Mailinglist Archive: opensuse-nl (1 mails)

< Previous Next >
[opensuse-nl] Deze lijst voor communicatie over vertalingen?
De lijst die werd gebruikt voor het melden van fouten in vertalingen in de
specifieke openSUSE software en discussies over die vertalingen is verdwenen.

Kan deze lijst daar voor gebruikt worden?

--
vr.gr.

Freek de Kruijf
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-nl+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-nl+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
This Thread
  • No further messages