Mailinglist Archive: opensuse-pl (10 mails)

by date

< Previous 1 Next >

10 August, 2007

11:58 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Tlumaczenie openSUSE 10.3 - druga runda

14 August, 2007

09:47 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] dvd z 10.3 beta1 - ponowna prośba o adresy
10:19 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Prace w drugiej rundzie tłumaczenia 10.3
19:38 wdziedzic [opensuse-pl] msgid tygodnia

15 August, 2007

21:47 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Fwd: Kodowanie dla manuali w OpenSuSE

17 August, 2007

17:33 wadim dziedzic [opensuse-pl] uwaga - merge

18 August, 2007

14:16 wdziedzic [opensuse-pl] merge

21 August, 2007

23:25 wdziedzic [opensuse-pl] 10.3 i format daty

22 August, 2007

18:30 wadim dziedzic [opensuse-pl] końcówka tłumaczenia :)

29 August, 2007

22:15 wadim dziedzic [opensuse-pl] testujemy!
< Previous 1 Next >
List Navigation