguracyjnego..."

#. Progress stage 3/4
-#: src/modules/Kdump.rb:534
+#: src/modules/Kdump.rb:556
msgid "Reading kernel boot options..."
msgstr "Wczytywanie opcji uruchomienia jądra..."

#. Progress stage 4/4
-#: src/modules/Kdump.rb:536
+#: src/modules/Kdump.rb:558
msgid "Calculating memory limits..."
msgstr "Obliczanie limitów pamięci..."

#. Progress step 2/4
-#: src/modules/Kdump.rb:542
+#: src/modules/Kdump.rb:564
msgid "Reading partitions of disks..."
msgstr "Odczytywanie partycji dysku..."

#. Progress finished 3/4
-#: src/modules/Kdump.rb:544
+#: src/modules/Kdump.rb:566
msgid "Reading available memory and calibrating usage..."
msgstr "Odczyt ilości dostępnej pamięci i kalibrowanie użycia..."

#. Error message
-#: src/modules/Kdump.rb:556
+#: src/modules/Kdump.rb:578
msgid "Cannot read config file /etc/sysconfig/kdump"
msgstr "Nie odczytać pliku konfiguracyjnego /etc/sysconfig/kdump"

#. Error message
-#: src/modules/Kdump.rb:564
+#: src/modules/Kdump.rb:586
msgid "Cannot read kernel boot options."
msgstr "Nie można odczytać ustawień uruchamiania jądra."

#. Error message
-#: src/modules/Kdump.rb:572
+#: src/modules/Kdump.rb:594
msgid "Cannot read available memory."
msgstr "Nie można odczytać dostępnej pamięci."

#. Kdump read dialog caption
-#: src/modules/Kdump.rb:598
+#: src/modules/Kdump.rb:620
msgid "Saving kdump Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji kdump"

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/Kdump.rb:627
+#: src/modules/Kdump.rb:649
msgid "Write the settings"
msgstr "Zapis ustawień"

#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/Kdump.rb:629
+#: src/modules/Kdump.rb:651
msgid "Update boot options"
msgstr "Aktualizacja opcji uruchamiania"

#. Progress step 1/2
-#: src/modules/Kdump.rb:633
+#: src/modules/Kdump.rb:655
msgid "Writing the settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień..."

#. Progress step 2/2
-#: src/modules/Kdump.rb:635
+#: src/modules/Kdump.rb:657
msgid "Updating boot options..."
msgstr "Aktualizacja opcji uruchamiania..."

#. Progress finished
-#: src/modules/Kdump.rb:637
+#: src/modules/Kdump.rb:659
msgid "Finished"
msgstr "Zakończono"

#. Error message
-#: src/modules/Kdump.rb:647
+#: src/modules/Kdump.rb:669
msgid "Cannot write settings."
msgstr "Nie można zapisać ustawień."

#. Error message
-#: src/modules/Kdump.rb:656
+#: src/modules/Kdump.rb:678
msgid "Adding crashkernel parameter to bootloader fault."
msgstr "Błąd podczas dodawania parametru crashkernel do programu rozruchowego."

#. Create a textual summary
#. @return summary of the current configuration
-#: src/modules/Kdump.rb:774
+#: src/modules/Kdump.rb:796
msgid "Kdump status: %1"
msgstr "Stan Kdump: %1"

-#: src/modules/Kdump.rb:775
+#: src/modules/Kdump.rb:797
msgid "enabled"
msgstr "WŁĄCZONE"

-#: src/modules/Kdump.rb:775
+#: src/modules/Kdump.rb:797
msgid "disabled"
msgstr "WYŁĄCZONE"

-#: src/modules/Kdump.rb:782
+#: src/modules/Kdump.rb:804
msgid "Value(s) of crashkernel option: %1"
msgstr "Wartości opcji crashkernel: %1"

-#: src/modules/Kdump.rb:789
+#: src/modules/Kdump.rb:811
msgid "Dump format: %1"
msgstr "Format zrzutu: %1"

-#: src/modules/Kdump.rb:796
+#: src/modules/Kdump.rb:818
msgid "Target of dumps: %1"
msgstr "Cel zrzutów: %1"

-#: src/modules/Kdump.rb:803
+#: src/modules/Kdump.rb:825
msgid "Number of dumps: %1"
msgstr "Liczba zrzutów: %1"

#. TRANSLATORS: warning message in installation proposal,
#. do not translate %{requested} and %{available} - they are replaced with
actual sizes later
-#: src/modules/Kdump.rb:895
+#: src/modules/Kdump.rb:917
msgid "Warning! There might not be enough free space. %{required} required,
but only %{available} are available."
msgstr "Ostrzeżenie! Może nie być wystarczająco dużo wolnego miejsca. Wymagane
jest %{required}, ale dostępne tylko %{available}."

#. Trying to use fadump on unsupported hardware
-#: src/modules/Kdump.rb:992
+#: src/modules/Kdump.rb:1025
msgid ""
"Cannot use Firmware-assisted dump.\n"
"It is not supported on this hardware."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/network.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/network.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/network.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: network\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-01 02:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-08 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -574,7 +574,7 @@
#. Commandline help title
#. Main routing dialog
#. @return dialog result
-#: src/clients/routing.rb:57 src/include/network/services/routing.rb:473
+#: src/clients/routing.rb:57 src/include/network/services/routing.rb:510
msgid "Routing Configuration"
msgstr "Konfiguracja rutowania"

@@ -660,7 +660,9 @@
msgstr "Brama"

#. Table header label
+#. Table header 3/4
#: src/clients/routing.rb:208 src/include/network/lan/address.rb:101
+#: src/include/network/services/routing.rb:89
msgid "Netmask"
msgstr "Maska sieci"

@@ -741,13 +743,13 @@

#. interface summary: WiFi without encryption
#. interface summary: WiFi without encryption
-#: src/include/network/complex.rb:101 src/modules/LanItems.rb:1458
+#: src/include/network/complex.rb:101 src/modules/LanItems.rb:1456
msgid "Warning: no encryption is used."
msgstr "Ostrzeżenie: nie użyto szyfrowania."

#. Hyperlink: Change the configuration of an interface
#. Hyperlink: Change the configuration of an interface
-#: src/include/network/complex.rb:107 src/modules/LanItems.rb:1460
+#: src/include/network/complex.rb:107 src/modules/LanItems.rb:1458
msgid "Change."
msgstr "Zmień"

@@ -2257,10 +2259,19 @@
"że cały pozostały ruch kierowany jest domyślną trasą.</p>\n"

#: src/include/network/lan/help.rb:99
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<p>For each route, enter destination network IP address, gateway
address,\n"
+#| "and netmask. To omit any of these values, use a dash sign \"-\". Select\n"
+#| "the device through which the traffic to the defined network will be
routed.\"-\" is an alias for any interface.</p>\n"
msgid ""
"<p>For each route, enter destination network IP address, gateway address,\n"
-"and netmask. To omit any of these values, use a dash sign \"-\". Select\n"
-"the device through which the traffic to the defined network will be
routed.\"-\" is an alias for any interface.</p>\n"
+"and netmask. You can use either IPv4 netmask or prefix length when defining\n"
+"network part of route. Prefix length has to be prefixed using '/'.\n"
+"To omit any of these values, use a dash sign \"-\". Select\n"
+"the device through which the traffic to the defined network will be
routed.\"-\" is an alias for any interface.\n"
+"Please note that in case of IPv6 networks only prefix length is accepted\n"
+"for netmask definition.</p>\n"
msgstr ""
"<p>Dla każdej trasy wprowadź docelowy adres IP, adres bramy\n"
"i maskę sieciową. Aby pominąć którąś z tych wartości, użyj symbolu -.\n"
@@ -2268,7 +2279,7 @@
"Znak - zastępuje dowolny interfejs.</p>\n"

#. Routing dialog help 2/2
-#: src/include/network/lan/help.rb:105
+#: src/include/network/lan/help.rb:109
msgid ""
"<p>Enable <b>IPv4 Forwarding</b> (forwarding packets from external networks\n"
"to the internal one) if this system is a router.\n"
@@ -2276,7 +2287,7 @@
"<p>Włącz <b>przekazywanie protokołu IPv4</b> (przekazywanie pakietów z sieci
zewnętrznych\n"
"do sieci wewnętrznej), jeśli system pełni rolę rutera.\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:109
+#: src/include/network/lan/help.rb:113
msgid ""
"<p>Enable <b>IPv6 Forwarding</b> (forwarding packets from external networks\n"
"to the internal one) if this system is a router.\n"
@@ -2288,7 +2299,7 @@
"<b>Ostrzeżenie:</b> Przekazywanie protokołu IPv6 powoduje wyłączenie
konfiguracji adresów\n"
"niezależnych od stanów (SLAAC)."

-#: src/include/network/lan/help.rb:115
+#: src/include/network/lan/help.rb:119
msgid ""
"<p><b>Important:</b> if the firewall is enabled, allowing forwarding alone is
not enough. \n"
"You should enable masquerading and/or set at least one redirect rule in the\n"
@@ -2298,7 +2309,7 @@
"Należy także włączyć maskaradę i/lub skonfigurować dla zapory\n"
"co najmniej jedną regułę przekierowywania. Należy użyć modułu zapory
sieciowej YaST.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:121
+#: src/include/network/lan/help.rb:125
msgid ""
"<p>If you are using DHCP to get an IP address, check whether you get\n"
"also a hostname via DHCP. The hostname will be set automatically by the DHCP
client.\n"
@@ -2317,7 +2328,7 @@
"Opcja ta może jednak powodować nieprawidłowe działanie w systemie
wielowyjściowym \n"
"połączonym z większą liczbą sieci DHCP.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:131
+#: src/include/network/lan/help.rb:135
msgid ""
"<p><b>Assign Hostname to Loopback IP</b> associates your hostname with \n"
"the IP address <tt>127.0.0.2</tt> (loopback) in <tt>/etc/hosts</tt>. This is
a \n"
@@ -2331,14 +2342,14 @@
"W pozostałych przypadkach należy zachować ostrożność, \n"
"w szczególności gdy ten komputer udostępnia usługi sieciowe.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:139
+#: src/include/network/lan/help.rb:143
msgid ""
"<p>Enter the name servers and domain search list for resolving \n"
"hostnames. Usually they can be obtained by DHCP.</p>\n"
msgstr "<p>Proszę podać nazwy serwerów nazw i listę domen dla wyszukiwania
nazw hostów. Dane te można zwykle uzyskać poprzez DHCP.</p>\n"

#. resolver dialog help
-#: src/include/network/lan/help.rb:143
+#: src/include/network/lan/help.rb:147
msgid ""
"<p>A name server is a computer that translates hostnames into\n"
"IP addresses. This value must be entered as an <b>IP address</b>\n"
@@ -2349,7 +2360,7 @@
"(np. 10.10.0.1), a nie jako nazwa komputera.</p>\n"

#. resolver dialog help
-#: src/include/network/lan/help.rb:149
+#: src/include/network/lan/help.rb:153
msgid ""
"<p>Search domain is the domain name where hostname searching starts.\n"
"The primary search domain is usually the same as the domain name of\n"
@@ -2361,7 +2372,7 @@
"zwykle tą samą, co nazwa domeny komputera (np. suse.de).\n"
"Można określić dodatkowe domeny przeszukiwania (np. suse.com).</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:156
+#: src/include/network/lan/help.rb:160
msgid ""
"<p>Enter the short name for this computer (e.g. <i>mymachine</i>) and the DNS
domain\n"
"(e.g. <i>example.com</i>) that it belongs to. The domain is especially
important if this \n"
@@ -2372,7 +2383,7 @@
"(np. <i>przyklad.com</i>), do której on należy. Domena jest szczególnie
ważna, jeżeli ten\n"
"komputer jest serwerem poczty. Nazwę hosta można sprawdzić wydając polecenie
<i>hostname</i>.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:163
+#: src/include/network/lan/help.rb:167
msgid ""
"<p>Select the way how the DNS configuration will be modified (name servers,\n"
"search list, the content of <i>/etc/resolv.conf</i>). Normally, it is
handled\n"
@@ -2388,7 +2399,7 @@
"Jest to opcja domyślna. <b>Użyj założeń domyślnych</b> jest \n"
"wystarczająca dla większości konfiguracji.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:171
+#: src/include/network/lan/help.rb:175
msgid ""
"<p>By choosing <b>Only Manually</b>, <i>netconfig</i> will no longer be\n"
"allowed to modify <i>/etc/resolv.conf</i>. You can however edit the file\n"
@@ -2408,7 +2419,7 @@

#. Address dialog help 1-6/8: dynamic address preferred
#. Address dialog help 1/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:183
+#: src/include/network/lan/help.rb:187
msgid ""
"<p><b><big>Address Setup</big></b></p>\n"
"<p>Select <b>No Address Setup</b> if you do not want to assign an IP address
to this device.\n"
@@ -2418,12 +2429,12 @@
"<p>Gdy dla danego urządzenia nie jest potrzebny adres IP, wybierz opcję
<b>Brak adresów IP</b>.\n"
"Opcja przydatna jest dla urządzeń powiązanych.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:188
+#: src/include/network/lan/help.rb:192
msgid "<p>Check <b>iBFT</b> if you want to keep the network configured in your
BIOS.</p>\n"
msgstr "<p>Zaznacz opcję <b>iBFT</b>, jeśli ma być zachowana sieć
skonfigurowana w ustawieniach BIOS.</p>\n"

#. Address dialog help 2/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:192
+#: src/include/network/lan/help.rb:196
msgid ""
"<p>Select <b>Dynamic Address</b> if you do not have a static IP address \n"
"assigned by the system administrator or your Internet provider.</p>\n"
@@ -2432,7 +2443,7 @@
"albo dostawca łącza nie przyznał statycznego adresu IP.</p>\n"

#. Address dialog help 3/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:196
+#: src/include/network/lan/help.rb:200
msgid ""
"<p>Choose one of the dynamic address assignment methods. Select <b>DHCP</b>\n"
"if you have a DHCP server running on your local network. Network addresses \n"
@@ -2443,7 +2454,7 @@
"Adresy sieciowe będą wówczas pobierane z serwera automatycznie.</p>\n"

#. Address dialog help 4/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:202
+#: src/include/network/lan/help.rb:206
msgid ""
"<p>To search for an IP address and assign it statically, select \n"
"<b>Zeroconf</b>. To use DHCP and fall back to zeroconf, select <b>DHCP +
Zeroconf\n"
@@ -2453,7 +2464,7 @@
"proszę zaznaczyć opcję <b>Zeroconf</b>. Aby użyć DHCP i awaryjnie zeroconf,
należy zaznaczyć opcję <b>DHCP + Zeroconf</b>. W innych przypadkach należy
przypisać adresy <b>statycznie</b>.</p>\n"

#. Address dialog help 5/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:209
+#: src/include/network/lan/help.rb:213
msgid ""
"<p>Enter the <b>IP Address</b> (for example: <tt>192.168.100.99</tt>) for
your computer, and the \n"
" <b>Remote IP Address</b> (for example: <tt>192.168.100.254</tt>)\n"
@@ -2464,7 +2475,7 @@
"komputera, z którym nawiązano połączenie.</p>\n"

#. Address dialog help 6/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:216
+#: src/include/network/lan/help.rb:220
msgid ""
"<p>For <b>Static Address Setup</b> enter the static IP address for your
computer (for example: <tt>192.168.100.99</tt>) and\n"
"the network mask (usually <tt>255.255.255.0</tt> or just length of prefix
<tt>/24</tt>).Optionally, you can enter\n"
@@ -2475,7 +2486,7 @@
"pełną kwalifikowaną nazwę hosta dla tego adresu IP. Zostanie ona zapisana w
pliku <tt>/etc/hosts</tt>.</p>\n"

#. Address dialog help 8/8
-#: src/include/network/lan/help.rb:222
+#: src/include/network/lan/help.rb:226
msgid ""
"<p>Contact your <b>network administrator</b> for more information about\n"
"the network configuration.</p>"
@@ -2483,7 +2494,7 @@
"<p>Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji sieci, proszę się\n"
"skontaktować ze swoim <b>administratorem sieci</b>.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:226
+#: src/include/network/lan/help.rb:230
msgid ""
"<p>DHCP configuration is not recommended for this product.\n"
"Components of this product might not work with DHCP.</p>"
@@ -2491,7 +2502,7 @@
"<p>Konfiguracja DHCP jest nie zalecana dla tego produktu.\n"
"Jego składniki mogą nie współpracować z DHCP.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:230
+#: src/include/network/lan/help.rb:234
msgid ""
"<p><b><big>Firewall Zone</big></b></p>\n"
"<p>Select the firewall zone to put the interface into. If you\n"
@@ -2509,11 +2520,11 @@
"będzie blokowany. Jeśli strefa nie zostanie wybrana i nie będzie istniał\n"
"żaden inny interfejs, zapora pozostanie wyłączona.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:240
+#: src/include/network/lan/help.rb:244
msgid "<p><b>Mandatory Interface</b> specifies whether the network service
reports failure if the interface fails to start at boot time.</p>"
msgstr "<p><b>Interfejs obowiązkowy</b> określa, czy usługa sieciowa będzie
raportowała błąd, jeśli nie uda się uruchomić tego interfejsu podczas startu
systemu.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:244
+#: src/include/network/lan/help.rb:248
msgid ""
"<p><b><big>Maximum Transfer Unit</big></b></p>\n"
"<p>Maximum transfer unit (<b>MTU</b>) is the maximum size of the packet,\n"
@@ -2528,19 +2539,19 @@
" MTU, ale niższe wartości MTU mogą poprawić wydajność sieci, szczególnie na
wolnych\n"
"połączeniach wdzwanianych. Wybierz jedną z proponowanych wartości lub wpisz
własną.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:253
+#: src/include/network/lan/help.rb:257
msgid ""
"<p>Select the slave devices for the bond device.\n"
"Only devices with the device activation set to <b>Never</b> and with <b>No
Address Setup</b> are available.</p>"
msgstr "<p>Proszę wybrać urządzenia podrzędne dla urządzenia łączonego
(bonding). Dostępne są tylko napędy, których aktywacja jest ustawiona na
<b>Nigdy</b> i <b>Bez konfiguracji adresu</b>.</p>"

#. DHCP dialog help 1/7
-#: src/include/network/lan/help.rb:257
+#: src/include/network/lan/help.rb:261
msgid "<p><b><big>DHCP Client Options</big></b></p>"
msgstr "<p><b><big>Opcje klienta DHCP</big></b><br>"

#. DHCP dialog help 2/7
-#: src/include/network/lan/help.rb:259
+#: src/include/network/lan/help.rb:263
msgid ""
"<p>The <b>DHCP Client Identifier</b>, if left empty, defaults to\n"
"the hardware address of the network interface. It must be different for
each\n"
@@ -2556,7 +2567,7 @@
"tego samego adresu sprzętowego.</p>"

#. DHCP dialog help 3/7
-#: src/include/network/lan/help.rb:267
+#: src/include/network/lan/help.rb:271
msgid ""
"<p>The <b>Hostname to Send</b> specifies a string used for the\n"
"hostname option field when the DHCP client sends messages to the DHCP server.
Some \n"
@@ -2577,7 +2588,7 @@
"Jeśli nazwa hosta nie ma być wysyłana, pole należy zostawić puste.</p>\n"

#. Aliases dialog help 1/4
-#: src/include/network/lan/help.rb:278
+#: src/include/network/lan/help.rb:282
msgid ""
"<p><b><big>Additional Addresses</big></b></p>\n"
"<p>Configure additional addresses of an interface in this table.</p>\n"
@@ -2586,7 +2597,7 @@
"<p>W tej tabeli należy skonfigurować dodatkowe adresy interfejsu.</p>\n"

#. Aliases dialog help 2/4
-#: src/include/network/lan/help.rb:282
+#: src/include/network/lan/help.rb:286
msgid ""
"<p>Enter an <b>IPv4 Address Label</b>, an <b>IP Address</b>, and\n"
"the <b>Netmask</b>.</p>"
@@ -2595,7 +2606,7 @@
"i <b>Maska</b>.</p>"

#. Aliases dialog help 3/4
-#: src/include/network/lan/help.rb:286
+#: src/include/network/lan/help.rb:290
msgid ""
"<p><b>IPv4 Address Label</b>, formerly known as Alias Name, is optional and
legacy. The total\n"
"length of interface name (inclusive of the colon and label) is\n"
@@ -2606,14 +2617,14 @@
"ograniczona do 15 znaków. Przestarzałe narzędzie ifconfig obcina ją do 9
znaków.</p>"

#. Aliases dialog help 3/4, #83766
-#: src/include/network/lan/help.rb:292
+#: src/include/network/lan/help.rb:296
msgid "<p>Do not include the interface name in the label. For example, enter
<b>foo</b> instead of <b>eth0:foo</b>.</p>"
msgstr "<p>Nie zawieraj nazwy interfejsu w etykiecie. Na przykład wpisz
<b>foo</b> zamiast <b>eth0:foo</b>.</p>"

#. shared between WirelessDialog and WirelessKeyPopup
#. this is suited to the button-switched key typing
#. Translators: dialog help
-#: src/include/network/lan/help.rb:299
+#: src/include/network/lan/help.rb:303
msgid ""
"<p>Choose between three <b>Key Input Types</b> for your key.\n"
"<br><b>Passphrase</b>: The key is generated from the phrase entered.\n"
@@ -2641,7 +2652,7 @@
"</p>\n"

#. Wireless dialog help
-#: src/include/network/lan/help.rb:314
+#: src/include/network/lan/help.rb:318
msgid ""
"<p>Here, set the most important settings\n"
"for wireless networking.</p>"
@@ -2649,7 +2660,7 @@
"<p>Tutaj można podać najważniejsze ustawienia\n"
"dla sieci bezprzewodowych.</p>"

-#: src/include/network/lan/help.rb:317
+#: src/include/network/lan/help.rb:321
msgid ""
"<p>The <b>Operating Mode</b> depends on the network topology. The mode\n"
"can be <b>Ad-Hoc</b> (peer-to-peer network without an access point),\n"
@@ -2664,7 +2675,7 @@
"<b>Master</b> (węzeł zarządza synchronizacją\n"
"albo działa jako punkt dostępowy).</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:324
+#: src/include/network/lan/help.rb:328
msgid ""
"<p>Set the <b>Network Name (ESSID)</b> used to identify\n"
"cells that are part of the same virtual network. All stations in a\n"
@@ -2681,7 +2692,7 @@
"W takim przypadku karta WLAN połączy się z punktem dostępowym \n"
"z najwyższym natężeniem sygnału.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:333
+#: src/include/network/lan/help.rb:337
msgid ""
"<p>In some networks, you need to set an <b>Authentication Mode</b>.\n"
"It depends on the protection technology used, WEP or WPA. <b>WEP</b>\n"
@@ -2716,7 +2727,7 @@
"zaznaczyć <b>WPA-PSK</b> lub <b>WPA-EAP<b> jako tryb uwierzytelniania.\n"
"Jest to możliwe tylko w trybie pracy <b>zarządzanym</b>.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:351
+#: src/include/network/lan/help.rb:355
msgid ""
"<p>To use WEP, enter the\n"
"WEP encryption key to use. It can have a key\n"
@@ -2730,7 +2741,7 @@
"są generowane dynamicznie, tak więc trzeba podać od 40 do 232 bitów.</p>\n"

#. Wireless dialog help
-#: src/include/network/lan/help.rb:359
+#: src/include/network/lan/help.rb:363
msgid ""
"<p>To use WPA-PSK (sometimes referred to as WPA Home),\n"
"enter the preshared key. This\n"
@@ -2745,7 +2756,7 @@
"na klucze WEP. Cały czas są jednak możliwe ataki słownikowe. Tak więc nie \n"
"należy używać jako hasła słów, które mogą być łatwo odgadnięte.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:367
+#: src/include/network/lan/help.rb:371
msgid ""
"<p>To use WPA-EAP (sometimes referred to as WPA Enterprise),\n"
"enter some additional parameters in the next dialog.</p>\n"
@@ -2753,7 +2764,7 @@
"<p>Aby używać WPA-EAP (czasem zwany WPA Enterprise),\n"
"należy podać dodatkowe parametry w następnym oknie dialogowym.</p>\n"

-#: src/include/network/lan/help.rb:370
+#: src/include/network/lan/help.rb:374
msgid ""
"<p>These values will be written to the interface configuration file\n"
"'ifcfg-*' in '/etc/sysconfig/network'. If you need additional settings,\n"
@@ -3669,11 +3680,6 @@
msgid "Default IPv6 &Gateway"
msgstr "B&rama domyślna IPv6"

-#. Table header 3/4
-#: src/include/network/services/routing.rb:89
-msgid "Genmask"
-msgstr "Maska sieci"
-
#. CheckBox label
#: src/include/network/services/routing.rb:110
msgid "Enable &IPv4 Forwarding"
@@ -3692,40 +3698,40 @@
#. @param [Yast::Term] entry edited entry
#. @param [Array] devs available devices
#. @return route or nil, if canceled
-#: src/include/network/services/routing.rb:163
+#: src/include/network/services/routing.rb:181
msgid "&Destination"
msgstr "Przezna&czenie"

-#: src/include/network/services/routing.rb:171
-msgid "Ge&nmask"
-msgstr "Maska &sieci"
+#: src/include/network/services/routing.rb:189
+msgid "&Netmask"
+msgstr "&Maska sieci"

-#: src/include/network/services/routing.rb:180
+#: src/include/network/services/routing.rb:198
msgid "&Gateway"
msgstr "&Brama"

-#: src/include/network/services/routing.rb:188
+#: src/include/network/services/routing.rb:206
msgid "De&vice"
msgstr "&Urządzenie"

#. Popup::Error text
-#: src/include/network/services/routing.rb:247
+#: src/include/network/services/routing.rb:261
msgid "Destination is invalid."
msgstr "Adres docelowy jest nieprawidłowy."

#. Popup::Error text
-#: src/include/network/services/routing.rb:255
+#: src/include/network/services/routing.rb:269
msgid "Gateway IP address is invalid."
msgstr "Adres IP bramy jest nieprawidłowy."

#. Popup::Error text
-#: src/include/network/services/routing.rb:263
+#: src/include/network/services/routing.rb:277
msgid "Subnetmask is invalid."
msgstr "Maska podsieci jest nieprawidłowa."

#. #178538 - disable routing dialog when NetworkManager is used
#. but instead of default route (#299448) - NM reads it
-#: src/include/network/services/routing.rb:422
+#: src/include/network/services/routing.rb:436
msgid "The default gateway is invalid."
msgstr "Brama domyślna jest nieprawidłowa."

@@ -4393,27 +4399,27 @@
#. summary description of STARTMODE=auto
#. summary description of STARTMODE=auto
#. summary description of STARTMODE=hotplug
-#: src/modules/LanItems.rb:1339 src/modules/LanItems.rb:1343
-#: src/modules/LanItems.rb:1347
+#: src/modules/LanItems.rb:1337 src/modules/LanItems.rb:1341
+#: src/modules/LanItems.rb:1345
msgid "Started automatically at boot"
msgstr "Uruchamiane automatycznie przy starcie systemu"

#. summary description of STARTMODE=ifplugd
-#: src/modules/LanItems.rb:1351
+#: src/modules/LanItems.rb:1349
msgid "Started automatically on cable connection"
msgstr "Uruchamiane automatycznie w razie utworzenia połączenia przewodowego"

#. summary description of STARTMODE=managed
-#: src/modules/LanItems.rb:1355
+#: src/modules/LanItems.rb:1353
msgid "Managed by NetworkManager"
msgstr "Zarządzane przez aplet NetworkManager"

#. summary description of STARTMODE=off
-#: src/modules/LanItems.rb:1359
+#: src/modules/LanItems.rb:1357
msgid "Will not be started at all"
msgstr "Nie zostanie uruchomiony"

-#: src/modules/LanItems.rb:1365
+#: src/modules/LanItems.rb:1363
msgid "Started manually"
msgstr "Uruchamiane ręcznie"

@@ -4425,50 +4431,50 @@
#.
#. @param [Hash] dev_map a device's sysconfig map (in form "option" => "value")
#. @return [Array] list of strings, one string is intended for one "bullet"
-#: src/modules/LanItems.rb:1395
+#: src/modules/LanItems.rb:1393
msgid "IP address assigned using"
msgstr "Adres IP przypisany za pomocą"

-#: src/modules/LanItems.rb:1399
+#: src/modules/LanItems.rb:1397
msgid "IP address: %s/%s"
msgstr "Adres IP: %s/%s"

-#: src/modules/LanItems.rb:1402
+#: src/modules/LanItems.rb:1400
msgid "IP address: %s, subnet mask %s"
msgstr "Adres IP: %s, maska podsieci %s"

#. FIXME: side effect: sets @type. No reason for that. It should only build
item
#. overview. Check and remove.
#. display it only if we need it, don't duplicate "ifcfg_name" above
-#: src/modules/LanItems.rb:1446 src/modules/LanItems.rb:1502
+#: src/modules/LanItems.rb:1444 src/modules/LanItems.rb:1500
msgid "Device Name: %s"
msgstr "Nazwa urządzenia: %s"

-#: src/modules/LanItems.rb:1471
+#: src/modules/LanItems.rb:1469
msgid "Bonding master"
msgstr "Powiązanie nadrzędne"

-#: src/modules/LanItems.rb:1474
+#: src/modules/LanItems.rb:1472
msgid "Bridge"
msgstr "Most"

-#: src/modules/LanItems.rb:1476
+#: src/modules/LanItems.rb:1474
msgid "enslaved in %s"
msgstr "zniewolony w %s"

-#: src/modules/LanItems.rb:1490
+#: src/modules/LanItems.rb:1488
msgid "Not connected"
msgstr "Niepołączony"

-#: src/modules/LanItems.rb:1491
+#: src/modules/LanItems.rb:1489
msgid "No hwinfo"
msgstr "Bez hwinfo"

-#: src/modules/LanItems.rb:1508
+#: src/modules/LanItems.rb:1506
msgid "Unable to configure the network card because the kernel device (eth0,
wlan0) is not present. This is mostly caused by missing firmware (for wlan
devices). See dmesg output for details."
msgstr "Nie można skonfigurować karty sieciowej, ponieważ brak urządzenia
jądra (eth0, wlan0). Najczęstszą przyczyną jest brak oprogramowania firmowego
(dla urządzeń sieci wlan). Szczegółowe informacje można znaleźć w danych
wyjściowych polecenia dmesg."

