Mailinglist Archive: opensuse-da (116 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-da] korrektur: lcn - community-repositories
  • From: Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Oct 2008 08:31:58 +0200
  • Message-id: <200810160831.58392.martin.schlander@xxxxxxxxx>
Torsdag 16 oktober 2008 01:10:45 skrev Jan Madsen:
12. okt. 2008 14.52 skrev Martin Schlander <martin.schlander@xxxxxxxxx>:
#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:26
_openSUSE_110_Additional.xml.in.h:23 #:
_openSUSE_111_Additional.xml.in.h:24
msgid "Provides up-to-date builds of QEMU, a generic and open source
machine emulator and virtualizer."
msgstr "Leverer ajourførte pakker af Qemu - generisk og open source
maskine- emulator og -virtualisering."

#: _openSUSE_103_Additional.xml.in.h:27
_openSUSE_110_Additional.xml.in.h:24 #:
_openSUSE_111_Additional.xml.in.h:25
msgid "Provides up-to-date builds of VirtualBox, a general-purpose
open-source full virtualizer for x86 hardware."
msgstr "Leverer ajourførte pakker af VirtualBox, en open source fuld
virtualisering for x86-hardware til generelle formål."

3 ovenstående: build/pakker ??

Jaja, det er nemt at kritisere... :-)

Men hvad er dit forslag til oversættelse af "build" (navneord)? I særdeleshed
i en kontekst hvor disse "builds" leveres i form af RPM-pakker synes jeg det
er en ganske udmærket oversættelse indtil nogen kommer med et bedre forslag.
--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-da+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-da+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups