Mailinglist Archive: opensuse-nl (1 mails)

< Previous Next >
[opensuse-nl] Welkom
  • From: Aniruddha <mailing_list@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 29 Oct 2007 15:20:51 +0100
  • Message-id: <1193667651.4884.33.camel@xxxxxxxxxxxx>
Welkom op de Nederlandstalige mailinglijst van openSUSE. Je kan hier
terecht met je vragen voor hulp en ondersteuning voor jouw openSUSE
distributie. Veel plezier!

Groet,

Aniruddha


--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-nl+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-nl+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
List Navigation
This Thread
  • No further messages