-#: src/modules/LanItems.rb:1514
+#: src/modules/LanItems.rb:1512
msgid ""
"The device is not configured. Press <b>Edit</b>\n"
"to configure.\n"
@@ -4476,11 +4482,11 @@
"Urządzenie nie jest skonfigurowane. Naciśnij przycisk <b>Edytuj</b>,\n"
"aby je skonfigurować.\n"

-#: src/modules/LanItems.rb:1521
+#: src/modules/LanItems.rb:1519
msgid "Needed firmware"
msgstr "Wymagane oprogramowanie wbudowane"

-#: src/modules/LanItems.rb:1521
+#: src/modules/LanItems.rb:1519
msgid "unknown"
msgstr "Nieznane"

@@ -4490,11 +4496,11 @@
#. @param [String] ifcfg_type
#. @param [String] ifcfg_name
#. @return [String] formated string with the interface type and the interfaces
enslaved
-#: src/modules/LanItems.rb:2547
+#: src/modules/LanItems.rb:2545
msgid "Bonding slaves"
msgstr "Powiązanie podrzędne"

-#: src/modules/LanItems.rb:2550
+#: src/modules/LanItems.rb:2548
msgid "Bridge Ports"
msgstr "Porty mostu"

@@ -4560,21 +4566,21 @@
msgstr "Zdalne zarządzanie wyłączone."

#. Progress stage 1
-#: src/modules/Routing.rb:264
+#: src/modules/Routing.rb:312
msgid "Write IP forwarding settings"
msgstr "Zapis ustawień przekazywania IP"

#. Progress stage 2
-#: src/modules/Routing.rb:266
+#: src/modules/Routing.rb:314
msgid "Write routing settings"
msgstr "Zapis ustawień rutowania"

-#: src/modules/Routing.rb:269
+#: src/modules/Routing.rb:317
msgid "Saving Routing Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji rutowania"

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/Routing.rb:274
+#: src/modules/Routing.rb:322
msgid "Writing IP forwarding settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień pzekazywania IP..."

@@ -4583,22 +4589,22 @@
#. sysconfig does not support restarting routes only,
#. so we let our caller do it together with other things
#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/Routing.rb:284
+#: src/modules/Routing.rb:332
msgid "Writing routing settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień rutowania..."

#. Summary text
-#: src/modules/Routing.rb:454
+#: src/modules/Routing.rb:502
msgid "Gateway: %s"
msgstr "Brama: %s"

#. Summary text
-#: src/modules/Routing.rb:458
+#: src/modules/Routing.rb:506
msgid "IP Forwarding for IPv4: %s"
msgstr "Przekazywanie IP dla protokołu IPv4: %s"

#. Summary text
-#: src/modules/Routing.rb:462
+#: src/modules/Routing.rb:510
msgid "IP Forwarding for IPv6: %s"
msgstr "Przekazywanie IP dla protokołu IPv6: %s"

@@ -4616,3 +4622,9 @@
#: src/modules/SuSEFirewall4Network.rb:139
msgid "(Unprotected)"
msgstr "(niechroniony)"
+
+#~ msgid "Genmask"
+#~ msgstr "Maska sieci"
+
+#~ msgid "Ge&nmask"
+#~ msgstr "Maska &sieci"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/packager.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/packager.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/packager.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: packager\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-29 02:28+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-29 02:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -956,7 +956,7 @@
#. popup message part 1
#. Import GPG keys found in the inst-sys
#: src/include/packager/repositories_include.rb:287
-#: src/modules/Packages.rb:1206 src/modules/SourceManager.rb:306
+#: src/modules/Packages.rb:1209 src/modules/SourceManager.rb:306
msgid ""
"Unable to create repository\n"
"from URL '%1'."
@@ -1298,7 +1298,7 @@

#. popup message part 2 followed by other info
#. popup message, after message header, header of details
-#: src/lib/packager/clients/repositories.rb:1056 src/modules/Packages.rb:1211
+#: src/lib/packager/clients/repositories.rb:1056 src/modules/Packages.rb:1214
#: src/modules/SourceManager.rb:162 src/modules/SourceManager.rb:310
msgid "Details:"
msgstr "Szczegóły:"
@@ -1306,7 +1306,7 @@
#. popup message part 3
#. end of popup message, question
#. end of popup message, question
-#: src/lib/packager/clients/repositories.rb:1058 src/modules/Packages.rb:1219
+#: src/lib/packager/clients/repositories.rb:1058 src/modules/Packages.rb:1222
#: src/modules/SourceManager.rb:164 src/modules/SourceManager.rb:312
msgid "Try again?"
msgstr "Spróbować ponownie?"
@@ -1466,7 +1466,7 @@
#. adding the product to the list of products (BNC #269625)
#. no such products
#: src/modules/AddOnProduct.rb:1154 src/modules/AddOnProduct.rb:1748
-#: src/modules/AddOnProduct.rb:1754 src/modules/Packages.rb:461
+#: src/modules/AddOnProduct.rb:1754 src/modules/Packages.rb:464
msgid "Unknown Product"
msgstr "Nieznany produkt"

@@ -1658,23 +1658,23 @@
msgstr "Aktualizacja pakietu: %1"

#. warning text
-#: src/modules/Packages.rb:301
+#: src/modules/Packages.rb:304
msgid "Your computer is a 64-bit x86-64 system, but you are trying to install
a 32-bit distribution."
msgstr "Ten komputer ma architekturę 64-bitową x86-64. Mimo to podjęto próbę
zainstalowania dystrybucji 32 bitowej."

#. help text for software proposal
-#: src/modules/Packages.rb:317
+#: src/modules/Packages.rb:320
msgid "<P>The pattern list states which functionality will be available after
installing the system.</P>"
msgstr "<p>Lista wzorców określa, jaka funkcjonalność będzie dostępna po
zainstalowaniu systemu.<p>"

#. (see bnc#178357 why these numbers)
#. translators: help text for software proposal
-#: src/modules/Packages.rb:329
+#: src/modules/Packages.rb:332
msgid "<P>The proposal reports the total size of files which will be installed
to the system. However, the system will contain some other files (temporary and
working files) so the used space will be slightly larger than the proposed
value. Therefore it is a good idea to have at least 25% (or about 300MB) free
space before starting the installation.</P>"
msgstr "<P>Propozycja zwraca całkowity rozmiar plików, które zostaną
zainstalowane. System może jednak zawierać również inne pliki (robocze bądź
tymczasowe) i w związku z tym użyte miejsce może być nieco większe niż
proponowana wartość. Dlatego najlepiej zapewnić co najmniej 25% (lub 300 MB)
wolnego miejsca przed przystąpieniem do instalacji.</P>"

#. help text for software proposal
-#: src/modules/Packages.rb:334
+#: src/modules/Packages.rb:337
msgid ""
"<P>The total 'size to download' is the size of the packages which will be\n"
"downloaded from remote (network) repositories. This value is important if the
connection is slow or if there is a data limit for downloading.</P>\n"
@@ -1683,112 +1683,112 @@
"Wartość ta jest ważna w przypadku wolnego łącza lub ograniczeń rozmiaru
pobieranych z sieci danych.</P>\n"

#. help text for software proposal - header
-#: src/modules/Packages.rb:343
+#: src/modules/Packages.rb:346
msgid "<P><B>Software Proposal</B></P>"
msgstr "<p><b>Propozycja oprogramowania</b></p>"

#. installation proposal - SW summary, %1 is name of the installed product
#. (e.g. openSUSE 10.3, SUSE Linux Enterprise ...)
-#: src/modules/Packages.rb:360
+#: src/modules/Packages.rb:363
msgid "Product: %1"
msgstr "Produkt: %1"

#. installation proposal - SW summary, %1 is name of the selected desktop or
system type (e.g. KDE)
-#: src/modules/Packages.rb:374
+#: src/modules/Packages.rb:377
msgid "System Type: %1"
msgstr "Typ systemu: %1"

-#: src/modules/Packages.rb:385
+#: src/modules/Packages.rb:388
msgid "Patterns:<br>"
msgstr "Wzorce:<br>"

#. installation proposal - SW summary, %1 is size of the selected packages (in
MB or GB)
-#: src/modules/Packages.rb:395
+#: src/modules/Packages.rb:398
msgid "Size of Packages to Install: %1"
msgstr "Rozmiar pakietów do zainstalowania: %1"

#. installation proposal - SW summary, %1 is download size of the selected
packages
#. which will be installed from an ftp or http repository (in MB or GB)
-#: src/modules/Packages.rb:408
+#: src/modules/Packages.rb:411
msgid "Downloading from Remote Repositories: %1"
msgstr "Pobieranie ze zdalnych repozytoriów: %1"

-#: src/modules/Packages.rb:470
+#: src/modules/Packages.rb:473
msgid "These add-on products have been marked for auto-removal: %1"
msgstr "Następujące produkty dodatkowe zostały zaznaczone do automatycznego
usunięcia: %1"

#. Warning message when some add-ons are marked to be removed automatically
-#: src/modules/Packages.rb:494
+#: src/modules/Packages.rb:497
msgid "Contact the vendors of these add-ons to provide you with new
installation media."
msgstr "Skontaktuj się z dostawcą tych produktów dodatkowych w celu otrzymania
nowego nośnika instalacyjnego."

#. Warning message when some add-ons are marked to be removed automatically
-#: src/modules/Packages.rb:498
+#: src/modules/Packages.rb:501
msgid "Contact the vendor of the add-on to provide you with a new installation
media."
msgstr "Skontaktuj się z dostawcą produktu dodatkowego w celu otrzymania
nowego nośnika instalacyjnego."

#. error message: %1: e.g. "/usr", %2: "/dev/sda2"
-#: src/modules/Packages.rb:539
+#: src/modules/Packages.rb:542
msgid "Error: Cannot check free space in basic directory %1 (device %2),
cannot start installation."
msgstr "Błąd: nie można sprawdzić ilości wolnego miejsca w katalogu
podstawowym %1 (urządzenie %2), przez co nie można rozpocząć instalacji."

#. error message: %1: e.g. "/local", %2: "/dev/sda2"
-#: src/modules/Packages.rb:559
+#: src/modules/Packages.rb:562
msgid "Warning: Cannot check free space in directory %1 (device %2)."
msgstr "Uwaga: nie można sprawdzić ilości wolnego miejsca w katalogu %1
(urządzenie %2)."

#. summary warning
-#: src/modules/Packages.rb:602
+#: src/modules/Packages.rb:605
msgid "Not enough disk space."
msgstr "Brak miejsca na dysku."

#. summary warning
-#: src/modules/Packages.rb:604
+#: src/modules/Packages.rb:607
msgid "Not enough disk space. Remove some packages in the single selection."
msgstr "Brak miejsca na dysku. Należy zrezygnować z części wybranych pakietów."

#. add a backslash if it's missing
-#: src/modules/Packages.rb:625
+#: src/modules/Packages.rb:628
msgid "Only %1 (%2%%) free space available on partition %3.<BR>"
msgstr "Na partycji %3 dostępne jest tylko %1 (%2%%) wolnego miejsca.<BR>"

#. Check the YaST required packages.
-#: src/modules/Packages.rb:645
+#: src/modules/Packages.rb:648
msgid "Please manually select the needed items to install."
msgstr "Wybierz ręcznie wymagane elementy do zainstalowania."

#. newly installed products
-#: src/modules/Packages.rb:707
+#: src/modules/Packages.rb:710
msgid "New product <b>%s</b> will be installed"
msgstr "Nowy produkt <b>%s</b> zostanie zainstalowany"

#. product update: %s is a product name
-#: src/modules/Packages.rb:717
+#: src/modules/Packages.rb:720
msgid "Product <b>%s</b> will be updated"
msgstr "Produkt <b>%s</b> zostanie zaktualizowany"

#. product update: %{old_product} is an old product, %{new_product} is the new
one
-#: src/modules/Packages.rb:719
+#: src/modules/Packages.rb:722
msgid "Product <b>%{old_product}</b> will be updated to <b>%{new_product}</b>"
msgstr "Produkt <b>%{old_product}</b> zostanie zaktualizowany do
<b>%{new_product}</b>"

-#: src/modules/Packages.rb:726
+#: src/modules/Packages.rb:729
msgid "Product <b>%s</b> will stay installed"
msgstr "Produkt <b>%s</b> pozostanie zainstalowany"

#. Removing another product might be an issue
#. (just warn if removed by user or by YaST)
-#: src/modules/Packages.rb:736
+#: src/modules/Packages.rb:739
msgid "<b>Warning:</b> Product <b>%s</b> will be removed."
msgstr "<b>Ostrzeżenie:</b> Produkt <b>%s</b> zostanie usunięty."

-#: src/modules/Packages.rb:737
+#: src/modules/Packages.rb:740
msgid "<b>Error:</b> Product <b>%s</b> will be automatically removed."
msgstr "<b>Błąd:</b> produkt <b>%s</b> zostanie automatycznie usunięty."

#. TRANSLATORS: update proposal warning, do NOT translate "-release",
#. it is part of a package name (like "sles-release")
-#: src/modules/Packages.rb:763
+#: src/modules/Packages.rb:766
msgid ""
"<ul><li><b>Some products are marked for automatic removal.</b></li>\n"
"<ul><li>Contact the vendor of the removed add-on to provide you with a new\n"
@@ -1805,12 +1805,12 @@
"</li></ul></li></ul>"

#. error in proposal, %1 is URL
-#: src/modules/Packages.rb:1227
+#: src/modules/Packages.rb:1230
msgid "No repository found at '%1'."
msgstr "Pod adresem \"%1\" nie znaleziono repozytorium."

#. TRANSLATORS: beginning of the rich text with the release notes
-#: src/modules/Packages.rb:1500
+#: src/modules/Packages.rb:1503
msgid ""
"<p><b>The release notes for the initial release are part of the
installation\n"
"media. If an Internet connection is available during configuration, you can\n"
@@ -1822,31 +1822,31 @@
"informacje o wydaniu z serwera systemu SUSE Linux.</b></p>\n"

#. popup - information label
-#: src/modules/Packages.rb:1527
+#: src/modules/Packages.rb:1530
msgid "Integrating booted media..."
msgstr "Integracja nośnika..."

#. close the popup in order to be able to ask about the license
-#: src/modules/Packages.rb:1549
+#: src/modules/Packages.rb:1552
msgid "Failed to integrate the service pack repository."
msgstr "Integracja repozytorium pakietu serwisowego zakończona niepowodzeniem."

#. popup - information label
-#: src/modules/Packages.rb:1582
+#: src/modules/Packages.rb:1585
msgid "Initializing repositories..."
msgstr "Inicjalizowanie repozytoriów..."

#. message popup, %1 is product name
-#: src/modules/Packages.rb:1814
+#: src/modules/Packages.rb:1825
msgid "Insert %1 CD 1"
msgstr "Proszę umieścić w napędzie płytę CD 1 systemu %1"

-#: src/modules/Packages.rb:1816
+#: src/modules/Packages.rb:1827
msgid "%1 CD 1 not found"
msgstr "Nie znaleziono %1 CD1"

#. an error message
-#: src/modules/Packages.rb:1926
+#: src/modules/Packages.rb:1937
msgid ""
"Error while initializing package descriptions.\n"
"Check the log file %1 for more details."
@@ -1855,7 +1855,7 @@
"Szczegóły dot. błędu znajdują się w pliku dziennika %1."

#. bnc #436925
-#: src/modules/Packages.rb:2198
+#: src/modules/Packages.rb:2209
msgid ""
"The software selection has been changed externally.\n"
"Software proposal will be called again."
@@ -1864,12 +1864,12 @@
"Propozycje oprogramowania zostaną ponownie wywołane."

#. popup label
-#: src/modules/Packages.rb:2216
+#: src/modules/Packages.rb:2227
msgid "Evaluating package selection..."
msgstr "Sprawdzanie listy pakietów..."

#. Error message, %{pattern_name} is replaced with the missing pattern name in
runtime
-#: src/modules/Packages.rb:2559
+#: src/modules/Packages.rb:2570
msgid ""
"Failed to select default product pattern %{pattern_name}.\n"
"Pattern has not been found."
@@ -1878,18 +1878,18 @@
"Wzorca nie znaleziono."

#. TRANSLATORS: %s is a package list
-#: src/modules/Packages.rb:2732
+#: src/modules/Packages.rb:2743
msgid "These packages need to be selected to install: %s"
msgstr "Następujące pakiety należy wybrać do zainstalowania: %s"

#. TRANSLATORS: %s is a pattern list
-#: src/modules/Packages.rb:2735
+#: src/modules/Packages.rb:2746
msgid "These patterns need to be selected to install: %s"
msgstr "W celu zainstalowania należy wybrać następujące wzorce: %s"

#. TRANSLATORS: %{type} is a resolvable type, %{list} is a list of names
#. This is a fallback message for unknown types, normally it should not be
displayed
-#: src/modules/Packages.rb:2739
+#: src/modules/Packages.rb:2750
msgid "These items (%{type}) need to be selected to install: %{list}"
msgstr "W celu zainstalowania należy wybrać następujące elementy (%{type}):
%{list}"


Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/registration.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/registration.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/registration.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: registration\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-20 17:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@
#. popup message
#. popup message
#. popup message
-#: src/clients/inst_scc.rb:54 src/clients/scc_auto.rb:49
+#: src/clients/inst_scc.rb:53 src/clients/scc_auto.rb:49
#: src/lib/registration/registration_ui.rb:40
msgid "Contacting the Registration Server"
msgstr "Kontaktowanie się z serwerem rejestracji"
@@ -31,10 +31,10 @@
#. dialog title
#. display and run a dialog for updating the current registration
#. @return [Symbol] user input
-#: src/clients/inst_scc.rb:189
+#: src/clients/inst_scc.rb:183
#: src/lib/registration/ui/autoyast_config_dialog.rb:104
#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:61
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:287
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:317
#: src/lib/registration/ui/registered_system_dialog.rb:37
#: src/lib/registration/ui/registration_update_dialog.rb:41
msgid "Registration"
@@ -75,8 +75,8 @@
#. %s is name of given product
#. then register the product(s)
#. %s is name of given product
-#: src/clients/scc_auto.rb:329 src/lib/registration/registration_ui.rb:286
-#: src/lib/registration/registration_ui.rb:319
+#: src/clients/scc_auto.rb:329 src/lib/registration/registration_ui.rb:317
+#: src/lib/registration/registration_ui.rb:350
msgid "Registering %s ..."
msgstr "Rejestrowanie %s..."

@@ -336,7 +336,7 @@
#. FIXME: use a better message, this one has been reused after the text freeze
#. error message, the entered URL is not valid.
#: src/lib/registration/connect_helpers.rb:295
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:544
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:537
msgid "Invalid URL."
msgstr "Niepoprawny adres URL."

@@ -387,7 +387,7 @@
#. FIXME: reused an existing message due to text freeze
#. (later use a better text, it's system update actually...)
#: src/lib/registration/registration_ui.rb:80
-#: src/lib/registration/registration_ui.rb:272
+#: src/lib/registration/registration_ui.rb:303
msgid "Registering the System..."
msgstr "Rejestrowanie systemu..."

@@ -397,8 +397,8 @@
#. TRANSLATORS: Progress label
#: src/lib/registration/registration_ui.rb:106
#: src/lib/registration/registration_ui.rb:149
-#: src/lib/registration/registration_ui.rb:357
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:304
+#: src/lib/registration/registration_ui.rb:388
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:334
msgid "Updating to %s ..."
msgstr "Aktualizowanie do %s ..."

@@ -460,6 +460,20 @@
"Czy podczas aktualizowania włączyć te repozytoria\n"
"w celu otrzymywania najnowszych aktualizacji?"

+#. TRANSLATORS: Popup question, add registered but not installed addons to
+#. the list of products that will be downgraded.
+#. %s are all the product names splited by '\n' e.g
+#. "SUSE Linux Enterprise Server 12\nSUSE Enterprise Storage 1 x86_64"
+#: src/lib/registration/registration_ui.rb:284
+msgid ""
+"The addons listed below are registered but not installed: \n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Would you like to downgrade also them in the registration server? \n"
+"If not they will be deactivated. "
+msgstr ""
+
#. indent size used in summary text
#: src/lib/registration/ssl_certificate_details.rb:34
msgid "Certificate:"
@@ -593,38 +607,40 @@

#. create the main dialog definition
#. @return [Yast::Term] the main UI dialog term
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:97
-msgid "&Filter Out Beta Versions"
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:105
+#, fuzzy
+#| msgid "&Filter Out Beta Versions"
+msgid "&Hide Beta Versions"
msgstr "Od&filtruj wersje beta"

-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:99
-msgid "Details"
-msgstr "Szczegóły"
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:108
+msgid "Details (English only)"
+msgstr ""

#. addon description widget
#. @return [Yast::Term] the addon details widget
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:109
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:117
msgid "Select an extension or a module to show details here"
msgstr "Wybierz rozszerzenie lub moduł, aby wyświetlić tutaj szczegółowe
informacje"

#. checkbox label for an unavailable extension
#. (%s is an extension name)
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:122
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:130
msgid "%s (not available)"
msgstr "%s (niedostępne)"

#. check if the count of addons requiring a reg. code fits two columns
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:261
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:269
msgid "YaST allows to select at most %s extensions or modules."
msgstr "Program YaST umożliwia wybór co najwyżej %s rozszerzeń lub modułów."

#. help text (2/3)
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:272
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:280
msgid "<p>Please note, that some extensions or modules might need specific
registration code.</p>"
msgstr "<p>Należy pamiętać, że niektóre rozszerzenia lub moduły mogą wymagać
określonego kodu rejestracyjnego.</p>"

#. help text (3/3)
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:275
+#: src/lib/registration/ui/addon_selection_base_dialog.rb:283
msgid "<p>If you want to remove any extension or module you need to loginto
the SUSE Customer Center and remove them manually there.</p>"
msgstr "<p>Aby usunąć rozszerzenie lub moduł, należy zalogować się do centrum
obsługi klienta SUSE i usunąć je ręcznie.</p>"

@@ -643,21 +659,6 @@
msgid "Available Extensions and Modules"
msgstr "Dostępne rozszerzenia i moduły"

-#. dialog title
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_reregistration_dialog.rb:37
-msgid "Extension and Module Re-registration"
-msgstr "Ponowna rejestracja rozszerzeń i modułów"
-
-#. help text (1/3)
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_reregistration_dialog.rb:40
-msgid "<p>Here you can select extensions and modules which will be registered
again.</p>"
-msgstr "<p>Tutaj można wybrać rozszerzenia i moduły, które zostaną
zarejestrowane ponownie.</p>"
-
-#. @return [String] the main dialog label
-#: src/lib/registration/ui/addon_selection_reregistration_dialog.rb:54
-msgid "Registered Extensions and Modules"
-msgstr "Zarejestrowane rozszerzenia i moduły"
-
#. help text
#: src/lib/registration/ui/autoyast_addon_dialog.rb:38
msgid "<p>Here you can select which extensions or moduleswill be registered
together with the base product.</p>"
@@ -720,7 +721,7 @@
#. handle nil specifically, it cannot be stored in XML profile
#: src/lib/registration/ui/autoyast_addon_dialog.rb:190
#: src/lib/registration/ui/autoyast_config_dialog.rb:108
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:266
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:269
msgid "Registration &Code"
msgstr "Kod rejestra&cji"

@@ -751,7 +752,7 @@
msgstr "Zarejestruj produkt"

#: src/lib/registration/ui/autoyast_config_dialog.rb:106
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:263
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:266
msgid "&E-mail Address"
msgstr "&Adres e-mail"

@@ -798,49 +799,54 @@
msgid "Register Extensions or Modules..."
msgstr "Zarejestruj rozszerzenia lub moduły..."

+#. TRANSLATORS: Wrong url for registration provided, %s is an URL.
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:232
+msgid ""
+"The registration URL provided by the command line is not valid.\n"
+"\n"
+"URL: %s\n"
+"\n"
+"The default one will be used instead."
+msgstr ""
+
#. TRANSLATORS: radio button; %s is a host name.
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:254
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:257
msgid "Register System via %s"
msgstr "Zarejestruj system za pośrednictwem %s"

#. TRANSLATORS: radio button
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:297
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:300
msgid "Register System via local SMT Server"
msgstr "Zarejestruj system za pośrednictwem lokalnego serwera SMT"

-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:308
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:311
msgid "&Local Registration Server URL"
msgstr "Adres URL &lokalnego serwera rejestracji"

-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:322
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:325
msgid "&Skip Registration"
msgstr "Pomiń reje&strację"

-#. display the addon re-registration button only in registered installed system
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:334
-msgid "&Register Extensions or Modules Again"
-msgstr "Za&rejestruj rozszerzenia lub moduły ponownie"
-
#. part of the main dialog definition - the base product details
#. @return [Yast::Term] UI term
#. the main dialog content
#. @return [Yast::Term] UI term
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:342
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:335
#: src/lib/registration/ui/registered_system_dialog.rb:67
msgid "The system is already registered."
msgstr "System jest już zarejestrowany."

-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:344
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:337
msgid "Please select your preferred method of registration."
msgstr "Wybierz preferowaną metodę rejestracji."

#. help text
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:360
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:353
msgid "Enter SUSE Customer Center credentials here to register the system to
get updates and extensions."
msgstr "Tutaj wpisz dane uwierzytelniające centrum obsługi klienta SUSE, aby
zarejestrować system i uzyskać aktualizacje oraz rozszerzenia."

#. Popup question: confirm skipping the registration
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:369
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:362
msgid ""
"If you do not register your system we will not be able\n"
"to grant you access to the update repositories.\n"
@@ -856,7 +862,7 @@

#. UI term for the network configuration button (or empty if not needed)
#. @return [Yast::Term] UI term
-#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:381
+#: src/lib/registration/ui/base_system_registration_dialog.rb:374
msgid "Net&work Configuration..."
msgstr "Kon&figuracja sieci..."

@@ -954,7 +960,7 @@
#. TRANSLATORS: a popup message with [Continue] [Cancel] buttons,
#. pressing [Continue] starts the registration module, [Cancel] aborts
#. the online migration
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:145
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:154
msgid ""
"The system is not registered,\n"
"to run the online migration you need\n"
@@ -965,17 +971,28 @@
"najpierw zarejestrować."

#. TRANSLATORS: Error message
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:183
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:198
msgid "No installed product found."
msgstr "Nie znaleziono zainstalowanego produktu."

+#. TRANSLATORS: Popup question, merge this addon that are registered but not
+#. installed to the current migration products list.
+#. %s is an addon friendly name, e.g 'SUSE Enterprise Storage 2 x86_64'
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:219
+msgid ""
+"The '%s' extension is registered but not installed.\n"
+"If you accept it will be added for be installed, in other case it will be
unregistered at the end of the migration.\n"
+"\n"
+"Do you want to add it?"
+msgstr ""
+
#. TRANSLATORS: Error message
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:212
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:242
msgid "No migration product found."
msgstr "Nie znaleziono produktu migracji."

#. TRANSLATORS: progress message
-#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:289
+#: src/lib/registration/ui/migration_repos_workflow.rb:319
msgid "Preparing Migration Repositories..."
msgstr "Przygotowywanie repozytoriów migracji..."

@@ -1019,48 +1036,54 @@
msgstr "Możliwe cele migracji"

#. TRANSLATORS: RichText header (details for the selected item)
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:189
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:199
msgid "Migration Summary"
msgstr "Podsumowanie migracji"

+#. TRANSLATORS: Summary message in rich text format
+#. %s is a product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 x86_64"
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:211
+msgid "The registration server does not offer migrations for Product <b>%s</b>
so it will <b>stay unchanged</b>. We recommend you to check if it's correct and
to configure the repositories manually in case of needed."
+msgstr ""
+
#. TRANSLATORS: An error message displayed in the migration details.
#. The product has not been mirrored to the SMT server and cannot be used
#. for migration. The SMT admin has to mirror the product to allow
#. using the selected migration.
#. %{url} is the URL of the registration server (SMT)
#. %{product} is a full product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12"
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:212
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:234
msgid "ERROR: Product <b>%{product}</b> is not available at the registration
server (%{url}). Make the product available to allow using this migration."
msgstr "BŁĄD: Produkt <b>%{product}</b> jest niedostępny na serwerze
rejestracji (%{url}). Aby umożliwić użycie tej migracji, udostępnij ten
produkt."

#. this is rather a theoretical case, but anyway....
#. TRANSLATORS: Summary message, rich text format
#. %s is a product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 x86_64"
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:224
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:246
msgid "%s <b>will be installed.</b>"
msgstr "%s <b>zostanie zainstalowany.</b>"

#. TRANSLATORS: Summary message, rich text format
#. %s is a product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12"
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:241
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:263
msgid "%s <b>stays unchanged.</b>"
msgstr "%s <b>pozostaje bez zmian.</b>"

#. TRANSLATORS: Summary message, rich text format
#. %{old_product} is a product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12"
#. %{new_product} is a product name, e.g. "SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1
x86_64"
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:251
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:273
msgid "%{old_product} <b>will be upgraded to</b> %{new_product}."
msgstr "%{old_product} <b>zostanie uaktualniony do wersji</b> %{new_product}."

#. TRANSLATORS: Summary message, rich text format
#. %{old_product} and %{new_product} are product names
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:256
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:278
msgid "%{old_product} <b>will be downgraded to</b> %{new_product}."
msgstr "%{old_product} <b>zostanie obniżony do wersji</b> %{new_product}."

#. TRANSLATORS: an error popup message
-#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:289
+#: src/lib/registration/ui/migration_selection_dialog.rb:311
msgid ""
"The selected migration contains a product\n"
"which is not available at the registration server.\n"
@@ -1074,6 +1097,57 @@
"Wybierz inny obiekt docelowy migracji albo udostępnij niedostępne produkty\n"
"na serwerze rejestracji."

+#. this class displays and runs the dialog which check all the installed
+#. but not registered products warning the user about it and allowing him
+#. to take some actions over them.
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:45
+#, fuzzy
+#| msgid "Checking status..."
+msgid "Checking registration status"
+msgstr "Sprawdzanie stanu..."
+
+#. FIXME: Maybe we could remove this option and just warn the user
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:85
+#, fuzzy
+#| msgid "Installed Add-on Products"
+msgid "Ins&tall products"
+msgstr "Zainstalowane produkty dodatkowe"
+
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:86
+msgid "&Deactivate"
+msgstr "&Dezaktywuj"
+
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:87
+msgid "Continue"
+msgstr "Kontynuuj"
+
+#. TRANSLATORS: Popup error showing all the addons that weren't
+#. installed, %s is the addons identifiers.
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:102
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "These sources were not found:\n"
+#| "%1"
+msgid ""
+"These addons were not installed:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Poniższych źródeł nie znaleziono:\n"
+"%1"
+
+#. TRANSLATORS: A RichText warning about all the products registered but
+#. not installed. (1/2)
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:153
+msgid "<p>The addons listed below are registered but not installed: </p>"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: A RichText warning about all the products registered but
+#. not installed. (2/2)
+#: src/lib/registration/ui/not_installed_products_dialog.rb:159
+msgid "<p>It's preferable to <b>deactivate</b> your products at your
registration server if you don't plan to use them anymore.</p>"
+msgstr ""
+
#. help text
#: src/lib/registration/ui/registered_system_dialog.rb:40
msgid "<p>The system is already registered.</p>"
@@ -1153,25 +1227,66 @@
msgid "Looking up local registration servers..."
msgstr "Wyszukiwanie lokalnych serwerów rejestracji..."

-#. Constructor
+#. encoding: utf-8
+#.
------------------------------------------------------------------------------
+#. Copyright (c) 2017 SUSE LLC
#.
-#. @param services [Array<SlpServiceClass::Service>] list of services
to show
-#. @param heading [String] Dialog's heading. If nil (or not
specified), a default
-#. heading will be used).
-#. @param description [String] Dialog's description (to be shown on top of
the list).
-#. If nil (or not specified) a default description will be used.
-#. @param no_selected_msg [String] Message to be shown when no service was
selected
-#. If nil (or not specified) a default description will be used.
-#. @param initial [SlpServiceClass::Service] initially selected
service. If nil
-#. (or not specified) the first service will be used.
-#: src/lib/slp/dialogs/service_selection.rb:78
-msgid "Service selection"
-msgstr "Wybór usługi"
+#.
+#. This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under
+#. the terms of version 2 of the GNU General Public License as published by the
+#. Free Software Foundation.
+#.
+#. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
+#. ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS
+#. FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.
+#.
+#. You should have received a copy of the GNU General Public License along with
+#. this program; if not, contact SUSE.
+#.
+#. To contact SUSE about this file by physical or electronic mail, you may find
+#. current contact information at www.suse.com.
+#.
------------------------------------------------------------------------------
+#: src/lib/registration/widgets/registration_code.rb:38
+#, fuzzy
+#| msgid "&Local Registration Server URL"
+msgid "Registration Code or SMT Server URL"
+msgstr "Adres URL &lokalnego serwera rejestracji"

-#: src/lib/slp/dialogs/service_selection.rb:79
-msgid "Select a detected service from the list."
-msgstr "Wybierz z listy wykrytą usługę"
+#. Error reports and logs about the registration are mostly handled
+#. by ConnectHelpers.catch_registration_errors and used by instances
+#. of RegistrationUI.
+#: src/lib/registration/widgets/registration_code.rb:92
+#, fuzzy
+#| msgid "Not a valid umask."
+msgid "Not valid url."
+msgstr "Nieprawidłowa maska."

-#: src/lib/slp/dialogs/service_selection.rb:80
-msgid "No service was selected."
-msgstr "Nie wybrano usługi."
+#: src/lib/registration/widgets/registration_code.rb:96
+msgid ""
+"<p>\n"
+"The SMT Server URL must use http or https protocol, other schemes are not
supported.</p>\n"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Details"
+#~ msgstr "Szczegóły"
+
+#~ msgid "Extension and Module Re-registration"
+#~ msgstr "Ponowna rejestracja rozszerzeń i modułów"
+
+#~ msgid "<p>Here you can select extensions and modules which will be
registered again.</p>"
+#~ msgstr "<p>Tutaj można wybrać rozszerzenia i moduły, które zostaną
zarejestrowane ponownie.</p>"
+
+#~ msgid "Registered Extensions and Modules"
+#~ msgstr "Zarejestrowane rozszerzenia i moduły"
+
+#~ msgid "&Register Extensions or Modules Again"
+#~ msgstr "Za&rejestruj rozszerzenia lub moduły ponownie"
+
+#~ msgid "Service selection"
+#~ msgstr "Wybór usługi"
+
+#~ msgid "Select a detected service from the list."
+#~ msgstr "Wybierz z listy wykrytą usługę"
+
+#~ msgid "No service was selected."
+#~ msgstr "Nie wybrano usługi."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/reipl.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/reipl.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/reipl.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: reipl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-07 01:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-11 02:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -15,62 +15,10 @@
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Command line help text for the Xreipl module
-#: src/clients/reipl.rb:53
+#: src/clients/reipl.rb:52
msgid "Configuration of reipl"
msgstr "Konfiguracja reipl"

-#. TRANSLATORS: part of a shutdown message
-#. %1 is replaced with a device name
-#. Newline at the end is required
-#: src/clients/reipl_bootloader_finish.rb:69
-msgid ""
-"\n"
-"After shutdown, reload the system\n"
-"with an IPL from device '%1'.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Po zamknięciu systemu należy wczytać ponownie\n"
-"system z IPL z urządzenia %1.\n"
-
-#. TRANSLATORS: part of a shutdown message
-#. %1 is replaced with a FCP name
-#. %2 is replaced with a WWPN name
-#. %3 is replaced with a LUN name
-#. Newline at the end is required
-#: src/clients/reipl_bootloader_finish.rb:88
-msgid ""
-"\n"
-"After shutdown, reload the system\n"
-"with an IPL from FCP '%1'\n"
-"with WWPN '%2'\n"
-"and LUN '%3'.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Po zamknięciu systemu proszę wczytać ponownie system\n"
-"z IPL z FCP \"%1\" z WWPN \"%2\" i LUN \"%3\".\n"
-
-#: src/clients/reipl_bootloader_finish.rb:102
-msgid ""
-"\n"
-"After shutdown, reload the system \n"
-"with an IPL from the device \n"
-"that contains /boot"
-msgstr ""
-"\n"
-"Po zamknięciu systemu przeładuj system \n"
-"z IPL z urządzenia, \n"
-"które zawiera katalog /boot"
-
-#. Rich text title for Reipl in proposals
-#: src/clients/reipl_proposal.rb:81
-msgid "Reipl"
-msgstr "Reipl"
-
-#. Menu title for Reipl in proposals
-#: src/clients/reipl_proposal.rb:85
-msgid "&Reipl"
-msgstr "&Reipl"
-
#. Reipl configure dialog caption
#. Initialization dialog caption
#: src/include/reipl/dialogs.rb:59 src/include/reipl/wizards.rb:100
@@ -275,32 +223,60 @@
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicjalizacja..."

-#. Create a textual summary and a list of unconfigured cards
-#. @return summary of the current configuration
-#: src/modules/Reipl.rb:323
-msgid "Configured reipl methods"
-msgstr "Skonfigurowano metody reipl"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "After shutdown, reload the system\n"
+#~ "with an IPL from device '%1'.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Po zamknięciu systemu należy wczytać ponownie\n"
+#~ "system z IPL z urządzenia %1.\n"

-#: src/modules/Reipl.rb:330
-msgid "The method ccw is configured and being used."
-msgstr "Metoda ccw jest skonfigurowana i używana."
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "After shutdown, reload the system\n"
+#~ "with an IPL from FCP '%1'\n"
+#~ "with WWPN '%2'\n"
+#~ "and LUN '%3'.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Po zamknięciu systemu proszę wczytać ponownie system\n"
+#~ "z IPL z FCP \"%1\" z WWPN \"%2\" i LUN \"%3\".\n"

-#: src/modules/Reipl.rb:332
-msgid "The method ccw is configured."
-msgstr "Metoda ccw jest skonfigurowana."
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "After shutdown, reload the system \n"
+#~ "with an IPL from the device \n"
+#~ "that contains /boot"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Po zamknięciu systemu przeładuj system \n"
+#~ "z IPL z urządzenia, \n"
+#~ "które zawiera katalog /boot"

-#: src/modules/Reipl.rb:335
-msgid "The method ccw is not supported."
-msgstr "Metoda ccw nie jest obsługiwana."
+#~ msgid "Reipl"
+#~ msgstr "Reipl"

-#: src/modules/Reipl.rb:343
-msgid "The method fcp is configured and being used."
-msgstr "Metoda fcp jest skonfigurowana i używana."
+#~ msgid "&Reipl"
+#~ msgstr "&Reipl"

-#: src/modules/Reipl.rb:345
-msgid "The method fcp is configured."
-msgstr "Metoda fcp jest skonfigurowana."
+#~ msgid "Configured reipl methods"
+#~ msgstr "Skonfigurowano metody reipl"

-#: src/modules/Reipl.rb:348
-msgid "The method fcp is not supported."
-msgstr "Metoda fcp nie jest obsługiwana."
+#~ msgid "The method ccw is configured and being used."
+#~ msgstr "Metoda ccw jest skonfigurowana i używana."
+
+#~ msgid "The method ccw is configured."
+#~ msgstr "Metoda ccw jest skonfigurowana."
+
+#~ msgid "The method ccw is not supported."
+#~ msgstr "Metoda ccw nie jest obsługiwana."
+
+#~ msgid "The method fcp is configured and being used."
+#~ msgstr "Metoda fcp jest skonfigurowana i używana."
+
+#~ msgid "The method fcp is configured."
+#~ msgstr "Metoda fcp jest skonfigurowana."
+
+#~ msgid "The method fcp is not supported."
+#~ msgstr "Metoda fcp nie jest obsługiwana."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/rpm-groups.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/rpm-groups.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/rpm-groups.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm-groups\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugzilla.opensuse.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-09 12:27+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-15 17:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-18 14:13\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -71,6 +71,9 @@
msgid "Building"
msgstr "Budowanie"

+msgid "C++"
+msgstr ""
+
msgid "CAD"
msgstr "CAD"

@@ -116,9 +119,6 @@
msgid "Convertors"
msgstr "Konwertery"

-msgid "Daemon"
-msgstr "Demon"
-
msgid "Daemons"
msgstr "Demony"

@@ -320,9 +320,6 @@
msgid "LXDE"
msgstr "LXDE"

-msgid "LXDE-Qt"
-msgstr "LXDE-Qt"
-
msgid "LXQt"
msgstr "LXQt"

@@ -356,6 +353,11 @@
msgid "Modem"
msgstr "Modem"

+#, fuzzy
+#| msgid "Monitoring"
+msgid "monitoring"
+msgstr "Monitoring"
+
msgid "Monitoring"
msgstr "Monitoring"

@@ -569,9 +571,6 @@
msgid "Terminals"
msgstr "Terminale"

-msgid "Tests"
-msgstr "Testy"
-
msgid "TeX"
msgstr "TeX"

@@ -655,3 +654,12 @@

msgid "YaST"
msgstr "YaST"
+
+#~ msgid "Daemon"
+#~ msgstr "Demon"
+
+#~ msgid "LXDE-Qt"
+#~ msgstr "LXDE-Qt"
+
+#~ msgid "Tests"
+#~ msgstr "Testy"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/s390.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/s390.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/s390.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: s390\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-31 17:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-16 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -30,7 +30,7 @@
msgstr "DASD"

#. section name in proposal - menu item
-#: src/clients/dasd_proposal.rb:73 src/include/s390/dump/ui.rb:110
+#: src/clients/dasd_proposal.rb:73 src/include/s390/dump/ui.rb:111
msgid "&DASD"
msgstr "&DASD"

@@ -60,24 +60,24 @@
msgstr "Wykrywanie dostępnych sterowników"

#. Initialization dialog caption
-#: src/clients/s390-disk-controller.rb:72
+#: src/clients/s390-disk-controller.rb:71
msgid "S/390 Disk Controller Configuration"
msgstr "Konfiguracja sterownika dyskowego S/390"

#. push button
-#: src/clients/s390-disk-controller.rb:84
+#: src/clients/s390-disk-controller.rb:83
msgid "Configure &DASD Disks"
msgstr "Konfiguracja dysków &DASD"

#. push button
-#: src/clients/s390-disk-controller.rb:94
+#: src/clients/s390-disk-controller.rb:93
msgid "Configure &ZFCP Disks"
msgstr "Konfiguracja dysków &ZFCP"

#. Initialization dialog contents
#. Initialization dialog contents
-#: src/clients/s390-disk-controller.rb:103
-#: src/include/s390/dasd/wizards.rb:102 src/include/s390/zfcp/wizards.rb:98
+#: src/clients/s390-disk-controller.rb:101 src/include/s390/dasd/wizards.rb:97
+#: src/include/s390/zfcp/wizards.rb:96
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicjalizacja..."

@@ -102,82 +102,82 @@
msgstr "&zFCP"

#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:170
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:165
msgid "&Activate"
msgstr "U&aktywnij"

#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:172
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:167
msgid "&Deactivate"
msgstr "&Dezaktywuj"

#. menu button id
#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:174 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:183
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:169 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:178
msgid "Set DIAG O&n"
msgstr "Włącz DIA&G"

#. menu button id
#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:176 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:185
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:171 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:180
msgid "Set DIAG O&ff"
msgstr "W&yłącz DIAG"

#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:178
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:173
msgid "&Format"
msgstr "&Formatuj"

#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:187
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:182
msgid "Set Format On"
msgstr "Włącz formatowanie"

#. menu button id
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:189
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:184
msgid "Set Format Off"
msgstr "Wyłącz formatowanie"

#. integer field (count of disks formatted parallel)
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:201
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:194
msgid "&Parallel Formatted Disks"
msgstr "Dyski formatowane &równolegle"

#. error popup message
#. error popup message
#. error popup message
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:225 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:687
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:477
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:216 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:673
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:465
msgid "No disk selected."
msgstr "Nie wybrano żadnego dysku."

#. 8 means disk is not formatted
#. unformtted disk, manual (not AutoYaST)
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:254 src/modules/DASDController.rb:160
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:243 src/modules/DASDController.rb:149
msgid "Device %1 is not formatted. Format device now?"
msgstr "Urządzenie %1 nie jest sformatowane. Sformatować je teraz?"

-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:256 src/modules/DASDController.rb:162
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:246 src/modules/DASDController.rb:152
msgid "There are %1 unformatted devices. Format them now?"
msgstr "Liczba niesformatowanych urządzeń: %1. Sformatować je teraz?"

#. for autoinst, format unformatted disks later
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:267
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:258
msgid "Couldn't find device for channel %1."
msgstr "Nie można znaleźć urządzenia dla kanału %1."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:321
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:312
msgid "Disk %1 is not active."
msgstr "Dysk %1 nie jest aktywny."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:327
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:318
msgid "Disk %1 is not accessible for writing."
msgstr "Dysk %1 jest niedostępny do zapisu."

#. popup question
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:353
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:342
msgid ""
"Formatting these disks destroys all data on them.<br>\n"
"Really format the following disks?<br>\n"
@@ -188,7 +188,7 @@
"%1"

#. Dialog caption
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:416
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:404
msgid "DASD Disk Management"
msgstr "Zarządzanie dyskami DASD"

@@ -196,111 +196,111 @@
#. table header
#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:423 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:432
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:120 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:129
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:411 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:420
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:116 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:125
msgid "Channel ID"
msgstr "Identyfikator kanału"

#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:425
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:413
msgid "Format"
msgstr "Format"

#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:427 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:440
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:415 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:428
msgid "Use DIAG"
msgstr "Użycie DIAG"

#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:434 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:135
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:422 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:131
msgid "Device"
msgstr "Urządzenie"

#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:436
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:424
#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:242
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:438
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:426
msgid "Access Type"
msgstr "Rodzaj dostępu"

#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:442
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:430
msgid "Formatted"
msgstr "Sformatowano"

#. table header
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:444
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:432
msgid "Partition Information"
msgstr "Informacje o partycji"

#. text entry
#. text entry
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:455 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:146
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:443 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:142
msgid "Mi&nimum Channel ID"
msgstr "Mi&n. identyfikator kanału"

#. text entry
#. text entry
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:462 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:153
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:450 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:149
msgid "Ma&ximum Channel ID"
msgstr "Ma&ks. identyfikator kanału"

#. push button
#. push button
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:468 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:159
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:456 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:155
msgid "&Filter"
msgstr "&Filtruj"

#. menu button
#. menu button
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:478 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:485
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:466 src/include/s390/dasd/dialogs.rb:474
msgid "Perform &Action"
msgstr "Wykon&aj działanie"

-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:481
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:470
msgid "&Select All"
msgstr "Zaznacz w&szystkie"

-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:482
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:471
msgid "&Deselect All"
msgstr "&Odznacz wszystkie"

#. error popup
#. error popup
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:553 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:221
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:541 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:215
msgid "Invalid filter channel IDs."
msgstr "Nieprawidłowe identyfikatory filtrów kanałów."

#. Dialog caption
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:597
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:584
msgid "Add New DASD Disk"
msgstr "Dodawanie nowego dysku DASD"

#. text entry
#. combo box
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:608 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:301
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:595 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:294
msgid "&Channel ID"
msgstr "Identyfikator &kanału"

#. check box
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:612
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:599
msgid "Format the Disk"
msgstr "Formatuj dysk"

#. check box
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:615
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:602
msgid "Use &DIAG"
msgstr "Używaj &DIAG"

#. yes-no popup
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:637
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:624
msgid ""
"Really leave the DASD disk configuration without saving?\n"
"All changes will be lost."
@@ -312,14 +312,14 @@
#. error popup
#. error popup
#. error popup
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:648 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:351
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:368 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:404
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:635 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:340
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:357 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:393
msgid "Not a valid channel ID."
msgstr "Nieprawidłowy identyfikator kanału."

#. error popup
#. error popup
-#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:658 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:434
+#: src/include/s390/dasd/dialogs.rb:645 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:423
msgid "Device already exists."
msgstr "Urządzenie już istnieje."

@@ -343,7 +343,7 @@
"Aby bezpiecznie przerwać działania konfiguratora, proszę nacisnąć przycisk
<b>Przerwij</b>.</p>"

#. Write dialog help 1/2
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:44
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:45
msgid ""
"<p><b><big>Saving Controller Configuration</big></b><br>\n"
"</p>\n"
@@ -353,7 +353,7 @@

#. Write dialog help 2/2
#. Write dialog help 2/2
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:48 src/include/s390/zfcp/helps.rb:48
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:49 src/include/s390/zfcp/helps.rb:49
msgid ""
"<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>\n"
"Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.\n"
@@ -365,7 +365,7 @@

#. Disk selection dialog help 1/4
#. Disk selection dialog help 1/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:54 src/include/s390/dasd/helps.rb:68
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:55 src/include/s390/dasd/helps.rb:71
msgid ""
"<p><b><big>Configured DASD Disks</big></b><br>\n"
"In this dialog, manage DASD disks on your system.</p>"
@@ -375,7 +375,7 @@

#. Disk selection dialog help 2/4
#. Disk selection dialog help 2/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:58 src/include/s390/dasd/helps.rb:72
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:60 src/include/s390/dasd/helps.rb:76
msgid ""
"<p>To filter the displayed disks, set the <b>Minimum Channel ID</b> and \n"
"the <b>Maximum Channel ID</b> and click <b>Filter</b>.</p>\n"
@@ -384,12 +384,12 @@
" oraz <b>Max. kanał</b>, a następnie kliknij przycisk <b>Filtruj</b>.</p>\n"

#. Disk selection dialog help 4/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:62
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:65
msgid "<p>To configure a new DASD disk, click <b>Add</b>.</p>"
msgstr "<p>Aby skonfigurować nowy dysk DASD, proszę nacisnąć przycisk
<b>Dodaj</b>.</p>"

#. Disk selection dialog help 4/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:64
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:67
msgid ""
"<p>To remove a configured DASD disk, select it and click\n"
"<b>Delete</b>.</p>"
@@ -398,7 +398,7 @@
"<b>Usuń</b>.</p>"

#. Disk selection dialog help 3/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:76
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:81
msgid ""
"<p>To perform actions on multiple disks at once, mark these disks. To select
all displayed disk (possibly after applying a filter), click\n"
"<b>Select All</b> or <b>Deselect All</b>.</p>\n"
@@ -407,7 +407,7 @@
"<b>Zaznacz wszystkie</b> lub <b>Odznacz wszystkie</b>.</p>\n"

#. Disk selection dialog help 4/4
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:80
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:87
msgid ""
"<p>To perform an action on the selected disks, use <b>Perform Action</b>.\n"
"The action will be performed immediately!</p>"
@@ -416,7 +416,7 @@
"Operacja zostanie wykonana bezzwłocznie!</p>"

#. Disk add help 1/3
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:84
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:92
msgid ""
"<p><b><big>Add New DASD Disk</big></b><br>\n"
"To add a disk, enter the <b>Channel ID</b> of the DASD disk as\n"
@@ -428,7 +428,7 @@
"jako identyfikatora.</p>"

#. Disk add help 1/3
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:90
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:98
msgid ""
"<p>If the disk should be formatted,\n"
"use <b>Format the Disk</b>.</p>\n"
@@ -437,13 +437,13 @@
"<b>Formatuj dysk</b>.</p>\n"

#. Disk add help 3/3
-#: src/include/s390/dasd/helps.rb:94
+#: src/include/s390/dasd/helps.rb:102
msgid "<p>To use DIAG mode, select <b>Use DIAG</b>.</p>\n"
msgstr "<p>Aby użyć trybu DIAG, wybierz opcję <b>Użyj DIAG</b>.</p>\n"

#. Initialization dialog caption
#. Initialization dialog caption
-#: src/include/s390/dasd/wizards.rb:100 src/include/s390/zfcp/wizards.rb:96
+#: src/include/s390/dasd/wizards.rb:95 src/include/s390/zfcp/wizards.rb:94
msgid "Controller Configuration"
msgstr "Konfiguracja sterownika"

@@ -474,17 +474,17 @@
"na partycje w prawidłowy sposób, zaznacz pole <b>Wymuś nadpisanie
dysku</b>.</p>"

#. Dump dialog help 4/8
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:62
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:63
msgid "<p>To use DASD and ZFCP devices activate them in the respective YaST
DASD or ZFCP dialog.<br>"
msgstr "<p>Urządzenia DASD oraz ZFCP muszą być aktywne, aby mogły zostać
użyte. Aktywacji można dokonać w oknie dialogowym ZFCP lub DASD programu
YaST.<br>"

#. Dump dialog help 5/8
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:66
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:67
msgid "Devices which are in use or have mounted partitions will not be
shown.</p>"
msgstr "Urządzenia używane lub mające zamontowane partycje nie są
wyświetlane.</p>"

#. Dump dialog help 6/8
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:70
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:71
msgid ""
"<p><b>dumpdevice</b> after a disk indicates that it is a usable dump\n"
"device. Multi-volume dump devices are indicated by a list of DASD IDs.</p>"
@@ -493,31 +493,31 @@
"Wielowolumenowe urządzenia zrzutu są oznaczone na liście identyfikatorów
DASD.</p>"

#. Dump dialog help 7/8
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:74
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:76
msgid "<p>ZFCP columns: Device, Size, ID, WWPN, LUN, Dump<br>"
msgstr "<p>Kolumny ZFCP: Urządzenie, Rozmiar, ID, WWPN, LUN, Zrzut<br>"

#. Dump dialog help 8/8
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:76
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:78
msgid "DASD columns: Device, Size, ID, Dump</p>"
msgstr "Kolumny DASD: Urządzenie, Rozmiar, ID, Zrzut</p>"

#. Dialog content
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:95
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:96
msgid "&ZFCP"
msgstr "&ZFCP"

-#: src/include/s390/dump/ui.rb:121
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:122
msgid "&Force overwrite of disk"
msgstr "&Wymuś nadpisanie dysku"

#. prevent leading space
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:185
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:186
msgid "You haven't selected any device."
msgstr "Nie zaznaczono żadnego urządzenia."

#. warn only in case of force
-#: src/include/s390/dump/ui.rb:193
+#: src/include/s390/dump/ui.rb:191
msgid "The disk %1 will be formatted as a dump device. All data on this device
will be lost! Continue?"
msgstr "Dysk %1 zostanie sformatowany jako urządzenie zrzutu. Wszystkie dane w
tym urządzeniu zostaną utracone. Czy kontynuować?"

@@ -540,21 +540,21 @@
"<br>Identyfikatory oddzielone są znakami nowego wiersza.</p>\n"

#. TS-Shell dialog help 1/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:43
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:44
msgid "<p><b><big>TS-Shell</big></b></p>"
msgstr "<p><b><big>Powłoka TS</big></b></p>"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:46
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:47
msgid "<p>TS-Shell allows to specify <b>Authorization</b> for every TS-Shell
user and group. The rights of a group are inherited by its members.</p>"
msgstr "<p>Program TS-Shell umożliwia określenie <b>Autoryzacji</b> dla
każdego użytkownika i grupy TS-Shell. Prawa grupy są dziedziczone przez jej
członków.</p>"

#. TS-Shell dialog help 2/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:50
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:52
msgid "<p>Each allowed z/VM ID can be selected manually under
<b>Selection</b>, defined by a <b>Regex</b> or loaded from a <b>File</b> which
contains all allowed z/VM IDs separated by line breaks.</p>"
msgstr "<p>Każdy dopuszczalny identyfikator z/VM może zostać wybrany ręcznie w
sekcji <b>Wybór</b> przez wyrażenie <b>Regex</b> lub wczytany z <b>Pliku</b>
zawierającego wszystkie dopuszczone identyfikatory z/VM oddzielone znakami
nowego wiersza.</p>"

#. TS-Shell dialog help 3/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:54
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:58
msgid ""
"<p>Click on <b>New User</b> to create new TS-Shell users or <b>Delete\n"
"User</b> to remove users.</p>"
@@ -563,7 +563,7 @@
"<b>Nowy użytkownik</b> oraz usuwani za pomocą przycisku <b>Usuń
użytkownika</b>.</p>"

#. TS-Shell dialog help 4/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:58
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:63
msgid ""
"<p>To add or remove groups from the TS-Shell authorization table or to
change\n"
"the membership of users, go to <b>Manage Groups</b>.</p>"
@@ -572,16 +572,16 @@
"w członkostwach możliwe jest w sekcji <b>Zarządzanie grupami</b>.</p>"

#. TS-Shell dialog help 5/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:62
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:68
msgid "<p>With <b>Audited IDs</b> specify the z/VM IDs from which transcripts
should be gathered.</p>"
msgstr "<p><b>Kontrolowane identyfikatory</b> umożliwiają określenie, z
których identyfikatorów z/VM należy tworzyć transkrypcje.</p>"

#. TS-Shell User creation dialog help 1/3
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:66
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:72
msgid "<p><b><big>New TS-Shell User</big></b></p>"
msgstr "<p><b><big>Nowy użytkownik powłoki TS</big></b></p>"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:69
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:75
msgid ""
"<p>To create new TS-Shell user the <b>Username</b>, <b>Home Directory</b> and
<b>Password</b> has to be provided.\n"
"\t<br>It is also possible to specify <b>Additional Groups</b> by selecting
them on the right.</p>"
@@ -590,12 +590,12 @@
"\t<br>Można również określić <b>dodatkowe grupy</b>, wybierając je po prawej
stronie.</p>"

#. TS-Shell User creation dialog help 2/3
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:73
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:81
msgid "<p>To ensure that the user changes his password after the first login,
activate <b>Force Password Change</b>.</p>"
msgstr "<p>Aby mieć pewność, że użytkownik zmienił hasło po pierwszym
zalogowaniu się, aktywuj opcję <b>Wymuś zmianę hasła</b>.</p>"

#. TS-Shell User creation dialog help 3/3
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:77
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:86
msgid ""
"<p>You can specify the same home directory for every TS-Shell user since no\n"
"data will be stored there.</p>"
@@ -604,11 +604,11 @@
"ponieważ dane nie będą tam zapisywane.</p>"

#. TS-Shell Managing Groups dialog help 1/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:81
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:91
msgid "<p><b><big>Manage Groups for TS-Authorization</big></b></p>"
msgstr "<p><b><big>Zarządzanie grupami do uwierzytelniania TS</big></b></p>"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:84
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:94
msgid ""
"<p>Define TS-Shell authorizations per group if you want every TS-Shell \n"
"member of this groups to inherit the same rights.</p>"
@@ -617,7 +617,7 @@
"dzięki czemu każdy członek grupy dziedziczy jej prawa.</p>"

#. TS-Shell Managing Groups dialog help 2/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:88
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:99
msgid ""
"<p>Existing groups can be added to or removed from the TS-Shell\n"
"authorization. Select the groups in the table and click on <b>Select or
Deselect</b>. The current status is shown in the column <b>TS-Auth</b>.</p>"
@@ -626,7 +626,7 @@
"przez ich wybranie w tabeli i kliknięcie przycisku <b>Zaznacz/odznacz</b>.
Aktualny status jest wyświetlany w kolumnie <b>TS-Auth</b>.</p>"

#. TS-Shell Managing Groups dialog help 3/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:92
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:105
msgid ""
"<p>Change TS-Shell members of a selected group in the <b>TS-Members</b>\n"
"selection.</p>"
@@ -635,7 +635,7 @@
"<b>TS-Members</b>.</p>"

#. TS-Shell Managing Groups dialog help 4/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:96
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:109
msgid ""
"<p>New groups could be created by entering the name in the <b>New Group</b>
input field and confirming with <b>Create</b>.\n"
"\t<br>To delete previously created groups the <b>YaST users</b> dialog has to
be used.</p>"
@@ -644,21 +644,21 @@
"\t<br>Aby usunąć uprzednio utworzone grupy, trzeba użyć okna dialogowego
<b>Użytkownicy YaST</b>.</p>"

#. TS-Shell Managing Groups dialog help 5/5
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:100
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:115
msgid "<p>Undo changes in this dialog by clicking the <b>Back</b> button.</p>"
msgstr "<p>Zmiany dokonane w oknie dialogowym można cofnąć za pomocą przycisku
<b>Powrót</b>.<p>"

#. IUCVConn on Login dialog help 1/2
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:104
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:119
msgid "<p><b><big>IUCVConn on Login</big></b></p>"
msgstr "<p><b><big>IUCVConn przy zalogowaniu</big></b></p>"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:107
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:122
msgid "<p>IUCVConn on Login needs one user for every z/VM ID. To create these
users a <b>password</b> and <b>home directory</b> has to be provided."
msgstr "<p>Opcja IUCVConn przy zalogowaniu wymaga użytkownika dla każdego
identyfikatora z/VM. Aby utworzyć tych użytkowników, należy podać <b>hasło</b>
i <b>katalog domowy</b>."

#. IUCVConn on Login dialog help 2/2
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:111
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/helps.rb:127
msgid "<p>It is possible to sync the users manually by clicking on <b>Sync</b>
or just confirming the changes with <b>Ok</b> while <b>IUCVConn on Login</b> is
enabled. </p>"
msgstr "<p>Możliwa jest ręczna synchronizacja użytkowników za pomocą przycisku
<b>Synchronizacja</b> albo przez potwierdzenie zmiany przyciskiem <b>OK</b>,
jeśli włączona jest opcja <b>IUCVConn przy zalogowaniu</b>.</p>"

@@ -847,87 +847,87 @@
msgstr "Członkowie &TS"

#. draw active tab
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:595
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:594
msgid "&z/VM IDs"
msgstr "Identyfikatory &z/VM"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:596
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:595
msgid "&TS-Shell"
msgstr "Powłoka &TS"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:597
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:596
msgid "&IUCVConn"
msgstr "&IUCVConn"

#. check and commit password
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:711
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:708
msgid "The passwords do not match or are invalid."
msgstr "Hasła nie są takie same lub są nieprawidłowe."

#. check if the user specifcation is valid and if the name does already exist
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:717
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:714
msgid "The username is not valid!"
msgstr "Nazwa użytkownika jest nieprawidłowa."

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:721
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:718
msgid "A home directory has to be specified!"
msgstr "Należy podać katalog domowy."

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:757
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:751
msgid "Adding the user has failed."
msgstr "Nie udało się dodać użytkownika."

#. delete group entry if disabled
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:861
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:843
msgid "Configure IUCV Terminal Server Settings"
msgstr "Konfiguracja ustawień serwera terminala IUCV"

#. update screen
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:881
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:863
msgid "New TS-Shell User"
msgstr "Nowy użytkownik powłoki TS"

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:894
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:876
msgid "Manage Groups for TS-Authorization"
msgstr "Zarządzanie grupami do uwierzytelniania TS"

#. since alnum allows umlauts too the id is checked against the user name
specification
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1020
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1000
msgid "Wrong z/VM ID \"%1\" in line %2, only letters and numbers are allowed."
msgstr "Błędny identyfikator z/VM \"%1\" w wierszu %2; dopuszczalne są tylko
litery i cyfry."

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1032
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1012
msgid "Wrong z/VM ID \"%1\" in line %2, numbers at the beginning are not
allowed."
msgstr "Błędny identyfikator z/VM \"%1\" w wierszu %2; niedopuszczalne są
cyfry na początku."

-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1044
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1024
msgid "Wrong z/VM ID \"%1\" in line %2, more than eight characters are not
allowed."
msgstr "Błędny identyfikator z/VM \"%1\" w wierszu %2; niedopuszczalnych jest
więcej niż osiem znaków."

#. only the last entry is allowed to be empty
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1057
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1037
msgid "Wrong z/VM ID \"%1\" in line %2, at least one letter is required."
msgstr "Błędny identyfikator z/VM \"%1\" w wierszu %2; wymagana jest co
najmniej jedna litera."

#. check password
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1081
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1061
msgid "A correctly entered password to sync IUCVConn users is required."
msgstr "Aby zsynchronizować użytkowników IUCVConn, wymagane jest poprawnie
podane hasło."

#. check home directory
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1087
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1067
msgid "The specified IUCVConn home directory is invalid."
msgstr "Podany katalog domowy IUCVConn jest nieprawidłowy."

#. update ts member selection
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1437
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1415
msgid "The group name is not valid!"
msgstr "Ta nazwa grupy jest nieprawidłowa!"

#. change tab selection back
#. check for z/VM ID entries
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1497
-#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1598
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1474
+#: src/include/s390/iucvterminal-server/ui.rb:1575
msgid "Cannot configure the terminal server without valid z/VM IDs."
msgstr "Nie można skonfigurować serwera terminalowego bez podania prawidłowych
identyfikatorów z/VM."

@@ -970,32 +970,32 @@
msgstr "<p>Dozwolone jest uruchomienie kilku <b>instancji IUCVtty</b> w celu
udostępnienia kilku urządzeń terminalowych. Instancje są rozróżniane
identyfikatorem terminala, na który składa się <b>Prefiks identyfikatora
terminala</b> oraz numer instancji.<br>"

#. IUCVTerminal dialog help 4/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:129
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:131
msgid "For example, if you define ten instances with the prefix
&quot;<i>lxterm</i>&quot;, the terminal IDs from <i>lxterm0</i> to
<i>lxterm9</i> are available.</p>"
msgstr "Na przykład jeśli zostanie zdefiniowanych dziesięć instancji z
przedrostkiem <i>lxterm</i>, będą dostępne ID terminali od <i>lxterm0</i> do
<i>lxterm9</i>.</p>"

#. IUCVTerminal dialog help 5/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:133
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:136
msgid "<p><b>HVC</b></p>"
msgstr "<p><b>HVC</b></p>"

#. IUCVTerminal dialog help 6/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:135
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:138
msgid "<p>The z/VM IUCV HVC device driver is a kernel module and uses device
nodes to enable up to eight HVC terminal devices to communicate with getty and
login programs.</p>"
msgstr "<p>Sterownik urządzenia z/VM IUCV HVC jest modułem jądra i
wykorzystuje węzły urządzenia w celu uruchomienia do 8 terminali HVC, aby
nawiązać komunikację z programami getty oraz login.</p>"

#. IUCVTerminal dialog help 7/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:139
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:143
msgid "<p>With <b>restrict access</b>, allow only connections from certain
<b>terminal servers</b>.</p>"
msgstr "<p><b>Zastrzeżenie dostępu</b> umożliwia udostępnienie połączenia
tylko określonym <b>Serwerom terminalowym</b>.</p>"

#. IUCVTerminal dialog help 8/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:143
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:147
msgid "<p>Define the emulation for all instances at once or for each one
separately.</p>"
msgstr "<p>Możliwe jest zdefiniowanie emulacji dla wszystkich instancji na raz
lub dla każdej z osobna.</p>"

#. IUCVTerminal dialog help 9/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:147
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:151
msgid ""
"<p>Activate <b>route kernel messages to hvc0</b> to route kernel messages
to\n"
"the hvc0 device instead of ttyS0.<br>"
@@ -1004,85 +1004,85 @@
"przekierowanie komunikatów jądra do urządzenia hvc0 zamiast ttyS0.<br>"

#. IUCVTerminal dialog help 10/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:151
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:156
msgid "Should kernel messages still be shown on ttyS0, manually add
<b>console=ttyS0</b> to the current boot selection kernel parameter in the
<b>YaST bootloader module</b>.</p>"
msgstr "Jeśli komunikaty jądra mają być nadal wyświetlane na konsoli ttyS0,
ręcznie dodaj wpis <b>console=ttyS0</b> do aktualnego parametru wyboru jądra
startowego w <b>Module rozruchu YaST</b>.</p>"

#. IUCVTerminal dialog help 11/11
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:155
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:161
msgid "<h3>Warning: HVC Terminals stay logged on without a manual logout
through the shortcut: ctrl _ d</h3>"
msgstr "<h3>Ostrzeżenie: terminale HVC pozostają zalogowane bez ręcznego
wylogowania skrótem Ctrl+D</h3>"

#. Dialog content
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:168
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:174
msgid "&IUCVtty"
msgstr "&IUCVtty"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:176
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:182
msgid "Terminal ID &Prefix"
msgstr "&Prefiks identyfikatora terminala"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:182
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:188
msgid "I&UCVtty instances"
msgstr "Instancje I&UCVtty"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:196
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:202
msgid "HVC"
msgstr "HVC"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:206
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:212
msgid "H&VC instances"
msgstr "Instancje H&VC"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:217
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:223
msgid "Restrict &access to"
msgstr "Ogranicz &dostęp do"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:223
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:229
msgid "Allowed Terminal &Servers"
msgstr "Dozwolone &serwery terminali"

-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:231
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:237
msgid "route &kernel messages to hvc0"
msgstr "Kieruj &komunikaty jądra do HVC0"

#. if settings were changed don't exit without asking
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:324
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:330
msgid "Really leave without saving?"
msgstr "Czy na pewno wyjść bez zapisywania?"

#. check iucv id
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:333
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:339
msgid "The IUCV ID is not valid."
msgstr "Identyfikator IUCV jest nieprawidłowy."

#. check restrict_hvc_to_srvs and make sure they doesn't end with a comma
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:343
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:349
msgid "The Terminal Servers are not valid."
msgstr "Serwery terminali są nieprawidłowe."

#. check if the bootloader settings need to be adjusted
-#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:366
+#: src/include/s390/iucvterminal/ui.rb:380
msgid "The system has to be rebooted for some changes to take effect."
msgstr "Należy uruchomić system ponownie, aby zmiany odniosły skutek."

#. only five lines are allowed, remove every additional line
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:63
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:62
msgid "Only %1 lines are allowed for VMCMD."
msgstr "Tylko %1 wierszy jest dopuszczalnych dla modułu VMCDM."

#. For translators: Caption of the dialog
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:109
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:108
msgid "On Panic Configuration"
msgstr "Konfiguracja on panic"

#. OnPanic dialog help 1/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:112
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:111
msgid "<p><b>Configure the actions to be taken if a kernel panic
occurs</b></p>"
msgstr "<p><b>Konfiguracja działań, które mają być podjęte w razie wystąpienia
błędu typu kernel panic</b></p>"

#. OnPanic dialog help 2/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:116
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:115
msgid "<p>The <b>Dumpconf</b> daemon needs to be enabled to influence the
behavior during kernel panics.</p>"
msgstr "<p>Demon <b>dumpconf</b> musi być włączony, aby mieć wpływ na
zachowanie podczas kernel panic.</p>"

@@ -1116,83 +1116,83 @@
"Opcja jest dostępna tylko na maszynach LPAR z z9(r) i późniejszych oraz na
z/VMversion 5.3 lub późniejszych.<br>"

#. OnPanic dialog help 8/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:132
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:133
msgid "<b>vmcmd</b> Execute specified CP commands and stop system.</p>"
msgstr "<b>vmcmd</b> wykonanie określonych poleceń CP i zatrzymanie
systemu.</p>"

#. OnPanic dialog help 9/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:134
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:135
msgid "<p>The time defined in <b>Delay Minutes</b> defers activating the
specified panic action for a newly started system to prevent loops. If the
system crashes before the time has elapsed the default action (stop) is
performed.</p>"
msgstr "<p>Czas zdefiniowany w <b>Opóźnienie</b> opóźnia aktywację działań
określonych na wypadek kernel panic dla nowo uruchomionego systemu, w celu
zapobieżenia zapętleniu. Jeśli system ulegnie awarii przed osiągnięciem tego
czasu, wykonywane jest działanie domyślne (zatrzymanie).</p>"

#. OnPanic dialog help 10/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:138
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:141
msgid "<p>The device for dumping the memory can be set with <b>Dump
Device</b>. If no device is shown you have to create one with the <b>YaST Dump
Devices</b> dialog.</p>"
msgstr "<p>Urządzenie do zrzutu pamięci można ustawić w <b>Urządzenie
zrzutu</b>. Jeśli nie są wyświetlane żadne urządzenia, trzeba je utworzyć w
oknie dialogowym <b>YaST Urządzenia zrzutu</b>.</p>"

#. OnPanic dialog help 11/11
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:143
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:147
msgid "<p>With <b>VMCMD</b> specify CP commands to be executed before the
Linux system is stopped. Only %1 lines and a total of %2 chars are allowed.</p>"
msgstr "<p>Za pomocą modułu <b>VMCMD</b> można określić, które polecenia CP
zostaną uruchomione przed zatrzymaniem sytemu Linux. Dozwolonych jest tylko %1
wierszy oraz łącznie %2 znaków.</p>"

#. radio button label
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:166
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:171
msgid "Do No&t Start Dumpconf"
msgstr "&Nie uruchamiaj dumpconf"

#. radio button label
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:175
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:180
msgid "&Start Dumpconf"
msgstr "Uruchom &dumpconf"

#. combobox label
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:189
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:194
msgid "&Panic Action"
msgstr "Działania dla &kernel panic"

-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:192
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:197
msgid "Delay &Minutes"
msgstr "&Opóźnienie"

#. combobox label
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:202
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:207
msgid "&Dump Device"
msgstr "&Urządzenie zrzutu"

-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:206
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:211
msgid "&VMCMD"
msgstr "&VMCMD"

#. don't allow dumps if no device is available
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:267
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:271
msgid "It is not possible to enable the dump process without a dump device."
msgstr "Włączenie procesu zrzutu bez urządzenia zrzutu jest niemożliwe."

#. don't allow vmcmd without at least one command
-#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:281
+#: src/include/s390/onpanic/ui.rb:285
msgid "It is not possible to use vmcmd without defining at least one command."
msgstr "Użycie vmcmd bez zdefiniowania co najmniej jednego polecenia jest
niemożliwe."

#. Dialog caption
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:113
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:109
msgid "Configured ZFCP Devices"
msgstr "Skonfigurowane dyski ZFCP"

#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:122 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:131
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:118 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:127
msgid "WWPN"
msgstr "WWPN"

#. table header
#. table header
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:124 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:133
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:120 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:129
msgid "LUN"
msgstr "LUN"

#. yes-no popup
#. yes-no popup
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:238 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:391
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:232 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:380
msgid ""
"Really leave the ZFCP device configuration without saving?\n"
"All changes will be lost."
@@ -1201,42 +1201,42 @@
"Wszystkie zmiany zostaną utracone."

#. dialog caption
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:259
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:252
msgid "Add New ZFCP Device"
msgstr "Dodanie nowego urządzenia ZFCP"

#. push button
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:309
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:300
msgid "Get WWPNs"
msgstr "Pobierz WWPNs"

#. combo box
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:312
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:303
msgid "&WWPN"
msgstr "&WWPN"

#. push button
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:319
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:308
msgid "Get LUNs"
msgstr "Pobierz LUNs"

#. combobox
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:322
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:311
msgid "&LUN"
msgstr "&LUN"

-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:325
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:314
msgid "If no WWPN and no LUN have been defined the system is trying to use
allow_lun_scan."
msgstr "Jeśli nie zdefiniowano jednostek WWPN i LUN, system spróbuje użyć
parametru allow_lun_scan."

#. error popup
#. error popup
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:376 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:413
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:365 src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:402
msgid "The entered WWPN is invalid."
msgstr "Podany WWPN jest nieprawidłowy."

#. error popup
-#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:421
+#: src/include/s390/zfcp/dialogs.rb:410
msgid "The entered LUN is invalid."
msgstr "Podany numer LUN jest nieprawidłowy."

@@ -1250,7 +1250,7 @@
"</p>\n"

#. Write dialog help 1/2
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:44
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:45
msgid ""
"<p><b><big>Saving ZFCP Device Configuration</big></b><br>\n"
"</p>\n"
@@ -1259,7 +1259,7 @@
"</p>\n"

#. Disk selection dialog help 1/3
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:54
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:55
msgid ""
"<p><b><big>Configured ZFCP Devices</big></b><br>\n"
"Manage ZFCP devices on your system.</p>\n"
@@ -1268,12 +1268,12 @@
"W tym oknie można zarządzać urządzeniami ZFCP zainstalowanymi w
systemie.</p>\n"

#. Disk selection dialog help 2/3
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:58
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:59
msgid "<p>To configure a new ZFCP device, click <b>Add</b>.</p>"
msgstr "<p>Aby skonfigurować nowe urządzenie ZFCP, należy kliknąć przycisk
<b>Dodaj</b>.</p>"

#. Disk selection dialog help 3/3
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:60
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:61
msgid ""
"<p>To remove a configured ZFCP device, select it and click\n"
"<b>Delete</b>.</p>"
@@ -1283,11 +1283,11 @@

#. Disk selection dialog Warning
#. Disk selection dialog Warning
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:64 src/include/s390/zfcp/helps.rb:88
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:65 src/include/s390/zfcp/helps.rb:90
msgid "<h1>Warning</h1>"
msgstr "<h1>Ostrzeżenie</h1>"

-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:65 src/include/s390/zfcp/helps.rb:89
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:66 src/include/s390/zfcp/helps.rb:91
msgid ""
"<p>When accessing a ZFCP device\n"
"<b>READ</b>/<b>WRITE</b>, make sure that this access is exclusive.\n"
@@ -1295,7 +1295,7 @@
msgstr "<p>Podczas korzystania z urządzenia ZFCP w trybie
<b>READ</b>/<b>WRITE</b>, proszę upewnić się, że dostęp do urządzenia jest
wyłączny. W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty danych.</p>"

#. Disk add help 1/2
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:71
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:72
msgid ""
"<p><b><big>Add New ZFCP Device</big></b><br>\n"
"Enter the identifier of the device to add, the\n"
@@ -1308,7 +1308,7 @@
"(<b>WWPN</b>) oraz numer <b>LUN</b>.</p>\n"

#. Disk add help 2/2, This is HTML, so finally "&lt;devno&gt;" is displayed as
"<devno>"
-#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:78
+#: src/include/s390/zfcp/helps.rb:79
msgid ""
"<p>The <b>Channel ID</b> must be entered with lowercase letters in a sysfs
conforming\n"
"format 0.0.&lt;devno&gt;, such as <tt>0.0.5c51</tt>.</p>\n"
@@ -1326,95 +1326,95 @@

#. popup label
#. popup label
-#: src/modules/DASDController.rb:187 src/modules/ZFCPController.rb:163
+#: src/modules/DASDController.rb:178 src/modules/ZFCPController.rb:153
msgid "Running mkinitrd."
msgstr "Uruchamianie mkinitrd."

#. Create a textual summary and a list of configured devices
#. @return summary of the current configuration
-#: src/modules/DASDController.rb:333
+#: src/modules/DASDController.rb:311
msgid "Channel ID: %1, Format: %2, DIAG: %3"
msgstr "Identyfikator kanału: %1, format: %2, użycie DIAG: %3"

-#: src/modules/DASDController.rb:346
+#: src/modules/DASDController.rb:324
msgid "Channel ID: %1, Device: %2, DIAG: %3"
msgstr "Identyfikator kanału: %1, urządzenie: %2, użycie DIAG: %3"

#. popup label
-#: src/modules/DASDController.rb:381
+#: src/modules/DASDController.rb:356
msgid "Reading Configured DASD Disks"
msgstr "Odczytywanie skonfigurowanych dysków DASD"

#. error report, %1 is device identification
#. error report, %1 is device identification
#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:472 src/modules/ZFCPController.rb:446
-#: src/modules/ZFCPController.rb:540
+#: src/modules/DASDController.rb:446 src/modules/ZFCPController.rb:422
+#: src/modules/ZFCPController.rb:515
msgid "%1: sysfs not mounted."
msgstr "%1: Nie zamontowano sysfs."

#. error report, %1 is device identification
#. error report, %1 is device identification
#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:480 src/modules/ZFCPController.rb:454
-#: src/modules/ZFCPController.rb:548
+#: src/modules/DASDController.rb:454 src/modules/ZFCPController.rb:430
+#: src/modules/ZFCPController.rb:523
msgid "%1: Invalid status for <online>."
msgstr "%1: Nieprawidłowy status dla <online>."

#. error report, %1 is device identification
#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:488 src/modules/ZFCPController.rb:462
+#: src/modules/DASDController.rb:462 src/modules/ZFCPController.rb:438
msgid "%1: No device found for <ccwid>."
msgstr "%1: Nie znaleziono urządzenia dla <ccwid>."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:496
+#: src/modules/DASDController.rb:470
msgid "%1: Could not change state of the device."
msgstr "%1: nie można zmienić stanu urządzenia."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:505
+#: src/modules/DASDController.rb:479
msgid "%1: Device is not a DASD."
msgstr "%1: urządzenie nie jest typu DASD."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:514
+#: src/modules/DASDController.rb:488
msgid "%1: Could not load module."
msgstr "%1: nie można załadować modułu."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:523
+#: src/modules/DASDController.rb:497
msgid "%1: Failed to activate DASD."
msgstr "%1: nie powiodła się aktywacja DASD."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/DASDController.rb:532
+#: src/modules/DASDController.rb:506
msgid "%1: DASD is not formatted."
msgstr "%1: urządzenie DASD nie jest sformatowane."

#. error report, %1 is device identification, %2 is integer code
#. error report, %1 is device identification, %2 is integer code
#. error report, %1 is device identification, %2 is integer code
-#: src/modules/DASDController.rb:540 src/modules/ZFCPController.rb:518
-#: src/modules/ZFCPController.rb:596
+#: src/modules/DASDController.rb:514 src/modules/ZFCPController.rb:494
+#: src/modules/ZFCPController.rb:571
msgid "%1: Unknown error %2."
msgstr "%1: Nieznany błąd %2."

#. progress bar
-#: src/modules/DASDController.rb:653
+#: src/modules/DASDController.rb:622
msgid "Formatting %1:"
msgstr "Formatowanie %1:"

#. error report, %1 is exit code of the command (integer)
#. error report, %1 is exit code of the command (integer)
-#: src/modules/DASDController.rb:682 src/modules/DASDController.rb:779
+#: src/modules/DASDController.rb:651 src/modules/DASDController.rb:747
msgid "Disks formatting failed. Exit code: %1."
msgstr "Nie powiodło się formatowanie dysku. Kod wyjścia: %1."

#. progress bar, %1 is device name, %2 and %3
#. integers,
#. eg. Formatting /dev/dasda: cylinder 123 of 12334 done
-#: src/modules/DASDController.rb:750
+#: src/modules/DASDController.rb:718
msgid "Formatting %1: cylinder %2 of %3 done"
msgstr "Formatowanie %1: ukończono: cylinder %2 z %3"

@@ -1453,9 +1453,9 @@
#. Progress finished
#. Progress finished
#: src/modules/Dump.rb:86 src/modules/Dump.rb:121
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:165 src/modules/IUCVTerminal.rb:246
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:334 src/modules/IUCVTerminalServer.rb:478
-#: src/modules/OnPanic.rb:234 src/modules/OnPanic.rb:276
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:165 src/modules/IUCVTerminal.rb:244
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:335 src/modules/IUCVTerminalServer.rb:478
+#: src/modules/OnPanic.rb:233 src/modules/OnPanic.rb:275
msgid "Finished"
msgstr "Ukończono"

@@ -1478,37 +1478,37 @@
msgstr "Tworzenie urządzenia zrzutu. Ten proces może potrwać kilka minut."

#. error description
-#: src/modules/Dump.rb:148
+#: src/modules/Dump.rb:147
msgid "Invalid or unusable disk (fatal)."
msgstr "Nieprawidłowy lub nieużywalny dysk (błąd krytyczny)."

#. error description
-#: src/modules/Dump.rb:151
+#: src/modules/Dump.rb:150
msgid "Incompatible formatting or partitioning, correct with Force."
msgstr "Niekompatybilne formatowanie/podział na partycje, można poprawić z
wykorzystaniem opcji Wymuś."

#. error description
-#: src/modules/Dump.rb:156
+#: src/modules/Dump.rb:155
msgid "Missing support programs."
msgstr "Brak programów pomocniczych."

#. error description
-#: src/modules/Dump.rb:159
+#: src/modules/Dump.rb:158
msgid "Missing or wrong parameters."
msgstr "Brak lub błędne parametry."

#. error description
-#: src/modules/Dump.rb:162
+#: src/modules/Dump.rb:161
msgid "Access problem."
msgstr "Problem z dostępem."

#. error description, %1 is error code (integer)
-#: src/modules/Dump.rb:165
+#: src/modules/Dump.rb:164
msgid "Error code from support program: %1."
msgstr "Numer błędu programu obsługi: %1"

#. error report, %1 is device name, %2 error description
-#: src/modules/Dump.rb:169
+#: src/modules/Dump.rb:168
msgid ""
"Cannot create dump device %1:\n"
"%2"
@@ -1553,37 +1553,37 @@
msgstr "Odczytywanie parametrów jądra..."

#. Inittab write dialog caption
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:223
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:221
msgid "Saving IUCV Terminal Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji serwera terminali IUCV"

#. Progress stage 1/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:232
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:230
msgid "Write IUCVtty settings"
msgstr "Zapisywanie ustawień IUCVtty"

#. Progress stage 2/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:234
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:232
msgid "Write HVC settings"
msgstr "Zapisanie ustawień HVC"

#. Progress stage 3/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:236
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:234
msgid "Write kernel parameters"
msgstr "Zapisz parametry jądra"

#. Progress step 1/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:240
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:238
msgid "Writing IUCVtty settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień IUCVtty..."

#. Progress step 2/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:242
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:240
msgid "Writing HVC settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień HVC..."

#. Progress step 3/4
-#: src/modules/IUCVTerminal.rb:244
+#: src/modules/IUCVTerminal.rb:242
msgid "Writing kernel parameters..."
msgstr "Zapisywanie parametrów jądra..."

@@ -1594,27 +1594,27 @@

#. Read all settings
#. @return true on success
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:315
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:316
msgid "Loading IUCV Terminal Server Configuration"
msgstr "Wczytywanie konfiguracji serwera terminali IUCV"

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:324
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:325
msgid "Read configuration files"
msgstr "Odczytanie plików konfiguracyjnych"

#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:326
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:327
msgid "Load user/group settings"
msgstr "Wczytanie ustawień użytkowników / grup"

#. Progress step 1/2
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:330
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:331
msgid "Reading configuration files..."
msgstr "Odczytywanie plików konfiguracyjnych..."

#. Progress step 2/2
-#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:332
+#: src/modules/IUCVTerminalServer.rb:333
msgid "Loading user/group settings..."
msgstr "Odczytywanie ustawień użytkowników / grup..."

@@ -1644,67 +1644,67 @@
msgstr "Aktualizowanie ustawień użytkownika..."

#. Dumpconf read dialog caption
-#: src/modules/OnPanic.rb:215
+#: src/modules/OnPanic.rb:214
msgid "Reading Dumpconf Configuration"
msgstr "Odczytywanie konfiguracji dumpconf"

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:224
+#: src/modules/OnPanic.rb:223
msgid "Checking dump devices"
msgstr "Sprawdzanie urządzeń zrzutu"

#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:226
+#: src/modules/OnPanic.rb:225
msgid "Reading settings"
msgstr "Odczytywanie ustawień"

#. Progress step 1/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:230
+#: src/modules/OnPanic.rb:229
msgid "Checking dump devices..."
msgstr "Sprawdzanie urządzeń zrzutu..."

#. Progress step 2/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:232
+#: src/modules/OnPanic.rb:231
msgid "Reading the settings..."
msgstr "Odczytywanie ustawień..."

#. Dumpconf write dialog caption
-#: src/modules/OnPanic.rb:257
+#: src/modules/OnPanic.rb:256
msgid "Saving Dumpconf Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji dumpconf..."

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:266
+#: src/modules/OnPanic.rb:265
msgid "Write the settings"
msgstr "Zapisanie ustawień"

#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:268
+#: src/modules/OnPanic.rb:267
msgid "Restart the service"
msgstr "Ponowne uruchomienie usługi"

#. Progress step 1/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:272
+#: src/modules/OnPanic.rb:271
msgid "Writing the settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień..."

#. Progress step 2/2
-#: src/modules/OnPanic.rb:274
+#: src/modules/OnPanic.rb:273
msgid "Restarting service..."
msgstr "Ponowne uruchamianie usługi..."

#. Create a textual summary and a list of configured devices
#. @return summary of the current configuration
-#: src/modules/ZFCPController.rb:304
+#: src/modules/ZFCPController.rb:279
msgid "Channel ID: %1, WWPN: %2, LUN: %3"
msgstr "Identyfikator kanału: %1, WWPN: %2, LUN: %3"

-#: src/modules/ZFCPController.rb:313
+#: src/modules/ZFCPController.rb:288
msgid "Channel ID: %1, WWPN: %2, LUN: %3, Device: %4"
msgstr "Identyfikator kanału: %1, WWPN: %2, LUN: %3, urządzenie: %4"

#. TRANSLATORS: warning message
-#: src/modules/ZFCPController.rb:372
+#: src/modules/ZFCPController.rb:348
msgid ""
"Cannot evaluate ZFCP controllers (e.g. in LPAR).\n"
"You will have to set it manually."
@@ -1713,61 +1713,61 @@
"Trzeba ustawić je ręcznie."

#. popup label
-#: src/modules/ZFCPController.rb:391
+#: src/modules/ZFCPController.rb:366
msgid "Reading Configured ZFCP Devices"
msgstr "Odczytywanie skonfigurowanych urządzeń ZFCP"

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:470
+#: src/modules/ZFCPController.rb:446
msgid "%1: WWPN invalid."
msgstr "%1: Nieprawidłowy WWPN."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:478
+#: src/modules/ZFCPController.rb:454
msgid "%1: Could not activate WWPN for adapter %1."
msgstr "%1: Nie można aktywować WWPN dla urządzenia %1."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:486
+#: src/modules/ZFCPController.rb:462
msgid "%1: Could not activate ZFCP device."
msgstr "%1: Nie można aktywować urządzenia ZFCP."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:494
+#: src/modules/ZFCPController.rb:470
msgid "%1: SCSI disk could not be deactivated."
msgstr "%1: Nie można zdezaktywować dysku SCSI."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:502
+#: src/modules/ZFCPController.rb:478
msgid "%1: LUN could not be unregistered."
msgstr "%1: Nie można wyrejestrować LUN."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:510
+#: src/modules/ZFCPController.rb:486
msgid "%1: WWPN could not be unregistered."
msgstr "%1: Nie można wyrejestrować WWPN."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:556
+#: src/modules/ZFCPController.rb:531
msgid "%1: Device <ccwid> does not exist."
msgstr "%1: Urządzenie <ccwid> nie istnieje."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:564
+#: src/modules/ZFCPController.rb:539
msgid "%1: Module zfcp could not be loaded."
msgstr "%1: Nie można wczytać modułu zfcp."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:572
+#: src/modules/ZFCPController.rb:547
msgid "%1: Adapter status could not be changed."
msgstr "%1: Nie można zmienić stanu adaptera."

#. error report, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:580
+#: src/modules/ZFCPController.rb:555
msgid "%1: WWPN ports still active."
msgstr "%1: Porty WWPN są wciąż aktywne"

#. message, %1 is device identification
-#: src/modules/ZFCPController.rb:588
+#: src/modules/ZFCPController.rb:563
msgid "%1: This host adapter supports allow_lun_scan."
msgstr "%1: ta karta hosta obsługuje parametr allow_lun_scan."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/samba-server.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/samba-server.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/samba-server.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba-server\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-30 18:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-05 02:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -1712,107 +1712,115 @@

#. translators: progress finished
#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:172 src/modules/SambaServer.pm:285
+#: src/modules/SambaServer.pm:172 src/modules/SambaServer.pm:293
msgid "Finished"
msgstr "Zakończono"

+#: src/modules/SambaServer.pm:186
+msgid ""
+"Cups is required by samba for printing to \n"
+"work correctly. Do you wish to disable printing?\n"
+"Note: To reenable printing you will need to \n"
+"manually enable the \"printers\" share and install cups."
+msgstr ""
+
#. Samba-server read dialog caption
-#: src/modules/SambaServer.pm:255
+#: src/modules/SambaServer.pm:263
msgid "Saving Samba Server Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji serwera Samba"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:260
+#: src/modules/SambaServer.pm:268
msgid "Write global settings"
msgstr "Zapisywanie ustawień globalnych"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:262
+#: src/modules/SambaServer.pm:270
msgid "Disable Samba services"
msgstr "Wyłączanie usług Samba"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:264
+#: src/modules/SambaServer.pm:272
msgid "Enable Samba services"
msgstr "Włączanie usług Samba"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:266
+#: src/modules/SambaServer.pm:274
msgid "Write back-end settings"
msgstr "Zapisywanie ustawień zaplecza"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:268
+#: src/modules/SambaServer.pm:276
msgid "Write Samba accounts"
msgstr "Zapisywanie kont Samby"

#. translators: write progress stage
-#: src/modules/SambaServer.pm:270
+#: src/modules/SambaServer.pm:278
msgid "Save firewall settings"
msgstr "Zapisywanie ustawień zapory sieciowej"

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:273
+#: src/modules/SambaServer.pm:281
msgid "Writing global settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień globalnych..."

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:275
+#: src/modules/SambaServer.pm:283
msgid "Disabling Samba services..."
msgstr "Wyłączanie usług Samby..."

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:277
+#: src/modules/SambaServer.pm:285
msgid "Enabling Samba services..."
msgstr "Włączanie usług Samby..."

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:279
+#: src/modules/SambaServer.pm:287
msgid "Writing back-end settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień zaplecza..."

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:281
+#: src/modules/SambaServer.pm:289
msgid "Writing Samba accounts..."
msgstr "Zapisywanie kont Samby..."

#. translators: write progress step
-#: src/modules/SambaServer.pm:283
+#: src/modules/SambaServer.pm:291
msgid "Saving firewall settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień zapory sieciowej..."

#. /etc/samba/smb.conf is filename
-#: src/modules/SambaServer.pm:309
+#: src/modules/SambaServer.pm:317
msgid "Cannot write settings to /etc/samba/smb.conf."
msgstr "Nie można zapisać ustawień do /etc/samba/smb.conf."

#. summary item: configured workgroup/domain
-#: src/modules/SambaServer.pm:406
+#: src/modules/SambaServer.pm:414
msgid "Global Configuration:"
msgstr "Konfiguracja globalna:"

-#: src/modules/SambaServer.pm:408
+#: src/modules/SambaServer.pm:416
#, perl-format
msgid "Workgroup or Domain: %s"
msgstr "Grupa robocza lub domena: %s"

#. summary item: selected role for the samba server
-#: src/modules/SambaServer.pm:412
+#: src/modules/SambaServer.pm:420
#, perl-format
msgid "Role: %s"
msgstr "Rola: %s"

#. summary item: status of the samba service
-#: src/modules/SambaServer.pm:415
+#: src/modules/SambaServer.pm:423
msgid "Samba server is disabled"
msgstr "Serwer Samby jest wyłączony"

#. summary heading: configured shares
-#: src/modules/SambaServer.pm:419
+#: src/modules/SambaServer.pm:427
msgid "Share Configuration:"
msgstr "Konfiguracja udziału:"

#. summary item: no configured shares
-#: src/modules/SambaServer.pm:425
+#: src/modules/SambaServer.pm:433
msgid "None"
msgstr "Brak"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/scanner.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/scanner.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/scanner.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: scanner\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-30 18:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-04 02:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -157,7 +157,7 @@
#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#: src/include/scanner/dialogs.rb:438 src/include/scanner/dialogs.rb:971
-#: src/modules/Scanner.rb:2261
+#: src/modules/Scanner.rb:2235
msgid "Failed to deactivate %1."
msgstr "Dezaktywacja %1 nie powiodła się."

@@ -965,7 +965,7 @@
#. to add a preceding "The error message is:" comment
#. to display an error message where
#. %1 will be replaced by the actual error message:
-#: src/modules/Scanner.rb:355
+#: src/modules/Scanner.rb:353
msgid ""
"The error message is:\n"
"\n"
@@ -977,7 +977,7 @@

#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:377
+#: src/modules/Scanner.rb:375
msgid "Failed to determine the version of package %1."
msgstr "Określenie wersji pakietu %1 nie powiodło się."

@@ -987,7 +987,7 @@
#. Do not change or translate "Image Scan", it is a driver software name.
#. Do not change or translate "Avasys", it is a manufacturer name.
#. Do not change or translate "Epson", it is a manufacturer name.
-#: src/modules/Scanner.rb:399
+#: src/modules/Scanner.rb:397
msgid ""
"The third-party Image Scan driver software from Epson/Avasys is required.\n"
"The Image Scan driver software is made and provided by Epson (formerly
Avasys)\n"
@@ -1022,12 +1022,12 @@

#. Is the package available to be installed?
#. Package::Available returns nil if no package source is available.
-#: src/modules/Scanner.rb:442
+#: src/modules/Scanner.rb:440
msgid "Required package %1 is not installed and there is no package repository
available."
msgstr "Wymagany pakiet %1 nie jest zainstalowany i brak dostępnego
repozytorium."

#. Message of a Popup::Error where %1 will be replaced by the package name:
-#: src/modules/Scanner.rb:457
+#: src/modules/Scanner.rb:455
msgid "Required package %1 is not installed and not available in the
repository."
msgstr "Wymagany pakiet %1 nie jest zainstalowany i nie jest dostępny w
repozytorium."

@@ -1035,7 +1035,7 @@
#. Either the user has explicitly rejected to install the package,
#. or this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:476
+#: src/modules/Scanner.rb:474
msgid "Failed to install required package %1."
msgstr "Instalacja wymaganego pakietu %1 nie powiodła się."

@@ -1043,7 +1043,7 @@
#. Do not change or translate "net", it is a metadriver name.
#. Do not simply use "driver" because net is no normal driver but a metadriver.
#. Do not change or translate "scanimage -L", it is a fixed command.
-#: src/modules/Scanner.rb:497
+#: src/modules/Scanner.rb:495
msgid ""
"Failed to determine the active scanners.\n"
"If the net metadriver is activated while there is a problem\n"
@@ -1064,7 +1064,7 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not confuse this error with the case when no active scanner was
determined.
#. The latter results no error.
-#: src/modules/Scanner.rb:519
+#: src/modules/Scanner.rb:517
msgid "Failed to determine the active scanners."
msgstr "Wykrywanie aktywnych skanerów nie powiodło się."

@@ -1076,8 +1076,8 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:533 src/modules/Scanner.rb:591
-#: src/modules/Scanner.rb:650 src/modules/Scanner.rb:2500
+#: src/modules/Scanner.rb:531 src/modules/Scanner.rb:589
+#: src/modules/Scanner.rb:648 src/modules/Scanner.rb:2474
msgid "File %1 does not exist."
msgstr "Plik %1 nie istnieje."

@@ -1089,8 +1089,8 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:553 src/modules/Scanner.rb:611
-#: src/modules/Scanner.rb:670 src/modules/Scanner.rb:2520
+#: src/modules/Scanner.rb:551 src/modules/Scanner.rb:609
+#: src/modules/Scanner.rb:668 src/modules/Scanner.rb:2494
msgid "Failed to read %1."
msgstr "Odczytywanie %1 nie powiodło się."

@@ -1098,7 +1098,7 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not confuse this error with the case when no active driver was
determined.
#. The latter results no error.
-#: src/modules/Scanner.rb:577
+#: src/modules/Scanner.rb:575
msgid "Failed to determine the active drivers."
msgstr "Wykrywanie aktywnych programów obsługi nie powiodło się."

@@ -1106,7 +1106,7 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not confuse this error with the case when no scanner was autodetected.
#. The latter results no error.
-#: src/modules/Scanner.rb:636
+#: src/modules/Scanner.rb:634
msgid "Failed to detect scanners automatically."
msgstr "Automatycznie wykrywanie skanerów nie powiodło się."

@@ -1118,53 +1118,53 @@
#. - Determine active backends
#. - Try to autodetect USB and SCSI scanners and HP all-in-one USB and NETWORK
scanners
#. @return true on success
-#: src/modules/Scanner.rb:766
+#: src/modules/Scanner.rb:764
msgid "Initializing Scanner Configuration"
msgstr "Inicjalizacja konfiguracji skanerów"

-#: src/modules/Scanner.rb:770
+#: src/modules/Scanner.rb:768
msgid "Check installed packages"
msgstr "Sprawdzanie zainstalowanych pakietów"

#. 2. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:772
+#: src/modules/Scanner.rb:770
msgid "Read or create the scanner database"
msgstr "Odczytywanie albo tworzenie bazy danych skanerów"

#. 3. progress stage name of a Progress::New:
#. 5. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:774 src/modules/Scanner.rb:1988
+#: src/modules/Scanner.rb:772 src/modules/Scanner.rb:1986
msgid "Determine active scanners"
msgstr "Wykrywanie aktywnych skanerów"

#. 4. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:776
+#: src/modules/Scanner.rb:774
msgid "Determine active drivers"
msgstr "Wykrywanie aktywnych programów obsługi"

#. 5. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:778
+#: src/modules/Scanner.rb:776
msgid "Detect scanners"
msgstr "Wykrywanie skanerów"

#. 1. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:781
+#: src/modules/Scanner.rb:779
msgid "Checking installed packages..."
msgstr "Sprawdzanie zainstalowanych pakietów..."

#. 2. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:783
+#: src/modules/Scanner.rb:781
msgid "Reading or creating the scanner database..."
msgstr "Odczytywanie lub tworzenie bazy danych skanerów..."

#. 3. progress step progress bar title of a Progress::New:
#. 5. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:785 src/modules/Scanner.rb:2001
+#: src/modules/Scanner.rb:783 src/modules/Scanner.rb:1999
msgid "Determining active scanners..."
msgstr "Wykrywanie aktywnych skanerów..."

#. 4. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:787
+#: src/modules/Scanner.rb:785
msgid "Determining active drivers..."
msgstr "Wykrywanie aktywnych programów obsługi..."

@@ -1173,49 +1173,49 @@
#. Body of a Popup::ShowFeedback:
#. Busy message:
#. Body of a Popup::ShowFeedback:
-#: src/modules/Scanner.rb:789 src/modules/Scanner.rb:1001
-#: src/modules/Scanner.rb:1070
+#: src/modules/Scanner.rb:787 src/modules/Scanner.rb:999
+#: src/modules/Scanner.rb:1068
msgid "Detecting scanners..."
msgstr "Wykrywanie skanerów..."

#. Last progress step progress bar title of a Progress::New:
#. Last progress step progress bar title of a Progress::New:
#. Last progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:791 src/modules/Scanner.rb:1030
-#: src/modules/Scanner.rb:2003
+#: src/modules/Scanner.rb:789 src/modules/Scanner.rb:1028
+#: src/modules/Scanner.rb:2001
msgid "Finished"
msgstr "Zakończono"

#. Progress 2. stage (Read or create the scanner database):
-#: src/modules/Scanner.rb:859
+#: src/modules/Scanner.rb:857
msgid "Creating scanner database..."
msgstr "Tworzenie bazy danych skanerów..."

#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:893
+#: src/modules/Scanner.rb:891
msgid "Aborting: Failed to create the scanner database."
msgstr "Przerwanie: Tworzenie bazy danych skanerów nie powiodło się."

#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#: src/modules/Scanner.rb:933
+#: src/modules/Scanner.rb:931
msgid "Aborting: Failed to read %1."
msgstr "Przerwanie: Odczytywanie %1 nie powiodło się."

#. Write scanner settings:
#. - Save the actual environment
#. @return true on success
-#: src/modules/Scanner.rb:1023
+#: src/modules/Scanner.rb:1021
msgid "Writing Scanner Configuration"
msgstr "Zapisywanie konfiguracji skanera"

-#: src/modules/Scanner.rb:1026
+#: src/modules/Scanner.rb:1024
msgid "Save the actual environment"
msgstr "Zapisywanie bieżącego środowiska"

#. 1. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1028
+#: src/modules/Scanner.rb:1026
msgid "Saving the actual environment..."
msgstr "Zapisywanie bieżącego środowiska..."

@@ -1223,7 +1223,7 @@
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
#. Do not change or translate "hp-setup", it is a program name.
#. Do not change or translate "HPLIP", it is a subsystem name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1088
+#: src/modules/Scanner.rb:1086
msgid ""
"There is at least one printer configuration that uses the ptal service.\n"
"It is possible to proceed but then the running ptal service could prevent\n"
@@ -1240,7 +1240,7 @@

#. Message of a Popup::Error when hp-setup should be run.
#. Do not change or translate "hp-setup", it is a program name:
-#: src/modules/Scanner.rb:1099
+#: src/modules/Scanner.rb:1097
msgid ""
"Cannot run hp-setup because no graphical display can be opened. \n"
"This happens if YaST runs in text-only mode, or the user who runs YaST \n"
@@ -1259,7 +1259,7 @@
#. Message of a Popup::YesNo when hplip should be installed.
#. Do not change or translate "hp-setup", it is a program name.
#. Do not change or translate "hplip", it is a package name:
-#: src/modules/Scanner.rb:1111
+#: src/modules/Scanner.rb:1109
msgid ""
"It seems hplip is not installed, which is required to run hp-setup.\n"
"Should the hplip package be installed?\n"
@@ -1269,7 +1269,7 @@

#. Message of a Popup::Error when hp-setup should be run.
#. Do not change or translate "hp-setup", it is a program name:
-#: src/modules/Scanner.rb:1117
+#: src/modules/Scanner.rb:1115
msgid ""
"Cannot run hp-setup because\n"
"/usr/bin/hp-setup is not executable\n"
@@ -1281,7 +1281,7 @@

#. Body of a Popup::ShowFeedback.
#. Do not change or translate "hp-setup", it is a program name:
-#: src/modules/Scanner.rb:1125
+#: src/modules/Scanner.rb:1123
msgid ""
"Launched hp-setup.\n"
"You must finish hp-setup before you can proceed with the scanner
configuration.\n"
@@ -1291,25 +1291,25 @@

#. where autodetected scanners are listed in the second column
#. to denote those scanners which are not configured yet:
-#: src/modules/Scanner.rb:1296
+#: src/modules/Scanner.rb:1294
msgid "Not Configured:"
msgstr "Nieskonfigurowane:"

#. Fallback device name if the real device name is missing:
#. Fallback device name if the real device name is missing:
-#: src/modules/Scanner.rb:1326 src/modules/Scanner.rb:2242
+#: src/modules/Scanner.rb:1324 src/modules/Scanner.rb:2216
msgid "Unknown device"
msgstr "Nieznane urządzenie"

#. Fallback manufacturer name if the real manufacturer name is missing:
#. Fallback manufacturer name if the real manufacturer name is missing:
-#: src/modules/Scanner.rb:1332 src/modules/Scanner.rb:2230
+#: src/modules/Scanner.rb:1330 src/modules/Scanner.rb:2204
msgid "Unknown manufacturer"
msgstr "Nieznany producent"

#. Fallback model name if the real model name is missing:
#. Fallback model name if the real model name is missing:
-#: src/modules/Scanner.rb:1335 src/modules/Scanner.rb:2236
+#: src/modules/Scanner.rb:1333 src/modules/Scanner.rb:2210
msgid "Unknown model"
msgstr "Nieznany model"

@@ -1320,14 +1320,14 @@
#. %1 will be replaced by the manufacturer name
#. %2 will be replaced by the model name
#. %3 will be replaced by the device name where the scanner is connected to:
-#: src/modules/Scanner.rb:1360 src/modules/Scanner.rb:2225
+#: src/modules/Scanner.rb:1358 src/modules/Scanner.rb:2199
msgid "%1 %2 at %3"
msgstr "%1 %2 na %3"

#. A suffix for the second column of a table
#. where active scanner drivers are listed in the first column
#. to denote those drivers for which there is no matching active scanner:
-#: src/modules/Scanner.rb:1402
+#: src/modules/Scanner.rb:1400
msgid "No scanner recognized by this driver"
msgstr "Brak skanerów obsługiwanych przez ten program obsługi."

@@ -1335,12 +1335,12 @@
#. when neither a scanner was autodetected
#. nor an active scanner was found
#. nor an active driver was found:
-#: src/modules/Scanner.rb:1426
+#: src/modules/Scanner.rb:1424
msgid "No scanner was detected and no active scanner or driver exists."
msgstr "Nie wykryto żadnego skanera i nie istnieją aktywne skanery ani
programy obsługi."

#. Scanner model list firmware entry for models which require a firmware
upload:
-#: src/modules/Scanner.rb:1455
+#: src/modules/Scanner.rb:1453
msgid "Firmware upload required."
msgstr "Wymagane jest przekazanie pliku z oprogramowaniem wbudowanym."

@@ -1349,79 +1349,79 @@
#. Do not change or translate "Image Scan", it is a driver software name.
#. Do not change or translate "Avasys", it is a manufacturer name.
#. Do not change or translate "Epson", it is a manufacturer name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1461
+#: src/modules/Scanner.rb:1459
msgid "Third-party Image Scan driver software from Epson/Avasys required."
msgstr "Wymagany jest sterownik skanera firmy Epson/Avasys."

#. %1 will be replaced by the RPM package name
#. which provides the driver for the particular model:
-#: src/modules/Scanner.rb:1527
+#: src/modules/Scanner.rb:1525
msgid "Package %1"
msgstr "Pakiet %1"

#. but where the backend (scanner driver) is unmaintained:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1548
+#: src/modules/Scanner.rb:1546
msgid "Unmaintained driver %1 may provide good functionality."
msgstr "Sterownik %1 jest nieobsługiwany, ale może zapewnić dobrą
funkcjonalność."

#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1554
+#: src/modules/Scanner.rb:1552
msgid "Driver %1 should provide good functionality."
msgstr "Sterownik %1 powinien zapewnić dobrą funkcjonalność."

#. Scanner model list status entry for "good" supported models:
-#: src/modules/Scanner.rb:1561
+#: src/modules/Scanner.rb:1559
msgid "This scanner is not supported."
msgstr "Ten skaner nie jest obsługiwany."

#. which are listed as "unsupported" for a particular driver:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1566
+#: src/modules/Scanner.rb:1564
msgid "This scanner is not supported by the driver %1."
msgstr "Ten skaner nie jest obsługiwany przez sterownik %1."

#. but where the backend (scanner driver) is unmaintained:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1576
+#: src/modules/Scanner.rb:1574
msgid "Unmaintained driver %1 may provide complete functionality."
msgstr "Nieobsługiwany sterownik %1 może zapewnić pełną funkcjonalność."

#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1584
+#: src/modules/Scanner.rb:1582
msgid "Driver %1 should provide complete functionality."
msgstr "Sterownik %1 może zapewnić pełną funkcjonalność."

#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1592
+#: src/modules/Scanner.rb:1590
msgid "Driver %1 may work, but was not tested."
msgstr "Sterownik %1 może działać, ale nie był testowany."

#. but where the backend (scanner driver) is unmaintained:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1601
+#: src/modules/Scanner.rb:1599
msgid "Unmaintained driver %1 may provide basic functionality."
msgstr "Nieobsługiwany sterownik %1 może zapewnić podstawową funkcjonalność."

#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1609
+#: src/modules/Scanner.rb:1607
msgid "Driver %1 should provide basic functionality."
msgstr "Sterownik %1 może zapewnić podstawową funkcjonalność."

#. but where the backend (scanner driver) is unmaintained:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1619
+#: src/modules/Scanner.rb:1617
msgid "Unmaintained driver %1 may provide minimal functionality."
msgstr "Sterownik %1 nie jest obsługiwany, ale może zapewnić minimalną
funkcjonalność."

#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1627
+#: src/modules/Scanner.rb:1625
msgid "Driver %1 should provide minimal functionality."
msgstr "Sterownik %1 może zapewnić minimalną funkcjonalność."

#. which are listed but without a known support status:
#. %1 will be replaced by the backend (scanner driver) name
-#: src/modules/Scanner.rb:1635
+#: src/modules/Scanner.rb:1633
msgid "Driver %1 may work, but the functionality is unknown."
msgstr "Sterownik %1 może działać, ale funkcjonalność jest znana."

@@ -1431,7 +1431,7 @@
#. stored on the manufacturer's CD but often it is buried in a weird
Windows-only
#. driver archive format. The text must indicate this.
#. Do not change or translate "SANE", it is a project name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1886
+#: src/modules/Scanner.rb:1884
msgid ""
"A firmware file contains software that must be uploaded to the scanner's
memory.\n"
"Without firmware, the scanner cannot work.\n"
@@ -1466,7 +1466,7 @@
#. Message of a Popup::ContinueCancel for scanners which should be set up with
the hpaio driver.
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
#. Do not change or translate "HPLIP", it is a subsystem name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1905
+#: src/modules/Scanner.rb:1903
msgid ""
"There is at least one printer configuration that uses the ptal service.\n"
"It is possible to proceed but then the ptal service would be stopped\n"
@@ -1483,7 +1483,7 @@
#. Do not change or translate "PTAL", it is a subsystem name.
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
#. Do not change or translate "hplip", it is a service name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1917
+#: src/modules/Scanner.rb:1915
msgid ""
"The hpoj driver requires the PTAL system to be set up and running.\n"
"In particular, the ptal service must be up and running.\n"
@@ -1523,7 +1523,7 @@
#. Do not change or translate "hplip", it is a service name.
#. Do not change or translate "hpaio", it is a driver name.
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
-#: src/modules/Scanner.rb:1940
+#: src/modules/Scanner.rb:1938
msgid ""
"There is at least one printer configuration that uses the hplip service.\n"
"It is possible to proceed but then the hplip service would be stopped\n"
@@ -1540,51 +1540,51 @@
"Aby można było kontynuować, należy zmienić konfigurację drukarki tak, żeby
korzystała z usługi ptal.\n"

#. %1 will be replaced by the backend name
-#: src/modules/Scanner.rb:1976
+#: src/modules/Scanner.rb:1974
msgid "Setting Up Driver %1"
msgstr "Konfigurowanie programu obsługi %1"

-#: src/modules/Scanner.rb:1980
+#: src/modules/Scanner.rb:1978
msgid "Check whether additional packages must be installed"
msgstr "Sprawdzenie, czy konieczna jest instalacja dodatkowych pakietów"

#. 2. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1982
+#: src/modules/Scanner.rb:1980
msgid "Check whether firmware upload is required"
msgstr "Sprawdzenie, czy konieczne jest przekazanie pliku z oprogramowaniem
wbudowanym"

#. 3. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1984
+#: src/modules/Scanner.rb:1982
msgid "Test and set up special requirements for particular drivers"
msgstr "Sprawdzenie i ustawienie specjalnych wymagań dla programów obsługi"

#. 4. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1986
+#: src/modules/Scanner.rb:1984
msgid "Activate the driver"
msgstr "Aktywacja programu obsługi"

#. 1. progress stage name of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1991
+#: src/modules/Scanner.rb:1989
msgid "Checking whether additional packages must be installed..."
msgstr "Sprawdzanie, czy konieczna jest instalacja dodatkowych pakietów..."

#. 2. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1993
+#: src/modules/Scanner.rb:1991
msgid "Checking whether firmware upload is required..."
msgstr "Sprawdzanie, czy konieczne jest przekazanie pliku z oprogramowaniem
wbudowanym..."

#. 3. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1995
+#: src/modules/Scanner.rb:1993
msgid "Testing and setting up special requirements for particular drivers..."
msgstr "Sprawdzanie i ustawianie specjalnych wymagań dla programów obsługi..."

#. 4. progress step progress bar title of a Progress::New:
-#: src/modules/Scanner.rb:1999
+#: src/modules/Scanner.rb:1997
msgid "Activating the driver..."
msgstr "Aktywacja programu obsługi..."

#. the third-party Image Scan driver software from Epson/Avasys:
-#: src/modules/Scanner.rb:2020
+#: src/modules/Scanner.rb:2018
msgid "Required Package Not Installed"
msgstr "Wymagany pakiet nie jest zainstalowany"

@@ -1594,7 +1594,7 @@
#. Only a simple message because before there was a dialog
#. which let the user install the package so that this message is shown
#. if the user has explicitly rejected to install it.
-#: src/modules/Scanner.rb:2028
+#: src/modules/Scanner.rb:2026
msgid "The driver %1 requires the package %2."
msgstr "Program obsługi %1 wymaga pakietu %2."

@@ -1602,9 +1602,8 @@
#. It may happen that the conflicting service hplip is in use by the printing
system.
#. The hplip service is associated with the hpaoi backend.
#. Activate the backend via bash script:
-#: src/modules/Scanner.rb:2034 src/modules/Scanner.rb:2075
-#: src/modules/Scanner.rb:2119 src/modules/Scanner.rb:2133
-#: src/modules/Scanner.rb:2143
+#: src/modules/Scanner.rb:2032 src/modules/Scanner.rb:2073
+#: src/modules/Scanner.rb:2106 src/modules/Scanner.rb:2117
msgid "Aborted"
msgstr "Przerwane"

@@ -1616,7 +1615,7 @@
#. because which scanner requires firmware upload is stored in the database
#. and additionally user confirmation must be requested.
#. Otherwise skip this section.
-#: src/modules/Scanner.rb:2054
+#: src/modules/Scanner.rb:2052
msgid "Firmware Upload Required"
msgstr "Przekazanie pliku z oprogramowaniem wbudowanym jest wymagane"

@@ -1625,19 +1624,12 @@
#. which asked the user whether he wants to let YaST activate the ptal service
#. so that this message is shown if the user has explicitly rejected to do it.
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
-#: src/modules/Scanner.rb:2109
+#: src/modules/Scanner.rb:2096
msgid "If the ptal service is not running, the scanner cannot work."
msgstr "Skaner nie może działać, jeśli nie działa usługa ptal."

-#. Only a simple message because this error does not happen on a normal system
-#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
-#. Do not change or translate "PTAL", it is a subsystem name.
-#: src/modules/Scanner.rb:2130
-msgid "Failed to set up the PTAL system."
-msgstr "Ustawienie systemu PTAL nie powiodło się."
-
#. Header message for a list of scanners which will be deactivated:
-#: src/modules/Scanner.rb:2217
+#: src/modules/Scanner.rb:2191
msgid ""
"The following scanners use the same driver.\n"
"Therefore all those scanners will be deactivated:"
@@ -1652,49 +1644,49 @@
#. Do not change or translate "hpoj", it is a driver name.
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
#. Do not change or translate "CUPS", it is a subsystem name.
-#: src/modules/Scanner.rb:2285
+#: src/modules/Scanner.rb:2259
msgid "The driver hpoj is deactivated but the associated service ptal is not
deactivated because it is needed by the CUPS printing system."
msgstr "Program obsługi hpoj jest nieaktywny, ale związana z nim usługa ptal
nie jest nieaktywna, ponieważ jest wymagana przez system drukowania CUPS."

#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
-#: src/modules/Scanner.rb:2300
+#: src/modules/Scanner.rb:2274
msgid "Failed to stop the ptal service."
msgstr "Zatrzymywanie usługi ptal nie powiodło się."

#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not change or translate "ptal", it is a service name.
-#: src/modules/Scanner.rb:2311
+#: src/modules/Scanner.rb:2285
msgid "Failed to disable the ptal service."
msgstr "Wyłączanie usługi ptal nie powiodło się."

#. If there is no active scanner for the backend
#. then show a message but exit successfully because
#. it is no error when there is no active scanner for the backend:
-#: src/modules/Scanner.rb:2370
+#: src/modules/Scanner.rb:2344
msgid "No Scanner for %1"
msgstr "Brak skanera dla %1"

#. Header of a Popup::AnyMessage where %1 will be replaced by the driver name:
#. Body of a Popup::AnyMessage:
-#: src/modules/Scanner.rb:2372
+#: src/modules/Scanner.rb:2346
msgid "It is not possible to test without a matching active scanner."
msgstr "Niemożliwe jest testowanie bez odpowiedniego aktywnego skanera."

#. Header of a SelectionBox with a list of scanners:
-#: src/modules/Scanner.rb:2387
+#: src/modules/Scanner.rb:2361
msgid "&Scanner to Test"
msgstr "&Skaner do przetestowania"

#. Test the device:
-#: src/modules/Scanner.rb:2409
+#: src/modules/Scanner.rb:2383
msgid "Testing %1"
msgstr "Testowanie %1"

#. Header of a Popup::ShowFeedback where %1 will be replaced by the driver
name:
#. Body of a Popup::ShowFeedback where %1 will be replaced by the SANE device
identifier.
#. Do not change or translate "scanimage -d %1 -v", it is a fixed command.
-#: src/modules/Scanner.rb:2412
+#: src/modules/Scanner.rb:2386
msgid "Testing with 'scanimage -d %1 -v'..."
msgstr "Testowanie poleceniem \"scanimage -d %1 -v\"..."

@@ -1702,7 +1694,7 @@
#. %2 will be replaced by the actual test results
#. which are usually only available in English.
#. Do not change or translate "scanimage -d %1 -v", it is a fixed command.
-#: src/modules/Scanner.rb:2424
+#: src/modules/Scanner.rb:2398
msgid ""
"Test with 'scanimage -d %1 -v' failed.\n"
"The results are:\n"
@@ -1716,7 +1708,7 @@

#. Fallback message if the real results are missing:
#. Fallback message if the real results are missing:
-#: src/modules/Scanner.rb:2435 src/modules/Scanner.rb:2467
+#: src/modules/Scanner.rb:2409 src/modules/Scanner.rb:2441
msgid "(no results available)"
msgstr "(brak wyników)"

@@ -1726,7 +1718,7 @@
#. the scanner had fallen into coma or the USB or SCSI system had crashed
#. and then the scanner would be no longer an active scanner nor could it be
autodetected.
#. To simulate such an event, simply unplug an USB scanner while it is being
tested.
-#: src/modules/Scanner.rb:2450
+#: src/modules/Scanner.rb:2424
msgid "Successfully Tested %1"
msgstr "Udany test %1"

@@ -1734,7 +1726,7 @@
#. %2 will be replaced by the actual test results
#. which are usually only available in English.
#. Do not change or translate "scanimage -d %1 -v", it is a fixed command.
-#: src/modules/Scanner.rb:2456
+#: src/modules/Scanner.rb:2430
msgid ""
"Test with 'scanimage -d %1 -v' succeeded.\n"
"The results are:\n"
@@ -1750,7 +1742,7 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not confuse this error with the case when no scanning via network was
configured.
#. The latter results no error.
-#: src/modules/Scanner.rb:2486
+#: src/modules/Scanner.rb:2460
msgid "Failed to determine the configuration for scanning via network."
msgstr "Ustalanie konfiguracji do skanowania przez sieć nie powiodło się."

