Mailinglist Archive: opensuse-da (29 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] yast/printer.da.po
  • From: "Jan Madsen" <jan.madsen.pt@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Nov 2008 20:24:36 +0000
  • Message-id: <88af9e400811031224l58771765x4fc92af1f201b884@xxxxxxxxxxxxxx>
3. nov. 2008 15.14 skrev Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>:


Hmm.. ved ikke om det er podiff der laver numre, men det ser ud til at
"Initialiserer..." mangler


podiff sluger af og til de sidste par strenge

Alt er (og nogle var allerede) rettet

Jan
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
References