Mailinglist Archive: opensuse-hu (142 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-hu] LDAP elérés
  • From: Zsiráf <zsiraf@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Jul 2006 01:56:16 +0200
  • Message-id: <200607250156.16405.zsiraf@xxxxxxxxxx>
2006. július 24. 15:17 keltezéssel Akos Szechy alábbiakat küldte drótpostán:
> Hali,
Hali!

> Szoval, az egy dolog, hogy a cn=manager,dc=valami,dc=barhol definialva van,
> de ez csak egy virtualis account. Attol meg a dc=valami,dc=barhol nem
> letezik.
Viszont én olyan domain-nel próbáltam, ami létezik. Időközben én is
újrakezdtem, az egészet.
Látszólag működik is a szerver:
# ldapsearch -x -b '' -s base '(objectclass=*)' dc=adrisum,dc=hu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <> with scope base
# filter: (objectclass=*)
# requesting: dc=adrisum,dc=hu
#

#
dn:

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1

Megpróbáltam hozzáadni az alábbi tartalommal rendelkező emberek.ldif
objektumot:
dn: ou=Emberek,dc=adrisum,dc=hu
objectclass: organizationalUnit
ou: Emberek

...az alábbi paranccsal:
> # ldapadd -D cn=ldapadmin,dc=valahol,dc=hu -w jelszo -f ldif -x -v

ldap_initialize( <DEFAULT> )
add objectclass:
organizationalUnit
add ou:
Emberek
adding new entry "ou=Emberek,dc=adrisum,dc=hu"
modify complete
ldap_add: No such object (32)

jókat:
--
.~.
 /V\
/( )\ Zsiráf
^^ ^^ SuSE 10.0 / 2.6.13 / KDE 3.5.2 / OpenOffice.org 2.0.2

Ui: Mindezt úgy érted el, hogy a konfig fájlokon nem változtattál?

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-hu-unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-hu-help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups