Mailinglist Archive: opensuse-es (2025 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-es] kio_http
  • From: "Camaleón" <noelamac@xxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 3 Jan 2009 13:29:47 +0100
  • Message-id: <b23e69e70901030429s44171e7o62e7224f8a512338@xxxxxxxxxxxxxx>
El 3/01/09, xevi escribió:

Con sysinfo me referia a que no trabajara como un "servidor http"
interno

Ah, no, tranquilo :-)

Eso sería si tuvieras apache (o un servidor web) funcionando, pero
verías procesos del tipo "/usr/sbin/httpd2-prefork"

Mira mis "kio":

***
hpc02@stthpc:~> ps aux | grep kio_
hpc02 3104 0.0 0.1 26308 5128 ? S 11:01 0:00
kio_file [kdeinit] file /tmp/ksocket-hpc02/klaunchern9djxa.slav
hpc02 7120 0.0 0.3 30568 11608 ? S 12:28 0:00
kio_uiserver [kdeinit]
hpc02 8074 0.0 0.1 52432 6100 ? S 13:00 0:00
kio_http [kdeinit] http /tmp/ksocket-hpc02/klaunchern9djxa.slav
hpc02 8125 0.0 0.1 52432 6148 ? S 13:03 0:00
kio_http [kdeinit] http /tmp/ksocket-hpc02/klaunchern9djxa.slav
hpc02 8426 0.0 0.1 29072 5456 ? S 13:22 0:00
kio_pop3 [kdeinit] pop3 /tmp/ksocket-hpc02/klaunchern9djxa.slav
hpc02 8427 0.0 0.1 29072 5452 ? S 13:22 0:00
kio_pop3 [kdeinit] pop3 /tmp/ksocket-hpc02/klaunchern9djxa.slav
***

Tengo varios :-)

Saludos,

--
Camaleón
--
Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a:
opensuse-es+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
Para obtener el resto de direcciones-comando, mande
un mensaje a:
opensuse-es+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >