Mailinglist Archive: opensuse-translation-commit (60 mails)

< Previous Next >
[opensuse-translation-commit] r95895 - branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po
Author: keichwa
Date: 2016-06-02 16:30:10 +0200 (Thu, 02 Jun 2016)
New Revision: 95895

Modified:
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-apps.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-conflicts.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde-services.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-mimelnk.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-screensavers.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-yast.sv.po
branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files.sv.po
Log:
update

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-apps.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-apps.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-apps.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-apps\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -71,27 +71,27 @@
#: /usr/share/applications/alacarte.desktop
msgctxt "Comment(alacarte.desktop)"
msgid "Add or remove applications from the main menu"
-msgstr "Lägg till eller ta bort program på huvudmenyn"
+msgstr "Lägg till eller ta bort program från huvudmenyn"

#: /usr/share/applications/gpk-application.desktop
msgctxt "Comment(gpk-application.desktop)"
msgid "Add or remove software installed on the system"
-msgstr "Lägg till eller ta bort programvara som är installerad på systemet"
+msgstr "Lägg till eller ta bort programvara installerad på systemet"

#: /usr/share/applications/gnome-user-accounts-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-user-accounts-panel.desktop)"
msgid "Add or remove users and change your password"
-msgstr "Lägg till eller ta bort användare och byt lösenord"
+msgstr "Lägg till eller ta bort användare och ändra ditt lösenord"

#: /usr/share/applications/gnome-printers-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-printers-panel.desktop)"
msgid "Add printers, view printer jobs and decide how you want to print"
-msgstr "Lägg till skrivare, visa utskriftsjobb och bestäm hur du vill skriva
ut"
+msgstr "Lägg till skrivare, visa skrivarjobb och besluta hur du vill skriva ut"

#: /usr/share/applications/pavucontrol.desktop
msgctxt "Comment(pavucontrol.desktop)"
msgid "Adjust the volume level"
-msgstr "Justera nivån på volymen"
+msgstr "Justera volymnivån"

#: /usr/share/applications/YaST.desktop
msgctxt "GenericName(YaST.desktop)"
@@ -141,7 +141,7 @@
#: /usr/share/applications/avahi-discover.desktop
msgctxt "Name(avahi-discover.desktop)"
msgid "Avahi Zeroconf Browser"
-msgstr "Bläddrare för ljud-cd"
+msgstr "Avahi Zeroconf-bläddrare"

#: /usr/share/applications/deja-dup-preferences.desktop
msgctxt "Name(deja-dup-preferences.desktop)"
@@ -156,12 +156,12 @@
#: /usr/share/applications/deja-dup-preferences.desktop
msgctxt "Name(deja-dup-preferences.desktop)"
msgid "Backup"
-msgstr "Säkerhetskopiering"
+msgstr "Säkerhetskopiera"

#: /usr/share/applications/deja-dup.desktop
msgctxt "Name(deja-dup.desktop)"
msgid "Backup"
-msgstr "Säkerhetskopiering"
+msgstr "Säkerhetskopiera"

#: /usr/share/applications/gnome-bluetooth-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-bluetooth-panel.desktop)"
@@ -171,12 +171,12 @@
#: /usr/share/applications/bluetooth-wizard.desktop
msgctxt "Name(bluetooth-wizard.desktop)"
msgid "Bluetooth Device Setup"
-msgstr "Konfiguration av Bluetooth-enhet"
+msgstr "Konfiguration av blåtandsenhet"

#: /usr/share/applications/bluetooth-sendto.desktop
msgctxt "Name(bluetooth-sendto.desktop)"
msgid "Bluetooth Transfer"
-msgstr "Bluetooth-överföring"
+msgstr "Blåtandsöverföring"

#: /usr/share/applications/bonobo-browser.desktop
msgctxt "Name(bonobo-browser.desktop)"
@@ -196,7 +196,7 @@
#: /usr/share/applications/avahi-discover.desktop
msgctxt "Comment(avahi-discover.desktop)"
msgid "Browse for Zeroconf services available on your network"
-msgstr "Bläddra efter Zeroconf-tjänster som är tillgängliga på nätverket"
+msgstr "Bläddra efter Zeroconf-tjänster tillgängliga på ditt nätverk"

#: /usr/share/applications/bssh.desktop
msgctxt "Comment(bssh.desktop)"
@@ -226,27 +226,29 @@
#: /usr/share/applications/brasero-nautilus.desktop
msgctxt "Name(brasero-nautilus.desktop)"
msgid "CD/DVD Creator"
-msgstr "Cd/Dvd-skaparen"
+msgstr "Cd/dvd-skaparen"

#: /usr/share/applications/cups.desktop
msgctxt "Comment(cups.desktop)"
msgid "CUPS Web Interface"
-msgstr "CUPS-webbgränssnitt"
+msgstr "CUPS webb-gränssnitt"

#: /usr/share/applications/gnome-calculator.desktop
msgctxt "Name(gnome-calculator.desktop)"
msgid "Calculator"
-msgstr "Miniräknare"
+msgstr "Kalkylator"

#: /usr/share/applications/gnome-color-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-color-panel.desktop)"
-msgid "Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or
printers"
-msgstr "Färgkalibrera dina enheter, exempelvis skärmar, kameror eller skrivare"
+msgid ""
+"Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers"
+msgstr ""
+"Kalibrera färgen för dina enheter såsom skärmar, kameror eller skrivare"

#: /usr/share/applications/gpk-install-catalog.desktop
msgctxt "Name(gpk-install-catalog.desktop)"
msgid "Catalog Installer"
-msgstr "Kataloginstallationsprogram"
+msgstr "Kataloginstallerare"

#: /usr/share/applications/jpackage-chainsaw.desktop
msgctxt "Name(jpackage-chainsaw.desktop)"
@@ -260,33 +262,38 @@

#: /usr/share/applications/gpk-prefs.desktop
msgctxt "Comment(gpk-prefs.desktop)"
-msgid "Change software update preferences and enable or disable software
sources"
-msgstr "Ändra inställningar för programuppdateringar och aktivera eller
inaktivera programkällor"
+msgid ""
+"Change software update preferences and enable or disable software sources"
+msgstr ""
+"Ändra inställningar för programuppdateringar och aktivera eller inaktivera "
+"programkällor"

#: /usr/share/applications/gnome-sound-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-sound-panel.desktop)"
msgid "Change sound levels, inputs, outputs, and alert sounds"
-msgstr "Ändra ljudnivåer, ingångar, utgångar och varningsljud"
+msgstr "Ändra ljudvolym, inmatningar, utmatningar och ljudhändelser"

#: /usr/share/applications/gnome-datetime-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-datetime-panel.desktop)"
msgid "Change the date and time, including time zone"
-msgstr "Ändra datum och tid, inklusive tidszon"
+msgstr "Ändra datum och tid, även tidszon"

#: /usr/share/applications/gnome-background-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-background-panel.desktop)"
msgid "Change your background image to a wallpaper or photo"
-msgstr "Ändra bakgrundsbilden till ett skrivbordsunderlägg eller foto"
+msgstr "Ändra din skrivbordsbakgrund till bakgrundsbild eller foto"

#: /usr/share/applications/deja-dup-preferences.desktop
msgctxt "Comment(deja-dup-preferences.desktop)"
msgid "Change your backup settings"
-msgstr "Ändra inställningarna för säkerhetskopiering"
+msgstr "Ändra inställningar för dina säkerhetskopior"

#: /usr/share/applications/gnome-mouse-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-mouse-panel.desktop)"
-msgid "Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or
left-handed"
-msgstr "Ändra musen eller pekplattans känslighet och välj användning med höger
eller vänster hand"
+msgid ""
+"Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed"
+msgstr ""
+"Ändra din mus- eller pekplattekänslighet och välj höger- eller vänsterhänt."

#: /usr/share/applications/gucharmap.desktop
msgctxt "GenericName(gucharmap.desktop)"
@@ -300,8 +307,11 @@

#: /usr/share/applications/pidgin.desktop
msgctxt "Comment(pidgin.desktop)"
-msgid "Chat over IM. Supports AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo and
more"
-msgstr "Skicka snabbmeddelanden. Stöder AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN,
Yahoo med fler"
+msgid ""
+"Chat over IM. Supports AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo and more"
+msgstr ""
+"Skicka snabbmeddelanden. Stödjer AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo "
+"med fler"

#: /usr/share/applications/baobab.desktop
msgctxt "Comment(baobab.desktop)"
@@ -316,7 +326,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-display-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-display-panel.desktop)"
msgid "Choose how to use connected monitors and projectors"
-msgstr "Välj hur anslutna bildskärmar och projektorer ska användas"
+msgstr "Välj hur anslutna skärmar och projektorer ska användas"

#: /usr/share/applications/configmgr.desktop
msgctxt "Name(configmgr.desktop)"
@@ -356,7 +366,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-clocks.desktop
msgctxt "Comment(gnome-clocks.desktop)"
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
-msgstr "Klockor för världstider plus larm, stoppur och timer"
+msgstr "Klockor för världstider, alarm, stoppur och en timer"

#: /usr/share/applications/gcm-calibrate.desktop
msgctxt "Name(gcm-calibrate.desktop)"
@@ -391,7 +401,7 @@
#: /usr/share/applications/system-config-selinux.desktop
msgctxt "Comment(system-config-selinux.desktop)"
msgid "Configure SELinux in a graphical setting"
-msgstr "Ställ in SELinux i en grafisk inställning"
+msgstr "Konfigurera SELinux i en grafisk miljö"

#: /usr/share/applications/tracker-preferences.desktop
msgctxt "Comment(tracker-preferences.desktop)"
@@ -411,7 +421,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-online-accounts-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-online-accounts-panel.desktop)"
msgid "Connect to your online accounts and decide what to use them for"
-msgstr "Anslut till dina onlinekonton och bestäm vad de ska användas till"
+msgstr "Anslut till dina nätkonton och bestäm hur de ska användas"

#: /usr/share/applications/gnome-contacts.desktop
msgctxt "Name(gnome-contacts.desktop)"
@@ -426,7 +436,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-network-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-network-panel.desktop)"
msgid "Control how you connect to the Internet"
-msgstr "Styr hur du ansluter till Internet"
+msgstr "Kontrollera hur du ansluter till Internet"

#: /usr/share/applications/rmedigicontrol.desktop
msgctxt "GenericName(rmedigicontrol.desktop)"
@@ -441,17 +451,18 @@
#: /usr/share/applications/gnome-sharing-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-sharing-panel.desktop)"
msgid "Control what you want to share with others"
-msgstr "Styr hur du vill dela med andra"
+msgstr "Kontrollera vad du vill dela med andra"

#: /usr/share/applications/gnome-search-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-search-panel.desktop)"
-msgid "Control which applications show search results in the Activities
Overview"
-msgstr "Styr vilka program som ska visa sökresultat i aktivitetsöversikten"
+msgid ""
+"Control which applications show search results in the Activities Overview"
+msgstr "Kontrollera vilka program som visar sökresultat i Aktivitetsöversikten"

#: /usr/share/applications/gnome-notifications-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-notifications-panel.desktop)"
msgid "Control which notifications are displayed and what they show"
-msgstr "Styr vilka meddelanden som ska visas och deras innehåll"
+msgstr "Kontrollera vilka notifieringar som visas samt vad de visar"

#: /usr/share/applications/brasero.desktop
msgctxt "Name(brasero.desktop)"
@@ -476,32 +487,42 @@
#: /usr/share/applications/brasero.desktop
msgctxt "Comment(brasero.desktop)"
msgid "Create and copy CDs and DVDs"
-msgstr "Skapa och kopiera CD-/DVD-skivor"
+msgstr "Skapa och kopiera cd- och dvd-skivor"

#: /usr/share/applications/inkscape.desktop
msgctxt "Comment(inkscape.desktop)"
msgid "Create and edit Scalable Vector Graphics images"
-msgstr "Skapa och redigera SVG-bilder (Scalable Vector Graphics)"
+msgstr "Skapa och redigera SVG-bilder"

#: /usr/share/applications/draw.desktop
msgctxt "Comment(draw.desktop)"
msgid "Create and edit drawings, flow charts and logos by using Draw."
-msgstr "Skapa och redigera teckningar, flödesdiagram och logotyper med hjälp
av Draw."
+msgstr ""
+"Skapa och redigera teckningar, flödesdiagram och logotyper med hjälp av Draw."

#: /usr/share/applications/impress.desktop
msgctxt "Comment(impress.desktop)"
-msgid "Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by
using Impress."
-msgstr "Skapa och redigera presentationer för bildspel, möten och webbsidor
med hjälp av Impress."
+msgid ""
+"Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using "
+"Impress."
+msgstr ""
+"Skapa och redigera presentationer för bildskärmspresentationer, möten och "
+"webbsidor med hjälp av Impress."

#: /usr/share/applications/math.desktop
msgctxt "Comment(math.desktop)"
msgid "Create and edit scientific formulas and equations by using Math."
-msgstr "Skapa och redigera vetenskapliga formler och ekvationer med hjälp av
Math."
+msgstr ""
+"Skapa och redigera vetenskapliga formler och ekvationer med hjälp av Math."

#: /usr/share/applications/writer.desktop
msgctxt "Comment(writer.desktop)"
-msgid "Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and
Web pages by using Writer."
-msgstr "Skapa och redigera text och grafik i brev, rapporter, dokument och
webbsidor med hjälp av Writer."
+msgid ""
+"Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web "
+"pages by using Writer."
+msgstr ""
+"Skapa och redigera text och grafik i brev, rapporter, dokument och webbsidor "
+"med hjälp av Writer."

#: /usr/share/applications/file-roller.desktop
msgctxt "Comment(file-roller.desktop)"
@@ -566,7 +587,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-datetime-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-datetime-panel.desktop)"
msgid "Date & Time"
-msgstr "Datum och tid"
+msgstr "Datum & tid"

#: /usr/share/applications/d-feet.desktop
msgctxt "Comment(d-feet.desktop)"
@@ -646,7 +667,7 @@
#: /usr/share/applications/baobab.desktop
msgctxt "Name(baobab.desktop)"
msgid "Disk Usage Analyzer"
-msgstr "Diskutrymmesanalyserare"
+msgstr "Diskanvändningsanalysator"

#: /usr/share/applications/gnome-disk-image-mounter.desktop
msgctxt "GenericName(gnome-disk-image-mounter.desktop)"
@@ -681,7 +702,7 @@
#: /usr/share/applications/notification-daemon.desktop
msgctxt "Comment(notification-daemon.desktop)"
msgid "Display notifications"
-msgstr "Visa meddelanden"
+msgstr "Visa notifieringar"

#: /usr/share/applications/gnome-display-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-display-panel.desktop)"
@@ -776,7 +797,7 @@
#: /usr/share/applications/dasher.desktop
msgctxt "Comment(dasher.desktop)"
msgid "Enter text without a keyboard"
-msgstr "Skriv text utan tangentbord"
+msgstr "Mata in text utan ett tangentbord"

#: /usr/share/applications/envy24control.desktop
msgctxt "Name(envy24control.desktop)"
@@ -841,7 +862,7 @@
#: /usr/share/applications/liferea.desktop
msgctxt "GenericName(liferea.desktop)"
msgid "Feed Reader"
-msgstr "Källäsare"
+msgstr "Nyhetsläsare"

#: /usr/share/applications/ffadomixer.desktop
msgctxt "Name(ffadomixer.desktop)"
@@ -865,8 +886,12 @@

#: /usr/share/applications/tracker-needle.desktop
msgctxt "Comment(tracker-needle.desktop)"
-msgid "Find what you're looking for on this computer by name or content using
Tracker"
-msgstr "Sök efter det du letar efter på denna dator efter namn eller innehåll
med Tracker"
+msgid ""
+"Find what you're looking for on this computer by name or content using "
+"Tracker"
+msgstr ""
+"Sök efter det du letar efter på denna dator efter namn eller innehåll med "
+"Tracker"

#: /usr/share/applications/firefox.desktop
msgctxt "Name(firefox.desktop)"
@@ -886,7 +911,7 @@
#: /usr/share/applications/math.desktop
msgctxt "GenericName(math.desktop)"
msgid "Formula Editor"
-msgstr "Formeleditor"
+msgstr "Formelredigerare"

#: /usr/share/applications/xstroke.desktop
msgctxt "GenericName(xstroke.desktop)"
@@ -916,7 +941,7 @@
#: /usr/share/applications/gconf-editor.desktop
msgctxt "Name(gconf-editor.desktop)"
msgid "GNOME Configuration Editor"
-msgstr "Gnome-inställningseditor"
+msgstr "GNOME-inställningseditor"

#: /usr/share/applications/gnome-shell.desktop
msgctxt "Name(gnome-shell.desktop)"
@@ -931,7 +956,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-shell-extension-prefs.desktop
msgctxt "Name(gnome-shell-extension-prefs.desktop)"
msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
-msgstr "Tilläggsinställningar för GNOME-skal"
+msgstr "Inställningar för GNOME-skalets tillägg"

#: /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop
msgctxt "Name(gnome-terminal.desktop)"
@@ -971,7 +996,7 @@
#: /usr/share/applications/accerciser.desktop
msgctxt "Comment(accerciser.desktop)"
msgid "Give your application an accessibility workout"
-msgstr "Förbättra tillgängligheten i programmet"
+msgstr "Ge ditt program en omgång hjälpmedelsfunktioner"

#: /usr/share/applications/glade-3.desktop
msgctxt "Name(glade-3.desktop)"
@@ -1005,8 +1030,13 @@

#: /usr/share/applications/gapcmon.desktop
msgctxt "Comment(gapcmon.desktop)"
-msgid "Gtk/GUI Monitor program for (U)ninterruptible (P)ower (S)upply under
the management of the APCUPSD.sourceforge.net package, also available at
gapcmon.sourceforge.net"
-msgstr "Gtk/GUI-övervakningsprogram för överspänningsskydd vid hantering av
paketet APCUPSD.sourceforge.net (finns också på gapcmon.sourceforge.net)"
+msgid ""
+"Gtk/GUI Monitor program for (U)ninterruptible (P)ower (S)upply under the "
+"management of the APCUPSD.sourceforge.net package, also available at gapcmon."
+"sourceforge.net"
+msgstr ""
+"Gtk/GUI-övervakningsprogram för överspänningsskydd vid hantering av paketet "
+"APCUPSD.sourceforge.net (finns också på gapcmon.sourceforge.net)"

#: /usr/share/applications/hdspconf.desktop
msgctxt "Name(hdspconf.desktop)"
@@ -1036,7 +1066,7 @@
#: /usr/share/applications/ghex.desktop
msgctxt "GenericName(ghex.desktop)"
msgid "Hex Editor"
-msgstr "Hex-redigerare"
+msgstr "Hexadecimalredigerare"

#: /usr/share/applications/lyx.desktop
msgctxt "Comment(lyx.desktop)"
@@ -1151,7 +1181,7 @@
#: /usr/share/applications/gimp.desktop
msgctxt "GenericName(gimp.desktop)"
msgid "Image Editor"
-msgstr "Bildeditor"
+msgstr "Bildredigerare"

#: /usr/share/applications/eog.desktop
msgctxt "Name(eog.desktop)"
@@ -1196,7 +1226,7 @@
#: /usr/share/applications/gpk-install-catalog.desktop
msgctxt "Comment(gpk-install-catalog.desktop)"
msgid "Install a catalog of software on the system"
-msgstr "Installera en katalog med programvara på systemet"
+msgstr "Installera en programkatalog på systemet"

#: /usr/share/applications/yast2-metapackage-handler-ymu.desktop
msgctxt "Comment(yast2-metapackage-handler-ymu.desktop)"
@@ -1211,12 +1241,12 @@
#: /usr/share/applications/gpk-dbus-service.desktop
msgctxt "Comment(gpk-dbus-service.desktop)"
msgid "Install selected software on the system"
-msgstr "Installera vald programvara på systemet"
+msgstr "Installera markerad programvara på systemet"

#: /usr/share/applications/gpk-install-local-file.desktop
msgctxt "Comment(gpk-install-local-file.desktop)"
msgid "Install selected software on the system"
-msgstr "Installera vald programvara på systemet"
+msgstr "Installera markerad programvara på systemet"

#: /usr/share/applications/package-manager.desktop
msgctxt "Name(package-manager.desktop)"
@@ -1251,12 +1281,12 @@
#: /usr/share/applications/glade-3.desktop
msgctxt "GenericName(glade-3.desktop)"
msgid "Interface Designer"
-msgstr "Gränssnittseditor"
+msgstr "Gränssnittsbyggare"

#: /usr/share/applications/glade.desktop
msgctxt "GenericName(glade.desktop)"
msgid "Interface Designer"
-msgstr "Gränssnittseditor"
+msgstr "Gränssnittsbyggare"

#: /usr/share/applications/pidgin.desktop
msgctxt "GenericName(pidgin.desktop)"
@@ -1386,7 +1416,8 @@
#: /usr/share/applications/gnome-search-tool.desktop
msgctxt "Comment(gnome-search-tool.desktop)"
msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
-msgstr "Sök efter dokument och mappar på den här datorn efter namn eller
innehåll"
+msgstr ""
+"Lokalisera dokument och mappar på denna dator efter namn eller innehåll"

#: /usr/share/applications/jpackage-chainsaw.desktop
msgctxt "GenericName(jpackage-chainsaw.desktop)"
@@ -1426,7 +1457,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-universal-access-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-universal-access-panel.desktop)"
msgid "Make it easier to see, hear, type, point and click"
-msgstr "Gör det lättare att se, höra, skriva, peka och klicka"
+msgstr "Gör det enklare att se, höra, skriva, peka och klicka"

#: /usr/share/applications/gnome-disks.desktop
msgctxt "Comment(gnome-disks.desktop)"
@@ -1436,7 +1467,7 @@
#: /usr/share/applications/cups.desktop
msgctxt "Name(cups.desktop)"
msgid "Manage Printing"
-msgstr "Hantera utskrift"
+msgstr "Hantera skrivare"

#: /usr/share/applications/virt-manager.desktop
msgctxt "Comment(virt-manager.desktop)"
@@ -1445,8 +1476,12 @@

#: /usr/share/applications/base.desktop
msgctxt "Comment(base.desktop)"
-msgid "Manage databases, create queries and reports to track and manage your
information by using Base."
-msgstr "Hantera databaser, skapa sökningar och rapporter för att spåra och
hantera information med hjälp av Base."
+msgid ""
+"Manage databases, create queries and reports to track and manage your "
+"information by using Base."
+msgstr ""
+"Hantera databaser, skapa sökningar och rapporter för att spåra och hantera "
+"information med hjälp av Base."

#: /usr/share/applications/YaST.desktop
msgctxt "Comment(YaST.desktop)"
@@ -1456,7 +1491,7 @@
#: /usr/share/applications/evolution.desktop
msgctxt "Comment(evolution.desktop)"
msgid "Manage your email, contacts and schedule"
-msgstr "Hantera din e-post, dina kontakter och ditt schema"
+msgstr "Hantera din e-post, kontakter och schema"

#: /usr/share/applications/gnucash.desktop
msgctxt "Comment(gnucash.desktop)"
@@ -1536,7 +1571,7 @@
#: /usr/share/applications/wireshark.desktop
msgctxt "Comment(wireshark.desktop)"
msgid "Network traffic analyzer"
-msgstr "Nätverkstrafikanalyserare"
+msgstr "Nätverkstrafikanalysator"

#: /usr/share/applications/base.desktop
msgctxt "Name(base.desktop)"
@@ -1576,17 +1611,17 @@
#: /usr/share/applications/gnote.desktop
msgctxt "GenericName(gnote.desktop)"
msgid "Note-taker"
-msgstr "Elektroniska anteckningar"
+msgstr "Anteckningsverktyg"

#: /usr/share/applications/notification-daemon.desktop
msgctxt "Name(notification-daemon.desktop)"
msgid "Notification Daemon"
-msgstr "Meddelandedemon"
+msgstr "Notifieringsdemon"

#: /usr/share/applications/gnome-notifications-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-notifications-panel.desktop)"
msgid "Notifications"
-msgstr "Meddelanden"
+msgstr "Notifieringar"

#: /usr/share/applications/oprofile.desktop
msgctxt "Name(oprofile.desktop)"
@@ -1596,12 +1631,12 @@
#: /usr/share/applications/gnome-power-statistics.desktop
msgctxt "Comment(gnome-power-statistics.desktop)"
msgid "Observe power management"
-msgstr "Använd strömsparfunktion"
+msgstr "Övervaka strömhantering"

#: /usr/share/applications/startcenter.desktop
msgctxt "GenericName(startcenter.desktop)"
msgid "Office"
-msgstr "Office"
+msgstr "Kontor"

#: /usr/share/applications/gnome-online-accounts-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-online-accounts-panel.desktop)"
@@ -1626,7 +1661,7 @@
#: /usr/share/applications/shotwell.desktop
msgctxt "Comment(shotwell.desktop)"
msgid "Organize your photos"
-msgstr "Organisera dina foton"
+msgstr "Organize your photos"

#: /usr/share/applications/gpk-application.desktop
msgctxt "Name(gpk-application.desktop)"
@@ -1650,8 +1685,12 @@

#: /usr/share/applications/calc.desktop
msgctxt "Comment(calc.desktop)"
-msgid "Perform calculations, analyze information and manage lists in
spreadsheets by using Calc."
-msgstr "Utför beräkningar, analysera information och hantera listor i
kalkylblad med hjälp av Calc."
+msgid ""
+"Perform calculations, analyze information and manage lists in spreadsheets "
+"by using Calc."
+msgstr ""
+"Utför beräkningar, anaysera information och hantera listor i kalkylblad med "
+"hjälp av Calc."

#: /usr/share/applications/shotwell.desktop
msgctxt "GenericName(shotwell.desktop)"
@@ -1776,7 +1815,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-privacy-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-privacy-panel.desktop)"
msgid "Privacy"
-msgstr "Sekretess"
+msgstr "Privat"

#: /usr/share/applications/planner.desktop
msgctxt "GenericName(planner.desktop)"
@@ -1786,17 +1825,17 @@
#: /usr/share/applications/gnome-privacy-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-privacy-panel.desktop)"
msgid "Protect your personal information and control what others might see"
-msgstr "Skydda din personliga information och styr vad andra kan se"
+msgstr "Skydda din personliga information och kontrollera vad andra kan se"

#: /usr/share/applications/paprefs.desktop
msgctxt "Name(paprefs.desktop)"
msgid "PulseAudio Preferences"
-msgstr "PulseAudio-inställningar"
+msgstr "Inställningar för PulseAudio"

#: /usr/share/applications/pavucontrol.desktop
msgctxt "Name(pavucontrol.desktop)"
msgid "PulseAudio Volume Control"
-msgstr "PulseAudio-volymkontroll"
+msgstr "Volymkontroll för PulseAudio"

#: /usr/share/applications/qv4l2.desktop
msgctxt "Name(qv4l2.desktop)"
@@ -1876,12 +1915,12 @@
#: /usr/share/applications/vinagre-file.desktop
msgctxt "Name(vinagre-file.desktop)"
msgid "Remote Desktop Viewer"
-msgstr "Fjärrskrivbordsvisare"
+msgstr "Fjärrskrivbordsklient"

#: /usr/share/applications/vinagre.desktop
msgctxt "Name(vinagre.desktop)"
msgid "Remote Desktop Viewer"
-msgstr "Fjärrskrivbordsvisare"
+msgstr "Fjärrskrivbordsklient"

#: /usr/share/applications/nm-vpnc-auth-dialog.desktop
msgctxt "Comment(nm-vpnc-auth-dialog.desktop)"
@@ -1951,7 +1990,7 @@
#: /usr/share/applications/selinux-polgengui.desktop
msgctxt "Name(selinux-polgengui.desktop)"
msgid "SELinux Policy Generation Tool"
-msgstr "Policygenereringsverktyg för SELinux"
+msgstr "Genereringsverktyg för SELinuxpolicy"

#: /usr/share/applications/sepolicy.desktop
msgctxt "Name(sepolicy.desktop)"
@@ -1966,7 +2005,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-screenshot.desktop
msgctxt "Comment(gnome-screenshot.desktop)"
msgid "Save images of your screen or individual windows"
-msgstr "Spara bilder av din skärm eller enskilda fönster"
+msgstr "Spara bilder av din skärm eller individuella fönster"

#: /usr/share/applications/simple-scan.desktop
msgctxt "Comment(simple-scan.desktop)"
@@ -1976,7 +2015,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-screenshot.desktop
msgctxt "Name(gnome-screenshot.desktop)"
msgid "Screenshot"
-msgstr "Screenshot"
+msgstr "Skärmbild"

#: /usr/share/applications/gnome-search-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-search-panel.desktop)"
@@ -1991,22 +2030,24 @@
#: /usr/share/applications/gnome-search-tool.desktop
msgctxt "Name(gnome-search-tool.desktop)"
msgid "Search for Files..."
-msgstr "Sök efter filer…"
+msgstr "Sök efter filer..."

#: /usr/share/applications/gnome-region-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-region-panel.desktop)"
-msgid "Select your display language, formats, keyboard layouts and input
sources"
-msgstr "Välj visningsspråk, format, tangentbordslayouter och inmatningskällor"
+msgid ""
+"Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources"
+msgstr ""
+"Välj dina visningsspråk, format, tangentbordslayouter och inmatningskällor"

#: /usr/share/applications/bluetooth-sendto.desktop
msgctxt "Comment(bluetooth-sendto.desktop)"
msgid "Send files via Bluetooth"
-msgstr "Skicka filer via Bluetooth"
+msgstr "Skicka filer via blåtand"

#: /usr/share/applications/gpk-service-pack.desktop
msgctxt "Name(gpk-service-pack.desktop)"
msgid "Service Pack Creator"
-msgstr "Service pack-skaparen"
+msgstr "Skapare av servicepaket"

#: /usr/share/applications/ibus-setup-hangul.desktop
msgctxt "Comment(ibus-setup-hangul.desktop)"
@@ -2021,7 +2062,8 @@
#: /usr/share/applications/gnome-wacom-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-wacom-panel.desktop)"
msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"
-msgstr "Ange knappmappningar och justera styluskänsligheten för ritplattor"
+msgstr ""
+"Ställ in knappmappningar och justera styluspennkänsligheten för ritplattor"

#: /usr/share/applications/ibus-setup-bopomofo.desktop
msgctxt "Comment(ibus-setup-bopomofo.desktop)"
@@ -2061,7 +2103,7 @@
#: /usr/share/applications/bluetooth-wizard.desktop
msgctxt "Comment(bluetooth-wizard.desktop)"
msgid "Setup Bluetooth devices"
-msgstr "Konfigurera Bluetooth-enheter"
+msgstr "Konfigurera blåtandsenheter"

#: /usr/share/applications/ecryptfs-setup-private.desktop
msgctxt "GenericName(ecryptfs-setup-private.desktop)"
@@ -2081,7 +2123,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-sharing-panel.desktop
msgctxt "Name(gnome-sharing-panel.desktop)"
msgid "Sharing"
-msgstr "Delning"
+msgstr "Dela"

#: /usr/share/applications/shotwell.desktop
msgctxt "Name(shotwell.desktop)"
@@ -2126,12 +2168,12 @@
#: /usr/share/applications/gpk-log.desktop
msgctxt "Name(gpk-log.desktop)"
msgid "Software Log Viewer"
-msgstr "Visningsprogram för programloggar"
+msgstr "Visare för programlogg"

#: /usr/share/applications/gpk-prefs.desktop
msgctxt "Name(gpk-prefs.desktop)"
msgid "Software Settings"
-msgstr "Programinst."
+msgstr "Programinställningar"

#: /usr/share/applications/gpk-update-viewer.desktop
msgctxt "Name(gpk-update-viewer.desktop)"
@@ -2146,12 +2188,12 @@
#: /usr/share/applications/paprefs.desktop
msgctxt "GenericName(paprefs.desktop)"
msgid "Sound Server Preferences"
-msgstr "Inställningar för ljudservern"
+msgstr "Inställningar för ljudserver"

#: /usr/share/applications/calc.desktop
msgctxt "GenericName(calc.desktop)"
msgid "Spreadsheet"
-msgstr "Kalkylprogram"
+msgstr "Kalkylblad"

#: /usr/share/applications/startcenter.desktop
msgctxt "Name(startcenter.desktop)"
@@ -2216,12 +2258,12 @@
#: /usr/share/applications/gnote.desktop
msgctxt "Comment(gnote.desktop)"
msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
-msgstr "Anteckna, länka idéer och håll dig organiserad"
+msgstr "Skriv ner anteckningar, länka till idéer och håll dig organiserad"

#: /usr/share/applications/ekiga.desktop
msgctxt "Comment(ekiga.desktop)"
msgid "Talk to and see people over the Internet"
-msgstr "Prata med och se personer via internet"
+msgstr "Prata med och se personer över Internet"

#: /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop
msgctxt "GenericName(gnome-terminal.desktop)"
@@ -2270,13 +2312,21 @@

#: /usr/share/applications/startcenter.desktop
msgctxt "Comment(startcenter.desktop)"
-msgid "The office productivity suite compatible to the open and standardized
ODF document format. Supported by The Document Foundation."
-msgstr "Kontorssviten som är kompatibel med det öppna och standardiserade
ODF-dokumentformatet. Stöds av The Document Foundation."
+msgid ""
+"The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF "
+"document format. Supported by The Document Foundation."
+msgstr ""
+"Kontorssviten som är kompatibel med det öppna och standardiserade "
+"filformatet ODF. Ges ut av The Document Foundation."

#: /usr/share/applications/seaudit.desktop
msgctxt "Comment(seaudit.desktop)"
-msgid "The tool parses syslog files and extracts all policy , AVC and change
of boolean messages."
-msgstr "Verktyget analyserar syslogfiler och extraherar alla principer, AVC
och ändringar av booleska meddelanden."
+msgid ""
+"The tool parses syslog files and extracts all policy , AVC and change of "
+"boolean messages."
+msgstr ""
+"Verktyget analyserar syslogfiler och extraherar alla principer, AVC och "
+"ändringar av booleska meddelanden."

#: /usr/share/applications/sediffx.desktop
msgctxt "Comment(sediffx.desktop)"
@@ -2285,8 +2335,11 @@

#: /usr/share/applications/apol.desktop
msgctxt "Comment(apol.desktop)"
-msgid "This tool can examine, search, and relate policy components and policy
rules"
-msgstr "Verktyget kan undersöka, söka och relatera principkomponenter och
principregler"
+msgid ""
+"This tool can examine, search, and relate policy components and policy rules"
+msgstr ""
+"Verktyget kan undersöka, söka och relatera principkomponenter och "
+"principregler"

#: /usr/share/applications/linguist4.desktop
msgctxt "GenericName(linguist4.desktop)"
@@ -2301,7 +2354,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-bluetooth-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-bluetooth-panel.desktop)"
msgid "Turn Bluetooth on and off and connect your devices"
-msgstr "Slå på och stäng av Bluetooth och anslut dina enheter"
+msgstr "Slå på samt av Bluetooth och anslut dina enheter"

#: /usr/share/applications/gnome-tweak-tool.desktop
msgctxt "Name(gnome-tweak-tool.desktop)"
@@ -2326,7 +2379,7 @@
#: /usr/share/applications/gpk-update-viewer.desktop
msgctxt "Comment(gpk-update-viewer.desktop)"
msgid "Update software installed on the system"
-msgstr "Uppdatera programvara installerad på systemet"
+msgstr "Uppdatera programvara installerade på systemet"

#: /usr/share/applications/gcm-picker.desktop
msgctxt "Comment(gcm-picker.desktop)"
@@ -2366,17 +2419,17 @@
#: /usr/share/applications/totem.desktop
msgctxt "Name(totem.desktop)"
msgid "Videos"
-msgstr "Videos"
+msgstr "Videoklipp"

#: /usr/share/applications/gnome-keyboard-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-keyboard-panel.desktop)"
msgid "View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences"
-msgstr "Visa och ändra snabbtangenter och ange dina skrivpreferenser"
+msgstr "Visa och ändra tangentbordsgenvägar samt ange dina skrivinställningar."

#: /usr/share/applications/paprefs.desktop
msgctxt "Comment(paprefs.desktop)"
msgid "View and modify the configuration of the local sound server"
-msgstr "Visa och ändra den lokala ljudserverns konfiguration"
+msgstr "Visa och ändra konfigurationen för den lokala ljudservern"

#: /usr/share/applications/gcr-viewer.desktop
msgctxt "Name(gcr-viewer.desktop)"
@@ -2386,12 +2439,12 @@
#: /usr/share/applications/gnome-nettool.desktop
msgctxt "Comment(gnome-nettool.desktop)"
msgid "View information about your network"
-msgstr "Visa information om nätverket"
+msgstr "Visa information om ditt nätverk"

#: /usr/share/applications/gnome-info-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-info-panel.desktop)"
msgid "View information about your system"
-msgstr "Visa information om systemet"
+msgstr "Visa information om ditt system"

#: /usr/share/applications/evince.desktop
msgctxt "Comment(evince.desktop)"
@@ -2406,12 +2459,12 @@
#: /usr/share/applications/gpk-log.desktop
msgctxt "Comment(gpk-log.desktop)"
msgid "View past package management tasks"
-msgstr "Visa de senaste pakethanteringsuppgifterna"
+msgstr "Visa tidigare pakethanteringsåtgärder"

#: /usr/share/applications/gnome-power-panel.desktop
msgctxt "Comment(gnome-power-panel.desktop)"
msgid "View your battery status and change power saving settings"
-msgstr "Visa batteristatus och ändra strömsparinställningar"
+msgstr "Visa din batteristatus och ändra energisparinställningar"

#: /usr/share/applications/eekboard.desktop
msgctxt "Comment(eekboard.desktop)"
@@ -2431,7 +2484,7 @@
#: /usr/share/applications/virt-manager.desktop
msgctxt "Name(virt-manager.desktop)"
msgid "Virtual Machine Manager"
-msgstr "Hanterare för virtuella maskiner"
+msgstr "Administrationsprogram för virtuella maskiner"

#: /usr/share/applications/pavucontrol.desktop
msgctxt "GenericName(pavucontrol.desktop)"
@@ -2491,7 +2544,7 @@
#: /usr/share/applications/gnome-shell.desktop
msgctxt "Comment(gnome-shell.desktop)"
msgid "Window management and application launching"
-msgstr "Fönsterhantering och programstarter"
+msgstr "Fönsterhantering och uppstart av program"

#: /usr/share/applications/wireshark.desktop
msgctxt "Name(wireshark.desktop)"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-conflicts.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-conflicts.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-conflicts.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -6,18 +6,18 @@
msgid ""
msgstr ""
"Packages:\n"
-"NADAProject-Id-Version: desktop-translations 20160428\n"
+"NADAProject-Id-Version: desktop-translations 20160602\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:09+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@xxxxxx>\n"
"SVN:\n"
"Project-Id-Version: update-desktop-files-apps\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-25 14:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-08 10:20\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language: \n"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde-services.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde-services.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde-services.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-kde-services\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -46,7 +46,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/acronym.desktop
msgctxt "Name(acronym.desktop)"
msgid "Acronym Database"
-msgstr "Akronymdatabas"
+msgstr "Acronym Database"

#: /usr/share/kde4/services/kcm_activities.desktop
msgctxt "Name(kcm_activities.desktop)"
@@ -61,7 +61,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/activitymanager-plugin.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin.desktop)"
msgid "Activity manager plugin"
-msgstr "Insticksprogram för Aktivitetshanteraren"
+msgstr "Insticksprogram för aktivitetshantering"

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-activityranking.desktop
msgctxt "Name(activitymanager-plugin-activityranking.desktop)"
@@ -81,12 +81,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-globalshortcuts.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-globalshortcuts.desktop)"
msgid "Adds global keyboard shortcuts for activity switching"
-msgstr "Lägger till globala snabbtangenter för aktivitetsväxling"
+msgstr "Lägger till globala snabbtangenter för aktivitetsbyte"

#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_adium.desktop
msgctxt "Name(emoticonstheme_adium.desktop)"
msgid "Adium Emoticons Theme"
-msgstr "Adiums uttryckssymbolstema"
+msgstr "Adium smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/YaST-systemsettings.desktop
msgctxt "GenericName(YaST-systemsettings.desktop)"
@@ -136,7 +136,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/renaudiodlg.desktop
msgctxt "Name(renaudiodlg.desktop)"
msgid "Audio Preview"
-msgstr "Ljudförhandsgranskning"
+msgstr "Förhandsgranska ljud"

#: /usr/share/kde4/services/kcm_phonon.desktop
msgctxt "Name(kcm_phonon.desktop)"
@@ -166,7 +166,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/filebehavior.desktop
msgctxt "Name(filebehavior.desktop)"
msgid "Behavior"
-msgstr "Beteende"
+msgstr "Uppträdande"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/beolingus.desktop
msgctxt "Name(beolingus.desktop)"
@@ -236,7 +236,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kresources/kcal_manager.desktop
msgctxt "Name(kcal_manager.desktop)"
msgid "Calendar"
-msgstr "Kalendern"
+msgstr "Kalender"

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kcal/localdir.desktop
msgctxt "Name(localdir.desktop)"
@@ -246,7 +246,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/emoticons.desktop
msgctxt "Comment(emoticons.desktop)"
msgid "Choose Emoticon Theme"
-msgstr "Välj tema för uttryckssymboler"
+msgstr "Välj smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/componentchooser.desktop
msgctxt "Comment(componentchooser.desktop)"
@@ -311,27 +311,27 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinnavigation.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphinnavigation.desktop)"
msgid "Configure file manager navigation"
-msgstr "Konfigurera navigering för filhantering"
+msgstr "Anpassa filhanterarens navigering"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinservices.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphinservices.desktop)"
msgid "Configure file manager services"
-msgstr "Konfigurera tjänster för filhantering"
+msgstr "Anpassa filhanterarens tjänster"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinviewmodes.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphinviewmodes.desktop)"
msgid "Configure file manager view modes"
-msgstr "Konfigurera visningslägen för filhantering"
+msgstr "Anpassa filhanterarens visninglägen"

#: /usr/share/kde4/services/khtml_general.desktop
msgctxt "Comment(khtml_general.desktop)"
msgid "Configure general Konqueror behavior"
-msgstr "Ställ in allmänt Konqueror-beteende"
+msgstr "Anpassa Konquerors allmänna beteende"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphingeneral.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphingeneral.desktop)"
msgid "Configure general file manager settings"
-msgstr "Konfigurera allmänna inställningar för filhantering"
+msgstr "Anpassa filhanterarens allmänna inställningar"

#: /usr/share/kde4/services/netpref.desktop
msgctxt "Comment(netpref.desktop)"
@@ -341,7 +341,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/khtml_appearance.desktop
msgctxt "Comment(khtml_appearance.desktop)"
msgid "Configure how to display web pages"
-msgstr "Konfigurera hur webbsidor ska visas"
+msgstr "Anpassa hur webbsidor ska visas"

#: /usr/share/kde4/services/kcm_kdnssd.desktop
msgctxt "Comment(kcm_kdnssd.desktop)"
@@ -371,7 +371,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcm_activities.desktop
msgctxt "Comment(kcm_activities.desktop)"
msgid "Configure the activities system"
-msgstr "Konfigurera aktivitetssystemet"
+msgstr "Anpassa aktivitetssystemet"

#: /usr/share/kde4/services/khtml_java_js.desktop
msgctxt "Comment(khtml_java_js.desktop)"
@@ -381,7 +381,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/bookmarks.desktop
msgctxt "Comment(bookmarks.desktop)"
msgid "Configure the bookmarks home page"
-msgstr "Konfigurera hemsidan för bokmärken"
+msgstr "Anpassa bokmärkenas hemsida"

#: /usr/share/kde4/services/khtml_behavior.desktop
msgctxt "Comment(khtml_behavior.desktop)"
@@ -421,7 +421,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcmtrash.desktop
msgctxt "Comment(kcmtrash.desktop)"
msgid "Configure trash settings"
-msgstr "Konfigurera inställningar för papperskorgen"
+msgstr "Anpassa papperskorgens inställningar"

#: /usr/share/kde4/services/cache.desktop
msgctxt "Comment(cache.desktop)"
@@ -511,12 +511,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/dolphinpart.desktop
msgctxt "Name(dolphinpart.desktop)"
msgid "Details"
-msgstr "Detaljer"
+msgstr "Detaljinformation"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/rag.desktop
msgctxt "Name(rag.desktop)"
msgid "Dictionary of the Galician Academy (RAG)"
-msgstr "Ordlista från galiciska akademin (RAG)"
+msgstr "Galiciska akademins ordbok (RAG)"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/rae.desktop
msgctxt "Name(rae.desktop)"
@@ -536,12 +536,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcm_kscreen.desktop
msgctxt "Name(kcm_kscreen.desktop)"
msgid "Display Configuration"
-msgstr "Skärmkonfiguration"
+msgstr "Inställning av bildskärm"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-applet-folderview.desktop
msgctxt "Comment(plasma-applet-folderview.desktop)"
msgid "Display the contents of folders"
-msgstr "Visa innehållet i mappar"
+msgstr "Visa innehåll i kataloger"

#: /usr/share/kde4/services/djvuthumbnail.desktop
msgctxt "Name(djvuthumbnail.desktop)"
@@ -556,32 +556,32 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphingeneral.desktop
msgctxt "Name(kcmdolphingeneral.desktop)"
msgid "Dolphin General"
-msgstr "Dolphin - allmänt"
+msgstr "Dolphin allmänt"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinnavigation.desktop
msgctxt "Name(kcmdolphinnavigation.desktop)"
msgid "Dolphin Navigation"
-msgstr "Dolphin - navigering"
+msgstr "Dolphin navigering"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinservices.desktop
msgctxt "Name(kcmdolphinservices.desktop)"
msgid "Dolphin Services"
-msgstr "Dolphin - tjänster"
+msgstr "Dolphin-tjänster"

#: /usr/share/kde4/services/dolphinpart.desktop
msgctxt "Name(dolphinpart.desktop)"
msgid "Dolphin View"
-msgstr "Delfinvy"
+msgstr "Vy i Dolphin"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinviewmodes.desktop
msgctxt "Name(kcmdolphinviewmodes.desktop)"
msgid "Dolphin View Modes"
-msgstr "Dolphin - visningslägen"
+msgstr "Dolphins visningslägen"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/konqdndpopupmenuplugin.desktop
msgctxt "Comment(konqdndpopupmenuplugin.desktop)"
msgid "Drag-and-drop plugin for the Konqueror Popup Menu."
-msgstr "Pluginprogram med dra-och-släpp för Konquerors popupmeny."
+msgstr "Insticksprogram med drag och släpp för Konquerors popupmeny."

#: /usr/share/kde4/services/kded/solidautoeject.desktop
msgctxt "Name(solidautoeject.desktop)"
@@ -616,7 +616,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kmultipart.desktop
msgctxt "Name(kmultipart.desktop)"
msgid "Embeddable Component for multipart/mixed"
-msgstr "Inbyggbar komponent för multipart/mixed"
+msgstr "Inbäddningsbar komponent för multipart/mixed"

#: /usr/share/kde4/services/khtml.desktop
msgctxt "Comment(khtml.desktop)"
@@ -636,7 +636,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/ktexteditor.desktop
msgctxt "Comment(ktexteditor.desktop)"
msgid "Embeddable Text Editor Component (with Doc/View Separation)"
-msgstr "Inbäddningsbar textredigerare (med dok/vyseparation)"
+msgstr "Inbäddningsbar texteditor (med dokument/vy-separation)"

#: /usr/share/kde4/services/kmanpart.desktop
msgctxt "Comment(kmanpart.desktop)"
@@ -646,17 +646,18 @@
#: /usr/share/kde4/services/kjavaappletviewer.desktop
msgctxt "Name(kjavaappletviewer.desktop)"
msgid "Embedded Java Applet Viewer"
-msgstr "Inbäddningsbar visare av Javaminiprogram"
+msgstr "Inbäddningsbar visare av Java-miniprogram"

#: /usr/share/kde4/services/emoticons.desktop
msgctxt "Name(emoticons.desktop)"
msgid "Emoticons"
-msgstr "Uttryckssymboler"
+msgstr "Smilisar"

#: /usr/share/kde4/services/fsview_part.desktop
msgctxt "Comment(fsview_part.desktop)"
msgid "Enables a proportional view of directories and files based on file size"
-msgstr "Möjliggör proportionell visning av kataloger och filer baserat på
filstorlek"
+msgstr ""
+"Möjliggör proportionell visning av kataloger och filer baserat på filstorlek"

#: /usr/share/kde4/services/kspell_enchant.desktop
msgctxt "Name(kspell_enchant.desktop)"
@@ -711,12 +712,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/fsview_part.desktop
msgctxt "Name(fsview_part.desktop)"
msgid "File Size View"
-msgstr "Filstorleksvisning"
+msgstr "Filstorleksvy"

#: /usr/share/kde4/services/kactivitymanagerd_fileitem_linking_plugin.desktop
msgctxt "Name(kactivitymanagerd_fileitem_linking_plugin.desktop)"
msgid "File to activity linking plugin"
-msgstr "Insticksprogram för att länka fil till aktivitet"
+msgstr "Länkinsticksprogram från fil till aktivitet"

#: /usr/share/kde4/services/fixhosturifilter.desktop
msgctxt "Name(fixhosturifilter.desktop)"
@@ -736,7 +737,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/dir.desktop
msgctxt "Name(dir.desktop)"
msgid "Folder"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Katalog"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-applet-folderview.desktop
msgctxt "Name(plasma-applet-folderview.desktop)"
@@ -746,7 +747,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/directorythumbnail.desktop
msgctxt "Name(directorythumbnail.desktop)"
msgid "Folders"
-msgstr "Mappar"
+msgstr "Kataloger"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/foldoc.desktop
msgctxt "Name(foldoc.desktop)"
@@ -781,7 +782,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/akonadi/contact/gaduprotocol.desktop
msgctxt "Comment(gaduprotocol.desktop)"
msgid "Gadu-Gadu Protocol"
-msgstr "Gadu-Gadu-protokoll"
+msgstr "Gadu-Gadu protokoll"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphingeneral.desktop
msgctxt "Name(kcmdolphingeneral.desktop)"
@@ -856,7 +857,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/google_shopping.desktop
msgctxt "Name(google_shopping.desktop)"
msgid "Google Shopping"
-msgstr "Google Shopping"
+msgstr "Google shopping"

#: /usr/share/kde4/services/akonadi/contact/googletalkprotocol.desktop
msgctxt "Comment(googletalkprotocol.desktop)"
@@ -886,17 +887,20 @@
#: /usr/share/kde4/services/http_cache_cleaner.desktop
msgctxt "Name(http_cache_cleaner.desktop)"
msgid "HTTP Cache Cleaner"
-msgstr "HTTP-cacherensare"
+msgstr "HTTP-cache-rensare"

#: /usr/share/kde4/services/kded/soliduiserver.desktop
msgctxt "Name(soliduiserver.desktop)"
msgid "Hardware Detection"
-msgstr "Hårdvaruidentifiering"
+msgstr "Hårdvarudetektering"

#: /usr/share/kde4/services/kded/nepomuksearchmodule.desktop
msgctxt "Comment(nepomuksearchmodule.desktop)"
-msgid "Helper module for KIO to ensure automatic updates of nepomuksearch
listings."
-msgstr "Hjälpmodul för I/O-slavar för att försäkra att automatisk uppdatering
görs av Nepomuk söklistningar."
+msgid ""
+"Helper module for KIO to ensure automatic updates of nepomuksearch listings."
+msgstr ""
+"Hjälpmodul för I/O-slavar för att försäkra att automatisk uppdatering görs "
+"av Nepomuk söklistningar."

#: /usr/share/kde4/services/kcmhistory.desktop
msgctxt "Name(kcmhistory.desktop)"
@@ -926,7 +930,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/rfc.desktop
msgctxt "Name(rfc.desktop)"
msgid "IETF Requests for Comments"
-msgstr "IETF-begäranden om kommentarer (RFC)"
+msgstr "IETF Requests for Comments"

#: /usr/share/kde4/services/akonadi/contact/ircprotocol.desktop
msgctxt "Name(ircprotocol.desktop)"
@@ -971,7 +975,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/dbusinstantmessenger.desktop
msgctxt "Comment(dbusinstantmessenger.desktop)"
msgid "Instant Messenger with a D-Bus interface"
-msgstr "Direktmeddelanden med ett D-Bus gränssnitt"
+msgstr "Direktmeddelanden med ett D-Bus-gränssnitt"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/ibl.desktop
msgctxt "Name(ibl.desktop)"
@@ -991,7 +995,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kuriikwsfilter.desktop
msgctxt "Name(kuriikwsfilter.desktop)"
msgid "InternetKeywordsFilter"
-msgstr "Internetsökordsfilter"
+msgstr "Sökordsfilter för Internet"

#: /usr/share/kde4/services/ServiceMenus/imageconverter.desktop
msgctxt "Name(imageconverter.desktop)"
@@ -1031,17 +1035,17 @@
#: /usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-runner-javascript.desktop
msgctxt "Comment(plasma-scriptengine-runner-javascript.desktop)"
msgid "JavaScript Runner"
-msgstr "Kör JavaScript"
+msgstr "Kör Javascript"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-runner-javascript.desktop
msgctxt "Name(plasma-scriptengine-runner-javascript.desktop)"
msgid "JavaScript Runner"
-msgstr "Kör JavaScript"
+msgstr "Kör Javascript"

#:
/usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-applet-simple-javascript.desktop
msgctxt "Name(plasma-scriptengine-applet-simple-javascript.desktop)"
msgid "JavaScript Widget"
-msgstr "JavaScript-widget"
+msgstr "Grafisk Javascript-komponent"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-packagestructure-javascript-addon.desktop
msgctxt "Name(plasma-packagestructure-javascript-addon.desktop)"
@@ -1051,7 +1055,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/kaddressbookimprotocol.desktop
msgctxt "Name(kaddressbookimprotocol.desktop)"
msgid "KAddressbook Instant Messaging Protocol"
-msgstr "Direktmeddelandeprotokoll för adressboken"
+msgstr "Addressbokens direktmeddelandeprotokoll"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/kde.desktop
msgctxt "Name(kde.desktop)"
@@ -1126,7 +1130,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/phononbackend.desktop
msgctxt "Name(phononbackend.desktop)"
msgid "KDE Multimedia Backend"
-msgstr "KDE:s multimediegränssnitt"
+msgstr "KDE:s multimediagränssnitt"

#: /usr/share/kde4/services/knotify4.desktop
msgctxt "Comment(knotify4.desktop)"
@@ -1176,7 +1180,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kglobalaccel.desktop
msgctxt "Name(kglobalaccel.desktop)"
msgid "KDED Global Shortcuts Server"
-msgstr "KDED-server för globala genvägar"
+msgstr "KDED global snabbtangentserver"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kdedmodule.desktop
msgctxt "Comment(kdedmodule.desktop)"
@@ -1186,7 +1190,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/kfileplugin.desktop
msgctxt "Name(kfileplugin.desktop)"
msgid "KFile Meta Data Plugin"
-msgstr "Kfil-metadatainsticksprogram"
+msgstr "Kfil-metadata-insticksprogram"

#: /usr/share/kde4/services/kfilemodule.desktop
msgctxt "Name(kfilemodule.desktop)"
@@ -1236,22 +1240,22 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/kresources_plugin.desktop
msgctxt "Comment(kresources_plugin.desktop)"
msgid "KResources Framework Plugin"
-msgstr "KResources-insticksprogram för ramverk"
+msgstr "Insticksprogram för resursramverk"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kresources_manager.desktop
msgctxt "Comment(kresources_manager.desktop)"
msgid "KResources Manager"
-msgstr "KResources-hanterare"
+msgstr "Resurshantering"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kresources_manager.desktop
msgctxt "Name(kresources_manager.desktop)"
msgid "KResources Manager"
-msgstr "KResources-hanterare"
+msgstr "Resurshantering"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kresources_plugin.desktop
msgctxt "Name(kresources_plugin.desktop)"
msgid "KResources Plugin"
-msgstr "KResources-insticksprogram"
+msgstr "Insticksprogram för resurser"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-runner.desktop
msgctxt "Comment(plasma-runner.desktop)"
@@ -1266,22 +1270,26 @@
#: /usr/share/kde4/services/kded/kscreen.desktop
msgctxt "Name(kscreen.desktop)"
msgid "KScreen 2"
-msgstr "KScreen 2"
+msgstr "Kscreen 2"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/ktexteditorplugin.desktop
msgctxt "Comment(ktexteditorplugin.desktop)"
msgid "KTextEditor Plugin"
-msgstr "Insticksprogram för textredigerare"
+msgstr "Insticksprogram för texteditor"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/ktexteditor_loadsavefiltercheckplugin.desktop
msgctxt "Comment(ktexteditor_loadsavefiltercheckplugin.desktop)"
msgid "KTextEditor load/save filter/check plugin"
-msgstr "KTextEditor-pluginprogram för ladda/spara filter/kontrollera"
+msgstr "Texteditor-insticksprogram för ladda/spara filter/kontrollera"

#: /usr/share/kde4/services/kded/networkwatcher.desktop
msgctxt "Comment(networkwatcher.desktop)"
-msgid "Keeps track of the network and updates directory listings of the
network:/ protocol"
-msgstr "Håller reda på nätverket och uppdaterar kataloglistor för protokollet
network:/"
+msgid ""
+"Keeps track of the network and updates directory listings of the network:/ "
+"protocol"
+msgstr ""
+"Håller reda på nätverket och uppdaterar kataloglistningar för protokollet "
+"network:/"

#: /usr/share/kde4/services/konqueror.desktop
msgctxt "Name(konqueror.desktop)"
@@ -1296,7 +1304,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/kontactplugin.desktop
msgctxt "Name(kontactplugin.desktop)"
msgid "Kontact Plugin"
-msgstr "Kontact-insticksprogram"
+msgstr "Insticksprogram för Kontact"

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/ldapkio.desktop
msgctxt "Name(ldapkio.desktop)"
@@ -1316,7 +1324,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/leo.desktop
msgctxt "Name(leo.desktop)"
msgid "LEO-Translate"
-msgstr "LEO-översättning"
+msgstr "LEO-Translate"

#: /usr/share/kde4/services/language.desktop
msgctxt "Comment(language.desktop)"
@@ -1331,22 +1339,22 @@
#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_adium.desktop
msgctxt "Comment(emoticonstheme_adium.desktop)"
msgid "Library to use Adium emoticons theme"
-msgstr "Bibliotek för Adiums uttryckssymbolstema"
+msgstr "Bibliotek för att använda Adium smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_kde.desktop
msgctxt "Comment(emoticonstheme_kde.desktop)"
msgid "Library to use KDE emoticons theme"
-msgstr "Bibliotek för KDE:s uttryckssymbolstema"
+msgstr "Bibliotek för att använda KDE smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_pidgin.desktop
msgctxt "Comment(emoticonstheme_pidgin.desktop)"
msgid "Library to use Pidgin emoticons theme"
-msgstr "Bibliotek för Pidgins uttryckssymbolstema"
+msgstr "Bibliotek för att använda Pidgin smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_xmpp.desktop
msgctxt "Comment(emoticonstheme_xmpp.desktop)"
msgid "Library to use XMPP emoticons theme"
-msgstr "Bibliotek för XMPP:s uttryckssymbolstema"
+msgstr "Bibliotek för att använda XMPP smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/localdomainurifilter.desktop
msgctxt "Name(localdomainurifilter.desktop)"
@@ -1386,7 +1394,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcm_kscreen.desktop
msgctxt "Comment(kcm_kscreen.desktop)"
msgid "Manage and configure monitors and displays"
-msgstr "Hantera och konfigurera monitorer och skärmar"
+msgstr "Hantera och ställ in bildskärmar"

#: /usr/share/kde4/services/akonadi/contact/meanwhileprotocol.desktop
msgctxt "Name(meanwhileprotocol.desktop)"
@@ -1436,7 +1444,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kded/recentdocumentsnotifier.desktop
msgctxt "Comment(recentdocumentsnotifier.desktop)"
msgid "Monitors \"Recent Documents\" folder for changes"
-msgstr "Övervakar ändringar i mappen \"Senaste dokument\""
+msgstr "Övervakar katalogen \"Senaste dokument\" efter ändringar"

#: /usr/share/kde4/services/kded/desktopnotifier.desktop
msgctxt "Comment(desktopnotifier.desktop)"
@@ -1446,37 +1454,37 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-nlru.desktop
msgctxt "Name(multitran-nlru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between Dutch and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan nederländska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan holländska och ryska"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-enru.desktop
msgctxt "Name(multitran-enru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between English and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan engelska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan engelska och ryska"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-frru.desktop
msgctxt "Name(multitran-frru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between French and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan franska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan franska och ryska"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-deru.desktop
msgctxt "Name(multitran-deru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between German and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan tyska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan tyska och ryska"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-itru.desktop
msgctxt "Name(multitran-itru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between Italian and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan italienska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan italienska och ryska"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/multitran-esru.desktop
msgctxt "Name(multitran-esru.desktop)"
msgid "Multitran - Translate Between Spanish and Russian"
-msgstr "Multitran – översätt mellan spanska och ryska"
+msgstr "Multitran - översätt mellan spanska och ryska"

#:
/usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-applet-simple-javascript.desktop
msgctxt "Comment(plasma-scriptengine-applet-simple-javascript.desktop)"
msgid "Native Plasma widget written in JavaScript"
-msgstr "Native Plasma-widget i JavaScript"
+msgstr "Inbyggd grafisk Plasma-komponent skriven i Javascript"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-scriptengine-applet-declarative.desktop
msgctxt "Comment(plasma-scriptengine-applet-declarative.desktop)"
@@ -1496,102 +1504,102 @@
#: /usr/share/kde4/services/nepomukstorage.desktop
msgctxt "Name(nepomukstorage.desktop)"
msgid "Nepomuk Data Storage"
-msgstr "Nepomuks datalagring"
+msgstr "Nepomuk-datalagring"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukepubextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukepubextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk EPub Extractor"
-msgstr "Nepomuk EPub-extraherare"
+msgstr "Nepomuk EPub-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukexiv2extractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukexiv2extractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Exiv2 Extractor"
-msgstr "Nepomuk Exiv2-extraherare"
+msgstr "Nepomuk Exiv2-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-nepomuk.desktop
msgctxt "Name(activitymanager-plugin-nepomuk.desktop)"
msgid "Nepomuk Feeder"
-msgstr "Nepomuk-matare"
+msgstr "Nepomuk-inmatning"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/nepomukextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File Extractor"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare"
+msgstr "Nepomuk filextrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukofficeextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukofficeextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for DOC, XLS and PPT files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för DOC-, XLS- och PPT-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för DOC-, XLS- och PPT-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukepubextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukepubextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for EPub Files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för EPub-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för EPub-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukexiv2extractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukexiv2extractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for Image files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för bildfiler"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för bildfiler"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukmobiextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukmobiextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for MobiPocket Files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för MobiPocket-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för MobiPocket-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomuktaglibextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomuktaglibextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for Music Files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för musikfiler"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för musikfiler"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukodfextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukodfextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for ODF files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för ODF-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för ODF-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukoffice2007extractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukoffice2007extractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for Office2007 files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för Office2007-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för Office 2007-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukpopplerextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukpopplerextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for PDF files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för PDF-filer"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för PDF-filer"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukplaintextextractor.desktop
msgctxt "Comment(nepomukplaintextextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk File extractor for text files"
-msgstr "Nepomuk-filextraherare för textfiler"
+msgstr "Nepomuk filextrahering för textfiler"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukmobiextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukmobiextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Mobi Extractor"
-msgstr "Nepomuk Mobi-extraherare"
+msgstr "Nepomuk Mobi-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukodfextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukodfextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Odf Extractor"
-msgstr "Nepomuk Odf-extraherare"
+msgstr "Nepomuk ODF-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukofficeextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukofficeextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Office Extractor"
-msgstr "Nepomuk Office-extraherare"
+msgstr "Nepomuk Office-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukoffice2007extractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukoffice2007extractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Office2007 Extractor"
-msgstr "Nepomuk Office2007-extraherare"
+msgstr "Nepomuk Office 2007-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukplaintextextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukplaintextextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Plain Text Extractor"
-msgstr "Nepomuk-textextraherare"
+msgstr "Nepomuk extrahering av vanlig text"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukpopplerextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomukpopplerextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk Poppler Extractor"
-msgstr "Nepomuk Poppler-extraherare"
+msgstr "Nepomuk Poppler-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/kded/nepomuksearchmodule.desktop
msgctxt "Name(nepomuksearchmodule.desktop)"
@@ -1601,7 +1609,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcm_nepomuk.desktop
msgctxt "Comment(kcm_nepomuk.desktop)"
msgid "Nepomuk Server Configuration"
-msgstr "Nepomuk-serverkonfiguration"
+msgstr "Nepomuk-tjänstinställning"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/nepomukservice.desktop
msgctxt "Comment(nepomukservice.desktop)"
@@ -1611,22 +1619,22 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/nepomukservice2.desktop
msgctxt "Comment(nepomukservice2.desktop)"
msgid "Nepomuk Service Version 2"
-msgstr "Nepomuk Service Version 2"
+msgstr "Nepomuk-tjänst version 2"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukfileindexer.desktop
msgctxt "Comment(nepomukfileindexer.desktop)"
msgid "Nepomuk Service which indexes files on the desktop"
-msgstr "Nepomuk Service som indexerar filer på skrivbordet"
+msgstr "Nepomuk-tjänst som indexerar filer på skrivbordet"

#: /usr/share/kde4/services/nepomuktaglibextractor.desktop
msgctxt "Name(nepomuktaglibextractor.desktop)"
msgid "Nepomuk TagLib Extractor"
-msgstr "Nepomuk TagLib-extraherare"
+msgstr "Nepomuk TagLib-extrahering"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukfilewatch.desktop
msgctxt "Name(nepomukfilewatch.desktop)"
msgid "NepomukFileWatch"
-msgstr "Nepomuks filövervakning"
+msgstr "Nepomuk-filövervakning"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/netcraft.desktop
msgctxt "Name(netcraft.desktop)"
@@ -1706,7 +1714,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_pidgin.desktop
msgctxt "Name(emoticonstheme_pidgin.desktop)"
msgid "Pidgin Emoticons Theme"
-msgstr "Pidgins uttryckssymbolstema"
+msgstr "Pidgin smilistema"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-animator.desktop
msgctxt "Comment(plasma-animator.desktop)"
@@ -1736,17 +1744,17 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-containment.desktop
msgctxt "Comment(plasma-containment.desktop)"
msgid "Plasma applet container and background painter"
-msgstr "Plasma-appletbehållare och bakgrundsmålare"
+msgstr "Plasmaminiprogram-omgivning och bakgrundsuppritning"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-packagestructure.desktop
msgctxt "Comment(plasma-packagestructure.desktop)"
msgid "Plasma package structure definition"
-msgstr "Strukturdefinition av plasmapaket"
+msgstr "Strukturdefinition av Plasma-paket"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-applet-popupapplet.desktop
msgctxt "Comment(plasma-applet-popupapplet.desktop)"
msgid "Plasma scripting popup applet"
-msgstr "Popup-applet med Plasma-skript"
+msgstr "Plasmaskript-miniprogram"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-service.desktop
msgctxt "Comment(plasma-service.desktop)"
@@ -1761,7 +1769,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/plasma-wallpaper.desktop
msgctxt "Comment(plasma-wallpaper.desktop)"
msgid "Plasma wallpaper"
-msgstr "Plasma-skrivbordsbakgrund"
+msgstr "Plasma skrivbordsunderlägg"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kfileitemactionplugin.desktop
msgctxt "Comment(kfileitemactionplugin.desktop)"
@@ -1786,12 +1794,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-activityranking.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-activityranking.desktop)"
msgid "Plugin to rank activities based on usage"
-msgstr "Insticksprogram för att ranka aktiviteter baserat på användning"
+msgstr "Insticksprogram för rankning av aktiviteter baserat på användning"

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-sqlite.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-sqlite.desktop)"
msgid "Plugin to store and score events in Sqlite"
-msgstr "Insticksprogram för att lagra och betygsätta händelser i Sqlite"
+msgstr "Insticksprogram för att lagra och betygsätta händelser i SQLite"

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-nepomuk.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-nepomuk.desktop)"
@@ -1801,7 +1809,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/khtml_plugins.desktop
msgctxt "Name(khtml_plugins.desktop)"
msgid "Plugins"
-msgstr "Pluginprogram"
+msgstr "Insticksprogram"

#: /usr/share/kde4/services/kded/kssld.desktop
msgctxt "Comment(kssld.desktop)"
@@ -1815,28 +1823,48 @@

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kcal/localdir.desktop
msgctxt "Comment(localdir.desktop)"
-msgid "Provides access to calendar items, each stored in a single file, in a
given directory"
-msgstr "Ger tillgång till kalenderobjekt, vart och ett lagrat i en enskild
lokal fil, i en given katalog"
+msgid ""
+"Provides access to calendar items, each stored in a single file, in a given "
+"directory"
+msgstr ""
+"Ger tillgång till kalenderobjekt, vart och ett lagrat i en enskild lokal "
+"fil, i en given katalog"

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/net.desktop
msgctxt "Comment(net.desktop)"
-msgid "Provides access to contacts in remote files using KDE's network
framework KIO. Supports standard vCard files and other formats depending on
available plugins."
-msgstr "Ger åtkomst till kontakter i fjärrfiler via KDE:s nätverksramverk KIO.
Stöder vCard-standardfiler och andra format beroende på vilka insticksprogram
som är tillgängliga."
+msgid ""
+"Provides access to contacts in remote files using KDE's network framework "
+"KIO. Supports standard vCard files and other formats depending on available "
+"plugins."
+msgstr ""
+"Ger tillgång till kontakter i fjärrfiler med användning av KDE:s I/O-"
+"ramverk. Stöder vCard-standardfiler och andra format, beroende på "
+"tillgängliga insticksprogram."

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/file.desktop
msgctxt "Comment(file.desktop)"
-msgid "Provides access to contacts stored in a single local file. Supports
standard vCard files and other formats depending on available plugins."
-msgstr "Ger åtkomst till kontakter som finns lagrade i en enda lokal fil.
Stöder vCard-standardfiler och andra format beroende på vilka insticksprogram
som är tillgängliga."
+msgid ""
+"Provides access to contacts stored in a single local file. Supports standard "
+"vCard files and other formats depending on available plugins."
+msgstr ""
+"Ger tillgång till kontakter lagrade i en enda lokal fil. Stöder vCard-"
+"standardfiler och andra format, beroende på tillgängliga insticksprogram."

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/ldapkio.desktop
msgctxt "Comment(ldapkio.desktop)"
msgid "Provides access to contacts stored on a LDAP directory server"
-msgstr "Ger tillgång till kontakter som är lagrade på en LDAP-katalogserver"
+msgstr "Ger tillgång till kontakter lagrade på en LDAP-katalogserver"

#: /usr/share/kde4/services/kresources/kabc/dir.desktop
msgctxt "Comment(dir.desktop)"
-msgid "Provides access to contacts, each stored in a single file, in a given
folder. Supports standard vCard file and other formats depending on
availability of plugins."
-msgstr "Ger åtkomst till kontakter, som finns lagrade i separata filer, i en
specifik mapp. Stöder vCard-standardfiler och andra format beroende på vilka
insticksprogram som är tillgängliga."
+msgid ""
+"Provides access to contacts, each stored in a single file, in a given "
+"folder. Supports standard vCard file and other formats depending on "
+"availability of plugins."
+msgstr ""
+"Ger tillgång till kontakter, var och en lagrad i en enstaka fil, i en given "
+"katalog. Stöder vCard-standardfiler och andra format, beroende på "
+"tillgängliga insticksprogram."

#: /usr/share/kde4/services/kded/remotedirnotify.desktop
msgctxt "Comment(remotedirnotify.desktop)"
@@ -1846,7 +1874,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-slc.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-slc.desktop)"
msgid "Provides data to Share-Like-Connect applet"
-msgstr "Förser Share-Like-Connect-appleten med data"
+msgstr "Tillhandahåller data för Share-Like-Connect miniprogram"

#: /usr/share/kde4/services/kded/phononserver.desktop
msgctxt "Comment(phononserver.desktop)"
@@ -1881,12 +1909,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/plasma-applet-kscreen.desktop
msgctxt "Name(plasma-applet-kscreen.desktop)"
msgid "Quick Display Configuration"
-msgstr "Snabb skärmkonfiguration"
+msgstr "Snabbinställning av skärm"

#: /usr/share/kde4/services/plasma-applet-kscreen.desktop
msgctxt "Comment(plasma-applet-kscreen.desktop)"
msgid "Quick configuration of a new display"
-msgstr "Snabb konfiguration av en ny skärm"
+msgstr "Snabbinställning av en ny skärm"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/rpmfind.desktop
msgctxt "Name(rpmfind.desktop)"
@@ -1921,7 +1949,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/ruby_application_archive.desktop
msgctxt "Name(ruby_application_archive.desktop)"
msgid "Ruby Application Archive"
-msgstr "Ruby-programarkiv"
+msgstr "Ruby Application Archive"

#: /usr/share/kde4/services/akonadi/contact/smsprotocol.desktop
msgctxt "Name(smsprotocol.desktop)"
@@ -1966,7 +1994,7 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/searchprovider.desktop
msgctxt "Comment(searchprovider.desktop)"
msgid "Search Engine"
-msgstr "Sökmotor"
+msgstr "Söktjänst"

#: /usr/share/kde4/services/kurisearchfilter.desktop
msgctxt "Name(kurisearchfilter.desktop)"
@@ -2001,12 +2029,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/kcm_phonon.desktop
msgctxt "Comment(kcm_phonon.desktop)"
msgid "Settings for the Phonon multimedia framework"
-msgstr "Inställningar för Phonon-multimedieramverket"
+msgstr "Inställningar av Phonon multimediaramverk"

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-slc.desktop
msgctxt "Name(activitymanager-plugin-slc.desktop)"
msgid "Share-Like-Connect"
-msgstr "Dela-Gilla-Anslut"
+msgstr "Share-Like-Connect"

#: /usr/share/kde4/services/kshorturifilter.desktop
msgctxt "Name(kshorturifilter.desktop)"
@@ -2056,12 +2084,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-sqlite.desktop
msgctxt "Name(activitymanager-plugin-sqlite.desktop)"
msgid "Sqlite Feeder"
-msgstr "Sqlite-matare"
+msgstr "SQLite-inmatning"

#: /usr/share/kde4/servicetypes/kconfigbackend.desktop
msgctxt "Comment(kconfigbackend.desktop)"
msgid "Storage backend for KConfig"
-msgstr "Lagrings-backend för KConfig"
+msgstr "Lagringsgränssnitt för KConfig"

#: /usr/share/kde4/services/kded/kcookiejar.desktop
msgctxt "Comment(kcookiejar.desktop)"
@@ -2121,12 +2149,12 @@
#: /usr/share/kde4/servicetypes/dbustexttospeech.desktop
msgctxt "Comment(dbustexttospeech.desktop)"
msgid "Text-to-Speech Service with a D-Bus interface"
-msgstr "Text till tal-tjänst med ett D-bussgränssnitt"
+msgstr "Text-till-tal-tjänst med ett D-bus-gränssnitt"

#: /usr/share/kde4/services/nepomukstorage.desktop
msgctxt "Comment(nepomukstorage.desktop)"
msgid "The Core Nepomuk data storage service"
-msgstr "Kärntjänsten för datalagring i Nepomuk"
+msgstr "Nepomuk-datalagringstjänstens kärna"

#: /usr/share/kde4/services/khelpcenter.desktop
msgctxt "Comment(khelpcenter.desktop)"
@@ -2136,7 +2164,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/nepomukfilewatch.desktop
msgctxt "Comment(nepomukfilewatch.desktop)"
msgid "The Nepomuk file watch service for monitoring file changes"
-msgstr "Nepomuks tjänst för övervakning av filändringar"
+msgstr "Nepomuks filövervakningstjänst för att bevaka filändringar"

#: /usr/share/kde4/services/kactivitymanagerd.desktop
msgctxt "Comment(kactivitymanagerd.desktop)"
@@ -2146,27 +2174,29 @@
#: /usr/share/kde4/services/kfilemodule.desktop
msgctxt "Comment(kfilemodule.desktop)"
msgid "The default KDE file module providing the standard file dialog"
-msgstr "KDE:s standardmodul för filer som tillhandahåller standarddialogrutan
för filer"
+msgstr ""
+"KDE:s standardmodul för filer som tillhandahåller standarddialogrutan för "
+"filer"

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphingeneral.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphingeneral.desktop)"
msgid "This service allows configuration of general Dolphin settings."
-msgstr "Den här tjänsten låter dig konfigurera de allmänna inställningarna i
Dolphin."
+msgstr "Den här tjänsten låter dig anpassa allmänna inställningar i Dolphin."

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinnavigation.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphinnavigation.desktop)"
msgid "This service allows configuration of the Dolphin navigation."
-msgstr "Den här tjänsten låter dig konfigurera navigeringen i Dolphin."
+msgstr "Den här tjänsten låter dig anpassa navigering i Dolphin."

#: /usr/share/kde4/services/kcmdolphinviewmodes.desktop
msgctxt "Comment(kcmdolphinviewmodes.desktop)"
msgid "This service allows configuration of the Dolphin view modes."
-msgstr "Den här tjänsten låter dig konfigurera visningslägena i Dolphin."
+msgstr "Den här tjänsten låter dig anpassa visningslägen i Dolphin."

#: /usr/share/kde4/services/kcmtrash.desktop
msgctxt "Comment(kcmtrash.desktop)"
msgid "This service allows configuration of the trash."
-msgstr "Den här tjänsten låter dig konfigurera papperskorgen."
+msgstr "Den här tjänsten låter dig anpassa papperskorgen."

#: /usr/share/kde4/servicetypes/thumbcreator.desktop
msgctxt "Comment(thumbcreator.desktop)"
@@ -2180,8 +2210,12 @@

#: /usr/share/kde4/services/kded/networkstatus.desktop
msgctxt "Comment(networkstatus.desktop)"
-msgid "Tracks status of network interfaces and provides notification to
applications using the network."
-msgstr "Bevakar status för nätverksgränssnitt och tillhandahåller
underrättelser till program som använder nätverket."
+msgid ""
+"Tracks status of network interfaces and provides notification to "
+"applications using the network."
+msgstr ""
+"Följer status hos nätverksgränssnitt och tillhandahåller underrättelser till "
+"program som använder nätverket."

#: /usr/share/kde4/services/kcmtrash.desktop
msgctxt "Name(kcmtrash.desktop)"
@@ -2196,7 +2230,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/android10.desktop
msgctxt "Name(android10.desktop)"
msgid "UADescription (Android Phone 1.0)"
-msgstr "UADescription (Android Phone 1.0)"
+msgstr "AA-beskrivning (Android Phone 1.0)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/firefox20oncurrent.desktop
msgctxt "Name(firefox20oncurrent.desktop)"
@@ -2206,7 +2240,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/firefox30oncurrent.desktop
msgctxt "Name(firefox30oncurrent.desktop)"
msgid "UADescription (Firefox 3.0 on current)"
-msgstr "UADescription (Firefox 3.0 på aktuell)"
+msgstr "AA-beskrivning (Firefox 3.0 på aktuell)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/firefox36oncurrent.desktop
msgctxt "Name(firefox36oncurrent.desktop)"
@@ -2216,7 +2250,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/chrome10onwinnt51.desktop
msgctxt "Name(chrome10onwinnt51.desktop)"
msgid "UADescription (Google Chrome 1.0 on Windows XP)"
-msgstr "UADescription (Google Chrome 1.0 på Windows XP)"
+msgstr "AA-beskrivning (Google Chrome 1.0 på Windows XP)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/chrome50oncurrent.desktop
msgctxt "Name(chrome50oncurrent.desktop)"
@@ -2256,7 +2290,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/ie70onwinnt51.desktop
msgctxt "Name(ie70onwinnt51.desktop)"
msgid "UADescription (IE 7.0 on Win XP)"
-msgstr "UADescription (IE 7.0 på Win XP)"
+msgstr "AA-beskrivning (IE 7.0 på Win XP)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/lynxoncurrent.desktop
msgctxt "Name(lynxoncurrent.desktop)"
@@ -2306,7 +2340,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/op962oncurrent.desktop
msgctxt "Name(op962oncurrent.desktop)"
msgid "UADescription (Opera 9.62 on current)"
-msgstr "UADescription (Opera 9.62 på aktuell)"
+msgstr "AA-beskrivning (Opera 9.62 på aktuell)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/safari20.desktop
msgctxt "Name(safari20.desktop)"
@@ -2316,12 +2350,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/safari30oniphone.desktop
msgctxt "Name(safari30oniphone.desktop)"
msgid "UADescription (Safari 3.0 on iPhone)"
-msgstr "UADescription (Safari 3.0 på iPhone)"
+msgstr "AA-beskrivning (Safari 3.0 på iPhone)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/safari32.desktop
msgctxt "Name(safari32.desktop)"
msgid "UADescription (Safari 3.2 on MacOS X)"
-msgstr "UADescription (Safari 3.2 på MacOS X)"
+msgstr "AA-beskrivning (Safari 3.2 på MacOS X)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/safari40.desktop
msgctxt "Name(safari40.desktop)"
@@ -2331,7 +2365,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/wgetoncurrent.desktop
msgctxt "Name(wgetoncurrent.desktop)"
msgid "UADescription (Wget 1.11.4)"
-msgstr "UADescription (Wget 1.11.4)"
+msgstr "AA-beskrivning (Wget 1.11.4)"

#: /usr/share/kde4/services/useragentstrings/w3moncurrent.desktop
msgctxt "Name(w3moncurrent.desktop)"
@@ -2346,7 +2380,9 @@
#: /usr/share/kde4/services/smb.desktop
msgctxt "Comment(smb.desktop)"
msgid "Use to configure which windows (SMB) filesystems you can browse"
-msgstr "Använd detta för att ställa in vilka Windows-filsystem (SMB) som du
kan komma åt"
+msgstr ""
+"Använd detta för att ställa in vilka Windows-filsystem (SMB) som du kan "
+"komma åt"

#: /usr/share/kde4/services/kcm_useraccount.desktop
msgctxt "Comment(kcm_useraccount.desktop)"
@@ -2376,7 +2412,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-virtualdesktopswitch.desktop
msgctxt "Name(activitymanager-plugin-virtualdesktopswitch.desktop)"
msgid "Virtual desktop switcher"
-msgstr "Växling av virtuellt skrivbord"
+msgstr "Byte av virtuellt skrivbord"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/voila.desktop
msgctxt "Name(voila.desktop)"
@@ -2386,12 +2422,12 @@
#: /usr/share/kde4/services/kwalletd.desktop
msgctxt "Comment(kwalletd.desktop)"
msgid "Wallet Server"
-msgstr "Wallet-server"
+msgstr "Plånboksserver"

#: /usr/share/kde4/services/kwalletd.desktop
msgctxt "Name(kwalletd.desktop)"
msgid "Wallet Server"
-msgstr "Wallet-server"
+msgstr "Plånboksserver"

#: /usr/share/kde4/services/webarchivethumbnail.desktop
msgctxt "Name(webarchivethumbnail.desktop)"
@@ -2410,8 +2446,12 @@

#: /usr/share/kde4/services/activitymanager-plugin-virtualdesktopswitch.desktop
msgctxt "Comment(activitymanager-plugin-virtualdesktopswitch.desktop)"
-msgid "When switching to an activity, opens the virtual desktop last used with
that activity"
-msgstr "När du växlar till en aktivitet öppnas det virtuella skrivbord som
senast användes med aktiviteten"
+msgid ""
+"When switching to an activity, opens the virtual desktop last used with that "
+"activity"
+msgstr ""
+"Vid byte till en aktivitet, öppnar det virtuella skrivbord som senast "
+"användes med den aktiviteten"

#: /usr/share/kde4/services/searchproviders/wikia.desktop
msgctxt "Name(wikia.desktop)"
@@ -2476,7 +2516,7 @@
#: /usr/share/kde4/services/emoticonstheme_xmpp.desktop
msgctxt "Name(emoticonstheme_xmpp.desktop)"
msgid "XMPP Emoticons Theme"
-msgstr "XMPP-uttryckssymbolstema"
+msgstr "XMPP smilistema"

#: /usr/share/kde4/services/YaST-systemsettings.desktop
msgctxt "Name(YaST-systemsettings.desktop)"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde.sv.po 2016-06-02
14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-kde.sv.po 2016-06-02
14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-kde\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -66,7 +66,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_adblock.desktop
msgctxt "Name(plugin_adblock.desktop)"
msgid "Adblock"
-msgstr "Adblock"
+msgstr "Reklamblockering"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/default/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
@@ -76,12 +76,12 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
msgctxt "Comment(uachangerplugin.desktop)"
msgid "Allows the detected UserAgent to be modified"
-msgstr "Gör det möjligt att ändra identifierad användaragent"
+msgstr "Gör det möjligt att ändra detekterad användaragent"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_socialfeeditem.desktop
msgctxt "Comment(akonadi_serializer_socialfeeditem.desktop)"
msgid "An Akonadi serializer plugin for SocialFeedItem"
-msgstr "Ett insticksprogram för en Akonadi-serialiserare för SocialFeedItem"
+msgstr "Ett Akonadi insticksprogram för serialisering av sociala kanalobjekt"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
msgctxt "Comment(kimgalleryplugin.desktop)"
@@ -91,7 +91,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Applications/.directory
msgctxt "Name(.directory)"
msgid "Application Manuals"
-msgstr "Programmanualer"
+msgstr "Programhandböcker"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/appdashboard/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
@@ -111,7 +111,7 @@
#: /usr/share/kde4/templates/linkPath.desktop
msgctxt "Name(linkPath.desktop)"
msgid "Basic link to file or directory..."
-msgstr "Baslänk till fil eller katalog..."
+msgstr "Enkel länk till fil eller katalog..."

#: /usr/share/kde4/apps/kabc/formats/binary.desktop
msgctxt "Name(binary.desktop)"
@@ -121,12 +121,12 @@
#: /usr/share/applications/kde4/keditbookmarks.desktop
msgctxt "Name(keditbookmarks.desktop)"
msgid "Bookmark Editor"
-msgstr "Bokmärkesredigerare"
+msgstr "Bokmärkeseditor"

#: /usr/share/applications/kde4/keditbookmarks.desktop
msgctxt "Comment(keditbookmarks.desktop)"
msgid "Bookmark Organizer and Editor"
-msgstr "Bokmärkesorganisatör och -redigerare"
+msgstr "Bokmärkesorganisering och editor"

#: /usr/share/kde4/apps/kbookmark/directory_bookmarkbar.desktop
msgctxt "Name(directory_bookmarkbar.desktop)"
@@ -136,7 +136,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Name(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Bookmarklets"
-msgstr "Bookmarklets"
+msgstr "Småbokmärken"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/bookmarks_module.desktop
msgctxt "Name(bookmarks_module.desktop)"
@@ -161,7 +161,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.desktop
msgctxt "Comment(plugin_validators.desktop)"
msgid "CSS and HTML validation tools"
-msgstr "Verktyg för CSS- och HTML-validering"
+msgstr "CSS- och HTML-valideringsverktyg"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCAMERA.desktop
msgctxt "Name(linkCAMERA.desktop)"
@@ -180,8 +180,10 @@

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/compiz-custom.desktop
msgctxt "Name(compiz-custom.desktop)"
-msgid "Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch
it)"
-msgstr "Compiz-anpassning (skapa ett omslagsskript, \"compiz-kde-startare\",
för att kunna starta)"
+msgid ""
+"Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch it)"
+msgstr ""
+"Egen Compiz (skapa omgivande skript 'compiz-kde-launcher' för att starta den)"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/kcontrolmodules.desktop
msgctxt "Name(kcontrolmodules.desktop)"
@@ -196,7 +198,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.desktop
msgctxt "Name(plugin_domtreeviewer.desktop)"
msgid "DOM Tree Viewer"
-msgstr "DOM-trädvisaren"
+msgstr "DOM-trädvisning"

#: /usr/share/kde4/templates/linkDVDROM.desktop
msgctxt "Name(linkDVDROM.desktop)"
@@ -211,7 +213,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
msgctxt "Comment(akregator_konqfeedicon.desktop)"
msgid "Displays an icon in the status bar if the page contains a feed"
-msgstr "Visar en ikon på statusraden om sidan innehåller en källa"
+msgstr "Visar en ikon i statusraden om sidan innehåller en kanal"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Comment(plugin_rellinks.desktop)"
@@ -221,7 +223,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
msgctxt "Name(plugin_rellinks.desktop)"
msgid "Document Relations"
-msgstr "Dokumentationsförhållanden"
+msgstr "Dokumentförhållanden"

#: /usr/share/applications/kde4/dolphin.desktop
msgctxt "Name(dolphin.desktop)"
@@ -261,7 +263,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
msgctxt "Comment(minitoolsplugin.desktop)"
msgid "Enables the use of bookmarklets"
-msgstr "Aktiverar användning av bookmarklets"
+msgstr "Aktiverar användning av småbokmärken"

#: /usr/share/kde4/templates/HTMLFile.desktop
msgctxt "Comment(HTMLFile.desktop)"
@@ -276,12 +278,12 @@
#: /usr/share/kde4/templates/linkURL.desktop
msgctxt "Comment(linkURL.desktop)"
msgid "Enter link to location (URL):"
-msgstr "Ange länk till plats (URL):"
+msgstr "Ange länk till plats (webbadress):"

#: /usr/share/kde4/templates/linkPath.desktop
msgctxt "Comment(linkPath.desktop)"
msgid "Enter path of file or directory:"
-msgstr "Ange sökvägen till filen eller katalogen:"
+msgstr "Skriv in sökväg till fil eller katalog"

#: /usr/share/kde4/templates/TextFile.desktop
msgctxt "Comment(TextFile.desktop)"
@@ -311,7 +313,7 @@
#: /usr/share/applications/kde4/konquerorsu.desktop
msgctxt "Name(konquerorsu.desktop)"
msgid "File Manager - Super User Mode"
-msgstr "Filhanterare - administratörsläge"
+msgstr "Filhanterare - Administratörsläge"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
msgctxt "Comment(dirfilterplugin.desktop)"
@@ -321,7 +323,7 @@
#: /usr/share/applications/kde4/kfind.desktop
msgctxt "Name(kfind.desktop)"
msgid "Find Files/Folders"
-msgstr "Sök efter filer/mappar"
+msgstr "Hitta filer eller kataloger"

#: /usr/share/kde4/templates/linkFloppy.desktop
msgctxt "Name(linkFloppy.desktop)"
@@ -331,7 +333,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/dirtree/dirtree_module.desktop
msgctxt "Name(dirtree_module.desktop)"
msgid "Folder"
-msgstr "Mapp"
+msgstr "Katalog"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/plugins/konqsidebar_tree.desktop
msgctxt "Name(konqsidebar_tree.desktop)"
@@ -356,7 +358,7 @@
#: /usr/share/kde4/templates/linkHD.desktop
msgctxt "Name(linkHD.desktop)"
msgid "Hard Disc Device..."
-msgstr "Hårddisk..."
+msgstr "Hårddiskenhet..."

#: /usr/share/applications/kde4/Help.desktop
msgctxt "Name(Help.desktop)"
@@ -365,13 +367,22 @@

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_filemanager.desktop
msgctxt "Comment(kcm_filemanager.desktop)"
-msgid "Here you can configure your default file manager. The entries in the K
menu and all KDE applications in which you can open folders will use this file
manager."
-msgstr "Här kan du konfigurera din standardfilhanterare. Filhanteraren kommer
att användas för posterna i K-menyn och alla KDE-program där du kan öppna
mappar."
+msgid ""
+"Here you can configure your default file manager. The entries in the K menu "
+"and all KDE applications in which you can open folders will use this file "
+"manager."
+msgstr ""
+"Här kan du anpassa förvald filhanterare. Alternativen i K-menyn och alla KDE-"
+"program där du kan öppna kataloger kommer att använda den här filhanteraren."

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_browser.desktop
msgctxt "Comment(kcm_browser.desktop)"
-msgid "Here you can configure your default web browser. All KDE applications
in which you can select hyperlinks should honor this setting."
-msgstr "Här kan du anpassa standardwebbläsaren. Alla KDE-program där du kan
välja hyperlänkar bör följa inställningen."
+msgid ""
+"Here you can configure your default web browser. All KDE applications in "
+"which you can select hyperlinks should honor this setting."
+msgstr ""
+"Här kan du anpassa förvald webbläsare. Alla KDE-program där du kan välja "
+"hyperlänkar bör följa inställningen."

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_wm.desktop
msgctxt "Comment(kcm_wm.desktop)"
@@ -386,7 +397,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/plugins/konqsidebar_history.desktop
msgctxt "Name(konqsidebar_history.desktop)"
msgid "History SideBar Module"
-msgstr "Modul för sidopanelen Historik"
+msgstr "Historiksidomodul"

#: /usr/share/applications/kde4/Home.desktop
msgctxt "Name(Home.desktop)"
@@ -396,7 +407,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/home.desktop
msgctxt "Name(home.desktop)"
msgid "Home Folder"
-msgstr "Startmapp"
+msgstr "Hemkatalog"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
msgctxt "Name(kimgalleryplugin.desktop)"
@@ -406,12 +417,12 @@
#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_instantmessenger.desktop
msgctxt "Name(kcm_instantmessenger.desktop)"
msgid "Instant Messenger"
-msgstr "Direktmeddelandeklient"
+msgstr "Direktmeddelanden"

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/appdashboard/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
msgid "Intended as Application dashboard default"
-msgstr "Avsedd som standard för programinstrumentpanel"
+msgstr "Avsett som förvald instrumentpanel för program"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/kdelibs3.desktop
msgctxt "Name(kdelibs3.desktop)"
@@ -436,7 +447,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/fundamentals.desktop
msgctxt "Name(fundamentals.desktop)"
msgid "KDE Fundamentals"
-msgstr "Grunderna i KDE"
+msgstr "KDE:s grunder"

#:
/usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/web/kde_web.desktop
msgctxt "Name(kde_web.desktop)"
@@ -466,17 +477,17 @@
#: /usr/share/applications/kde4/kmailservice.desktop
msgctxt "Name(kmailservice.desktop)"
msgid "KMailService"
-msgstr "KMailService"
+msgstr "Kmail-tjänst"

#: /usr/share/applications/kde4/knetattach.desktop
msgctxt "Name(knetattach.desktop)"
msgid "KNetAttach"
-msgstr "KNetAttach"
+msgstr "Knetattach"

#: /usr/share/applications/kde4/ktelnetservice.desktop
msgctxt "Name(ktelnetservice.desktop)"
msgid "KTelnetService"
-msgstr "KTelnetService"
+msgstr "Ktelnet-tjänst"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/kioslaves.desktop
msgctxt "Name(kioslaves.desktop)"
@@ -516,7 +527,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_translator.desktop
msgctxt "Comment(plugin_translator.desktop)"
msgid "Language translation for the current page using Google"
-msgstr "Språköversättning av den aktiva sidan med hjälp av Google"
+msgstr "Översättning av språk för den aktuella sidan med Google"

#: /usr/share/kde4/templates/linkProgram.desktop
msgctxt "Name(linkProgram.desktop)"
@@ -526,12 +537,12 @@
#: /usr/share/kde4/templates/linkURL.desktop
msgctxt "Name(linkURL.desktop)"
msgid "Link to Location (URL)..."
-msgstr "Länk till plats (URL)..."
+msgstr "Länk till plats (webbadress)..."

#: /usr/share/kde4/templates/linkMO.desktop
msgctxt "Name(linkMO.desktop)"
msgid "MO Device..."
-msgstr "Magneto-optisk enhet..."
+msgstr "MO-enhet..."

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/metacity.desktop
msgctxt "Name(metacity.desktop)"
@@ -546,12 +557,12 @@
#: /usr/share/applications/kde4/nepomukbackup.desktop
msgctxt "Name(nepomukbackup.desktop)"
msgid "Nepomuk Backup"
-msgstr "Nepomuk Backup"
+msgstr "Nepomuk säkerhetskopiering"

#: /usr/share/applications/kde4/nepomukcleaner.desktop
msgctxt "Name(nepomukcleaner.desktop)"
msgid "Nepomuk Cleaner"
-msgstr "Nepomuk Cleaner"
+msgstr "Nepomuk-rensare"

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/virtual_folders/remote/.directory
msgctxt "Name(.directory)"
@@ -576,7 +587,7 @@
#: /usr/share/applications/kde4/knetattach.desktop
msgctxt "GenericName(knetattach.desktop)"
msgid "Network Folder Wizard"
-msgstr "Nätverksmappguide"
+msgstr "Nätverkskatalogguide"

#: /usr/share/kde4/templates/linkCDROM.desktop
msgctxt "Comment(linkCDROM.desktop)"
@@ -611,7 +622,7 @@
#: /usr/share/kde4/templates/linkMO.desktop
msgctxt "Comment(linkMO.desktop)"
msgid "New MO Device"
-msgstr "Ny magneto-optisk enhet"
+msgstr "Ny MO-enhet"

#: /usr/share/kde4/templates/linkNFS.desktop
msgctxt "Comment(linkNFS.desktop)"
@@ -631,7 +642,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/onlinehelp.desktop
msgctxt "Name(onlinehelp.desktop)"
msgid "Online Help"
-msgstr "Online-hjälp"
+msgstr "Direkthjälp"

#: /usr/share/kde4/apps/ksmserver/windowmanagers/openbox.desktop
msgctxt "Name(openbox.desktop)"
@@ -656,12 +667,12 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/plugins/konqsidebar_places.desktop
msgctxt "Name(konqsidebar_places.desktop)"
msgid "Places SideBar Module"
-msgstr "Modul för sidopanelen Platser"
+msgstr "Sidoradsmodul med platser"

#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/plasma.desktop
msgctxt "Name(plasma.desktop)"
msgid "Plasma Manual"
-msgstr "Plasmamanual"
+msgstr "Handbok Plasma"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlkttsd.desktop
msgctxt "Comment(khtmlkttsd.desktop)"
@@ -671,12 +682,12 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Comment(searchbar.desktop)"
msgid "Provides a text box for easier access to search engines like Google."
-msgstr "Visar en textruta som ger direktåtkomst till sökmotorer som Google."
+msgstr "Visar en textruta för enklare åtkomst av söktjänster som Google."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/root.desktop
msgctxt "Name(root.desktop)"
msgid "Root Folder"
-msgstr "Rotmapp"
+msgstr "Rotkatalog"

#: /usr/share/kde4/apps/remoteview/smb-network.desktop
msgctxt "Name(smb-network.desktop)"
@@ -691,7 +702,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
msgctxt "Name(searchbar.desktop)"
msgid "Search Bar"
-msgstr "Sökfält"
+msgstr "Sökrad"

#: /usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kshellcmdplugin.desktop
msgctxt "Name(kshellcmdplugin.desktop)"
@@ -706,12 +717,12 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_adblock.desktop
msgctxt "Comment(plugin_adblock.desktop)"
msgid "Show all blockable html elements"
-msgstr "Visa alla HTML-element som kan blockeras"
+msgstr "Visa alla blockeringsbara HTML-element"

#:
/usr/share/kde4/apps/akonadi/plugins/serializer/akonadi_serializer_socialfeeditem.desktop
msgctxt "Name(akonadi_serializer_socialfeeditem.desktop)"
msgid "SocialFeedItem Serializer"
-msgstr "SocialFeedItem-serialiserare"
+msgstr "Serialisering av sociala kanalobjekt"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_terminal.desktop
msgctxt "Name(kcm_terminal.desktop)"
@@ -726,17 +737,23 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlkttsd.desktop
msgctxt "Name(khtmlkttsd.desktop)"
msgid "Text-to-Speech"
-msgstr "Text-till-tal"
+msgstr "Text till tal"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_instantmessenger.desktop
msgctxt "Comment(kcm_instantmessenger.desktop)"
-msgid "The instant messenger allows two-way chat between individuals and
groups."
+msgid ""
+"The instant messenger allows two-way chat between individuals and groups."
msgstr "Direktmeddelanden möjliggör tvåvägschatt mellan individer och grupper."

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_ktexteditor.desktop
msgctxt "Comment(kcm_ktexteditor.desktop)"
-msgid "The text editor service provides applications with a text viewer and
editor. KDE applications that provide text editing facilities should use this
service."
-msgstr "Texteditortjänsten ger program en textvisare och editor. KDE-program
som tillhandahåller textredigeringsfunktioner bör använda denna tjänst."
+msgid ""
+"The text editor service provides applications with a text viewer and editor. "
+"KDE applications that provide text editing facilities should use this "
+"service."
+msgstr ""
+"Texteditortjänsten ger program en textvisare och editor. KDE-program som "
+"tillhandahåller textredigeringsfunktioner bör använda denna tjänst."

#: /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/oxygen/metadata.desktop
msgctxt "Comment(metadata.desktop)"
@@ -750,13 +767,17 @@

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/history.desktop
msgctxt "Comment(history.desktop)"
-msgid "This is the history of the URLs you have recently visited. You can sort
them in many ways."
-msgstr "Det här är historiken på de webbadresser du nyligen besökt. Du kan
sortera dem på många sätt."
+msgid ""
+"This is the history of the URLs you have recently visited. You can sort them "
+"in many ways."
+msgstr ""
+"Det här är historiken på de webbadresser du nyligen besökt. Du kan sortera "
+"dem på många sätt."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/places.desktop
msgctxt "Comment(places.desktop)"
msgid "This is the list of places."
-msgstr "Det här är listan över platser."
+msgstr "Det här är listan med platser."

#: /usr/share/kde4/apps/konqsidebartng/entries/bookmarks.desktop
msgctxt "Comment(bookmarks.desktop)"
@@ -775,13 +796,23 @@

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_kemail.desktop
msgctxt "Comment(kcm_kemail.desktop)"
-msgid "This service allows you to configure your default email client. All KDE
applications which need access to an email client application should honor this
setting."
-msgstr "Med den här tjänsten kan du ställa in förvald e-postklient. Alla
KDE-program som behöver använda e-postklient ska använda den här inställningen"
+msgid ""
+"This service allows you to configure your default email client. All KDE "
+"applications which need access to an email client application should honor "
+"this setting."
+msgstr ""
+"Den här tjänsten låter dig anpassa förvald e-postklient. Alla KDE-program "
+"som behöver använda e-postklient ska använda den här inställningen"

#: /usr/share/kde4/apps/kcm_componentchooser/kcm_terminal.desktop
msgctxt "Comment(kcm_terminal.desktop)"
-msgid "This service allows you to configure your default terminal emulator.
All KDE applications which invoke a terminal emulator application should honor
this setting."
-msgstr "Med den här tjänsten kan du anpassa den förvalda terminalemulatorn.
Alla KDE-program som startar ett terminalprogram ska använda den här
inställningen"
+msgid ""
+"This service allows you to configure your default terminal emulator. All KDE "
+"applications which invoke a terminal emulator application should honor this "
+"setting."
+msgstr ""
+"Den här tjänsten låter dig anpassa din förvalda terminalemulator. Alla KDE-"
+"program som startar ett terminalprogram ska använda den här inställningen"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_translator.desktop
msgctxt "Name(plugin_translator.desktop)"
@@ -791,7 +822,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khelpcenter/plugins/Manpages/.directory
msgctxt "Name(.directory)"
msgid "UNIX manual pages"
-msgstr "UNIX-manualsidor"
+msgstr "Unix manualsidor"

#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
msgctxt "Name(uachangerplugin.desktop)"
@@ -806,7 +837,7 @@
#: /usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_webarchiver.desktop
msgctxt "Name(plugin_webarchiver.desktop)"
msgid "Web Archiver"
-msgstr "Webbarkiv"
+msgstr "Webbarkiverare"

#: /usr/share/applications/kde4/konqbrowser.desktop
msgctxt "GenericName(konqbrowser.desktop)"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-mimelnk.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-mimelnk.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-mimelnk.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-mimelnk\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -39,7 +39,9 @@
msgstr "Microsoft Excel-blad"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-sheet.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-sheet.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-sheet."
+"desktop)"
msgid "Microsoft Excel Worksheet"
msgstr "Microsoft Excel-blad"

@@ -49,7 +51,9 @@
msgstr "Microsoft Excel-mall"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-template.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-template.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-spreadsheetml-template."
+"desktop)"
msgid "Microsoft Excel Worksheet Template"
msgstr "Microsoft Excel-mall"

@@ -64,7 +68,9 @@
msgstr "Microsoft PowerPoint-presentation"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-presentation.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-presentation.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-"
+"presentation.desktop)"
msgid "Microsoft PowerPoint Presentation"
msgstr "Microsoft PowerPoint-presentation"

@@ -74,7 +80,9 @@
msgstr "Microsoft PowerPoint-mall"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-template.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-template.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-presentationml-template."
+"desktop)"
msgid "Microsoft PowerPoint Presentation Template"
msgstr "Microsoft PowerPoint-mall"

@@ -94,7 +102,9 @@
msgstr "Microsoft Word-dokument"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document."
+"desktop)"
msgid "Microsoft Word Document"
msgstr "Microsoft Word-dokument"

@@ -104,7 +114,9 @@
msgstr "Microsoft Word-mall"

#:
/usr/share/mimelnk/application/libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-template.desktop
-msgctxt
"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-template.desktop)"
+msgctxt ""
+"Comment(libreoffice-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-template."
+"desktop)"
msgid "Microsoft Word Document Template"
msgstr "Microsoft Word-mall"


Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-screensavers.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-screensavers.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-screensavers.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-screensavers\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-15 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-yast.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-yast.sv.po
2016-06-02 14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files-yast.sv.po
2016-06-02 14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files-yast\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -90,8 +90,12 @@

#: /usr/share/applications/YaST2/sw_source.desktop
msgctxt "GenericName(sw_source.desktop)"
-msgid "Choose the repositories for installation of software packages (CD,
network, etc.), add the community repositories"
-msgstr "Välj arkiven för programvarupaketsinstallationen (CD, nätverk osv) och
lägg till grupparkiv"
+msgid ""
+"Choose the repositories for installation of software packages (CD, network, "
+"etc.), add the community repositories"
+msgstr ""
+"Välj arkiven för programvarupaketsinstallationen (CD, nätverk osv) och lägg "
+"till grupparkiv"

#: /usr/share/applications/YaST2/cluster.desktop
msgctxt "Name(cluster.desktop)"
@@ -501,7 +505,9 @@
#: /usr/share/applications/YaST2/vendor.desktop
msgctxt "GenericName(vendor.desktop)"
msgid "Install a driver from a vendor-specific CD-ROM"
-msgstr "Den här modulen installerar en icke-SuSE-drivrutin från tillverkarens
cd-skiva."
+msgstr ""
+"Den här modulen installerar en icke-SuSE-drivrutin från tillverkarens cd-"
+"skiva."

#: /usr/share/applications/YaST2/common_cert.desktop
msgctxt "GenericName(common_cert.desktop)"
@@ -521,7 +527,8 @@
#: /usr/share/applications/YaST2/sw_single.desktop
msgctxt "GenericName(sw_single.desktop)"
msgid "Install or remove software packages and manage software repositories"
-msgstr "Installera eller ta bort programvarupaket och administrera
programvaruarkiv"
+msgstr ""
+"Installera eller ta bort programvarupaket och administrera programvaruarkiv"

#: /usr/share/applications/YaST2/instserver.desktop
msgctxt "Name(instserver.desktop)"

Modified: branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files.sv.po
===================================================================
--- branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files.sv.po 2016-06-02
14:30:08 UTC (rev 95894)
+++ branches/SLE12-SP2/lcn/sv/po/update-desktop-files.sv.po 2016-06-02
14:30:10 UTC (rev 95895)
@@ -4,7 +4,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: update-desktop-files\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-28 13:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-02 16:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-01 11:31\n"
"Last-Translator: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
"Language-Team: Novell language <language@xxxxxxxxxx>\n"
@@ -156,7 +156,7 @@
#: /usr/share/xsessions/icewm.desktop
msgctxt "Comment(icewm.desktop)"
msgid "A Windows 95-OS/2-Motif-like window manager"
-msgstr "Fönsterhanterare som liknar Windows 95 och OS/2"
+msgstr "Fönsterhanterare som liknar Windows 95-OS/2-Motif"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/phplib.desktop
msgctxt "Comment(phplib.desktop)"
@@ -240,7 +240,8 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Amusements/MasterGear.desktop
msgctxt "Comment(MasterGear.desktop)"
-msgid "A portable emulator of several 8bit videogame consoles produced by SEGA
"
+msgid ""
+"A portable emulator of several 8bit videogame consoles produced by SEGA "
msgstr "En flyttbar emulator för flera 8-bitars videospelkonsoler från SEGA "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/clanlib-devel.desktop
@@ -441,32 +442,32 @@
#: /usr/share/locale/l10n/af/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Afghanistan"
-msgstr "Afganistan"
+msgstr "Afghanistan"

#: /usr/share/locale/l10n/centralafrica.desktop
msgctxt "Name(centralafrica.desktop)"
msgid "Africa, Central"
-msgstr "Centralafrika"
+msgstr "Afrika, central"

#: /usr/share/locale/l10n/eastafrica.desktop
msgctxt "Name(eastafrica.desktop)"
msgid "Africa, Eastern"
-msgstr "Östra Afrika"
+msgstr "Afrika, östra"

#: /usr/share/locale/l10n/northafrica.desktop
msgctxt "Name(northafrica.desktop)"
msgid "Africa, Northern"
-msgstr "Norra Afrika"
+msgstr "Afrika, nord"

#: /usr/share/locale/l10n/southafrica.desktop
msgctxt "Name(southafrica.desktop)"
msgid "Africa, Southern"
-msgstr "Södra Afrika"
+msgstr "Afrika, syd"

#: /usr/share/locale/l10n/westafrica.desktop
msgctxt "Name(westafrica.desktop)"
msgid "Africa, Western"
-msgstr "Västra Afrika"
+msgstr "Afrika, västra"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/AfterStep.desktop
msgctxt "Name(AfterStep.desktop)"
@@ -521,17 +522,17 @@
#: /usr/share/locale/l10n/centralamerica.desktop
msgctxt "Name(centralamerica.desktop)"
msgid "America, Central"
-msgstr "Centralamerika"
+msgstr "Amerika, central"

#: /usr/share/locale/l10n/northamerica.desktop
msgctxt "Name(northamerica.desktop)"
msgid "America, North"
-msgstr "Nordamerika"
+msgstr "Amerika, nord"

#: /usr/share/locale/l10n/southamerica.desktop
msgctxt "Name(southamerica.desktop)"
msgid "America, South"
-msgstr "Sydamerika"
+msgstr "Amerika, syd"

#: /usr/share/locale/l10n/as/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -636,7 +637,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/adp.desktop
msgctxt "Name(adp.desktop)"
msgid "Andorran Peseta"
-msgstr "Andorranska peseta"
+msgstr "Andorranska pesetas"

#: /usr/share/locale/l10n/ao/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -651,7 +652,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/aon.desktop
msgctxt "Name(aon.desktop)"
msgid "Angolan Novo Kwanza"
-msgstr "Angolanska novo kwanza"
+msgstr "Nya angolanska kwanza"

#: /usr/share/locale/l10n/ai/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -686,7 +687,7 @@
#: /usr/share/tracker/miners/tracker-miner-applications.desktop
msgctxt "Comment(tracker-miner-applications.desktop)"
msgid "Applications data miner"
-msgstr "Datautvinnare för program"
+msgstr "Datainsamlare för program"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/fpac.desktop
msgctxt "Comment(fpac.desktop)"
@@ -741,27 +742,27 @@
#: /usr/share/locale/currency/awg.desktop
msgctxt "Name(awg.desktop)"
msgid "Aruban Florin"
-msgstr "Arubanska floriner"
+msgstr "Arubiska florin"

#: /usr/share/locale/l10n/centralasia.desktop
msgctxt "Name(centralasia.desktop)"
msgid "Asia, Central"
-msgstr "Centralasien"
+msgstr "Asien, central"

#: /usr/share/locale/l10n/eastasia.desktop
msgctxt "Name(eastasia.desktop)"
msgid "Asia, East"
-msgstr "Östra Asien"
+msgstr "Asien, öst"

#: /usr/share/locale/l10n/southasia.desktop
msgctxt "Name(southasia.desktop)"
msgid "Asia, South"
-msgstr "Södra Asien"
+msgstr "Asien, syd"

#: /usr/share/locale/l10n/southeastasia.desktop
msgctxt "Name(southeastasia.desktop)"
msgid "Asia, South-East"
-msgstr "Sydöstra Asien"
+msgstr "Asien, sydöst"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/smix.desktop
msgctxt "Comment(smix.desktop)"
@@ -781,7 +782,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/aud.desktop
msgctxt "Name(aud.desktop)"
msgid "Australian Dollar"
-msgstr "Australiensiska dollar"
+msgstr "Australiska dollar"

#: /usr/share/locale/l10n/at/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -806,17 +807,17 @@
#: /usr/share/locale/l10n/az/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Azerbaijan"
-msgstr "Azerbajdzjan"
+msgstr "Azerbaijan"

#: /usr/share/locale/currency/azm.desktop
msgctxt "Name(azm.desktop)"
msgid "Azerbaijani Manat"
-msgstr "Azerbajdzjanska manat"
+msgstr "Azeriska manat"

#: /usr/share/locale/currency/azn.desktop
msgctxt "Name(azn.desktop)"
msgid "Azerbaijani Manat"
-msgstr "Azerbajdzjanska manat"
+msgstr "Azeriska manat"

#: /usr/share/wallpapers/Azul/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
@@ -846,7 +847,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/bh/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Bahrain"
-msgstr "Bahrain"
+msgstr "Bahrein"

#: /usr/share/locale/currency/bhd.desktop
msgctxt "Name(bhd.desktop)"
@@ -871,7 +872,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/bbd.desktop
msgctxt "Name(bbd.desktop)"
msgid "Barbados Dollar"
-msgstr "Barbados-dollar"
+msgstr "Barbadiska dollar"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Tools/bash.desktop
msgctxt "Name(bash.desktop)"
@@ -925,8 +926,12 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/BIND.desktop
msgctxt "Comment(BIND.desktop)"
-msgid "Berkeley Internet Name Domain (BIND) is an implementation of the Domain
Name System (DNS) protocols."
-msgstr "BIND (Berkeley Internet Name Domain) är en implementering av
DNS-protokollen (Domain Name System)."
+msgid ""
+"Berkeley Internet Name Domain (BIND) is an implementation of the Domain Name "
+"System (DNS) protocols."
+msgstr ""
+"BIND (Berkeley Internet Name Domain) är en implementering av DNS-protokollen "
+"(Domain Name System)."

#: /usr/share/locale/l10n/bm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -936,7 +941,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/bmd.desktop
msgctxt "Name(bmd.desktop)"
msgid "Bermuda Dollar"
-msgstr "Bermuda-dollar"
+msgstr "Bermuda dollar"

#: /usr/share/locale/l10n/bt/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -946,7 +951,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/btn.desktop
msgctxt "Name(btn.desktop)"
msgid "Bhutanese Ngultrum"
-msgstr "Bhutanesiska ngultrum"
+msgstr "Bhutanska ngultrum"

#: /usr/share/wallpapers/blueblobs2.png.desktop
msgctxt "Name(blueblobs2.png.desktop)"
@@ -986,12 +991,12 @@
#: /usr/share/locale/l10n/ba/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Bosnia and Herzegovina"
-msgstr "Bosnien-Hercegovina"
+msgstr "Bosnien och Herzegovina"

#: /usr/share/locale/currency/bam.desktop
msgctxt "Name(bam.desktop)"
msgid "Bosnia and Herzegovina Convertible Mark"
-msgstr "Bosniska-hercegovinska konvertibla mark"
+msgstr "Bosnien och Hercegovina konvertibla mark"

#: /usr/share/locale/l10n/bw/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1036,17 +1041,17 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/Linux/info.desktop
msgctxt "Name(info.desktop)"
msgid "Browse info pages"
-msgstr "Blädddra på infosidor"
+msgstr "Bläddra i info-sidor"

#: /usr/share/locale/l10n/bn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Brunei Darussalam"
-msgstr "Brunei"
+msgstr "Brunei Darussalam"

#: /usr/share/locale/currency/bnd.desktop
msgctxt "Name(bnd.desktop)"
msgid "Brunei Dollar"
-msgstr "Bruneiska dollar"
+msgstr "Bruneidollar"

#: /usr/share/locale/l10n/bg/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1061,7 +1066,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/bgl.desktop
msgctxt "Name(bgl.desktop)"
msgid "Bulgarian Lev A/99"
-msgstr "Bulgariska lev A/99"
+msgstr "Bulgariska lev, före 1999"

#: /usr/share/locale/l10n/bf/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1131,7 +1136,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/evolution-alarm-notify.desktop
msgctxt "Comment(evolution-alarm-notify.desktop)"
msgid "Calendar event notifications"
-msgstr "Meddelanden för kalenderevenemang"
+msgstr "Notifieringar för kalenderevenemang"

#: /usr/share/locale/l10n/kh/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1206,7 +1211,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/cf/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Central African Republic"
-msgstr "Centralafrikanska republiken"
+msgstr "Centralafrikanska Republiken"

#: /etc/xdg/autostart/gnome-keyring-pkcs11.desktop
msgctxt "Name(gnome-keyring-pkcs11.desktop)"
@@ -1231,7 +1236,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/clf.desktop
msgctxt "Name(clf.desktop)"
msgid "Chilean Unidad de Fomento"
-msgstr "Chilenska Unidad de Fomento"
+msgstr "Chilenska unidad de fomento"

#: /usr/share/locale/l10n/cn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1301,7 +1306,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/cou.desktop
msgctxt "Name(cou.desktop)"
msgid "Colombian Unidad de Valor Real"
-msgstr "Colombianska Unidad de Valor Real"
+msgstr "Colombianska unidad de valor real"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/db-utils.desktop
msgctxt "Comment(db-utils.desktop)"
@@ -1331,7 +1336,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/km/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Comoros"
-msgstr "Comorerna"
+msgstr "Komorerna"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/GtkAda.desktop
msgctxt "Comment(GtkAda.desktop)"
@@ -1451,7 +1456,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/crc.desktop
msgctxt "Name(crc.desktop)"
msgid "Costa Rican Colon"
-msgstr "Costaricanska colon"
+msgstr "Costarikanska colón"

#: /usr/share/locale/l10n/ci/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1476,7 +1481,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/tracker-miner-fs.desktop
msgctxt "Comment(tracker-miner-fs.desktop)"
msgid "Crawls and processes files on the file system"
-msgstr "Söker av och behandlar filer i filsystemet"
+msgstr "Söker av och behandlar filer på filsystemet"

#: /usr/share/locale/l10n/hr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1521,7 +1526,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/cyp.desktop
msgctxt "Name(cyp.desktop)"
msgid "Cypriot Pound"
-msgstr "Cypriotiska pund"
+msgstr "Cypriotiskt pund"

#: /usr/share/locale/l10n/cy/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1541,7 +1546,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/cz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Czech Republic"
-msgstr "Tjeckien"
+msgstr "Tjeckiska republiken"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/dbus-1.desktop
msgctxt "Name(dbus-1.desktop)"
@@ -1586,7 +1591,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/dkk.desktop
msgctxt "Name(dkk.desktop)"
msgid "Danish Krone"
-msgstr "Danska kroner"
+msgstr "Danska kronor"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/frontbase.desktop
msgctxt "Comment(frontbase.desktop)"
@@ -1611,7 +1616,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/C/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Default"
-msgstr "Standard"
+msgstr "Förval"

#: /usr/share/locale/l10n/dk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1621,7 +1626,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/vino-server.desktop
msgctxt "Name(vino-server.desktop)"
msgid "Desktop Sharing"
-msgstr "Dela ut skrivbordet"
+msgstr "Skrivbordsdelning"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/.directory
msgctxt "Name(.directory)"
@@ -1841,7 +1846,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/eek.desktop
msgctxt "Name(eek.desktop)"
msgid "Estonian Kroon"
-msgstr "Estniska kroon"
+msgstr "Estniska kronor"

#: /usr/share/locale/l10n/et/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -1861,27 +1866,27 @@
#: /usr/share/locale/l10n/centraleurope.desktop
msgctxt "Name(centraleurope.desktop)"
msgid "Europe, Central"
-msgstr "Centraleuropa"
+msgstr "Europa, central"

#: /usr/share/locale/l10n/easteurope.desktop
msgctxt "Name(easteurope.desktop)"
msgid "Europe, Eastern"
-msgstr "Östra Europa"
+msgstr "Europa, öst"

#: /usr/share/locale/l10n/northeurope.desktop
msgctxt "Name(northeurope.desktop)"
msgid "Europe, Northern"
-msgstr "Norra Europa"
+msgstr "Europa, norra"

#: /usr/share/locale/l10n/southeurope.desktop
msgctxt "Name(southeurope.desktop)"
msgid "Europe, Southern"
-msgstr "Södra Europa"
+msgstr "Europa, södra"

#: /usr/share/locale/l10n/westeurope.desktop
msgctxt "Name(westeurope.desktop)"
msgid "Europe, Western"
-msgstr "Västra Europa"
+msgstr "Europa, västra"

#: /usr/share/wallpapers/NatureSeries006.jpg.desktop
msgctxt "Name(NatureSeries006.jpg.desktop)"
@@ -1891,7 +1896,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/evolution-alarm-notify.desktop
msgctxt "Name(evolution-alarm-notify.desktop)"
msgid "Evolution Alarm Notify"
-msgstr "Evolution-larmmeddelande"
+msgstr "Evolutions alarmnotifiering"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/xlhtml.desktop
msgctxt "Comment(xlhtml.desktop)"
@@ -1931,7 +1936,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/fk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
-msgstr "Falklandsöarna (Malvinas)"
+msgstr "Falklandsöarna"

#: /usr/share/locale/currency/fkp.desktop
msgctxt "Name(fkp.desktop)"
@@ -1976,7 +1981,7 @@
#: /usr/share/tracker/miners/tracker-miner-files.desktop
msgctxt "Comment(tracker-miner-files.desktop)"
msgid "File system data miner"
-msgstr "Datautvinnare för filsystem"
+msgstr "Datainsamlare för filsystem"

#: /etc/xdg/autostart/nautilus-autostart.desktop
msgctxt "Name(nautilus-autostart.desktop)"
@@ -2006,7 +2011,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/fim.desktop
msgctxt "Name(fim.desktop)"
msgid "Finnish Markka"
-msgstr "Finska markka"
+msgstr "Finska mark"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/ipchains.desktop
msgctxt "Comment(ipchains.desktop)"
@@ -2056,7 +2061,8 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/fltk-devel.desktop
msgctxt "Comment(fltk-devel.desktop)"
msgid "Free C++ GUI toolkit for X, OpenGL and WIN32 (Windows 95,98,NT) "
-msgstr "Gratis C++ GUI-verktygslåda för X, OpenGL och WIN32 (Windows 95, 98,
NT) "
+msgstr ""
+"Gratis C++ GUI-verktygslåda för X, OpenGL och WIN32 (Windows 95, 98, NT) "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/fpk.desktop
msgctxt "Comment(fpk.desktop)"
@@ -2101,7 +2107,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/gf/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "French Guiana"
-msgstr "Franska Guiana"
+msgstr "Franska Guyana"

#: /usr/share/locale/l10n/pf/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -2126,7 +2132,7 @@
#: /usr/share/xsessions/gnome.desktop
msgctxt "Name(gnome.desktop)"
msgid "GNOME"
-msgstr "GNOME"
+msgstr "Gnome"

#: /usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop
msgctxt "Name(gnome-classic.desktop)"
@@ -2186,7 +2192,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/gnome-settings-daemon.desktop
msgctxt "Name(gnome-settings-daemon.desktop)"
msgid "GNOME Settings Daemon"
-msgstr "GNOME Settings Daemon"
+msgstr "GNOME-inställningsdemon"

#: /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow/libcanberra-ready-sound.desktop
msgctxt "Name(libcanberra-ready-sound.desktop)"
@@ -2221,7 +2227,9 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/asis.desktop
msgctxt "Comment(asis.desktop)"
msgid "GNU Ada95 Ada Semantic Interface Specification Implementation"
-msgstr "Implementering av specifikationer för det semantiska Ada-gränssnittet
i GNU Ada95"
+msgstr ""
+"Implementering av specifikationer för det semantiska Ada-gränssnittet i GNU "
+"Ada95"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/florist.desktop
msgctxt "Comment(florist.desktop)"
@@ -2341,12 +2349,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/ghs.desktop
msgctxt "Name(ghs.desktop)"
msgid "Ghana Cedi"
-msgstr "Ghanska cedi"
+msgstr "Ghana cedi"

#: /usr/share/locale/currency/ghc.desktop
msgctxt "Name(ghc.desktop)"
msgid "Ghanaian Cedi"
-msgstr "Ghaniska cedi"
+msgstr "Ghananska cedi"

#: /usr/share/locale/l10n/gi/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -2356,7 +2364,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/gip.desktop
msgctxt "Name(gip.desktop)"
msgid "Gibraltar Pound"
-msgstr "Gibraltar-pund"
+msgstr "Gibraltiska pund"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/gimphelp.desktop
msgctxt "Name(gimphelp.desktop)"
@@ -2416,7 +2424,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/grd.desktop
msgctxt "Name(grd.desktop)"
msgid "Greek Drachma"
-msgstr "Grekiska drachmer"
+msgstr "Grekiska drachma"

#: /usr/share/wallpapers/Green.jpg.desktop
msgctxt "Name(Green.jpg.desktop)"
@@ -2496,12 +2504,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/gwp.desktop
msgctxt "Name(gwp.desktop)"
msgid "Guinea-Bissau Peso"
-msgstr "Guinea-Bissau-peso"
+msgstr "Guinea-Bissau peso"

#: /usr/share/locale/currency/gnf.desktop
msgctxt "Name(gnf.desktop)"
msgid "Guinean Franc"
-msgstr "Guineanska franc"
+msgstr "Guinesiska franc"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Guppi.desktop
msgctxt "Name(Guppi.desktop)"
@@ -2600,8 +2608,11 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/HamFax.desktop
msgctxt "Comment(HamFax.desktop)"
-msgid "HamFax is a Qt/X11 app for transmitting and receiving facsimiles on ham
radio. "
-msgstr "HamFax är en Qt/X11-app för att skicka och ta emot fax över
amatörradio. "
+msgid ""
+"HamFax is a Qt/X11 app for transmitting and receiving facsimiles on ham "
+"radio. "
+msgstr ""
+"HamFax är en Qt/X11-app för att skicka och ta emot fax över amatörradio. "

#: /usr/share/wallpapers/Hanami/metadata.desktop
msgctxt "Name(metadata.desktop)"
@@ -2646,7 +2657,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/hnl.desktop
msgctxt "Name(hnl.desktop)"
msgid "Honduran Lempira"
-msgstr "Honduranska lempira"
+msgstr "Honduriska lempira"

#: /usr/share/locale/l10n/hn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -2656,7 +2667,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/hkd.desktop
msgctxt "Name(hkd.desktop)"
msgid "Hong Kong Dollar"
-msgstr "Hongkong-dollar"
+msgstr "Hongkongdollar"

#: /usr/share/locale/l10n/hk/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -2700,8 +2711,10 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/IBMJava2-JRE.desktop
msgctxt "Comment(IBMJava2-JRE.desktop)"
-msgid "IBM Runtime Environment for Linux, Java 2 Technology Edition, Version
1.3.0. "
-msgstr "IBM Runtime Environment för Linux, Java 2 Technology Edition, version
1.3.0. "
+msgid ""
+"IBM Runtime Environment for Linux, Java 2 Technology Edition, Version 1.3.0. "
+msgstr ""
+"IBM Runtime Environment för Linux, Java 2 Technology Edition, version 1.3.0. "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/IBMJava2-JAAS.desktop
msgctxt "Name(IBMJava2-JAAS.desktop)"
@@ -2811,7 +2824,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/idr.desktop
msgctxt "Name(idr.desktop)"
msgid "Indonesian Rupiah"
-msgstr "Indonesiska rupiah"
+msgstr "Indonesiska rupie"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/KDE/kinfocenter.desktop
msgctxt "Name(kinfocenter.desktop)"
@@ -2880,8 +2893,10 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/icu-i18ndata.desktop
msgctxt "Comment(icu-i18ndata.desktop)"
-msgid "International Components for Unicode (sources for data in
\"icu-locales\") "
-msgstr "Internationella komponenter för Unicode (källor för data i
\"icu-locales\") "
+msgid ""
+"International Components for Unicode (sources for data in \"icu-locales\") "
+msgstr ""
+"Internationella komponenter för Unicode (källor för data i \"icu-locales\") "

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/icu-data.desktop
msgctxt "Comment(icu-data.desktop)"
@@ -2916,7 +2931,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/iep.desktop
msgctxt "Name(iep.desktop)"
msgid "Irish Pound"
-msgstr "Irländska pund"
+msgstr "irländska pund"

#: /usr/share/locale/l10n/im/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -2971,7 +2986,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/jmd.desktop
msgctxt "Name(jmd.desktop)"
msgid "Jamaican Dollar"
-msgstr "Jamaicanska dollar"
+msgstr "Jamaikanska dollar"

#: /usr/share/locale/l10n/jp/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3000,8 +3015,10 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/javadict.desktop
msgctxt "Comment(javadict.desktop)"
-msgid "Japanese/English dictionary lookup tool featuring handwriting
recognition. "
-msgstr "Uppslagsverktyg för japansk-engelsk ordlista med
handskriftsigenkänning. "
+msgid ""
+"Japanese/English dictionary lookup tool featuring handwriting recognition. "
+msgstr ""
+"Uppslagsverktyg för japansk-engelsk ordlista med handskriftsigenkänning. "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/jce.desktop
msgctxt "Comment(jce.desktop)"
@@ -3086,7 +3103,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/kzt.desktop
msgctxt "Name(kzt.desktop)"
msgid "Kazakhstani Tenge"
-msgstr "Kazakstanska tenge"
+msgstr "Kazakhstanska tenge"

#: /usr/share/locale/l10n/ke/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3096,7 +3113,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/kes.desktop
msgctxt "Name(kes.desktop)"
msgid "Kenyan Shilling"
-msgstr "Kenyanska schilling"
+msgstr "Kenyanska shilling"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/kbd.desktop
msgctxt "Comment(kbd.desktop)"
@@ -3116,7 +3133,7 @@
#: /usr/share/autostart/konqy_preload.desktop
msgctxt "Name(konqy_preload.desktop)"
msgid "Konqueror Preloading During KDE startup"
-msgstr "Förinläsning av Konqueror vid start av KDE"
+msgstr "Förladdning av Konqueror vid start av KDE"

#: /usr/share/locale/l10n/kw/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3131,12 +3148,12 @@
#: /usr/share/locale/l10n/kg/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Kyrgyzstan"
-msgstr "Kirgisistan"
+msgstr "Kirgizistan"

#: /usr/share/locale/currency/kgs.desktop
msgctxt "Name(kgs.desktop)"
msgid "Kyrgyzstani Som"
-msgstr "Kirgiziska som"
+msgstr "Kirgizistanska som"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/Hardware/lprng.desktop
msgctxt "Comment(lprng.desktop)"
@@ -3171,7 +3188,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/lak.desktop
msgctxt "Name(lak.desktop)"
msgid "Lao Kip"
-msgstr "Laos-kip"
+msgstr "Laotiska kip"

#: /usr/share/locale/l10n/la/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3186,17 +3203,17 @@
#: /usr/share/locale/currency/lvl.desktop
msgctxt "Name(lvl.desktop)"
msgid "Latvian Lats"
-msgstr "Lettiska lats"
+msgstr "Lettländska lats"

#: /etc/xdg/autostart/gnome-user-share-obexpush.desktop
msgctxt "Comment(gnome-user-share-obexpush.desktop)"
msgid "Launch Personal File Sharing if enabled"
-msgstr "Starta delning av personliga filer om aktiverat"
+msgstr "Starta personlig filutdelning om aktiverat"

#: /etc/xdg/autostart/gnome-user-share-webdav.desktop
msgctxt "Comment(gnome-user-share-webdav.desktop)"
msgid "Launch Personal File Sharing if enabled"
-msgstr "Starta delning av personliga filer om aktiverat"
+msgstr "Starta personlig filutdelning om aktiverat"

#: /usr/share/locale/currency/lbp.desktop
msgctxt "Name(lbp.desktop)"
@@ -3216,7 +3233,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/lsl.desktop
msgctxt "Name(lsl.desktop)"
msgid "Lesotho Loti"
-msgstr "Lesothiska loti"
+msgstr "Lesotho loti"

#: /usr/share/locale/l10n/lr/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3226,7 +3243,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/lrd.desktop
msgctxt "Name(lrd.desktop)"
msgid "Liberian Dollar"
-msgstr "Liberiska dollar"
+msgstr "Liberianska dollar"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/.directory
msgctxt "Name(.directory)"
@@ -3361,7 +3378,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/ltl.desktop
msgctxt "Name(ltl.desktop)"
msgid "Lithuanian Litas"
-msgstr "Litauiska litas"
+msgstr "Lettländska litas"

#: /usr/share/gdm/greeter/applications/gdm-simple-greeter.desktop
msgctxt "Name(gdm-simple-greeter.desktop)"
@@ -3376,7 +3393,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/luf.desktop
msgctxt "Name(luf.desktop)"
msgid "Luxembourgish Franc"
-msgstr "Luxemburgska franc"
+msgstr "Luxemburgisk franc"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/icecast.desktop
msgctxt "Comment(icecast.desktop)"
@@ -3396,7 +3413,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mop.desktop
msgctxt "Name(mop.desktop)"
msgid "Macanese Pataca"
-msgstr "Macaoanska pataca"
+msgstr "Macau pataca"

#: /usr/share/locale/l10n/mo/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3411,7 +3428,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mkd.desktop
msgctxt "Name(mkd.desktop)"
msgid "Macedonian Denar"
-msgstr "Makedonska denarer"
+msgstr "Makedonisk denar"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/asl.desktop
msgctxt "Comment(asl.desktop)"
@@ -3451,12 +3468,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/mga.desktop
msgctxt "Name(mga.desktop)"
msgid "Malagasy Ariary"
-msgstr "Malagassiska ariary"
+msgstr "Madagaskiska ariary"

#: /usr/share/locale/currency/mgf.desktop
msgctxt "Name(mgf.desktop)"
msgid "Malagasy Franc"
-msgstr "Malagassiska franc"
+msgstr "Madagaskiska franc"

#: /usr/share/locale/l10n/mw/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3466,7 +3483,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mwk.desktop
msgctxt "Name(mwk.desktop)"
msgid "Malawian Kwacha"
-msgstr "Malawiska kwacha"
+msgstr "Malawisk kwacha"

#: /usr/share/locale/l10n/my/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3476,7 +3493,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/myr.desktop
msgctxt "Name(myr.desktop)"
msgid "Malaysian Ringgit"
-msgstr "Malajiska ringgit"
+msgstr "Malaysiska ringgit"

#: /usr/share/locale/l10n/mv/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3496,7 +3513,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mlf.desktop
msgctxt "Name(mlf.desktop)"
msgid "Mali Franc"
-msgstr "Maliska franc"
+msgstr "Malinesiska franc"

#: /usr/share/locale/l10n/mt/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3566,7 +3583,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mro.desktop
msgctxt "Name(mro.desktop)"
msgid "Mauritanian Ouguiya"
-msgstr "Mauretanska ouguiya"
+msgstr "Mauritaniska ouguiya"

#: /usr/share/locale/l10n/mu/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3601,12 +3618,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/mxv.desktop
msgctxt "Name(mxv.desktop)"
msgid "Mexican Unidad de Inversion"
-msgstr "Mexikanska Unidad de Inversion"
+msgstr "Mexikansk Unidad de Inversion"

#: /usr/share/locale/l10n/mx/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Mexico"
-msgstr "Mexiko"
+msgstr "Mexico"

#: /usr/share/locale/l10n/fm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3616,7 +3633,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/middleeast.desktop
msgctxt "Name(middleeast.desktop)"
msgid "Middle-East"
-msgstr "Mellersta Östern"
+msgstr "Mellersta östern"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/muse.desktop
msgctxt "Comment(muse.desktop)"
@@ -3661,7 +3678,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mdl.desktop
msgctxt "Name(mdl.desktop)"
msgid "Moldovan Leu"
-msgstr "Moldaviska leu"
+msgstr "Moldavisk leu"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/garlic.desktop
msgctxt "Comment(garlic.desktop)"
@@ -3716,12 +3733,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/mzm.desktop
msgctxt "Name(mzm.desktop)"
msgid "Mozambican Metical"
-msgstr "Moçambiques metical"
+msgstr "Mozambique metical"

#: /usr/share/locale/currency/mzn.desktop
msgctxt "Name(mzn.desktop)"
msgid "Mozambican Metical"
-msgstr "Moçambiques metical"
+msgstr "Mozambique metical"

#: /usr/share/locale/l10n/mz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3771,7 +3788,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/mmk.desktop
msgctxt "Name(mmk.desktop)"
msgid "Myanma Kyat"
-msgstr "Burmesiska kyat"
+msgstr "Myanmar kyat"

#: /usr/share/locale/l10n/mm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3796,7 +3813,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/nad.desktop
msgctxt "Name(nad.desktop)"
msgid "Namibian Dollar"
-msgstr "Namibiska dollar"
+msgstr "Namibianska dollar"

#: /usr/share/wallpapers/Naptime.jpg.desktop
msgctxt "Name(Naptime.jpg.desktop)"
@@ -3851,7 +3868,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/ang.desktop
msgctxt "Name(ang.desktop)"
msgid "Netherlands Antillean Guilder"
-msgstr "Antillergulden"
+msgstr "Nederländska Antillergulden"

#: /usr/share/locale/l10n/an/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3875,8 +3892,11 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/Linux/books-nag.desktop
msgctxt "Comment(books-nag.desktop)"
-msgid "Network Administrators Guide Second Edition by Olaf Kirch and Terry
Dawson"
-msgstr "Handbok för nätverksadministratörer (andra utgåvan) av Olaf Kirch och
Terry Dawson"
+msgid ""
+"Network Administrators Guide Second Edition by Olaf Kirch and Terry Dawson"
+msgstr ""
+"Handbok för nätverksadministratörer (andra utgåvan) av Olaf Kirch och Terry "
+"Dawson"

#: /usr/share/locale/l10n/nc/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -3956,7 +3976,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/nf/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Norfolk Island"
-msgstr "Norfolköarna"
+msgstr "Norfolkön"

#: /usr/share/locale/l10n/kp/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4151,7 +4171,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/ps/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Palestinian Territory"
-msgstr "Ockuperade palestinska territoriet"
+msgstr "Palestina"

#: /usr/share/locale/currency/xpd.desktop
msgctxt "Name(xpd.desktop)"
@@ -4181,7 +4201,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/pab.desktop
msgctxt "Name(pab.desktop)"
msgid "Panamanian Balboa"
-msgstr "Panamanska balboa"
+msgstr "Panamaniska balboa"

#: /usr/share/locale/l10n/pg/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4191,7 +4211,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/pgk.desktop
msgctxt "Name(pgk.desktop)"
msgid "Papua New Guinean Kina"
-msgstr "Papua Nya Guineas kina"
+msgstr "Papua Nya Guinea kina"

#: /usr/share/locale/l10n/py/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4201,7 +4221,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/pyg.desktop
msgctxt "Name(pyg.desktop)"
msgid "Paraguayan Guarani"
-msgstr "Paraguyanska guarani"
+msgstr "Paraguayanska guarani"

#: /usr/share/wallpapers/NatureSeries008.jpg.desktop
msgctxt "Name(NatureSeries008.jpg.desktop)"
@@ -4236,12 +4256,12 @@
#: /etc/xdg/autostart/gnome-user-share-obexpush.desktop
msgctxt "Name(gnome-user-share-obexpush.desktop)"
msgid "Personal File Sharing"
-msgstr "Delning av personliga filer"
+msgstr "Utdelning av personliga filer"

#: /etc/xdg/autostart/gnome-user-share-webdav.desktop
msgctxt "Name(gnome-user-share-webdav.desktop)"
msgid "Personal File Sharing"
-msgstr "Delning av personliga filer"
+msgstr "Utdelning av personliga filer"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/gnucash.desktop
msgctxt "Comment(gnucash.desktop)"
@@ -4286,7 +4306,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/xpt.desktop
msgctxt "Name(xpt.desktop)"
msgid "Platinum"
-msgstr "Platinum"
+msgstr "Platina"

#: /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop
msgctxt "Comment(libcanberra-login-sound.desktop)"
@@ -4321,7 +4341,7 @@
#: /usr/share/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop
msgctxt "Comment(polkit-kde-authentication-agent-1.desktop)"
msgid "PolicyKit Authentication Agent"
-msgstr "Autentiseringsagent för PolicyKit"
+msgstr "Policykit behörighetskontrollverktyg"

#:
/usr/share/gdm/greeter/applications/polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop
msgctxt "Name(polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop)"
@@ -4331,7 +4351,7 @@
#: /usr/share/autostart/polkit-kde-authentication-agent-1.desktop
msgctxt "Name(polkit-kde-authentication-agent-1.desktop)"
msgid "PolicyKit Authentication Agent"
-msgstr "Autentiseringsagent för PolicyKit"
+msgstr "Policykit behörighetskontrollverktyg"