@@ -1758,7 +1750,7 @@
#. (i.e. a system which is not totally broken or totally messed up).
#. Do not confuse this error with the case when no scanning via network is to
be set up.
#. The latter results no error.
-#: src/modules/Scanner.rb:2562
+#: src/modules/Scanner.rb:2536
msgid "Failed to set up scanning via network."
msgstr "Konfiguracja skanowania przez sieć nie powiodła się."

@@ -1773,11 +1765,14 @@
#. If any kind of firewall seems to be active, show a popup message
#. regarding scanning via network and firewall.
#. @return true if any kind of firewall seems to be active
-#: src/modules/Scanner.rb:2590
+#: src/modules/Scanner.rb:2564
msgid "Check that your firewall allows scanning via network."
msgstr "Sprawdź, czy zapora umożliwia dostęp do skanowania przez sieć."

#. Popup::MessageDetails information regarding details:
-#: src/modules/Scanner.rb:2592
+#: src/modules/Scanner.rb:2566
msgid "For details regarding firewall see the help text of this dialog."
msgstr "Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach zapory, sprawdź pomoc dla
tego okna."
+
+#~ msgid "Failed to set up the PTAL system."
+#~ msgstr "Ustawienie systemu PTAL nie powiodło się."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/smt.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/smt.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/smt.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: smt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-04 17:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-22 12:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -646,6 +646,19 @@
msgid "Writing patches..."
msgstr "Zapisywanie poprawek..."

+#. bnc #390085
+#: src/include/smt/dialogs.rb:1129
+#, fuzzy
+#| msgid "Database &Password"
+msgid "Database Password for %1 User"
+msgstr "&Hasło bazy danych"
+
+#: src/include/smt/dialogs.rb:1137
+#, fuzzy
+#| msgid "P&assword for user (again)"
+msgid "Database Password for %1 User Once Again"
+msgstr "H&asło dla użytkownika (ponownie)"
+
#. TRANSLATORS: error report
#: src/include/smt/dialogs.rb:1167 src/modules/SMTData.rb:1130
msgid "The first and the second password do not match."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/storage.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/storage.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/storage.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: storage\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-11-03 01:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-17 17:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -71,7 +71,7 @@
msgid "List partitions"
msgstr "Wyświetl partycje"

-#. Title for dialogue
+#. Title for dialog
#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:76
msgid "Suggested Partitioning"
msgstr "Zalecane partycjonowanie"
@@ -88,7 +88,7 @@

#. popup text
#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:123
-#: src/clients/partitions_proposal.rb:105
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:115
msgid ""
"No automatic proposal possible.\n"
"Specify mount points manually in the 'Partitioner' dialog."
@@ -97,16 +97,14 @@
"Proszę ręcznie określić punkty montowania w oknie 'Partycjonowanie'."

#. TRANSLATORS: button text
-#. this is the resize case
-#.
-#. this is the normal case
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:135 src/clients/inst_target_part.rb:164
-#: src/clients/inst_target_part.rb:178 src/clients/inst_target_part.rb:185
+#. Return a term for a PushButton("Edit Proposal Settings")
+#. or Empty() if that button is disabled in control.xml.
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:136 src/clients/inst_target_part.rb:500
msgid "Edit Proposal Settings"
msgstr "Edytuj ustawienia propozycji"

#. help on suggested partitioning
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:165
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:166
msgid ""
"<p>\n"
"Your hard disks have been checked. The partition setup\n"
@@ -118,7 +116,7 @@

#. help text continued
#. %1 is replaced by button text
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:175
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:176
msgid ""
"<p>\n"
"To make only small adjustments to the proposed\n"
@@ -133,7 +131,7 @@
"zaawansowanego.</p>\n"

#. help text continued
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:188
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:189
msgid ""
"<p>\n"
"If the suggestion does not fit your needs, create\n"
@@ -153,25 +151,25 @@

#. Attention! besides the testsuite, AutoYaST is using this to turn off
#. the proposal screen too. See inst_autosetup.ycp
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:232
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:233
msgid "Impossible to create the requested proposal."
msgstr "Utworzenie żądanej konfiguracji jest niemożliwe."

#. TRANSLATORS: popup error message
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:238
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:239
msgid "Not enough space available to propose snapshots for root volume."
msgstr "Brak wystarczającej ilości dostępnego miejsca na zaproponowanie
migawek wolumenu głównego."

#. TRANSLATORS: popup error message
-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:244 src/clients/inst_target_part.rb:449
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:245 src/clients/inst_target_part.rb:449
msgid "Not enough space available to propose separate /home."
msgstr "Brak wystarczającego miejsca do zaproponowania oddzielnej partycji
/home."

-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:283
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:284
msgid "Nothing assigned as root filesystem. Cannot continue."
msgstr "Brak przypisanego głównego systemu plików. Nie można kontynuować."

-#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:304
+#: src/clients/inst_disk_proposal.rb:305
msgid ""
"Computing this proposal will overwrite manual changes \n"
"done so far. Continue with computing proposal?"
@@ -634,12 +632,12 @@
#. loop over targetMap and build radio buttons for selection
#. dont use foreach here since we need a counter (as a shortcut)
#. anyway
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:115
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:116
msgid "Available &Disks"
msgstr "Dostępne &dyski"

#. label text
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:149
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:150
msgid "&Custom Partitioning (for experts)"
msgstr "Własne party&cjonowanie (dla ekspertów)"

@@ -647,13 +645,13 @@
#. Below this label, all targets are listed that can be used as
#. installation target
#. heading text
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:161
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:162
msgid "Hard Disk"
msgstr "Dysk twardy"

#. normally the target is located on hard disks. Here no hard disks
#. can be found. YaST2 cannot install. Update CD might have newer drivers.
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:172
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:173
msgid "No disks found. Try using the update CD, if available, for
installation."
msgstr "Nie znaleziono dysków. Do instalacji proszę użyć płyty CD z
aktualizacją, jeśli jest dostępna."

@@ -662,7 +660,7 @@
#. "Preparing Hard Disk" is the description of the dialog what to
#. do while the following locale is the help description
#. help part 1 of 3
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:184
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:185
msgid ""
"<p>\n"
"All hard disks automatically detected on your system\n"
@@ -675,7 +673,7 @@
"</p>\n"

#. help part 2 of 3
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:193
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:194
msgid ""
"<p>\n"
"You may select later which part of the disk is used for &product;.\n"
@@ -686,7 +684,7 @@
"</p>\n"

#. help part 3 of 3
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:202
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:203
msgid ""
"\n"
"<p>\n"
@@ -705,7 +703,7 @@
#. first step of hd prepare, select a single disk or "expert" partitioning
#. Information what to do, background information
#. Information what to do, background information
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:215
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:216
#: src/include/partitioning/auto_part_ui.rb:244
#: src/include/partitioning/auto_part_ui.rb:302
msgid "Preparing Hard Disk"
@@ -713,14 +711,24 @@

#. there is a selection from which one option must be
#. chosen - at the moment no option is chosen
-#: src/clients/inst_target_selection.rb:271
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:269
msgid "Select one of the options to continue."
msgstr "Proszę wybrać jedną z opcji aby kontynuować."

-#: src/clients/inst_target_selection.rb:297
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:295
msgid "Disk %1 is in use by %2"
msgstr "Dysk %1 jest używany przez %2"

+#. Warning popup about using the expert partitioner
+#: src/clients/inst_target_selection.rb:352
+msgid ""
+"This is for experts only.\n"
+"You might lose support if you use this!\n"
+"\n"
+"Please refer to the manual to make sure your custom\n"
+"partitioning meets the requirements of this product."
+msgstr ""
+
#. encoding: utf-8
#. Copyright (c) 2012 Novell, Inc.
#.
@@ -778,19 +786,35 @@
#. See also file proposal-API.txt for details.
#: src/clients/partitions_proposal.rb:93
msgid ""
+"No snapshots possible.\n"
+"Please use larger root partition."
+msgstr ""
+
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:105
+msgid ""
"The /home partition will not be formatted. After installation,\n"
"ensure that ownerships of home directories are set properly."
msgstr ""
"Partycja /home nie zostanie sformatowana. Po instalacji\n"
"proszę się upewnić, że uprawienia katalogów domowych są ustawione prawidłowo."

+#. A custom configuration
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:123
+msgid "Custom"
+msgstr "Własne"
+
+#. A standard configuration
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:126
+msgid "Standard"
+msgstr "Standardowy"
+
#. label text
-#: src/clients/partitions_proposal.rb:218
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:239
msgid "Partitioning"
msgstr "Partycjonowanie"

#. label text
-#: src/clients/partitions_proposal.rb:220
+#: src/clients/partitions_proposal.rb:241
msgid "&Partitioning"
msgstr "&Partycjonowanie"

@@ -955,7 +979,7 @@
#. Label text
#. TRANSLATORS: checkbox text
#: src/include/partitioning/auto_part_ui.rb:341
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6272
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6295
msgid "Propose Separate &Home Partition"
msgstr "Zaproponuj wydzieloną partycję &home"

@@ -973,7 +997,7 @@
msgstr "Propozycja typu"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:244
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:248
msgid ""
"You have not assigned a root partition for\n"
"installation. This does not work. Assign the root mount point \"/\" to a\n"
@@ -987,7 +1011,7 @@
"Czy na pewno użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:257
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:261
msgid ""
"You tried to mount a FAT partition to one of the following mount\n"
"points: /, /usr, /home, /opt or /var. This will very likely cause problems.\n"
@@ -1003,7 +1027,7 @@
"Czy na pewno użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:270
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:274
msgid ""
"You tried to mount a FAT partition to the\n"
"mount point /boot. This will very likely cause problems. Use a Linux file\n"
@@ -1019,7 +1043,7 @@
"Czy na pewno użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:284
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:288
msgid ""
"You have mounted a partition with Btrfs to the\n"
"mount point /boot. This will very likely cause problems. Use a Linux file\n"
@@ -1035,7 +1059,7 @@

#. A PReP/CHRP partition is not supposed to be mounted. So if we find any
#. other /boot partition, we should warn the user.
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:298
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:302
msgid ""
"Warning:\n"
"Your system needs a boot partition, either with type 0x41 PReP/CHRP\n"
@@ -1052,7 +1076,7 @@
"Czy na pewno chcesz użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text, %1 is a number
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:314
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:318
msgid ""
"Warning:\n"
"Your boot partition ends above cylinder %1.\n"
@@ -1073,13 +1097,20 @@
"Czy na pewno użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text, %1 is a size
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:334
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:338
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Warning:\n"
+#| "Your boot partition is smaller than %1.\n"
+#| "We recommend to increase the size of /boot.\n"
+#| "\n"
+#| "Really keep this size of boot partition?\n"
msgid ""
"Warning:\n"
"Your boot partition is smaller than %1.\n"
"We recommend to increase the size of /boot.\n"
"\n"
-"Really keep this size of boot partition?\n"
+"Really keep this size of the boot partition?\n"
msgstr ""
"Uwaga:\n"
"Partycja rozruchowa jest mniejsza niż %1.\n"
@@ -1088,7 +1119,7 @@
"Czy na pewno zachować ten rozmiar partycji rozruchowej?\n"

#. /////////////////////////// NO BOOT ///////////////////////////
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:351
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:355
msgid ""
"Warning: There is no partition of type bios_grub present.\n"
"Such a partition is recommended (required with Btrfs) when Grub2 is\n"
@@ -1105,7 +1136,7 @@
#. popup text
#. If the user chooses 'no' here, the system will not be able to
#. boot from the hard drive!
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:371
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:375
msgid ""
"Warning: There is no partition mounted as /boot.\n"
"To boot from your hard disk, a small /boot partition\n"
@@ -1124,7 +1155,7 @@
"Czy na pewno chcesz użyć konfiguracji bez partycji /boot?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:391
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:395
msgid ""
"Warning: According to your setup, you intend to\n"
"boot your machine from the root partition (/), which, unfortunately,\n"
@@ -1145,7 +1176,7 @@
"\n"
"Czy na pewno użyć tych ustawień?\n"

-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:417
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:421
msgid ""
"Warning: Some subvolumes of the root filesystem are shadowed by\n"
"mount points of other filesystem. This could lead to problems.\n"
@@ -1158,7 +1189,7 @@
"Czy na pewno użyć tej konfiguracji?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:435
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:441
msgid ""
"Warning: With your current setup, your %1\n"
"installation might not be directly bootable, because\n"
@@ -1175,7 +1206,7 @@
"Czy na pewno użyć tych ustawień?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:453
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:459
msgid ""
"Warning: With your current setup, your %2 installation\n"
"will encounter problems when booting, because you have no\n"
@@ -1200,7 +1231,7 @@
"Czy na pewno użyć tych ustawień?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:475
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:481
msgid ""
"Warning: With your current setup, your %2 installation will\n"
"encounter problems when booting, because you have no \n"
@@ -1225,12 +1256,12 @@
"Czy na pewno użyć tych ustawień?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:498
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:504
msgid "Really use this setup?"
msgstr "Czy na pewno użyć tej konfiguracji?"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:506
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:512
msgid ""
"\n"
"You have not assigned a swap partition. In most cases, we highly recommend \n"
@@ -1251,7 +1282,7 @@
"Czy na pewno użyć ustawień bez partycji wymiany?\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:522
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:528
msgid ""
"\n"
"You chose to install onto an existing partition that will not be\n"
@@ -1264,7 +1295,7 @@
"zwłaszcza w którymkolwiek z następujących przypadków:\n"

#. continued popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:529
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:535
msgid ""
"- if this is an existing ReiserFS partition\n"
"- if this partition already contains a Linux distribution that will be\n"
@@ -1276,7 +1307,7 @@
"- jeśli ta partycja nie zawiera jeszcze systemu plików.\n"

#. continued popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:536
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:542
msgid ""
"If in doubt, better go back and mark this partition for\n"
"formatting, especially if it is assigned to one of the standard mount
points\n"
@@ -1287,7 +1318,7 @@
"ze standardowych punktów montowania, tj. /, /boot, /opt, lub /var.\n"

#. continued popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:542
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:548
msgid ""
"If you decide to format the partition, all data on it will be lost.\n"
"\n"
@@ -1298,7 +1329,7 @@
"Czy na pewno pozostawić partycję niesformatowaną?\n"

#. popup text %1 is replaced by a raid name e.g. md0
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:603
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:609
msgid ""
"The selected device belongs to the RAID (%1).\n"
"Remove it from the RAID before editing it.\n"
@@ -1307,7 +1338,7 @@
"Należy je usunąć z RAID przed edycją.\n"

#. popup text %1 is replaced by a name e.g. system
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:614
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:620
msgid ""
"The selected device belongs to a volume group (%1).\n"
"Remove it from the volume group before editing it.\n"
@@ -1316,7 +1347,7 @@
"Należy je usunąć z grupy wolumenów przed edycją.\n"

#. popup text %1 is replaced by a name e.g. system
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:624
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:630
msgid ""
"The selected device is used by volume (%1).\n"
"Remove the volume before editing it.\n"
@@ -1325,7 +1356,7 @@
"Należy usunąć wolumen przed edycją.\n"

#. popup text %2 is a device name, %1 is the raid name
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:657
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:663
msgid ""
"The device (%2) belongs to the RAID (%1).\n"
"Remove it from the RAID before deleting it.\n"
@@ -1334,7 +1365,7 @@
"Należy je usunąć z RAID przed usunięciem.\n"

#. popup text, %1 and %2 are device names
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:668
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:674
msgid ""
"The device (%2) is used by %1.\n"
"Remove %1 before deleting it.\n"
@@ -1342,12 +1373,12 @@
"Urządzenie (%2) jest używane przez %1.\n"
"Należy usunąć %1 przed usunięciem.\n"

-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:680
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:686
msgid "It cannot be deleted while mounted."
msgstr "Nie można usunąć, gdy jest zamontowany."

#. popup text, %1 is a device name
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:716
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:722
msgid ""
"The device (%1) cannot be removed since it is a logical partition and \n"
"another logical partition with a higher number is in use.\n"
@@ -1356,7 +1387,7 @@
"a w użyciu jest partycja logiczna o wyższym numerze.\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:792
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:798
msgid ""
"The selected extended partition contains partitions which are currently
mounted:\n"
"%1\n"
@@ -1369,7 +1400,7 @@
"Jeśli nie wiesz, co zrobić, kliknij przycisk Anuluj.\n"

#. popup text, Do not translate LVM.
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:810
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:816
msgid ""
"\n"
"The selected extended partition contains at least one LVM partition\n"
@@ -1383,7 +1414,7 @@
"z odpowiednich grup wolumenów przed usunięciem partycji rozszerzonej.\n"

#. popup text, Do not translate RAID.
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:821
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:827
msgid ""
"\n"
"The selected extended partition contains at least one partition\n"
@@ -1397,7 +1428,7 @@
"systemów RAID przed usunięciem partycji rozszerzonej.\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:832
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:838
msgid ""
"\n"
"The selected extended partition contains at least one partition\n"
@@ -1409,6 +1440,30 @@
"będącą w użyciu. Proszę usunąć używaną partycję \n"
"przed usunięciem partycji rozszerzonej.\n"

+#. popup text, %1 is a size
+#: src/include/partitioning/custom_part_check_generated.rb:905
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Warning:\n"
+#| "Your boot partition is smaller than %1.\n"
+#| "We recommend to increase the size of /boot.\n"
+#| "\n"
+#| "Really keep this size of boot partition?\n"
+msgid ""
+"Warning:\n"
+"\n"
+"Your root partition is very small for snapshots.\n"
+"We recommend to increase the size of the root partition\n"
+"to %1 or more or to disable snapshots.\n"
+"\n"
+"Really keep the current setup?\n"
+msgstr ""
+"Uwaga:\n"
+"Partycja rozruchowa jest mniejsza niż %1.\n"
+"Zalecane jest zwiększenie rozmiaru /boot.\n"
+"\n"
+"Czy na pewno zachować ten rozmiar partycji rozruchowej?\n"
+
#. heading text
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:70
msgid "Enter your Password for the Encrypted File System."
@@ -1416,13 +1471,13 @@

#. label text
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:74
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:806
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6400
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:805
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6423
msgid "Do not forget what you enter here!"
msgstr "Nie zapomnij wpisywanych tu informacji!"

#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:78
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:809
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:808
msgid "Empty password allowed."
msgstr "Dozwolone puste hasło."

@@ -1451,7 +1506,7 @@
#. Label: get password for user root
#. Please use newline if label is longer than 40 characters
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:136
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:834
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:833
msgid "&Enter a Password for your File System:"
msgstr "Wprowadź hasło dla syst&emu plików:"

@@ -1462,7 +1517,7 @@
#. Label: get same password again for verification
#. Please use newline if label is longer than 40 characters
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:147
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:818 src/modules/Storage.rb:4007
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:817 src/modules/Storage.rb:4002
msgid "Reenter the Password for &Verification:"
msgstr "W celu &weryfikacji podaj hasło ponownie:"

@@ -1485,7 +1540,7 @@
#. popup text
#. popup text
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:196
-#: src/modules/Storage.rb:3963
+#: src/modules/Storage.rb:3958
msgid ""
"You did not enter a password.\n"
"Try again.\n"
@@ -1496,7 +1551,7 @@
#. popup text
#. popup text
#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:203
-#: src/modules/Storage.rb:3971
+#: src/modules/Storage.rb:3966
msgid ""
"The password must have at least %1 characters.\n"
"Try again.\n"
@@ -1616,47 +1671,54 @@
msgstr "&System plików"

#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1053
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1059
msgid "O&ptions..."
msgstr "O&pcje..."

+#. Translators: checkbox text
+#. TRANSLATORS: checkbox text
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1069
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6276
+msgid "Enable Snapshots"
+msgstr "Włącz migawki"
+
#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1069
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1084
msgid "&Encrypt Device"
msgstr "Zaszyfruj urządz&enie"

#. label text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1144
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1159
msgid "File system &ID:"
msgstr "&Identyfikator systemu plików:"

#. label text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1176
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1191
msgid "Format"
msgstr "Formatuj"

#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1186
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1201
msgid "Do &not format"
msgstr "&Nie formatuj"

#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1196
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1211
msgid "&Format"
msgstr "&Formatuj"

#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1249
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1264
msgid "Fs&tab Options"
msgstr "Opcje &fstab"

#. label text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1256
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1271
msgid "&Mount Point"
msgstr "Punkt &montowania"

#. popup text %1 is a partition name, %2 a dirctory
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1268
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1283
msgid ""
"\n"
"The selected partition (%1) is currently mounted on %2.\n"
@@ -1681,7 +1743,7 @@
"Kontynuować?\n"

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1297
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1312
msgid ""
"\n"
"The file system on the partition cannot be shrunk by YaST2.\n"
@@ -1693,7 +1755,7 @@
"partycji."

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1304
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1319
msgid ""
"\n"
"The file system on the logical volume cannot be shrunk by YaST2.\n"
@@ -1704,21 +1766,21 @@
"Tylko systemy plików fat, ext2, ext3, ext4 i reiser pozwalają na zmniejszanie
systemu plików."

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1316
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1331
msgid "You risk losing data if you shrink this partition."
msgstr "Zmniejszenie rozmiaru tej partycji obarczone jest ryzykiem utraty
danych."

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1322
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1337
msgid "You risk losing data if you shrink this logical volume."
msgstr "Zmniejszenie rozmiaru tego wolumenu logicznego obarczone jest ryzykiem
utraty danych."

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1326
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1341
msgid "Continue?"
msgstr "Kontynuować?"

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1342
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1357
msgid ""
"\n"
"The file system on the selected partition cannot be extended by YaST2.\n"
@@ -1729,7 +1791,7 @@
"Tylko systemy plików fat, ext2, ext3, ext4, xfs i reiser pozwalają na
zwiększanie rozmiaru partycji."

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1349
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1364
msgid ""
"\n"
"The file system on the selected logical volume cannot be extended by YaST2.\n"
@@ -1739,20 +1801,20 @@
"System plików na wybranym woluminie logicznym nie może zostać zwiększony
przez program YaST2.\n"
"Tylko systemy plików fat, ext2, ext3, ext4, xfs i reiser pozwalają na
zwiększanie rozmiaru."

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1357
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1372
msgid "Continue resizing?"
msgstr "Kontynuować zmianę rozmiaru?"

#. Popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1374
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1389
msgid "You decreased a partition with a reiser file system on it."
msgstr "Zmniejszono rozmiar partycji z systemem plików reiser."

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1376
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1391
msgid "You decreased a logical volume with a reiser file system on it."
msgstr "Zmniejszono rozmiar wolumenu logicznego z systemem plików reiser."

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1383
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1398
msgid ""
"\n"
"It is possible to shrink a reiser file system, but this feature is not\n"
@@ -1767,7 +1829,7 @@
"Zmniejszyć teraz system plików?"

#. popup text, %1 is replaced by device name
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1437
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1452
msgid ""
"The selected device contains partitions that are currently mounted:\n"
"%1\n"
@@ -1780,7 +1842,7 @@
"Kliknij przycisk Anuluj, chyba że dokładnie wiesz, co robisz.\n"

#. popup text, Do not translate LVM.
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1460
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1475
msgid ""
"\n"
"The selected device contains at least one LVM partition\n"
@@ -1794,7 +1856,7 @@
"z odpowiednich grup wolumenów przed usunięciem urządzenia.\n"

#. popup text, Do not translate RAID.
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1471
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1486
msgid ""
"\n"
"The selected device contains at least one partition\n"
@@ -1808,7 +1870,7 @@
"do odpowiednich systemów RAID przed usunięciem urządzenia.\n"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1482
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1497
msgid ""
"\n"
"The selected device contains at least one partition\n"
@@ -1821,47 +1883,40 @@
"usunięciem urządzenia.\n"

#. help text, richtext format
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1543
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1558
msgid "<p>Create and remove subvolumes from a Btrfs filesystem.</p>\n"
msgstr "<p>Tworzenie i usuwanie podwolumenów w systemie plików Btrfs.</p>\n"

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1548
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1563
msgid "<p>Enable automatic snapshots for a Btrfs filesystem with snapper.</p>"
msgstr "<p>Włączanie automatycznych migawek systemu plików Btrfs za pomocą
programu snapper.</p>"

#. label text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1562
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1577
msgid "Existing Subvolumes:"
msgstr "Istniejące podwolumeny:"

#. label text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1568
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1583
msgid "New Subvolume"
msgstr "Nowy podwolumen"

#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1574
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1589
msgid "Add new"
msgstr "Dodaj nowy"

#. button text
#. push button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1580
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1595
#: src/modules/DualMultiSelectionBox.rb:147
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"

-#. TRANSLATOR: checkbox text
-#. TRANSLATORS: checkbox text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1592
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6253
-msgid "Enable Snapshots"
-msgstr "Włącz migawki"
-
#. heading text
#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1603
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:409
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1605
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:386
msgid "Subvolume Handling"
msgstr "Obsługa podwolumenów"

@@ -1881,7 +1936,7 @@
msgid "Subvolume name %1 already exists."
msgstr "Nazwa podwolumenu %1 już istnieje."

-#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1711
+#: src/include/partitioning/custom_part_dialogs.rb:1702
msgid "Modifications done so far in this dialog will be lost."
msgstr "Wszelkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym zostaną utracone."

@@ -1924,7 +1979,7 @@

#. helptext
#: src/include/partitioning/custom_part_helptexts.rb:87
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:746
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:745
msgid ""
"<p>\n"
"This mount point corresponds to a temporary filesystem like /tmp or
/var/tmp.\n"
@@ -1943,7 +1998,7 @@
#. help text, continued
#. helptext
#: src/include/partitioning/custom_part_helptexts.rb:100
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:761
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:760
msgid ""
"<p>\n"
"If you forget your password, you will lose access to the data on your file
system.\n"
@@ -1961,7 +2016,7 @@
#. help text, continued
#. helptext, %1 is replaced by integer
#: src/include/partitioning/custom_part_helptexts.rb:114
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:775
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:774
msgid ""
"<p>\n"
"You must distinguish between uppercase and lowercase. A password should have
at\n"
@@ -1993,7 +2048,7 @@
#. help text, continued
#. helptext
#: src/include/partitioning/custom_part_helptexts.rb:142
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:787
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:786
msgid ""
"<p>\n"
"Do not forget this password!\n"
@@ -2064,17 +2119,17 @@
"Wszystkie partycje na tym dysku należy zaznaczyć jako do usunięcia.\n"

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:51
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:50
msgid "You cannot use the mount point \"%1\" for LVM.\n"
msgstr "Nie można użyć punktu montowania \"%1\" dla LVM.\n"

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:78
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:77
msgid "You cannot use the mount point %1 for RAID."
msgstr "Nie można użyć punktu montowania \"%1\" dla RAID."

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:97
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:96
msgid ""
"You have selected to not automatically mount at start-up a file system\n"
"that may contain files that the system needs to work properly.\n"
@@ -2091,21 +2146,8 @@
"Czy na pewno chcesz to zrobić?\n"

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:120
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:138
msgid ""
-"You have assigned an encrypted file system to a partition\n"
-"with one of the following mount points: \"/\", \"/usr\", \"/boot\",\n"
-"/var\". This is not possible. Change the mount point or use a\n"
-"nonloopbacked file system.\n"
-msgstr ""
-"Przyporządkowano szyfrowany system plików do partycji z jednym \n"
-"z poniższych punktów montowania: \"/\", \"/usr\", \"/boot\", \"var\". \n"
-"To nie jest możliwe. Proszę zmienić punkt montowania albo użyć \n"
-"systemu plików bez pętli zwrotnej.\n"
-
-#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:158
-msgid ""
"You have set a file system as mountable by users. The file system\n"
"may contain files that need to be executable.\n"
"\n"
@@ -2124,28 +2166,28 @@
#. @param [Hash{String => map}] targetMap the TargetMap
#. @param mount mount point
#. @return [Boolean]
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:205
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:185
msgid "Mount point must not be empty."
msgstr "Punkt montowania nie może być pusty."

#. error popup
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:210
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:190
msgid "Swap devices must have swap as mount point."
msgstr "Urządzenie wymiany musi mieć wpisany swap jako punkt montowania."

#. error popup
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:214
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:194
msgid "Only swap devices may have swap as mount point."
msgstr "Tylko urządzenia wymiany mogą mieć podany punkt montowania swap."

#. && mount!="swap" )
#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:229
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:209
msgid "This mount point is already in use. Select a different one."
msgstr "Ten punkt montowania już używany. Proszę wybrać inny."

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:239
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:219
msgid ""
"FAT filesystem used for system mount point (/, /usr, /opt, /var, /home).\n"
"This is not possible."
@@ -2155,14 +2197,14 @@
"To nie jest możliwe."

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:248
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:228
msgid "Invalid character in mount point. Do not use \"`'!\"%#\" in a mount
point."
msgstr ""
"Niewłaściwy znak w określeniu punktu montowania. \n"
"Proszę nie używać znaków \"`'!\"%#\" w nazwach punktów montowania."

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:257
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:237
msgid ""
"You cannot use any of the following mount points:\n"
"/bin, /dev, /etc, /lib, /lib64, /lost+found, /mnt, /proc, /sbin, /sys,\n"
@@ -2173,12 +2215,12 @@
"/var/adm/mnt\n"

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:266
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:246
msgid "Your mount point must start with a \"/\" "
msgstr "Określenie punktu montowania musi zaczynać się od \"/\" "

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:272
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:252
msgid ""
"It is not allowed to assign the mount point swap\n"
"to a device without a swap file system."
@@ -2187,17 +2229,23 @@
"do urządzenia bez systemu plików swap."

#. warning message, %1 is replaced by fs name (e.g. Ext3)
-#. %2 is prelaced by a size (e.g. 10 MB)
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:299
+#. %2 is replaced by the user entered size (e.g. 20GB)
+#. %3 is replaced by a size (e.g. 10 MB)
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:280
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Your partition is too small to use %1.\n"
+#| "The minimum size for this file system is %2.\n"
msgid ""
"Your partition is too small to use %1.\n"
-"The minimum size for this file system is %2.\n"
+"The size you entered (after rounding up) is %2.\n"
+"The minimum size for this file system is %3.\n"
msgstr ""
"Wybrana partycja jest za mała, by używać %1. \n"
"Minimalny rozmiar dla tego systemu plików to %2.\n"

#. error popup text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:369
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:346
msgid ""
"It is not allowed to assign a mount point\n"
"to a device with nonexistent or unknown file system."
@@ -2207,7 +2255,7 @@
" jest niedozwolone."

#. warning message, %1 is replaced by fs name (e.g. Ext3)
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:482
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:545
msgid ""
"\n"
"WARNING:\n"
@@ -2231,12 +2279,12 @@

#. //////////////////////////////////////////////
#. modify map new
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:924
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:951
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:980
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1007
msgid "The file system is currently mounted on %1."
msgstr "System plików jest aktualnie zamontowany w %1."

-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:929
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:985
msgid ""
"You can try to unmount it now, continue without unmounting or cancel.\n"
"Click Cancel unless you know exactly what you are doing."
@@ -2246,12 +2294,12 @@

#. button text
#. button text
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:940
-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:965
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:996
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1021
msgid "Unmount"
msgstr "Odmontowanie"

-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:956
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1012
msgid ""
"You can try to unmount it now or cancel.\n"
"Click Cancel unless you know exactly what you are doing."
@@ -2259,15 +2307,15 @@
"Można spróbować odmontować go teraz lub anulować.\n"
"W razie wątpliwości kliknij przycisk Anuluj."

-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1002
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1058
msgid "It is not possible to shrink the file system while it is mounted."
msgstr "Nie można zmniejszyć systemu plików, gdy jest zamontowany."

-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1015
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1071
msgid "It is not possible to extend the file system while it is mounted."
msgstr "Nie można rozszerzyć systemu plików, gdy jest zamontowany."

-#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1026
+#: src/include/partitioning/custom_part_lib.rb:1082
msgid "It is not possible to resize the file system while it is mounted."
msgstr "Nie można zmienić wielkości systemu plików, gdy jest zamontowany."

@@ -2750,47 +2798,47 @@
"oraz podaj punkt montowania (/, /boot, /home, /var, itp.)</p>"

#. set globals
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:337
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:336
msgid "Formatting Options"
msgstr "Opcje formatowania"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:345
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:344
msgid "Format partition"
msgstr "Formatuj partycję"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:356
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:355
msgid "Do not format partition"
msgstr "Nie formatuj partycji"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:372
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:371
msgid "Do not mount partition"
msgstr "Nie montuj partycji"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:391
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:390
msgid "Mounting Options"
msgstr "Opcje montowania"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:399
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:398
msgid "Mount partition"
msgstr "Montuj partycję"

#. Column header
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:405 src/modules/StorageFields.rb:144
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:404 src/modules/StorageFields.rb:144
msgid "Mount Point"
msgstr "Punkt montowania"

#. button text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:412
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:411
msgid "Fs&tab Options..."
msgstr "Opcje &fstab..."

#. error popup
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:596
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:595
msgid "Crypt files must be encrypted."
msgstr "Pliki szyfrowane muszą być zaszyfrowane."

#. error popup
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:607
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:606
msgid ""
"You chose to create the crypt file, but did not specify\n"
"that it should be formatted. This does not make sense.\n"
@@ -2802,17 +2850,17 @@
"Proszę sprawdzić opcje formatowania.\n"

#. error popup
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:623
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:622
msgid "Crypt files require a mount point."
msgstr "Szyfrowane pliki wymagają punktu montowania."

#. error popup
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:637
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:636
msgid "Tmpfs requires a mount point."
msgstr "System tmpfs wymaga punktu montowania."

#. helptext
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:721
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:720
msgid ""
"<p>\n"
"Keep in mind that this file system is only protected when it is not\n"
@@ -2827,7 +2875,7 @@
"</p>"

#. helptext
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:734
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:733
msgid ""
"<p>\n"
"The file system used for this volume is swap. You can leave the encryption \n"
@@ -2841,21 +2889,21 @@
"systemu na dysk).\n"
"</p>\n"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:804
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:803
msgid "All data stored on the volume will be lost!"
msgstr "Wszystkie dane znajdujące się na tym wolumenie zostaną utracone!"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:827
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:826
msgid "Password"
msgstr "Hasło"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:924
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:923
msgid "Resize not supported by underlying device."
msgstr "Zmiana rozmiaru nie jest obsługiwana przez wykorzystywane urządzenie."

#. popup text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:929
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:928
msgid ""
"\n"
"You cannot resize the selected partition because the file system\n"
@@ -2865,7 +2913,7 @@
"Nie można zmienić rozmiaru wybranej partycji, ponieważ system plików\n"
"na tej partycji nie obsługuje operacji zmiany rozmiaru.\n"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:953
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:952
msgid ""
"It is not possible to check whether a NTFS\n"
"can be resized while it is mounted."
@@ -2874,7 +2922,7 @@
"gdy jest ona zamontowana."

#. FIXME: Really?
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:972
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:971
msgid ""
"Partition %1 cannot be resized\n"
"because the filesystem seems to be inconsistent.\n"
@@ -2883,21 +2931,21 @@
"ponieważ system plików jest niespójny.\n"

#. Heading for dialog
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:999
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:998
msgid "Resize Partition %1"
msgstr "Zmiana rozmiaru partycji %1"

#. Heading for dialog
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1020
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1019
msgid "Resize Logical Volume %1"
msgstr "Zmiana rozmiaru wolumenu logicznego %1"

#. size_k + min_size_k could be > max_size_k
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1052
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1051
msgid "Current size: %1"
msgstr "Obecny rozmiar: %1"

-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1064
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1063
msgid "Currently used: %1"
msgstr "Aktualnie używany: %1"

@@ -2905,8 +2953,8 @@
#. input field label
#. combo box label
#. Column header
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1077
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1114
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1076
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1113
#: src/include/partitioning/ep-hd-dialogs.rb:256
#: src/include/partitioning/ep-loop-dialogs.rb:118
#: src/include/partitioning/ep-lvm-dialogs.rb:559
@@ -2918,33 +2966,33 @@

#. radio button text, %1 is replaced by size
#. radio button text, %1 is replaced by size
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1087
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1086
#: src/include/partitioning/ep-hd-dialogs.rb:242
#: src/include/partitioning/ep-lvm-dialogs.rb:535
msgid "Maximum Size (%1)"
msgstr "Maksymalny rozmiar (%1)"

#. radio button text, %1 is replaced by size
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1097
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1096
msgid "Minimum Size (%1)"
msgstr "Minimalny rozmiar (%1)"

#. radio button text
#. radio button text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1106
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1105
#: src/include/partitioning/ep-hd-dialogs.rb:251
#: src/include/partitioning/ep-lvm-dialogs.rb:568
msgid "Custom Size"
msgstr "Własny rozmiar"

#. help text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1140
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1139
msgid "<p>Choose new size.</p>"
msgstr "<p>Wybierz nowy rozmiar.</p>"

#. error popup, %1 and %2 are replaced by sizes
#. error popup, %1 and %2 are replaced by sizes
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1191
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1190
#: src/include/partitioning/ep-hd-dialogs.rb:359
#: src/include/partitioning/ep-lvm-dialogs.rb:692
msgid "The size entered is invalid. Enter a size between %1 and %2."
@@ -2956,7 +3004,7 @@
#. after user tries to do that is stupid - in some cases
#. we can tell beforehand, thus user should never get to this
#. point (e.g. when the partition is mounted)
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1234
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1233
msgid ""
"You are extending a mounted filesystem by %1 Gigabyte. \n"
"This may be quite slow and can take hours. You might possibly want \n"
@@ -2969,12 +3017,12 @@
"wykonywania zadania."

#. label for log view
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1310
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1309
msgid "Output of %1"
msgstr "Wyjście %1"

#. popup text
-#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1337
+#: src/include/partitioning/ep-dialogs.rb:1336
msgid "Rescanning disks..."
msgstr "Ponowne skanowanie dysków..."

@@ -3238,7 +3286,7 @@

#. error popup
#. TRANSLATORS: error popup
-#: src/include/partitioning/ep-hd-lib.rb:57 src/modules/Storage.rb:5226
+#: src/include/partitioning/ep-hd-lib.rb:57 src/modules/Storage.rb:5221
msgid "The disk is in use and cannot be modified."
msgstr "Dysk jest używany i nie można go modyfikować."

@@ -5271,12 +5319,12 @@
msgstr "Plik wzorca"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:278
+#: src/modules/FileSystems.rb:289
msgid "Tmpfs &Size"
msgstr "&Rozmiar tmpfs"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:287
+#: src/modules/FileSystems.rb:298
msgid ""
"Invalid Size specified. Use number followed by K, M, G or %.\n"
"Value must be above 100k or between 1% and 200%. Try again."
@@ -5284,12 +5332,12 @@
"Podano nieprawidłowy rozmiar. Należy po wartości użyć jednostki K, M, G lub
%.\n"
"Wartość musi być powyżej 100k lub pomiędzy 1% i 200%. Spróbuj ponownie."

-#: src/modules/FileSystems.rb:290
+#: src/modules/FileSystems.rb:301
msgid "Value must be between 1% and 200%. Try again."
msgstr "Wartość musi być się pomiędzy 1% i 200%. Spróbuj ponownie."

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:297
+#: src/modules/FileSystems.rb:308
msgid ""
"<p><b>Tmpfs Size:</b>\n"
"Size may be either entered as a number followed by K,M,G for Kilo-, Mega- or
Gigabyte or\n"
@@ -5299,17 +5347,17 @@
"Rozmiar można podać jako liczbę z przyrostkiem K, M, G dla kilo-, mega- lub
gigabajtów lub jako liczbę ze znakiem procenta jako procent pamięci.</p>"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:311
+#: src/modules/FileSystems.rb:322
msgid "Swap &Priority"
msgstr "&Priorytet swap"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:319
+#: src/modules/FileSystems.rb:330
msgid "Value must be between 0 and 32767. Try again."
msgstr "Wartość musi być pomiędzy 0 a 32767. Proszę spróbować ponownie."

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:326
+#: src/modules/FileSystems.rb:337
msgid ""
"<p><b>Swap Priority:</b>\n"
"Enter the swap priority. Higher numbers mean higher priority.</p>\n"
@@ -5318,12 +5366,12 @@
"Proszę określić priorytet swap. Większe liczby oznaczają wyższy
priorytet.</p>\n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:481
+#: src/modules/FileSystems.rb:494
msgid "Mount &Read-Only"
msgstr "Zamontuj tylko do &odczytu"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:485
+#: src/modules/FileSystems.rb:498
msgid ""
"<p><b>Mount Read-Only:</b>\n"
"Writing to the file system is not possible. Default is false. During
installation\n"
@@ -5334,12 +5382,12 @@
"instalacji system plików jest zawsze zamontowany w trybie odczytu i
zapisu.</p>"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:497
+#: src/modules/FileSystems.rb:510
msgid "No &Access Time"
msgstr "Bez cz&asu dostępu"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:501
+#: src/modules/FileSystems.rb:514
msgid ""
"<p><b>No Access Time:</b>\n"
"Access times are not updated when a file is read. Default is false.</p>\n"
@@ -5348,12 +5396,12 @@
"Czasy dostępu nie będą aktualizowane podczas odczytu z pliku. Domyślnie:
wyłączone.</p>\n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:511
+#: src/modules/FileSystems.rb:524
msgid "Mountable by User"
msgstr "Podłączana przez użytkownika"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:515
+#: src/modules/FileSystems.rb:528
msgid ""
"<p><b>Mountable by User:</b>\n"
"The file system may be mounted by an ordinary user. Default is false.</p>\n"
@@ -5362,12 +5410,12 @@
"System plików może być zamontowany przez zwykłego użytkownika. \n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:528
+#: src/modules/FileSystems.rb:541
msgid "Do Not Mount at System &Start-up"
msgstr "Nie montuj przy &starcie systemu"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:534
+#: src/modules/FileSystems.rb:547
msgid ""
"<p><b>Do Not Mount at System Start-up:</b>\n"
"The file system is not automatically mounted when the system starts.\n"
@@ -5382,12 +5430,12 @@
"(&lt;punkt montowania&gt; to katalog, w którym system plików zostanie
zamontowany). Domyślnie: wyłączone.</p>\n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:551
+#: src/modules/FileSystems.rb:564
msgid "Enable &Quota Support"
msgstr "Włącz &obsługę przydziałów"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:557
+#: src/modules/FileSystems.rb:570
msgid ""
"<p><b>Enable Quota Support:</b>\n"
"The file system is mounted with user quotas enabled.\n"
@@ -5398,12 +5446,12 @@
"Domyślnie wyłączone</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:576
+#: src/modules/FileSystems.rb:589
msgid "Data &Journaling Mode"
msgstr "Tryb księ&gowania danych"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:585
+#: src/modules/FileSystems.rb:598
msgid ""
"<p><b>Data Journaling Mode:</b>\n"
"Specifies the journaling mode for file data.\n"
@@ -5422,12 +5470,12 @@
"<tt>writeback</tt> — kolejność danych nie jest zachowywana. Wydajność nie
ulega obniżeniu.</p>\n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:606
+#: src/modules/FileSystems.rb:619
msgid "&Access Control Lists (ACL)"
msgstr "Listy &kontroli dostępu (ACL)"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:610
+#: src/modules/FileSystems.rb:623
msgid ""
"<p><b>Access Control Lists (ACL):</b>\n"
"Enable access control lists on the file system.</p>\n"
@@ -5436,12 +5484,12 @@
"Opcja ta włącza listy kontroli dostępu na systemie plików.</p>\n"

#. button text
-#: src/modules/FileSystems.rb:621
+#: src/modules/FileSystems.rb:634
msgid "&Extended User Attributes"
msgstr "Rozsz&erzone atrybuty użytkownika"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:625
+#: src/modules/FileSystems.rb:638
msgid ""
"<p><b>Extended User Attributes:</b>\n"
"Allow extended user attributes on the file system.</p>\n"
@@ -5450,16 +5498,16 @@
"Opcja zezwala na rozszerzone atrybuty użytkownika w systemie plików.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:642
+#: src/modules/FileSystems.rb:655
msgid "Arbitrary Option &Value"
msgstr "Bezwzględna &wartość opcji"

-#: src/modules/FileSystems.rb:647
+#: src/modules/FileSystems.rb:660
msgid "Invalid characters in arbitrary option value. Do not use spaces or
tabs. Try again."
msgstr "Niewłaściwe znaki w dowolnej wartości opcji. Nie wolno używać spacji i
tabulacji. Spróbuj ponownie."

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:651
+#: src/modules/FileSystems.rb:664
msgid ""
"<p><b>Arbitrary Option Value:</b>\n"
"In this field, type any legal mount option allowed in the fourth field of
/etc/fstab.\n"
@@ -5470,12 +5518,12 @@
"Wielokrotne opcje są rozdzielane przecinkami.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:668
+#: src/modules/FileSystems.rb:681
msgid "Char&set for file names"
msgstr "Ze&staw znaków dla nazw plików"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:689
+#: src/modules/FileSystems.rb:702
msgid ""
"<p><b>Charset for File Names:</b>\n"
"Set the charset used for display of file names in Windows partitions.</p>\n"
@@ -5484,12 +5532,12 @@
"Opcja służąca do określania zestawów znaków dla nazw plików na partycji
Windows.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:700
+#: src/modules/FileSystems.rb:713
msgid "Code&page for short FAT names"
msgstr "Strona ko&dowa dla krótkich nazw FAT"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:706
+#: src/modules/FileSystems.rb:719
msgid ""
"<p><b>Codepage for Short FAT Names:</b>\n"
"This codepage is used for converting to shortname characters on FAT file
systems.</p>\n"
@@ -5498,12 +5546,12 @@
"Ta strona kodowa jest używana do konwersji krótkich nazw plików w systemach
plików FAT.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:720
+#: src/modules/FileSystems.rb:733
msgid "Number of &FATs"
msgstr "Liczba &FAT"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:726
+#: src/modules/FileSystems.rb:739
msgid ""
"<p><b>Number of FATs:</b>\n"
"Specify the number of file allocation tables in the file system. The default
is 2.</p>"
@@ -5512,12 +5560,12 @@
"Opcja służąca do określenia liczby tablic alokacji plików w systemie plików.
Domyślnie są dwie.</p>"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:735
+#: src/modules/FileSystems.rb:748
msgid "FAT &Size"
msgstr "Ro&zmiar FAT"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:746
+#: src/modules/FileSystems.rb:759
msgid ""
"<p><b>FAT Size:</b>\n"
"Specifies the type of file allocation tables used (12, 16, or 32-bit). If
auto is specified, YaST will automatically select the value most suitable for
the file system size.</p>\n"
@@ -5526,17 +5574,17 @@
"Określa typ używanych tablic alokacji plików (12, 16 lub 32-bitowe). Jeśli
wybrano ustawienie auto, program YaST automatycznie wybierze wartość najlepiej
odpowiadającą rozmiarowi systemu plików.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:755
+#: src/modules/FileSystems.rb:768
msgid "Root &Dir Entries"
msgstr "Wpisy w katalo&gu root"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:763
+#: src/modules/FileSystems.rb:776
msgid "The minimum size for \"Root Dir Entries\" is 112. Try again."
msgstr "Minimalny rozmiar dla wpisów w katalogu root wynosi 112. Spróbuj
ponownie."

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:767
+#: src/modules/FileSystems.rb:780
msgid ""
"<p><b>Root Dir Entries:</b>\n"
"Select the number of entries available in the root directory.</p>\n"
@@ -5545,12 +5593,12 @@
"Wybierz liczbę pozycji dostępnych w katalogu głównym (root).</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:780
+#: src/modules/FileSystems.rb:793
msgid "Hash &Function"
msgstr "&Funkcja haszująca"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:787
+#: src/modules/FileSystems.rb:800
msgid ""
"<p><b>Hash Function:</b>\n"
"This specifies the name of the hash function to use to sort the file names in
directories.</p>\n"
@@ -5559,12 +5607,12 @@
"Określa nazwę funkcji haszującej używanej do sortowania nazw plików w
katalogach.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:796
+#: src/modules/FileSystems.rb:809
msgid "FS &Revision"
msgstr "&Wersja FS"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:803
+#: src/modules/FileSystems.rb:816
msgid ""
"<p><b>FS Revision:</b>\n"
"This option defines the reiserfs format revision to use. '3.5' is for
backwards compatibility with kernels of the 2.2.x series. '3.6' is more recent,
but can only be used with kernel versions greater than or equal to 2.4.</p>\n"
@@ -5574,12 +5622,12 @@

#. label text
#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:816 src/modules/FileSystems.rb:980
+#: src/modules/FileSystems.rb:829 src/modules/FileSystems.rb:993
msgid "Block &Size in Bytes"
msgstr "Rozmiar &bloku w bajtach"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:823
+#: src/modules/FileSystems.rb:836
msgid ""
"<p><b>Block Size:</b>\n"
"Specify the size of blocks in bytes. Valid block size values are 512, 1024,
2048 and 4096 bytes per block. If auto is selected, the standard block size of
4096 is used.</p>\n"
@@ -5589,13 +5637,13 @@

#. label text
#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:832 src/modules/FileSystems.rb:1062
+#: src/modules/FileSystems.rb:845 src/modules/FileSystems.rb:1075
msgid "&Inode Size"
msgstr "Rozmiar &inode"

#. help text, richtext format
#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:838 src/modules/FileSystems.rb:1068
+#: src/modules/FileSystems.rb:851 src/modules/FileSystems.rb:1081
msgid ""
"<p><b>Inode Size:</b>\n"
"This option specifies the inode size of the file system.</p>\n"
@@ -5604,12 +5652,12 @@
"Ta opcja określa rozmiar węzłów inode w systemie plików.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:847
+#: src/modules/FileSystems.rb:860
msgid "&Percentage of Inode Space"
msgstr "Udział &przestrzeni iwęzłów"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:875
+#: src/modules/FileSystems.rb:888
msgid ""
"<p><b>Percentage of Inode Space:</b>\n"
"The option \"Percentage of Inode Space\" specifies the maximum percentage of
space in the file system that can be allocated to inodes.</p>\n"
@@ -5618,12 +5666,12 @@
"Opcja Udział przestrzeni iwęzłów określa maksymalny udział przestrzeni
systemu plików, który może zostać zaalokowany na iwęzły.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:884
+#: src/modules/FileSystems.rb:897
msgid "Inode &Aligned"
msgstr "Uporządkow&ane iwęzły"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:890
+#: src/modules/FileSystems.rb:903
msgid ""
"<p><b>Inode Aligned:</b>\n"
"The option \"Inode Aligned\" is used to specify whether inode allocation is
or\n"
@@ -5636,12 +5684,12 @@
"iwęzłów jest zwykle bardziej wydajny niż do nieuporządkowanych.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:920
+#: src/modules/FileSystems.rb:933
msgid "&Log Size in Megabytes"
msgstr "Rozmiar dziennika w &megabajtach"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:929
+#: src/modules/FileSystems.rb:942
msgid ""
"The \"Log Size\" value is incorrect.\n"
"Enter a value greater than zero.\n"
@@ -5651,7 +5699,7 @@

#. xgettext: no-c-format
#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:934
+#: src/modules/FileSystems.rb:947
msgid ""
"<p><b>Log Size</b>\n"
"Set the log size (in megabytes). If auto, the default is 40% of the aggregate
size.</p>\n"
@@ -5660,17 +5708,17 @@
"Ta opcja umożliwia określenie rozmiaru dziennika (w megabajtach). Jeśli
zastosowano ustawienie auto, domyślnie zostanie użyte 40% dostępnej
przestrzeni.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:942
+#: src/modules/FileSystems.rb:955
msgid "Invoke Bad Blocks List &Utility"
msgstr "Wywołaj narzędzie do wyświetlania &uszkodzonych bloków"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:956
+#: src/modules/FileSystems.rb:969
msgid "Stride &Length in Blocks"
msgstr "Krok długości w b&lokach"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:964
+#: src/modules/FileSystems.rb:977
msgid ""
"The \"Stride Length in Blocks\" value is invalid.\n"
"Select a value greater than 1.\n"
@@ -5679,7 +5727,7 @@
"Wybierz wartość większą od 1.\n"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:968
+#: src/modules/FileSystems.rb:981
msgid ""
"<p><b>Stride Length in Blocks:</b>\n"
"Set RAID-related options for the file system. Currently, the only supported\n"
@@ -5690,7 +5738,7 @@
"Opcja do ustawienia wartości związanych z RAID dla systemu plików. Obecnie
jedynym obsługiwanym argumentem jest 'stride' (krok), który pobiera numer
bloków w pasie RAID jako argument.</p>\n"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:987
+#: src/modules/FileSystems.rb:1000
msgid ""
"<p><b>Block Size:</b>\n"
"Specify the size of blocks in bytes. Valid block size values are 1024, 2048,
and 4096 bytes per block. If auto is selected, the block size is determined by
the file system size and the expected use of the file system.</p>\n"
@@ -5699,12 +5747,12 @@
"Ta opcja służy do określania rozmiaru bloku w bajtach. Dopuszczalne wartości
rozmiaru to 1024, 2048 i 4096 bajtów na blok. W przypadku użycia ustawienia
auto rozmiar bloku jest określany na podstawie rozmiaru systemu plików i jego
przewidywanego wykorzystania.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:996
+#: src/modules/FileSystems.rb:1009
msgid "Bytes per &Inode"
msgstr "Bajtów na &iwęzeł"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:1002
+#: src/modules/FileSystems.rb:1015
msgid ""
"<p><b>Bytes per Inode:</b> \n"
"Specify the bytes to inode ratio. YaST creates an inode for every\n"
@@ -5725,12 +5773,12 @@
"że wprowadzono rozsądną wartość tego parametru.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:1018
+#: src/modules/FileSystems.rb:1031
msgid "Percentage of Blocks &Reserved for root"
msgstr "Udział bloków za&rezerwowanych dla użytkownika root"

#. popup text
-#: src/modules/FileSystems.rb:1028
+#: src/modules/FileSystems.rb:1041
msgid ""
"The \"Percentage of Blocks Reserved for root\" value is incorrect.\n"
"Allowed are float numbers no larger than 99 (e.g. 0.5).\n"
@@ -5740,17 +5788,17 @@

#. xgettext: no-c-format
#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:1033
+#: src/modules/FileSystems.rb:1046
msgid "<p><b>Percentage of Blocks Reserved for root:</b> Specify the
percentage of blocks reserved for the super user. The default is computed so
that normally 1 Gig is reserved. Upper limit for reserved default is 5.0,
lowest reserved default is 0.1.</p>"
msgstr "<p><b>Udział bloków zarezerwowanych dla użytkownika root:</b> Ta opcja
określa udział bloków zarezerwowanych dla administratora. Wartość ustawiana
domyślnie to 1 giga. Domyślna górna granica to 5,0, a dolna 0,1.</p>"

#. checkbox text
-#: src/modules/FileSystems.rb:1042
+#: src/modules/FileSystems.rb:1055
msgid "Disable Regular Checks"
msgstr "Wyłącz regularne sprawdzenia"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:1050
+#: src/modules/FileSystems.rb:1063
msgid ""
"<p><b>Disable Regular Checks:</b>\n"
"Disable regular file system check at booting.</p>\n"
@@ -5759,12 +5807,12 @@
"Wyłącza regularne sprawdzanie systemu plików podczas uruchamiania.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:1077
+#: src/modules/FileSystems.rb:1090
msgid "&Directory Index Feature"
msgstr "&Narzędzie indeksowania katalogów"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:1084
+#: src/modules/FileSystems.rb:1097
msgid ""
"<p><b>Directory Index:</b>\n"
"Enables use of hashed b-trees to speed up lookups in large directories.</p>\n"
@@ -5773,12 +5821,12 @@
"Włącza użycie haszowanych drzew b w celu przyspieszenia wyszukiwania w dużych
katalogach.</p>\n"

#. label text
-#: src/modules/FileSystems.rb:1096
+#: src/modules/FileSystems.rb:1109
msgid "&No Journal"
msgstr "Bez dzie&nnika"

#. help text, richtext format
-#: src/modules/FileSystems.rb:1103
+#: src/modules/FileSystems.rb:1116
msgid ""
"<p><b>No Journal:</b>\n"
"Suppressed use of journaling on filesystem. Only activate this when you
really\n"
@@ -5890,7 +5938,7 @@
#. @param integer testsize
#. @param [Symbol] used_fs
#. @param [Boolean] verbose
-#: src/modules/Storage.rb:994
+#: src/modules/Storage.rb:989
msgid "Resize Not Possible:"
msgstr "Zmiana rozmiaru nie jest możliwa:"

@@ -5903,7 +5951,7 @@
#. mark swap-partitions with pseudo Mountpoint swap in targetMap
#. @param [Hash{String => map}] target Disk map
#. @return [Hash{String => map}] modified target
-#: src/modules/Storage.rb:2697 src/modules/Storage.rb:3920
+#: src/modules/Storage.rb:2692 src/modules/Storage.rb:3915
msgid ""
"Could not set encryption.\n"
"System error code is %1.\n"
@@ -5916,7 +5964,7 @@
"Podane hasło szyfrowania może być nieprawidłowe.\n"

#. popup text
-#: src/modules/Storage.rb:3951
+#: src/modules/Storage.rb:3946
msgid ""
"The first and the second version\n"
"of the password do not match.\n"
@@ -5926,7 +5974,7 @@
"Proszę spróbować ponownie."

#. popup text
-#: src/modules/Storage.rb:3982
+#: src/modules/Storage.rb:3977
msgid ""
"The password may only contain the following characters:\n"
"0..9, a..z, A..Z, and any of \"@#* ,.;:._-+=!$%&/|?{[()]}^\\<>\".\n"
@@ -5938,24 +5986,24 @@

#. Label: get password for encrypted volume
#. Please use newline if label is longer than 40 characters
-#: src/modules/Storage.rb:4036
+#: src/modules/Storage.rb:4031
msgid "&Enter Encryption Password:"
msgstr "&Wprowadź hasło szyfrowania:"

#. Clear password fields on every round.
-#: src/modules/Storage.rb:4095
+#: src/modules/Storage.rb:4090
msgid "Provide Password"
msgstr "Dostarcza hasło"

-#: src/modules/Storage.rb:4114
+#: src/modules/Storage.rb:4109
msgid "The following encrypted volumes are already available."
msgstr "Poniższe zaszyfrowane wolumeny są już dostępne."

-#: src/modules/Storage.rb:4129
+#: src/modules/Storage.rb:4124
msgid "Encrypted Volume Activation"
msgstr "Aktywacja zaszyfrowanego wolumenu"

-#: src/modules/Storage.rb:4133
+#: src/modules/Storage.rb:4128
msgid ""
"The following volumes contain an encryption signature but the \n"
"passwords are not yet known.\n"
@@ -5967,12 +6015,12 @@
"Hasła są potrzebne do sprawdzenia, czy wolumeny są potrzebne \n"
"w trakcie aktualizacji, albo czy zawierają szyfrowany fizyczny wolumen LVM."

-#: src/modules/Storage.rb:4145
+#: src/modules/Storage.rb:4140
msgid "Do you want to provide encryption passwords?"
msgstr "Czy chcesz podać hasła szyfrowania?"

#. text in help field
-#: src/modules/Storage.rb:4202
+#: src/modules/Storage.rb:4197
msgid ""
"Enter encryption password for any of the\n"
"devices in the locked devices list.\n"
@@ -5983,69 +6031,69 @@
"Hasło zostanie wypróbowane dla wszystkich urządzeń."

#. header text
-#: src/modules/Storage.rb:4208
+#: src/modules/Storage.rb:4203
msgid "Enter Encryption Password"
msgstr "Proszę podać hasło szyfrowania"

-#: src/modules/Storage.rb:4211
+#: src/modules/Storage.rb:4206
msgid "There are no encrypted volume to unlock."
msgstr "Brak zaszyfrowanych wolumenów do odblokowania."

#. label text, multiple device names follow
-#: src/modules/Storage.rb:4224
+#: src/modules/Storage.rb:4219
msgid "Provide password for any of the following devices:"
msgstr "Podaj hasło dla każdego z następujących urządzeń:"

#. label text, one device name follows
-#: src/modules/Storage.rb:4227
+#: src/modules/Storage.rb:4222
msgid "Provide password for the following device:"
msgstr "Podaj hasło dla następującego urządzenia:"

-#: src/modules/Storage.rb:4240
+#: src/modules/Storage.rb:4235
msgid "Trying to unlock encrypted volumes..."
msgstr "Próba odblokowania zaszyfrowanych wolumenów..."

-#: src/modules/Storage.rb:4264
+#: src/modules/Storage.rb:4259
msgid "Password did not unlock any volume."
msgstr "Hasło nie odblokowało żadnego wolumenu."

-#: src/modules/Storage.rb:4350
+#: src/modules/Storage.rb:4345
msgid "IDE Disk"
msgstr "Dysk IDE"

-#: src/modules/Storage.rb:4356
+#: src/modules/Storage.rb:4351
msgid "SCSI Disk"
msgstr "Dysk SCSI"

-#: src/modules/Storage.rb:4362
+#: src/modules/Storage.rb:4357
msgid "Disk"
msgstr "Dysk"

-#: src/modules/Storage.rb:4390
+#: src/modules/Storage.rb:4385
msgid "DM RAID"
msgstr "DM RAID"

-#: src/modules/Storage.rb:4403
+#: src/modules/Storage.rb:4398
msgid "MD RAID"
msgstr "MD RAID"

#. TODO: more informative error message, but the Package module does
#. not provide anything
#. TRANSLATORS: error popup
-#: src/modules/Storage.rb:4898
+#: src/modules/Storage.rb:4893
msgid "Installing required packages failed."
msgstr "Instalacja wymaganych pakietów nie powiodła się."

-#: src/modules/Storage.rb:4899 src/modules/StorageClients.rb:159
+#: src/modules/Storage.rb:4894 src/modules/StorageClients.rb:159
msgid "Continue despite the error?"
msgstr "Czy kontynuować pomimo błędu?"

#. TRANSLATORS: error popup
-#: src/modules/Storage.rb:5238
+#: src/modules/Storage.rb:5233
msgid "Partitions cannot be created since other partitions on the disk are
used."
msgstr "Nie można utworzyć partycji, ponieważ pozostałe partycje dysku są
używane."

-#: src/modules/Storage.rb:5264
+#: src/modules/Storage.rb:5259
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be modified because it contains activated swap\n"
@@ -6055,7 +6103,7 @@
"Urządzenie %1 nie może zostać zmodyfikowane, ponieważ zawiera aktywną\n"
"przestrzeń wymiany, która jest wymagana do uruchomienia instalacji.\n"

-#: src/modules/Storage.rb:5278
+#: src/modules/Storage.rb:5273
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be modified because it contains the installation\n"
@@ -6065,7 +6113,7 @@
"Urządzenie %1 nie może być zmodyfikowane, ponieważ zawiera dane\n"
"konieczne do przeprowadzenia instalacji.\n"

-#: src/modules/Storage.rb:5307
+#: src/modules/Storage.rb:5302
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be removed because it contains activated swap\n"
@@ -6075,7 +6123,7 @@
"Urządzenie %1 nie może być usunięte, ponieważ zawiera aktywną\n"
"przestrzeń wymiany, która jest wymagana do uruchomienia instalacji.\n"

-#: src/modules/Storage.rb:5316
+#: src/modules/Storage.rb:5311
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be removed because it contains the installation\n"
@@ -6085,7 +6133,7 @@
"Urządzenie %1 nie może być usunięte, ponieważ zawiera dane\n"
"konieczne do przeprowadzenia instalacji.\n"

-#: src/modules/Storage.rb:5345
+#: src/modules/Storage.rb:5340
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be removed because this would indirectly change\n"
@@ -6097,7 +6145,7 @@
"zmianę urządzenia %2, które zawiera aktywną przestrzeń wymiany\n"
"wymaganą do uruchomienia instalacji.\n"

-#: src/modules/Storage.rb:5356
+#: src/modules/Storage.rb:5351
msgid ""
"\n"
"Device %1 cannot be removed because this would indirectly change\n"
@@ -6108,7 +6156,7 @@
" %2, które zawiera dane potrzebne do przeprowadzenia instalacji.\n"

#. the check for verbose is needed for calls from StorageProposal (see
bnc#871779)
-#: src/modules/Storage.rb:5378
+#: src/modules/Storage.rb:5373
msgid ""
"\n"
"Partition %1 cannot be removed since other partitions on the\n"
@@ -6119,18 +6167,18 @@
"dysku %2 są w użyciu.\n"

#. FIXME: please, add description of the list that is returned by this
function.
-#: src/modules/Storage.rb:5467
+#: src/modules/Storage.rb:5462
msgid "Nothing assigned as root filesystem!"
msgstr "Niczego nie przydzielono jako systemu plików root!"

-#: src/modules/Storage.rb:5468
+#: src/modules/Storage.rb:5463
msgid "Installation will most certainly fail fatally!"
msgstr "Instalacja najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem!"

#. Set rather than Add, there might be some packs left over
#. from previous 'MakeProposal' we don't need now
#. This also covers the case when AddPackagesList returns [] or nil
-#: src/modules/Storage.rb:6018
+#: src/modules/Storage.rb:6013
msgid "Adding the following resolvables failed: %1"
msgstr "Dodanie następującego rozwiązania nie powiodło się: %1"

@@ -6783,31 +6831,31 @@

#. bsc#983003
#. penalty for not having separate /home
-#: src/modules/StorageProposal.rb:4601 src/modules/StorageProposal.rb:5724
+#: src/modules/StorageProposal.rb:4624 src/modules/StorageProposal.rb:5747
msgid "Resize impossible due to inconsistent file system. Try checking file
system under Windows."
msgstr "Zmiana rozmiaru jest niemożliwa z powodu niespójności systemu plików.
Sprawdź system plików w systemie Windows."

#. TRANSLATORS: combobox label
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6239
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6262
msgid "File System for Root Partition"
msgstr "System plików partycji głównej"

#. TRANSLATORS: combobox label
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6286
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6309
msgid "File System for Home Partition"
msgstr "System plików partycji domowej"

#. TRANSLATORS: checkbox text
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6304
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6327
msgid "Enlarge &Swap for Suspend"
msgstr "Zwiększ rozmiar partycji &wymiany dla opcji wstrzymania"

-#: src/modules/StorageProposal.rb:6314
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6337
msgid "Proposal Settings"
msgstr "Ustawienia propozycji"

#. TRANSLATORS: help text
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6329
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6352
msgid ""
"<p>Choose <b>Partition-based Proposal</b> if you don't want to use LVM.\n"
"Choose <b>LVM-based Proposal</b> for plain LVM and <b>Encrypted LVM-based\n"
@@ -6818,7 +6866,7 @@
"szyfrowanego LVM</b>, jeśli system ma być zaszyfrowany.</p>"

#. TRANSLATORS: help text
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6337
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6360
msgid ""
"<p>The filesystem for the root partition can be selected with the\n"
"corresponding combo box. With the filesystem BtrFS the proposal can\n"
@@ -6831,7 +6879,7 @@
"rozmiaru partycji głównej.</p>"

#. TRANSLATORS: help text
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6346
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6369
msgid ""
"<p>The proposal can create a separate home partition. The filesystem for\n"
"the home partition can be selected with the corresponding combo box.</p>"
@@ -6840,7 +6888,7 @@
"można wybrać za pomocą odpowiedniego rozwijanego pola wyboru.</p>"

#. TRANSLATORS: help text
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6353
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6376
msgid ""
"<p>The swap partition can be made large enough to be used to suspend\n"
"the system to disk in most cases.</p>"
@@ -6848,32 +6896,32 @@
"<p>Partycja wymiany może być wystarczająco duża, aby w większości przypadków
można było\n"
"wstrzymać system na dysku.</p>"

-#: src/modules/StorageProposal.rb:6378
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6401
msgid "Enter your password for the proposal encryption."
msgstr "Proszę podać hasło do zaproponowanego szyfrowania."

#. Label: get password for user root
#. Please use newline if label is longer than 40 characters
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6385
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6408
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"

#. Label: get same password again for verification
#. Please use newline if label is longer than 40 characters
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6396
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6419
msgid "Reenter the password for verification:"
msgstr "Proszę podać hasło ponownie dla weryfikacji:"

#. Clear password fields on every round.
-#: src/modules/StorageProposal.rb:6594
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6617
msgid "&Partition-based Proposal"
msgstr "&Propozycja na podstawie partycji"

-#: src/modules/StorageProposal.rb:6596
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6619
msgid "&LVM-based Proposal"
msgstr "Propozycja na podstawie &LVM"

-#: src/modules/StorageProposal.rb:6598
+#: src/modules/StorageProposal.rb:6621
msgid "&Encrypted LVM-based Proposal"
msgstr "Propozycja na podstawi&e szyfrowanego LVM"

@@ -6919,3 +6967,14 @@
#: src/modules/StorageSettings.rb:183
msgid "Visible Information on Storage Devices:"
msgstr "Widoczne informacje na urządzeniach przechowywania danych:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You have assigned an encrypted file system to a partition\n"
+#~ "with one of the following mount points: \"/\", \"/usr\", \"/boot\",\n"
+#~ "/var\". This is not possible. Change the mount point or use a\n"
+#~ "nonloopbacked file system.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Przyporządkowano szyfrowany system plików do partycji z jednym \n"
+#~ "z poniższych punktów montowania: \"/\", \"/usr\", \"/boot\", \"var\". \n"
+#~ "To nie jest możliwe. Proszę zmienić punkt montowania albo użyć \n"
+#~ "systemu plików bez pętli zwrotnej.\n"

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/update.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/update.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/update.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: update\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-31 02:31+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-20 02:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -167,8 +167,8 @@
#: src/clients/inst_update.rb:69 src/clients/inst_update.rb:74
#: src/include/update/rootpart.rb:100 src/include/update/rootpart.rb:106
#: src/include/update/rootpart.rb:126 src/modules/RootPart.rb:157
-#: src/modules/RootPart.rb:1442 src/modules/RootPart.rb:1448
-#: src/modules/RootPart.rb:2006
+#: src/modules/RootPart.rb:1445 src/modules/RootPart.rb:1451
+#: src/modules/RootPart.rb:2009
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"

@@ -657,19 +657,19 @@
msgstr "&Pomiń montowanie"

#. yes-no popup
-#: src/modules/RootPart.rb:1066
+#: src/modules/RootPart.rb:1069
msgid "Incorrect password. Try again?"
msgstr "Nieprawidłowe hasło. Spróbować ponownie?"

#. TRANSLATORS: a popup headline
-#: src/modules/RootPart.rb:1169
+#: src/modules/RootPart.rb:1172
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"

#. TRANSLATORS: error message,
#. %1 is replaced with the current /boot partition size
#. %2 with the recommended size
-#: src/modules/RootPart.rb:1174
+#: src/modules/RootPart.rb:1177
msgid ""
"Your /boot partition is too small (%1 MB).\n"
"We recommend a size of no less than %2 MB or else the new Kernel may not
fit.\n"
@@ -686,7 +686,7 @@
"Czy kontynuować aktualizację obecnego systemu?\n"

#. label in a popup, %1 is device (eg. /dev/hda1), %2 is output of the 'mount'
command
-#: src/modules/RootPart.rb:1266
+#: src/modules/RootPart.rb:1269
msgid ""
"The partition %1 could not be mounted.\n"
"\n"
@@ -707,27 +707,27 @@
"Aby przerwać aktualizację, kliknij przycisk Anuluj.\n"

#. push button
-#: src/modules/RootPart.rb:1284
+#: src/modules/RootPart.rb:1287
msgid "&Specify Mount Options"
msgstr "&Określ opcje montowania"

#. popup heading
-#: src/modules/RootPart.rb:1300
+#: src/modules/RootPart.rb:1303
msgid "Mount Options"
msgstr "Opcje montowania"

#. text entry label
-#: src/modules/RootPart.rb:1303
+#: src/modules/RootPart.rb:1306
msgid "&Mount Point"
msgstr "Punkt &montowania"

#. tex entry label
-#: src/modules/RootPart.rb:1306
+#: src/modules/RootPart.rb:1309
msgid "&Device"
msgstr "Urzą&dzenie"

#. text entry label
-#: src/modules/RootPart.rb:1311
+#: src/modules/RootPart.rb:1314
msgid ""
"&File System\n"
"(empty for autodetection)"
@@ -736,12 +736,12 @@
"(proszę pozostawić pusty w celu autodetekcji)"

#. error message
-#: src/modules/RootPart.rb:1388
+#: src/modules/RootPart.rb:1391
msgid "The /var partition %1 could not be mounted.\n"
msgstr "Nie można zamontować partycji /var %1.\n"

#. Informational text about selected partition, %x are replaced with values
later
-#: src/modules/RootPart.rb:1429
+#: src/modules/RootPart.rb:1432
msgid ""
"<b>File system:</b> %1, <b>Type:</b> %2,<br>\n"
"<b>Label:</b> %3, <b>Size:</b> %4,<br>\n"
@@ -753,17 +753,17 @@
"<b>Identyfikatory udev:</b> %5,<br>\n"
"<b>Ścieżka udev:</b> %6"

-#: src/modules/RootPart.rb:1443
+#: src/modules/RootPart.rb:1446
msgid "None"
msgstr "Brak"

#. a popup caption
-#: src/modules/RootPart.rb:1466
+#: src/modules/RootPart.rb:1469
msgid "Unable to find the /var partition automatically"
msgstr "Nie można automatycznie odnaleźć partycji /var"

#. a popup message
-#: src/modules/RootPart.rb:1471
+#: src/modules/RootPart.rb:1474
msgid ""
"Your system uses a separate /var partition which is required for the
upgrade\n"
"process to detect the disk-naming changes. Select the /var partition
manually\n"
@@ -774,22 +774,22 @@
"ręcznie, aby kontynuować proces aktualizacji."

#. a combo-box label
-#: src/modules/RootPart.rb:1484
+#: src/modules/RootPart.rb:1487
msgid "&Select /var Partition Device"
msgstr "&Wybierz urządzenie partycji /var"

#. an informational rich-text widget label
-#: src/modules/RootPart.rb:1490
+#: src/modules/RootPart.rb:1493
msgid "Device Info"
msgstr "Informacje o urządzeniu"

#. error message
-#: src/modules/RootPart.rb:1631
+#: src/modules/RootPart.rb:1634
msgid "Unable to mount /var partition with this disk configuration.\n"
msgstr "Nie można zamontować partycji /var przy tej konfiguracji dysków.\n"

#. popup message, %1 will be replace with the name of the logfile
-#: src/modules/RootPart.rb:1662
+#: src/modules/RootPart.rb:1665
msgid ""
"Partitions could not be mounted.\n"
"\n"
@@ -802,7 +802,7 @@
#. read the keyboard settings now, so that it used when
#. typing passwords for encrypted partitions
#. Calling a script because otherwise this module would depend on yast2-country
-#: src/modules/RootPart.rb:1706
+#: src/modules/RootPart.rb:1709
msgid ""
"Some partitions in the system on %1 are mounted by kernel-device name. This
is\n"
"not reliable for the update since kernel-device names are unfortunately not\n"
@@ -815,37 +815,37 @@
"montowania na inną, dla wszystkich partycji."

#. error message
-#: src/modules/RootPart.rb:1724
+#: src/modules/RootPart.rb:1727
msgid "No fstab found."
msgstr "Nie znaleziono pliku fstab."

#. message part 1
-#: src/modules/RootPart.rb:1749
+#: src/modules/RootPart.rb:1752
msgid "The root partition in /etc/fstab has an invalid root device.\n"
msgstr "Dla partycji głównej określono w pliku /etc/fstab nieprawidłowe
urządzenie główne.\n"

#. message part 2
-#: src/modules/RootPart.rb:1754
+#: src/modules/RootPart.rb:1757
msgid "It is currently mounted as %1 but listed as %2.\n"
msgstr "Jest aktualnie zamontowana jako %1, ale wymieniona jako %2.\n"

#. TRANSLATORS: label for filesystem snapshot taken before system update
-#: src/modules/RootPart.rb:1810
+#: src/modules/RootPart.rb:1813
msgid "before update"
msgstr "przed aktualizacją"

#. prepare progress-bar
-#: src/modules/RootPart.rb:2131
+#: src/modules/RootPart.rb:2134
msgid "Evaluating root partition. One moment please..."
msgstr "Sprawdzane partycji głównej (root). Proszę czekać..."

#. intermediate popup while mounting partitions
-#: src/modules/RootPart.rb:2214
+#: src/modules/RootPart.rb:2217
msgid "Mounting partitions. One moment please..."
msgstr "Montowanie partycji. Proszę czekać..."

#. TRANSLATORS: dialog caption
-#: src/modules/RootPart.rb:2229
+#: src/modules/RootPart.rb:2232
msgid "Searching for Available Systems"
msgstr "Wyszukiwanie dostępnych systemów"


Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/vm.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/vm.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/vm.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: vm\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-01 02:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-31 02:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -21,7 +21,7 @@
msgstr "Instalacja hiperwizora i narzędzi"

#. progress step title
-#: src/clients/vm_finish.rb:69
+#: src/clients/vm_finish.rb:70
msgid "Configuring the virtual machine..."
msgstr "Konfigurowanie maszyny wirtualnej..."


Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/xpram.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/xpram.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC (rev
97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/xpram.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC (rev
97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: xpram\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-31 17:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-16 19:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -55,46 +55,46 @@
msgstr "<p>Ten moduł programu YaST aktualnie obsługuje przypisanie całego
XPRAM do jednej partycji. Aby korzystać z wielu partycji, należy przeczytać
dokument \"Device Drivers, Features and Commands November 30, 2004\" dla jądra
Linux 2.6 (April 2004 stream).</p><p>Przy tej ewentualności należy wyłączyć
XPRAM w tym module.</p>"

#. help text for XPRAM 3/4
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:57
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:60
msgid "<p>Choose the correct mount point for <b>Mount Point</b>.</p>"
msgstr "<p>Należy wybrać właściwy punkt montowania dla opcji <b>Punkt
montowania</b>.</p>"

#. help text for XPRAM 4/4
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:59
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:62
msgid "<p>Next, choose the file system to use on the device.</p>"
msgstr "<p>Następnie należy wybrać system plików, który będzie używany na
danym urządzeniu.</p>"

#. radio button label for to not start xpram
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:83
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:86
msgid "Do No&t Start XPRAM"
msgstr "&Nie uruchamiaj XPRAM"

#. radio button label for to start xpram
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:92
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:95
msgid "&Start XPRAM"
msgstr "&Uruchom XPRAM"

-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:104
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:107
msgid "Install File System or Swap Although &XPRAM Contains Valid Data"
msgstr "Zainstaluj system plików lub utwórz partycję wymiany, mimo że &XPRAM
zawiera poprawne dane."

#. frame label
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:113
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:116
msgid "Mount Point"
msgstr "Punkt montowania"

#. combobox label
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:122
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:125
msgid "&Mount Point"
msgstr "Punkt &montowania"

#. frame label
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:137
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:140
msgid "File System Type"
msgstr "System plików"

#. combobox label
-#: src/include/s390/xpram/ui.rb:146
+#: src/include/s390/xpram/ui.rb:149
msgid "F&ile System to Use:"
msgstr "System &plików:"

@@ -104,36 +104,34 @@
msgstr "Zapisywanie konfiguracji XPRAM"

#. Progress stage 1/2
-#: src/modules/Xpram.rb:109
+#: src/modules/Xpram.rb:108
msgid "Write the settings"
msgstr "Zapisywanie ustawień"

#. Progress stage 2/2
-#: src/modules/Xpram.rb:111
+#: src/modules/Xpram.rb:110
msgid "Restart the service"
msgstr "Ponowne uruchamianie usługi"

#. Progress step 1/2
-#: src/modules/Xpram.rb:115
+#: src/modules/Xpram.rb:114
msgid "Writing the settings..."
msgstr "Zapisywanie ustawień..."

#. Progress step 2/2
-#: src/modules/Xpram.rb:117
+#: src/modules/Xpram.rb:116
msgid "Restarting service..."
msgstr "Ponowne uruchamianie usługi..."

#. Progress finished
-#: src/modules/Xpram.rb:119
+#: src/modules/Xpram.rb:118
msgid "Finished"
msgstr "Zakończono"

-#: src/modules/Xpram.rb:136
+#: src/modules/Xpram.rb:135
msgid "Error stopping xpram. Try \"rcxpram stop\" manually."
msgstr "Podczas zatrzymywania xpram wystąpił błąd. Spróbuj ręcznie użyć
polecenia rcxpram stop."

-#. map out = (map) SCR::Execute(.target.bash_output,"bash -x /etc/init.d/xpram
start", $["TERM":"raw"]);
-#. y2milestone("got %1", out);
-#: src/modules/Xpram.rb:154
+#: src/modules/Xpram.rb:151
msgid "Error starting xpram. Try \"rcxpram start\" manually."
msgstr "Podczas ponownego uruchamiania xpram wystąpił błąd. Spróbuj ręcznie
użyć polecenia rcxpram start."

Modified: branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/yast2-apparmor.pl.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/yast2-apparmor.pl.po 2017-05-23 07:04:43 UTC
(rev 97357)
+++ branches/SLE12-SP3/yast/pl/po/yast2-apparmor.pl.po 2017-05-23 07:05:44 UTC
(rev 97358)
@@ -5,7 +5,7 @@
msgstr ""
"Project-Id-Version: yast2-apparmor\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-30 18:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-05 02:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-19 09:12\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -78,7 +78,7 @@

#. AppArmor dialog caption
#. Network dialog caption
-#: src/clients/apparmor.rb:51 src/include/apparmor/aa-config.rb:440
+#: src/clients/apparmor.rb:51 src/include/apparmor/aa-config.rb:60
msgid "AppArmor Configuration"
msgstr "Konfiguracja AppArmor"

@@ -136,119 +136,11 @@
#. you may find current contact information at www.novell.com
#.
#. ***************************************************************************
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:52
-msgid "This operation generated the following error. Check your installation
and AppArmor profile settings."
-msgstr "Operacja ta wygenerowała następujący błąd. Sprawdź poprawność
instalacji i ustawienia profili programu AppArmor."
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:48
+msgid "Failed to change apparmor service. Please use journal (journalctl -n -u
apparmor) to diagnose"
+msgstr ""

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:91 src/include/apparmor/aa-config.rb:103
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:115
-msgid "Disabled"
-msgstr "Nieaktywny"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:92 src/include/apparmor/aa-config.rb:104
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:116
-msgid "1 minute"
-msgstr "1 minuta"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:93 src/include/apparmor/aa-config.rb:105
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:117
-msgid "5 minutes"
-msgstr "5 minut"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:94 src/include/apparmor/aa-config.rb:106
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:118
-msgid "10 minutes"
-msgstr "10 minut"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:95 src/include/apparmor/aa-config.rb:107
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:119
-msgid "15 minutes"
-msgstr "15 minut"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:96 src/include/apparmor/aa-config.rb:108
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:120
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 minut"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:97 src/include/apparmor/aa-config.rb:109
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:121
-msgid "1 hour"
-msgstr "1 godzina"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:98 src/include/apparmor/aa-config.rb:110
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:122
-msgid "1 day"
-msgstr "1 dzień"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:99 src/include/apparmor/aa-config.rb:111
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:123
-msgid "1 week"
-msgstr "1 tydzień"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:131 src/include/apparmor/aa-config.rb:233
-msgid "Security Event Notification"
-msgstr "Powiadomienia o zdarzeniach zabezpieczeń"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:138
-msgid "Terse Notification"
-msgstr "Powiadomienia zwięzłe"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:142 src/include/apparmor/aa-config.rb:171
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:200
-msgid "Frequency"
-msgstr "Częstotliwość"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:145 src/include/apparmor/aa-config.rb:174
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:203
-msgid "Email Address"
-msgstr "Adres e-mail"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:150 src/include/apparmor/aa-config.rb:179
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:208
-msgid "Severity"
-msgstr "Waga naruszenia"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:159 src/include/apparmor/aa-config.rb:188
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:217
-msgid "Include Unknown Severity Events"
-msgstr "Dołącz nieznane zdarzenia związane z bezpieczeństwem"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:167
-msgid "Summary Notification"
-msgstr "Powiadomienia podsumowujące"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:196
-msgid "Verbose Notification"
-msgstr "Powiadomienia wyczerpujące"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:270 src/include/apparmor/aa-config.rb:310
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:350
-msgid "An email address is required for each selected notification method."
-msgstr "Dla każdego wybranego sposobu powiadamiania konieczne jest podanie
adresu e-mail."
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:394
-msgid "Configuration failed for the following operations: "
-msgstr "Konfiguracja nie powiodła się dla następujących operacji: "
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:401 src/include/apparmor/aa-config.rb:434
-msgid "Notification is enabled"
-msgstr "Powiadamianie jest włączone"
-
-#. Notification Status
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:403 src/include/apparmor/aa-config.rb:431
-msgid "Notification is disabled"
-msgstr "Powiadamianie jest wyłączone"
-
-#. AppArmor Status
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:422
-msgid "AppArmor is disabled"
-msgstr "AppArmor jest wyłączony"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:426
-msgid "AppArmor is enabled"
-msgstr "AppArmor jest włączony"
-
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:441
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:61
msgid ""
"<p><b>AppArmor Status</b><br>This reports whether the AppArmor policy
enforcement \n"
"module is loaded and functioning.</p>"
@@ -256,7 +148,7 @@
"<p><b>Status AppArmor</b><br>Status ten informuje, czy moduł wymuszania\n"
"założeń AppArmor jest wczytany i czy działa.</p>"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:444
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:64
msgid ""
"<p><b>Security Event Notification</b><br>Configure this tool if you want \n"
"to be notified by email when access violations have occurred.</p>"
@@ -264,7 +156,7 @@
"<p><b>Powiadamianie o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem</b><br>Można
tak\n"
"skonfigurować to narzędzie, aby powiadamiało w wiadomości e-mail o
naruszeniach praw dostępu.</p>"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:447
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:67
msgid ""
"<p><b>Profile Modes</b><br>Use this tool to change the way that AppArmor \n"
"uses individual profiles.</p>"
@@ -272,38 +164,28 @@
"<p><b>Tryby profili</b><br>Narzędzie to służy do zmiany sposobu użycia
przez\n"
"AppArmor poszczególnych profili.</p>"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:462
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:82
msgid "&Enable AppArmor"
msgstr "&Włącz AppArmor"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:469
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:89
msgid "Configure AppArmor"
msgstr "Konfiguracja AppArmor"

-#. event notification disabled due to changes in AppArmor
-#. `Frame ( _("Security Event Notification"),
-#. `HBox(
-#. `VSpacing(1), `HSpacing(1),
-#. `HVCenter( `Label( `id(`notifyLabel), evEnStr )),
-#. `PushButton( `id(`ntconf), _("C&onfigure")),
-#. `VSpacing(1), `HSpacing(1)
-#. )
-#. ),
-#. `VSpacing(1), `HSpacing(20),
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:485
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:95
msgid "Configure Profile Modes"
msgstr "Konfiguracja trybu profili"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:491
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:101
msgid "Set profile modes"
msgstr "Ustaw tryby profilu"

-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:494
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:104
msgid "Co&nfigure"
msgstr "Sko&nfiguruj"

#. May want to replace Wizard() with UI()
-#: src/include/apparmor/aa-config.rb:518
+#: src/include/apparmor/aa-config.rb:128
#: src/include/apparmor/config_complain.rb:187
#: src/include/apparmor/config_complain.rb:235
#: src/include/apparmor/config_complain.rb:245
@@ -1988,7 +1870,77 @@
msgid "You must select a profile to edit."
msgstr "Wybierz profil do edycji."

-#: perl-lib/Notify.pm:51
-#, perl-format
-msgid "Failed copying %s."
-msgstr "Kopiowanie %s zakończone niepowodzeniem."
+#~ msgid "This operation generated the following error. Check your
installation and AppArmor profile settings."
+#~ msgstr "Operacja ta wygenerowała następujący błąd. Sprawdź poprawność
instalacji i ustawienia profili programu AppArmor."
+
+#~ msgid "Disabled"
+#~ msgstr "Nieaktywny"
+
+#~ msgid "1 minute"
+#~ msgstr "1 minuta"
+
+#~ msgid "5 minutes"
+#~ msgstr "5 minut"
+
+#~ msgid "10 minutes"
+#~ msgstr "10 minut"
+
+#~ msgid "15 minutes"
+#~ msgstr "15 minut"
+
+#~ msgid "30 minutes"
+#~ msgstr "30 minut"
+
+#~ msgid "1 hour"
+#~ msgstr "1 godzina"
+
+#~ msgid "1 day"
+#~ msgstr "1 dzień"
+
+#~ msgid "1 week"
+#~ msgstr "1 tydzień"
+
+#~ msgid "Security Event Notification"
+#~ msgstr "Powiadomienia o zdarzeniach zabezpieczeń"
+
+#~ msgid "Terse Notification"
+#~ msgstr "Powiadomienia zwięzłe"
+
+#~ msgid "Frequency"
+#~ msgstr "Częstotliwość"
+
+#~ msgid "Email Address"
+#~ msgstr "Adres e-mail"
+
+#~ msgid "Severity"
+#~ msgstr "Waga naruszenia"
+
+#~ msgid "Include Unknown Severity Events"
+#~ msgstr "Dołącz nieznane zdarzenia związane z bezpieczeństwem"
+
+#~ msgid "Summary Notification"
+#~ msgstr "Powiadomienia podsumowujące"
+
+#~ msgid "Verbose Notification"
+#~ msgstr "Powiadomienia wyczerpujące"
+
+#~ msgid "An email address is required for each selected notification method."
+#~ msgstr "Dla każdego wybranego sposobu powiadamiania konieczne jest podanie
adresu e-mail."
+
+#~ msgid "Configuration failed for the following operations: "
+#~ msgstr "Konfiguracja nie powiodła się dla następujących operacji: "
+
+#~ msgid "Notification is enabled"
+#~ msgstr "Powiadamianie jest włączone"
+
+#~ msgid "Notification is disabled"
+#~ msgstr "Powiadamianie jest wyłączone"
+
+#~ msgid "AppArmor is disabled"
+#~ msgstr "AppArmor jest wyłączony"
+
+#~ msgid "AppArmor is enabled"
+#~ msgstr "AppArmor jest włączony"
+
+#~ msgid "Failed copying %s."
+#~ msgstr "Kopiowanie %s zakończone niepowodzeniem."


< Previous Next >
This Thread
  • No further messages