Mailinglist Archive: opensuse-pl (39 mails)

by date

< Previous 1 Next >

04 November, 2006

01:00 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Witamy na liście opensuse-pl

08 November, 2006

00:36 Marcin Piszczałka [opensuse-pl] Znaczenie słowa SCRATCH
06:51 wadim dziedzic Re: [opensuse-pl] Znaczenie słowa SCRATCH
15:34 Rafał Miłecki [opensuse-pl] Wątpliwości Rafała
19:03 wadim dziedzic Re: [opensuse-pl] Wątpliwości Rafała
19:06 wadim dziedzic Re: [opensuse-pl] Wątpliwości Rafała
19:10 Rafał Miłecki [opensuse-pl] Programy wykorzystujące .po
19:37 Stanisław Małolepszy Re: [opensuse-pl] Wątpliwości Rafała

10 November, 2006

07:56 Urugan [opensuse-pl] pliki
09:19 wadim dziedzic [opensuse-pl] :-)
09:35 Rafał Miłecki Re: [opensuse-pl] :-)
11:27 wadim dziedzic Re: [opensuse-pl] :-)
13:18 Rafał Miłecki Re: [opensuse-pl] :-)
16:43 Stanisław Małolepszy Re: [opensuse-pl] :-)
17:09 Rafał Miłecki Re: [opensuse-pl] :-)
23:33 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Jak używać SVN?
23:49 Stanisław Małolepszy Re: [opensuse-pl] :-)

11 November, 2006

06:30 Rafał Miłecki Re: [opensuse-pl] :-)

13 November, 2006

21:46 Rafał Miłecki [opensuse-pl] Błąd w tłumaczeniu instalatora

15 November, 2006

12:01 Stanisław Małolepszy Re: [opensuse-pl] Nowe komunikaty w openSUSE 10.2
12:04 Stanisław Małolepszy Re: [opensuse-pl] Nowe komunikaty w openSUSE 10.2

16 November, 2006

17:54 Stanisław Małolepszy [opensuse-pl] Jutro koniec
< Previous 1 Next >
List Navigation