#: /usr/share/locale/currency/pln.desktop
msgctxt "Name(pln.desktop)"
@@ -4356,7 +4376,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/tpe.desktop
msgctxt "Name(tpe.desktop)"
msgid "Portuguese Timorese Escudo"
-msgstr "Portugisiska timoresiska escudo"
+msgstr "Portugisiska Timor escudo"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/pstoedit.desktop
msgctxt "Comment(pstoedit.desktop)"
@@ -4376,7 +4396,9 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/lv.desktop
msgctxt "Comment(lv.desktop)"
msgid "Powerful Multilingual File Viewer, same user interface as \"less\" "
-msgstr "Kraftfullt filvisningsprogram för flera språk, samma
användargränssnitt som \"less\" "
+msgstr ""
+"Kraftfullt filvisningsprogram för flera språk, samma användargränssnitt som "
+"\"less\" "

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/snd.desktop
msgctxt "Comment(snd.desktop)"
@@ -4586,7 +4608,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/rol.desktop
msgctxt "Name(rol.desktop)"
msgid "Romanian Leu A/05"
-msgstr "Rumänska leu A/05"
+msgstr "Rumänska leu, före 2005"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/rman.desktop
msgctxt "Comment(rman.desktop)"
@@ -4611,7 +4633,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/rur.desktop
msgctxt "Name(rur.desktop)"
msgid "Russian Ruble A/97"
-msgstr "Ryska rubel A/97"
+msgstr "Ryska rubel, före 1997"

#: /usr/share/locale/l10n/rw/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4716,12 +4738,12 @@
#: /usr/share/locale/l10n/bl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Saint Barthélemy"
-msgstr "Saint Barthélemy"
+msgstr "Saint-Barthélemy"

#: /usr/share/locale/l10n/sh/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Saint Helena"
-msgstr "Sankt Helena"
+msgstr "Saint Helena"

#: /usr/share/locale/currency/shp.desktop
msgctxt "Name(shp.desktop)"
@@ -4736,12 +4758,12 @@
#: /usr/share/locale/l10n/pm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Saint Pierre and Miquelon"
-msgstr "Sankt Pierre och Miquelon"
+msgstr "Saint Pierre och Miquelon"

#: /usr/share/locale/currency/svc.desktop
msgctxt "Name(svc.desktop)"
msgid "Salvadoran Colon"
-msgstr "Salvadoranska colón"
+msgstr "El Salvador-colon"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/Samba.desktop
msgctxt "Name(Samba.desktop)"
@@ -4756,7 +4778,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/wst.desktop
msgctxt "Name(wst.desktop)"
msgid "Samoan Tala"
-msgstr "Samoa-tala"
+msgstr "Samoaniska tala"

#: /usr/share/locale/l10n/sm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4776,7 +4798,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/sar.desktop
msgctxt "Name(sar.desktop)"
msgid "Saudi Riyal"
-msgstr "Saudiarabiska rial"
+msgstr "Saudiarabiska riyal"

#: /etc/xdg/autostart/deja-dup-monitor.desktop
msgctxt "Comment(deja-dup-monitor.desktop)"
@@ -4856,7 +4878,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/scr.desktop
msgctxt "Name(scr.desktop)"
msgid "Seychellois Rupee"
-msgstr "Seychelliska rupie"
+msgstr "Seychelliska rupee"

#: /usr/share/locale/l10n/sl/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -4866,7 +4888,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/sll.desktop
msgctxt "Name(sll.desktop)"
msgid "Sierra Leonean Leone"
-msgstr "Sierra Leones leone"
+msgstr "Sierraleonska leone"

#: /usr/share/wallpapers/Silence.jpg.desktop
msgctxt "Name(Silence.jpg.desktop)"
@@ -4896,7 +4918,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/sgd.desktop
msgctxt "Name(sgd.desktop)"
msgid "Singapore Dollar"
-msgstr "Singapore-dollar"
+msgstr "Singaporianska dollar"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/xsitecopy.desktop
msgctxt "Comment(xsitecopy.desktop)"
@@ -5005,8 +5027,12 @@

#: /usr/share/soprano/plugins/nquadparser.desktop
msgctxt "Comment(nquadparser.desktop)"
-msgid "Soprano parser plugin that parses N-Quads as created by the N-Quad
serializer plugin"
-msgstr "Insticksprogram för Soprano-parser som parsar N-Quads skapade med
insticksprogrammet för N-Quad-serialiseraren"
+msgid ""
+"Soprano parser plugin that parses N-Quads as created by the N-Quad "
+"serializer plugin"
+msgstr ""
+"Insticksprogram för Soprano-parser som parsar N-Quads skapade med "
+"insticksprogrammet för N-Quad-serialiseraren"

#: /usr/share/soprano/plugins/raptorserializer.desktop
msgctxt "Comment(raptorserializer.desktop)"
@@ -5016,7 +5042,8 @@
#: /usr/share/soprano/plugins/nquadserializer.desktop
msgctxt "Comment(nquadserializer.desktop)"
msgid "Soprano serializer plugin that does simple serialization to N-Quads"
-msgstr "Insticksprogram för Soprano-serialiserare för enkel serialisering av
N-Quads"
+msgstr ""
+"Insticksprogram för Soprano-serialiserare för enkel serialisering av N-Quads"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/soundtracker.desktop
msgctxt "Comment(soundtracker.desktop)"
@@ -5076,7 +5103,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/esp.desktop
msgctxt "Name(esp.desktop)"
msgid "Spanish Peseta"
-msgstr "Spanska peseta"
+msgstr "Spanska pesetas"

#: /usr/share/gdm/greeter/autostart/spice-vdagent.desktop
msgctxt "Name(spice-vdagent.desktop)"
@@ -5096,22 +5123,22 @@
#: /usr/share/locale/currency/lkr.desktop
msgctxt "Name(lkr.desktop)"
msgid "Sri Lankan Rupee"
-msgstr "Lankesiska rupie"
+msgstr "Srilankesiska rupie"

#: /usr/share/locale/l10n/kn/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "St. Kitts and Nevis"
-msgstr "Sankt Kitts och Nevis"
+msgstr "St. Kitts och Nevis"

#: /usr/share/locale/l10n/lc/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "St. Lucia"
-msgstr "Saint Lucia"
+msgstr "St. Lucia"

#: /usr/share/locale/l10n/vc/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "St. Vincent and the Grenadines"
-msgstr "Sankt Vincent och Grenadinerna"
+msgstr "St. Vincent och Grenadinerna"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/smlnj.desktop
msgctxt "Comment(smlnj.desktop)"
@@ -5231,17 +5258,17 @@
#: /usr/share/locale/currency/srd.desktop
msgctxt "Name(srd.desktop)"
msgid "Surinamese Dollar"
-msgstr "Surinamska dollar"
+msgstr "Surinamesisk dollar"

#: /usr/share/locale/currency/srg.desktop
msgctxt "Name(srg.desktop)"
msgid "Surinamese Guilder"
-msgstr "Surinamska guilder"
+msgstr "Surinamesisk guilder"

#: /usr/share/locale/currency/szl.desktop
msgctxt "Name(szl.desktop)"
msgid "Swazi Lilangeni"
-msgstr "Swaziländska lilangenir"
+msgstr "Swaziland lilangeni"

#: /usr/share/locale/l10n/sz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5296,7 +5323,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/std.desktop
msgctxt "Name(std.desktop)"
msgid "São Tomé and Príncipe Dobra"
-msgstr "São Tomé och Príncipes dobra"
+msgstr "São Tomé och Príncipe dobra"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/rinetd.desktop
msgctxt "Comment(rinetd.desktop)"
@@ -5346,7 +5373,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/tjs.desktop
msgctxt "Name(tjs.desktop)"
msgid "Tajikistani Somoni"
-msgstr "Tadzjikisktanska somoni"
+msgstr "Tadzjikiska somoni"

#: /usr/share/locale/l10n/tz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5470,8 +5497,12 @@

#: /usr/share/xsessions/gnome.desktop
msgctxt "Comment(gnome.desktop)"
-msgid "The GNU Network Object Model Environment. A complete, free and
easy-to-use desktop environment"
-msgstr "GNU:s miljö för nätverksobjektmodeller. En komplett, gratis och
användarvänlig skrivbordsmiljö"
+msgid ""
+"The GNU Network Object Model Environment. A complete, free and easy-to-use "
+"desktop environment"
+msgstr ""
+"GNU Network Object Model Environment. En fullständig, fri och lättanvänd "
+"skrivbordsmiljö"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Amusements/gnuchess.desktop
msgctxt "Comment(gnuchess.desktop)"
@@ -5546,7 +5577,8 @@
#: /usr/share/autostart/nepomukserver.desktop
msgctxt "Comment(nepomukserver.desktop)"
msgid "The Nepomuk Server providing Storage services and strigi controlling"
-msgstr "Nepomuk-server som tillhandahåller lagringstjänster och styrning av
Strigi"
+msgstr ""
+"Nepomuk-server som tillhandahåller lagringstjänster och styrning av Strigi"

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Languages/ocaml.desktop
msgctxt "Comment(ocaml.desktop)"
@@ -5605,7 +5637,8 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Amusements/vgba.desktop
msgctxt "Comment(vgba.desktop)"
-msgid "The emulator of the GameBoy Advance handheld videogame console from
Nintendo "
+msgid ""
+"The emulator of the GameBoy Advance handheld videogame console from Nintendo "
msgstr "Emulatorn för Nintendos handhållna GameBoy Advance-videospelkonsol "

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/Samba.desktop
@@ -5636,12 +5669,19 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/bonobo.desktop
msgctxt "Comment(bonobo.desktop)"
msgid "This is a set of CORBA interfaces for reusable components. "
-msgstr "Det här är en uppsättning CORBA-gränssnitt för återanvändbara
komponenter. "
+msgstr ""
+"Det här är en uppsättning CORBA-gränssnitt för återanvändbara komponenter. "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/pvmpp.desktop
msgctxt "Comment(pvmpp.desktop)"
-msgid "This library provides an easy way to program the widely used parallel
programming library PVM, which works in homogenous and heterogenous network
environments."
-msgstr "Det här biblioteket gör det lätt att programmera det populära
parallellprogrammeringsbiblioteket PVM, som fungerar i homogena och heterogena
nätverksmiljöer."
+msgid ""
+"This library provides an easy way to program the widely used parallel "
+"programming library PVM, which works in homogenous and heterogenous network "
+"environments."
+msgstr ""
+"Det här biblioteket gör det lätt att programmera det populära "
+"parallellprogrammeringsbiblioteket PVM, som fungerar i homogena och "
+"heterogena nätverksmiljöer."

#: /usr/share/xsessions/gnome-classic.desktop
msgctxt "Comment(gnome-classic.desktop)"
@@ -5691,12 +5731,16 @@
#: /usr/share/locale/currency/top.desktop
msgctxt "Name(top.desktop)"
msgid "Tongan Pa'anga"
-msgstr "Tonga-paanga"
+msgstr "Tongan pa'anga"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/dataplore.desktop
msgctxt "Comment(dataplore.desktop)"
-msgid "Tool for data analysis, in particular for signal processing and time
series analysis "
-msgstr "Verktyg för dataanalys, mer specifikt för analys av tidserier och
signalbearbetning "
+msgid ""
+"Tool for data analysis, in particular for signal processing and time series "
+"analysis "
+msgstr ""
+"Verktyg för dataanalys, mer specifikt för analys av tidserier och "
+"signalbearbetning "

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/rrdtool.desktop
msgctxt "Comment(rrdtool.desktop)"
@@ -5811,7 +5855,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/trl.desktop
msgctxt "Name(trl.desktop)"
msgid "Turkish Lira A/05"
-msgstr "Turkiska lira A/05"
+msgstr "Turkiska lira, före 2005"

#: /usr/share/locale/l10n/tm/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5821,12 +5865,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/tmt.desktop
msgctxt "Name(tmt.desktop)"
msgid "Turkmenistani Manat"
-msgstr "Turkmenistanska manat"
+msgstr "Turkmenistansk manat"

#: /usr/share/locale/currency/tmm.desktop
msgctxt "Name(tmm.desktop)"
msgid "Turkmenistani Old Manat"
-msgstr "Turkmenistanska gamla manat"
+msgstr "Turkmenistansk gammal manat"

#: /usr/share/locale/l10n/tc/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5841,7 +5885,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/tv/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Tuvalu"
-msgstr "Tuvaluan"
+msgstr "Tuvalu"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Amusements/tux_aqfh.desktop
msgctxt "Comment(tux_aqfh.desktop)"
@@ -5891,17 +5935,17 @@
#: /usr/share/locale/currency/uah.desktop
msgctxt "Name(uah.desktop)"
msgid "Ukrainian Hryvnia"
-msgstr "Ukrainska hryvnia"
+msgstr "Ukrainska hryvnja"

#: /usr/share/locale/l10n/ae/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "United Arab Emirates"
-msgstr "Förenade Arabemiraten"
+msgstr "Förenade arabemiraten"

#: /usr/share/locale/currency/aed.desktop
msgctxt "Name(aed.desktop)"
msgid "United Arab Emirates Dirham"
-msgstr "Förenade Arabemiratens dirham"
+msgstr "Förenade arabemiraten dirham"

#: /usr/share/locale/l10n/gb/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5926,7 +5970,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/us/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "United States of America"
-msgstr "USA"
+msgstr "Amerikas förenta stater"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/stunnel.desktop
msgctxt "Comment(stunnel.desktop)"
@@ -5936,7 +5980,7 @@
#: /etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop
msgctxt "Comment(user-dirs-update-gtk.desktop)"
msgid "Update common folders names to match current locale"
-msgstr "Uppdatera gemensamma mappnamn så att de matchar aktuella lokala mappar"
+msgstr "Uppdatera vanliga mappnamn för att passa aktuell lokal"

#: /usr/share/locale/l10n/uy/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5946,12 +5990,12 @@
#: /usr/share/locale/currency/uyu.desktop
msgctxt "Name(uyu.desktop)"
msgid "Uruguayan Peso"
-msgstr "Uruguayanska peso"
+msgstr "Uruguanska peso"

#: /etc/xdg/autostart/user-dirs-update-gtk.desktop
msgctxt "Name(user-dirs-update-gtk.desktop)"
msgid "User folders update"
-msgstr "Uppdatering av användarmappar"
+msgstr "Uppdatera användarmappar"

#: /usr/share/locale/l10n/uz/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -5961,7 +6005,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/uzs.desktop
msgctxt "Name(uzs.desktop)"
msgid "Uzbekistan Som"
-msgstr "Uzbekiska sum"
+msgstr "Uzbekistanska som"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/vacm.desktop
msgctxt "Comment(vacm.desktop)"
@@ -5991,7 +6035,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/vuv.desktop
msgctxt "Name(vuv.desktop)"
msgid "Vanuatu Vatu"
-msgstr "Vanuatus vatu"
+msgstr "Vanuatu vatu"

#: /usr/share/locale/l10n/va/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
@@ -6011,7 +6055,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/veb.desktop
msgctxt "Name(veb.desktop)"
msgid "Venezuelan Bolívar Fuerte"
-msgstr "Venezolanska bolivar fuerte"
+msgstr "Venezuelanska bolivar"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/VFlib3.desktop
msgctxt "Comment(VFlib3.desktop)"
@@ -6066,7 +6110,7 @@
#: /usr/share/locale/l10n/vi/entry.desktop
msgctxt "Name(entry.desktop)"
msgid "Virgin Islands, U.S."
-msgstr "Jungfruöarna, amerikanska"
+msgstr "Amerikanska Jungfruöarna"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/vmware.desktop
msgctxt "Comment(vmware.desktop)"
@@ -6141,7 +6185,7 @@
#: /usr/share/gdm/greeter/applications/gnome-shell.desktop
msgctxt "Comment(gnome-shell.desktop)"
msgid "Window management and compositing"
-msgstr "Fönsterhantering och fönstersammansättning"
+msgstr "Fönsterhantering och compositing"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/System/icewm.desktop
msgctxt "Comment(icewm.desktop)"
@@ -6266,7 +6310,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/yer.desktop
msgctxt "Name(yer.desktop)"
msgid "Yemeni Rial"
-msgstr "Jemenska rial"
+msgstr "Yemenitiska rial"

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/Hardware/yaps.desktop
msgctxt "Comment(yaps.desktop)"
@@ -6275,38 +6319,94 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.cz.desktop
msgctxt "Comment(sdb.cz.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.de.desktop
msgctxt "Comment(sdb.de.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.en.desktop
msgctxt "Comment(sdb.en.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.es.desktop
msgctxt "Comment(sdb.es.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.fr.desktop
msgctxt "Comment(sdb.fr.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.hu.desktop
msgctxt "Comment(sdb.hu.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/sdb.it.desktop
msgctxt "Comment(sdb.it.desktop)"
-msgid "Your question- our answer! We have already found the answers to most of
your questions. In the support database, you will find the right tips so that
you can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
-msgstr "Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor.
I supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i nätverket
eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a
href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgid ""
+"Your question- our answer! We have already found the answers to most of your "
+"questions. In the support database, you will find the right tips so that you "
+"can print over the network or run your IDE burner ... daily updated at <a "
+"href=\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."
+msgstr ""
+"Din fråga, vårt svar! Vi har redan svaren på de flesta av dina frågor. I "
+"supportdatabasen hittar du praktiska tips så att du kan skriva ut i "
+"nätverket eller köra IDE-brännaren ... den uppdateras varje dag på <a href="
+"\"http://sdb.suse.de/en/sdb/html/index.html\";>http://sdb.suse.de/</a>."

#: /usr/share/locale/currency/yum.desktop
msgctxt "Name(yum.desktop)"
@@ -6331,7 +6431,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/zmk.desktop
msgctxt "Name(zmk.desktop)"
msgid "Zambian Kwacha"
-msgstr "Zambiska kwacha"
+msgstr "Zambianska kwacha"

#: /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
msgctxt "Name(zeitgeist-datahub.desktop)"
@@ -6351,7 +6451,7 @@
#: /usr/share/locale/currency/zwd.desktop
msgctxt "Name(zwd.desktop)"
msgid "Zimbabwean Dollar A/06"
-msgstr "Zimbabwiska dollar A/06"
+msgstr "Zimbabwiska dollar, före 2006"

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/Grokking_the_GIMP.desktop
msgctxt "Comment(Grokking_the_GIMP.desktop)"
@@ -6385,8 +6485,12 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/jmax.desktop
msgctxt "Comment(jmax.desktop)"
-msgid "a visual programming environment for real-time, interactive multimedia
applications "
-msgstr "en visuell programmeringsmiljö för interaktiva multimedieprogram som
körs i realtid "
+msgid ""
+"a visual programming environment for real-time, interactive multimedia "
+"applications "
+msgstr ""
+"en visuell programmeringsmiljö för interaktiva multimedieprogram som körs i "
+"realtid "

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/squirrelmail.desktop
msgctxt "Comment(squirrelmail.desktop)"
@@ -6831,7 +6935,8 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/riq-convert-light.desktop
msgctxt "Comment(riq-convert-light.desktop)"
msgid "description not available yet, complain to cfischer@xxxxxxx "
-msgstr "det finns ingen beskrivning än; skicka ett klagomål till
cfischer@xxxxxxx "
+msgstr ""
+"det finns ingen beskrivning än; skicka ett klagomål till cfischer@xxxxxxx "

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Libraries/quicktime4linux-devel.desktop
msgctxt "Comment(quicktime4linux-devel.desktop)"
@@ -8486,7 +8591,8 @@
#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Tools/mined.desktop
msgctxt "Comment(mined.desktop)"
msgid "small and simple editor, but full of capabilities. With UTF-8 support. "
-msgstr "liten och enkel redigerare, men full av funktioner. Med stöd för
UTF-8. "
+msgstr ""
+"liten och enkel redigerare, men full av funktioner. Med stöd för UTF-8. "

#: /usr/share/susehelp/meta/Manuals/Productivity/smb_auth.desktop
msgctxt "Name(smb_auth.desktop)"
@@ -8660,7 +8766,8 @@

#: /usr/share/susehelp/meta/Development/Tools/mb.desktop
msgctxt "Comment(mb.desktop)"
-msgid "tool supporting the MBV2 development interface for the Game Boy Advance
"
+msgid ""
+"tool supporting the MBV2 development interface for the Game Boy Advance "
msgstr "verktyg som stöder MBV2-utvecklingsgränssnittet för Game Boy Advance "

#: /usr/share/susehelp/meta/Administration/Hardware/lirc.desktop


< Previous Next >
This Thread
  • No further messages